Brokmann_Viva-la-vagina-Hvatit-zamalchivat-skrytye-vozmozhnosti-organa-kotoryy-ne-prinyato-nazyvat.596fBw.516343.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
KRPHBKHDOWK
$XWKRU,QIR
GbgZKlzd_g;jhdfZgg
9LYDODYDJLQDO\ZlblaZfZeqb\Zlvkdjulu_\hafh`ghklbhj]ZgZdhlhjucg_ijbgylhgZau\Zlv
�:\lhjuwlhcdgb]bGbgZ;jhdfZggbWee_gKlzd_gZevihbokh[kl\_gghfmijbagZgbxg_
\her_[gbpuhgblhevdhmqZlkyBwlhgZ\_jgh_demqr_fmhi_j\uobfkZfbfohq_lkymagZlv
ih[hevr_hgbkh]jhfgufwglmabZafhfjZaukdb\ZxlbZgZebabjmxlgh\_crmxbgnhjfZpbxZ
ihlhfhohlgh^_eylky_xkqblZl_eyfb
h\lhjuohgb_s_hdhgqZl_evghg_i_j_dexqbebkvgZf_^bpbgkdbc`Zj]hgbg_jZamqbebkv
]h\hjblvgZijhklhfq_eh\_q_kdhfyaud_ihwlhfmibrml^hklmigh[hcdhbkxfhjhfIjbq_fl_fm
^_\mrdb\u[jZebg_ijhklmxb^_ebdZlgmxijh\Z]bgmbijhgZr_`_gkdh_a^hjh\v_Dhg_qgh
[_ag_dhlhjuol_jfbgh\h[hclbkvg_m^Zehkvghfh`_l_[ulvm\_j_guZ\lhju\k_h[tykgyxl
gZklhevdh^hoh^qb\hqlhihcfml^Z`_l_dlhijh]meb\Zemjhdb[bheh]bb\rdhe_Bwlh
&#x_^;&#xv;&#x^_;&#xm;&#xrd; ;&#x^h;&#xog;&#xh; e; k;&#xv;&#xij; f;&#x_j;&#xhf;&#xk;&#xZf;&#xhc;�g_m^b\bl_evgh_^v^_\mrdb\^hogh\bebkvijbf_jhfkZfhc`mebbWg^_jkgZibkZ\r_c
agZf_gblmxdgb]mHqZjh\Zl_evgucdbr_qgbd
:_s_Wee_gbGbg_qm`^ZdZl_]hjbqghklvdhlhjhcbgh]^Z]j_rZlfZklblu_\jZqbHgbkgh\Zb
kgh\Zih^q_jdb\Zxl\k_fujZagu_bwlhaZf_qZl_evghlhqlhih^oh^bl\k_f\hdjm]fh`_lg_
ih^hclbebqgh\Zfblmlg_lgbq_]hkljZrgh]h=eZ\gh_jZah[jZlvky\k_[_\k\hbohkh[_gghklyo
bihlj_[ghklyo
gbfZgb_BgnhjfZpbykh^_j`ZsZyky\dgb]_g_fh`_lkem`blvaZf_ghcdhgkmevlZpbb\jZqZ
I_j_^kh\_jr_gb_fex[uoj_dhf_g^m_fuo^_ckl\bcg_h[oh^bfhijhdhgkmevlbjh\Zlvkykh
ki_pbZebklhf
kha^Zgb_
�GbgZ;jhdfZggWee_gZev
9LYDODYDJLQDO\ZlblaZfZeqb\Zlvkdjulu_\hafh`ghklbhj]ZgZdhlhjucg_ijbgylhgZau\Zlv
1LQD%URFKPDQQ(OOHQ6WNNHQ'DKO
*/('(10('6.-('(1$/7'875(1*(5c9,7(2081'(5/,9(7
+$VFKHKRXJ\t&R :1\JDDUG\f$63XEOLVKHGLQDJUHHPHQWZLWK2VOR/LWHUDU\$JHQF\
7KH5XVVLDQODQJXDJHSXEOLFDWLRQRIWKHERRNZDVQHJRWLDWHGWKURXJK%DQNH*RXPHQ\t6PLUQRYD/LWHUDU\
$JHQF\
Ij_^bkeh\b_
gZqZe_]h^Zfukha^Zeb[eh]ih^gZa\Zgb_fBglbfgZyahgZFug_[uebm\_j_gu\
g_h[oh^bfhklb_s_h^gh]hkhh[s_kl\Zha^hjh\v_`_gkdhfl_e_bk_dk_Ohjhrhwlhbebg_lgh
�k_cqZk^hklmighh]jhfgh_dhebq_kl\hebl_jZlmjuhk_dk_[hevr_q_fdh]^Zeb[hij_`^__lbb
ih^jhkldbihevamxlkyBgl_jg_lhfkjZgg_]h\hajZklZ?keb\hagbdZxl\hijhku\_ebdkh[eZag
h[jZlblvkyd^hdlhjm=m]emBihlhfjZa\_ex^bg_ij_kulbebkvk_dkmZevgufh[jZah\Zgb_f\
rdhe_"
Dlhfm`_fug_agZeb\dZdhf\b^_ih^Z\ZlvbgnhjfZpbxQlh\blh]_ihemqblky_s_h^gZ
dhehgdZhk_dk_"?s_h^gZiZjhqdZgZb\guoklm^_glhdf_^bdh\jZkkdZau\Zxsbo\k_fqlhhgb
a^hjh\ubghjfZevgu"
Dhg_qgh\hkgh\ghfgZgZrmkljZgbqdmaZoh^beb^jmavybqe_guk_fvbGhk_]h^gykimkly^\Z
]h^Zkm\_j_gghklvxfh`ghkdZaZlvqlhgZf^_ckl\bl_evghaZ^Z\Zebfgh]h\hijhkh\Fuihemqbeb
fhj_iheh`bl_evguohlau\h\hlagZdhfuobg_agZdhfuoex^_cZgZrbklZlvb[uebijhkfhlj_gu
[he__fegjZa
FukqblZebqlhkha^Z_f[eh]^eyih^jhkldh\gh_]hZm^blhjbyhdZaZeZkv]hjZa^hrbj_GZf
_`_^g_\ghibrmlex^bh[hboiheh\bjZaguo\hajZklh\GZf_`_^g_\ghaZ^Zxlwe_f_glZjgu_
\hijhkuhl\_lugZdhlhju_dZaZehkv[u\k_fba\_klguBghcjZakdeZ^u\Z_lky\i_qZle_gb_qlh
lhlbebbghcqblZl_evij_`^_\k_]hohq_lm[_^blvkyqlhkgbf\k_\ihjy^d_hgghjfZevgucb
ohjhrlZdbfdZdhchg_klvDkh`Ze_gbxdwlhcdZl_]hjbbhlghkylkyij_bfms_kl\_ggh`_gsbgu
�Fuibr_fwlmdgb]m^ey\Zkey\k_o`_gsbgdhlhju_khfg_\Zxlky\lhfqlhmgbo\k_\ihjy^d_
qlhhgb\u]ey^yldZdgm`ghbqm\kl\mxlk_[ydZdiheh`_ghFugZ^__fkyqlh[eZ]h^Zjydgb]_\u
h[j_l_l_m\_j_gghklvdhlhjhc\Zfg_^hklZ_lGhfulZd`_ibr_fb^eyl_odlh^h\he_gb]hj^
kh[hcgh`_eZ_lih[hevr_magZlvh[hj]Zg_qlhgZoh^blkyf_`^mgh]Iheh\u_hj]Zgu
aZo\Zlu\ZxsZyl_fZbfu\_jbfqlhagZgb_hlhfdZdnmgdpbhgbjm_lgZr_l_ehwlhdexqd
k_dkmZevghfma^hjh\vx
Hk_gvx]h^Zghj\_`kdb_]Za_lui_klj_ebaZ]heh\dZfbhk_dkmZebabjh\Zgghcdmevlmj_
ghj\_`kdboih^jhkldh\;_kihsZ^gh_^Z\e_gb_h[s_kl\Zfukevhg_h[oh^bfhklb\eblvky\djm]
k\_jklgbdh\[ulvdjmlufijb\h^yldlhfmqlhe_lgb_^_\mrdb\ugm`^_gui_j_k_dZlv
kh[kl\_ggu_k_dkmZevgu_]jZgbpubgh]^Z\gZklhevdh]jm[hcnhjf_qlh\wlhljm^ghih\_jblv
GZijbf_jg_dhlhju_e_lgb_iZjgbkqblZxlqlhhgbfh]mlihevah\Zlvkyk\hbfklZlmkhfb
kdehgylv^_\mr_di_j\hdmjkgbpdlhfmqlh[ul_hlkZku\Zebm^_kylbiZjg_cih^jy^Wlh
\hafmlbl_evghDZdibkZeb\h^ghcbaghj\_`kdbo]Za_lwlhdmevlmjZijbdhlhjhc]jZgbpZf_`^m
^h[jh\hevgufk_dkhfbgZkbeb_fklZeZhiZkghlhgdZihke_^gb_]h^ufugZ[ex^Z_faZl_fdZd
jZkl_lk_dkmZebaZpbyfheh^_`ghcdmevlmjuhkh[_ggh^_\mr_dKha^Z_lkyg_kZfZyijhklZy
h[klZgh\dZ^ey\ajhke_gbyDkh`Ze_gbxihjhcwlhijb\h^bldlhfmqlh\ajhke_gb_hfjZqZ_lky
g_ijbylgufk_dkmZevgufhiulhfdhlhjucihlhfij_ke_^m_lq_eh\_dZ^he]b_]h^uLZdg_^he`gh
[ulv
G_evaykdZaZlvqlh`_gsbguijbgbfZxlj_r_gbydZkZxsb_kybol_eZbk_dkmZevghklbiheghklvx
kZfhklhyl_evghDmevlmjgu_j_eb]bhagu_biheblbq_kdb_kbeuklj_fylkymijZ\eylvwlbfb
j_r_gbyfbbg_\Z`ghhq_fb^_lj_qvhdhgljZp_ipbbh[Z[hjl_h]_g^_jghcb^_glbqghklbbeb
k_dkmZevghcijZdlbd_
Fuohlbfqlh[u`_gsbgufh]ebkZfbijbgbfZlvj_r_gbyhkgh\u\ZykvgZnZdlZoQlh[uj_r_gby
[Zabjh\ZebkvgZf_^bpbgkdboagZgbyoZg_gZkemoZog_^hihgbfZgbbbebkljZo_K_jv_agZy[ZaZ
agZgbchlhfdZdmkljh_ghbnmgdpbhgbjm_ll_ehiha\hebl`_gsbgZfjZkihjy`Zlvkyk\h_c`bagvx
m\_j_gghbkihdhcghGm`ghjZa\_ylvfbnu\hdjm]k_dkmZevghklbdZ`^Zy`_gsbgZ^he`gZ
h[eZ^ZlvijZ\hfk\h[h^ghjZkihjy`Zlvkykh[kl\_ggufl_ehfFugZ^__fkyqlhihfh`_f\Zf
ijbgbfZlv\a\_r_ggu_bdhfi_l_glgu_j_r_gbyhilbfZevgu_^ey\Zk
hafh`gh\uk_cqZkkb^bl_b^mfZ_l_baZq_ffg_qblZlvf_^bpbgkdmxdgb]mgZibkZggmx^\mfy
klm^_gldZfb"Hgb^Z`_mgb\_jkbl_lZ_s_g_hdhgqbebFukZfbg_jZaaZ^Z\Zebkvwlbf\hijhkhf
_^vfuihdZg_y\ey_fky\jZqZfbbebwdki_jlZfb\dZdhceb[hh[eZklb
ihke_lh]hdZd\uimklbeZdgb]mih^gZa\Zgb_fHqZjh\Zl_evgucdbr_qgbdihkihkh[kl\h\Z\rmx
lhfmqlhl_fZdbr_qgbdZbn_dZebci_j_reZ\jZajy^k\h[h^ghh[km`^Z_fuo\ijZcflZcfgZ
p_gljZevghfdZgZe_HgZ\ureZ\i_j_^bihdZaZeZgZkdhevdhihgylghcbaZ[Z\ghcfh`_l[ulv
f_^bpbgZbqlhg_fZeh\Z`ghdZdh[km`^Zlvbglbfgu_qZklbl_eZ[_al_gbkl_kg_gby
Djhf_lh]hmgZkdZdbmijZdlbq_kdb\k_oklm^_glh\f_^bdh\_klvh^ghij_bfms_kl\hdhlhjh_
gbdlhg_hlgbf_lfuex[hagZl_evgufufheh^ubfuhkf_eb\Z_fkyaZ^Z\Zlv]emiu_\hijhku
qZklhbf_gghihlhfmqlhhgbbgl_j_kmxlgZkkZfbobebihlhfmqlhbfbbgl_j_km_lkygZrZ
ih^jm]ZMgZkg_lZdZ^_fbq_kdhcj_imlZpbbdhlhjmxfufh]eb[ukdhfijhf_lbjh\Zlvbfu_s_
g_lZd^he]h\jZsZ_fky\f_^bpbgkdbodjm]Zoqlh[uaZ[ulvijhklhcq_eh\_q_kdbcyaudFu
gZ^__fkyqlhfgh]b_bagZrbofheh^uodhee_]j_Zebamxlk\hxly]mdibkvfm_^vaZgbfZlvky
ijhk\_s_gb_fwlhdjmlh
�JZ[hlZygZ^dgb]hcfuqZklhh[gZjm`b\Zebqlhg_dhlhju_\_sbihgyebij_\jZlghZfulh`_
iZeb`_jl\Zfbfbnh\hdjm`Zxsbo`_gkdmxbglbfgmxahgm_^vbokms_kl\m_lh]jhfgh_
fgh`_kl\hFbnuh^_\kl\_gghcie_\_\hafh`ghkZfu_`b\mqb_bbaaZgbo`bagvfgh]bo
^_\mr_d^hkboihjih^\_j]Z_lkyhiZkghklbih\k_fmfbjm^Z`_\Ghj\_]bbBebrvg_fgh]bo
f_^bdh\^_ckl\bl_evghaZ[hlblwlZdjhohlgZyqZklvl_eZ:g_dhlhju_\jZqbh[ke_^mxsb_iheh\u_
hj]Zgu^_\mr_dihijhkv[_bojh^bl_e_cb\h\k_ijbqZklgudkhojZg_gbxbgZkZ`^_gbxfbnh\
Kh[bjZyfZl_jbZefuklhedgmebkvkl_fqlhfwlju]bg_dheh]bbhlfZob\ZxlkyhlgZrbo\hijhkh\
dZdhlg_bgl_j_kguobebg_\Z`guoLZdZyj_Zdpbykh\_jr_gghg_ihgylgZ\_^vfuagZ_fdZdh_
\ebygb_gZ`_gkdmx`bagvfh`_lbf_lv^_\kl\_ggZyie_\Zk\h_cdgb]_fuihklZjZebkv
jZkkdZaZlv\kxijZ\^mhg_c
�jm]hcfbn]eZkblqlh]hjfhgZevgZydhgljZp_ipbyg__kl_kl\_ggZbhiZkgZj_amevlZl_lukyqb
^_\mr_dklZedb\Zxlkykg_`_eZl_evghc[_j_f_gghklvxihlhfmqlh\u[bjZxlf_g__gZ^_`gu_
kihkh[udhgljZp_ipbbFuihgbfZ_fqlhex^b[hylkyih[hqguownn_dlh\bgZfgZ^h_ehqlh
g_dhlhju_\jZqbhlfZob\Zxlkyhlhl\_lh\g_ij_^eZ]ZyiZpb_glZfohjhrboh[tykg_gbcIhwlhfm
fuj_rbebm^_eblvdhgljZp_ipbbih[hevr_\gbfZgbybij_^eh`blv\Zfk\_`mxgZmqgmx
bgnhjfZpbxh\hafh`guoih[hqguownn_dlZolZdbodZdi_j_iZ^ugZkljh_gbybkgb`_gb_
k_dkmZevgh]h`_eZgby?kebdZdhclhkihkh[dhgljZp_ipbbg_lZd[_ahiZk_gdZdfh`_lihdZaZlvky
fu]h\hjbfh[wlhfhldjulhohlybiulZ_fky\i_j\mxhq_j_^vmkihdhblvK_jv_agu_ih[hqgu_
wnn_dlu\klj_qZxlkydjZcg_j_^dhb^Ze_dhg_m\k_o`_gsbgijbgbfZxsbolZ[e_ldbhl
[_j_f_gghklb\hagbdZ_l^_ij_kkbybebijh[e_fukeb[b^hBkdexq_gbykms_kl\mxl\k_]^Zghfu
gZ^__fkyqlhijhqlywlmdgb]m\ugZmqbl_kvhlebqZlvh[uqgh_hlj_^dh]h
?klvfbnudhlhju_g_gZghkylijyfh]h\j_^Zghk\b^_l_evkl\mxlhlhfqlhf_^bpbgkdb_
bkke_^h\Zgby^he]h[uebij_jh]Zlb\hcfm`qbgDh]^Zih^jm]b`Zemxlkyqlhgbdh]^Zg_
bkiulu\Zeb\Z]bgZevgh]hhj]ZafZklZgh\blkyhq_\b^ghqlh`_gkdZyk_dkmZevghklv\k_]^Z
jZkkfZljb\ZeZkvq_j_aijbafmfm`kdboihlj_[ghkl_cG_kms_kl\m_lhl^_evgh]h\Z]bgZevgh]h
hj]ZafZkms_kl\mxlhj]Zafu^hklb]gmlu_jZagufbkihkh[Zfbgh\k_h^bgZdh\hijbylgu_
GZ^__fky`_gsbgui_j_klZgmlqm\kl\h\Zlvk_[yms_j[gufblhevdhihlhfmqlhbfgm`gu^jm]b_
nhjfuklbfmeypbbdjhf_ijhgbdgh\_gby
BwlhebrvqZklvlh]hhq_f\uijhql_l_\wlhcdgb]_FugZ^__fkyqlh\Zfg_l_jiblky
i_j_\_jgm\ihke_^gxxkljZgbpm\u\a^hogmebkh[e_]q_gb_fl_ehwlhijhklhl_ehGZk\k_obf
gZ^_ebebijbjh`^_gbbbgZijhly`_gbb`bagbhgh^ZjblgZfbjZ^hklbbh]hjq_gby
=hj^bl_kvl_fgZqlhkihkh[gh\Zr_l_ehb[m^vl_l_ji_eb\u_kebmg_]hqlhlhg_ihemqZ_lky
aZ\_jr_gb_fu[uohl_ebdh_dh]hih[eZ]h^Zjblvi_jkhgZevghFZjbmkChoZgk_g
aZf_qZl_evgucq_eh\_db\jZqijh^_eZeh]jhfgmxjZ[hlmijh\_jyyf_^bpbgkdb_Zki_dlu
�jmdhibkbGZ^__fkywlhg_ihke_^gyygZrZkh\f_klgZyjZ[hlZjm]b_ki_pbZebklulZd`_
�ih^_ebebkvkgZfbihagZgbyfbOZjlZgFh_Ljhg^bk_lDZjbHjfklZ^K\_cgmg]K_j[bb
JZc^mgN_j^wkiZkb[h\Zf[hevrh_aZ[_k_^uhagZdhfe_gb_kfZl_jbZehfdgb]bbdhff_glZjbb
Ohl_ehkv[uih[eZ]h^Zjblvbij_ih^Z\Zl_e_cf_^bpbgkdh]hnZdmevl_lZMgb\_jkbl_lZHkeh
dhlhju_kZfbhlhfg_ih^haj_\Zyhl\_qZebgZgZrb\hijhku\h\j_fye_dpbcbebl_ji_eb\uo
[_k_^\i_j_ju\Zof_`^maZgylbyfbBfuih^q_jdb\Z_fqlhaZ\k_\hafh`gu_hrb[db
^hims_ggu_\dgb]_hl\_qZ_flhevdhfukZfb
Djhf_lh]hohl_ehkv[ukdZaZlvkiZkb[hgug_rgbfb[u\rbfdhee_]Zfbahj]ZgbaZpbb
K_dkmZevgh_h[jZah\Zgb_\jZq_c\Hkehkem`[u^h\_jbyihk_dkmZevguf\hijhkZf^eyfheh^_`b
bih^jhkldh\hj]ZgbaZpbcK_dkbh[s_kl\hbHeZnbZdebgbd_g aZgbfZ_lky^bZ]ghklbdhcb
e_q_gb_faZ[he_\Zgbci_j_^Zxsbokyiheh\ufiml_f\faZkha^Zgb_klbfmebjmxs_]hh[mqZxs_]h
dhgl_dklZLZd`_[eZ]h^Zjbf^hjh]bo^jma_cbdhee_]dhlhju_qblZebfZl_jbZeudgb]b
�^bkdmlbjh\ZebkgZfbbmdZau\ZebgZfhf_glu]^_fulhgmeb\g_ihgylguoh[tykg_gbyohjh]b_
LwZWegZgDZcyhkkWfbeb_Ghj^kdZjDZj_gKdZ^ko_cf[_a\Zkdgb]Z[ueZ[u]hjZa^hom`_Z
gZrZ`bagvdm^Zkdmqg__
KiZkb[h\k_fdlhqblZ_lgZr[eh]\k_fdlhij_^eZ]Zegh\u_l_fuaZ^Z\Zefm^ju_\hijhkub
ke_^beaZgZfbki_j\h]h^gyFugZibkZebwlmdgb]m^ey\ZkDjhf_lh]hkiZkb[h;v_jgm
KdmfZd_jklx_gdmgZr_fmi_j\hfmj_^Zdlhjmbabgl_jg_l]Za_lu1HWWDYLVHQhgih^^_j`b\ZegZk
\h\k_fb_fmgZklhevdhgjZ\bebkvgZibkZggu_gZfbklZlvbqlhihjhc^Z`_klZgh\behkvg_eh\dh
Hl^_evgh_kiZkb[hj_^ZdlhjmGZag__gmDoZg?klj_fmbaba^Zl_evkl\Z$VFKHKRXJuijh^_eZeb
ij_djZkgmxjZ[hlmb^ZebgZffgh]hohjhrbokh\_lh\Fuhohlghh[km`^Zebk\Zfb\k_hl
f_gkljmZpbb^hiZgdjhdZ\Zr_fijbkmlkl\bbfuqm\kl\h\Zebk_[y\[_ahiZkghklbKiZkb[h
L_cg_OZgg_OZgg_Kb][t_jgk_gdhlhjZykha^ZeZkZfu_emqrb_beexkljZpbb^eygZr_cdgb]b
JZ[hlZlv\f_kl_klZdhc\_k_ehcf_^k_kljhc[ueh^eygZkih^Zjdhf
Bdhg_qghg_aZ[uebfubhk\hbok_fvyo
HlGbguWlZdgb]ZaZjh^beZkvihqlbh^gh\j_f_gghkl_fdZdFZ^kihy\bekygZk\_lBylhqghg_
kfh]eZ[u__gZibkZlv_keb[ug_kZfucl_ji_eb\ucbaZ[hleb\ucfm`\fbj_Y]h\hjxhl_[_
ex[bfucNj_^_jbdLugZklhysbcfm`qbgZFZ^kfh_khegp_bl_[_gZ\_jgydZ[m^_lhq_gv
g_eh\dh\lhl^_gvdh]^Zluijhql_rvfZfbgmdgb]mYihklZjZxkvg_hq_gvqZklhih^gbfZlvl_fm
`_gkdh]hfhq_bkimkdZgbyaZk_f_cgufbm`bgZfbFZfZiZiZbO_er\uemqrZyk_fvydZdmx
lhevdhfh`ghih`_eZlv
HlWee_gKiZkb[hfZf_iZi_bO_ev]_kZfhcemqr_ck_fv_\fbj_ul_ji_eb\h\ukemrb\Zeb
^ebggu_ihjhc`_kldb_fhgheh]bh^_\kl\_gghcie_\_[heyo\\mev\_]_ji_k_bijhqbo
g_ihlj_[ghklyoih^qZk\h[s_kl\_gguof_klZoKiZkb[h^_^mrd_dhlhjuckjZ\gbegZkkDZjehf
W\Zg]hfYhq_gv\Zkex[ex:[hevr_\k_]hyohqmih[eZ]h^ZjblvO_ggbg]ZaZ\k_lhhq_fyg_
Ijbylgh]hql_gby
Iheh\u_hj]Zgu
Iheh\u_hj]Zgu\_jhylghkZfZybglbfgZyqZklvgZr_]hl_eZKlh]hfhf_glZdZdfuihy\bebkv
bafZfbghc\Z]bgub\i_j\u_m\b^_eb[h`bck\_lhgbkhijh\h`^ZxlgZkih\kx^m^_lkdhfkZ^m
fukm^h\hevkl\b_fkjZ\gb\ZebbbamqZeb^jm]^jm]Z\gmljbbkgZjm`bIhlhfgZklmibe
ih^jhkldh\uc\hajZklbihy\bebkvi_j\u_l_fgu_\hehku\iZomFu\k_ihfgbfk\hxi_j\mx
f_gkljmZpbxg_aZ\bkbfhhllh]hqlhbkiulu\Zeb\lhlfhf_gl]hj^hklvbebm`Zkhafh`gh
\ugZqZebfZklmj[bjh\Zlvbh[gZjm`bebqlhfh`_l_^hklZ\blvk\h_fml_emg_\_jhylgh_
m^h\hevkl\b_AZl_fih^hki_ek_dkmZevguc^_[xlkh\k_fbkhimlkl\mxsbfb_fmqm\kl\Zfb
mya\bfhklvxex[hiulkl\hfbm^h\hevkl\b_fhafh`ghm\Zk\[m^ms_fihy\ylkyZfh`_lm`_
ihy\bebkv^_lbb\uh[gZjm`bebgZkdhevdh[hevrb_i_j_f_guij_l_ji_eb\Zrbhj]Zgub
gZkdhevdh\_ebdhqm^hdhlhjh_hgbkmf_ebkha^ZlvZrbiheh\u_hj]ZguwlhqZklv\ZkIjbreh
\j_fyihagZdhfblvkykgbfbih[eb`_
JZa^_gvl_kv\klZgvl_i_j_^a_jdZehfbohjhr_gvdhjZkkfhljbl_k_[yIheh\u_hj]Zguijyqmlky\
kZfhfgbam`b\hlZih^lhch[eZklvxdhlhjZyihdju\Z_li_j_^gxxqZklvlZaZWlZfy]dZyh[eZklv
gZau\Z_lkyeh[dhfb\l_q_gb_ih^jhkldh\h]h\hajZklZhgZihdju\Z_lky\hehkZfbMg_dhlhjuo
`bjh\Zyih^mr_qdZgZeh[d_qmlv[hevr_q_fm^jm]boblZdbfh[jZahfeh[hdg_fgh]h\uibjZ_l
gZjm`mM^jm]boeh[hd[he__jh\gucbihoh`gZ[ebgGhfug_[m^_faZgbfZlvky^bkdjbfbgZpb_c
ihZgZlhfbq_kdbfjZaebqbyfbijb^mfu\Zlvdebqdb
Himklb\\a]ey^gb`_\um\b^bl_lhqlhgZau\Z_lky\mev\hcZdjhf_lh]hdbkdhcibehldhc
ibjh`dhfbijhqbfbg_\k_]^Zijbebqgufbkeh\Zfbmev\Z\hafh`ghg_kZfh_
jZkijhkljZg_ggh_keh\hGhlhqlh`_gsbgZ\b^bldh]^Zkfhljblk_[_f_`^mgh]wlhb_klv
\mev\Z
Hq_gvfgh]b_kqblZxlqlhwlhl\b^bfuc`_gkdbchj]ZggZau\Z_lky\Z]bghc
ukdZ`_l_GZfh_c\Z]bg_jZklml\hehkubebDZdZydjZkb\Zyml_[y\Z]bgZbhrb[_l_kvM
\Z]bgug_l\hehkb__g_lZde_]dhm\b^_lvohlvhgZgZ\_jgydZbij_djZkgZ
Z]bgZwlhgZa\Zgb_ebrvh^gh]hba`_gkdboiheh\uohj]Zgh\Zlhqg__fur_qghcljm[db
dhlhjZyaZ^_ckl\m_lkyijbijhgbdZxs_fk_dk_beb\h\j_fyjh^h\Dhjhq_lhcljm[dbqlh\_^_ld
fZld_=h\hjyh\Z]bg_ex^bqZklhbkihevamxlkeh\h\eZ]Zebs_\k\h_cdgb]_fulh`_[m^_f_]h
mihlj_[eylvIhq_fmfulZdhaZ[hq_gul_jfbgheh]b_c"Ihlhfmqlhiheh\u_hj]Zguwlh]hjZa^h
[hevr_q_fijhklh\eZ]Zebs_ ohlyfuh^ghagZqghihemqZ_fhlg_]hfgh]hjZ^hkl_c\fFgh]b_
imlZxl\eZ]Zebs_b\mev\mbebkqblZxlqlhwlhh^ghblh`_Gh\ulhl_i_jvagZ_l_qlhdq_fm
BlZdfuk\ZfbgZqg_fbamq_gb_ij_djZkguo`_gkdbohj]Zgh\bf_gghk\mev\u
mev\Zihoh`ZgZp\_lhdk^\mfye_i_kldZfbBohlbl_\_jvl_ohlbl_g_lg_fuijb^mfZebwlm
f_lZnhjm
Qlh[ubamqblvjZaebqgu_qZklb\mev\uemqr_gZqZlvkgZjm`bbijhke_^h\Zlv\gmljv
E_i_kldbbebiheh\u_]m[uaZsbsZxlqm\kl\bl_evgu_f_klZdhlhju_gZoh^ylkyih^gbfb
;hevrb_iheh\u_]m[ulhes_fZeuohgbgZiheg_gu`bjhfb\uihegyxljhevih^mrdb
[_ahiZkghklbbebZfhjlbaZlhjZHgbfh]ml[ulvdZd^hklZlhqgh^ebggufbqlh[uijbdju\Zlv
fZeu_iheh\u_]m[ulZdb^h\hevghdhjhldbfbMg_dhlhjuo`_gsbg[u\Z_llhevdh^\ZfZe_gvdbo
;hevrb_iheh\u_]m[uihdjuluh[uqghcdh`_cg_clhqghlZd`_dZdb\hklZevghcdh`_gZ
\Zr_fl_e__klvkZevgu_`_e_auihlh\u_`_e_aub\hehkygu_f_rhqdbDjhf_\hehkdhlhju_
a^hjh\hbf_lvgZ[hevrboiheh\uo]m[Zofh]mlihy\eylvkyijusbbwda_fZqlhg_hq_gvijbylgh
Ghdh`Z_klvdh`Zdkh`Ze_gbx
FZeu_iheh\u_]m[uh[uqgh^ebgg__[hevrboghg_h[yaZl_evghHgbfh]ml[ulvhq_gv
\hegbklufbbfhjsbgbklufbdZdlxe_\Zyx[dZijbgp_kkuDh]^Z\ujZkkfZljb\Z_l_k_[y\
a_jdZeh\iheg_\_jhylghqlhfZeu_iheh\u_]m[ulhjqZlbaih^[hevrboGhdh_dhfmijb^_lky
jZa^\bgmlvgZjm`gu_iheh\u_]m[uqlh[um\b^_lv\gmlj_ggb_
ijhlb\hiheh`ghklv[hevrbfiheh\uf]m[ZfgZiheg_gguf`bjh\hcijhkehcdhcfZeu_iheh\u_
]m[ulhgdb_bqm\kl\bl_evgu_Hgbg_gZklhevdhqm\kl\bl_evgudZddeblhjdhlhjucy\ey_lky
kZfufqm\kl\bl_evguff_klhfgZl_e_gh\gbofgh]hg_j\guohdhgqZgbcbihwlhfmdgbflZd
ijbylghijbdZkZlvky
FZeu_iheh\u_]m[uihdjulug_h[uqghcdh`_cZkebabklhch[hehqdhcum`_\b^_ebjZgvr_
kebabklmxh[hehqdmdh]^ZaZ]ey^u\Zebk_[_\]eZaZbeb\jhlQlhagZqblkebabklZy"LhqlhgZ
g_c_klvm\eZ`gyxsbckehckebab:\hldh`ZmdjulZkeh_fk\hbo`_hlf_jrboqZklbp[m^lh
h^_yehfbamf_jrbojh^kl\_ggbdh\Wlhlkehchlf_jrbode_lhdh[_ki_qb\Z_lgZ^_`gmxaZsblmb
^eydh`bghjfZevgh[ulvkmohcKebabklZyh[hehqdZ\k\hxhq_j_^vg_bf__laZsblgh]hkehyba
hlf_jrbode_lhdbihwlhfmf_g__aZsbs_gZhlih\j_`^_gbcGZijbf_jfZeu_iheh\u_]m[ufh]ml
e_]dh\hkiZeblvky_kebbogZlj_lmadh_[_ev_hlebqb_hldh`bkebabklu_h[hehqdb
ij_^ihqblZxl[ulvm\eZ`g_ggufbGZkebabkluoh[hehqdZog_jZklml\hehkulZdqlh\gmljb
\mev\uih^[hevrbfbiheh\ufb]m[Zfb\ug_gZc^_l_\hehk
?keb\ujZa^\bg_l_fZeu_iheh\u_]m[ulhh[gZjm`bl_h[eZklvgZau\Z_fmxYHVWLEXOXPYDJLQDHbeb
ij_^^\_jb_f\eZ]ZebsZKeh\hYHVWLEXOXPjh^hfbaeZlbgkdh]hyaudZbhagZqZ_l\_klb[xevbeb
h[eZklvf_`^m\oh^ghc^\_jvxb\gmlj_gg_cqZklvx`bebsZ?keb\ubal_odlhex[bl
^jZfZlbq_kdbcl_Zljbebhi_jmlhbf_ggh\\_klb[xe_fum]hsZ_fkyibjh`gufbbrZfiZgkdbf\
�ZgljZdl_Z^ZwlhlhlkZfuc]jZg^bhagucaZek[ZglZfbbdjZkgufb^hjh`dZfb@_gkdh_
ij_^^\_jb_g_mdjZr_gh[ZglZfbghl_fg_f_g__wlh\oh^LZf\ugZc^_l_^\Zhl\_jklby
fhq_bkimkdZl_evgucdZgZeb\oh^\h\eZ]Zebs_Fhq_bkimkdZl_evgucdZgZejZaf_sZ_lkyf_`^m
deblhjhfdhlhjucgZoh^blkyki_j_^b lZf]^_\klj_qZxlkyiheh\u_]m[u\fb\eZ]Zebs_fdhlhjh_
jZkiheZ]Z_lky[eb`_dZgmkm
FZehdlhbagZkaZ^mfu\Z_lkyhk\h_ffhq_bkimkdZl_evghfdZgZe_ohlyfubihevam_fkybf
g_kdhevdhjZa\^_gvG_dhlhju_b\h\k_kqblZxlqlhg_kms_kl\m_lhl^_evgh]hhl\_jklby^ey
fhq_bkimkdZgbybqlhmgZk\k_mkljh_ghlZd`_dZdmfm`qbgmdhlhjuoh^ghhl\_jklb_^ey
ki_jfubfhqbWlhg_lZdfhq_bkimkdZl_evgucdZgZebf__lkh[kl\_ggh_hl\_jklb_Fug_ibkZ_f
\eZ]Zebs_fohlylmlg_ljm^ghhrb[blvky^Z`_ihke_lh]hdZd\gbfZl_evghjZkkfhljbrvg_
h^gm`_gkdmxbglbfgmxahgmFhq_bkimkdZl_evgucdZgZekeh`ghhlukdZlv^Z`_ka_jdZehf?]h
hl\_jklb_hq_gvfZe_gvdh_bqZklhkdjulhkdeZ^dZfbdh`bghdlhbs_llhl\k_]^ZgZc^_l
JZ^hklvk\Z]bghc
hlebqb_hlfhq_bkimkdZl_evgh]hdZgZeZ[hevr__ihjZaf_jmhl\_jklb_\eZ]ZebsZgZclb
g_ljm^gheZ]Zebs_wlhmadZyfmkdmevgZyljm[dZ^ebghchl^hkfdhlhjZyb^_lhl\mev\ud
g_ihiZ^Z_l\gmljvAZ^mfZcl_kvh[wlhf
Ijb\ha[m`^_gbb\eZ]Zebs_m\_ebqb\Z_lkyb\^ebgmb\rbjbgmdlhfm`_hgh^h\hevgh
weZklbqgh\h\k_ogZijZ\e_gbyoq_flhgZihfbgZyiebkkbjh\Zggmxx[dmIhljh]Zcl_b\u
ihqm\kl\m_l_gZkdhevdhhghmijm]h
Furpuhdjm`Zxsb_\eZ]Zebs_hq_gvkbevgu_ufh`_l_kZfbm[_^blvky\wlhf_keb\\_^_l_
iZe_p\h\eZ]Zebs_bihijh[m_l__]hk`ZlvWlbfurpufurpulZah\h]h^gZlZdb_`_dZdb
\k_hklZevgu_furpu\Zr_]hl_eZHgbklZgmlkbevg___keb\u[m^_l_bolj_gbjh\Zlv
gmlj_ggyyqZklvkl_ghd\eZ]ZebsZihdjulZ\eZ`ghckebabklhch[hehqdhc;hevrZyqZklv\eZ]b
ijhba\h^blkyg_`_e_aZfbZijhgbdZ_lq_j_akl_gdb\eZ]ZebsZba\Zr_]hhj]ZgbafZkZfbo
kl_gdZo\eZ]ZebsZg_l`_e_aghg_fgh]hk_dj_lZihklmiZ_lba`_e_ajZkiheh`_gguogZr_cd_
fZldb
eZ]Zebs_\k_]^Zm\eZ`g_ghghijb\ha[m`^_gbb\eZ]bh[jZam_lky]hjZa^h[hevr_@b^dhklv
ihklmiZ_lq_j_akl_gdb\eZ]ZebsZdh]^Ziheh\u_hj]ZgugZihegyxlkydjh\vxeZ]Zmf_gvrZ_l
lj_gb_ijbfZklmj[ZpbbbebaZgylbbk_dkhf
^hiheg_gb_dlhc`b^dhklbdhlhjZyihklmiZ_lq_j_akl_gdb\eZ]ZebsZg_fgh]hkebabh[jZam_lky
\^\mo`_e_aZojZkiheh`_gguo\ij_^^\_jbb\eZ]ZebsZHgbgZoh^ylkykaZ^b[eb`_dZgmkmk
h[_boklhjhghl\oh^Z\h\eZ]Zebs_BogZau\Zxl[Zjlhebgh\ufb`_e_aZfb\q_klv^Zlkdh]h
ZgZlhfZDZkiZjZ;ZjlhebgZHgbijhba\h^yl\yadmxijhajZqgmx`b^dhklvdhlhjZyihfh]Z_l
kfZau\Zlv\oh^\h\eZ]Zebs_;Zjlhebgh\u`_e_aubf_xlh\ZevgmxnhjfmbjZaf_jhfk]hjhrbgm
Hgbfh]ml^hklZ\blvg_dhlhju_ijh[e_fu?kebfZe_gvdZyljm[hqdZq_j_adhlhjmxhlgbo
ihklmiZ_lkebavklZg_lg_ijhoh^bfhc\iheh\uohj]ZgZofh`_lh[jZah\ZlvkydbklZlZdhfkemqZ_
gZh^ghcbaklhjhg\mev\u[m^_lijhsmiu\ZlvkyfZe_gvdbcl\_j^uc[m]hj rZjbd\f?kebdbklZ
\hkiZeblkyhsms_gbyfh]ml[ulvhq_gvg_ijbylgufbohlyijh[e_fZe_]dhj_rZ_lky
g_agZqbl_evgufobjmj]bq_kdbf\f_rZl_evkl\hfHlhfgZkdhevdh[Zjlhebgh\u`_e_au\Z`gu^ey
m\eZ`g_gby\oh^Z\h\eZ]Zebs_\_^mlkykihju_^v^Z`__kebm`_gsbgum^Zebebwlb`_e_auba
aZdbklub\hkiZe_gbc\eZ]Zebs_\k_jZ\ghohjhrhm\eZ`gy_lkyijb\ha[m`^_gbb
Z`gh
KemqZ_lkyqlhkl_gdb\eZ]ZebsZg_fgh]hdjh\ylihke_k_dkZbaaZfZe_gvdbolj_sbgblh]^Z\Zf
fh`_l[ulvqmlhqdm[hevghWlhdkqZklvxkh\k_fg_hiZkghKl_gdb\eZ]ZebsZ[ukljhaZ`b\Zxl
GZi_j_^g_ckl_gd_\eZ]ZebsZlh_klv\hae_fhq_\h]himaujygZoh^blkylhqdZhdhlhjhcZdlb\gh
ibrml\^Zfkdbo]eygp_\uoba^ZgbyoFu]h\hjbfhlhqd_*ihemqb\r_cgZa\Zgb_\q_klv
g_f_pdh]h]bg_dheh]ZWjgklZ=jwn_g[_j]Zdhlhjuc__h[gZjm`beG_kfhljygZlhqlhmq_gu_
h[km`^Zxlbbsmlwlmlhqdmk]h^ZhgZ^hkboihjy\ey_lkyij_^f_lhf^bkdmkkbc
Ki_pbZebklug_kh\k_fm\_j_guqlhhgZkh[hcij_^klZ\ey_l^Zbg_^hdZaZghqlhhgZ\hh[s_
kms_kl\m_l
LhqdZ*hibku\Z_lkydZdhq_gvqm\kl\bl_evgZyahgZ\h\eZ]Zebs_bg_dhlhju_`_gsbgu
ml\_j`^Zxlqlhhgbfh]ml^hklb]gmlvhj]ZafZlhevdhijb__klbfmeypbbDZdfum`_mihfbgZeb
lhqdZ*gZoh^blkygZi_j_^g_ckl_gd_\eZ]ZebsZkhklhjhgu`b\hlZbklbfmebjm_lky^\b`_gb_f
iZevpZdZd[m^lh\udh]hlhijbfZgb\Z_l_Ij_^klZ\vl_k_[_^bkg__\kdmx\_^vfmdhlhjZyfZgbl
\ZkiZevqbdhfb\uihcf_l_dZdh_^\b`_gb_gZ^hkh\_jrZlv
q_fklbfmeypby^jm]boqZkl_c\eZ]ZebsZeZ]Zebs_f_g__qm\kl\bl_evghq_f\mev\Zbdeblhj
ijbq_fqm\kl\bl_evghklviZ^Z_lkijh^\b`_gb_f\gmljv
HagZdhfb\rbkvkihimeyjghcebl_jZlmjhc]^_jZkkdZau\Z_lkyhlhqd_*\ufh`_l_ijbclbd
aZdexq_gbxqlhwlhdZdhclhhl^_evgucZgZlhfbq_kdbchj]Zghkh[_gghklblZdh_hsms_gb_
kdeZ^u\Z_lkyijbql_gbbdhehghdhk_dk_ki_pbZevguoihkh[bc^eymemqr_gbyk_dkmZevghc`bagb
ZlZd`_ba`_gkdbojZkkdZah\hkh[kl\_gghfhiul_]h^m[jblZgkdb_Z\lhjugZibkZebklZlvx
]^_ijhZgZebabjh\Zeb\k_bkke_^h\Zgbyihk\ys_ggu_lhqd_*bijbrebd\u\h^mqlh
^hdZaZl_evkl\__kms_kl\h\ZgbyfZeh;hevrbgkl\hbkke_^h\Zgbc[Zabjh\ZehkvgZhijhkgbdZo\
dhlhjuo`_gsbgukZfb^he`gu[uebhibkZlvlhqdm*klZlv_mdZaZghqlh^Z`_fgh]b_`_gsbgu
\_jysb_\lhqdm*aZljm^gyxlkygZclb__Djhf_lh]hmq_gu_hlf_lbebqlhgbh^bgba
bkke_^h\Zl_e_cg_kmf_egZclbhl^_evgmxh[eZklv djhf_deblhjZ\fdhlhjZyfh]eZ[u\uau\Zlv
hj]Zafbebk_dkmZevgh_m^h\hevkl\b_m`_gsbg
=bihl_aZhlhqd_*khklhbl\lhfqlhwlhg_hl^_evgZyZgZlhfbq_kdZykljmdlmjZZ]em[hdhe_`ZsZy
qZklvdeblhjZdhlhjZyklbfmebjm_lkyijbk_dk_ijyfhq_j_akl_gdm\eZ]ZebsZ]h^m]jmiiZ
mq_guohim[ebdh\ZeZbkke_^h\Zgb_\oh^_dhlhjh]hhgbbamqZebqlhijhbkoh^blki_j_^g_c
kl_gdhc\eZ]ZebsZ\h\j_fy\Z]bgZevgh]hk_dkZkiZjlg_jhfQlh[u\uykgblvwlhhgbbkihevah\Zeb
MABLhqdm*hgb\j_amevlZl_g_gZrebghijbrebd\u\h^mqlh\gmlj_ggyyqZklvdeblhjZ
jZkiheh`_gZhq_gv[ebadhdi_j_^g_ckl_gd_\eZ]ZebsZb\dhg_qghfblh]_bf_gghdeblhjfh`_l
y\eylvkyjZa]Z^dhcwlhclZcgu
Djhf_lh]h\hafh`ghqlhlhqdZ*bf__lhlghr_gb_d]jmii_`_e_adhlhju_lh`_gZoh^ylkygZ
i_j_^g_ckl_gd_\eZ]ZebsZHgbgZau\Zxlky`_e_aZfbKdbgZby\eyxlky`_gkdbfZgZeh]hf
�ijhklZlu@`_e_auho\Zlu\Zxs_cqZklvfm`kdh]hfhq_bkimkdZl_evgh]hdZgZeZ@_e_auKdbgZ
k\yaZguk`_gkdhcwydmeypb_cbeb\u^_e_gbyfb[_eh]hp\_lZijbhj]Zaf_G_dhlhju_
bkke_^h\Zl_ebml\_j`^ZxlqlhlhqdZ*\Z`gZ^ey^hklb`_gbyhj]ZafZkhijh\h`^Zxs_]hky
\u^_e_gbyfbghihdZwlhlhevdhl_hjby
FulhqghagZ_fqlh`_gkdZywydmeypbyijbhj]Zaf_kms_kl\m_lghfug_m\_j_guqlhkms_kl\m_l
lhqdZ*
KljZgghqlhklhev^hklmigZy^eybamq_gbyh[eZklvdZdi_j_^gyykl_gdZ\eZ]ZebsZhdjm`_gZlZdbf
dhebq_kl\hffbnh\Hkh[_gghk_cqZkdh]^Zm`_klhevdhgZibkZghhlhqd_*Qlh`[m^_fk
g_l_ji_gb_f`^Zlvgh\uobkke_^h\Zgbcihk\ys_gguo`_gkdhfml_em
Deblhj\_jrbgZZck[_j]Z
ugZ\_jgydZm^b\bebkvijhqblZ\h\gmlj_gg_cqZklbdeblhjZDZdZy_s_\gmlj_ggyyqZklv"
DeblhjlZdhcdZdbf_]hijb\udebhibku\Zlvbf__ljZaf_jkbaxfbgdmbgZoh^blky\kZfhf
\_jom\mev\udZdjZalZf]^_\klj_qZxlkyfZeu_iheh\u_]m[uGZkZfhf`_^_e_wlZfZe_gvdZy
baxfbgdZlhevdh\_jrbgZZck[_j]ZlZcgbdZo`_gkdh]hl_eZkdju\Z_lkyhj]Zgdhlhjuc
ij_\hkoh^bl\k_h`b^Zgby
�OhlyZgZlhfu_s_kk_j_^bguo]h^h\agZebqlhdeblhjih^a_fguchj]Zg@wlhb
k_]h^gyba\_klgh^Ze_dhg_\k_f?kebi_gbkhibkZg\h\k_oih^jh[ghklyo\kZfuojZaguo
�ZgZlhfbq_kdboZleZkZobmq_[gbdZolhdeblhj^he]hhklZ\Zekyg_bamq_ggufZ`_\]h^m\
�agZf_gblhfmq_[gbd_:gZlhfby=j_y@g_mihlj_[eyehkvkeh\hdeblhjFbjf_^bpbgu\
�hkboihjkms_kl\mxljZagh]eZkby\\hijhk_hlhfbadZdboqZkl_ckhklhbldeblhjbdZdhg
nmgdpbhgbjm_lBkf_^bpbgkdhclhqdbaj_gbywlh\uau\Z_l[_kihdhckl\h
ijhq_fdh_qlhfuagZ_fgZ\_jgydZLhqlh[hevrbgkl\hex^_chibku\ZxldZddeblhjebrv
g_[hevrZyqZklvhj]ZgZdhlhjucjZkiheZ]Z_lky\gmljblZaZbkimkdZ_lky\gbaihh[_klhjhgu
\mev\u?kebfugZ^_g_fj_gl]_gh\kdb_hqdblhm\b^bfqlhdeblhjbf__lnhjfmi_j_\_jgmlhc
[md\uMFZe_gvdZybaxfbgdZdhlhjZyihgZmqghfmgZau\Z_lky]heh\dhcdeblhjZgZoh^blky\
kZfhf\_jomHgZfh`_l[ulvhl^hkf^ebghcgh\u]ey^blf_gvr_lZddZdqZklbqghbeb
iheghklvxaZdjulZdZixrhghf=heh\dZdeblhjZ_^bgkl\_ggZy\b^bfZy_]hqZklvHlg__\]em[v
l_eZhloh^blma^_qdZgZihfbgZxsZy[mf_jZg]dhlhjZy^Ze__^_eblkygZ^\_gh`dbL_\k\hx
hq_j_^vjZkiheh`_guihh[_klhjhgu\Z]bgukijylZggu_ih^iheh\ufb]m[Zfb
dZ`^hcgh`d_gZoh^ylkyi_s_jbklu_l_eZ FRUSXVFDYHUQRVXP\fdhlhju_gZihegyxlkydjh\vxb
gZ[moZxlijb\ha[m`^_gbbF_`^mgh`dZfb\ij_^^\_jbb\eZ]ZebsZ\h[eZklbf_`^mfZeufb
iheh\ufb]m[Zfb^hihegbl_evgh_klv_s_^\Zi_s_jbkluol_eZ EXOELYHVWLEXOL\fdhlhju_
hdjm`Zxl\oh^\h\eZ]Zebs_bfhq_bkimkdZl_evgucdZgZe
L_fdlhohjhrhagZ_lZgZlhfbxwlhhibkZgb_fh`_lihdZaZlvkyagZdhfufJZa\_g_i_gbkbf__l
]heh\dmma^_qdmbi_s_jbklh_l_eh"Bf_gghlZdDeblhj]eZ\gucbklhqgbd`_gkdh]h
gZkeZ`^_gbywlhgZ^_`ghkijylZggZylZcgZ\hlebqb_hlhldjh\_ggh]hwj_]bjh\Zggh]hi_gbkZ
IhwlhfmbdZ`_lkym^b\bl_evgufqlhdeblhjbi_gbk\k_]hebrv^\_\ZjbZpbbgZl_fmh^gh]h
hj]ZgZ
Ijbf_jgh^hcg_^_eb\gmljbmljh[gh]hjZa\blbyfm`kdb_b`_gkdb_aZjh^urbbf_xl
kh\_jr_gghh^bgZdh\u_iheh\u_hj]Zguh[hagZq_ggu_fbgbi_gbkhf bebh]jhfgufdeblhjhf\f
dhlhjucghkblgZa\Zgb_iheh\hc[m]hjhd JHQLWDOWXEHUFOH\fHgfh`_ljZa\blvkydZd\fm`kdhclZd
b\`_gkdbciheh\hchj]ZgIhkdhevdmbi_gbkbdeblhjjZa\b\Zxlkybah^ghcfZl_jbbmgbofgh]h
h[s_]hb\nhjf_b\nmgdpbb
=heh\dZi_gbkZ^_ckl\bl_evghlh`_kZfh_qlhb]heh\dZdeblhjZihwlhfmhgbbghkylh^gh
gZa\Zgb_]heh\dZWlhgZb[he__qm\kl\bl_evgh_f_klh\fm`kdhfb`_gkdhfl_e_B\]heh\d_
i_gbkZb\]heh\d_deblhjZbf__lky[he__g_j\guohdhgqZgbcG_j\gu_hdhgqZgby
\hkijbgbfZxlbgnhjfZpbxhijbdhkgh\_gbyobihkueZxl]heh\ghfmfha]mkb]gZedhlhjuc
jZkrbnjh\u\Z_lkydZd[hevbebdZdm^h\hevkl\b_Q_f[hevr_g_j\guohdhgqZgbcl_f[he__
keh`gu_bkbevgu_kb]gZeuihemqZ_lfha]
=heh\dZdeblhjZ]hjZa^hqm\kl\bl_evg__]heh\dbi_gbkZihlhfmqlhg_j\gu_hdhgqZgby
kdhgp_gljbjh\ZgugZf_gvr_fmqZkld_bodhgp_gljZpby\jZa\ur_
Dkh`Ze_gbxfgh]b_fm`qbgu\hkijbgbfZxldeblhjijbfblb\ghk_boagZgbyhg_fk\h^ylkyd
lhfmqlh]eZ\gh_\h\j_fyk_dkZwlhgZ^Z\blvgZdeblhjohjhr_gvdhB_kebijhklh_gZ`Zlb_g_
ijbghkbl`_eZ_fh]hj_amevlZlZhgbgZ`bfZxlkbevg__bkbevg__GhlZddeblhjg_jZ[hlZ_l
Ihkdhevdmhg[h]Zlg_j\gufbhdhgqZgbyfbex[ZyjZagbpZ\kbe_boZjZdl_j_ijbdhkgh\_gbc
hlebqghhsmsZ_lkyWlh^Z_lg_h]jZgbq_ggu_\hafh`ghklb^eyklbfmeypbbdeblhjZb^hklb`_gby
m^h\hevkl\byghg_klhblaZ[u\Zlvqlh\^ZgghfkemqZ_]jZgvf_`^mm^h\hevkl\b_fb[hevxhq_gv
lhgdZKebrdhf^he]h_bkbevgh_gZ`Zlb_fh`_lijb\_klbdlhfmqlhg_j\gu_hdhgqZgby
hldZ`mlkyihkueZlvkb]gZeufha]mBlh]^Z]heh\dZdeblhjZaZfj_l?fmgZ^h[m^_li_j_^hogmlv
Khklbfmeypb_cdeblhjZdZdknebjlhf_kebi_j_klZjZ_rvky\k_ijhiZeh
I_s_jbklu_l_eZmfm`qbgl\_j^_xldh]^ZgZihegyxlkydjh\vxlZdhfkemqZ_bm`_gkdh]h
hj]ZgZi_s_jbklu_l_eZ^he`gu^_eZlvlh`_kZfh_Dh]^Z\u\ha[m`^Z_l_kv\_kvdeblhj
m\_ebqb\Z_lky\jZaf_j_ihqlb\^\ZjZaZWlhb_klvgZklhysZywj_dpbyGh`dbdeblhjZgZoh^ylky
ih^iheh\ufb]m[Zfb\hdjm]fhq_bkimkdZl_evgh]hdZgZeZb\oh^Z\h\eZ]Zebs_ihwlhfm\mev\Zb
\u]ey^bl[hevr_ijb\ha[m`^_gbbijb^Zqmij_^^\_jb_\eZ]ZebsZbfZeu_iheh\u_]m[u
klZgh\ylky[he__l_fgh]hebeh\h]hp\_lZ[eZ]h^Zjyijbeb\mdjh\b
GZwlhfkoh^kl\hg_aZdZgqb\Z_lkyFm`qbguex[ylo\ZklZlvkyghqgufbwj_dpbyfbghmgZkhgb
lh`__klvLZd\bkke_^h\Zgbbijh\_^_gghf\hNehjb^kdhfmgb\_jkbl_l_\o[ueh
mklZgh\e_ghqlhm`_gsbgk[hevrbfdeblhjhf\hagbdZ_lklhevdh`_wj_dpbcgZijhly`_gbb
kgZkdhevdhbmfm`qbg^jm]hfbkke_^h\Zgbbh[gZjm`behkvqlhm`_gsbgkemqZ_lky^h\hkvfb
wj_dpbcaZghqvh[s_cijh^he`bl_evghklvxqZkb^\Z^pZlvfbgml
DZd\b^bl_fufgh]h]hg_agZ_fhdeblhj_Hgkebrdhf^he]h[ueaZ[ulbaZ[jhr_gLhevdhihgy\
gZkdhevdh^Ze_dhijhklbjZ_lkydeblhjbdZdhgk\yaZgkh\k_fbqZklyfb\g_rgboiheh\uohj]Zgh\
gZqbgZ_rvhkhagZ\ZlvdZdbfaZf_qZl_evgufZiiZjZlhfm^h\hevkl\bygZ^_ebeZ`_gsbgijbjh^Z
Djh\Z\Zy^_\kl\_gghklv
GZqbgZyk^j_\ghklbjZaebqgu_dmevlmju\dexqZyghj\_`kdmx[ueb`b\hhaZ[hq_gu\hijhkhf
^_\kl\_gghklbIjZ\^Zbkdexqbl_evgh`_gkdhcFm`qbgZg_fh`_l[ulvrexohcbebFZ^hgghc
qbklufbebihjhqgufZ`_gsbgZfh`_lDkqZklvxdjh\hl_q_gb_ba\eZ]ZebsZ\i_j\mx
kmijm`_kdmxghqvihfh`_lfm`mjZah[jZlvkykdZdhc`_gsbghchgk\yaZeky
Fgh]b_]h\hjylHldmihjblvDZd[m^lh`_gsbgmmdhlhjhcg_[uehk_dkZfh`ghhldmihjblv
keh\gh[mluedmrZfiZgkdh]hDZd[m^lh__iheh\u_hj]Zgu^hbihke_k_dkmZevgh]h^_[xlZ
gZklhevdh`_jZaebqZxlkydZd[mluedZnjZgpmakdh]hrZfiZgkdh]hkijh[dhcb[_ag__u
gZ\_jgydZihqm\kl\h\ZebihgZr_fmlhgmqlhwlhg_lZd
��Ihgylb_^_\kl\_gghklb\klj_qZ_lkyih\k_f_klghey\ZfibjZ`_kkbdbbak_jbZeZGZklhysZy
djh\vdZ`^uciheh\hcZdldZdi_j\ucbmg__jZaaZjZahf^he`gZb^lbdjh\vHdhjhe_\_FZj]_jb
Lbj_eebaB]juij_klheh\oh^ylbgljb]mxsb_kemob^_ckl\bl_evghebhgZ\k__s_qbklZihke_
lh]hdZd\ureZaZfm`aZlj_lv_]hdhjhey"
�ZdeZkkbdbm^_eyebg_fZeh\gbfZgby^_\kl\_gghklbbdjh\bQ_jlih[_jbfh]eZ[ukdZaZlv
Djbklbg^hqvEZ\jZgkZdh]^Zdjh\vihl_deZih__gh]Zff_klhwlh]hhgZijhbag_keZqlhlh\jh^_
DlhaZohq_l\aylvp\_lhdkh[hj\Zggufbe_i_kldZfb"HgZ]hjvdhju^ZeZ\h[tylbyok\h_]h
ex[h\gbdZWje_g^Zmdhlhjh]hg_[uehih\h^ZieZdZlv;m^mqbfm`qbghchglhg_ebrbekyk\h_c
q_klb
Ij_^klZ\e_gb_h^_\mrd_dZdhg_\bgghfp\_ld_bhlhfqlhaZ[jZlv^_\kl\_gghklvwlhlh`_
kZfh_qlhkhj\Zlvp\_lhd^Z`_ih\ebyehgZf_^bpbgkdmxl_jfbgheh]bxGZijbf_jdjh\hl_q_gb_
�dhlhjh_^he`ghijhbahclbijbi_j\hfkhblbbb\gZrb^gbgZau\Z_lky^_nehjZpb_c@LZdh_
hsms_gb_[m^lhfm`qbgubajZaguodmevlmjbwihoh^gZ`^ukh[jZebkv\k_\f_kl_qlh[uhlukdZlv
f_lh^udhgljheygZ^`_gsbgZfbijb^mfZlvdZdh]jZgbqblv`_gkdmxk_dkmZevghklvbebrblv
`_gsbgm\hafh`ghklbijbgbfZlvj_r_gbydZkZxsb_ky__kh[kl\_ggh]hl_eZ
DZd\u^h]Z^Zebkv^Zevr_j_qvihc^_lh^_\kl\_gghcie_\_h[wlhchdmlZgghcfbnZfb
bgnhjfZpbb^hkboihjm]jh`Z_l^hklhbgkl\m`_gsbgZbgh]^Zbo`bagb
M^b\bl_evghqlh\kh\j_f_gghffbj_k_dkfh`_lhagZqZlvh]jhfgh_mgb`_gb_^ey`_gsbgug_
bf_ygbdZdboihke_^kl\bc^eyfm`qbgWlh]emih\_^vb^_yhjheb^_\kl\_gghcie_\ub
djh\hl_q_gbykhijh\h`^Zxs_]h__jZaju\hkgh\u\Z_lkybkdexqbl_evghgZij_^jZkkm^dZob
^hfukeZo
LjZ^bpbhgghkqblZehkvqlh^_\kl\_ggZyie_\Zk\h_]hjh^Zi_qZlvp_ehfm^jbydhlhjZykh]eZkgh
ih\_jvyf^he`gZjZahj\Zlvkybdjh\hlhqblvijbi_j\hfiheh\hfZdl_Blhevdhlh]^Z
Djh\hl_q_gb_bkihevah\ZehkvdZd^hdZaZl_evkl\h^_\kl\_gghklbbwlh^hdZaZl_evkl\h[ueh
gZklhevdh\Z`gufqlhdh_]^_ihke_i_j\hc[jZqghcghqb\u\_rb\Zebijhklugxkdjh\Z\ufb
iylgZfbqlh[u\k_khk_^bm^hklh\_jbebkv\k_ijhbahrehdZdiheh`_gh
Fbn]eZkbl_kebihke_iheh\h]hZdlZb^_ldjh\vfh`gh[ulvm\_j_ggufqlhm`_gsbgug_[ueh
k_dkZ^hwlh]h?kebdjh\vg_b^_lk_dk[ueGhwlhlfbndZdbhklZevgu_hrb[hq_g
�Z`_kZfhihk_[_keh\hie_\Zkihkh[kl\m_l`b\mq_klbih^h[guofbnh\MkeurZ\_]hfu
ij_^klZ\ey_fg_qlhihoh`__gZgZlygmlmxie_gdmdhlhjZyehiZ_lky_keb\g_cijh^_eZlv^ujdm
Gh_keb\ujZkkfZljb\Zebk\hbiheh\u_hj]Zguka_jdZehflhagZ_l_qlh\h\eZ]Zebs_g_lgbdZdbo
ie_ghd^Z`__keb\u_s_g_aZgbfZebkvk_dkhfijhq_f^Z\Zcl_g_[m^_fih^f_gylvh^bgfbn
^jm]bfihke_^g__\j_fyqZklhfh`ghmkeurZlvqlh^_\kl\_gghcie_\ug_kms_kl\m_l
�_ckl\bl_evghi_qZlbaZdju\Zxs_c\eZ]Zebs_g_lghwlhg_hagZqZ_lqlhg_kms_kl\m_l
ZgZlhfbq_kdhckljmdlmjudhlhjZyy\ey_lkybklhqgbdhf\k_oaZ[em`^_gbc
hae_\oh^Z\h\eZ]Zebs_jZkiheZ]Z_lkydhevp_h[jZagZykdeZ^dZbakebabklhch[hehqdbdhlhjZy
dZd\_ghdh[jZfey_lkl_gdb\eZ]ZebsZBf_ggh__bgZau\ZxlljZ^bpbhggh^_\kl\_gghcie_\hc
]bf_ghfblZd^Ze__Dh_dlhij_^ihqblZ_lbkihevah\Zlvkeh\hkhq_lZgb_\Z]bgZevguc\_g_pgh
lmldZddhfmm^h[g__B^_\kl\_ggZyie_\Zb]bf_gb\Z]bgZevguc\_g_phagZqZxlh^ghblh`_
h^gZdh^_\kl\_ggZyie_\Zl_jfbg\\h^ysbc\aZ[em`^_gb_lZdqlh_]hemqr_ba[_]Zlv
k_`_gsbgujh`^Zxlkyk]bf_ghfghwlhg_hagZqZ_lqlhhg^eyq_]hlhgm`_g=bf_gZgZeh]
fm`kdbokhkdh\Hgg_\uihegy_lgbdZdbonmgdpbcby\ey_lky\k_]hebrv[_kihe_aguf
jm^bf_glhfkhojZgb\rbfkyki_jbh^Z\gmljbmljh[gh]hjZa\blby
M]bf_gZ_klv]em[bgZbrbjbgZHgg_lhgdbcdZdie_gdZZgZh[hjhllheklucbijhqgucM
^_\hq_d^hiheh\h]hkhaj_\Zgbyhgh[uqghjh\gucbbf__lnhjfmdhevpZkhl\_jklb_f\gmljb
Dh]^Z]hjfhgugZqbgZxl[mr_\Zlv]bf_gdZdb^jm]b_qZklbl_eZf_gy_lkyDhdhgqZgbx
i_j_oh^gh]h\hajZklZhgqZs_\k_]hijbgbfZ_lnhjfmihemf_kypZHgjZkrbjy_lky\aZ^g_cqZklb
hdhehZgZevgh]hhl\_jklbyghihij_`g_fmh[jZfey_lkl_gdb\eZ]ZebsZlhevdhhl\_jklb_
ihk_j_^bg_klZgh\blky[hevr_IhdjZcg_cf_j_\l_hjbblZd\k_b_klvGZijZdlbd_`_g_
kms_kl\m_l_^bgh]hfg_gbyhlhfdZd^he`_g\u]ey^_lv]bf_g
M[hevrbgkl\ZbagZk]bf_gbf__lh\Zevgmxnhjfmkhl\_jklb_fihk_j_^bg_ghg_m\k_ohg
jh\gucb]eZ^dbcQZklhgZg_f_klvkdeZ^dbb[m]hjdbbwlhg_y\ey_lkyijbagZdhfk_dkmZevghc
Zdlb\ghklbBgh]^ZqZklv]bf_gZfh`_li_j_k_dZlv\oh^\h\eZ]Zebs_baaZq_]hhg\u]ey^bldZd
Zg_dZdhMg_dhlhjuohggZihfbgZ_l^mjreZ]lZddZd\f_klhh^gh]h[hevrh]hhl\_jklby\
g_ffgh]hfZe_gvdbo^ujhq_d:m^jm]bo\u]ey^bldZd[ZojhfZ\^hevkl_ghd\eZ]ZebsZBaj_^dZ
hgiheghklvxaZdju\Z_l\oh^\h\eZ]Zebs_lZdbokemqZyohgh[uqghhq_gviehlgucb`_kldbcb
dh]h\klj_qZ_lkylZdhc]bf_gh[gZjm`Zlijh[e_fmijbi_j\hcf_gkljmZpbbDh]^Zdjh\vgZqg_l
kdZieb\Zlvky\gmljb\eZ]ZebsZwlhfh`_l\ua\Zlvkbevgu_[hebblh]^Zihlj_[m_lkyhi_jZpbyGh
wlhdjZcg_j_^dbc\ZjbZgldhlhjucdklZlbgZb[he__[ebahddljZ^bpbhgghfmij_^klZ\e_gbxh
]bf_g_dZdhi_qZlb
G_aZ\bkbfhhllh]hdZdZym]bf_gZnhjfZhgweZklbq_gbfh`_ljZkly]b\Zlvky aZbkdexq_gb_fl_o
j_^dbokemqZ_\dh]^ZhgaZdju\Z_l\k_hl\_jklb_\fH^gZdh]bf_gkZfh_madh_f_klh\h\eZ]Zebs_
eZ]Zebs_h[eZ^Z_lihljykZxs_ckihkh[ghklvxjZkrbjylvkybkgh\Zkm`Zlvkyfu\_^v\dhgp_
dhgph\^he`guijhimklblvj_[_gdZq_j_ag_]h=bf_glh`_kihkh[_gjZkly]b\Zlvkygh_]h
weZklbqghklbfh`_lg_o\Zlblv^eyiheh\h]hZdlZHgihoh`gZk\bl_jdhlhjucjZkly]b\Z_lky^h
hij_^_e_ggh]hij_^_eZgh_kebkbevgh^_jgmlvlhhgihj\_lky
Z`gh
Ijbi_j\hf\Z]bgZevghfk_dk_]bf_gjZkly]b\Z_lky\f_kl_kh\k_f\eZ]Zebs_fMfgh]bo`_gsbg
hggZklhevdhweZklbq_gqlhwlhijhbkoh^bl[_aijh[e_fZm^jm]bohgfh`_lihj\ZlvkybgZqZlv
�djh\hlhqblvjm]bfbkeh\Zfbmdh]hlhijbi_j\hfiheh\hfZdl_b^_ldjh\vZmdh]hlhg_l
k_aZ\bkblhllh]hgZkdhevdh]bf_gweZklbq_g
?keb]bf_gbf__lj_^dmxnhjfmgZijbf_jkqZklvxdhlhjZyijhoh^blq_j_a\oh^\h\eZ]Zebs_ba
aZq_]hh[jZam_lky[md\ZwlZqZklvkdhj__\k_]h^he`gZ[m^_lihj\Zlvkyqlh[uijhimklblv
i_gbkbebiZe_piZjlg_jZ
LhqghkdZaZlvmkdhevdbo`_gsbgb^_ldjh\vijbi_j\hfiheh\hfZdl_hq_gvkeh`ghKlZlbklbdZ
dhg_qghkms_kl\m_lghpbnjugZau\ZxlkyjZagu_LZd\^\mobkke_^h\Zgbyodhlhju_fubamqbeb
ml\_j`^Z_lkyqlhdjh\hl_q_gb_ijbi_j\hf^h[jh\hevghf\Z]bgZevghfiheh\hfZdl_\hagbdZ_lm
b\b\k_o`_gsbgkhhl\_lkl\_gghLh_klv^Ze_dhg_m\k_oghmfgh]bo
H^gZdhklhblhlf_lblvqlhh[Zbkke_^h\Zgby[Zabjh\ZebkvgZjZkkdZaZo`_gsbgh[boi_j\hf
iheh\hfZdl_LZdbfh[jZahfg_evayklhqghklvxkdZaZlvreZebdjh\vdhgdj_lghba]bf_gZimklv
hgby\ey_lkykZfufmadbff_klhf\h\eZ]Zebs_DZdfum`_mihfbgZebdjh\hlhqblvfh]mlb
fZe_gvdb_lj_sbgu\kZfbokl_gdZo\eZ]ZebsZ_kebk_dk[ueg_fgh]h]jm[h\ZlZ\eZ]Zebs_
g_^hklZlhqgh\eZ`gufbeb`_gsbgZhl\heg_gbyg_kfh]eZjZkkeZ[blvkybgZijy]eZfurpu:
lZdh_ijbi_j\hfk_dk_\iheg_\hafh`gh
�jm]Zy\Z`gZyqZklvfbnh\h^_\kl\_gghcie_\_dZkZ_lkyijh\_jdb^_\kl\_gghklbIjh\_jdZ
^_\kl\_gghklbhagZqZ_lqlhij_^iheh`bl_evghihiheh\ufhj]ZgZf`_gsbgufh`ghm\b^_lv
�aZgbfZeZkvebhgZk_dkhfbebg_lDZdml\_j`^Zxl_\mFZjbxih^\_j]ZeblZdhcijh\_jd_Wlh`_
dZkZ_lky@Zggu^:jdZlZd`_jy^Z^jm]bo`_gsbgijbgZ^e_`Zsboddhgk_j\Zlb\guf
khh[s_kl\Zfijbq_f\iehlv^hgZrbo^g_c
j_fyhl\j_f_gbfh`ghmkeurZlvhghj\_`kdbo\jZqZodhlhju_^hkboihjijh\_jyxlgZ
^_\kl\_gghklvxguo^_\mr_dihijhkv[_jh^bl_e_cdhlhju_`_eZxlihemqblvih^l\_j`^_gb_lh]h
qlhbo^hqvqbklZBwlhijblhfqlhklhqdbaj_gbykm^f_^wdki_jlbauj_amevlZluih^h[guo
ijh\_jhdg_kqblZxlky^hdZaZl_evkl\ZfbKms_kl\mxl^Z`_\jZqbdhlhju_\u^Zxlk\b^_l_evkl\Zh
^_\kl\_gghklbkf_jl_evghgZim]Zgguf^_\mrdZfdhlhju_[hylkyihke_^kl\bclh]hqlh\i_j\mx
[jZqgmxghqvfh`_lg_[ulvdjh\b
GZkZfhf^_e_g_evayaZf_lblvjZagbpm\]bf_g_m^_\mr_ddhlhju_m`_aZgbfZebkvk_dkhfbml_o
baaZkbevgh]hgZly`_gby]bf_gfh`_lih\j_^blvky\h\j_fyiheh\h]hZdlZh^gZdhwlhg_hagZqZ_l
qlhih\j_`^_gbyhklZgmlkygZ\k_]^ZQZs_\k_]h]bf_gaZ`b\Z_l[_adZdboeb[h\b^bfuorjZfh\
Fgh`_kl\hbkke_^h\Zgbc]bf_gZb_]hbaf_g_gbcihke_k_dkmZevgh]h^_[xlZhkgh\u\Z_lkygZ
hkfhlj_`_gsbgdhlhju_ih^\_j]ebkvk_dkmZevghfmgZkbebx
Kh]eZkghh^ghfmghj\_`kdhfmbkke_^h\ZgbxlhqlhjZgvr_jZkkfZljb\ZehkvdZdih^hajbl_evgh_
baf_g_gb_]bf_gZm^_l_c gZijbf_jrbjhdh_hldjulb_\]bf_g_bebmadbcdjZc]bf_gZ\fgZ
k_]h^gyrgbc^_gvoZjZdl_jbam_lkydZd\ZjbZglghjfubg_y\ey_lky^hdZaZl_evkl\hfk_dkmZevgh]h
gZkbeby
Ih^h[gu_hlebqby\]bf_g_fh`ghh[gZjm`blvbm^_\hq_dg_ih^\_j]Z\rbokyk_dkmZevghfm
gZkbebxlh`_\j_fyZ\lhjuklZlvbih^q_jdb\Zxlqlhhlkmlkl\b_ke_^h\g_^hdZau\Z_lqlh
gZkbeb_g_[uehkh\_jr_gh
G_\hafh`ghkdZaZlv[ueebm`_gsbguk_dkaZ]eygm\_cf_`^mgh]=bf_g_klvg_lhevdhml_om
dh]hg_[uehk_dkZDZdb^jm]b_qZklbl_eZhgbf__lfgh]hbg^b\b^mZevguo\ZjbZpbcL_klugZ
^_\kl\_gghklvg_jZ[hlZxl
�D\_ebdhfmkh`Ze_gbxwlZbgnhjfZpbyg_y\ey_lky\k_h[sbf^hklhygb_fhkboihj`_gsbgu
ijb[_]Zxldobjmj]bq_kdhfm\f_rZl_evkl\mqlh[u]ZjZglbjh\Zlvdjh\ygu_\u^_e_gby\i_j\mx
[jZqgmxghqvdlZdgZau\Z_fhc]bf_ghieZklbd_Ghj\_]bbqZklgZydebgbdZhe\Zl\Hkeh
hdZau\ZeZ^Zggmxmkem]mk]h^Zghij_djZlbeZwlbfaZgbfZlvkyihke_lh]hdZdh[jZlbeZkv\
Kh\_lihf_^bpbgkdhcwlbd_aZhp_gdhck\h_c^_yl_evghklbKh\_lg_]Zlb\ghhlg_kkyd
]bf_ghieZklbd_ihlhfmqlhwlZijhp_^mjZjZkkfZljb\ZeZkvdZdg_`_eZgb_j_rZlvbklbggmx
ijh[e_fmba[Z\eylvkyhldmevlmjguoij_^jZkkm^dh\
L_fg_f_g__]bf_ghieZklbdmijh\h^ylbihk_c^_gv:q_j_aBgl_jg_lfh`ghaZ^heeZjh\
dmiblvbkdmkkl\_ggmx^_\kl\_ggmxie_\mkbkdmkkl\_gghcdjh\vxdhlhjZy]ZjZglbjm_lqlh\Zf
m^ZklkymlZblv\k_k\hbl_fgu_k_dj_lubkihdhcgh\uclbaZfm`?]bi_lkdb_iheblbdbdklZlb
ij_^eh`bebaZij_lblvbfihjlwlh]hlh\ZjZ\]h^m
JZ^bq_]hfuijb[_]Z_fdlZdbfj_r_gbyf\f_klhlh]hqlh[uihklZ\blv\k_o\ba\_klghklvqlh
hlkmlkl\b_djh\hl_q_gbyg_hagZqZ_lhlkmlkl\by^_\kl\_gghklb"Bihq_fm^eydh]hlhlZd\Z`gh
ihemqblv^hdZaZl_evkl\hlh]hqlh^_\mrdZhklZeZkvg_ljhgmlhc^haZfm`_kl\Z"L_klugZ
^_\kl\_gghklv^he`gubkq_agmlvbij_`^_\k_]hfu^he`guba[Z\blvkyhlfukebhlhfqlhhgZ
kZfZihk_[_\Z`gZ
Ijh[e_fZ\lhfqlhkeh`ghgZclbbkq_jiu\ZxsmxbgnhjfZpbxh]bf_g_Z_s_keh`g__hl^_eblv
^_ckl\bl_evgh\Z`gu_k\_^_gbyhlf_g__agZqbfuobebhldjh\_gghg_ijZ\bevguoihbkdZo
bgnhjfZpbbh]bf_g_fugZrebhq_gvfZehijZ\^b\hcb^hklmighc^ey\k_oebl_jZlmjuGZmqguo
bkke_^h\Zgbcihk\ys_gguowlhcl_f_o\ZlZ_lgh\kZfuojZkijhkljZg_gguof_^bpbgkdbo
mq_[gbdZoih]bg_dheh]bb]bf_gijZdlbq_kdbg_mihfbgZ_lkyZ_keb`_hg_fbgZibkZghg_kdhevdh
keh\qZs_\k_]hwlh\k_l_`_fbnuhafmlbl_evghqlhf_^bpbgZlZdfZehbgl_j_km_lky
kljmdlmjhcdhlhjZybf__lh]jhfgh_agZq_gb_^Z`_^eykh\j_f_gghc^_\mrdb:_s_om`_lhqlh
kms_kl\mxsZyebl_jZlmjZg_^hoh^bl^hl_odlh\g_c[hevr_\k_ogm`^Z_lkyGhdZ`^ZybagZk
fh`_lih^_eblvkyagZgbyfbkih^jm]ZfbGm`ghlhevdhgZqZlv
�jm]h_hl\_jklb_
fhjsbgbklh_hghqZklhhklZ_lky\klhjhg_dh]^Zj_qvaZoh^blh`_gkdboiheh\uohj]ZgZoohlyhl
\eZ]ZebsZ_]hhl^_ey_lebrvlhgdZyi_j_]hjh^dZKlhev[ebadh_jZkiheh`_gb_g_ba[_`ghijb\h^bl
dlhfmqlhZgZevgh_hl\_jklb_k\yaZghk\eZ]Zebs_fk\mev\hcbkk_dkmZevghklvx^eyfgh]bo
`_gsbg
:gZevgh_hl\_jklb_bf_gm_fh_lZd`_Zgmkhfdhevphfurpij_^gZagZq_ggh_^eylh]hqlh[u
m^_j`b\ZlvdZeh\u_fZkkulZf]^_bfiheh`_gh[ulv^hl_oihjihdZfug_j_rbfhlgbo
ba[Z\blvky
Wlhqj_a\uqZcgh\Z`gZyaZ^ZqZihwlhfmijbjh^ZihaZ[hlbeZkvhlhfqlh[uh^ZjblvgZkg_h^gbfZ
^\mfykehyfbfmkdmeZlmju?kebih^\_^_lh^bgbagbomgZk_klvaZiZkghcrexa
JZ[hlm\gmlj_gg_]hknbgdl_jZj_]mebjm_lZ\lhghfgZyg_j\gZykbkl_fZ lZqZklvg_j\ghckbkl_fu
dhlhjmxq_eh\_dg_\khklhygbbdhgljhebjh\Zlv\fDh]^Zl_ehihgbfZ_lqlhlheklZydbrdZ
gZihegbeZkvdZeh\ufbfZkkZfbhghijbgbfZ_lkyihkueZlvkb]gZeuqlh[u\gmlj_ggbcknbgdl_j
jZkkeZ[bekyWlhb_klvj_ne_dk^_n_dZpbbdhlhjuc\ujZ`Z_lky\h\g_aZighcihlj_[ghklbgZclb
[eb`ZcrbclmZe_l
?keb[ufuh[eZ^Zeblhevdhwlbfijbfblb\gufj_ne_dkhflhgZfijbrehkv[ubkijZ`gylvky]^_b
dh]^ZihiZehdZdfZe_gvdb_^_lbGhq_eh\_d\k_`_kms_kl\hkhpbZevgh_
g_rgbcknbgdl_jlhldhlhjuc\ufh`_l_ihqm\kl\h\Zlv_kebihf_klbl_iZe_p\ZgZevgh_
hl\_jklb_bihiulZ_l_kv_]hk`ZlvkZfuc]eZ\gucgZqZevgbdHgih^qbgy_lkygZr_c\he_b
aZ[hlblkyhlhfqlh[ufukfh]ebk^_j`Zlvky^hl_oihjihdZg_hlus_fih^oh^ysb_mkeh\by^ey
ebqghc`bagb
?keb\udZdke_^m_lkh`f_l_furpul_ehihcf_lgZf_dbi_j\h[ulgu_bgklbgdluijhb]jZxlwlm
ko\ZldmDZeh\u_fZkku\_jgmlkyh[jZlgh\dbrdmb[m^mll_ji_eb\h`^Zlvih^oh^ysbo
h[klhyl_evkl\hafh`ghklvbkijZ`gblvkyhldeZ^u\Z_lkygZdZdh_lh\j_fy
:gZevgh_hl\_jklb_g_ijhklhhj]Zg^ey^_n_dZpbbhdjm]b\gmljbZgmkZiheghg_j\guo
hdhgqZgbcb^eydh]hlhwlhfh`_lagZqbl_evghjZkrbjblvqm\kl\_gguc]hjbahglHklZevguf
^hklZlhqghhkhagZ\ZlvgZkdhevdhij_djZkghmkljh_ggZrdbr_qgbdbbgh]^ZihkueZlv_fm
fuke_ggmx[eZ]h^Zjghklv
hehkZlu_ih^kdZadb
;ulv`_gsbghchagZqZ_lbf_lv\hehkugZeh[d_IhdjZcg_cf_j_klhqdbaj_gbyijbjh^u
ih^jhkldh\hf\hajZkl_fZe_gvdb_l_fgu_\hehkdbgZqbgZxlihy\eylvkygZeh[d_b\^hev[hevrbo
iheh\uo]m[Ihkl_i_ggh\hehkujZajZklZxlkybh[jZamxliehlghaZjhkrmxem`Zcdm\nhjf_
lj_m]hevgbdZdhlhjZyijhklbjZ_lkyhlZgZevgh]hhl\_jklbyih\gmlj_gg_cklhjhg_[_^_jb^h\k_f
ba\_klghcebgbb[bdbgb
ihke_^gb_]h^u\fbj_^hfbgbjm_lwkl_lbq_kdbcb^_Zeij_^iheZ]Zxsbc[_a\hehkmxbeb
ZddmjZlghih^kljb`_ggmx\mev\mqlhijb\h^bldgh\uf\hijhkZfb^hihegbl_evgufijh[e_fZf
k\yaZggufkbglbfghcahghcLZdfgh]b_[_kihdhylkyqlhm^Ze_gb_\hehkijb\_^_ldbo
mkbe_gghfmjhklmk^_eZ_lbol_fg__beb]ms_Gmdh]hbagZkg_aZgbfZe\hijhkZg_jZajZklmlky
eb\hehku\h\k_klhjhguihke_lh]hdZdgZqg_rvbok[jb\Zlv"Kihoh`bfbfukeyfbfZevqbd
ih^jhklhd[_j_lhlph\kdmx[jbl\mbba[Z\ey_lkyhlimrdZgZ^]m[hcgZ^_ykvqlh[eZ]h^Zjywlhfm
\kdhj_ihy\blkygZklhysZy[hjh^ZbaZdjh_lih^jhkldh\u_ijusbDkqZklvx^eygZkghd
=_g_lbdZb]hjfhgu\hlhlq_]haZ\bkblkdhevdhm\Zk[m^_l\hehkDh]^Z\ujh`^Z_l_kvm\Zk
m`_aZeh`_gu\k_l_\hehkygu_f_rhqdb nheebdmeu\fkdhlhjufb\Zfij_^klhblijh`blvp_emx
`bagvhdhehfegG_dhlhju_bagbogZijbf_j\hdjm]iheh\uohj]Zgh\bih^furdZfb
kbevghaZ\bkylhl]hjfhgh\i_jbh^iheh\h]hkhaj_\Zgbyhj]ZgbafZdlb\gh\ujZ[Zlu\Z_liheh\u_
]hjfhgubqm\kl\bl_evgu_dgbfnheebdmeum\_ebqb\Zxlky\jZaf_jZobgZqbgZxlijhba\h^blv
[he__lheklu_bl_fgu_\hehkuMjZaguoex^_ckljmdlmjZlZdbonheebdmeh\qm\kl\bl_evguod
]hjfhgZfjZaebqZ_lkygZ]_g_lbq_kdhfmjh\g_qlhh[tykgy_lihq_fmmh^gbofm`qbgkibgZ
ihdjulZ]mklhcr_jkldhclh]^ZdZdm^jm]bo_^\ZebgZc^mlky\hehkugZ]jm^b
BlZd\h\j_fyiheh\h]hkhaj_\ZgbymgZkg_ihy\eyxlkygh\u_\hehkuZijhklhfbeuc^_lkdbc
imrhdij_\jZsZ_lky\h\ajhkeuc\hehkyghcihdjh\LZdihq_fm`_fgh]b_\_jyl[m^lh[jblv_
�kihkh[kl\m_l[he__bgl_gkb\ghfmjhklm\hehk"ZihlhfmqlhhgbgZqbgZxl[jblvky\lhli_jbh^
dh]^Zjhkl\hehkih^\_j]Z_lkybaf_g_gbyf
G_dhlhjufdZ`_lkyqlh\hehkuklZgh\ylkylhes_biehlg__beb^Z`_jZklml[uklj__ihke_[jblvy
Wlhg_\hafh`ghohlygZke_^mxsbc^_gvihke_[jblvy^_ckl\bl_evghkdeZ^u\Z_lky\i_qZle_gb_
[m^lheh[hdihoh`gZ_`Zhehku\hkgh\ghfhlf_jrbcfZl_jbZe_kv\hehkyghcihdjh\
dhlhjucfu\b^bfgZdh`_wlhf_jl\uc[_ehdblhevdh\gmljbnheebdmeh\kms_kl\m_l`bagv:
hgbgbdZdg_fh]mlagZlvhlhfqlh\uk[jbeb\hehkuWlhlhevdh\;bl\_wdkljZk_gkh\f_jl\u_
fh]ml]h\hjblvj_Zevghc`bagbnheebdmeuijh^he`Zxlijhba\h^blv\hehku\lhf`_l_fi_qlh
bjZgvr_hklZ\Zykv\kqZkleb\hfg_\_^_gbbhlhfqlh\u[_kihsZ^ghmgbqlh`Z_l_\k_ieh^ubo
ljm^h\
�Ze__jZaf_j\hehkygh]hf_rhqdZhij_^_ey_llhesbgm\Zrbo\hehkG_aZ\bkbfhhllh]hqZklheb
\u[j__l_kvjZaf_jf_rhqdZg_baf_gblky:\hehkdZ`_lky`_klq_ijhklhihlhfmqlhhgklZe
dhjhq_H[uqguc\hehkdhlhjuchklZ\beb\ihdh_ihkl_i_gghbklhgqZ_lkyddhgqbdmbihwlhfm
dZ`_lkyfy]dbf;j_ykvfukj_aZ_f\hehk\_]hkZfhclheklhcqZklbmih\_joghklbdh`bDh]^Z
hgkgh\ZhljZklZ_ldhgqbdlh`_hklZ_lky[he__lheklufdZdh_lh\j_fy
ufh`_l_ijhdebgZlvk\hc\hehkyghcihdjh\ beb\hkobsZlvkybf\fgh_]hoZjZdl_jij_^hij_^_e_g
]_g_lbq_kdb:lhqlh\u[m^_l_kwlbf^_eZlvp_ebdhfbiheghklvx\Zr\u[hj
M\hehkgZl_e_h^ghagZqgh_klvk\hyaZ^ZqZghhgZg_gZklhevdh\Z`gZqlh[uhl]h\Zjb\Zlv
q_eh\_dZdhlhjucaZohl_ehlgboba[Z\eylvkyL_fg_f_g__\Zfg_ihf_rZ_lmagZlvqlh\hehkyghc
ihdjh\ih\urZ_lk_dkmZevgmxqm\kl\bl_evghklv?kebiZjlg_jg_`ghih]eZ^bl\Zkih\hehkZf\
bglbfghff_kl_bodheuoZgb_ih^Zklkb]gZenheebdmeZfdhlhju_\k\hxhq_j_^vi_j_^Z^ml_]h
g_j\ghckbkl_f_nheebdmeZofgh]hg_j\guohdhgqZgbcihwlhfmk[jb\\hehkufuebrZ_fky
^heblZdlbevguohsms_gbc
ijhq_f\h\k_wihobij_^klZ\bl_ebh[hboiheh\ijb[_]ZebdjZaebqguff_lh^Zfm^Ze_gby\hehk
K_]h^gy\oh^qZs_\k_]hb^ml[jblv_\hkdwibeypbyjZaebqgu_dj_fu^ey^_ibeypbb
iha\heyxsb_^hklbqvdjZldhkjhqgh]hwnn_dlZhkgh\ghf\u[hjkj_^kl\ZaZ\bkblhl
bg^b\b^mZevguoij_^ihql_gbcghf_`^mgbfbkms_kl\mxlg_dhlhju_jZaebqby
Wibeypbyb\hkdihfh]Zxlmf_gvrblvjhkl\hehknheebdmeukh\j_f_g_fih\j_`^ZxlkybaaZlh]h
qlh\hehk\u^bjZ_lkykdhjg_fG_^hklZlhdh[hbokihkh[h\aZdexqZ_lky\lhfqlh[he__lhgdhfm
\hehkmkeh`g__ijh[blvkyq_j_adh`mZwlhfh`_lklZlvijbqbghc\jhkrbo\hehkb\hkiZe_gby
obfbq_kdbmgbqlh`Zy_]h[_edh\mxkljmdlmjmIhkdhevdmdj_fg_\ha^_ckl\m_lgZnheebdmeu
ijh[e_fk\jhkrbfb\hehkZfb[m^_lf_gvr_q_fijb^jm]bokihkh[Zowibeypbb
KZfZy[hevrZyijh[e_fZkhijh\h`^ZxsZywibeypbx\jhkrb_\hehkubebik_\^hnheebdmebl
Dh]^Z\um^Zey_l_\hehkuhkh[_gghkbevgh\vxsb_kyhgbfh]mlaZl_fgZqZlvjZklb\h[jZlghf
gZijZ\e_gbb\gmljvdh`bZg_gZjm`mHj]Zgbaf\hkijbgbfZ_l\jhkrb_\hehkudZdqm`_jh^guc
we_f_glb\hagbdZ_l\hkiZe_gb_nheebdmeh\dhlhju_gZqbgZxlihoh^blvgZfZe_gvdb_ijusbdb
?kebbokemqZcghih\j_^blvbebki_pbZevghkhj\Zlv]ghcgmx]heh\dmlh\^h[Z\hdfh`_ljZa\blvky
bgn_dpbyLh]^Zwlhf_klh\hdjm]nheebdmeZhimog_lbgZqg_l[he_lvb\k_fh`_laZdhgqblvky
h[jZah\Zgb_frjZfZ
kj_^kl\ZofZkkh\hcbgnhjfZpbbihegh\k_\hafh`guoj_dhf_g^ZpbchlhfdZdba[_`Zlv
h[jZah\Zgby\jhkrbo\hehkijb^_ibeypbbFuhohlghkdmiZ_f\k_qlhij_^eZ]Z_lbg^mkljby
djZkhlugZ^_ykvgZclb\her_[gh_kj_^kl\h\dhgp_dhgph\ihdjulZy\jhkrbfb\hehkZfbb
ijusZfbdbkdZimklvb]eZ^dh\u[jblZyg_hq_gvlhwkl_lbqgZGhlZdebm`gm`_g^hjh]msbc
dj_fdhlhjuc\ZfiulZxlkyijh^Zlv\kZehg_"Bebki_pbZevguc*LOOHWWH9HQXV^ey
qm\kl\bl_evghcdh`bmdhlhjh]he_a\byklhyl\g_kdhevdh^hjh`_h[uqguo"Hgb\hh[s_ohly[u
qmlhqdmihfh]Zxl"
Dkh`Ze_gbx\u\u[jZku\Z_l_^_gv]bgZ\_l_j?keb\Zk[_kihdhyl\jhkrb_\hehkub\hkiZe_gby
emqr_hldZaZlvkyhl[jblvybwibeylhjZZ\f_klhgbo\u[jZlvdj_f^ey^_ibeypbb?keb\u\k_`_
ij_^ihqblZ_l_wibeypbx\hkdbeb[jblv_\Z`ghlsZl_evghkh[ex^Zlv]b]b_gmOhjhr_gvdh
\ufhcl_dh`mi_j_^ijhp_^mjhc?kebm\ZkqZklh\hagbdZxl\hkiZe_gbyfh`_lihfhqvh[jZ[hldZ
dh`b^_abgnbpbjmxsbfkj_^kl\hfbebbkihevah\Zgb_^_abgnbpbjmxs_]hdj_fZm`_ihke_
wibeypbbWlbijh^mdlufh`ghdmiblv\Zil_d_bklhylhgb]hjZa^h^_r_\e_q_fki_pbZevgu_
dj_fu\djZkb\uo[mluehqdZodhlhju_ijh^Zxlky\^hjh]bokZehgZo
Z`gh
?kebm\ZkgZqZeb\jZklZlv\hehkug_evay\u^Z\eb\Zlvimklmeu g_[hevrb_ijusbdbaZiheg_ggu_
]gh_f\fbgZq_\djh\vfh`_lihiZklvbgn_dpbyqlh\dhg_qghfblh]_fh`_lkijh\hpbjh\Zlv
h[jZah\Zgb_rjZfh\:\om^r_fkemqZ_bgn_dpbyjZkijhkljZgblky^Zevr_Bgh]^ZjZa\b\Z_lky
kbevgh_\hkiZe_gb_nheebdmeh\bhgbm\_ebqb\Zxlky^hjZaf_jh\\bgh]jZ^bgu?kebwlh
ijhbahrehh[jZlbl_kvd\jZqmdhlhjucm^Zebl]ghcsZ^ysbfkihkh[hfbijbg_h[oh^bfhklb
\uibr_lZglb[bhlbd
G_[j_cl_ijhlb\jhklZ\hehkbg_jZkly]b\Zcl_dh`m?keb\ugZly]b\Z_l_dh`mb[j__l_ijhlb\
jhklZ\hehklh^hklb]Z_l_[he__]eZ^dh]hj_amevlZlZGhdkh`Ze_gbxwlhkihkh[kl\m_llhfmqlh
\hehku\jZklZxlbaZl_fjZa\b\Z_lky\hkiZe_gb_
k_]^Zbkihevamcl_qbklh_hkljh_e_a\b_emqr_gh\h_LZdohq_lkykwdhghfblvbbkihevah\Zlv
e_a\b_fgh]hjZaGhwlhf_^\_`vymkem]ZkZfhck_[_Hkljh_e_a\b_kj_aZ_l\hehkhdjh\g__b_fm
ihlhfe_]q_ijhjZklZlvhgg_aZklj_\Z_l\dh`_Dlhfm`_ijb[jblv_lj_[m_lkyf_gvr_kbeub
fh`ghba[_`ZlvjZa^jZ`_gbybdjZkguoimiujur_dBgZdhg_pgZbkihevah\Zgghfe_a\bb_klv
[Zdl_jbbdhlhju_fh]ml\ua\Zlvbgn_dpbx
IhdmiZcl_ ^_r_\u_\f[jbl\ukh^gbfe_a\b_fIhklhygghihy\eyxlkygh\u_b\k_[he__
gZ\hjhq_ggu_\ZjbZglu[jbl\_gguoklZgdh\klj_fyq_lujvfyiylvxe_a\byfbDhg_qghhgb
iehlg__h[_ki_qb\Zyk_gkZpbhggmx]eZ^dhklvGhj_amevlZldm^b\e_gbxg_jZ^m_l\_^vihke_
�wlh]hihy\ey_lky[hevr_\jhkrbo\hehk_eh\lhfqlhg_kdhevdhe_a\bcgZly]b\Zxl\hehkubaaZ
q_]hkj_aZxlbo[md\Zevghih^dh`_cdZdgbiZjZ^hdkZevghwlha\mqblDjhf_lh]h\ukhdZyp_gZ
lZdbo[jbl\ijb\h^bldlhfmqlhe_a\byf_gyxlj_^dhhgbaZlmieyxlkybgZqbgZxldbr_lv
[Zdl_jbyfb:wlh^h^h[jZg_^h\h^blDklZlbfm`kdb_[jbl\uh[uqgh^_r_\e_b_klvkfuke
ijbh[j_klbh^gmbagbo
G_wdhghfvl_l_iemx\h^mBa[_]Zcl_kmoh]h[jblvyKmob_\hehku`_klq_fhdjuoihwlhfmbo
keh`g__kj_aZlvQlh[uihemqblvohjhrbcj_amevlZlijboh^blkyijbeZ]Zlv[hevr_mkbebcqlh
kihkh[kl\m_ljZa^jZ`_gbxbjZa\blbx\hkiZe_gby:\hll_ieZy\h^Z^_eZ_l\hehkuih^Zleb\__
I_gZ^ey[jblvyh[_ki_qb\Z_llZdhc`_wnn_dlghijbh^ghfmkeh\bbi_j_^[jblv_f__gZ^h
ih^_j`ZlvgZdh`_fbgmliylv?keb`_\ubkihevam_l___l_f`_kihkh[hfqlhbih^Z\eyxs__
[hevrbgkl\hlh_klv[ukljhgZghkbl_b[ukljhkfu\Z_l_lhedmhlg__fZeh
E_]dh_hlr_emrb\Zgb_ay\fhqZedmbebkdjZ[bihfu\dh`me_]dbfbdjm]h\ufb^\b`_gbyfb
\uihfh`_l_\jhkrbf\hehkdZfhk\h[h^blvkybaih^dh`bLhevdhg_mk_j^kl\mcl_bgZq_fh`_l_
aZjZ[hlZlv_s_[hevr__jZa^jZ`_gb_b\hkiZe_gb_dh`b
gmlj_ggb_iheh\u_hj]Zgukdjulu_khdjh\bsZ
E_]dhfh`ghmimklblvba\b^mqlh`_gkdb_iheh\u_hj]Zguwlh]hjZa^h[hevr_q_f\mev\Zb
\eZ]Zebs_ih^kehyfbdh`b`bjZbfurpkdju\Zxlkyfy]db_qZklbl_eZ\lhfqbke_\gmlj_ggb_
iheh\u_hj]Zgu
BlZd^Z\Zcl_gZqg_fiml_r_kl\b_\gmljv?keb\u\\_^_l_iZe_p\h\eZ]Zebs_lhgZ]em[bg_hl
^hkfgZsmiZ_l_fZe_gvdbcfy]dbc[m]hjhdihnhjf_ihoh`bcgZdhgqbdghkZlhevdhqmlv
ih[hevr_Wlhr_cdZfZldb bebFHUYL[XWHUL\f\oh^\fZldm?kebihkfhlj_lvkhklhjhgu\eZ]ZebsZ
lhr_cdZfZldbgZihfbgZ_lijbiexs_ggmxihemkn_jmGZi_j\uc\a]ey^hgZkh\k_fg_ihoh`ZgZ
\oh^beb\uoh^gh\__p_glj_b\kZfhf^_e__klvfZe_gvdh_hl\_jklb_gZjm`guca_\r_cdb
fZldbWlhgZqZehhq_gvmadh]hdZgZeZ kf\fdhlhjuc\_^_l\gmljvfZldbBf_gghq_j_ag_]h
\ul_dZ_lf_gkljmZevgZydjh\vu^_e_gbylZd`_\uoh^ylhlkx^Zwlhf`_lhgdhfdZgZe_dkeh\m
[hevrbgkl\h\u^_e_gbcbh[jZam_lky
Fgh]b_^mfZxlqlhimlvhl\eZ]ZebsZ\fZldmrbjhdhhldjulGZkqZklhkijZrb\Zxlfh`_leb
i_gbkdZkZlvkyj_[_gdZ_kebaZgbfZlvkyk_dkhf\h\j_fy[_j_f_gghklb"aZbfhk\yavk_dkZbfZldb
bgl_j_km_lfgh]bo?keb\uqblZebjhfZgOZjmdbFmjZdZfbDZndZgZiey`_lhgZ\_jgydZ
gZkeZ^bebkvhlju\dhf\dhlhjhf`_gsbgZihqm\kl\h\ZeZdZdki_jfZ[juagmeZgZkl_gdbfZldb
keh\ghijbk_fyba\_j`_gbbi_gbkgZoh^beky\gmljbfZldbGhi_gbkg_\hafh`ghihf_klblv\
�fZldmR_cdZfZldbij_^klZ\ey_lkh[hcg_hldjulucrexahgZaZdjulZZb\ex[hfkemqZ_
\eZ]Zebs_^hklZlhqgh]em[hdh_qlh[u\f_klblv\k_[y[hevrbgkl\hi_gbkh\ihkdhevdmhgh
weZklbqghbkihkh[ghjZkly]b\Zlvkyb\]em[bgmb\rbjbgm
Kha^Z_lky\i_qZle_gb_qlh[hevrbgkl\h`_gsbgbf_xlkfmlgh_ij_^klZ\e_gb_hr_cd_fZldbGh
wlhkh[kl\_gghbg_m^b\bl_evghHgZkdjulZhl]eZab\jy^eb__fh`ghgZsmiZlvbebdZdgb[m^v
bgZq_^h]Z^ZlvkyqlhhgZ\ijbgpbi_kms_kl\m_lH^gZdhr_cdZfZldbaZkem`b\Z_lkZfh]h
ijbklZevgh]h\gbfZgbyihkdhevdmbf__lijyfh_hlghr_gb_d\Zr_fma^hjh\vxBf_ggh\wlhc
qZklbl_eZjZa\b\Z_lkykZfuckf_jl_evguc\b^jZdZmfheh^uo`_gsbgDjhf_lh]hkr_cdhcfZldb
R_cdZfZldbhq_gv\Z`gZghhgZy\ey_lkyebrvqZklvx[hevr_]hhj]ZgZfZldb XWHUXV\fH[uqgh
__jZaf_jug_\_ebdb]^_lhkdmeZdgh\h\j_fy[_j_f_gghklbhgZkbevghm\_ebqb\Z_lkydhgp_
dhgph\fZldZ\_^v^he`gZ\f_sZlvjZklmsbcwf[jbhg bebg_kdhevdh\f\iehlv^hjh^h\M\ajhkeuo
`_gsbgg_^hklb]rbodebfZdkZhgZ\kj_^g_f^hklb]Z_lkf\^ebgmb\_kblg_[he__
]jZffh\FZldZgZihfbgZ_li_j_\_jgmlmx]jmrmkm`Zxsmxky\jZchg_r_cdbfZldb
M[hevrbgkl\Z`_gsbgfZldZgZijZ\e_gZ\i_j_^dimidmh[jZamyk\eZ]Zebs_fm]heihqlb\
]jZ^mkh\hl_s_h^gZijbqbgZlh]hqlhi_gbkgbdh]^Zg_fh`_lihiZklv\g__wj_]bjh\Zgghf
khklhygbbi_gbkg_fh`_lk]b[ZlvkybgZq_hgkehfZ_lkyWlh\Zfg_af_yH^gZdhm\b`_gsbg
fZldZhldehg_gZgZaZ^bijbwlhfhgZij_djZkghnmgdpbhgbjm_lA^_kvihqlblh`_kZfh_qlhbk
p\_lhf]eZamdh]hlhhgb]hem[u_Zmdh]hlhdZjb_GZkihkh[ghklv\b^_lvwlhg_\eby_l
FZldZwlhkhkm^ghg_gZih^h[b_[hqhgdZ\ha^moZ\g_cg_lI_j_^gyybaZ^gyykl_gdbfZldb
ijbe_]Zxl\iehlgmx^jm]d^jm]mlZd`_dZdbkl_gdb\eZ]ZebsZF_`^mgbfbbf__lkylhgdZy
ijhkehcdZ`b^dhklb
MfZldbhq_gvlheklu_fur_qgu_kl_gdbFurpug_h[oh^bfu\lhfqbke_^eylh]hqlh[u
\ulZedb\Zlvf_gkljmZevgmxdjh\vq_j_amadbcijhoh^r_cdbfZldbwlhfkemqZ_furpufZldb
khdjZsZxlky[m^lh\u`ZlZyljyidZIjbf_gkljmZpbbihjhc\hagbdZxl[heb\`b\hl_beb\kibg_
gZkZfhf^_e_[he_ag_ggu_hsms_gbyb^mlhlfZldbdhlhjZy\ulZedb\Z_ldjh\vbkebavgZjm`m
Kl_gdbfZldbkhklhylbag_kdhevdbokeh_\gmlj_ggbckehcwg^hf_ljbcij_^klZ\ey_lkh[hc
kebabklmxh[hehqdmdhlhjZyij_l_ji_\Z_lh]jhfgu_baf_g_gby\l_q_gb_f_gkljmZevgh]hpbdeZ
DZ`^ucf_kypwg^hf_ljbckbevghhljZklZ_l?keb[_j_f_gghklvg_gZklmiZ_lhg\uoh^blbafZldb
G_iehoh[uaZihfgblvwlhll_jfbglZddZdhgk\yaZgkkhklhygb_fdhlhjh_^hklZ\ey_lg_m^h[kl\h
hq_gvfgh]bf`_gsbgZfwg^hf_ljbhahfWlhaZ[he_\Zgb_ijbdhlhjhfkebabklZyh[hehqdZ
jZajZklZ_lkyaZij_^_eufZldbbfh`_lh[gZjm`b\Zlvky\^jm]bohj]ZgZobebldZgyoIhfbfh\k_]h
ijhq_]hwg^hf_ljbhafh`_l[ulvijbqbghc\_kvfZ[he_ag_gguof_gkljmZpbcHg_ffu_s_
ih]h\hjbfih^jh[g__
Ij_^klZ\vl_qlhfZldZwlhlj_m]hevgbdhkljucm]hedhlhjh]hgZijZ\e_g\gbaZbah[hbo
\_jogbom]eh\lhjqZllhgdb_ljm[dbWlhfZlhqgu_ljm[udhlhju_ijhklbjZxlkygZkf\h[_
klhjhguBoaZ^ZqZaZdexqZ_lky\lhfqlh[ui_j_f_klblvycp_de_ldmbaybqgbdh\\fZldmGZ
dhgpZomgbo_klvfZe_gvdb_\hjkbgdbihoh`b_gZiZevpunbf[jbbdhlhju_gZijZ\e_gu\
klhjhgmybqgbdh\bkem`Zl^eylh]hqlh[uaZo\Zlblvycp_de_ldm\uoh^ysmxhllm^Z
Hieh^hl\hj_gb_ycp_de_ldbki_jfZlhahb^hfijhbkoh^bl\fZlhqguoljm[Zoihke_q_]h
hieh^hl\hj_ggZyycp_de_ldZi_j_f_sZ_lky\fZldm]^_aZdj_iey_lkygZwg^hf_ljbbqlh[ugZqZlv
k\hcjhkl
YbqgbdbZkkhpbbjmxlkyg_kycpZfbZkfZe_gvdbfbf_rhqdZfbbebk_ldZfbMgZkbo^\Zih
h^ghfmkdZ`^hcklhjhgufZldbbhgb\uihegyxl^\_hkgh\gu_aZ^ZqbI_j\ZyjZa\blb_b
khaj_\Zgb_ycp_de_lhd`_gkdboiheh\uode_lhd@_gkdbchj]Zgbaf\ijhlb\hiheh`ghklv
fm`kdhfmg_ijhba\h^blgh\u_ycp_de_ldb\l_q_gb_\k_c`bagbFujh`^Z_fkyk]hlh\uf
gZ[hjhfycp_de_lhdbohdheh\fhf_glgZr_]hihy\e_gbygZk\_lGhwlbycp_de_ldb_s_
g_khaj_ebNZdlbq_kdbwlhlhevdhaZjh^urb[m^msboycp_de_lhddhlhju_\hagbdZxlm`_gZiylhf
�f_kyp_jZa\blbywf[jbhgZhiheh\h]hkhaj_\Zgby dh]^ZgZqbgZ_lkyf_gkljmZevgucpbde\fwlb
fha]Z_s_g_ihklmiZ_lkb]gZeh[h\meypbbhlfbjZxl[hevrhfdhebq_kl\_Diheh\hfm
khaj_\Zgbx\ijhp_kk_lZdbolj_gbjh\hd`_gsbgZm`_jZkljZqb\Z_llj_lvxqZklvycp_de_lhdbo
hklZ_lkyijbf_jghrlmd:d\k_]hDZ`^Zybawlboycp_de_lhdl_ji_eb\h`^_l
k\h_chq_j_^bZdh]^Zmg__ihy\ey_lky\hafh`ghklvhgZkhaj_\Z_lb\uoh^blbaybqgbdh\BlZd
pbdeaZpbdehf
hafh`gh\ZfdZ`_lkykljZggufqlhdgZqZemiheh\h]hkhaj_\ZgbymgZk\aZiZk_bf__lkyp_euo
ycp_de_lhd_^vg_fh`_l`_[ulvklhevdhf_gkljmZpbc\l_q_gb_`bagbBdm^Z^_\Zlv\k_
wlblukyqbycp_de_lhd"IjZ\^Z\lhfbwlhklZeh^eygZkkxjijbahfqlh`_gsbgZfh`_l
bajZkoh^h\ZlvaZf_kypg_h^gmycp_de_ldmZp_emxlukyqmG_lZdh_m`b[hevrh_hlebqb_hl
fm`kdhcki_jfudZdwlhqZklhij_ih^ghkyl
`_gkdhfhj]Zgbaf_iheh\u_de_ldblh`_\_^mlh`_klhq_ggmx[hjv[maZijZ\hkha^Zlvj_[_gdZ
LukyqZde_lhdkhaj_\Z_ldZ`^ucf_kypghebrvh^gZijhoh^bldhgljhevbihemqZ_ljZaj_r_gb_
ihdbgmlvybqgbdHklZevgu_[m^mlhl[jZdh\Zgubmc^ml\g_[ulb_
Fug_jZaklZedb\Zebkvkbgl_j_kguf\hijhkhffh`_leb]hjfhgZevgZydhgljZp_ipby
ij_iylkl\mxsZyh\meypbbihkihkh[kl\h\Zlvlhfmqlhycp_de_ldbkhojZgylkyb^_lhjh^guc\hajZkl
ijh^eblky^hevr_"A\mqblhq_gveh]bqghBdlhfm`_dZda^hjh\h[ueh[u_keb[ufufh]eb
wdhghfblvycp_de_ldb^hlh]h\j_f_gbdh]^Zj_rbfaZ\_klbj_[_gdZZg_jZkljZqb\ZlvbodZ`^uc
f_kypkf_gkljmZpb_cGhdkh`Ze_gbxlZdwlhg_jZ[hlZ_l=hjfhgZevgZydhgljZp_ipby
ij_iylkl\m_llhevdhh\meypbbh^ghcycp_de_ldblhckZfhcba[jZgghcghg_hklZgZ\eb\Z_l
_`_f_kyqgh]hkhaj_\Zgbylukyqb^jm]boycp_de_lhd@_gsbgZebrZ_lkyh^bgZdh\h]hdhebq_kl\Z
ycp_de_lhddZ`^ucf_kypg_aZ\bkbfhhllh]hdZdbfkj_^kl\hfdhgljZp_ipbbihevam_lky
D]h^Zf`_gsbgZih^oh^bldf_ghiZma_di_jbh^m`bagbdh]^Zl_ehij_l_ji_\Z_llZdb_`_
k_jv_agu_baf_g_gbydZdb\ih^jhkldh\hf\hajZkl_KZfZy\Z`gZyi_j_f_gZkhklhbl\lhfqlhfu
mljZqb\Z_f\hafh`ghklvbf_lv^_l_cFuijhklhgZijhklhbkljZlbeb\_kvaZiZkycp_de_lhd
hajZkl\dhlhjhfgZklmiZ_lf_ghiZmaZhlebqZ_lkyhl`_gsbgud`_gsbg_hgij_^hij_^_e_g
]_g_lbq_kdbDjhf_lh]hmdh]hlhhljh`^_gby[hevr_ycp_de_lhd:\hlfm`qbguijhba\h^yl
ki_jfZlhahb^u^hl_oihjihdZk_j^p_[v_lky^hg_kdhevdbofbeebhgh\\^_gvBokihkh[ghklvd
�aZqZlbxg_bf__lkjhdZ]h^ghklbohlvdZq_kl\hki_jfubmom^rZ_lkyk]h^Zfbjm]bfbkeh\Zfb
\hajZklfm`qbgu\eby_lgZ^_lhjh^ghklviZjubgZjbkdjZa\blby\jh`^_gguoihjhdh\m^_l_cB
�l_fg_f_g__Fbd`Z]]_jdhlhjhfmm`_]h^Z`^_l\hkvfh]hj_[_gdZhlnhlhfh^_eb
agZqbl_evghfheh`__]hFbjg_kijZ\_^eb\
lhjZyaZ^ZqZybqgbdh\ijhba\h^kl\h]hjfhgh\GZb[he__\Z`gu_bagbowkljh]_gub
ijh]_kl_jhgHgbf_gyxlgZr_l_eh\jZaebqgu_i_jbh^u`bagbb\f_kl_k^jm]bfb]hjfhgZfb
dhlhju_kbgl_abjmxlky\lhfqbke_\fha]mmijZ\eyxlf_gkljmZevgufpbdehfGhdwlhfmfu_s_
\_jg_fky
@_gkdbcihe
Keh\hihe^eyfgh]boZkkhpbbjm_lkyk^\mfyijhlb\hiheh`ghklyfb`_gsbgZfm`qbgZ
^_\hqdZfZevqbdBdh]^ZgZkkijZrb\ZxlQlhlZdh_fm`qbgZ"bebQlhlZdh_`_gsbgZ"
fh`_lihdZaZlvkyqlhhl\_lhq_gvijhkl\_^vfm`qbgZwlhq_eh\_dkfm`kdbfl_ehfZ`_gsbgZ
q_eh\_dk`_gkdbfl_ehf
qlhhgZh`_gsbgZo";ueh[ueh]bqghhl\_lblvml\_j^bl_evghh^gZdh\^_ckl\bl_evghklbg_\k_
lZdijhklh
G_lhevdhiheh\u_hj]ZgubnhjfZl_eZhij_^_eyxly\ey_lkyebq_eh\_d`_gsbghcbebfm`qbghc
�Zb\hh[s_nbabq_kdZyjZagbpZf_`^miheZfbf_gvr_q_f\u^mfZ_l_
wlhfjZa^_e_fuih]h\hjbfhlj_onZdlhjZodhlhju_hij_^_eyxlgZrihe
hojhfhkhfZo ]_g_lbq_kdbcihe\f
hl_e_ nbabq_kdbcihe\f
hikboheh]bq_kdbonZdlhjZo ikboheh]bq_kdbcihe\f
Fug_ml\_j`^Z_fqlhwlh_^bgkl\_ggu_nZdlhjudhlhju_nhjfbjmxliheq_eh\_dZKx^Zfh`gh
lZd`_\dexqblvkhpbZevgu_bdmevlmjgu_nZdlhjuGhgZrZdgb]Z\k_`_bf__lf_^bpbgkdmx
gZijZ\e_gghklvlZdqlhfuknhdmkbjm_fkygZ]_g_lbd_ZgZlhfbbbikboheh]bb
=_g_lbq_kdbcihedmebgZjgZydgb]Z
&#xu;&#xdh;&#x]^;&#xZ;&#xgb;&#x[m;&#x^v;&#x; ^;&#x_e; ; a;&#xh[;&#xjZ;&#x`_;&#xgb;&#x_;h;_; m;u;�&#xu;&#xdh;&#x]^;&#xZ;&#xgb;&#x[m;&#x^v;&#x; ^;&#x_e; ; a;&#xh[;&#xjZ;&#x`_;&#xgb;&#x_;h;_; m;u;�udh]^Zgb[m^v\b^_ebbah[jZ`_gb_fhe_dmeuGD"?keb\a]eygmlvgZgblvGD\fhsguc
fbdjhkdhilhfh`ghaZf_lblvqlhhgZgZihfbgZ_le_klgbpmaZdjmq_ggmx\kibjZevIjZ\^ZhgZg_
ihoh`ZgZh[uqgmxklj_fygdmgZdhlhjmx\u\a[bjZ_l_kvqlh[uaZf_gblvi_j_]hj_\rmx
�eZfihqdmIhhlghr_gbxdrbjbg_dhlhjZyfbdjhkdhibq_kdbfZeZ^ebgZe_klgbpuGD\_ebdZ
bklmi_gvdbmg__hkh[_ggu_
Klmi_gbwlhce_klgbpukhklhylbalZdgZau\Z_fuogmde_hlb^h\dhlhju_h[hagZqZxlkyq_lujvfy
[md\Zfb :L=bP\fGZdZ`^hcklmi_gbih^\_[md\uLjb[md\uihke_^h\Zl_evgh
jZkiheh`_ggu_h^gZgZ^^jm]hch[jZamxldh^ fZe_gvdmxnhjfmem\fkihfhsvxdhlhjh]h
aZrbnjh\ZgZZfbghdbkehlZ\uihegyxsZylmbebbgmxnmgdpbx\hj]Zgbaf_q_eh\_dZG_kdhevdh
lZdbodh^h\h[t_^bg_gguo\f_kl_h[jZamxl]_g
Bf_ggh]_guhij_^_eyxldZdhcmgZkp\_l]eZakdhevdhmgZkgh]djuev_\bo\hklh\bgZkdhevdh
[hevrhcmgZkfha]
?kebaZibkZlv\k_wlbdh^ulhihemqblkyg_qlh\jh^_dmebgZjghcdgb]bkh^_j`Zs_cj_p_il
ba]hlh\e_gbyh^gh]hdhgdj_lgh]hbg^b\b^ZIhgZmqghfmlZdZydgb]ZgZau\Z_lky]_ghfhf=_ghf
wlhgZrZ]_g_lbq_kdZynhjfmeZ
DZ`^Zyde_ldZl_eZaZdexqZ_l\k_[_ihegmxdmebgZjgmxdgb]mhibku\Zxsmxq_eh\_dZdhlhjhfm
�wlZde_ldZijbgZ^e_`blGZijZdlbd_wlhhagZqZ_lqlh\dZ`^hcde_ld_mf_sZ_lkyhdhehfGD
Ihebpbyihevam_lkywlbfmklZgZ\eb\Zyebqghklvij_klmigbdZkihfhsvxdjh\bki_jfugh]l_c
bebde_lhddh`b?keb\u\havf_l_kemqZcgmxde_ldmex[h]hq_eh\_dZ gZijbf_jij_fv_j
fbgbkljZGhj\_]bbWjguKmev[_j]\flh\l_hjbbhgZ[m^_lg_klb\k_[_\kxbgnhjfZpbx
g_h[oh^bfmx^eylh]hqlh[ukha^Zlvlhqgmx_]hdhibxlh_klvdehgZ
�GhdZdlj_of_ljh\uck\blhdmfm^jy_lky\lbkgmlvky\djhr_qgmxde_ldm"_eh\lhfqlh^ebggu_
�gblbGDkh[jZgu\iehlgu_dem[dbijyfhdZdijy`ZdZ`^hcq_eh\_q_kdhcde_ld_lZdbo
dem[dh\k\yaZggu_\h_^bghhgbbh[jZamxl]_g_lbq_kdbcdh^lh_klvgZrmdmebgZjgmxdgb]m:
gZau\Zxlkywlbdem[dbojhfhkhfZfb
OjhfhkhfujZkiheZ]Zxlky\f_kl_iZjZfbMgZkojhfhkhfbkhhl\_lkl\_gghiZjuH^gZ
ojhfhkhfZbadZ`^hciZju^hklZeZkvgZfhlfZfuZ\lhjZyhliZiu
Z`gh
iheh\u_ojhfhkhfuBf_gghhgbhij_^_eyxly\ey_fkyebfu]_g_lbq_kdbfm`qbghcbeb
`_gsbghcKms_kl\m_l^\ZlbiZiheh\uoojhfhkhf;b@_gsbguh[eZ^Zxl^\mfy
ojhfhkhfZfbh^gh]hlbiZ;;Zmfm`qbg^\_jZagu_ojhfhkhfulh_klv;
DZd\u\hafh`ghihfgbl_fuaZjh`^Z_fkybafZl_jbgkdhcde_ldb ycp_de_ldb\fbhlph\kdhc
ki_jfZlhahb^Z\fYcp_de_ldZbki_jfZlhahb^kh^_j`Zlihiheh\bg_gZ[hjZojhfhkhflh_klvih
rlmdb\f_klhbebihiheh\bg_dmebgZjghcdgb]bDh]^Zex^b^_eZxl^_l_cdfZfbghcqZklb
dmebgZjghcdgb]b^h[Z\ey_lkyiZibgZbj_[_ghdihemqZ_lp_emxdgb]mkhk\hbfkh[kl\_gguf
Z[khexlghmgbdZevgufj_p_ilhf]_g_lbq_kdbfdh^hf
Ihkdhevdmmex^_cdhlhju_]_g_lbq_kdby\eyxlky`_gsbgZfbg_fh`_l[ulvojhfhkhfu
ycp_de_ldZ\k_]^Zkh^_j`bllhevdh;ojhfhkhfmWlh\deZ^fZl_jb\xiZjmojhfhkhfFZlv
gbdh]^Zg_kfh`_lhl^Zlvj_[_gdmojhfhkhfmH^gZdhiheh\u_de_ldbhlpZki_jfZlhahb^u
fh]mlkh^_j`Zlveb[h;eb[hHdhehiheh\bguki_jfZlhahb^h\kh^_j`Zl;ojhfhkhfmZ^jm]Zy
iheh\bgZojhfhkhfm?kebki_jfZlhahb^kojhfhkhfhckeb\Z_lkykycp_de_ldhclhgZk\_l
ihy\ey_lkyfZevqbdlZddZdihemqZ_lkydh^;?keb`_ycp_de_ldb^hklb]Z_lki_jfZlhahb^k;
ojhfhkhfhclhjh`^Z_lky^_\hqdZ dh^;;\f
LZdbfh[jZahffm`qbgZj_rZ_ldlhihy\blkygZk\_lfZevqbdbeb^_\hqdZ:\_^v
bklhjbq_kdbkqblZehkvqlhaZjh`^_gb_kugh\_chl\_lkl\_ggZlhevdh`_gsbgZGZ\_jgydZ\u
qblZebhg_^h\hevguodhjheyodhlhju_gbdZdg_fh]eb^h`^ZlvkygZke_^gbdZfm`kdh]hiheZ
@_gsbgZgbdZdg_fh`_lih\ebylvgZihej_[_gdZHghij_^_ey_lkykemqZcgufh[jZahfb
�\_jhylghklvg_baf_gghh^gZblZ`_@k_aZ\bkblhllh]hdZdhcki_jfZlhahb^\klj_lblky
kycp_de_ldhcKZfZ`_ycp_de_ldZ\wlhf\hijhk_]hehkZg_bf__l
Ba\k_]hwlh]hgm`gh\ug_klbke_^mxs___kebyiZjZojhfhkhfkh^_j`bl^\_;ojhfhkhfulh\
dgb]_gZibkZghqlhaZjh^urklZg_l^_\hqdhc?keb`_yiZjZkh^_j`blojhfhkhfujZaguolbih\
h^gm;bh^gmlh[m^_lfZevqbd
WlZnhjfmeZ\u]ey^blwe_f_glZjghcbfh`_lihdZaZlvkyqlhihehij_^_ey_lkyihijbgpbimbeb
lZdbebw^Zdlj_lv_]hg_^ZghGh\kdhj_\uihcf_l_qlh\k_]hjZa^hkeh`g__GZkZfhf^_e_
fm`kdb_b`_gkdb_iheh\u_hj]Zguhq_gvihoh`bbih^hjh]_d]hlh\hfmiheh\hfmhj]Zgmfh`_l
ijhbahclbfgh]hq_]hbgl_j_kgh]hFukebrdhfqZklhnhdmkbjm_fkygZjZaebqbyogh\j_Zevghklb
mgZkf_`^mgh]gZoh^blkydm^Z[hevr_q_fijhklh^ujhqdZbdjZgbd
GZijZdlbd_qlhm]h^ghfh`_lihclbg_lZdgZqbgZyk]_gh\bojhfhkhfbaaZq_]h\_kvj_p_il
hdZ`_lkyg_\_jguf:hrb[dZ\j_p_il_hagZqZ_lqlhbj_amevlZl[m^_lkh\_jr_gghg_lhlgZ
dhlhjuc\ujZkkqblu\ZebdZd_keb[u\u\f_klhdbeh]jZffZkZoZjZ\kuiZebdbeh]jZffi_jpZ
GZ\dmk[ex^h\hafh`gh[m^_lbgbq_]hgh\f_klhdhfihlZ\uc^_lkmi
Dijbf_jmj_[_ghdfh`_ljh^blvkykojhfhkhfgufgZ[hjhf\dhlhjhfhdZ`_lkykebrdhffZehbeb
kebrdhffgh]hiheh\uoojhfhkhf;;;;beb;; DZd\um`_ihgyeb\ZjbZglZg_
kms_kl\m_l^\Zki_jfZlhahb^Zg_fh]mlkha^Zlvj_[_gdZ\fBdZdhcmlZdh]hq_eh\_dZ[m^_lihe"
Keh`guc\hijhk
Qlh[u^hdhiZlvky^hbklbgugZ^hjZah[jZlvkydZdh[jZamxlkyiheh\u_hj]Zguk\yabkwlbf
h[jZlbfkyd^jm]hfmZki_dlmiheZnbabq_kdhfm
Nbabq_kdbcihel_ehbiheh\u_hj]Zgu
ihemqZ_lkydhf[bgZpby;;beb;lh_klv`_gsbgZbebfm`qbgZG_kfhljygZwlhkgZqZeZ
fm`kdb_b`_gkdb_wf[jbhgug_jZaebqZxlkyi_j\u_g_^_ebhgbZ[khexlghh^bgZdh\u
g_aZ\bkbfhhldhf[bgZpbbojhfhkhfWf[jbhgaZjh`^Z_lkykg_cljZevghciheh\hckbkl_fhc
dhlhjZybf__lihl_gpbZejZa\blvkydZd\fm`kdb_lZdb\`_gkdb_\g_rgb_iheh\u_hj]ZguZ_]h
\gmlj_ggb_iheh\u_hj]Zgufh]mlklZlvdZdybqdZfblZdbybqgbdZfb
�eyijhklhlufukhkj_^hlhqbfky\hkgh\ghfgZ\g_rgboiheh\uohj]ZgZohllZdhgb\u]ey^yl\
kZfhfgZqZe_
\_jog_cqZklbiheh\uohj]Zgh\jZkiheh`_giheh\hc[m]hjhdHgg_fgh]hihoh`gZfZe_gvdbc
i_gbkBeb\k_`_gZdeblhj"^_ckl\bl_evghklbiheh\hc[m]hjhdfh`_lij_\jZlblvkyb\lhb\
^jm]h_
Qlhg_h[oh^bfh^eylh]hqlh[uiheh\Zykbkl_fZwf[jbhgZjZa\beZkv\fm`kdb_iheh\u_hj]Zgu"
i_j\u_^gb[_j_f_gghklbhg\gm`gucfhf_gl^he`_gih^\_j]gmlvky\ha^_ckl\bxfm`kdbo
iheh\uo]hjfhgh\KZfuc\Z`guc]hjfhg\wlhcb]j_l_klhkl_jhgdhlhjuc[m^_l
\ujZ[Zlu\Zlvkylhevdh\lhfkemqZ__kebmwf[jbhgZbf__lkyojhfhkhfZ?keb`_wf[jbhgk
ojhfhkhfhcg_hdZ`_lkyih^\ha^_ckl\b_fl_klhkl_jhgZ h[uqghbaaZhrb[db\lhfbebbghf]_g_
lZdh]hwf[jbhgZ\flhiheh\hc[m]hjhdij_\jZlblky\\mev\mLZdbfh[jZahffuihemqZ_f
]_g_lbq_kdbfm`qbgmghk`_gkdbfbiheh\ufbhj]ZgZfb
Bgufbkeh\Zfbm\k_owf[jbhgh\ihmfheqZgbx^he`gZknhjfbjh\Zlvky\mev\Z_keblhevdhg_
ihklmibl^jm]h]haZdZaZG_dhlhju_\k\yabkwlbfj_rbebqlhfm`qbgu[he__ijh^\bgmlZy
\_jkbyhkgZs_ggZy^hihegbl_evgufbmkljhckl\Zfblh]^ZdZd`_gsbgu[Zabkguc\ZjbZgl \k_
jZ\ghqlhgZjy^gZy[emadZijhlb\ijhklhc[_ehcnml[hedb\fGhlmldZ`^ucfh`_llhedh\ZlvdZd
_fm\a^mfZ_lkyFh`ghkdZaZlvgZijbf_jqlh`_gkdbcihey\ey_lkyhkgh\gufZfm`kdhc
^hihegbl_evgufOhlyg_lih^h`^bl_wlh\_^vdZkZ_lkyb`_gsbglh`_
�Z\Zcl__s_jZa\a]eyg_fgZbeexkljZpbxDZdfum`_]h\hjbebfZe_gvdbciheh\hc[m]hjhdk
kZfhc\_jog_cdZjlbgdbfh`_lij_\jZlblvkyeb[h\i_gbkeb[h\deblhj?keb\uohlvqlhlh
keurZebhi_gbk_bijhqeb]eZ\mhdeblhj_lhagZ_l_qlhmgbofgh]hh[s_]h
Hdeblhj_ihklhyggh]h\hjyldZdhfZe_gvdhcfbehcdghihqd_gh_]h\g_rgyyqZklvfh`_l[ulvg_
lZdhcm`bfZe_gvdhcDeblhj[u\Z_ljZaguojZaf_jh\dZdbi_gbk^ebgZdhlhjh]h\Zjvbjm_lkyhl
^hkf
Gh^Z\Zcl_\_jg_fkydwf[jbhgmFm`kdhcfhq_bkimkdZl_evgucdZgZekjZklZ_lkyki_gbkhflh]^Z
dZdm`_gsbguhglZdbhklZ_lkyhl^_evgufdZgZehfKdZ`^hcklhjhgujZa\b\Zxs_]hkydeblhjh
i_gbkZh[jZamxlkykehbdh`bdhlhju_kh\j_f_g_fij_\jZlylkyeb[h\fhrhgdmeb[h\[hevrb_
iheh\u_]m[uQlh[uklZlvfhrhgdhcdhgpudh`b^he`gukjZklbkv\k_j_^bg_Qlh[uklZlv
[hevrbfbiheh\ufb]m[Zfbg_gm`ghkjZklZlvky^hklZlhqghqmlv\ujZklb
?keb\u\k__s_g_\_jbl_qlhfm`kdb_iheh\u_hj]Zguhq_gvihoh`bgZ`_gkdb_ijbkfhljbl_kvd
ex[hfmh[gZ`_gghfmfm`qbg_um\b^bl_qlhfhrhgdZjZa^_e_gZgZ^\_qZklblhgdbfr\hf
i_j_]hjh^dhc\fBwlh^_ckl\bl_evghrh\Bf_ggh\wlhff_kl_ihl_gpbZevgu_[hevrb_iheh\u_
]m[ukjhkebkvbij_\jZlbebkv\fhrhgdm:i_gbk\k_]hgZ\k_]hdeblhji_j_jhklhdk
\kljh_gguffhq_bkimkdZl_evgufdZgZehfB_keb\ubajy^ghgZijy`_l_\hh[jZ`_gb_lhfuke_ggh
m\b^bl_dZdfhq_bkimkdZl_evgucdZgZei_j_f_klblky\gbabih^_eblfhrhgdmgZ^\h_blZdbf
MoludjmlhLhevdhg_gZ^hij_iZjbjh\Zlvk\h_]hiZjgybeb^jm]boagZdhfuofm`qbgfhrhgdZ
bf_s_ijb]h^blkyqlh[u]^_lhojZgblvybqdbH^gZdhbf_gghwlh^_eZxlobjmj]bdh]^Zijh\h^yl
hi_jZpbbihi_j_f_g_iheZqlh[uij_\jZlblvfm`kdh_l_eh\`_gkdh_ h[wlhffu_s_ih]h\hjbf\f
:k_cqZkfu\_jg_fkyd\hijhkmhojhfhkhfguog_iheZ^dZoBlZd\k_wf[jbhgumdhlhjuo
hlkmlkl\m_lojhfhkhfZklZgmlnbabq_kdb`_gsbgZfbZ\k_mdhlhjuowlZojhfhkhfZ_klvbd
lhfm`_ih^\_j]eZkv\ha^_ckl\bxl_klhkl_jhgZklZgmlnbabq_kdbfm`qbgZfbBeb[m^ml
mgbqlh`_gudZd\ba\_klghffmevlbd_ihke_^gbcfm`qbgZ \fEZ^ghwlh[ueZrmldZ
l_hjbb_kebwf[jbhgm^hklZekydh^;beb;;;lhihb^__^he`gZihemqblvky`_gsbgZZ_keb
beb;;lhjZa\blb_ihc^_l\fm`kdhfgZijZ\e_gbbGhdZdbijbbkihevah\ZgbbdmebgZjguo
dgb]j_amevlZlg_\k_]^Z\uoh^bllZdbfdZdh`b^Z_lkyiheg_fh`ghjh^blvky\`_gkdhfl_e_
^Z`__keb]_g_lbq_kdblufm`qbgZbgZh[hjhl
G_dhlhju_aZjh^urbkfm`kdhciheh\hcojhfhkhfhcg_\khklhygbbghjfZevghhlj_Z]bjh\ZlvgZ
\ujZ[hldml_klhkl_jhgZblh]_bf^hklZ_lky`_gkdZy\g_rghklvb\mev\Z\f_klhij_^ibkZggh]h
]_g_lbq_kdbfdh^hfi_gbkZbfhrhgdbBlml\hafh`gu\ZjbZgluLZdg_dhlhju_jh`^Zxlky[_a
fZldbbkybqdZfb\f_klhybqgbdh\aZlhk\iheg_knhjfbjh\Zgghc\mev\hc:dlhlhfh`_l
jh^blvkyk\g_rgbfbiheh\ufbhj]ZgZfbdhlhju_ij_^klZ\eyxlkh[hcg_qlhkj_^g__f_`^m
i_gbkhfkfhrhgdhcb\mev\hc
DZ`^uc]h^gZk\_lihy\eyxlky^_lbijb\b^_dhlhjuoZdmr_jdZg_^hmf_\Z_lqlh`_hl\_lblv
jh^bl_eyfkijZrb\ZxsbffZevqbdwlhbeb^_\hqdZHgZg_agZ_lhl\_lZdhlhjuc^he`_ga\mqZlv
lZdbgl_jk_dk qlh\^hkeh\ghfi_j_\h^_hagZqZ_lf_`^miheZfb\f
KemqZcdh]^Zhlkmlkl\m_lkhhl\_lkl\b_f_`^m]_g_lbq_kdbfihehfb\g_rgbfbiheh\ufb
hj]ZgZfbh^gZbanhjfbgl_jk_dkmZevghklbHgZfh`_lijhy\eylvkyihjZaghfmhafh`ghqlh
\g_rgb_iheh\u_hj]Zgug_khhl\_lkl\mxl]_g_lbq_kdhfmihembeb\g_rgb_b\gmlj_ggb_iheh\u_
hj]ZguijbgZ^e_`ZlkjZamh[hbfiheZfGhj\_]bb^bZ]ghklbdhcbe_q_gb_flZdbo^_l_c
aZgbfZxlky^\_djmig_crb_debgbdbMgb\_jkbl_lkdZy[hevgbpZJbdk\HkehbOZmd_eZg^
\;_j]_g_
Fgh]bobgl_jk_dk^_l_chi_jbjmxlblmlg_h[oh^bfhk^_eZlvdjZldbcwdkdmjk\bklhjbxJZgvr_
\k_o^_l_cjh`^_gguokg_ihgylgufb\g_rgbfbiheh\ufbhj]ZgZfbobjmj]bij_\jZsZeb\
^_\hq_dhi_j\uokqblZehkvqlhiheq_eh\_dZaZ\bkblhl\hkiblZgby?kebj_[_gdZ\hkiblu\Zlv\
�hij_^_e_gghfgZijZ\e_gbbhg[m^_lbqm\kl\h\Zlvb\hkijbgbfZlvk_[ykhhl\_lkl\_gghZcl_
j_[_gdmdmdeubjhah\mxh^_`^mb_]hkm^v[Zij_^j_r_gZ
h\lhjuoihfg_gbxobjmj]h\dh]^Zhgb^_eZebiheghp_ggmx\mev\mj_amevlZl[uegZfgh]h
emqr_q_fdh]^ZiulZebkvkha^Zlvi_gbkbfhrhgdmObjmj]bZlh]^Z\wlmijhn_kkbxreb
bkdexqbl_evghfm`qbguiheZ]Zebqlhg_\hafh`ghiheghp_ggh`blvkfZe_gvdbfbiehoh
nmgdpbhgbjmxsbfi_gbkhf\lh\j_fydZdiehohnmgdpbhgbjmxsZy\mev\Zg_ijbg_k_l`_gsbgZf
ijh[e_fK_dk\dhgp_dhgph\\Z`_glhevdhfm`qbgZfj_amevlZl_ba^_l_cdhlhju_]_g_lbq_kdb
bikboheh]bq_kdb[uebfZevqbdZfbkha^Z\Zeb^_\hq_dKdhevdhkm^_[[uehihehfZghbaaZwlh]h
]h^mMgb\_jkbl_lkdZy[hevgbpZJbdk\Hkehbaf_gbeZwlmijZdlbdmgZrb^gblZdbo
^_l_cg_hi_jbjmxlkjZamihke_jh`^_gbyK_cqZk\jZqbijh\h^yllsZl_evgh_bkke_^h\Zgb_qlh[u
hij_^_eblv]_g_lbq_kdbcihebqlh[uihke_hi_jZpbbj_[_gdm^hklZehkvl_ehkhhl\_lkl\mxs__
Mgb\_jkbl_lkdhc[hevgbp_Jbdkml\_j`^Z_lqlhkl_oihjdZdbaf_gbekyih^oh^de_q_gbx
bgl_jk_dkmZevghklbhggbjZamg_klZedb\ZekykiZpb_glZfbmdhlhjuoihke_hi_jZpbbhdZaZeky[u
g_ijZ\bevgucihe
ijhq_fbgh\ucih^oh^\uau\Z_ljZagh]eZkbyFgh]b_kqblZxlqlhlZdbo^_l_cg_gm`gh
hi_jbjh\Zlvemqr_^h`^Zlvky\j_f_gbdh]^Zhgbih\ajhke_xlbkZfbj_rZld_fhgbohlyl[ulv
L_dlhijb^_j`b\Z_lkywlhclhqdbaj_gbym[_`^_gukZfZihk_[_b^_yhlhfqlhfu^he`gu
khhl\_lkl\h\Zlveb[h`_gkdhfmeb[hfm`kdhfmihembagZqZevghg_\_jgZIhq_fmg_evay[ulvq_f
lhkj_^gbf"Bihq_fmg_evay\hkiblu\Zlvj_[_gdZg_cljZevgh"Ihq_fm[ug_iha\heblv_fm
kZfhklhyl_evghhij_^_eylvk\hxiheh\mxijbgZ^e_`ghklv"Bwlhih^\h^blgZkdlj_lv_fmZki_dlm
iheZ
Ikboheh]bq_kdbcihe\k_k\h^blkydbg^b\b^mZevghciheh\hcb^_glbqghklb
Ikboheh]bq_kdbcihekeh`g__h[tykgblvklhqdbaj_gby[bheh]bb\_^vhghkgh\u\Z_lkygZiheh\hc
kZfhb^_glbnbdZpbbq_eh\_dZgZlhfqlhhgkZf^mfZ_lhk_[_bk\h_fihe_A^_kv\k_hq_gv
bg^b\b^mZevghblhevdh\ukZfbfh`_l_agZlvqlh^ey\ZkijZ\bevgh
Fufgh]bf\_sZfg_m^_ey_f^he`gh]h\gbfZgbyihkdhevdmq_j_kqmjaZpbde_gugZlhfqlh
�kqblZ_lkyh[uqgufbghjfZevgufZm[hevrbgkl\ZbagZk\k_ljbZki_dlZ]_g_lbdZ
nbabheh]bybikboheh]bymdZau\Zxl\gZijZ\e_gbbh^gh]hiheZ
uqm\kl\m_l_k_[y`_gsbghc\u]ey^bl_dZd`_gsbgZb\Zrb]_guwlhih^l\_j`^ZxlGhwlhg_
hagZqZ_lqlhbhklZevgu_ex^blhqghlZdb_`_k_fujZagu_bdZ`^hfmbagZkgm`ghkgh\Zb
kgh\Zih\lhjylvwlhlmjhd
?keb\ZrkugaZy\ey_lqlhhg^_\hqdZ_kebhgohq_lghkblvlhevdhieZlvyZdhee_dpbydmdhe;Zj[b
^Z\ghhlh^\bgmeZgZaZ^gbcieZgfZrbgdbbih_a^Zhq_gve_]dhkq_klvqlhwlhijhklhlZdhcwlZi
\ajhke_gbydhlhjuc\kdhj_ijhc^_lufh`_l_hdZaZlvkyijZ\uGhfh`_l_bhrb[blvkyBd
keh\m^eylh]hqlh[u[ulv^_\hqdhc\h\k_g_h[yaZl_evgh[ulv`_gkl\_gghcbex[blvdmdhe
[hevr_q_fnml[heIkboheh]bq_kdbcihewlhg_lh`_kZfh_qlhebqgu_hkh[_gghklbbhgg_
hkgh\u\Z_lkybkdexqbl_evghgZljZ^bpbhgguo]_g^_jguojheyoL_fg_f_g__hq_gv^Z`_\hafh`gh
bf_lv^jm]hcikboheh]bq_kdbciheZg_lhlqlhh[mkeh\e_g]_gZfbbnhjfhc]_gblZebc
jZa]h\hjZohex^yodhlhju_hsmsZxlqlhijbgZ^e_`Zld^jm]hfmihemg_khhl\_lkl\mxs_fmbo
l_emb]_gZfqZklhbkihevam_lkyihgylb_ljZgkk_dkmZe bebljZgk]_g^_j\fjh`^_ggucg_\lhf
l_e_
QlhlZdh_ljZgkk_dkmZevghklv"I_j\ZyqZklvwlh]hkeh\ZljZgkeZlbgkdZyihijhbkoh`^_gbx
b\i_j_\h^_hagZqZ_lq_j_ai_j_k_dZlvbebbaf_gylvDZdijZ\behljZgkk_dkmZevguf
gZau\Zxlq_eh\_dZqvyiheh\Zyb^_glbqghklvijhlb\hiheh`gZ_]hnbabq_kdhfmb]_g_lbq_kdhfm
ihemQ_eh\_dfh`_llZd`_gZau\Zlvk_[yljZgkk_dkmZehf_kebg_khhlghkblk_[ykdZdbfeb[h
ihehfg_m\k_o_klvihlj_[ghklv\ih^h[guoyjeudZop_ehfljZgkk_dkmZevghklv
ljZgk]_g^_jghklv\fqj_a\uqZcghrbjhdh_ihgylb_ho\Zlu\Zxs__fgh`_kl\hjZaebqguo
hldehg_gbchlljZ^bpbhgghciheh\hckZfhb^_glbnbdZpbbOhjhrh[ukijZrb\ZlvmdZ`^h]h
dhgdj_lgh]hljZgkk_dkmZeZdZd[uhgohl_eqlh[uhg_f]h\hjbebhgbebhgZ":fh`_ldZdlh
kh\k_fih^jm]hfm"Fug_fh`_fh[wlhfagZlvaZjZg__Ihwlhfm_keb\ukhfg_\Z_l_kv
kijhkbl_
ijhbkoh`^_gb_bi_j_\h^blkydZdh^ghklhjhggbcPbk]_g^_jZfbgZau\Zxlex^_cqvyiheh\Zy
b^_glbqghklvkh\iZ^Z_lknbabq_kdbfb]_g_lbq_kdbfihehf
@_gsbgZljZgkk_dkmZewlhq_eh\_djh`^_gguc\fm`kdhfl_e_ghy\eyxsbckygZkZfhf^_e_
`_gsbghcb\hafh`gh`_eZxsbcbaf_gblvl_ehqlh[unbabq_kdbcbikboheh]bq_kdbcihe
kh\iZebFm`qbgZljZgkk_dkmZewlhq_eh\_djh`^_gguc\`_gkdhfl_e_ghb^_glbnbpbjmxsbc
k_[ydZdfm`qbgm
Fgh]b_ljZgkk_dkmZeuk^_lkl\ZagZxlqlhboiheg_khhl\_lkl\m_ll_emJh^bl_e_cwlhfh`_l
im]Zlv\_^vfu[hbfky\k_]hg_ba\_klgh]hIhwlhfmhq_gv\Z`gh]h\hjblvhljZgkk_dkmZevghklb\h
\k_mkeurZgb_qlh[uwlZijh[e_fZk^_eZeZkvba\_klghc?kebmjh^bl_e_c\hagbdehih^haj_gb_qlh
j_[_ghdjh^beky\g_ijZ\bevghfl_e__]hfh`ghgZijZ\blv\ki_pbZebabjh\ZggmxdebgbdmgZ
h[ke_^h\Zgb_B_kebwlhhdZ`_lkyg_h[oh^bfufj_[_ghdaZl_fijhc^_le_q_gb_]hjfhgZevgmx
l_jZibxbobjmj]bq_kdh_\f_rZl_evkl\h
DkqZklvxk_]h^gy[hevrbgkl\hex^_cagZdhfukljZgkk_dkmZevghklvxaZqZklmx[eZ]h^Zjyihi
dmevlmj_:dljbkZEZ\_jgZDhdkdhlhjZykgbfZeZkv\k_jbZe_HjZg`_\ucoblk_ahgZ
�klZjlh\Z\r_f\]h^mbD_clebg`_gg_jl_e_a\_a^Zbkihjlkf_gdZkj_^bl_odlh\
ihke_^g__\j_fyh[jZlbe\gbfZgb_gZwlml_fmGhj\_]bbl_e_ijh]jZffZJh`^_gguc\qm`hf
