!14-ОШ_СОР_?аза?стан тарихы_8класс_?аза?ша_маусым


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ; &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ; &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ; &#x/MCI; 4 ;&#x/MCI; 4 ; &#x/MCI; 5 ;&#x/MCI; 5 ; &#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ; &#x/MCI; 7 ;&#x/MCI; 7 ; &#x/MCI; 8 ;&#x/MCI; 8 ; &#x/MCI; 9 ;&#x/MCI; 9 ; &#x/MCI; 10;&#x 000;&#x/MCI; 10;&#x 000; &#x/MCI; 11;&#x 000;&#x/MCI; 11;&#x 000; &#x/MCI; 12;&#x 000;&#x/MCI; 12;&#x 000; &#x/MCI; 13;&#x 000;&#x/MCI; 13;&#x 000; &#x/MCI; 14;&#x 000;&#x/MCI; 14;&#x 000; &#x/MCI; 15;&#x 000;&#x/MCI; 15;&#x 000; &#x/MCI; 16;&#x 000;&#x/MCI; 16;&#x 000; &#x/MCI; 17;&#x 000;&#x/MCI; 17;&#x 000; &#x/MCI; 18;&#x 000;&#x/MCI; 18;&#x 000; &#x/MCI; 19;&#x 000;&#x/MCI; 19;&#x 000; &#x/MCI; 20;&#x 000;&#x/MCI; 20;&#x 000;Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік
ұсыныстар
Қазақстан
тарихы
сынып
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Әдістемелік ұсыныстар
мұғалімге 8
сынып оқушыларына «Қазақстан
тарихы» пәні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге
оқушылардың тоқсан бойынша
жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай
ақ,
жинақта оқушыларды
ң оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет
сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәті
ндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
�� &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ; МАЗМҰНЫ
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қазақ
жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
II
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛА
УҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Отарлау және ұлт
азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
III
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Отарлау және ұлт
азаттық күрес» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Қазақстан Ресей империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
«Қазақстан Ресей
империясының құрамында» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«XIХ
XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қазақ
жоңғар соғыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырыптар
Жоңғар басқыншылығына қарсы Отан соғысының басталуы.
Біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы
Оқу мақсаты
оңғар шапқыншылығының қазақ халқының
шаруашылығына тигізген зардаптарын анықтау
Қазақ
хандығының ішкі саяси жағдайын талдау
Бағалау кри
рийі
Білім алушы
Жоңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа тигізген
зардабын
сипттайды
Қазақ
хан
ығының ішкі саяси жағдайын бағалайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 мин
Тапсырма
азақ халқының
шаруашылығына
оңғар шапқыншылығының
тигізген
зардаптарын
сипаттап
, дәлел
дер
келтіріңіз.
XVII
XVIII ғасырлардағы қазақ хадығының ішкі жағдайы
» тақырыбында
сөзден тұратын эссе
жазы
ңыз
Эссе
критерийлері:
Қазақ хандығын
ың ішкі
саяси
жағдайы туралы кемінде 3
дерек келтіру
Жоңғар
шапқыншылығына қарсы күресте
халықтың бірігуіне әсер еткен
оқиғаны жазу
Қазақ хандығының дамуына
үлес қосқан хандардың іс
әрекеттеріне баға беру
Қазақ хандығының дамуына
үлес қосқан батырлардың іс
әрекеттеріне баға беру
1. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәлел: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәлел
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
дәлел:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ағалау
критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Жоңғар
шапқыншылығыны
ң шаруашылыққа
тигізген зардабын
сипттайды
оңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа
тигізген
зардабын
сипаттайды
оңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа
тигізген
зардабын сипаттайды;
оңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа
тигізген 3
зардабын сипаттайды;
Қазақ
хандығының
ішкі саяси
жағдайын
бағалайды
қазақ хандығының ішкі
саяси
жағдайы
туралы 1
дерек келтіреді;
қазақ хандығының ішкі
саяси
жағдайы
туралы 2
дерек келтіреді;
қазақ
хандығының ішкі
саяси
жағдайы
туралы 3
дерек келтіреді;
жоңғар шапқыншылығына қарсы күре
сте
халықтың бірі
гуіне әсер еткен 1
оқи
ғаны
жазады;
`hZj�rZiugrueuugZ�Zjku�dj_kl_�
oZeulu�[j]mg_�%k_j�_ld_g��
оқи
ғаны
жазады;
жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте
халықтың бірігуіне әсер еткен
оқи
ғаны
жазады;
қазақ хандығының дамуына үлес қосқан
хандардың іс
әрекеттеріне баға береді;
қазақ хандығының дамуына үлес қосқан
батырлардың іс
әрекеттеріне баға береді.
Жалпы балл


�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Қазақ
жоңғар соғыстары
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының
аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістігі
деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Жоңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа тигізген
зардабын сипттайды
оңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа тигізген
1/2/3/зардабын сипаттауда
қиналады
оңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа тигізген
/2/3/зардабын сипаттауда
қателіктер жібереді
Жоңғар шапқыншылығының
шаруашылыққа тигізген
зардабын сипттайды
Қазақ
хандығының ішкі
саяси жағдайын бағалайды
азақ х
андығының ішкі жағдайы
туралы
/3 дерек келтіруде,
жоңғар шапқыншылығына қарсы
күресте халықтың бірігуі
не әсер
еткен
оқиғаны жазуда,
қазақ
хандығын
ың дамуына үлес
қосқан хандар мен батырлардың
әрекеттеріне баға беруде
қиналады
азақ х
андығының ішкі жағдайы
туралы
⼀㌠
дерек келтіруде,
жоңғар
шапқыншылығына қарсы күресте
халықтың бірігуі
не әсер еткен
оқиғаны
жазуда,
қазақ хандығын
ың
дамуына
үлес қосқан хандар мен
батырлардың іс
әрекеттеріне баға
беруде қателіктер жібереді
Қазақ
хандығының ішкі
саяси жағдайын бағалайды

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы
» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Қазақ
хандығының Ресей
империясына қосылуының
басталуы. Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты
Оқу мақсаты
Қазақ
хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
анықтау
Қазақ
хандығының ішкі саяси жағдайын талдау
Бағалау критерийі
Білім алушы
Қазақ
хандығының сырт
саясатының нәтижелерін
сипаттайды
Қазақ
хандығының ішкі саяси жағдайына баға
береді
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
апсырма
Қазақ
жерінің Ресей империясының қосылу
барысын
ретімен орналастырыңыз.
Дұрыс жауапты ретімен орналастырыңыз.
Абылай ханның ішкі жә
не сыртқы саясатына талдау жасаңыз.
Абылай ханның ішкі
саясаты
ның бағыттары
Абылай ханның сыртқы
саясаты
ның бағыттары
Ханның саясатының тиімділігіне баға беріңіз
дәлел:
дәлел:


Бағалау критерийі
Тапсыр
ма №
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Қазақ
хандығының
сыртқы саясатының
нәтижелерін сипаттайды
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 1
оқиғаны
анықтайды
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 2
оқиғаны анықтайды
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 3
оқиғаны анықтайды
Ресей империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 4
оқиғаны дұрыс анықтайды
Ресей
империясының қазақ жерін жаулауы
бойынша 5
оқиғаны анықтайды
Қазақ
хандығының ішкі
саяси жағдайына баға
береді
Абылай ханның ішкі саясаттағы 1
бағытын
сипаттайды;
Абылай ханның ішкі саясаттағы 2
бағытын
сипаттайды;
Абылай ханның сыртқы
саясаттағы 1
бағытын сипаттайды;
Абылай ханның сыртқы саясаттағы 2
бағытын сипаттайды;
Абылай ханны
саясатының тиімділігіне 1
дәлел келтіреді;
Абылай ханны
саясатының тиімділігіне
дәлел келтіреді
Жалпы балл

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы
» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының
аты
жөні
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Қазақ
хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін
сипаттайды
Қазақ
жерінің Ресей империясының
қосылу
барысын 1/2/3/4/5 ретімен
орналастыруда
қиналады
Қазақ
жерінің Ресей империясының
қосылу
барысын
1/2/3/4/5
ретімен
орналастыруда
қателіктер
жібереді
Қазақ
хандығының сыртқы
саясатының нәтижелерін
сипаттайды
Қазақ
хандығының ішкі
саяси жағдайына баға
береді
Абылай ханның ішкі
1⼲
не
сыртқы
ㄯ㈠
саясатының
ғыттарын
талдауда,
1/2
саясатының бағыттарына баға
беріп, дәлелдер келтіруде
қиналады
Абылай ханның ішкі
1⼲
не сыртқы
ㄯ㈠
саясатының
ғыттарын
талдауда
ㄯ㈠
саясатының
бағыттарына баға беріп, дәлелдер
келтіруде
қателіктер
жібереді
Қазақ
хандығының ішкі саяси
жағдайына баға береді


�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті
» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
XVIII ғасырдағы
халық ауыз әдебиеті
XVIII ғасырдағы
қазақтардың материалдық мәдениеті
Оқу мақсаты
алт
дәстүрлер мен әдет
ғұрыптардың
құндылықтары мен маңыздылығын
анықтау
олданбалы өнердің жетістіктерін бағалау
Бағалау кри
рийі
Білім алушы
алт
дәстүрлер мен әдет
ғұрыптардың құнды
лықтары
мен маңыздылығын сипаттайды
Қолданбалы
өнердің жетістіктеріне баға береді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 мин
Тапсырма
алт
дәстүрлер мен әдет
ғұрыптарды сипаттап, құндылығы мен маңыздылығын
анықтаңыз.
Cалт
дәстүрлер мен
әдет
ғұрып
ипаттама
Құндылығы мен маңызы
Ерулік
Жылу жинау
Асар
XVIII
ғасыр
қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі»
тақырыбына,
ILFK�nhjfmeZkug�he^Zgui��lZe^Zm�`ZkZua�
Позиция
XVIII ғасыр
қазақ халқының қолданбалы өнерінің гүлденген дәуірі деп санауға
бола
ды/болмайды
Түсіндіру
(себебі...)
Мысал
(мұны мынадай
мысал арқылы дәлелдей аламын....)
Салдар
(қорытынды жасаймын....)Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Cалт
дәстүрлер мен
әдет
ғұрыптардың
құндылықтары мен
маңыздылығын
сипаттайды

ерулік әдет
ғұрпының
сипаттамасын
жазады;
еруліктің маңыздылығы мен құндылығын
жазады;
жылу жинау әдет
ғұрпының
сипаттамасын жазады;
жылу жинаудың маңыздылығы мен
құндылығын
жазады;
асардың сипаттамасын жазады;
асардың маңыздылығы мен құндылығын
жазады;
Қолданбалы
өнердің
жетістіктеріне баға
береді
тақырып
бойынша өз позициясын
таңдайды;
өзі
таңдаған позициясының себебін жан
жақты түсіндіреді;
мысал келтіреді;
мысал келтіреді;
қорытынды
ой жазады.
Жалпы балл


�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; «XVIII ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті
» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға
ақпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының
аты
жөні _____________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
алт
дәстүрлер мен әдет
ғұрыптардың
құнды
лықтары мен
маңыздылығын
сипаттайды
Ерулік
ылу жинау
сар
ұғымдарына
сипаттама беруде, маңыздылығы мен
құндылығын сипаттауда
қиналады
Ерулік
ылу жинау
ұғымдарына
сипаттама беруде, маңыздылығы мен
құндылығын сипаттауда қателіктер
жібереді
алт
дәстүрлер мен әдет
ғұрыптардың құнды
лықтары мен
маңыздылығын сипаттайды
Қолданбалы
өнердің
жетістіктеріне баға
береді
Тақырып
бойын
ша өз позициясын
таңдауда
өзі
таңдаған позициясын
ың
себебін жан
жақты түсіндіруде,
1/2
мысал
дар
келтір
уде,
қорытынды
ой
жазуда
қиналды


Тақырып
бойын
ша
позициясын
таң
дауда
өзі
таңдаған позициясын
ың
себебін жан
жақты түсіндіруде,
1/2
мысал
дар
келтір
уде,
қорытынды
ой
жазуда қиналады
Қолданбалы
өнердің жетістіктеріне
баға береді


�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Отарлау және ұлт
азаттық күрес
» бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Сырым Датұлы бастаған ұлт
азаттық қозғалыс.
жылдардағы Бөкей Ордасындағы қазақтардың
көтерілісі. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт
азаттық
қозғалыс
Оқу мақсаты
Zeulu�hlZjrue^uZ�Zjku�el
ZaZllu�
j_kg�k_[_i
салдарын анықтау
аттық көтеріліс басшыларының ро
ліне баға
беру
Бағалау кри
рийі
Білім алушы
таршылдыққа қарсы ұлт
азаттық күрес
тің себеп
салдарын сипаттайды
Ұлт
азаттық
көтеріліс
басшыларының ро
лін
бағалайды
Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 мин
апсырма
XVIII
XIX ғасырларда болған
ұлт
азаттық
көтерілістердің
ортақ
себептері мен
салдарын сипаттаңыз
азаттық көтеріліс
тердің ортақ
себептері
азаттық
көтеріліс
тердің ортақ
салдар
лар
XVIII
XIX ғасыр
лардағы ұлт
азаттық көтеріліс
жетекшілерінің рөлі
тақырыбында эссе
жазыңыз.
еркіңіз бойынша бір көтеріліс жетекшісін таңдаңыз.
Исатай Тайманұлы/Махамбет Өтемісұлы/ Сырым Датұлы
Кенесары
Қасымұлы
Эссе критерийлері:
Тұлғаның көтеріліс барысындағы іс
әрекетін сипаттау;
Тұлғаның ерлігі туралы кемінде екі дәлел келтіру;
Көтерілістің нәтижесін жазу;
Көтерілістің тарихи маңызын жазу;
Тұлғаның
көтерілістегі ро
ліне
(2 дәлел келтіру арқылы)
баға
беру.


13

Бағалау
критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Отаршылдыққа
қарсы
ұлт
азаттық
күрестің себеп
салдарын
сипаттайды
1

көтерілістердің
ортақ
себебін көрсетеді
көтерілістердің
ортақ
себебін көрсетеді
көтерілістердің
ортақ
салдарын көрсетеді
көтерілістердің
ортақ
салдарын көрсетеді
Ұлт
азаттық
көтеріліс
басшыларының
лін
бағалайды
тұлғаның көтеріліс барысындағы іс
әрекетін
сипатта
йды
тұлғаның ерлігі туралы
дәлел келтіреді;
тұлғаның ерлігі туралы 2
дәлел келтіреді;
көтерілістің нәтижесін жазады;
көтерілістің тарихи маңызын жаз
ады;
тұлғаның көтерілістегі ро
ліне 1
дәлел келтіреді;
тұлғаның көтерілістегі ро
ліне
дәлел келтреді.
Жалпы балл


14

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ;«Отарлау және ұлт
азаттық күрес
» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының
аты
жөні _____________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Отаршылдыққа қарсы
ұлт
азаттық күрестің
себеп
салдарын
сипаттайды
Отаршылдыққа
қарсы
ұлт
азаттық күрестің
1/2
ебептерін
және 1/2
салдарын сипаттауда
қина
Отаршылдыққа қарсы ұлт
азаттық
күрестің
/2
ебептерін
және
салдарын сипаттауда
қателіктер
жібереді
Отаршылдыққа қарсы ұлт
азаттық
күрестің себеп
салдарын
сипаттайды
Ұлт
азаттық
көтеріліс
басшыларының ро
лін
бағалайды
Тұлғаның көтеріліс барысындағы
әрекетін
сипаттауда
ерлігі
туралы
1/2
дәлелдер келтіруде,
көтерілістің нәтижесін
тарихи
маңызын жазуда
тұлғаның
терілістегі роліне 1/2 дәлелдер
келтіруде
қиналады
Тұлғаның көтеріліс барысындағы іс
әрекетін
сипаттауда
ерлігі туралы
1/2
^%e_e^_j�d_eljm^_��d'l_jekl�
g%lb`_kg
тарихи маңызын жазуда
leZgu�d'
l_jekl_]�jh
eg_�
1/2
^%e_e^_j�d_eljm^_

қателіктер
жібереді
Ұлт
азаттық
көтеріліс
басшыларының ро
лін
анықтайды�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
Отарлау және ұлт
азаттық күрес
» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
ХІХ ғасырдың
60
жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық
хандықтармен қарым
қатынастары
. Қазақстанның Ресей
империясына қосылуының аяқталуы
Оқу мақсаты
��������O
Zeulu�hlZjrue^uZ�Zjku�el
ZaZllu�d
j_kg�
k_[_i
салдарын анықтау
Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
анықтау
Бағалау кри
рийі
Білім алушы
Халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт
азаттық күресінің
себеп
салдарын
сипаттайды
Қазақ
хандығының сыртқ
ы саясатының нәтижелерін
түсіндіреді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
he^Zgm
Орындау уақыты
���fbg
апсырма
Көтерілістердің себеп
салдарын
жазыңыз
Қаз
ақ хандығының Ресейге қосылуы салдарынан орын алған
өзгеріс
терді сипаттап
кесте
толтырыңыз.
Cалалар
Өзгерістер
Әлеуметтік
Экономикалық
Саяси
Мәдени
ХVIII ғасырдағы Қазақ хандығының сыртқы саясатындағы жағымды және жағымсыз
өзгерістерді
сипаттаңыз.
Жағымды
өзгерістер
ағымсыз өзгерістер
Қорытынды

Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған
көтеріліс:
Себептері:
Салдары:
Есет Көтібарұлы бастаған көтеріліс:
Себептері:
Салдары:
Бағалау критерийі
Тапсыр
ма №
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Халықтың отаршылдыққа
қарсы
ұлт
азаттық күресінің
себеп
салдарын сипаттайды
Жанқожа Нұрмұхамедұлы
бастаған
көтерілістің
себебін
жаза
Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған
көтерілістің с
алдарын
жаза
ды;
Есет
Көтібарұлы
бастаған
көтерілістің
себебін жаза
ды;
Есет Көтібарұлы бастаған
көтерілістің
алдарын
жаза
ды;
Қазақ
хандығының сыртқ
саясатының нәтижелерін
түсіндіреді
Ресейге қосылу салдарынан орын алған
әлеуметтік
өзгерісті анықтайды
Ресейге қосылу салдарынан орын алған
экономикалық
өзгерісті анықтайды
Ресейге қосылу салдарынан орын алған
саяси
өзгерісті анықтайды
Ресейге қосылу салдарын
ан орын алған
мәдени
өзгерісті анықтайды
қазақ
хандығының сыртқы саясатындағы
жағымды өзгерісті сипаттайды
қазақ
хандығының сыртқы саясатындағы
жағымсыз өзгерісті сипаттайды.
қорытынды
ой жазады.
Жалпы балл

17

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Отарлау және ұлт
азаттық күрес
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының
аты
жөні _____________________________________________
Бағалау
критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Халықтың отаршылдыққа
қарсы
ұлт
азаттық күресінің
себеп
салдарын сипаттайды
Жанқожа Нұрмұхамедұлы және Есет
Көтібарұлы бастаған көтерілістің
себебін, салдарын анықтауда
қиналады
Жанқожа Нұрмұхамедұлы және Есет
Көтібарұлы бастаған көтерілістің
себебін,
салдарын анықтауда
қателіктер
жібереді
Халықтың отаршылдыққа қарсы
ұлт
азаттық күресінің себеп
kZe^Zjug�
ZgulZc^u
Қазақ
хандығының
сыртқ
ы саясатының
нәтижелерін түсіндіреді
Ресейге қосылу салдарынан оры
н алған
әлеуметтік
экономикалық
саяси
мәдени өзгерісті анықтауда,
қазақ
хандығының сыртқы саясатындағы
жағымды/жағымсыз өзгерістерді
сипаттауда және қорытынды ой жазуда
қиналады
Ресейге қосылу салдарынан оры
н алған
әлеуметтік
экономикалық
саяси
мәдени өзгерісті анықтауда,
қазақ
хандығының сыртқы саясатындағы
жағымды/жағымсыз өзгерістерді
сипаттауда
және қорытынды ой жазуда
қателіктер
жібереді

Қазақ
хандығының сыртқ
саясатының нәтижелерін
түсіндіреді


�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ;«Қазақстан
Ресей империясының құрамында
» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы
әкімшілік
аумақтық реформалар. Қазақстандағы жаппай
отаршылдық қоныс аудару саясаты
Оқу мақсаты
IZlrZ�df_l��j_nhjfZeZju�g%lb`_kg^_]�
%dfred
умақтық өзгерістерді түсіндіру
7.1.2.1 Д
әстүрлі
қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен
тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы
анықтау
Бағалау кри
рийі
Білім алушы
Патша үкіметі реформалары
нәтижесіндегі
әкімшілік
умақтық өзгерістерді сипаттайды
азақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тари
хи
кезеңдермен салыстыру арқылы түсіндіреді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
;em�`%g_�lkgm
he^Zgm
Орындау уақыты
���fbg
Тапсырма
Тарихи фактілердің
қиқат
не
жалған
екенін
дігін
анықтаңыз.
Тарихи фактілер
Ақиқат
Жалған
1868 жылдардағы
әкімшілік реформаны
М.Сперанский
дайындады
жылдардағы ә
кімшілік реформа
бойынша Батыс Сібір генерал
губернаторлығына
Орал, Семей
облыстары енді
`ue^Zj^Zu�%
dfred
j_nhjfZ�
[hcugrZ�h[euklu�%kd_jb�]m[_jgZlhjeZj�
[ZkZj^u
;'d_c�hj^Zku�:kljZoZg�]m[_jgbykugu�jZfugZ�
hkue^u
1868 жылдардағы әкімшілік реформаға дейінгі және реформадан кейінгі қазақ
қоғамындағы
өзгерістерді салыстыры
ңыз
Дәстүрлі қазақ қоғамының
ерекшеліктері
1868 жылғы әкімшілік
реформадан кейінгі
өзгерістер
Қазақ
халқының
өмір сүру салты
Мәдениеті
Әлеуметтік
құрамы
Қорытынды
ой жазыңыз:Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Патша үкіметі
реформалары
нәтижесіндегі әкімшілік
умақтық өзгерістерді
сипаттайды
фактінің жалған/ ақиқат екен
діг
ін
анықтайды;
фактінің жалған/ ақиқат
екендігін
анықтайды
фактінің жалған/ ақиқат
екендігін
анықтайды
фактінің жалған/ ақиқат
екендігін
анықтайды
азақ қоғамындағы
өзгерістерді өткен тари
хи
кезеңдермен салыстыру
арқылы түсіндіреді
дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың
өмір сүру салты
н сипаттайды;
реформадан кейінгі қазақ халқының
өмір
сүру салты
н сипаттайды;
дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың
мәдениетін сипаттайды;
реформадан кейінгі қазақ халқының
мәдениетін сипаттайды;
дәстүрлі қазақ қоғамындағы халықтың
әлеуметтік
құрамын
сипаттайды;
реформадан кейінгі қазақ халқының
әлеуметтік
құрамын сипаттайды;
қорытынды
ой жазады.
Жалпы балл

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Қазақст
ан Ресей империясының құрамында
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының
аты
жөні _____________________________________________
Бағалау критерийі
Оқу
жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Патша үкіметі
реформалары нәтижесіндегі
әкімшілік
умақтық
өзгерістерді сипаттайды
1/2/3/4
тарихи фактілердің
ақиқат
жалған екендігін анықтауда
қиналады
1/2/3/4
тарихи фактілерді
ақиқат
жалған
екендігін
анықтауда
қателіктер жібереді
Патша үкіметі реформалары
нәтижесіндегі әкімшілік
умақтық өзгерістерді
сипаттайды
азақ қоғамындағы
өзгерістерді өткен тари
хи
кезеңдермен салыстыру
арқылы түсіндіреді
Дәстүрлі қазақ қоғамындағы
реформадан кейінгі
халықтың
өмір
сүру салты
мәдениетін
әлеуметтік
құрамын
түсіндіруде және
қорытынды ой жазуда
қиналады
Дәстүрлі қазақ қоғамындағы
реформадан кейінгі
халықтың
өмір
сүру салты
мәдениетін
әлеуметтік
құрамын
түсіндіруде
және қорытынды
ой жазуда
қателіктер жібереді
азақ қоғамындағы өзгерістерді
өткен тари
хи кезеңдермен
салыстыру арқылы түсіндіреді


�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Қазақстан
Ресей империясының құрамында
» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Қазақстанда
капиталистік қатынастардың
дамуы. Жәрмеңке
саудасының дамуы
Оқу мақсаты
7.4.2.1 К
апиталистік қатынастардың экономикаға ықпалын
анықтау
7.4.2.2 С
ауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген
өзгерістерін анықтау
Бағалау кри
рийі
Білім алушы
Капиталистік қатынаста
рдың
экономикаға ықпалын
сипаттайды
Сауда қатынастарына жәрмең
келердің әкелген
өзгерістерін көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уақыты
20 мин
апсырма
Тау
кен өндірісіне жұмысқа жалданғ
ан қазақ
орыс
еңбекшілерінің атауын көрсетіңіз.
А) б
атырақтар
В)
босқындар
С)
атақтар
D)
еріктілер
ХІХ ғасырда Қазақстанда
жәрмеңкенің басты дамыған өңірін көрсетіңіз.
А) Ақмола облысы
В) Семей облысы
С) Өскемен уезі
D)
Петропавл уезі
Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың негізгі тауары
н анықтаңыз.
А)
астық
жер
С)
жүн
D)
мал
Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпес
ті көрсетіңіз.
А)
Вали Ахун Юлдашев
В)
Мехти Рафаилов
С)
М.Ниязов
D)
С.Мадатов

Суреттерді пайдалана отырып,
капитал
истік қатынастардың
енуінің
нәтижелерін
сипаттаңыз.
Алға
шқы
Қарағанды көмір шахталары
Жалдамалы әйелдердің ауыр еңбегі

Спасс
к мыс қорыту пештері

Қазақ
жеріндегі алғаш темір жолдың
салынуы
Жағымды жағы
Жағымсыз жағы
Қорытынды
ой жазыңыз:
әрмеңкелерді
сауданың
дамуына қосқан үлесін
анықтаңыз.
Жәрмеңкелердің атауы
Жәрмеңкенің қосқан үлесі


Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Капиталистік
қатынастардың
экономикаға ықпалын
сипаттайды
кен өндірісіне жұмысқа жалданғ
ан
қазақ
орыс еңбекшілерінің атауын
көрсетеді;
O1O�Zkuj^Z�ZaZklZg^Z
`%jf_d_g�
[Zklu�^ZfuZg�'jg�d'jk_l_^�
J_k_cf_g�kZm^Z�`c_kg^_]�ZaZlZj^u�
g_]a]�lZmZju
g�ZgulZc^u�
1e_�km�`heuf_g�ZeZr�j_l�ulZcZ�lZmZj�
ZiZjui�kZlZg�d'i_k
l�d'jk_l_^�
ZaZ
`_jg^_]�dZiblZ
ebkld�
ZlugZklZj^u�^Zfmugu�
`Zuf^u�
`Zug�kbiZllZc^u�
ZaZ
`_jg^_]�dZiblZebkld�
ZlugZklZj^u�^Zfmugu�`Zufkua�
`Zug�kbiZllZc^u�
hjulug^u
hc�`ZaZ^u�
KZm^Z�ZlugZklZjugZ�
`%jf_
d_e_j^�
%d_e]_g�'a]_jkl_jg�
d'jk_l_^
сауданың дамуына үлес қосқан
жәрмеңкені
анықтайды;
сауданың дамуына үлес қосқан
жәрмеңк
ені
анықтайды;
жәрмеңкенің сауданың дамуына
қосқан үлесін анықтайды;
әрмеңкенің
сауданың дамуына
қосқан үлесін анықтайды.
Жалпы балл


�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«Қазақстан
Ресей империясының құрамында
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының
аты
жөні _____________________________________________
Критериалды
бағалау
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Капиталистік
қатынастардың
экономикаға
ықпалын сипаттайды
кен
өндірісіне
жұмысқа жалданғ
ан
қазақ
орыс еңбекшілерінің атауын
ХІХ ғасырда Қазақстанда
жәрмеңкенің
басты дамыған өңірін/
Ресеймен сауда жүйесіндегі қазақтардың
негізгі тауары
/
Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар
апарып сатқан көпес
көрсетуде/
Қазақ
жеріндегі капиталистік қатынастардың
дамуының жағымды
жағымсыз
жақтарын
сипаттап, қорытынды ой жазуда
қиналады

кен өндірісіне жұмысқа жалданғ
ан
қазақ
орыс еңбекшілерінің атауын
ХІХ ғасырда Қазақстанда
жәрмеңкенің
басты дамыған өңірін/
Ресеймен
сауда жүйесіндегі қазақтардың
негізгі тауары
/
Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар
апарып сатқан көпес
көрсетуде
Қазақ
жеріндегі капиталистік қатынастардың
дамуының жағымды
жағымсыз
жақтарын сипаттап, қорытынды ой
жазуда
қателіктер
жібереді
Капиталистік қатынастардың
экономикаға ықпалын
сипаттайды
Сауда қатынастарына
жәрмең
келердің әкелген
өзгерістерін көрсетеді
Сауданың дамуына үлес қосқан
⼀㈠
жәрмеңкені анықтауда,
/2
әрмеңкенің
сауданың дамуына қосқан үлесін
көрсетуде
қиналады
ауданың дамуына үлес қосқан
⼀㈠
жәрмеңкені анықтауда,
⼀㈠
әрмеңкенің
сауданың дамуына қосқан үлесін
көрсетуде
қателіктер
жібереді
Сауда қатынастарына
жәрмең
келердің
әкелген
өзгерістерін көрсетеді

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;IY
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
XIХ
XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті
» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Тақырып
ХІХ ғасырдағы мәдениеттің дамуы
Оқу мақсаты
XIX ғасырдың
ІІ жартысындағы білім беру мен ағарту
ісінің даму ерекшеліктерін түсіндіру
7.2.2.1 Х
алық ауыз әдебиеті мен музыка өнері
туындыларының тарихи дерек
көзі ретінде құндылығын
бағалау
Бағалау кри
рийі
Білім алушы
ілім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін
анықтайды
Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері
туындыларының тарихи дереккөзі ретінде
құндылығына
[ZZ�[_j_^
Ойлау дағдыларының
деңгейі
he^Zgm
@hZju�^_]_c�^Z^ueZju
Орындау уақыты
���fbg
Тапсырма
ілім беру мен ағарту саласының ерекшелігін анықтаңыз.
ХІХ ғасырдың
ІІ жартысындағы
білім беру
мен ағарту
саласының
ерекшелігі
c.

d.
ХІХ ғасырдағы
қазақ
халқының
ауыз әдбиеті мен музыка өнері туралы ойыңызды
ПТМС
формуласы арқыл
ы пікіріңізді білдіріңіз.
Позиция
ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дерек көзі
ретінде құнды
лығы жоғары
/құнды
лығы төмен
Түсіндіру
(себебі
мынадай 2
дәлел
келтіре аламын
Мысал
(мұны мынадай
мысал арқылы
дәлелдей аламын....)
Салдар
(қорытынды жасаймын....)

26


Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Балл
Білім алушы
Білім беру мен ағарту
ісінің даму
ерекшеліктерін
анықтайды
білім беру мен ағарту саласының 1
ерекшелігін
жазады
білім
беру мен ағарту саласының 2
ерекшелігін жазады
білім беру мен ағарту саласының 3
ерекшелігін жазады
білім беру мен ағарту саласының 4
ерекшелігін жазады
білім беру мен ағарту саласының 5
ерекшелігін жазады
Халық ауыз әдебиеті
мен музыка өнері
туындыларының
тарихи дереккөзі
ретінде
құндылығына
баға береді
тақырыпқа қатысты өз
позициясын
анықтайды;
өзі
таңдаған позициясын түсіндіруде 1
дәлел келтіреді;
өзі
таңдаған позициясын түсіндіруде 2
дәлел келтіреді;
ойын нақтыл
ау үшін
мысал
келтіреді;
ойын нақтыл
ау үшін
мысал
келтіреді;
қорытынды
жасайды
Жалпы балл

27

�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;«XIХ
XX ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті
бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты
ата
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының
аты
жөні _____________
Критериалды бағалау
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен
Орта
Жоғары
Білім беру мен ағарту ісінің
даму ерекшеліктерін
анықтайды
ілім беру
және
ағарту саласының
⼀㈯㌯㐯㔠
ерекшелі
ктерін
анықтауда
қиналады
ілім беру
және
ағарту саласының
⼀㈯㌯㐯㔠
ерекшелі
ктерін
анықтауда
қателіктер
жібереді
Білім беру мен ағарту ісінің
даму ерекшеліктерін анықтайды
Халық ауыз әдебиеті мен
музыка өнері
туындыларының тарихи
дереккөзі ретінде
құндылығына
баға береді
інің позициясын айтуда,
оны түсіндіруде
дәлел және
мысал келтіріп,
қорытынды
жаса
уда
қиналады
інің позициясын айтуда,
оны
түсіндіруде
дәлел және
мысал келтіріп,
қорытынды
жаса
уда
қателіктер жібереді
Халық ауыз әдебиеті мен
музыка өнері туындыларының
тарихи дереккөзі ретінде
құндылығына
баға береді


Приложенные файлы

  • pdf 9437321
    Размер файла: 611 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий