Физика_7сынып_?атты заттарда?ы, с?йы?тарда?ы ж?не газдарда?ы ?ысым_С?йы?тар мен газдарда?ы ?ысым.Паскаль за?ы_дидактика


7.3.1.1 қысым терминін түсіну және оны мына формула бойынша есептеу: қысым = күш / аудан;
7.3.1.2 газ қысымы бейберекет қозғалатын молекулалардың соқтығысуларына негізделенетінін түсіндіруі
7.3.1.3 қысым мен тығыздық теңдеулерден р =ρgh формуласын шығару және оны қолдану;
right14859000Тест сұрақтары
1. Суретте көсетілген аспап газ қысымын өлшеу үшін қолданылады. Бұл аспап қалай аталады?
А) амперметр
В) барометр
С) манометр
Д) термометр
2. Суретте екі сүңгуір теңіз суында және екі сүңгуір таза суда жүзіп жүр. Теңіз суының тығыздығы таза судың тығыздығына қарағанда үлкен.
Қай сүңгуірге көбірек қысым түседі?

3. Ішінде суы бар төрт шыны ыдыс берілген. Қай ыдыстағы судың ыдыс табанына қысымы көп болады?
left4635500
right45783500
4. Суретте қарапайым сынап барометрі көрсетілген. Барометр h см сынап бағанасын көрсетеді.
S нүктедегі қысым қандай?
А) жуықтап нөлге тең.
В) атмосфералық қысымға тең.
С) атмосфералық қысым + h см сынап бағанасы.
Д) h см сынап бағанасына тең.
5. Екі X және Y баланың салмақтары бірдей. Олар жұмсақ жердің үстінде тұр.

Қай ұлдың аяғы жұмсақ жерге көп батады және неліктен?

439737510096500 6. Суретте жұқа шыны бөлігі көрсетілген.
Үлкен қысым түсіру үшін шыны бөлігін қай бетімен тұрғызу керек?

5334024130007. Суретте көрсетілгендей қысым манометр көмегімен өлшенді.
Манометр ішіндегі су тығыздығы үлкен сұйықтықпен ауыстырылды.
h мәні қалай өзгереді?
А) ол нөлге дейін түседі.
В) ол кемиді, бірақ нөл болмайды.
С) ол өзгермей қалады.
Д) ол артады.
8. Қысымның ХБЖ дегі өлшем бірлігі Па (Паскаль). Бұл туынды өлшем бірлік. Паскалды негізгі өлшем бірліктер арқылы өрнектеңіз.
А) кг × с2 × м
В) кг × с-2 × м
С) кг × с2 × м-1
Д) кг × с-2 × м-1
9. Суретте су астындағы сфера кӛрсетілген. P, Q, R және S cудың қысымының нәтижесінде пайда болған күштерді білдіреді.
Әрбір күш сфера бетіне перпендикуляр әсер етеді. P және R вертикаль бағытта қарама-қарсы әсер ететін күштер. Q және S горизонталь бағытта қарама-қарсы әсер ететін күштер. Күштердің сан мәндері
3348990000Күштердің сан мәндері туралы қай жауаптағы мәлімет дұрыс?
А) P < R ; Q = S
В) P > R ; Q = S
С) P = R ; Q = S
Д) P = R = Q = S
10. Суретте блоктардың салмағы және аудандары көрсетілген. Қай блоктың жазық бетке түсіретін қысымы үлкен болады?

15. Суретте үш түрлі J, K, L контейнерлері көрсетілген. Контейнерлерге бірдей деңгейде су құйылады.
Контейнерлердегі судың ыдыс табанына түсіретін қысымы жайлы дұрыс тұжырымды анықтаңыз.

А) J контейнердегі судың қысымы көбірек.
В) K контейнердегі судың қысымы көбірек.
С) L контейнердегі судың қысымы көбірек.
Д) Үш контейнердегі судың қысымы бірдей.
16. Сынаптың тығыздығы 13600 кг×м-3. Сынап бағанасының тӛменгі және жоғарғы жағындағы қысымның айырмасы 100 кПа. Бағана биіктігі қандай?
А) 0.75 м В) 1.3 м С) 7.4 м Д) 72 м
17. Графикте тереңдікке байланысты сұйықтың түсіретін қысымының өзгеруі көрсетілген.
Сұйықтың тығыздығы қандай?
-80010000
А) 600 кгм-3 В) 760 кгм-3 С) 5900 кгм-3 Д) 7500 кгм-3
18. X және Y сұйықтары ашық үлкен ыдыстарға құйылды. X және Y сұйықтардың тығыздықтары сәйкес түрде 800 кгм-3 және 1200 кгм-3.
Қандай тереңдікте олардың қысымдары өзара тең болады? Дұрыс жауапты таңдаңыз.

19.Суретте араласпайтын екі сұйық P және Q мен белгіленген. Сұйықтар ашық U -трубкада тепе-теңдікте тұр.

20. Тереңдігі 2000 м болған ұңғымада (скважина) май және су суретте көрсетілгендей орналасқан. Ұңғыма түбіндегі қысым 17.5 МПа. Майдың тығыздығы 830 кгм-3 және судың тығыздығы 1000 кгм-3.
right4705350021.Тереңдігі 2000 м болған ұңғымада (скважина) май және су суретте көрсетілгендей орналасқан. Ұңғыма түбіндегі қысым 17.5 МПа. Майдың тығыздығы 830 кгм-3 және судың тығыздығы 1000 кгм-3.
Май бағанасының тереңдігін (х) анықтаңыз.
А) 907 м В) 1000 м С) 1090 м Д) 1270 м
Құрылымдық тапсырма
1. (а) Табанының өлшемдері 1.5м×1.2м тіктөртбұрыш болатын ыдыста 1440 кг су бар.
Төмендегі шамаларды есептеңіз.
(і) судың салмағын
Салмақ = …………[1]
(іі) судың ыдыс табанына түсіретін қысымын
Қысым = …………... [2]
(b) 1.1 суретте әртүрлі пішінге ие екі P және Q суы бар ыдыс көрсетілген. Жоғарыдан қарағанда екі ыдыста дөңгелек пішінді. Екі ыдыстағы судың көлемі бірдей. Ыдыстардағы су 1.4 метр бірдей деңгейлерге ие.

(і) Судың тығыздығы 1000 кг/м3. Судың ыдыс түбіне түсіретін қысымы екі ыдыстада бірдей.
Қысымды есептеңіз.
Қысым =.................. [2]
(іі) Әрбір ыдыстан бірдей кіші кӛлемде су алынды. Қай ыдыстағы (P немесе Q) судың ыдыс түбіне түсіретін қысымы үлкен болады. Жауабыңызды түсіндіріңіз.
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
[2]
[Барлығы:7]
Графиктік есептер.
Төмендегі кестедегі мәндерді пайдаланып қысымның орта мәнін анықтаңыз.
F (H) 0 2 4 5 6
S ( мм2) 0 10 20 30 40
2667001016000
Графиктік есептер.
Төмендегі кестедегі мәндерді пайдаланып қысымның орта мәнін анықтаңыз.
F (кH) 0 0,5 1,0 1,5 2,0
S ( см2) 0 4 8 12 16
348615825500

Приложенные файлы

  • docx 9518986
    Размер файла: 876 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий