ra_a_lim_2015


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Pamata (A) līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi. RakstīšanaRAKSTRŠAbA
S tRASa9S tĀR.AU59


1.

uzdevums

(8 punkti)
par Guntu Baumani
!Gunta
.aumane jau pīekto gadu dzīvo un
strādā
Līepājā
. Agrāk vīūa dzīvoja

Rīgā.
Vīūa
studēja

M
edīcīnas
akadēmījā. Dunta strādā
kopā ar
vīru, kas īr ķīrurgs.

Vīūu bērnī Rasa
un Valdīs mācās pamatskolā. Ģīmeneī patīk
atpūta dabā.Vērtē, cīk saturīskī un gramatīskī pareīzī aīzpīldīta anketa saskaūā ar dotajīem tekstīem.
Vārds, uzvārds

Gunt
a Baumane
1.
Dz
imums:


sieviete


vīrīetīs

2.
Ģīmenes stāvoklīs:


neprecējusīes


precējusīes

3
.
Lzglītība:


pamata


vīdējā


augstākā

4
.
Studiju vieta
(īestāde)


5
.
5zīves vīeta
(pīlsēta)6
.
Profesija


7
.

Darba
vīeta (īestāde
)


8.

Darba


G
UNTA

BAUMANEĢIMENES ĀRSTE


Veselības centrs

Skolas iela 12,
Liepāja

Tālr.: 43357346

E
-
pasts: [email protected]


Pamata (A) līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi

Valsts īzglītības satura centrs,

2015

2
. uzdevums

(
9

punkti)


Ier
akstiet
vārdu

atbīlstošajā

formā
!
Vakar es satiku savu

draugu

(draugs) Pēteri.

1.

P–terim ļoti __________________ (patikt) braukt ar automašīnu.

2.

Nesen viņš __________________ (nopirkt) jaunu mašīnu.

3.

P–tera jaunais auto ir __________________
(sarkana) krāsā.

4.

P–c __________________ (ned–ļa) P–terim būs atvaļinājums.

5.

Tad viņš kopā ar ____________________(ģimene) brauks ceļojumā uz Itāliju.

6.

Ceļojuma laikā viņi _____________________ (apmekl–t) daudzas pils–tas.

7.

Es
________________________ (domāt), ka P–terim būs interesants ceļojums.

8.

P–teris būs mājās no ceļojuma p–c ________________ (astoņas) dienām.

9.

Tad viņš man pastāstīts par ______________________ (šis) ceļojumu.
Vērtē, vaī īekavās dotīe vārdī īr
pārveīdotī atbīlstošajā gramatīskajā formā.


Pamata (A) līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi

Valsts īzglītības satura centrs,

2015

3
. uzdevums
(
8

punkti)

Lzlasīet sludīnājumu!

Pal
ūdzīet

draugu/draudzeni nopirkt jums
bīļet
i
uz

šo pasākumu un e
-
pasta vēstulē
uzrakstiet:

1)

laiku (dienu un datumu)
, kad vēlatīes apmeklēt pasākumu;2)


bīļetes cenu;


3)


kāpēc grībat īet uz šo pasākumu.


Vēstules apjoms 25

30 vārdī.[email protected]
.com

tar operas apmeklējumu

Labdien!

________________________________________
_______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________
_________________________________
_______________________________________________
_____________
__________________________________Vērtē:vaī īr atbīldes uz vīsīem jautājumīem un precīzī formulēts lūgums;cīk skaīdrī, loģīskī un patstāvīgī formulētas domas;cik gramatiski pareizi
uzrakstīts;vaī īr uzrakstīts prasītaīs vārdu skaīts.


Kinofestivāls „Saule”


Detektīvs

„Melnais kaķis”

Seanss


3. oktobrī
ā
) pl.
12.00 un

pl.19.00
.Biļešu cenas 7, 10, 14
eiro.


Pamata (A) līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi

Valsts īzglītības satura centrs,

2015

ATBILDES

1. uzdevums

1.

R

sieviete

2.
R

precējusīes

3.
R

augstākā

4. aedīcīnas akadēmīja

5. Līepāja

6. ārste/ ģīmenes ārste

7. veselības centrs

8. Skolas īela 12, Līepāja2. uzdevums

1. patīk

2.
nopirka

3. sarkanā

4. ned–ļas

5. ģimeni

6. apmekl–s

7. domāju

8. astoņām

9. šoПриложенные файлы

  • pdf 9402963
    Размер файла: 530 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий