NIS_G10_MATHS_01_SP_KAZ_FP (1)


«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
Cambridge International Examinations

Математика10-сынып

Емтихан жұмысы 1ҮЛГІ
1 сағат 30 минут
Үміткерлер өз жауаптарын берілген сұрақ кітапшасына жазулары керек.
Косымша материалдар:геометриялық құралдар 10MATH/01
АЛДЫМЕН ТӨМЕНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ
Беттің жоғары жағындағы арнайы орынға үміткердің аты-жөнін, орталықтың нөмірін және үміткердің нөмірін жазыңыз.
Қою көк немесе қара сиялы қаламсаппен жазыңыз.
Кез келген сызба немесе график үшін қатты қарындаш қолдануға болады.
Степлер, скрепка, желім және түзеткішті қолдануға болмайды.
ШТРИХ КОДҚА ЖАЗУҒА БОЛМАЙДЫ.
Барлық сұрақтарға жауап беріңіз.
Калькуляторды қолдануға болмайды.
Егер сіз тапсырманың шығару жолдарын көрсетпесеңіз немесе тиісті бірліктерді қолданбасаңыз, емтихан балдарыңыз кемуі мүмкін.
Емтихан соңында барлық жұмыстарыңызды жақсылап жинақтаңыз.
Балл саны әр сұрақтың соңында немесе сұрақтың бөлігінен кейін берілген [ ] жақшаның ішінде берілген.
Берілген емтихан жұмысы бойынша жалпы балл саны 80 баллов.
1 = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12}
A = {x: x – 3-ң еселіктері}
B = {x: x – 18-ң бөлгіштері}
(a)A ∪ B жиынының элементтерін жазыңыз .
[2]
(b)| A' ∩ B | мәнін табыңыз.
[1]
2Ықшамдаңыз:
.
[1]
3Тізбектің бастапқы мүшелері берілген
; ; ; ; …
(a)Тізбектің келесі екі мүшесін жазыңыз.
, [2]
(b)Мәриям тізбектің мүшесі болады дейді.
Мәриям шын айтты ма?
Дұрыс жауапқа () белгісін қойыңыз.
ИәЖоқӨз жауабыңызды негіздеңіз.
[1]
4

Суретте центрі O болатын шеңберге іштей сызылған ACDE төртбұрышы бейнеленген.
және .
OD // AB.
OA // DB.
OAB бұрышы 40°-қа тең.(a)Төменде берілген сөздердің қайсысы AC кесіндісін сипаттайды?
Дұрыс жауаптың астын сызыңыз.
жанама хорда диаметр сектор
[1]
(b)OABD төртбұрышының атауын жазыңыз.
Өз жауабыңызды негіздеңіз.
[2]
(c)Неліктен CDE = 140° болатынын түсіндіріңіз.
[1]
(d)CDB бұрышын табыңыз.
Өз жауабыңызды қалай тапқаныңызды көрсетіңіз.
° [3]

5Координаталық жазықтықта T үшбұрышы бейнеленген.
Түрлендіру (x; y) нүктесін () нүктесіне көшіреді, мұндағы


Түрлендіру T үшбұрышын U үшбұрышына көшіреді.
(a)U үшбұрышын координаталық жазықтықта салыңыз.
[2]
(b)Түрлендіруді толығымен сипаттаңыз.
[2]
6(a)Теңдеуді шешіңіз: 2x2 – 7x – 30 = 0.
x = немесеx = [3]
Суреттегі ABCDEF фигурасы екі тік төртбұрыштан құрылған.
Кейбір қабырғаларының сантиметрмен өрнектелген ұзындықтары көрсетілген.

Фигураның ауданы 36 cм2.
(b)2x2 – 7x – 30 = 0 болатынын көрсетіңіз.
[3]
(c)AB ұзындығын табыңыз.
cм [2]
7Төрт нүктенің координаталары кестеде көрсетілген.Нүктелер Координаталары
B (9; 16)
C (1; 15)
D (11; 0)
X (5; 9)
X нүктесі – AB кесіндісінің ортасы.
(a)A нүктесінің координаталарын жазыңыз.
( , ) [2]
(b) векторының координаталарын анықтаңыз.
[1]
(c)C, X және D нүктелері бір түзудің бойында жататынын дәлелдеңіз.
[2]
(d)CX : XD қатынасын есептеңіз.
Жауабыңызды ықшамдалған түрде жазыңыз.
: [2]
8(a) мәнінің ең жақын бағалауының астын сызыңыз.13.514.114.6100
[1]
(b)1 және 2 сандарының арасындағы кез-келген иррационал санды жазыңыз.
[1]
(c)(i)Көбейтіндісі рационал сан болатын екі иррационал сан жазыңыз.
және[1]
(ii)Екі иррационал сандардың көбейтіндісі әрқашан рационал сан болмайтынын дәлелдеңіз.
[1]
9Қисықтың теңдеуі берілген: (x – 2)2 + y2 = 9.

Қисықты координаталық жазықтықта салыңыз.


[3]
10(a)Теңсіздіктерді шешіңіз
(i)x2 – 9 > 0
[2]
(ii)x2 – 3x < 10
[3]
(b)Теңсіздіктердің екеуін де қанағаттандыратын x-тің мәндерін табыңыз:
x2 – 3x < 10
жәнеx2 – 9 > 0
[1]
11(a)Шексіз кемімелі қатардың қосындысын есептеңіз:
1 + 0,01 + 0,012 + 0,013 + …
Жауабыңызды бөлшек түрінде жазыңыз.
[2]
(b)Осыдан немесе басқаша тәсілмен болатынын көрсетіңіз.

[2]
12(a)cos 60° мәнін жазыңыз.
[1]
(b)Суретте екі үшбұрыш бейнеленген, ABC және ACD.

болатынын көрсетіңіз, мұндағы k – бүтін сан.

[5]

13(a)Ықшамдаңыз: .
[2]
(b)
= 4
болатындай a санын анықтаңыз.
[3]
14

Суретте функциясының графигі бейнеленген.
Асимптоталардың теңдеулері және y 3.
График (0; 5) нүктесі арқылы өтеді.
a, b және c мәндерін анықтаңыз.
a = b = c = [4]
15Шешіңіз:
(a)3t × 9t –1 = 27.
t = [4]
(b)log 3 x – log 3(3x – 2) = 1.
x = [4]
16(a)x сүйір бұрыш және
sin 2x мәнін табыңыз.
[4]
(b)y сүйір бұрыш және
y-тің мүмкін болатын екі мәнін анықтаңыз.
y = ° , ° [3]
ТАЗА БЕТ

ТАЗА БЕТ
ТАЗА БЕТ

Приложенные файлы

  • docx 9621643
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 4

Добавить комментарий