l_e_\ua\ZeZh]jhfgucj_ahgZgkbfgh]b_ljZgkk_dkmZeuZdlb\ghmqZkl\mxl\^bkdmkkbyo
Ghj\_`kdbc\jZqbk_dkheh]Wk[_gWkl_jIbj_eeb;_g_klZ^q_cih^oh^dihgbfZgbxiheZ\_kvfZ
k\h_h[jZa_gbdhlhjuc Zy\fij_^ihqblZ_lqlh[udg_fm g_c\fh[jZsZebkvg_cljZevghZlZd`_
�g_^Z\ghklZ\rbcba\_klgufljZgk\_klblExdZZe_gWkik_lkj_^bl_odlhihdZau\Z_l^_lyfb
ih^jhkldZfqlhl_g_h^bghdb\k\h_cljZgkk_dkmZevghklb
Kms_kl\m_ldZdfbgbfmfljbnZdlhjZhij_^_eyxsboddZdhfmihemq_eh\_dijbgZ^e_`bl
Khhl\_lkl\_gghjZaebqZxl]_g_lbq_kdbcnbabq_kdbcbikboheh]bq_kdbcihe
Iheg_h[yaZl_evgh^he`_ghij_^_eylvkyh^ghagZqghLZd\hafh`gZhrb[dZ\ojhfhkhfZob
\f_klhh[uqghcdhf[bgZpbbiheh\uoojhfhkhf;;beb;q_eh\_dmfh`_l^hklZlvky[he__
j_^dbc\ZjbZgl
Djhf_lh]hbaaZ]_g_lbq_kdhchrb[dbmq_eh\_dZfh]mljZa\blvkyiheh\u_hj]Zgu
khhl\_lkl\mxsb_jZagufiheZf
GZdhg_pikboheh]bq_kdbcihefh`_lhlebqZlvkyhl]_g_lbq_kdh]hbebnbabq_kdh]h^hklZ\r_]hky
q_eh\_dmijbjh`^_gbb
hijhkiheZg_lZdijhkldZddZ`_lkyFugZ^__fkyqlhijb\_^_ggZybgnhjfZpbyaZbgl_j_km_l\Zk
biha\heblrbj_\a]eygmlvgZfbjb_]hjZaghh[jZab_
u^_e_gbyf_gkljmZpbybijhq__
eZ]Zebs_ dZdbbgu_hl\_jklby\q_eh\_q_kdhfl_e_\fkem`bl\uoh^hfZg_lhevdhf_klhfdm^Z
qlhlhaZkh\u\ZxlBag_]h\uoh^yldjbqZsb_feZ^_gpudjh\vkebavbijhqb_g_ijbylghklbWlh
ijbghkblg_bfh\_jgmxjZ^hklvihjhc\uau\Z_l[_kihdhckl\hZlZd`_^Z_l\hafh`ghklvihgylv
qlhlZf\gbamg_\k_\ihjy^d_k_fwlbflh`_mijZ\eyxl]hjfhguBlZdijbreh\j_fy
ih]h\hjblvh[bheh]bq_kdbo`b^dhklyok\yaZgguok`_gkdhcbglbfghcahghc
Kijbgph\dZb^bkdhl_qgZyfurv
u^_e_gbyIjbkemrZcl_kvdwlhfmkeh\mHgh\uau\Z_lZkkhpbZpbbkpmgZfbbdhjbqg_\ufb
\u^_e_gbywlhijhajZqgu_fhehqgh]hp\_lZbeb`_elh\Zlu_iylgZdhlhju_ihklhygghiZqdZxl
gb`g__[_ev_ihke_iheh\h]hkhaj_\ZgbyG_m^b\bl_evghihwlhfmqlh\u^_e_gbyg_lhhq_ffu
ex[bf]h\hjblv]jhfdhbqZklhHgb\hkijbgbfZxlkydZdg_qlhijhlb\gh_b]jyagh_B\lh`_
\j_fyfukevh\eZ`guo`_gkdboiheh\uohj]ZgZo\uau\Z_lmfm`qbg[hevrh_h`b\e_gb_
LZdqlh`_lZdh_\u^_e_gby"?klvebjZagbpZf_`^mbo\b^Zfb"Bihq_fmfulZdhaZ[hq_gubfb"
Z`gh
�Z\Zcl_aZihfgbfjZabgZ\k_]^Zm\k_oa^hjh\uo^_\mr_d\klmib\rbo\ihjmiheh\h]h
khaj_\Zgby_klv\u^_e_gbyDZ`^uc^_gv
u^_e_gbywlh`b^dhklv\ul_dZxsZyba\eZ]ZebsZklh]hfhf_glZdZdgZgZrbiheh\u_hj]Zgu
gZqbgZ_l\ebylv]hjfhgwkljh]_gQZklv\u^_e_gbch[jZam_lky\`_e_aZojZkiheh`_gguo\r_cd_
fZldbM\eZ]ZebsZg_lkh[kl\_gguo`_e_agh`b^dhklvijhkZqb\Z_lkyq_j_a_]hkl_gdbb
kf_rb\Z_lkyk\eZ]hcihklmiZxs_cbar_cdbfZldbbba`_e_agZoh^ysbokym\oh^Z\h\eZ]Zebs_
\lhfqbke_ba[Zjlhebgh\uo`_e_a
H[t_f\u^_e_gbcg_\_ebdh[uqghhliheh\bgu^hh^ghcqZcghceh`dbaZ^_gvohlybo
dhebq_kl\hjZaebqZ_lkyhl`_gsbgud`_gsbg_ZlZd`_aZ\bkblhlnZaupbdeZFgh]b_bal_odlh
ihevam_lky]hjfhgZevgufbdhgljZp_ilb\Zfbb[_j_f_ggu_aZf_qZxlqlh\u^_e_gbyklZgh\ylky
bgl_gkb\g__Dhgkbkl_gpby\u^_e_gbclh`_\Zjvbjm_lkyhlijhajZqghc`b^dhklb^h]mklhc
kebabihoh`_cgZ[_ehdgZdZgmg_h\meypbb
u^_e_gbyg_ijhklh_kl_kl\_gguhgbh[yaZl_evguihkdhevdmkihkh[kl\mxlkZfhhqbs_gbx
\eZ]ZebsZAZ^ZqZ\u^_e_gbckh^_j`Zlv\eZ]Zebs_\qbklhl_b\u]hgylvbag_]hg_ijhr_guo
]hkl_clZdbodZd]jb[dbb[Zdl_jbbZaZh^ghm^Zeylvhlf_jrb_de_ldbkebabklhch[hehqdbDjhf_
lh]h\\u^_e_gbyokh^_j`blkyfgh`_kl\hihe_aguofhehqghdbkeuo[Zdl_jbclZdgZau\Z_fuo
eZdlh[ZpbeeHgbijhba\h^yldZd\um`_^h]Z^ZebkvfhehqgmxdbkehlmWlhijb^Z_l\u^_e_gbyf
e_]dbcdbkeh\Zlucijb\dmkbaZiZo
?s_\Z`g__lhqlhfhehqgZydbkehlZh[_ki_qb\Z_lghjfZevgucdbkehlghs_ehqghc[ZeZgk
dhlhjuckh\_jr_gghg_h[oh^bfqlh[u\h\eZ]Zebs_\k_[ueh\ihjy^d_;hevrbgkl\hhkgh\guo
\j_^guofbdjh[h\\uau\ZxsboaZ[he_\Zgbyg_^hex[eb\Z_ldbkemxkj_^mDjhf_lh]h
fhehqghdbkeu_[Zdl_jbbij_^hl\jZsZxljhkl[he_ag_l\hjguo[Zdl_jbc\_^vhgb[hjxlkyaZh^ghb
lh`_f_klhh[blZgbyj_amevlZl_bgn_dpbyg_jZa\b\Z_lkyLZdbfh[jZahf\u^_e_gby
ih^^_j`b\Zxla^hjh\v_iheh\uohj]Zgh\
H^gh\j_f_gghhgbkfZau\Zxlbm\eZ`gyxlkebabklmxh[hehqdmKmoZykebabklZyfh`_le_]dh
jZklj_kdZlvkyblh]^Zijh[e_fug_aZklZ\ylk_[y`^ZlvIj_^klZ\vl_lhevdhdZdbf[ue[ujhl[_a
kexgu
;_a\u^_e_gbcgZkebabklhc\eZ]ZebsZihklhygghh[jZah\u\Zebkv[ufZe_gvdb_jZgdbK_dk
ij_\jZlbeky[u\dhrfZjbih\ukbeZkv[u\_jhylghklvaZjZablvky\_g_jbq_kdbfb[he_agyfb
�jm]bfbkeh\Zfb\u^_e_gbyba\eZ]ZebsZg_y\eyxlky]jyavxdhlhjmxgZ^h\ufulvhgbhq_gv
\Z`gucgZrkhxagbd
Ijh[e_fZ\lhfqlhmfgh]bo\u^_e_gby\uau\Zxlhl\jZs_gb_hgbkqblZxlkyijbagZdhf
g_hijylghklbbebiehohcaZ[hluh]b]b_g_l_eZJ_^dZy^_\mrdZhklZ\bl]jyagh_[_ev_gZ\b^m\
\Zgghc:g_dhlhju_aZoh^yllZd^Ze_dhqlhklj_fylkybkZfh\eZ]Zebs_gZqbklhijhfu\Zlvhl
aZ^mfu\ZeZkvihdZg_i_j__oZeZ\KR:]^_dmibeZkj_^kl\h^eybglbfghc]b]b_gu\fZ]Zabg_b
ihklZ\beZ_]h\h[s_f^mr_kdhj_obobdZxsbckhdmjkgbdihkh\_lh\Ze_cm[jZlvwlhkj_^kl\h
ihlhfmqlhm`_ihiheaebkemobhghj\_`kdhc^_\mrd_khkijbgph\dhc
Kijbgph\dhc"m^b\beZkvGbgZBkhdmjkgbd_cjZkkdZaZeqlh\k_j_rbeb[m^lhhgZ
ijhfu\Z_l\eZ]Zebs_iZjnxfbjh\Zgguffuehfhq_\b^ghh[uqgZyijZdlbdZkj_^bjZ[hlgbp
k_dkmZevghcbg^mkljbbGbgZihiulZeZkvh[tykgblvqlhwlhijhklh_kj_^kl\h^eyfulvybglbfghc
ahgukS+b\k_lZdh_gh\kdhj_k^ZeZkvbij_djZlbeZihiuldbi_j_m[_^blvkhdmjkgbdZ
Ohjhrb_^_\hqdbgb\dh_fkemqZ_g_^he`guijb\e_dZlv\gbfZgb_dlhfmqlhbglbfgZyahgZ
�bgh]^Zgm`^Z_lky\^mr_Z`_kZfhijbagZgb_\lhfqlh\ufh_l_bglbfgmxahgmhlghkbehkvd
jZajy^mlZ[mdZd[m^lhwlhfh]ehjZkdjulv\_ebdmxlZcgmh\u^_e_gbyoGbgZhklZ\beZneZdhg\
^mr_
Z`gh
Zr_cbglbfghcahg_gjZ\ylkyl_ieZy\h^Zbfy]db_fhxsb_kj_^kl\ZGbdh]^Zg_ihevamcl_kv
h[uqguffuehfbgZq_g_`gZykebabklZyh[hehqdZi_j_khog_lb\hkiZeblkyG_j_^dham^b
jZa^jZ`_gb_j_amevlZlbkihevah\Zgbykebrdhfkbevguodhkf_lbq_kdbokj_^kl\bebihijhklm
kebrdhfqZklh]hfulvyBm`lhqghg_gm`ghijhfu\Zlv\eZ]Zebs_Wlhfh`_lih\ukblv
\_jhylghklvbgn_dpbc
�Ihq_fm`_gsbguklj_fylkyhqbklblv\eZ]Zebs_"ey[hevrbgkl\ZijbqbgZdjh_lky\aZiZo_
Fgh]b_gZrbkh[_k_^gbpu[uebh[_kihdh_gul_fghjfZevghebhgbiZogmlHgblj_\h`bebkv
baaZlh]hqlhdhee_]Zkb^ysbcjy^hfgZkh[jZgbbfh]ihqm\kl\h\ZlvaZiZobobglbfghcahgub
g_iha\heyebk_dkmZevgufiZjlg_jZf^_eZlvdmggbebg]mk[hykvqlhaZiZokihkh[_ghllhedgmlv
fm`qbgm
Ma^hjh\uoiheh\uohj]Zgh\_klvaZiZoLZdh\Z`bagvK\_`b_\u^_e_gbybf_xlkeZ[uc
dbkeh\ZlucaZiZob\dmk[eZ]h^Zjyfhehqghdbkeuf[Zdl_jbyflh`_\j_fyiZoh\Zyh[eZklvb
\mev\Zh[bevghkgZ[`_guihlh\ufb`_e_aZfbLm]b_[jxdbkbgl_lbq_kdh_gb`g__[_ev_b
kdj_s_ggu_gh]bhl\k_]hwlh]hf_`^mgh]klZgh\blkyl_iehbohjhrhB\l_q_gb_^gy\u
_kl_kl\_gghihl__l_Dhf[bgZpby\u^_e_gbckdhib\rbokyaZp_euc^_gvihlZbhklZldh\fhqb
g_ij_f_ggh^ZklaZiZoF_`^mgZfb^_\hqdZfbfubkihevam_fl_jfbg^bkdhl_qgZyfurvHg
hljZ`Z_lki_pbnbq_kdbcaZiZoihy\eyxsbckyihke_^he]hcghqbijh\_^_gghcgZlZgpihe_beb
ihke_ihoh^Z\lj_gZ`_jgucaZeIZog_lg_lhqlh[uiehohghkbevgh
G_lhevdhdhebq_kl\hghbaZiZo\u^_e_gbcfh`_lf_gylvky\aZ\bkbfhklbhlf_gkljmZevgh]h
pbdeZIhoh`_gZrbiheh\u_]hjfhgu\ebyxlgZkihkh[ghklvl_eZba[Z\eylvkyhl^mjghiZogms_]h
\_s_kl\Zljbf_lbeZfbgZhl\_lkl\_ggh]haZ\k_fba\_klguc^mrhdlmoehcju[uAZf_q_ghqlhm
a^hjh\uo`_gsbgg_ihkj_^kl\_gghi_j_^f_gkljmZpb_ckihkh[ghklvl_eZba[Z\eylvkyhl
ljbf_lbeZfbgZkgb`Z_lkygZ\bWlbfh[tykgy_lkylhqlh^Z`_ma^hjh\uo`_gsbg[eb`_d
f_kyqguffh`_lihy\blvkywlhloZjZdl_jgucaZiZo
BglbfgucaZiZoh^bgbakZfuoebqguo\hijhkh\^eydZ`^hcbagZkDZd\um`_ihgyebg_fgh]h
iZogmlv\iheg__kl_kl\_gghhkh[_ggh\dhgp_^he]h]h^gyH[uqghwlh\h\k_g_^mjghcaZiZo_keb
\uihgbfZ_l_qlhfubf__f\\b^m:\hlihgZklhys_fmg_ijbylgucaZiZofh`_lkb]gZebabjh\Zlv
h[bgn_dpbbby\ey_lkyk_jv_aghcijbqbghcihk_lblv\jZqZ?keb\um^hklh\_jbebkvqlhaZiZo
[_ev_\l_q_gb_^gybkh[ex^ZlvghjfZevgmx g_^hnZgZlbafZ\f]b]b_gm
OZjZdl_j\u^_e_gbcgZijyfmxk\yaZgkkhklhygb_fbglbfghcahguihwlhfmg_m^b\bl_evghqlh
hgbfh]mlfgh]hjZkkdZaZlvhlhfqlhlZfijhbkoh^bl_kebdhg_qghfu[m^_f\gbfZl_evgu
u^_e_gbyfh]mlf_gylvkygZnhg_bgn_dpbbbbaaZ^bk[ZeZgkZ\eZ]ZebsghcfbdjhnehjughbgZ
ijhly`_gbbf_gkljmZevgh]hpbdeZkgbfbijhbkoh^ylagZqbl_evgu_baf_g_gby
LZdbfh[jZahfhq_gvihe_aghZgZebabjh\ZlvoZjZdl_j aZiZop\_lbdhgkbkl_gpbx\fk\hbo
\u^_e_gbcMg_dhlhjuobagZkhgbkdm^gu_m^jm]boh[bevgu_baaZq_]hijboh^blkyf_gylv
gb`g__[_ev_\l_q_gb_^gyBlhb^jm]h_ghjfZevgh=eZ\gh_qlh[u\uagZebqlhghjfZevgh
dhgdj_lgh^ey\ZkZlZd`_fh]ebh[gZjm`blv_kebqlhlhihrehg_lZdbk\h_\j_f_gghh[jZlblvky
d\jZqmLhevdhg_aZ[u\Zcl_mqblu\ZlvnZamf_gkljmZevgh]hpbdeZQlh[u\Zfg_fgh]hihfhqvfu
khklZ\bebiZfyldm
H[bevgu_g_ijhajZqgu_[_ehk_ju_\u^_e_gbykju[gufaZiZohffh]ml[ulvijbagZdhf
[Zdl_jbZevgh]h\Z]bghaZdhlhjucij_^klZ\ey_lkh[hcj_amevlZlgZjmr_gbyghjfZevghc
fbdjhnehju\eZ]ZebsZ
DZr_h[jZagu_l\hjh`bklu_[_eu_\u^_e_gbyfh]mlmdZau\ZlvgZaZjZ`_gb_oeZfb^b_c
fbdhieZafhcbeb]hghj__cIjb]hghj__\u^_e_gbybf_xl[he__`_elha_e_guchll_ghdq_fijb
oeZfb^bha_bebfbdhieZafha_
H[bevgu_`b^db_i_gysb_ky`_elha_e_gu_^mjghiZogmsb_\u^_e_gbyfh]ml[ulvijbagZdhf
ljbohfhgbZaZuau\Z_lwlhaZ[he_\Zgb_djhohlguciZjZabl7ULFKRPRQDVYDJLQDOLVLjbohfhgbZa
j_^dh\klj_qZ_lky\Ghj\_]bbgh\^jm]bokljZgZoy\ey_lkyjZkijhkljZg_gguf\_g_jbq_kdbf
aZ[he_\Zgb_fG_dhlhjufhghijbqbgy_lagZqbl_evgu_g_m^h[kl\Z kbevgucam^\mev\ub
\eZ]ZebsZiehohiZogmsb_\u^_e_gbybj_abijbfhq_bkimkdZgbb\fm^jm]boijhl_dZ_l
[_kkbfilhfghBgn_dpbyg_hiZkgZbe_qblkykihfhsvxZglb[bhlbdZf_ljhgb^ZaheZ
H[bevgu_[_eu_eb[hk_jh\Zlu_\u^_e_gbykh[uqgufaZiZohffh]ml[ulvijbagZdhfba[uldZ
fhehqghdbkeuo[Zdl_jbchkh[_ggh_kebh^gh\j_f_ggh[_kihdhylam^b[heb\iheh\uohj]ZgZo
u^_e_gbykdjh\vxg_\h\j_fyf_kyqguoex[u_gZqbgZyhldhjbqg_\uok]mkldh\^hjhah\uo
l_fghdjZkguobebp\_lZk\_`_cdjh\bfh]ml[ulv\ua\Zgu\_g_jbq_kdbfbaZ[he_\Zgbyfbbeb
^bkieZklbq_kdbfbbaf_g_gbyfbr_cdbfZldbIhih\h^mex[uodjh\hl_q_gbcdhlhju_\ug_
fh`_l_h[tykgblvgZ^hijh\_jylvkym\jZqZ
Kebabklu_\u^_e_gbydhlhju_fh`ghjZklygmlvf_`^miZevpZfbk\b^_l_evkl\mxlhlhf
h\meypbygZghkm
M\_ebqb\r__kydhebq_kl\h\u^_e_gbcijblhfqlhaZiZop\_lbdhgkbkl_gpbyg_baf_gbebkv
fh`_l[ulvk\yaZghkijb_fhf]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\beb[_j_f_gghklvx
F_gkljmZpbydZdi_j_`blv__[_aihl_jv"
HgZijboh^blijbf_jghjZa\f_kypBgh]^ZhgZ[he_ag_ggZyihjhckemqZxlkykxjijbaub
dhgnmaughqZs_\k_]hhkh[uoijh[e_fg_\hagbdZ_lG_kfhljygZlhqlhfuij_djZkghh[hrebkv
[ub[_a_`_f_kyqguodjh\hl_q_gbcba\eZ]ZebsZ\g_dhlhjuokblmZpbyof_gkljmZpbyfh`_lklZlv
bajy^gufh[e_]q_gb_fkeZ\Z[h]myg_[_j_f_ggZ
F_gkljmZpbyb]jZ_l[hevrmxjhev\`bagb`_gsbg?kebhgZ^eblkyiylv^g_c\l_q_gb_dZ`^h]h
f_kypZlhaZ]h^\uoh^blp_euo^g_c?kebf_gkljmZpbbj_]meyjghgZklmiZxlgZijhly`_gbb
f_gkljmZpbbh[yaZl_evghgZ^hih]h\hjblv\lhfqbke_bihlhfmqlhhgZ^hklZ\ey_lhij_^_e_ggu_
g_ijbylghklbgZijbf_jIFK ij_^f_gkljmZevguckbg^jhfddhlhjhfmfu_s_\_jg_fky\f
g_eh\db_kblmZpbbbkbevgu_[heb
F_gkljmZevguog_ijbylghkl_cij_^hklZlhqghZ\_^vk_]h^gyfug_agZ_fbiheh\bgukeh`ghkl_ck
dhlhjufbklZedb\Zebkv\k_`_gsbgu^hlh]hdZd[uebbah[j_l_gulZfihgub[he_mlheyxsb_
JZgvr_m`_gsbg[uebebrvldZg_\u_ijhdeZ^dbdhlhju_gZ^h[uehdbiylblvbkmrblvihke_
dZ`^h]hbkihevah\Zgby
&#xbj;&#xh;&#xuo;&#xZk;&#xrl;&#xZ[;&#xZo;&#x_g;&#xkl;&#xjm;&#xZp; y;&#x^;&#xh;&#xkb;&#xo;&#xih;&#xj;&#xhk;&#xlZ;&#x_l;&#xky;&#xk;&#x_j;&#xv_; g;&#xhc;&#xi;&#xjh;&#x[e;&#x_f;&#xhc;&#x;fbjh\uofZkrlZ[Zof_gkljmZpby^hkboihjhklZ_lkyk_jv_aghcijh[e_fhcZ`_l_fZIFK
mljZqb\Z_lg_fZemx^hexZdlmZevghklb_kebijbgylv\h\gbfZgb_qlh\hl^Ze_gguom]hedZo
ieZg_lu^_\hqdb^hkboihj\ugm`^_gu[jhkZlvrdhembaaZgZqZeZf_gkljmZpbcZmg_dhlhjuo
`_gsbgg_l\hafh`ghklbihevah\Zlvkyqbklufbh^ghjZah\ufbijhdeZ^dZfbbhgb^h\hevkl\mxlky
]jyagufbljyidZfbqlhijb\h^bldjZa\blbxbgn_dpbcDh_]^_f_gkljmZpbybk_]h^gy
kihkh[kl\m_lkhojZg_gbxiheh\h]hg_jZ\_gkl\ZIh^mfZcl_h[wlhfdh]^Z\ke_^mxsbcjZa[m^_l_
ihdmiZlvlZfihgu
Gh^Z\Zcl_ih]h\hjbfhkZfhfdjh\hl_q_gbb;hevrbgkl\hbagZkagZ_lqlhhghdZdlhk\yaZghk
n_jlbevghklvxF_gkljmZpbyk\b^_l_evkl\m_lhlhfqlhgZrhj]Zgbafih^qbgy_lky\gmlj_gg_fm
pbdembqlhl_ehkihkh[gh\ughkblvj_[_gdZGhhldm^Zb^_ldjh\v"=^_jZgZ"Ihq_fmp\_l
\u^_e_gbcf_gy_lkyhldhjbqg_\h]h^hdjZkgh]hbqlhaZk]mkldbihy\eyxlky\j_fyhl\j_f_gb"
BlZddjh\hl_q_gb_gZqbgZ_lkyihlhfmqlhfZldZ]hlh\Zyijbgylvhieh^hl\hj_ggmxycp_de_ldm\
wlhfjZmg^___g_ihemqbeZFZldZ]hlh\blkyd[_j_f_gghklbgZjZsb\Zyk\hc\gmlj_ggbckehc
kebabklmxh[hehqdmdhlhjZydZd\uihfgbl_gZau\Z_lkywg^hf_ljb_fHieh^hl\hj_ggZy
ycp_de_ldZ^he`gZijbdj_iblvkydkl_gd_fZldbbbf_gghwg^hf_ljbcgZi_j\uoihjZoh[_ki_qbl
iblZgb_fjZklmsbcwf[jbhgkgZ[`Zy_]hfZl_jbgkdhcdjh\vx?keb`_hieh^hl\hj_gghc
ycp_de_ldbg_lbdfZld_gbq_]hg_ijbdj_ibehkvl_ehi_j_klZ_lgm`^Zlvky\lheklhfkeh_
wg^hf_ljbyj_amevlZl_hgm^Zey_lkybahj]ZgbafZ\f_kl_kdjh\vxBf_gghbaaZijbf_k_ckebab
f_gkljmZevgZydjh\vbhlebqZ_lkyhllhcqlhb^_lbahldjulhcjZguK]mkldbwlhijhklh
gZijhklhdmkhqdbkebabklhch[hehqdb
Fgh]b_`_gsbgugZqbgZxl[_kihdhblvkydh]^Zh[gZjm`b\Zxlqlh\h\j_fyhq_j_^ghc
f_gkljmZpbbp\_lbebdhgkbkl_gpbydjh\bf_gyxlkyihkjZ\g_gbxkl_fdq_fmhgbijb\udeb
H^gZdhg_lgbq_]hg_ghjfZevgh]hgb\yjdhdjZkguo\u^_e_gbyogb\dhjbqg_\uokhk]mkldZfbB
p\_lbdhgkbkl_gpbyfh]mlf_gylvkyhlpbdeZdpbdembeb^Z`_hl^gydh^gx\k\yabkl_fqlh
djh\vk\_jlu\Z_lkyu`_agZ_l_qlhihdb^Zykhkm^udjh\vf_gy_lkyqZklghklbhgZyjdh
djZkgZybl_dmqZydh]^Zkh\k_fk\_`ZykemqZ_kf_kyqgufbwlhagZqblqlhhgZ[ukljhihdbgmeZ
fZldmg_mki_\k\_jgmlvkyKhhl\_lkl\_ggh[he__klZjZydjh\vdhjbqg_\Zybkhk]mkldZfb?kebm
\Zkkbevgu_djh\hl_q_gbylh\u^_e_gbyh[uqghhlghkbl_evghk\_leu_bfZld_ijhs_\ulhedgmlv
bogZjm`m?keb`_djh\hl_q_gbykdm^gu_djh\vfh`_laZklZb\Zlvky\fZld_b]mkl_lvGhbhl
lZdhck\_jgm\r_cdjh\bl_ehba[Z\blky[_aljm^ZDjh\vg_kdZieb\Z_lkymgZk\gmljb
F_gkljmZevgZydjh\vg_y\ey_lkyq_flh]jyagufbebhiZkgufWlhh[uqgZydjh\vkijbf_kvx
kebab:m`dZd\uhlghkbl_kvdg_cwlh\Zr_ebqgh_^_eh
Z`gh
ij_^hojZg_gbbLhqlhm\Zkk_cqZkf_gkljmZpbyg_aZsblblgbhl[_j_f_gghklbgbhl
\_g_jbq_kdboaZ[he_\Zgbc
L_i_jv\uagZ_l_qlhij_^klZ\ey_lkh[hcf_gkljmZpbybihgbfZ_l_ihq_fm\h\j_fy[_j_f_gghklb
djh\hl_q_gbch[uqghg_lNZdlbq_kdbf_gkljmZpbyijhp_kkba[Z\e_gbyhlkebabklhch[hehqdb
\uklbeZxs_c\gmlj_ggxxqZklvfZldbdhlhjZy^he`gZklZlv^hfhf^eyhieh^hl\hj_gghc
ycp_de_ldbIhke_lh]hdZd[_j_f_gghklvgZklmiZ_lwlZkebabklZyh[hehqdZ_s_ijb]h^blkyhgZ
ihfh`_laZjh^urmaZdj_iblvky;eZ]h^Zjyijh]_kl_jhgm]hjfhgmhdhlhjhffu\kdhj_
jZkkdZ`_fih^jh[g__wg^hf_ljbchklZ_lkygZk\h_ff_kl_
�Ghihklhcl_Zful_i_jvagZ_fqlhlZdh_f_gkljmZpbyGhlZdebm`hgZg_h[oh^bfZ"@b\hlgu_
\_^vdZdlhh[oh^ylky[_a_`_f_kyqguodjh\hl_q_gbcFgh]b_^mfZxlqlhl_qdZmkh[Zdkjh^gb
f_gkljmZpbbh^gZdhf_oZgbafmgbojZagucMkmdgZqbgZ_lkyl_qdZ\i_jbh^h\meypbblh_klvdZd
jZalh]^Zdh]^Zhgbfh]mlaZ[_j_f_g_lvhh[s_\ijbjh^_f_gkljmZpbyh]jhfgZyj_^dhklvHgZ
hlf_qZ_lkyebrvmg_kdhevdbo\b^h\q_eh\_dhh[jZaguoh[_avygb_s_mg_dhlhjuokljZgguo
kms_kl\\lhfqbke_me_lmqbofur_c
�eyihy\e_gbyihlhfkl\Zf_gkljmZpbykZfZihk_[_kh\_jr_gghg_gm`gZIhq_fmbf_gghfuf_kyp
aZf_kyp_f^he`guljZlblvfZkkmwg_j]bbgZkha^Zgb_kebabklhch[hehqdbZaZl_fgZ[ex^ZlvdZd
�hgZ\ufu\Z_lky\gbdm^Z"Qlhijhbkoh^blZj\bg"
ZfgZ\_jgydZagZdhfulZdb_ihgylbydZdw\hexpbyb_kl_kl\_gguchl[hjGZijhly`_gbbfgh]bo
fbeebhgh\e_lhij_^_e_ggu_bg^b\b^uihdZaZ\rb_k_[y[he__`bag_kihkh[gufbihkjZ\g_gbxk
^jm]bfbkhjh^bqZfb]hjZa^hmki_rg__i_j_^Z\ZebihlhfdZfk\hb]_guj_amevlZl_mke_^mxsbo
ihdhe_gbcijbagZdbihkihkh[kl\h\Z\rb_\u`b\ZgbxgZqbgZeb^hfbgbjh\ZlvLZdjZa\b\Zebkvb
ex^bb`b\hlgu_H^gZdh\hlebqb_hl`b\hlguoq_eh\_q_kdhfmjh^m^hklZeZkvf_gkljmZpby
�HagZqZ_lebwlhqlhhgZy\ey_lkygZrbfij_bfms_kl\hf"G_lm[_`^_gZ[bheh]bgZWf_jZ?_
l_hjbyaZdexqZ_lky\lhfqlhf_gkljmZpbyy\ey_lkyg_mgZke_^h\Zggufij_bfms_kl\hfZ
mgZke_^h\Zggufih[hqgufwnn_dlhf
?keblhqg__lhf_gkljmZpbyihfg_gbxWf_juwlhih[hqgucwnn_dlmgZke_^h\Zggh]h
ij_bfms_kl\Zdhlhjh_fuh[uqghg_aZf_qZ_fHghaZdexqZ_lky\lZdgZau\Z_fhfkihglZgghf
jhkl_wg^hf_ljbyWg^hf_ljbcfZldbjZkl_lqlh[ukha^Zlv[eZ]hijbylgmxkj_^m^ey
hieh^hl\hj_gghcycp_de_ldbM`b\hlguog_bf_xsbof_gkljmZpbbhgjZkl_llhevdhijbgZebqbb
hieh^hl\hj_gghcycp_de_ldbBgZq_]h\hjyl_ehfZl_jbhl\_qZ_lgZdjbdhihfhsbbkoh^ysbchl
aZjh^urZb\uklbeZ_lfZldmkebabklhch[hehqdhcqlh[uihlhfkl\hfh]eh\u`blvMex^_c\k_ih
^jm]hfmMgZkwg^hf_ljbcjZkl_lkihglZgghdZ`^ucf_kypg_aZ\bkbfhhlgZebqby
hieh^hl\hj_gghcycp_de_ldbwlhfbkhklhblgZr_ij_bfms_kl\h
?kebmex^_c bebg_fgh]bof_gkljmbjmxsbo\f\fZldmg_ihklmiZ_lhieh^hl\hj_ggZyycp_de_ldZ
wg^hf_ljbchllhj]Z_lkylZddZdkh^_j`Zlvg_gm`guckehcldZgb\_kvfZaZljZlghIhwlhfm
gZqbgZ_lkyf_gkljmZpbybihwlhfmf_kyqgu_jZkkfZljb\ZxlkydZdke_^kl\b_kihglZggh]hjhklZ
wg^hf_ljby@b\hlgu_mdhlhjuohlkmlkl\m_lkihglZggucjhklwg^hf_ljbyg_bf_xlebrg_]hkehy
ldZgbhldhlhjh]hgZ^h_`_f_kyqghba[Z\eylvkyDZdke_^kl\b_f_gkljmZpbybfg_lj_[m_lkyBo
hj]Zgbafijhba\h^blwg^hf_ljbclhevdhdh]^Zlhlg_h[oh^bf
:ihq_fmkihglZggucjhklwg^hf_ljbykqblZ_lkyij_bfms_kl\hf"H[tykg_gb_dhlhjh_ij_^eZ]Z_l
bgl_j_kughbijhlb\hiheh`gu_Ij_^iheh`bl_evghgZijhly`_gbb^he]boe_lw\hexpbbfZlvb
wf[jbhgmqZkl\h\Zeb\[hjv[_\j_amevlZl_dhlhjhcwf[jbhgjZa\beq_jluiha\heyxsb__fm
ihemqblv^hklmid[hevr_fmdhebq_kl\mfZl_jbgkdboj_kmjkh\MfZl_jb\k\hxhq_j_^vjZa\bebkv
q_jluiha\heyxsb__ckhojZgylvj_kmjkugm`gu_^ey__kh[kl\_ggh]h\u`b\Zgby
GZhkgh\Zgbbwlh]hij_^iheh`_gbyWf_jZ\u^\bgmeZ^\_l_hjbbh[tykgyxsb_ihq_fmkihglZgguc
jhklwg^hf_ljbyy\ey_lkyij_bfms_kl\hf^eyex^_c
Kmlvi_j\hcl_hjbbkhklhbl\lhfqlhjhklwg^hf_ljbyaZsbsZ_lfZlvhlZ]j_kkb\gh]hwf[jbhgZ
uijZ\bevghm]Z^Zebwf[jbhguf_gkljmbjmxsbo\b^h\gZfgh]hZ]j_kkb\g__q_fm\b^h\g_
bf_xsbof_gkljmZpbbWlbwf[jbhgug_kl_kgyxlkyHgbijhgbdZxl\l_ehfZl_jbdZdiZjZabl
^_eZy\k_qlh[u^h[ulvwg_j]bxbiblZgb_Ihkdhevdm\q_eh\_q_kdhcfZld_aZjZg__knhjfbjh\Zeky
kehcwg^hf_ljbyhgkem`blaZsblhchl\lhj]gm\r_]hkywf[jbhgZNZdlbq_kdbfZlv\hhjm`_gZ
sblhfqlh[udhgljhebjh\ZlvdZdb_j_kmjku[m^ml^hklmiguwf[jbhgmZdZdb_hgZhklZ\blk_[_
�jm]Zyl_hjby]eZkblqlhfZl_jbgkdbchj]Zgbafkihkh[_ghp_gblvdZq_kl\hwf[jbhgZdh]^Z
hieh^hl\hj_ggZyycp_de_ldZijbdj_iey_lkydkl_gd_fZldbDZd\uijhql_l_^Zevr_g_\k_
hieh^hl\hj_ggu_ycp_de_ldbij_\jZsZxlky\^_l_cFgh]b_wf[jbhguZ[hjlbjmxlkygZhq_gv
jZgg_cklZ^bbbaaZlh]hqlhmgbobf_xlky]_g_lbq_kdb_hldehg_gby;ueh[ug_jZamfghljZlblv
wg_j]bxgZg_`bag_kihkh[gh_ihlhfkl\h?kebhj]ZgbaffZl_jbkfh`_lihgylvqlhwf[jbhg
^_n_dlguclhkhojZgblp_ggu_j_kmjku\h\j_fyba[Z\b\rbkvhl[ZeeZklZ
Qlhkbevg__\k_]hihjZ`Z_l\f_gkljmZpbblZdwlhg_hgZkZfZZdZdjZakihglZggucjhkl
wg^hf_ljbydhlhjucklZgh\blky__ijbqbghcFug_gm`^Z_fky\wg^hf_ljbbdZ`^ucf_kyphg
lj_[m_lkylhevdhijb[_j_f_gghklbFgh]b_kqblZxlqlhf_gkljmZevgu_djh\hl_q_gbykZfbihk_[_
\Z`gubihe_agughwlhg_lZd?kebg_[m^_l_`_f_kyqgh]hjhklZwg^hf_ljbylhb\f_gkljmZpbb
g_hklZg_lkykfukeZ
F_gkljmZpby\k_]hgZ\k_]hih[hqgucwnn_dlZdjh\hl_q_gb_dZdijZ\behg_ijbghkblihevau
HghhagZqZ_llhevdh_`_f_kyqgmxihl_jxdjh\b
DZdml\_j`^Z_l`mjgZebkldZEhgNjZgd\klZlv_ihk\ys_gghcbkke_^h\ZgbyfWf_jukh\j_f_ggu_
ex^bhq_gvhlebqZxlkyhlij_^dh\mdhlhjuolukyqbe_lgZaZ^ihy\bebkv_`_f_kyqgu_
f_gkljmZpbb?kebmkh\j_f_gguo`_gsbggZkqblu\Z_lkyijbf_jghpbdeh\gZijhly`_gbb
`bagblh\^j_\ghklbbo[ueh]hjZa^hf_gvr_hdhehIhq_fm"BaaZhlkmlkl\bygZ^_`ghc
dhgljZp_ipbbi_j\h[ulgu_`_gsbgu[hevrmxqZklv`bagbijh\h^beb[_j_f_ggufbbeb
dhjfysbfb
Ba[Z\blvkyhlf_gkljmZpbbkihfhsvxdhgljZp_ipbbg_[he__g__kl_kl\_ggh^eygZkq_f
ij_^hl\jZlblvihy\e_gb_gZk\_lg_kdhevdbog_aZieZgbjh\Zgguo^_l_cDkqZklvxk_]h^gygZf
iha\he_gh\u[bjZlvohlbfebfu\ijbgpbi_bf_lv^_l_c:djhf_lh]hfufh`_fdhgljhebjh\Zlv
�bodhebq_kl\heykh\j_f_gguo`_gsbgf_gkljmZpbyg_bf__l[bheh]bq_kdhcp_gghklb
Kf_gkljmZpb_ck\yaZghfgh`_kl\hij_^jZkkm^dh\bh]jZgbq_gbcG_j_^dhfh`ghmkeurZlvqlh\
wlh\j_fy`_eZl_evghba[_]Zlvdh_dZdbo\_s_c\p_ehfihe_aguoGh\^jm]wlh\k_]hebrvkemob"
DZd\hh[s_f_gkljmZpbyfh`_l\ebylvgZh[jZa`bagb"BijZ\ebbgkljmdlhjihch]_dhlhjucg_
kh\_lm_l^_eZlvklhcdmgZ]heh\_\i_j\u_^gbf_kyqguo"
Fuki_pbZevghh[jZlbebkvdbgkljmdlhjmihch]_qlh[umagZlvihq_fmg_j_dhf_g^m_lky
`b\hlhl\_lbehg
q_flhhgijZ\KemqZ_lkyqlhg_agZqbl_evgh_dhebq_kl\hf_gkljmZevghcdjh\bihiZ^Z_l\`b\hl
q_j_afZlhqgu_ljm[uHaZ^Zq_ggu_objmj]bhi_jbjmxsb_`_gsbgkf_gkljmZpb_cbaj_^dZ
h[gZjm`b\Zxldjh\v\[jxrghcihehklbiZpb_glhdijbwlhfg_gZoh^ybklhqgbddjh\hbaebygby
H^gZdhdjh\v\`b\hl_g_ij_^klZ\ey_lhiZkghklbL_eh[ukljhkwlbfkijZ\ey_lky
Fgh]b_m[_`^_guqlhklhcdZgZ]heh\_bg_dhlhju_^jm]b_nbabq_kdb_mijZ`g_gbymkbeb\Zxl
djh\hl_q_gb_ghwlhg_khhl\_lkl\m_l^_ckl\bl_evghklbF_gkljmZpbyijhp_kkhllhj`_gby
wg^hf_ljbyDhebq_kl\hkebabklhch[hehqdbg_m\_ebqblkybg_mf_gvrblky_keb\uihklhbl_gZ
]heh\_ihaZgbfZ_l_kvk_dkhfbebih[_]Z_l_l_q_gb_h^ghcf_gkljmZpbbhj]Zgbafba[Z\ey_lky
lhevdhhllhckebabklhch[hehqdbdhlhjZym`_mki_eZ\ujZklbOhlydhebq_kl\hwg^hf_ljby
dhlhjucih^e_`blm^Ze_gbxdZ`^ucf_kyp\Zjvbjm_lky
Z`gh
h\j_fyf_kyqguo\u\hevgu^_eZlvqlhm]h^gh_kebwlhg_khijh\h`^Z_lky[he_ag_ggufb
hsms_gbyfbbebnbabq_kdbf^bkdhfnhjlhfFh`_l_klhylvgZ]heh\_[_`ZlvfZjZnhgdmiZlvky
bebaZgbfZlvkyk_dkhf\k_aZ\bkblhl\Zrbo`_eZgbcFgh]b_dklZlbkqblZxlqlhnbabq_kdZy
Zdlb\ghklvmf_gvrZ_l[hebijbf_gkljmZpbb
GhijZ\^Zebqlhdjh\hl_q_gb_g_mkbeb\Z_lkyijbk_dk_"JZ[hlZygZ^wlhc]eZ\hcfuh[_
\kihfgbebqlhkeurZebhlih^jm]bklhjbbhkbevg_crboaZ\kxbo`bagvf_gkljmZevguo
djh\hl_q_gbyodhlhju_gZqZebkvihke_k_dkZi_j\hfkemqZ_^_\mrdZijhkgmeZkv\em`_djh\b?_
jZa[m^beiZjlg_jdhlhjuckjZam^Z`_g_ihgye`b\ZhgZbebf_jl\Z:eeh:eehhh"GZ^heb
\uau\Zlvkdhjmx"Wlhijhbahrehmg_]h^hfZbihkl_evgh_[_ev_dhg_qgh`_[ueh[_eh_h
\lhjhfkemqZ_g_h`b^Zggh_djh\hl_q_gb_gZqZehkvg_ihkj_^kl\_ggh\h\j_fyiheh\h]hZdlZb\
�j_amevlZl_\k_gZihfbgZehkp_gmbakiewll_jnbevfZ@kgylh]hwlZd\]h^mQlhq_jl\havfb
ijhbahreh"Kwlbffu^he`gujZah[jZlvky
Ihoh`_gbdlhihdZg_fh`_lbkq_jiu\Zxs_h[tykgblv\q_fijbqbgZklhevh[bevguo
djh\hl_q_gbcH^gZdh_klvg_kdhevdhl_hjbcb\k_hgbbf_xlkfuke^eyl_odlhij_^klZ\ey_ldZd
jZ[hlZ_ll_ehq_eh\_dZ
I_j\mxbagbogZah\_fl_hjb_ckm^hjh]DZdba\_klghdjh\v\ulZedb\Z_lkygZjm`maZkq_l
khdjZs_gbyfurpfZldbghih^h[gu_khdjZs_gbyfh]ml\hagbdgmlvg_lhevdh\ke_^kl\b_
f_gkljmZpbbIhjhcboijbqbgZg_k\yaZgZgbkq_fiehobfGZh[hjhlFu]h\hjbfh[hj]Zaf_
\hkoblbl_evghcdmevfbgZpbbk_dkmZevgh]h\ha[m`^_gbyijbdhlhjhckhdjZsZxlky\k_iheh\u_
hj]Zgu\dexqZyfZldmHj]Zaffh`_lkijh\hpbjh\Zlvf_gkljmZpbxdhlhjZyb[_alh]h\hl\hl
^he`gZ[ueZgZqZlvky
�Ze__ke_^m_ll_hjby]hjfhgh\Dh]^ZfuaZgbfZ_fkyk_dkhfgZrhj]Zgbaf\u^_ey_lhdkblhpbg
dhlhjucqZklhgZau\Zxl]hjfhghfkqZklvyHg\uihegy_l\Z`gmxnmgdpbx\hj]Zgbaf_\lhf
qbke_aZimkdZ_lijhp_kkjh^h\hc^_yl_evghklbm`_gsbgHdkblhpbg\uau\Z_lko\ZldblZdqlhlml
^_ehhq_gvk_jv_agh_?kebh^gh]hhj]ZafZg_^hklZlhqghlhhdkblhpbgfh`_lkijh\hpbjh\Zlv
khdjZs_gb_fZldbbke_^h\Zl_evghdjh\hl_q_gb_
Lj_lv_\hafh`gh_h[tykg_gb_aZdexqZ_lky\lhfqlhf_gkljmZevgZydjh\vfh`_lkdhiblvky\h
\eZ]Zebs_baZl_fhgZ\ul_dZ_ldh]^Zijbiheh\hfZdl_rexauhldju\ZxlkyDZd\u\hafh`gh
hldjulZyljm[Zbadhlhjhc\k_k\h[h^gh\ul_dZ_l_]hi_j_^gyybaZ^gyykl_gdbijb`Zlu^jm]d
^jm]m
?klv_s_h^bgbgl_j_kgucfbnpbjdmebjmxsbckgZqZeZo]h^h\Dh_dlhml\_j`^Z_lqlhm
`_gsbg^he]hijh`b\Zxsbo\f_kl_ih^h^ghcdjur_cf_gkljmZpbykbgojhgbabjm_lkyYdh[u
gZrbl_eZh[eZ^Zxll_e_iZlbq_kdbfbkihkh[ghklyfbbaaZq_]hmgZkh^gh\j_f_ggh\hagbdZxlly]Z
drhdheZ^mbi_j_iZ^ugZkljh_gbyIkboheh]ba=Zj\Zj^Zijbr_edlZdhfmaZdexq_gbxbamqb\
f_gkljmZevgu_pbdeuZf_jbdZgkdboklm^_glhdijh`b\Z\rbo\h^ghfh[s_`blbbIjb\_j`_gpu
l_hjbbw\hexpbbaZjZabebkvwlhcb^__cbijbrebd\u\h^mqlh^ey`_gsbgjZamfghbf_lv
f_gkljmZpbx bh\meypbx\f\h^gh\j_fyqlh[ufm`qbgug_ih^\_j]Zebkvkh[eZagmiju]Zlvhl
h^ghciZjlg_jrbd^jm]hcZ\f_klhwlh]haZ\h^bebihklhyggu_hlghr_gbykh^ghc`_gsbghc
Hdheh\b`_gsbg\_jyl\wlhlfbnH^gZdhkh\j_f_ggu_bkke_^h\ZgbyihdZau\ZxlqlhgZk
h[fZgmeb
Bkke_^h\Zgbyijh\_^_ggu_kj_^be_k[bckdboiZjdblZckdbokhdmjkgbpb`_gsbgbaAZiZ^ghc
:njbdbdhlhju_ijh`b\Zxl\f_kl_\ki_pbZevghhl\_^_gguoihf_s_gbyog_ih^l\_j^beb
kms_kl\h\Zgb_kbgojhgbaZpbbf_kyqguo?kebbfh`_lihdZaZlvkyqlhm^\mo`_gsbgf_gkljmZpby
gZklmiZ_lh^gh\j_f_gghwlhkdhj__k\yaZghkijh^he`bl_evghklvxbopbdeh\
?kebm\Zkkih^jm]hcf_gkljmZpbygZqbgZ_lkyh^gh\j_f_gghwlh\_jhylgh\k_]hebrv
kemqZcghklvZg_ihdZaZl_evhkh[hck\yabf_`^m\Zfb
GbdZdboke_^h\gZ^b\Zg_HijhdeZ^dZolZfihgZobf_gkljmZevghcqZr_
F_gkljmZevgh_djh\hl_q_gb_g_^he`ghh]jZgbqb\ZlvgZrmZdlb\ghklvK_]h^gy^ey`bl_evgbp
jZa\bluokljZgijh[e_fZaZdexqZ_lkykdhj__g_\g_fkZfhfZ\khimlkl\mxsbog_^hfh]ZgbyoBaZ
wlhke_^m_lih[eZ]h^Zjblv^hklmighklv\k_\hafh`guo]b]b_gbq_kdbolh\Zjh\
KZfu_jZkijhkljZg_ggu_]b]b_gbq_kdb_lh\Zjuij_^gZagZq_gu^eyh^ghjZah\h]hbkihevah\Zgby
WlhlZfihgubijhdeZ^dbihke_^gb_]h^ugZ[bjZ_lihimeyjghklvf_gkljmZevgZyqZrZIjbqbg
^eywlh]hfgh]h\lhfqbke_m^h[kl\hklj_fe_gb_kwdhghfblvaZ[hlZh[hdjm`Zxs_ckj_^_Qlh
\u[_j_l_\u\Zr_blhevdh\Zr_j_r_gb_k_aZ\bkblhlij_^ihql_gbcbhlkblmZpbb
@_gsbgubkihevah\ZebjZagu_\b^uijhdeZ^hdkl_okZfuoihjdZdq_eh\_q_kl\hihy\behkvgZ
wlhfk\_l_
Hq_gvjZgg__ baZ[Z\gh_\fmihfbgZgb_ijhdeZ^dbijb\h^blky\jZkkdZa_hi_j\hcagZf_gblhc
`_gsbg_fZl_fZlbd_=j_qZgd_=biZlbb ,99\_dgw\fm`ZkghgZ^h_eihdehggbdbhgZ[jhkbeZ\
g_]hhdjh\Z\e_ggmxljyihqdmhauf_ehebwlhmki_obklhjbbg_ba\_klgh
Kh\j_f_ggu_ijhdeZ^dbdj_iylkydgb`g_fm[_evxkihfhsvxkZfhde_ys_ckygb`g_cqZklbb
Z[khj[bjmxlf_gkljmZevgmxdjh\vHgb\uimkdZxlkyjZaguojZaf_jh\hlfZexk_gvdbo
ij_^gZagZq_gguo^eyljmkbdh\kljbg]h\^h[hevrbobfy]dboghqguoijhdeZ^hdIj_bfms_kl\h
ijhdeZ^hdihkjZ\g_gbxklZfihgZfbkhklhbl\lhfqlhhlkmlkl\m_ljbkdjZafgh`_gby[Zdl_jbc\h
\eZ]Zebs_Ihwlhfmijb\ukhdhfjbkd_bgn_dpbclh_klv\kblmZpbyodh]^Z[Zdl_jbyfe_]q_
ihiZklv\fZldmihkdhevdmhgZhldjulZgZijbf_jkjZamihke_mklZgh\dbkibjZebihke_Z[hjlZbeb
jh^h\j_dhf_g^m_lkyihevah\ZlvkyijhdeZ^dZfb
LZfihgfZe_gvdbcij_^f_l\nhjf_iZljhgZdhlhjucba]hlZ\eb\Z_lkybaZ[khj[bjmxs_]h
fZl_jbZeZbdhlhjucfuihf_sZ_f\h\eZ]Zebs_\h\j_fyf_gkljmZpbbHgh[_ki_qb\Z_lgZf
ijhs_G_kfhljygZlhqlhgZa\Zgb_wlh]hkj_^kl\Z]b]b_guijhbkoh^blhlnjZgpmakdh]hkeh\Z
WDPSLRQqlhhagZqZ_lijh[dZlZfihgug_aZibjZxldjh\v\h\eZ]Zebs_Z\iblu\Zxl__
�LZfihgug_evaygZa\Zlvgh\ufbah[j_l_gb_fLZdm`_\j_\g_f?]bil_`_gsbguijb
f_gkljmZpbb\\h^beb\h\eZ]Zebs_lZfihgubafy]dh]hiZibjmkZ
K_]h^gykms_kl\mxllZfihgujZaguojZaf_jh\kZiiebdZlhjhfb[_ag_]hufh`_l_\u[jZlv
jZaf_j\aZ\bkbfhklbhldhebq_kl\Z\u^_e_gbc
Z`gh
G_gm`ghbkihevah\ZlvlZfihgu[hevr_]hjZaf_jZq_fg_h[oh^bfhqlh[uf_gylvboj_`_
LZfihgugZ^hf_gylvqZklhh[uqghkh\_lmxl^_eZlvwlhjZa\qZkh\Qlh[uba[_`ZlvjhklZ
[Zdl_jbci_j_^kf_ghclZfihgh\jmdbgm`ghohjhr_gvdh\ufulv
DZ`^ZybagZkkeurZeZg_fZehkljZrbehdijhlZfihguGZijbf_j\klZ\blv^\ZlZfihgZaZjZa
wlhm`_deZkkbdZjZ\ghdZdbihl_jylvlZfihg\h\eZ]Zebs_KiZkbl_^mfZxlfgh]b_
lZfihgbkq_a\gmljbf_gyGhlhqlhlZfihgfh`_lijhkdhevagmlv\`b\hllZdhc`_fbndZdb
lhqlhdhglZdlgu_ebgaufh]mlihiZklv\fha]q_j_a]eZaZ_keb\u[m^_l_g_hklhjh`guDZd\u
l_i_jvagZ_l_\eZ]Zebs_ijZdlbq_kdbaZdjulZyljm[ZdZgZe\_^msbcq_j_ar_cdmfZldb\kZfm
fZldmgZklhevdhmadbcqlhlZfihg^Z`_kZfucfZe_gvdbcgbaZqlhg_ijhlbkg_lkykd\havg_]h
R_cdZfZldbwlhg_dZdhclhlZfhldjulucrexaH^gZdhdh\k_h[s_fmm^b\e_gbxjZagu_
f_ehqb\iheg_kihkh[guaZl_jylvky\h\eZ]Zebs_Bf_gghihwlhfmmlZfihgZ_klv\_j_\hqdZqlh[u
\ue_]dhfh]eb_]h\ulZsblv
?keb\uih^haj_\Z_l_qlhlZfihgbkq_a\h\eZ]Zebs_ihiulZcl_kv_]h\u^Z\blvIjbky^vl_b
gZijy]bl_kvdZdijbbkijZ`g_gbbhkihevamcl_kvihfhsvxiZevp_\eZ]Zebs_g_^ebgg__kf
lZdqlh\ukdhj__\k_]hkfh`_l_^hklZlvlZfihgkZfb?keb`_g_m^Zehkvlhemqr_h[jZlblvkyd
\jZqmbdZdfh`gh[uklj__k_qlhihiZ^Z_l\h\eZ]Zebs_^he`gh[ulvbag_]hm^Ze_ghB_keb
\u^mfZ_l_qlh\ui_j\Zy`_gsbgZh[jZlb\rZykyd\jZqmklZdhcijh[e_fhclh\Zfg_klhbl
i_j_`b\Zlv
F_gkljmZevgZyqZrZ]b]b_gbq_kdh_kj_^kl\hdhlhjh_\hlebqb_hlijhdeZ^hdblZfihgh\g_
\iblu\Z_ldjh\vZkh[bjZ_l__Wlhfy]dZykbebdhgh\ZyqZr_qdZdhlhjZykdeZ^u\Z_lkyb\\h^blky
\h\eZ]Zebs_gmljbhgZjZkijZ\ey_lkybjZkiheZ]Z_lkyhldjulhcklhjhghc\gZijZ\e_gbbr_cdb
fZldbblZdbfh[jZahf\g_ckh[bjZ_lkydjh\vDjZyqZrbmibjZxlky\kl_gdb\eZ]ZebsZbhgZ
m^_j`b\Z_lkygZf_kl_
Z`gh
Ihkdhevdmf_gkljmZevgZyqZrZg_y\ey_lkyh^ghjZah\ufijh^mdlhfhkh[_ggh\Z`ghkh[ex^Zlv
]b]b_gmijb__bkihevah\Zgbb?_gZ^hhimklhrZlvkiheZkdb\Zlvbfulvki_pbZevguffy]dbf
fuehfdZdfbgbfmfdZ`^u_qZkh\F_`^mf_gkljmZpbyfb__j_dhf_g^m_lkydbiylblvqlh[u
ba[_`ZlvjhklZ[Zdl_jbc
Ij_bfms_kl\hf_gkljmZevghcqZrbihkjZ\g_gbxklZfihgZfbaZdexqZ_lky\lhfqlh__fh`gh
bkihevah\Zlv[hevr_qZkh\ih^jy^lh`_\j_fykg_cij_djZkghfh`ghaZgbfZlvkykihjlhfb
^Z`_ieZ\Zlv\_^vhgZgZoh^blky\gmljb\eZ]ZebsZFh`ghbkihevah\Zlvlm`_qZrmgZijhly`_gbb
fgh]boe_l\iehlv^h^_kylbqlh^_eZ_l__wdhghfbqghcbwdheh]bqghcZevl_jgZlb\hc^jm]bf
h^ghjZah\uf]b]b_gbq_kdbfkj_^kl\ZfF_gkljmZevgZyqZrZaZf_gbllukyqblZfihgh\bijhdeZ^hd
ZkgZ\_jgydZij_^hkl_j_]Zebijhlb\bkihevah\ZgbylZfihgh\dZ`^hcboiZqd_e_`blfZe_gvdZy
[jhrxjZdhlhjZyij_^mij_`^Z_lhkljZrghfkbg^jhf_lhdkbq_kdh]hrhdZ KLR\fdhlhjuc\
�gZjh^_gZau\Zxl[he_agvxlZfihgh\_ckl\bl_evghebfh`ghaZ[he_lvbaaZbobkihevah\Zgby"
Kbg^jhflhdkbq_kdh]hrhdZnhjfZ[Zdl_jbZevghcbgn_dpbbdhlhjZyihjZ`Z_l\_kvhj]Zgbaf
Bkihevah\Zgb_lZfihgh\fh`_lkijh\hpbjh\Zlvlhdkbq_kdbcrhdlZddZdl_ieucgZiheg_gguc
djh\vxlZfihggZoh^ysbcky\h\eZ]Zebs_y\ey_lkyij_djZkguf^hfhf^ey[Zdl_jbc?keb\ug_
kh[ex^ZebdZdke_^m_l]b]b_gmijb\\_^_gbblZfihgZbhklZ\beb_]h\h\eZ]Zebs_gZ^he]hm\Zk
fh]ml\hagbdgmlvk_jv_agu_ijh[e_fuBf_gghihwlhfmg_ke_^m_lhklZ\eylv_]h\gmljb[he__q_f
gZ\hk_fvqZkh\Qlh[ujZafgh`blvkybijhgbdgmlv\l_eh[Zdl_jbyfgm`gh\j_fybaZ[u\qlh
lZfihggZoh^blky\h\eZ]Zebs_\u^Z_l_bgn_dpbbrZgkgZjZa\blb_IjbijZ\bevghfkh[ex^_gbb
bgkljmdpbclZfihgu[_ahiZkgu
?kebm\ZkgZqg_lkyKLR\ukjZamihcf_l_qlhqlhlhg_lZdH[uqgu_kbfilhfu\ukhdZy
l_fi_jZlmjZkuiv[hev\]hje_j\hlZihghkbhq_gviehoh_h[s__kZfhqm\kl\b_ijbgpbi_
\k_]^Zke_^m_l\gbfZl_evghhlghkblvkydkbevgufbg_h`b^ZggufkbfilhfZf
Z`gh
?keb\ukqblZ_l_qlhm\ZkKLRg_f_^e_gghh[jZlbl_kvd\jZqmbgn_dpbyjZa\b\Z_lky
klj_fbl_evghom^r_fkemqZ_hgZfh`_lij_^klZ\eylvm]jham^ey`bagb
H^gZdhlhqlhKLRfh`_l\hagbdgmlvbaaZbkihevah\ZgbylZfihgh\g_hagZqZ_lqlh
bkihevah\Zgb_lZfihgh\ij_^klZ\ey_lhiZkghklvKLRhq_gvk_jv_agh_ghdjZcg_j_^dh_
aZ[he_\Zgb_Dlhfm`_ijhp_glaZ[he_\Z_fhklbj_adhmiZeihke_lh]hdZdkbevgh\iblu\Zxsb_
lZfihgum[jZebkjugdZGZk_]h^gyrgbc^_gvlhevdhhdhehiheh\bgukemqZ_\KLRk\yaZguk
f_gkljmZpb_cHgfh`_llZd`_jZa\blvky\ke_^kl\b_bgn_dpbb\jZg_bebihke_objmj]bq_kdh]h
�\f_rZl_evkl\Zjm]bfbkeh\Zfbkms_kl\m_lrZgkaZihemqblvKLR^Z`__kebg_ihevam_rvky
lZfihgZfbFm`qbgulh`_fh]mlbfaZ[he_lvIhwlhfmgZ\_jgh_[he_agvlZfihgh\g_kh\k_f
\_jgh_gZa\Zgb_
QlhdZkZ_lkyKLRbf_gkljmZevghcqZrblhgZfba\_klghg_fgh]hihkdhevdmbkke_^h\Zgbc
ijh\h^behkvg_^hklZlhqghF_gkljmZevgZyqZrZhlghkbl_evghgh\ucijh^mdlGZ^Zggucfhf_gl
ba\_kl_glhevdhh^bgkemqZc \h\k_ffbj_\fdh]^ZKLRjZa\bekybaaZbkihevah\Zgby
f_gkljmZevghcqZrbGhihdZgbdlhg_agZ_ldZdh_bakj_^kl\[_ahiZkg__\^Zgghfhlghr_gbb
lZfihgubebf_gkljmZevgZyqZrZLZdbebbgZq_kZfh_emqr__ijb^_j`b\ZlvkylsZl_evghc
]b]b_gu
IFKkiZkZckydlhfh`_l
Ml_[yqlhf_kyqgu_"\hijhku\jh^_wlh]hfukeurbfkiehrvbjy^hf_^vdm^Zijhs_
gZ\_kblvgZ`_gsbgmyjeudhlijbjh^ug_dhfi_l_glgh]hbkl_jbqgh]hijb^bjqb\h]hkha^Zgbyq_f
\hkijbgylv__\k_jv_aWlZk_dkbklkdZyf_gkljmZevgZylZdlbdZg_lhevdhmgbabl_evgZgh_s_b
hrb[hqgZknbabheh]bq_kdhclhqdbaj_gbyIh^h[gu_hrb[dbke_^m_lbkijZ\eylvgZ[eZ]h\k_]h
h[s_kl\Z?kebm`dlhlhbkh[jZeky\ukdZau\Zlvmgbabl_evgu_dhff_glZjbblhimklvihdjZcg_c
f_j_^_eZ_lwlhijZ\bevghDZd\ugZ\_jgh_aZf_lbebihkh[kl\_gghfmhiulmwfhpbhgZevgZy
g_klZ[bevghklvg_gZ[ex^Z_lkyg_ihkj_^kl\_ggh\^gbf_gkljmZpbbIjh[e_fuk^mr_\guf
�khklhygb_f\hagbdZxl^hlh]hdZdgZqbgZ_lkydjh\hl_q_gb_Zk_cqZkj_qvihc^_lh\k_fgZf
Ij_^f_gkljmZevguckbg^jhfbebIFK\hafh`ghg_ijbylgZyrlmdZghkgbf\iheg_fh`gh`blv
Bg_kfhljygZlhqlhhgkha^Z_lg_dhlhju_ijh[e_fuIFKg_y\ey_lky^hklZlhqgufhkgh\Zgb_f
^eylh]hqlh[uij_g_[j_`bl_evghhlfZob\Zlvkyhl`_gsbgFug_klZgh\bfkyijb^bjqb\ufb
g_dhfi_l_glgufbbebbkl_jbqgufblhevdhbaaZlh]hqlhmgZk_klvf_gkljmZevgucpbdeFh`gh
[ulvg_ijbylgufbg_k_jv_agufq_eh\_dhfg_aZ\bkbfhhliheZghwlhm`_kh\k_f^jm]Zybklhjby
IFKh[s__ihgylb_h[t_^bgyxs__\k_\hafh`gu_`Zeh[udhlhju_\hagbdZxlaZg_kdhevdh
^g_c^hf_gkljmZpbbWlhfh]ml[ulvijZdlbq_kdbex[u_nbabq_kdb_g_^hfh]Zgbyb
ikboheh]bq_kdb_ijhy\e_gbygZijbf_j[hebjZa^jZ`bl_evghklv^_ij_kkb\gu_fukeb\a^mlb_
`b\hlZi_j_iZ^ugZkljh_gbyieZdkb\hklvlj_\h`ghklvijusb^_ckl\bl_evghklbkibkhd
hq_gv^ebggucFh]mlh[hkljblvkyojhgbq_kdb_aZ[he_\ZgbylZdb_dZdfb]j_gvwibe_ikbybeb
ZklfZG_^hfh]ZgbygZklmiZxl\i_jbh^f_`^mh\meypb_cbf_gkljmZpb_cgZau\Z_fucexl_bgh\hc
nZahcDh]^Zf_gkljmZpbygZdhg_plhgZqbgZ_lkyklZgh\blkye_]q_b\k_kbfilhfubkq_aZxl\
l_q_gb_i_j\uo^g_c
Gbh^bgbakh\j_f_gguof_lh^h\bkke_^h\Zgbyg_fh`_l[ulvbkihevah\Zg^eyihklZgh\db^bZ]ghaZ
IFKGZijbf_jijb]bg_dheh]bq_kdhfhkfhlj_\jZqg_kfh`_lmklZgh\blv_klvebm\ZkIFKbeb
g_l@_gsbgZfijboh^blkyiheZ]Zlvkybkdexqbl_evghgZkh[kl\_ggu_hsms_gbyH^gZdhgZebqby
g_agZqbl_evguog_^hfh]Zgbci_j_^f_gkljmZpb_cg_^hklZlhqgh^eylh]hqlh[u]h\hjblvh
dhgdj_lghf^bZ]gha_h[s_flh\k_`_gsbgui_jbh^bq_kdb`ZemxlkygZl_bebbgu_kbfilhfu\
^gbi_j_^f_gkljmZpb_cgh\iheg_\_jhylghqlhwlhg_ijbagZdaZ[he_\ZgbyZghjfZevgZy
hkh[_gghklv`_gkdh]hhj]ZgbafZM\b`_gsbgi_j_^f_kyqgufbjZa\b\Z_lkye_]dh_
g_^hfh]Zgb_ihoh`__gZIFK
Qlh[ufh`gh[ueh]h\hjblvbf_gghh^bZ]gha_IFK lh_klvh[he_agb\fkbfilhfu^he`gu[ulv
^hklZlhqgh\ujZ`_ggufbgZklhevdhk_jv_agufbqlh[uf_rZlvih\k_^g_\ghc`bagbgZ
nbabq_kdhfbebikboheh]bq_kdhfmjh\g_?kl_kl\_ggha^_kv\k_hq_gvbg^b\b^mZevghex^bih
jZaghfmi_j_ghkylh^gbbl_`_kbfilhfup_ehfijbIFK`Zeh[ug_agZqbl_evgu_gh]^_lh
gm`ghijh\_klbq_jlm
?keb`_gsbgZkh\_jr_gghebrZ_lkykbebaaZiehoh]hkZfhqm\kl\bylZdh]hh^ghagZqgh[ulvg_
^he`ghDjhf_lh]h\ujZ`_ggu_kbfilhfu^he`gu\hagbdZlvi_j_^dZ`^hcf_gkljmZpb_c
GZdhg_pg_^hfh]Zgb_^he`ghgZqZlvkybaZdhgqblvky\lbibqgh_^eyIFK\j_fy gZqZlvky\
exl_bgh\hcnZa_baZdhgqblvkykijboh^hff_gkljmZpbb\fLZdbfh[jZahfhdheh\b\k_o
`_gsbgbkiulu\Zxlg_^hfh]Zgbydhlhju_fh`ghd\Zebnbpbjh\ZlvdZdIFKe_]dhcbebkj_^g_c
kl_i_gb
?kebm`_gsbgugZ[ex^Zxlkyly`_eu_ihjhcg_\ughkbfu_g_^hfh]ZgbyklZ\blky^jm]hc^bZ]gha
�ohlykbfilhful_`_qlhbijbIFKWlhij_^f_gkljmZevgh_^bknhjbq_kdh_jZkkljhckl\h IFJ\f
HghaZljZ]b\Z_lhl^h\b\k_o`_gsbg
Djhf_lh]hkms_kl\m_llZdgZau\Z_fZyij_^f_gkljmZevgZy^_ij_kkbyMg_dhlhjuo`_gsbgi_j_^
dZ`^ufbf_kyqgufb\hagbdZxlijbagZdbk_jv_aghc^_ij_kkbbgZijbf_jfukebhkZfhm[bckl\_
qlhfh`_l[ulvhiZkgh
F_`^mlj_fymihfygmlufb^bZ]ghaZfb_klvg_qlhh[s__
G_kfhljygZlhqlhf_gkljmZpbbb^mlhliheh\h]hkhaj_\Zgby^hf_ghiZmauIFKh[uqghg_^eblky
^_\mr_df_gkljmZpbbihgZqZemg_khijh\h`^Zxlkyg_^hfh]ZgbyfbijbagZdbIFK\hagbdZxl
ihkl_i_gghLZd`_^h\hevghjZkijhkljZg_gZkblmZpbydh]^Zg_^hfh]Zgb_mkbeb\Z_lkyk\hajZklhf
Fgh]b_j_rZxlh[jZlblvkyd\jZqmlhevdhdbeb]h^Zf
G_ba\_klghqlh\uau\Z_lIFKJZaebqgu_l_hjbbmdZau\ZxldZdgZih\ur_ggmxqm\kl\bl_evghklv
dbaf_g_gbyf]hjfhgZevgh]hnhgZlZdbgZg_\jheh]bq_kdb_beb^Z`_dmevlmjgu_ijbqbguk_
`_gsbgui_j_`b\Zxl]hjfhgZevgu_baf_g_gbygZijhly`_gbbpbdeZghihq_fmdlhlhkljZ^Z_l
�IFKbebIFJlh]^ZdZd^jm]b_g_bkiulu\Zxlg_^hfh]Zgbcfug_agZ_fhafh`ghkh
\j_f_g_fijbqbgmm^ZklkygZclb
H[uqghkIFKfh`ghij_djZkgh`blvZ^eyl_omdh]hg_^hfh]Zgbyk_jv_agu_kms_kl\mxl
Zevl_jgZlb\u
Z`gh
;hevrbgkl\hbagZkg_gm`^Z_lky\f_^bdZf_glhaghfe_q_gbbijbIFKHkgh\gZyihfhsv
aZdexqZ_lky\lhfqlh[ug_ij_m\_ebqb\Zlve_]db_g_^hfh]Zgby\ua\Zggu_kdhj__\k_]h
_kl_kl\_ggufb]hjfhgZevgufbbaf_g_gbyfb\hj]Zgbaf_DZdfum`_]h\hjbebmih^Z\eyxs_]h
[hevrbgkl\Z`_gsbgg_^hfh]Zgbyg_agZqbl_evgu
Ijbkbevguog_^hfh]Zgbyoe_q_gb_gZijZ\e_ghgZmkljZg_gb_dhgdj_lguokbfilhfh\dhlhju_
fh]mlkms_kl\_gghhlebqZlvky?keb\ukljZ^Z_l_hl^_ij_kkbbbebkljZoh\\Zfij_^eh`Zl^jm]mx
l_jZibxg_`_ebijb[heyoDhfmlhfh]mlgZagZqblvZglb^_ij_kkZgluZdhfmlh
[he_mlheyxs__G_dhlhjufihfh]Z_lijb_f]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\kwkljh]_gZfb
[eZ]h^Zjyq_fmm^Z_lkyi_j_kdhqblvq_j_af_gkljmZpbx
Gh^Z\Zcl_\_jg_fkydl_fdlh[jhkZ_lkyk_dkbklkdbfb\ukdZau\Zgbyfb\klhjhgm`_gsbgLZd\hl
wlhg_ijZ\^Zqlh`_gsbgukljZ^Zxsb_IFKi_j_^f_kyqgufbl_jyxla^jZ\hfukeb_b
kihkh[ghklvj_Z]bjh\ZlvjZpbhgZevghGh_kebdlhlhij_^ihqblZ_l[ulvZ[khexlgufg_\_`_cb
bkihevah\Zlvijhlb\`_gsbgunZau__f_gkljmZevgh]hpbdeZlhkijZrb\ZlvgZ^hg_Ml_[yqlh
f_kyqgu_qlheb"ZMl_[ykdhjhf_kyqgu_qlheb"Wlha\mqblg_lZdohjhrhghnbabheh]bx
agZlv\Z`ghhkh[_ggh_kebkh[bjZ_rvkydh]hlhhkdhj[eylv
;_kdhg_qgucdjm]h\hjhl]hjfhgubf_gkljmZevgucpbde
DZ`^ucf_kyp\k_`_gsbgu^_lhjh^gh]h\hajZklZijhoh^ylq_j_a\gmlj_ggbcpbdemijZ\ey_fuc
]hjfhgZfbFu]h\hjbfhf_gkljmZevghfpbde_;hevrbgkl\h`_gsbgagZ_lhg_fg_lZdm`b
fgh]h\dZdhclhfhf_glycp_de_ldZkhaj_\Z_lb_kebaZgylvkyk_dkhf\h\j_fy bebg_\h\j_fy\flh
fh`ghaZ[_j_f_g_lvZf_gkljmZpbyhagZqZ_lqlh[_j_f_gghklvg_gZklmibeZ
�ZbgZ^hebagZlv[hevr_"Fgh]b_klm^_gluf_^bpbgkdh]hnZdmevl_lZaZoehiu\Zxldgb]m^hc^y
^h]eZ\u]^_hibku\Z_lkyf_gkljmZevgucpbdeLZdaZq_f`_\Zfh[wlhfqblZlv"Gm\hi_j\uo
\Zfwlhijb]h^blky\h\lhjuowlhhq_gvbgl_j_kghb\lj_lvbofuh[_sZ_fqlhbaeh`bf
fZl_jbZe[he__^hklmigufyaudhfq_f\mq_[gbdZo
DgZf\[eh]ihklhygghijboh^yl\hijhkudZd^_ckl\m_l]hjfhgZevgh_ij_^hojZg_gb_"qlhlZdh_
hdghn_jlbevghklbbdh]^ZhghgZklmiZ_l"qlhmijZ\ey_lf_gkljmZpb_c"qlhklhblaZjZaebqgufb
`_gkdbfbaZ[he_\Zgbyfb"?keb[u\k_agZebqmlv[hevr_hlhfdZd\_s_kl\ZgZau\Z_fu_
]hjfhgZfbmijZ\eyxlhj]Zgbafhf\l_q_gb_f_gkljmZevgh]hpbdeZ[ueh[uijhs_ihgylvkq_f
`_gsbguklZedb\ZxlkydZ`^uc^_gv
=eZ\mh\gmlj_ggboiheh\uohj]ZgZofuaZdhgqbebhibkZgb_fybqgbdh\bmihfygmeb`_gkdb_
iheh\u_]hjfhgudhlhju_\gbokbgl_abjmxlkywkljh]_gubijh]_kl_jhgK_cqZkkZfh_\j_fy
m]em[blvky\wlml_fm
ihke_^g__\j_fywkljh]_gug_aZkem`_gghaZjZ[hlZebiehomxj_imlZpbxk_hq_ffukeurbf\
k\yabkgbfbwlhih\ur_ggucjbkdh[jZah\Zgbyljhf[h\\khkm^Zoi_j_iZ^ugZkljh_gbyjbkd
jZdZ]jm^bbijhqb_kljZrbedbGhgZkZfhf^_e_wlhaZf_qZl_evgu_]hjfhguHgbhl\_qZxlaZ\k_
lhqlhljZ^bpbhgghZkkhpbbjm_lkyk`_gkl\_gghklvx=jm^vihiZ[_^jZaZ\k_fwlbfklhyl
wkljh]_guHgbaZ[hlylkyqlh[ukl_gdb\eZ]ZebsZ[ueb\eZ`gufbbiehlgufbblZdbfh[jZahf
k_dkijbghkbem^h\hevkl\b_ZfZldZfh]eZ\ughkblvj_[_gdZHgblZd`_ij_iylkl\mxljhklm
[hjh^ubihy\e_gbxijus_cLjZgkk_dkmZeuijbf_gyxlwkljh]_guqlh[ubaf_gblvjZkij_^_e_gb_
�`bjh\hcijhkehcdbgZl_e_kfm`kdh]hlbiZgZ`_gkdbchehcib\ghc`b\hl^Z_rv]jm^vb
[_^jZLjm^ghih\_jblvqlhgZlZdh_kihkh[gu\k_]hljb]hjfhgZ
?keb\u\eZ^__l_Zg]ebckdbfyaudhflhkfh`_l_^h]Z^ZlvkyaZqlhhl\_qZ_lijh]_kl_jhgIjh
i_j_\h^blkydZdaZJHVWDWLRQdZd[_j_f_gghklvi_jbh^dh]^ZfZldZ]hlh\blkyijbgylv
hieh^hl\hj_ggmxycp_de_ldm qlhijhbkoh^bldZ`^ucf_kyp\fhj]Zgbafmlj_[m_lkyijh]_kl_jhg\
[hevrhfdhebq_kl\_Hgij_^hl\jZsZ_lkhdjZs_gb_fZldbdhlhjh_fh`_lijb\_klbdhllhj`_gbx
ycp_de_ldbDlhfm`_hgih^]hlZ\eb\Z_lkebabklmxh[hehqdmfZldb^eyijb_fZycp_de_ldb
wg^hf_ljbcgZkusZ_lkydjh\vxZ_]h`_e_aubgl_gkb\ghijhba\h^ylly]mqmxkebavkl_fqlh[u
aZl_fh[_ki_qblvwf[jbhgiblZgb_f
AZf_gkljmZevgucpbdehl\_qZxl_s_^\Z]hjfhgZHgbh[jZamxlky\]bihnba_hdjm]ehc
ihoh`_cgZ]hjhrbgm`_e_a_dhlhjZyjZkiheh`_gZ\fha]mWlhnheebdmehklbfmebjmxsbc]hjfhg
NK=\fbexl_bgbabjmxsbc]hjfhg E=\f
Nheebdmehklbfmebjmxsbc]hjfhghl\_qZ_laZkhaj_\Zgb_ycp_de_lhddhlhju_^hihju^h\j_f_gb
ojZgylky\nheebdmeZodjhohlguoa_jgurdZojZkiheh`_gguo\ybqgbdZoHlkx^ZbgZa\Zgb_
]hjfhgZExl_bgbabjmxsbc]hjfhg[hevr_\k_]hba\_kl_gk\h_ckihkh[ghklvx\uau\Zlv
h\meypbxAZf_lbfqlhfm`kdhcfha]lh`_ijhba\h^blwlb]hjfhgugh\dhblh\_dbbogZa\Zeb\
khhl\_lkl\bbknmgdpbyfbdhlhju_hgb\uihegyxl\`_gkdhfl_e_f_^bpbgkdhcijZdlbd_wlh
j_^dhklv
hllZdb_^_eZuihagZdhfbebkvkiheh\ufb]hjfhgZfb dhlhju_f_`^mijhqbfy\eyxlky
a\_a^Zfb\wlhfrhm\fbl_i_jvihjZgZqZlvjZkkdZahkZfhfpbde_
F_gkljmZevgucpbde^g_ckgh\Zbkgh\Z
Qlh[ujZah[jZlvky\f_gkljmZevghfpbde_ihe_aghgZjbkh\Zlv\j_f_ggmxebgbx\nhjf_djm]Z
G_kfhljygZlhqlhijh^he`bl_evghklvpbdeZm`_gsbg\Zjvbjm_lkyfu^eyijhklhlu
\hkihevam_fky^g_\gufpbdehflZddZdij_djZkgh^_eblkygZq_luj_g_^_eb
Z`gh
Ijh^he`bl_evghklvghjfZevgh]hf_gkljmZevgh]hpbdeZfh`_l[ulvhl^h^g_c
Djh\hl_q_gby
\_jomhlf_lbfgZqZehgh\h]hpbdeZbh^gh\j_f_gghhdhgqZgb_ij_^u^ms_]h^eyq_]hh[hagZqbf
�wlhlimgdlpbnjZfbbZgZqZehdZ`^h]hf_gkljmZevgh]hpbdeZy\ey_lkydhgphf
ij_^u^ms_]hLZdbfh[jZahff_gkljmZpbyij_^klZ\ey_lkh[hcihklhyggucdjm]h\hjhl
kjZ\gblvf_gkljmZevgucpbdekq_fgb[m^vijb\uqguf"Gh\_^vkqZkZfbfugZ[ex^Z_flhqgh
lZdmx`_aZdhghf_jghklvdh]^Zi_j_oh^bfbah^gbokmlhd\^jm]b_
Dh]^Zf_oZgbq_kdb_qZku\iheghqv[vxl^\_gZ^pZlvgZwe_dljhgguoqZkZoihy\eyxlkypbnju
h[hagZqZxsb_ihke_^g__f]gh\_gb_moh^ys_]h^gyghh^gh\j_f_gghwlhbgZqbgZxl
hlkqblu\Zlvkyk_dmg^ugh\h]h^gy
QZkub^mlbah^gy\^_gvb\iheghqvfugZdjZldbcfb]hdZau\Z_fkyh^gh\j_f_ggh\^\mo^gyoG_
kms_kl\m_lijhf_`mldZf_`^mkmldZfbblZdZy`_kblmZpbykf_gkljmZevgufpbdehf
GZqZehgh\h]hpbdeZe_]dhaZf_lblvwlh^_gvdh]^ZgZqbgZ_lkydjh\hl_q_gb_F_kyqgu_fh]ml
^eblvkyg_^_exlh_klvi_j\u_k_fv^g_cpbdeZ
F_gkljmZevgucpbde^_eblkygZ^\_nZauGZqbgZ_lkyhgknheebdmeyjghcnZauwlhli_jbh^
nheebdmekh^_j`Zsbcycp_de_ldmkhaj_\Z_lb]hlh\blkydh\meypbbIjbf_jghgZc^_gv gZ
jbkmgd_hghlf_q_g\kZfhfgbamdjm]Z\fijhbkoh^blh\meypbybwlhhagZqZ_li_j_oh^\h\lhjmx
nZamexl_bgh\mxIheh\bgZpbdeZihaZ^bKe_^mxsb_^\_g_^_eb^h]h^gyijhl_dZxl[_a
aZf_lguobaf_g_gbc:q_j_a^g_c\k_gZqbgZ_lkykgZqZeZGZqbgZ_lkygh\ucpbde
L_i_jv^Z\Zcl_g_fgh]hmkeh`gbfaZ^Zqmbij_^klZ\bfk_[_^g_\gucpbdeLh]^Zh\meypby
kemqblkyhdheh]h^gyQlh"Ihq_fmg_gZc^_gv"kijhkbl_\u_^v_kebjZa^_eblvgZ
�^\Zlh\uc^_l\k_lZdb_eh\lhfqlhkfhf_glZh\meypbbb^hgZqZeZke_^mxs_]h
f_gkljmZevgh]hpbdeZihqlb\k_]^Zijhoh^bl^g_cWlh\j_fyg_h[oh^bfhhj]Zgbafmqlh[u
ihgylvgZklmibeZeb[_j_f_gghklv?kebpbde^ebgg__bebdhjhq_^g_cwlh\hkgh\ghf\eby_l
gZijh^he`bl_evghklvnheebdmeyjghcnZau?kebm\Zkhq_gvdhjhldbcpbdelhh\meypbyfh`_l
^Z`_kh\iZklvkf_gkljmZpb_cohlybgbdh]^Zg_gZklmibl\i_j\uc__^_gv:_kebm\Zk
g_j_]meyjgucpbdelhi_j\uc^_gvf_gkljmZpbbwlh_^bgkl\_gguc^_gvdh]^Z\ufh`_l_[ulv
m\_j_guqlhh\meypbbm\Zkg_l
BlZdfujZah[jZebkv\ZaZobfh`ghi_j_clbd[he__bgl_j_kguf\hijhkZflZdbfdZdlZg_p
]hjfhgh\\l_q_gb_pbdeZGZqg_fk\_jog_c_]hlhqdb
�IjbreZf_gkljmZpbybgZklmibei_j\uc^_gvnheebdmeyjghcnZau_ckl\b_jZa\b\Z_lkyg_lhevdh
\fZld_ghb\ybqgbdZoZlZd`_\]bihnba_IhdZfZldZb__\gmlj_ggbckehc`^ml
hieh^hl\hj_ggmxycp_de_ldm]bihnbaijhba\h^blnheebdmehklbfmebjmxsbc]hjfhg NK=\fFha]
gbdh]^Zg_k^Z_lkybm`_\h\j_fyf_gkljmZpbb]hlh\blgh\mxycp_de_ldmqlh[uh[_ki_qblv\Zf
\hafh`ghklvaZ[_j_f_g_lvDZd\uihfgbl_\k_ycp_de_ldbgZoh^ylky\ybqgbdZoZlhqg__\
nheebdmeZodhlhju_gZqbgZxljZklbdh]^ZgZgbo\ha^_ckl\m_lNK=BaaZkhaj_\Zgbynheebdmeh\
i_j\ZynZaZf_gkljmZevgh]hpbdeZbgZau\Z_lkynheebdmeyjghc
Ih^\_j]Zykv\ha^_ckl\bxNK=nheebdmeujZklmlb\k\hxhq_j_^vgZqbgZxl\ujZ[Zlu\Zlv
wkljh]_guIhf_j_khaj_\Zgbynheebdmeh\mjh\_gvwkljh]_gh\\djh\bagZqbl_evghih\urZ_lky
Q_f[hevr_nheebdmel_f[hevr_wkljh]_gh\dhlhju_\ha^_ckl\mxlgZwg^hf_ljbcb
kihkh[kl\mxl_]hjhklmKjZamihke_hdhgqZgbydjh\hl_q_gbywg^hf_ljbcgZqbgZ_lh[gh\eylvky
I_j_`b\Zlvg_dh]^ZFZldZklhcdbclh\ZjbshgZg_i_j_klZ_lgZ^_ylvkygZlhqlh\g__ihiZ^_l
hieh^hl\hj_ggZyycp_de_ldZohly__bjZahqZjh\u\Zxlf_kypaZf_kyp_f
BlZdihdZnheebdmeubwg^hf_ljbcjZklmlfuijb[eb`Z_fkydfm^gx^gxh\meypbb
Nheebdmeuf_gyxlnhjfmbij_\jZsZxlky\hdjm]eu_gZiheg_ggu_`b^dhklvxrZju]hlh\u_
`^Ze]bihnba
hl\_lgZ\ukhdh_kh^_j`Zgb_wkljh]_gh\]bihnbaijbgbfZ_lky\ujZ[Zlu\Zlvexl_bgbabjmxsbc
]hjfhg E=\f]hjfhgh\meypbbIjbq_f\[hevrhfdhebq_kl\_?keb\uiulZebkvaZ[_j_f_g_lvlh
agZ_l_qlhl_klugZh\meypbxj_]bkljbjmxlm\_ebq_gb_dhebq_kl\ZE=\fhq_?kebj_amevlZll_klZ
iheh`bl_evgucagZqblmjh\_gvwlh]h]hjfhgZj_adhih\ukbekybh\meypby\hl\hlgZklmibl
IhlhdE=^hklb]Z_lnheebdmeh\l_ehiZxlkybycp_de_ldZihdb^Z_lybqgbdKi_j\ZhgZk\h[h^gh
ieZ\Z_l\hae_ybqgbdZ^hl_oihjihdZ[ZojhfdbfZlhqguoljm[ k\h_]hjh^ZfZe_gvdb_smiZevpZ\f
g_aZo\Zlyl__bg_hlijZ\yl\kljZgkl\b_q_j_afZlhqgmxljm[mgZ\klj_qmkhki_jfZlhahb^hf
H\meypbyijhbahreZbfu^hklb]ebk_j_^bguf_gkljmZevgh]hpbdeZ
A^_kvohjhrh[u\aylvdhjhldbci_j_ju\bih]h\hjblvh^\mogxZgkZohdhlhjuog_mihfbgZehkv
gZmjhdZoZgZlhfbb\rdhe_WlhdZkZ_lkyycp_de_ldbugZ\_jgydZihfgbl_h]_jhbq_kdhfaZ[_]_
ki_jfZlhahb^h\dhlhju_fqZlkygZi_j_]hgdbZ\dZq_kl\_gZ]jZ^uih[_^bl_evkfh`_l
hieh^hl\hjblviZkkb\gmxycp_de_ldmh`b^Zxsmx_]h
I_j\h_mlhqg_gb_ycp_de_ldZg_iZkkb\gZHgZg_aZ\bkZ_l\[Zj_g_j\gh^h`b^Zykvdh]^Z`_
ihy\blkyki_jfZlhahb^Ycp_de_ldZwlh^b\ZbdZdb[hevrbgkl\h^b\hgZ]eZfmjghhiZa^u\Z_l
gZ\_q_jbgdm?keb\uohlbl_aZ[_j_f_g_lvlhkZfh_[eZ]hijbylgh_\j_fy^eyk_dkZwlh^gb
ij_^r_kl\mxsb_h\meypbb
I_j\h_mlhqg_gb_ycp_de_ldZg_iZkkb\gZHgZg_aZ\bkZ_l\[Zj_g_j\gh^h`b^Zykvdh]^Z`_
ihy\blkyki_jfZlhahb^Ycp_de_ldZwlh^b\ZbdZdb[hevrbgkl\h^b\hgZ]eZfmjghhiZa^u\Z_l
gZ\_q_jbgdm?keb\uohlbl_aZ[_j_f_g_lvlhkZfh_[eZ]hijbylgh_\j_fy^eyk_dkZwlh^gb
ij_^r_kl\mxsb_h\meypbb
Ycp_de_ldZlZd`_Zdlb\gZdZdbki_jfZlhahb^uG_ki_jfZlhahb^uieu\mldycp_de_ld_Zkdhj__
ycp_de_ldZqbggh\uoh^bldbkkljZ^Z\rbfkyki_jfZlhahb^Zfdhlhju_g_j_^dh`^mlihg_kdhevdm
^g_c
lhjh_mlhqg_gb_f_`^mycp_de_ldZfbb^_lg_f_g__h`_klhq_ggZy[hjv[Zq_ff_`^m
ki_jfZlhahb^ZfbghihdZdhclhijbqbg_\rdhe_h[wlhfg_]h\hjylNheebdmehklbfmebjmxsbc
]hjfhg\eby_lg_gZh^bgnheebdme\f_kypDZd\uagZ_l__`_f_kyqghhdhehlukyqbnheebdmeh\
gZqbgZxljZklbbkhaj_\Zlvghlhevdhh^bgbakZfuo[hevrbom^hklhblkyq_klbehigmlvb
�\uimklblvk\hxycp_de_ldmgZk\h[h^mjm]b_aZ\ygmlbhlhfjml[_a_^bgh]hrZgkZ\klj_lblvkykh
ki_jfZlhahb^hfhafh`gh\u^mfZ_l_qlhmnheebdmeh\bkiulZgb_g_klhevkmjh\h_ih
kjZ\g_gbxkhki_jfZlhahb^Zfbl_^he`gukhj_\gh\Zlvkyg_klukyq_ckhi_jgbdh\ZkfbeebhgZfb
Ghihfgbl_qlhfm`kdhchj]Zgbafijhba\h^blfgh]hfbeebhgh\ki_jfZlhahb^h\dZ`^uc^_gvZ
fu`_gsbgujh`^Z_fkykhij_^_e_ggufdhebq_kl\hfycp_de_lhdBhgbaZdZgqb\Zxlky
LZdihq_fm`_ycp_de_ldbijbgylhgZau\ZlviZkkb\gufbZki_jfZlhahb^uZdlb\gufb_kebwlh
g_khhl\_lkl\m_lj_Zevghklb"GZkwlhqj_a\uqZcghhaZ^Zqb\Z_l
H^gZdh\_jg_fkydf_gkljmZevghfmpbdemFugZoh^bfky\h\lhjhc_]hnZa_exl_bgh\hc
dhlhjZy^eblkyk]hihc^_gvYcp_de_ldZlhevdhqlhhk\h[h^beZkvZkehcwg^hf_ljby\fZld_
\ujhkbmiehlgbeky[eZ]h^Zjywkljh]_gZfh\lhjhcnZa_]eZ\gmxjhevb]jZ_lijh]_kl_jhglh]^Z
dZd\i_j\hc^hfbgbjh\Zebwkljh]_gukihkh[kl\h\Z\rb_jhklmwg^hf_ljby\fZld_HklZldb
nheebdmeZ\dhlhjhf^hhk\h[h`^_gby`beZycp_de_ldZf_gyxlnhjfmbp\_lbij_\jZsZxlky\
ijhklhBdZdjZa`_elh_l_ehijhba\h^blijh]_kl_jhg
GZihfgbfqlhgZa\Zgb_wlh]h]hjfhgZ[md\ZevghhagZqZ_laZ[_j_f_gghklvbk_cqZkl_eh
kh\_jrZ_lihke_^gb_ijb]hlh\e_gbydlhfmqlh[uijbgylvj_amevlZlkebygbyycp_de_ldbb
ki_jfZlhahb^ZIjh]_kl_jhgg_iha\hey_lfZld_khdjZsZlvkybhllhj]Zlvwg^hf_ljbcbhg`_^_eZ_l
kebabklmxh[hehqdmfZldb[he__[eZ]hijbylghc^ey[m^ms_]haZjh^urZ
lh`_\j_fy]bihnbaij_djZsZ_l\ujZ[Zlu\ZlvNK=bE=]hjfhgukihkh[kl\mxsb_jhklmb
jZa\blbxgh\uoycp_de_lhdGZfg_gm`gugh\u_khaj_\rb_ycp_de_ldb_kebmgZk\hafh`ghm`_
_klvh^gZhieh^hl\hj_ggZyBf_gghijh]_kl_jhgba`_elh]hl_eZ[ehdbjm_lwlm^_yl_evghklv
]bihnbaZ
Dkh`Ze_gbx ^ey`_elh]hl_eZ\f\lhjZynZaZf_gkljmZevgh]hpbdeZihqlb\k_]^ZaZ\_jrZ_lky
ljZ]bq_kdhcbklhjb_ckZfhm[bckl\ZIjh]_kl_jhgg_^Z_l]bihnbamkbgl_abjh\ZlvNK=bE=gh
[_^Z\lhfqlh`_elhfml_emg_h[oh^bfuNK=bE=^eylh]hqlh[u\u`blvIhemqZ_lky`_elh_
l_ehf_rZ_lh[jZah\Zgbxkh[kl\_ggh]hkiZkZl_evgh]hdjm]ZHghfh`_l[ulvkiZk_ghlhevdh_keb
ijhbahc^_lhieh^hl\hj_gb_M\udZdijZ\beh`_elh_l_ehklZgh\blky`_jl\hck\h_]h`_
klj_fe_gbykhojZgblv`bagv\hieh^hl\hj_gghcycp_de_ld_B_keblZg_hieh^hl\hjy_lky`_elh_
l_ehbklhsZ_lkybih]b[Z_lZ\f_kl_kgbfiZ^Z_lmjh\_gvijh]_kl_jhgZ
?^\Z`_elh_l_ehbkq_aZ_lijhiZ^Z_lbijh]_kl_jhgdhlhjucf_rZe]bihnbam^_eZlvlhkq_fhg
kijZ\ey_lkyemqr_\k_]hijhba\h^blv]hjfhgudjh\bhiylvih\urZ_lkymjh\_gvNK=bE=Z
nheebdmeu\ybqgbd_gZqbgZxlij_^\dmrZlvgh\mx\hafh`ghklvkhaj_lvehigmlvb\uimklblv
ycp_de_ldmdhlhjZykhev_lkykba[jZggufki_jfZlhahb^hf;_a`_elh]hl_eZbijh]_kl_jhgZgbqlh
[hevr_g_m^_j`b\Z_lwg^hf_ljbcgZf_kl_bg_f_rZ_lfZld_khdjZsZlvkyJ_amevlZl\k_f
ba\_kl_gf_kyqgu_GZklmiZ_li_j\uc^_gvdjh\hl_q_gbyFu\_jgmebkvgZ\_jrbgmdjm]ZPbde
aZdhgqbekyghgh\ucm`_gZqZeky
Dh]^Z^_ckl\bl_evghfh`ghaZ[_j_f_g_lv"
KZfhkh[hcqlh[uaZ[_j_f_g_lv_kl_kl\_ggufiml_fg_h[hclbkv[_ak_dkZGh\k_hklZevgh_
ihdjulhaZ\_khcg_hij_^_e_gghklb
;_j_f_gghklvi_j_ehfgucfhf_gl\`bagbex[hc`_gsbguKljZo[_j_f_gghklbb]em[hdb_
jZafure_gbyhlhfdZd__ij_^hl\jZlblvfh]mlkf_gblvkyh]jhfguf`_eZgb_fqlh[uhgZ
gZklmibeZdZdfh`ghkdhj__WlhkZfh_om^r__bebkZfh_emqr__qlhkgZfbfh`_lkemqblvky\
aZ\bkbfhklbhlh[klhyl_evkl\IhwlhfmdZ`_lkyg_kdhevdhkljZggufibkZlv]eZ\mdhlhjZy^he`gZ
aZbgl_j_kh\ZlvqblZl_evgbpkijyfhijhlb\hiheh`gufbp_eyfbbgZf_j_gbyfbGhgZ^_e_\k_
^h\hevghijhklhAgZgb_hlhfdZdgZklmiZ_l[_j_f_gghklvemqr__e_dZjkl\hb\lhfkemqZ_
_keb\uohlbl___ba[_`Zlvb\lhfkemqZ__kebf_qlZ_l_aZ[_j_f_g_lvLZdqlh`_^eywlh]h
lj_[m_lky"
Ki_j\Z^Z\Zcl_h[hq_\b^ghfug_aZ[_j_f_g__l_hlk_dkZ\ihim\jhlbeb_kebky^_l_gZmgblZa
aZeyiZggucki_jfhc nm\fGm`ghaZgylvky\Z]bgZevgufk_dkhflh_klvk_dkhfijbdhlhjhfi_gbk
ijhgbdZ_l\h\eZ]Zebs_:^Zevr_\k_mkeh`gy_lky
fhf_gldh]^Zfm`qbgZbkiulu\Z_lhj]Zaffbeebhguki_jfZlhahb^h\ihiZ^Zxl\`_gkdh_
\eZ]Zebs_;hevrbgkl\hbagbo[ukljhih]b[g_lhgbihiZ^ml\l_fguclmibd\gmljb\eZ]ZebsZ
beb\uevxlkybag_]hihke_iheh\h]hZdlZHq_gvg_fgh]b_kmf_xl^hklbqvr_cdbfZldbghblml
;hevrmxqZklv\j_f_gbr_cdZfZldbaZdjulZkebabklhcijh[dhclheklhcb\yadhcHgZ
h[jZam_lkydZdj_ZdpbygZ\ukhdbcmjh\_gvijh]_kl_jhgZLhevdh\i_jbh^h\meypbbijh[dZ
jZkl\hjy_lkybhldju\Z_lijhoh^\fZldmubkZfbfh`_l_wlhaZf_lblvi_j_^h\meypb_coZjZdl_j
\u^_e_gbcf_gy_lky\gboihiZ^ZxlkyweZklbqgu_k]mkldbkebabWlmkebavihoh`mxgZ[_ehd
fh`ghjZklygmlvf_`^miZevpZfb_kebm\Zk_klv`_eZgb_ihijh[h\Zlv
Dh]^Zijb[eb`Z_lkyh\meypbymjh\_gvijh]_kl_jhgZiZ^Z_lbhj]Zgbaf\ujZ[Zlu\Z_l[hevr_
wkljh]_gh\baaZdhlhjuor_cdZfZldb\f_klh\yadhckebabijhba\h^bll_dmqmx`b^dhklv
gZihfbgZxsmx\h^mIhwlhfmlhki_jfZlhahb^Zfbm^Z_lkyijhgbdgmlv\fZldmuhiylvlZdb
fh`_l_wlhaZf_lblvihlhfmqlh\u^_e_gbyklZgh\ylky[he__`b^dbfbb[_eh\ZlufbAgZqblm\Zk
h\meypbyb\ugZoh^bl_kvgZibd_ieh^h\blhklb
:l_i_jvij_^klZ\bfqlhm\Zk[ueg_aZsbs_gguck_dk\i_jbh^h\meypbbdh]^Zr_cdZfZldb
hldjulZDhfiZgbybag_kdhevdbokhl_gki_jfZlhahb^h\kfh]eZijh[jZlvky\fZldmihke_q_]hhgb
ljZlylhl^\mo^hk_fbqZkh\gZiml_r_kl\b_q_j_afZldm\\_jodfZlhqghcljm[_Jblfbqgu_
khdjZs_gbyfZldbihfh]Zxlbfijh^\b]ZlvkyZfZlhqgu_ljm[uh[jZamxl\hegugZdhlhjuo
ki_jfZlhahb^uieu\ml\gmljvHgb^he`gu\u[jZlvijZ\bevgucimlvlZddZdycp_de_ldZihqlb
\k_]^Z\uoh^blbah^gh]hybqgbdZaZjZafZlhqghcljm[_ki_jfZlhahb^uhl^uoZxlb`^mldh]^Z
ihy\blkyycp_de_ldZ\_^vdZdfuagZ_fycp_de_ldZmgZkdhjhe_\Z\_q_jbgdbHgZaZklZ\ey_lk_[y
`^ZlvH[uqghki_jfZlhahb^u\u`b\Zxl\l_q_gb_qZkh\ghhl^_evgu_kihkh[guijh^_j`Zlvky
iylvk_fv^g_cihke_iheh\h]hZdlZL_ji_eb\u_j_[ylZ
Ihke_h\meypbbycp_de_ldZkimkdZ_lkyihfZlhqghcljm[_gZ\klj_qmki_jfZlhahb^Zf
Hieh^hl\hj_gb_ijhbkoh^bliml_fkebygbyh^gh]hki_jfZlhahb^Zbh^ghcycp_de_ldb\fZlhqghc
ljm[_\f_kl_hgbh[jZamxlab]hlmwlhij_^r_kl\_ggbdaZjh^urZ
Bgh]^Zijbh\meypbb\uoh^yl^\_ycp_de_ldbblh]^Z`_gsbgZfh`_laZqZlvjZaghycp_\uo
[ebag_ph\Q_fhgZklZjr_l_fqZs_wlhkemqZ_lkydjhf_lh]hfgh]h_aZ\bkblhlgZke_^kl\_gghklb
\g_dhlhjuok_fvyojh`^Z_lky[hevr_[ebag_ph\Baj_^dZgZk\_lihy\eyxlkyh^ghycp_\u_
[ebag_puWlhijhbkoh^blijb^_e_gbbab]hlugZ^\_qZklbkjZamihke_hieh^hl\hj_gbyh^gbf
ki_jfZlhahb^hf
l_q_gb_kmlhdihke_hieh^hl\hj_gbyycp_de_ldZhklZ_lky\fZlhqghcljm[_Ab]hlZm`_gZqZeZ
^_eblvkyh^gZdh^Z`_k_cqZkg_lgbdZdhc]ZjZglbbqlh\uaZ[_j_f_g__l_Qlh[u[_j_f_gghklv
gZklmibeZjZklmsbcaZjh^ur^he`_ghimklblvky\fZldmb\h\j_fyijbdj_iblvkyd__kl_gd_
ihdjulhcwg^hf_ljb_fDjhf_lh]hhj]Zgbaf^he`_gihemqblvhlfZldbkb]gZehlhfqlhaZjh^ur
�gZf_kl_eywlh]hij_^gZagZq_gohjbhgbq_kdbc]hgZ^hljhibgq_eh\_dZ O=Q\flhlkZfuc
]hjfhgmjh\_gvdhlhjh]h\fhq_baf_jyxll_klugZ[_j_f_gghklvBf_gghhgaZ[hlblkyhlhf
qlh[u`_elh_l_eh\u`behbijh^he`beh\ujZ[hldmijh]_kl_jhgZijhlb\ghfkemqZ_
hieh^hl\hj_ggZyycp_de_ldZ[m^_l\ufulZijbke_^mxs_cf_gkljmZpbbb\ugbq_]hg_aZf_lbl_
F_`^mhieh^hl\hj_gb_fycp_de_ldbbfhf_glhfdh]^ZaZjh^uraZdj_iey_lky\fZld_ijhoh^bl
k_fv^_kylv^g_cLhevdhihke_wlh]hfh`ghkdZaZlvqlh\u[_j_f_gguKe_^mxsb_^_\ylvf_kyp_\
[m^mlgZklhevdhaZo\Zlu\ZxsbfbqlhfuihdZij_^ihqblZ_fg_aZljZ]b\Zlvwlml_fm
?klveb\_jhylghklvaZ[_j_f_g_lv_kebmiZjlg_jrblhevdhqlhaZdhgqbeZkvf_gkljmZpby"h^ghf
gZmqghfbkke_^h\ZgbbiZjuiulZ\rb_kyaZ\_klbj_[_gdZ^he`gu[uebaZgbfZlvkyk_dkhf
dhlhju_aZgbfZebkvk_dkhf\^_gvh\meypbbbebgZdZgmg_g__\_jhylghklvaZqZlvj_[_gdZkhklZ\beZ
\bIhke_k_dkZbf_\r_]hf_klhaZiylv^g_c^hh\meypbbaZ[_j_f_g_eb\b`_gsbg
G_dhlhju_aZ[_j_f_g_ebg_kfhljygZlhqlhk_dk[ueaZ^he]h^hh\meypbbDZdfumihfbgZeb
ki_jfZlhahb^ufh]ml\u`blv\l_q_gb_g_^_ebIhwlhfm\l_hjbbaZqZlb_fh`_lgZklmiblv\
�ijhf_`mld_f_`^mk_fvx^gyfb^hh\meypbbbh^gbf^g_fihke_g__jm]bfbkeh\ZfbgZr_hdgh
aZqZlbykhklZ\ey_l\hk_fv^g_cIjZ\^Zfgh]b_`_gsbguihgylbyg_bf_xldh]^Zmgboh\meypby
Ke_^h\Zl_evghqlh[uhl\_lblvgZ\hijhkgZoh^bl_kveb\u\ahg_jbkdZgZ^hmagZlv
ijh^he`bl_evghklv\Zr_]hpbdeZ
H\meypbyh[uqghgZklmiZ_laZ^g_c^hke_^mxs_cf_gkljmZpbb?kebm\ZkZ[khexlgh
klZ[bevgucpbde^eysbcky^g_clhh\meypby\k_]^Z[m^_lijboh^blvkygZ_]hk_j_^bgmgZ
c^_gvlh_klvjh\ghq_j_a^\_g_^_ebihke_gZqZeZihke_^gbof_kyqguoIjb\hkvfb^g_\ghfhdg_
wlhhagZqZ_lqlh`_gsbgZfh`_laZ[_j_f_g_lvf_`^mfbf^gyfbpbdeZ
�Z\Zcl_ij_^iheh`bfqlhm\ZkklZ[bevguc^g_\gucpbdebf_gkljmZpby^eblkyk_fv^g_clh
_klvki_j\h]hihk_^vfhc^_gvpbdeZWlhhagZqZ_lqlhihke_f_gkljmZpbbijhoh^bl\k_]hh^bg
^_gvh^bg_^bgkl\_gguc^_gvij_`^_q_fgZklmiZ_ljbkdaZ[_j_f_g_lvl_q_gb_iylb^g_c
ihke_f_gkljmZpbb\_jhylghklvaZ[_j_f_g_lvhq_gv\ukhdZ
IjblZdhfpbde_h^ghagZqghg_klhblaZgbfZlvkyg_aZsbs_ggufk_dkhfkjZamihke_f_gkljmZpbb
:\hlg_^_ey^hf_gkljmZpbbk]hihc^_gvgZh[hjhl[_ahiZkgZAZlhqlhihke_l_e_rhmgZ
k\_lg_ihy\bekyj_[_ghdfh`ghih[eZ]h^Zjblveb[hm^Zqmeb[hwdklj_ggmxdhgljZp_ipbx
k_wlh\u]ey^bllZd[m^lh\uqbkeblvi_jbh^dh]^Z`_gsbgZfh`_laZ[_j_f_g_lvhq_gve_]dhgm
dZd`_p_euo\hk_fv^g_cih^jy^DZaZehkv[ug_\_ebdZij_fm^jhklvH^gZdhlml_klvijh[e_fZ
Ebrvmg_fgh]bo`_gsbgpbdeklZ[be_guhq_\b^ghlh`_wlhaZf_lbebGbdh]^ZaZjZg__
g_ba\_klghgZklmibleb\wlhff_kyp_h\meypbyjZgvr_bebiha`_q_fh[uqghIhwlhfmgZ\kydbc
kemqZcgm`gh[jZlv[he__rbjhdh_hdghaZqZlby?kebh\meypbyk^\bg_lky\k_]hgZ^\Z^gy\i_j_^
bebgZaZ^g_[_ahiZkguci_jbh^m\_ebqblky^h^g_c:aZqZklmxhldehg_gby_s_[hevr_B_keb
\ug_ex[bl_aZgbfZlvkyk_dkhf\h\j_fyf_gkljmZpbblhhklZ_lky\k_]hiZjhqdZ^g_cdh]^Zfh`gh
g_ij_^hojZgylvky[_ajbkdZaZ[_j_f_g_lvBgufbkeh\Zfbij_^hojZg_gb_gbdh]^Zg_ihf_rZ_l
K_dk
?kebb_klvqlhlhh[s__m\k_oex^_cgZqbgZyk^j_\ghklbb^hgZrbo^g_clZdwlhk_dk
;hevrbgkl\hbagZkeb[haZgbfZxlkybfeb[haZgbfZebkveb[h[m^mlaZgbfZlvky?keb[uk_dkZg_
kms_kl\h\Zehlhbex^_cgZA_fe_g_[ueh[uGmbebbo`bagv[ueZ[u]hjZa^hkdmqg__K_dk
h^ghbakZfuo_kl_kl\_gguo^_egZk\_l_hkh[_ggh_kebmq_klvqlh\wlhfhlghr_gbbfug_kbevgh
hlebqZ_fkyhl`b\hlguobg_\Z`ghdZdb_hlghr_gbyfuij_^ihqblZ_f]_l_jhbeb
]hfhk_dkmZevgu_
Q_eh\_d_^bgkl\_ggh_kms_kl\hdhlhjh_klu^blkyk_dkZFuijyq_fkydh]^ZaZgbfZ_fky
ex[h\vxihdjZcg_cf_j_\[hevrbgkl\_kemqZ_\
WlblZbgkl\_gghklvbaZij_lghklvijb\h^yldlhfmqlhk_dkbkihdhg\_dh\khijh\h`^Zeky
khfg_gbyfbijbq_fb\gZrb^gbkblmZpbyg_kebrdhfbaf_gbeZkvFug_agZ_fqlh^_eZxl
^jm]b_g_agZ_f\uoh^ylebgZrb`_eZgbyaZjZfdbijbebqbcbg_qm\kl\m_fm\_j_gghklb\lhf
qlhfu^hklZlhqghohjhrb\k_dk_IZjZ^hdkZevghghk_dk^_ehh^bghdh_h^bghq_kl\h\^\h_f
K_]h^gyhk_dk_ibrmlfgh]hZfheh^_`vh[hboiheh\qZkZfbkfhljblihjghWjhlbq_kdb_\b^_h
jZkijhkljZgyxlkyq_j_akhpbZevgu_k_lbZih^jhkldbihkueZxlnhlh]jZnbbwj_]bjh\Zgguoqe_gh\
bmijm]bokhkdh\hkh[haZbgl_j_kh\ZggufihdehggbdZfG_dhlhju_ml\_j`^ZxlqlhaZ\kxk\hx
bklhjbxq_eh\_q_kdh_h[s_kl\h_s_gbdh]^Zg_[uehgZklhevdhhldjulufbk_dkmZebabjh\Zgguf
DZdgbiZjZ^hdkZevghghwlhihjh`^Z_lkljZggmx^\hckl\_gghklvGZf^hklmigumgbdZevgu_
bklhqgbdbbgnhjfZpbbb\^hogh\_gby\kn_j_\ha[m`^_gbyqm\kl\_gghklbbl_e_kguo
gZkeZ`^_gbck_agZgb_fbjZgZoh^blkygZjZkklhygbb\ulygmlhcjmdb^hklZlhqghijhlygmlv__
ddhfivxl_jghcdeZ\bZlmj_beb\dexqblvkfZjlnhgBl_fg_f_g__g_ihoh`_qlhhldjulhklv
k^_eZeZgZk[he__m\_j_ggufb\k_[_Kdhj__gZh[hjhl
IjbqbgZ\lhfqlhgZfih\k_f_klghihdZau\Zxl]eygp_\u_dZjlbgdbK_dkb^_ZeuhdZau\Zxlky
g_^hky]Z_fufbbgZrbkhfg_gby\k_[_ebrv\hajZklZxlBkiulu\Zy\ha[m`^_gb_fu\k_lZd`_
ohlbfkijylZlvkyohlyh[s_kl\hbm\_jy_lgZkqlhklu^blvkyg_q_]hLZdhcdhgljZklfgh]b_
\hkijbgbfZxl[he_ag_gghj_amevlZl_`_gsbgZfg_j_^dhdZ`_lkyqlhihkh\j_f_gguff_jdZfm
gbokeZ[h_eb[b^hg_^hklZlhqghaZo\Zlu\Zxs_]hk_dkZbh^ghagZqghfZehhj]Zafh\
Fgh]bfbagZky\ghg_ihf_rZ_lqmlvih^dhjj_dlbjh\Zlvk\h_\hkijbylb_^_ckl\bl_evghklbGb`_
j_qvihc^_lhlhfqlhlZdh_\gZr_fihgbfZgbbghjfZevgZyk_dkmZevgZy`bagvIh^keh\hf
ghjfZevgZyfugb\dh_fkemqZ_g_ih^jZamf_\Z_fqlh\k_fhklZevgufmdh]hk_dkmZevgZy`bagv
ke_]dZhlebqZ_lkygm`ghklu^blvkyIjhklhhgbijZdlbdmxlg_lhq_faZgbfZ_lky[hevrbgkl\h
K_dkmZevghklvijbgbfZ_llukyqmnhjfblhevdh\uagZ_l_qlhijZ\bevgh^ey\ZkFugZ^__fky
qlhkfh`_f\g_klbk\hxe_ilm\dhibedmk_dkmZevgh]hijhk\_s_gbybihfh`_f\k_f`_eZxsbf
gZdhg_pjZkdj_ihklblvkybihemqblvm^h\hevkl\b_hlk_dkZ
I_j\uck_dkmZevguchiul
FZehq_]h\`bagbfuohlbfgZklhevdh`_kbevghdZdihemqblvi_j\uck_dkmZevguchiul
H`b^Zgbyihhlghr_gbxdk_[_biZjlg_jmihjhcqj_a\uqZcgh\ukhdbbhq_gvkeh`ghij_^klZ\blv
dZd\k_^he`ghijhbkoh^blvgZkZfhf^_e_
Wlhijb\h^bldlhfmqlhijbk_dkmZevghf^_[xl_g_dhlhju_bkiulu\ZxljZahqZjh\Zgb_\k_[_beb
\k\h_fiZjlg_j_ug_^hklb]ebhj]ZafZ";uehg_dhfnhjlghaZgbfZlvkyk_dkhf\l_oihaZoh
dhlhjuo\uqblZeb"I_gbkiZjlg_jZh[fydq_j_a^_kylvk_dmg^"IZjlg_jg_eZkdZe\Zrdeblhj"
AZiZkbl_kvl_ji_gb_fK_dkgbq_fg_hlebqZ_lkyhl^jm]bokn_j`bagbQlh[u\k_ihemqbehkv
ohjhrhgm`ghlj_gbjh\ZlvkyWlhdZkZ_lkyb\Zr_]hiZjlg_jZKe_^m_lgZkljhblvkygZlhqlh
i_j\ucjZag_[m^_lb^_ZevgufGhmf_jb\h`b^Zgby\u\k_jZ\ghfh`_l_ijbh[j_klb
iheh`bl_evguchiul
B\k_lZdbi_j\uck_dk^he`_gdh]^Zgb[m^vkemqblvkyFukh[jZebg_fgh]hbgnhjfZpbb
[eZ]h^Zjydhlhjhci_j\uc[ebgg_[m^_ldhfhf
ghj\_`kdhfnbevf_FmjZ\vbih^x[dhc \fjZkkdZau\Z_lkyhdhfiZgbbih^jm]dhlhju_
mqZlky\klZjr_crdhe_Mgbo_klvljZ^bpbym]hsZlvlhjlhfih^jm]mqlh[uhlf_lblvgZqZeh__
iheh\hc`bagb;_Z_^bgkl\_ggZy_s_g_iheZdhfbeZkvlhjlhf?ce_lbf_kyp_\bhgZ^mfZ_l
qlh\_kvfbjaZf_j\h`b^Zgbb__i_j\h]hk_dkmZevgh]hhiulZ
ijhq_f;_Zg__^bgkl\_ggZydlhkqblZ_lqlh\k_hklZevgu_wlhm`_k^_eZebbgZ^hihkdhj__d
gbfijbkh_^bgblvky?keb]heh\Zi_j_iheg_gZlZdbfbfukeyfbg_f_rZ_lhagZdhfblvkyk
Kj_^gbc\hajZklk_dkmZevgh]h^_[xlZm^_\mr_d\Ghj\_]bbkhklZ\ey_lijbf_jghe_lGh
ih^q_jdg_fwlhkj_^gbc\hajZklZg_ij_^_evgucDlhlhgZqbgZ_ljZgvr_Zdlhlhiha`_GZ
kZfhf^_e_lhevdh\bfheh^_`bgZqbgZxliheh\mx`bagv^he_lLZdbfh[jZahfq_l\_jhba
iyl_juoih^jhkldh\i_j_r_^rbobakj_^g_crdheu\klZjrmxg_bf_xlk_dkmZevgh]hhiulZ
�jm]bfbkeh\Zfb;_Zg_klhbllhjhiblvkykdmkhqdhflhjlZ
G_lgbq_]hiehoh]h\lhfqlh[uhjb_glbjh\ZlvkygZkj_^gbc\hajZklk_dkmZevgh]h^_[xlZgh
g_h[oh^bfhihfgblvqlhwlhdZkZ_lkybkdexqbl_evgh\Zkb\Zr_]hiZjlg_jZGZqbgZcl_iheh\mx
`bagvlh]^Zdh]^Z\udwlhfm]hlh\uLh_klvlh]^Zdh]^Z\Zfohq_lky ijbkemrZcl_kvdk\h_fm
jZamfm\fbdh]^Z\u\ha[m`^_gu ijbkemrZcl_kvdk\h_fml_em\fBgh]^Z]heh\Zbl_ehg_\khklhygbb
^h]h\hjblvky\lZdhfkemqZ_\hafh`ghemqr_ih^h`^ZlvG_dhlhju_khaj_\Zxl_s_\kj_^g_c
rdhe_^jm]b_g_kdhevdbfb]h^Zfbiha`_Z_klvblZdb_dlh`^_l^he_lb^Z`_^hevr_
Fgh]b_ghj\_`pu\i_j\u_aZgbfZxlkyk_dkhfkihklhyggufiZjlg_jhfijb[ebabl_evghk\h_]h
\hajZklZghba^_kvg_kms_kl\m_lgbdZdboijZ\beH^gb^_eZxlwlhkex[bfuf^jm]b_k
g_agZdhfp_flj_lvbk^jm]hfbebih^jm]hcMdh]hlhwlhkemqZ_lky\kiZevg_Zmdh]hlh\
lmZe_l_ghqgh]hdem[ZG_ijZ\bevguo\ZjbZglh\g_l_kebh[hbomqZklgbdh\\k_mkljZb\Z_l
Lhevdhihfgbl_hijZ\beZoijbebqbyIhgylghqlh\u\ha[m`^_gubkljZklgh`_eZ_l_aZgylvky
k_dkhfijyfhk_cqZkghg_iehoh[ugZclbf_klh]^_\ug_ihf_rZ_l_hdjm`ZxsbfGZijbf_j
fZehijbylgh]hkb^_lv\kZfhe_l_jy^hfkq_j_kqmjkljZklghciZjhcWee_gfh`_lwlhih^l\_j^blv
hgZihiZeZ\lZdmxkblmZpbxdh]^Ze_l_eZ\GvxChjd=hem[dbijbl\hjyebkv[m^lhg_]h\hjylgb
ihghj\_`kdbgbihZg]ebckdbohly[uehhq_\b^ghqlhhgbbaDjbklbZgkZggZbwlhhdhgqZl_evgh
i_j_ihegbehqZrml_ji_gbyWee_gM\Z`Zcl_hdjm`ZxsboG_ijbqbgycl_bfg_m^h[kl\
Fgh]bobgl_j_km_l\hijhkqlhdhgdj_lgh^he`ghijhbahclb\ihkl_eb bebq_]hijhbahclbg_
�^he`gh\fqlh[u^_\mrdZfh]eZaZy\blvZym`_g_^_\kl\_ggbpZ bebG_ly_s_
^_\kl\_ggbpZ\fFh`ghebkh\_jrZlvg_dhlhju_k_dkmZevgu_^_ckl\bybijbwlhfhklZlvky
�^_\kl\_ggbp_c"himklbf^_\mrdZaZgbfZeZkvZgZevgufk_dkhfghg_\Z]bgZevgufWlh
kqblZ_lky":dZdgZkq_lhjZevgh]hk_dkZbebi_llbg]Z"QlhlZdh_\dhgp_dhgph\gZklhysbck_dk"
MgZkg_lh^ghagZqgh]hhl\_lZghgZfdZ`_lkyqlhg_klhblp_ieylvkyaZyjeudb
G_kms_kl\m_lijZ\bevgh]hbg_ijZ\bevgh]hk_dkZbm`l_f[he__gZklhys_]hbg_gZklhys_]hu
kZfbmklZgZ\eb\Z_l_jZfdbk\h_ck_dkmZevghc`bagb
Zri_j\uchiulfh`_l[ulvhq_gvjZaghh[jZaguf\_^vk_dk[u\Z_lbhjZevgucb\Z]bgZevgucb
ZgZevgucI_llbg]wlhlh`_k_dkufh`_l_gZkeZ^blvkyij_djZkgufk_dkhf[_aljZ^bpbhggh]h
\eZ]Zebsgh]hijhgbdgh\_gbyKh]eZkbl_kvZ[kmj^gh[ueh[uml\_j`^Zlvqlhe_k[bygdZhklZg_lky
^_\kl\_ggbp_c^hl_oihjihdZg_aZcf_lky\Z]bgZevgufk_dkhfkfm`qbghc
Kh\j_f_ggu_ih^jhkldbdZdijZ\behg_iehohhk\_^hfe_guhlhfqlhij_^klZ\ey_lkh[hck_dkAZ
wlhfh`ghih[eZ]h^Zjblvg_lhevdhmjhdbiheh\h]h\hkiblZgbyghbihjghnbevfudhlhju_
[hevrbgkl\hrdhevgbdh\kfhljbl_s_^hk_dkmZevgh]h^_[xlZhij_dbwlhfm Z\hafh`ghb
[eZ]h^Zjy"\ffgh]b_[_kihdhylky^hklZlhqghebhgbhiulgu^eyi_j\h]hk_dkZQlh_keby
g_^hklZlhqghohjhr":\^jm]hg bebhgZ\fih^mfZ_lqlhyqlhlh^_eZxg_ijZ\bevgh"
h\j_fyi_j\h]hk_dkZ]ZjZglbjh\Zggh[m^_lfgh]hkm_luQlh[u\ugb^_eZebwlhg_[m^_l
ihoh`_gZihjghnbevfDZdb\ex[uo^jm]bonbevfZo\ihjghlh`_bkihevamxlkyki_pwnn_dlu
\k_qlhihdZau\Zxl\ihjghnbevfZom^Zklkyih\lhjblv\j_Zevghklbohlyhgbbhkgh\ZgugZ
j_Zevghc`bagbIjh\_^_fZgZeh]bxknbevfhfOh[[blgZr_ffbj__klv]hjughwlhg_
hagZqZ_lqlh\gboh[blZxl^jZdhgu:_keb[uhgblZfbh[blZeblh\jy^ebjZa]h\Zjb\Zeb[u
]hehkhf;_g_^bdlZDZf[_j[wlqZ
Z`ghihfgblvqlhihjghZdl_juwlh\k_jZ\ghqlhkihjlkf_guwdklj_fZeu\dZdhflhkfuke_
�KdZ`_flZdhgbohjhrhgZlj_gbjh\ZguDh]^ZkfhljbrvgZOv_lbeyYgkjm^Z@dZ`_lky[m^lh
dZlZlvkygZeu`Zohq_gve_]dhGh_keb\u\i_j\u_\`bagb\klZ\gZeu`bihiulZ_l_kvijh^_eZlv
lh`_qlhbhglh\_jhylg__\k_]hkehfZ_l_k_[_r_x
G_jZkkqblu\Zcl_qlhkfh`_l_kjZ\gblvkykba\_klghcihjgha\_a^hcB\jy^ebm\Zkki_j\h]hjZaZ
ihemqZlkykeh`gu_ihaubaDZfZkmlju:kdhj__\k_]hhgbm\Zkgbdh]^Zg_ihemqZlkyb\wlhf
g_lgbq_]hkljZrgh]h^eyohjhr_]hk_dkZhgbkh\k_fg_h[yaZl_evgui_j\ucjZa[m^_lfgh]h
g_eh\dbo^\b`_gbcghlZdb^he`gh[ulvB\wlhf_klvhij_^_e_ggh_hqZjh\Zgb_ZfgZ\_jgh_
ihdZ`_lkyqlhm\Zkkebrdhffgh]hjmdbebkebrdhffZehgh]ghihke_g_kdhevdbolj_gbjh\hd
klZg_le_]q_
Z`ghkgbablvh`b^Zgbyg_lhevdhihhlghr_gbxdk_[_G_aZ[m^vl_[ulvkgbkoh^bl_evg__d
iZjlg_jmIjbi_j\hfk_dkmZevghfdhglZdl_hgbebhgZ_s_g_agZxlqlh\ZfgjZ\blkybgZ\_jgydZ
g_j\gbqZxlg_f_gvr_\Zkex[hfkemqZ_g_iehoh[uihlhfh[h\k_fih]h\hjblvh[km^blvqlh
ihgjZ\behkv;m^_lebih\lhj_gb_b_keb^Zlhqlh[u\uohl_ebk^_eZlvih^jm]hfm"
DZdlm^Zkfh`_lqlhlh\hclb"
FulhevdhqlhgZibkZebqlhiheh\Zy`bagv[u\Z_lhq_gvjZaghh[jZaghclZdqlhZdp_gl
bkdexqbl_evghgZ\Z]bgZevghfk_dk_hklZ\ey_laZ[hjlhfkebrdhffgh]boex^_cK_dkg_
h[yaZl_evgh[u\Z_llhevdhf_`^mfm`qbghcb`_gsbghcohlv\gZr_fij_bfms_kl\_ggh
]_l_jhk_dkmZevghfh[s_kl\_bfh`_lkeh`blvkylZdh_fg_gb_LZd\Ghj\_]bbijbf_jghdZ`^Zy
^_kylZy`_gsbgZbf__lk_dkmZevguchiulkij_^klZ\bl_evgbp_ck\h_]hiheZL_fg_f_g__fu
m^_ebfi_j\hfm\Z]bgZevghfmiheh\hfmZdlm^hklZlhqgh\gbfZgbyBg_ihlhfmqlhwlh
_^bgkl\_gguckihkh[aZgbfZlvkyk_dkhfZihlhfmqlhgZfqZs_\k_]haZ^Z\Zeb\hijhkubf_gghh
g_f
Hq_gvfgh]b_^_\mrdbi_j_^i_j\uf\Z]bgZevgufk_dkhffmqZxlkyke_^mxsbfb\hijhkZfb
Ihc^_lebmf_gydjh\v"b;m^_lebfg_[hevgh"Dh_dlh[hblkyqlh\eZ]Zebs_hdZ`_lky
q_j_kqmjmadbfDZdlm^Zkfh`_lqlhlh\hclb"LZf^Z`_lZfihgkljm^hfihf_sZ_lky
Fh`_l[ulvi_jki_dlb\Zlh]hqlh\gmljb\Z]bguhdZ`_lkyg_qlhgZklhevdh[hevrh_dZdi_gbkb
dZ`_lkymkljZrZxs_cghih\_jvl_lZf^hklZlhqghf_klZZ]bgZhq_gvweZklbqgZhgZ
jZkly]b\Z_lkyb\^ebgmb\rbjbgmdh]^Z\u\ha[m`^_guFgh]b_^mfZxlqlhml_odlhg_
aZgbfZekyk_dkhf\eZ]Zebs_[he__madh_q_fml_odlhaZgbfZekyu\hafh`ghkZfbkeurZeb
fheq_f[hevr_m^_\mrdbiheh\uodhglZdlh\l_fk\h[h^g__mg__\h\eZ]Zebs_Wlhg_lZd
eZ]Zebs_ij_^klZ\ey_lkh[hcfur_qgmxljm[mrbjbgmdhlhjhc\ukZfb\khklhygbb
j_]mebjh\ZlvIjbq_fg_aZ\bkbfhhldhebq_kl\Zi_gbkh\beb\b[jZlhjh\ih[u\Z\rbo\gmljb?keb
\uohjhr_gvdhjZkkeZ[bl_kvi_gbkm[m^_lijhs_ijhkdhevagmlv\h\eZ]Zebs_Z_kebgZijy`_l_kv
�lm^Z[m^_lkeh`gh\\_klb^Z`_kZfuclhgdbcij_^f_lZ`__keb\uj_]meyjghaZgbfZ_l_kvk_dkhf
\Zfg_khklZ\blljm^ZgZijyqv\eZ]Zebs_bl_fkZfufkmablv_]h:_keb\u[m^_l_Zdlb\gh
m^h\hevkl\bybk_[_biZjlg_jmIhijh[mcl_
Fgh]b_^_\mrdbg_j\gbqZxli_j_^i_j\ufiheh\ufZdlhfbwlhg_m^b\bl_evghe_]dhf
\heg_gbbg_lgbq_]hkljZrgh]hgh_keb\u[m^_l_kbevghi_j_`b\Zlvwlhfh`_lhljZablvkygZ
\Zrbohsms_gbyo
Dh]^Zg_j\gbqZ_rvg_hkhagZgghk`bfZ_rvfurpu\eZ]ZebsZZwlhhkeh`gy_lijhgbdgh\_gb_b
kihkh[kl\m_l\hagbdgh\_gbx[heb
Dh]^Z`_gsbgZ\ha[m`^Z_lky__iheh\u_hj]Zgum\eZ`gyxlkyWlZ`b^dhklvjZ[hlZ_ldZd
_kl_kl\_ggZykfZadZ?keb\u\hegm_l_kvlh\ha[m^blvky]hjZa^hkeh`g__LZdh_fh`_lkemqblvky
^Z`__keb\ul\_j^hj_rbebqlhohlbl_k_dkZG_j\haghklvfh`_lihf_rZlv\Zfhl^ZlvkygZ\hex
`_eZgbc
?keb\h\eZ]Zebs_kmohbeb\ug_ijhba\hevghk`bfZ_l_furpugZkl_gdZo\eZ]ZebsZfh]ml
h[jZah\ZlvkyfZe_gvdb_lj_sbgudhlhju_bgh]^Zg_fgh]hdjh\hlhqZlHiZkghklbhgbg_
ij_^klZ\eyxlghbijbylgh]h\wlhffZeh
i_j\ucjZa]eZ\gh_g_lhjhiblvkyQ_f^hevr_eZkdbbihp_embl_fijhs_jZkkeZ[blv
fmkdmeZlmjm?keb\u\ha[m^bl_kvdZdke_^m_llhkfZadb\h\eZ]Zebs_^he`gh[ulv^hklZlhqgh
KdZaZggh_hlghkblkyg_dh\k_f`_gsbgZf;u\Z_lblZdqlh\eZ]Zebs_hklZ_lkykmobfg_kfhljygZ
kbevgh_`_eZgb_\hkoblbl_evgmxij_ex^bxihegmxjZkkeZ[e_gghklvbhq_\b^gh_\ha[m`^_gb_B
gZh[hjhlmg_dhlhjuo`_gsbg\eZ]Zebs_fh`_lm\eZ`gblvkyimklv^Z`_hgbbg_bkiulu\Zxl
\ha[m`^_gbyK\yavf_`^mfha]hfbl_ehfg_\k_]^ZijyfZyGhohjhrhqlhkms_kl\mxl
Zevl_jgZlb\u_kl_kl\_gghfmm\eZ`g_gbxIj_djZkghih^hc^_lkexgZbebkfZadZdmie_ggZy\
fZ]Zabg_bebZil_d_DklZlbkfZadZfh`_lmkbeblvhsms_gbyb^eyi_j\h]hjZaZg_iehoh[u__
ijbh[j_klb\_^vg_evayij_^kdZaZlvaZjZg__dZdhc[m^_lj_Zdpby\Zr_]hl_eZ
BjZamf__lky\jZa]h\hj_hi_j\hfk_dk_g_\hafh`ghh[hclbklhjhghc^_\kl\_ggmxie_\mFu
ihk\ylbebp_emx]eZ\mkZfhfmmadhfmf_klm\eZ]ZebsZghdh_qlhklhblih\lhjblv_s_jZa
Kh\_jr_gghg_h[yaZl_evghqlhijbi_j\hfiheh\hfZdl_m\Zkihc^_ldjh\v_jhylghklv
Bgbdlh\ihke_^kl\bbg_kfh`_lkdZaZlvijbhkfhlj_[uem\Zkk_dkbebg_l=bf_gg_ihdju\Z_l
\eZ]Zebs_iheghklvxwlhg_ie_gdZj\msZykyijbijhgbdgh\_gbbZweZklbqguch[h^hdLZdqlhg_
ljZlvl_g_j\uihimklmEmqr_gZijZ\vl_fukebgZ[he__\Z`gu_\_sblZdb_dZdwdheh]bq_kdZy
�dZlZkljhnZdjbabkk[_`_gpZfbbg_^hklZlhqghohjhr__iheh\h_\hkiblZgb_\rdhe__\kl\_ggZy
ie_\Zg_aZkem`b\Z_l[_kkhgguoghq_c
FZe_gvdb_obljhklb
L_i_jv\uagZ_l_qlhijhbkoh^blk\eZ]Zebs_f\h\j_fyiheh\h]hZdlZGhdZd\k_j_Zebah\ZlvgZ
ijZdlbd_"Fufh`_fij_^eh`blv\Zf^\Zqbklhl_ogbq_kdbokh\_lZhlhfdZdemqr_e_qvk
fm`qbghc bebfZevqbdhf\f\i_j\ucjZagh\ufh`_l_\u[jZlvblj_lbc\ZjbZglWlh\Zr_
\eZ]Zebs_k_Zevl_jgZlb\uh^bgZdh\hohjhrb_kebhgb\Zfih^oh^yl
I_j\uc\ZjbZglljZ^bpbhggucgh_]hklhbljZkkfhlj_lvFbkkbhg_jkdZyihabpbyj_^dhklv^ey
ihjghnbevfh\lZddZdiehoh\b^guiheh\u_hj]Zgu ZdZdhckfuke\ihjgh_keblZfg_
ihdZau\Zxliheh\u_hj]Zgu"\fgh\j_Zevghffbj_wlhhq_gvm^Zqguc\u[hj^eyi_j\h]hiheh\h]h
ZdlZIjbfbkkbhg_jkdhcihabpbb\ue_`bl_gZkibg_Zfm`qbgZjZkiheZ]Z_lkyf_`^m\Zrbogh]
\Zrbb_]h`b\hlb]jm^vih\_jgmlu^jm]d^jm]m\fI_gbk\oh^bl\h\eZ]Zebs_aZkq_llh]hqlh
ohjhrhgZqZlvih^\mfijbqbgZf\ijhp_kk_iheh\h]hZdlZ\ufh`_l_\hi_j\uop_eh\ZlvkyZ\h
\lhjuoihklhygghgZ[ex^ZlvaZj_Zdpb_c^jm]^jm]Zqlhiha\hey_lihgylvohjhrheb\Zfh[hbf
Wlhhkh[_ggh\Z`gh\i_j\ucjZadh]^Zb\ub\ZriZjlg_jg_j\gbqZ_l_:_keb\Zk[m^_lkfmsZlv
\a]ey^iZjlg_jZ\u\k_]^Zfh`_l_aZdjulv]eZaZ
G_dhlhju_ij_^ihqblZxlkZfbdhgljhebjh\Zlvex[mxkblmZpbxubal_odlhg_ex[bldh]^Z
dlhlh^jm]hcmijZ\ey_lZ\lhfh[be_fbg_baf_gghj\_l_kvaZjmev"Lh]^Zemqr_\k_\aylv\k\hb
jmdbb\u[jZlvihamk\_jomDh]^ZiZj_gve_`blgZkibg_Z\uhdZau\Z_l_kvgZ^gbfwlhlh`_
g_iehoh_gZqZehK\h_]hjh^Zi_j_\_jgmlZyfbkkbhg_jkdZyihabpbyIhklZ\vl_dhe_gbkgZjm`ghc
klhjhgu_]h[_^_jbky^vl_gZi_gbk?kebohlbl_h[hijbl_kvehdlyfbbebeZ^hgyfbhdjh\ZlvZf
g_h[yaZl_evghkb^_lvdZdgZehrZ^bohlyfgh]b_b]h\hjylqlh\lZdhciha_^_\mrdZkdZq_lgZ
fm`qbg_K_cqZk[m^_l_^\b]Zlvky\hkgh\ghf\uIjbwlhf\ufh`_l_dhgljhebjh\ZlvgZkdhevdh
]em[hdhi_gbk\hc^_l\h\eZ]Zebs_bkdhjhklv^\b`_gbchl\q_fij_bfms_kl\hihauk\_jom
�DZdbijbfbkkbhg_jkdhcihabpbb\uohjhrh\b^bl_ebpZ^jm]^jm]ZZwlhkljZrgh\ZlhghlZd
e_]q_khh[sblviZjlg_jmdh]^Zqlhlh^hklZ\ey_l\Zfm^h\hevkl\b_bebgZijhlb\\uau\Z_l
^bkdhfnhjl
G_dZ`^uciheh\hcZdlaZ\_jrZ_lkyhj]ZafhfohlylZdgZfdZ`_lkyihke_ijhkfhljZihjghWlh
dZkZ_lkybfm`qbgb`_gsbgG_i_j_`b\Zcl_hj]Zaflh`_ijb^_lkhiulhfbg_gm`gh\i_j\uc
jZa\bgblv\_]hhlkmlkl\bbk_[ybebiZjlg_jZ
Qlh[ubkiulZlvhj]ZafgZ^hohjhrhagZlvk\h_l_ehbqm\kl\h\Zlvk_[ym\_j_gghG_dhlhjuf
`_gsbgZfe_]q_^hklbqvhj]ZafZkihklhyggufiZjlg_jhf:qlh[umagZlvk\h_l_ehlj_[m_lky
�kghjh\dZjm]bfbkeh\Zfbg_ij_g_[j_]Zcl_fZklmj[Zpb_cMfgh]bo`_gsbgmoh^yl]h^uij_`^_
q_fhgbgZqbgZxlbkiulu\Zlvhj]Zafkk_dkmZevgufiZjlg_jhfijbfZklmj[Zpbb`_^hklbqv
hj]ZafZh[uqghe_]q_Ghlj_gbjh\dZ\ex[hfkemqZ_ihfh]Z_l
Hq_gv\Z`ghh[sZlvkykiZjlg_jhfJZkkdZ`bl__fmq_]h\uohlbl_Lhevdhg_h`b^Zcl_qlhhg
bebhgZ\fhj]Zgbam_l\Zfhj]Zafiheg_ghjfZevgh\aylv\k_\k\hbjmdb
?keb\uaZgbfZ_l_kvk_dkhfkiZjlg_jhfwlhg_hagZqZ_lqlh\ug_fh`_l_m^_eblv\gbfZgb_kZfhc
k_[_IhdZ`bl_iZjlg_jmqlh^hklZ\ey_l\Zfm^h\hevkl\b_Zhg\k\hxhq_j_^vihdZ`_lqlh
gjZ\blky_fm
K_dkwlha^hjh\hGhdZdb\kemqZ_k^jm]bfbijbylgufbaZgylbyfb\k_]^Zijbkmlkl\m_l^hey
jbkdZDhgljZp_ipbykgb`Z_ljbkd\_g_jbq_kdboaZ[he_\Zgbcbg_`_eZl_evghc[_j_f_gghklbih
lZdhfm`_ijbgpbimdZdj_fgb[_ahiZkghklbb\_ehkbi_^gucre_fkgb`Zxljbkdk_jv_aguoljZ\f
AZdhgljZp_ipbxhl\_qZ_l_g_lhevdh\ughbiZjlg_j?keb^\h_mqZkl\mxl\k_dk_lh^\h_^he`gu
b^mfZlvhij_^hojZg_gbbH^gZdhg_\k_]^ZjZamfghjZkkqblu\ZlvqlhiZjlg_jhdZ`_lky
ih^]hlh\e_gGZrkh\_lg_klhbli_j_deZ^u\Zlvwlmhl\_lkl\_gghklvgZg_]hihaZ[hlvl_kvh[h
\k_fkZfb WlhdZkZ_lkybxghr_cdhlhju_qblZxlgZrmdgb]m\f?keb\ZriZjlg_jlh`_
ih^]hlh\e_gwlhohjhrbcagZdWlhhagZqZ_lqlhf_`^mmrZfbmg_]hbf__lkyk_jh_\_s_kl\h
DhgljZp_ipbylj_[m_lieZgbjh\ZgbylZdqlhjZa[_jbl_kv\wlhf\hijhk_aZjZg__Ih]h\hjbl_kh
k\hbfe_qZsbf\jZqhfbihijhkbl__]hkh\_lZZlZd`_aZ]eygbl_\]eZ\uhij_^hojZg_gbbLZf\u
gZc^_l_\k_qlhgm`ghagZlvFuj_dhf_g^m_fkhq_lZlvij_a_j\Zlb\kf_lh^hfdhgljZp_ipbb
dhlhjuch[_ki_qb\Z_l\ukhdbcmjh\_gvaZsbluhlg_`_eZl_evghc[_j_f_gghklbGZ^Zggucfhf_gl
\ZjbZglu^eyfm`qbg
Ij_a_j\Zlb\_^bgkl\_ggucf_lh^dhgljZp_ipbbij_^hojZgyxsbchl\_g_jbq_kdboaZ[he_\Zgbc
u\iheg_fh`_l_bkihevah\Zlvlhevdh_]hghke_^bl_qlh[uhgg_ihj\Zeky\h\j_fyiheh\h]h
ZdlZBg_aZ[m^vl_bamqblv]eZ\mhij_a_j\Zlb\Zo\g_cfuh[h\k_fih^jh[ghjZkkdZ`_f
?keb\uohlbl_k_dkZbbkihevam_l_dhgljZp_ipbxlhih`ZemcklZgZkeZ`^Zcl_kvLhevdh\u
agZ_l_]hlh\u\ubebg_lGZr]eZ\guckh\_l\hkijbgbfZcl_i_j\ucjZaZ^_d\ZlghZbf_gghdZd
�i_j\ucjZaZevr_\ugZ[_j_l_kvhiulZb\k_[m^_lihemqZlvkyemqr_Lj_gbjh\dbijbghkyl
ieh^u
:gZevguck_dk
=eZ\mh^jm]hfhl\_jklbbfuaZdhgqbebke_^mxsbfml\_j`^_gb_fl_jjblhjbyhdhehb\gmljb
ZgmkZgZiheg_gZg_j\gufbhdhgqZgbyfbh`b^Zxsbfbqlhbo[m^mlklbfmebjh\ZlvI_j_^d_flh
wlhhldju\Z_lgh\u_]hjbahglu\k_dkmZevghc`bagb
Gh\Zf\hafh`ghdZ`_lkyqlhijb]eZkblvihimihmqZkl\h\Zlv\k_dkmZevguob]jZowlh
kebrdhfDhg_qghij_djZkghqlhmgZklZffgh]hg_j\guohdhgqZgbcghdZdboklbfmebjh\Zlv"
Fgh]b_\hkijbgbfZxlZgZevguck_dkdZdg_qlhkljZggh_b]jyagh_balhc`_dZl_]hjbbqlh
ie_ldZbih\yadZgZ]eZaZoQlh"DZdfh`ghqlhlhaZkh\u\Zlv\hl\_jklb_badhlhjh]h
bkijZ`gy_rvky"
:gZevguck_dk[_akhfg_gbcjZa\e_q_gb_^eyhiulguoBfg_h[yaZl_evghaZgbfZlvky_kebm\Zk
g_l`_eZgbyL_fg_f_g__hgklZgh\blky\k_[he__h[uqghcijZdlbdhckj_^b]_l_jhk_dkmZevguo
iZjqZklghklbijbhijhk_[jblZgkdhcfheh^_`bf_`^mb]h^Zfb\uykgbehkvqlhihqlb
dZ`^uciylucaZgbfZekyZgZevgufk_dkhfaZihke_^gbc]h^G_l\_kdboijbqbgml\_j`^Zlvqlh
ghj\_`pukbevghhlebqZxlkyhlZg]ebqZg
Ohlbffulh]hbebg_lghex^baZgbfZxlkyZgZevgufk_dkhfIjbqbgugZlh[u\ZxljZagu_bg_
\k_]^Zijb_fe_fu_gZgZr\a]ey^Dkh`Ze_gbxqZklh^_\mrdb\ugm`^_gukh]eZrZlvkygZ
ZgZevguck_dkdhlhjuc\uau\Z_lmgbo^bkdhfnhjlb[he_ag_ggu_hsms_gbyJZkijhkljZg_gh
fg_gb_[m^lhZgZevguck_dkwlhlhdq_fm^_\mrdb^he`guijb\udgmlvGhlZd[ulvg_
^he`gh
:gZevguck_dk^he`_g[ulv^h[jh\hevgufbijbylguf?keb\Zfg_gjZ\blkyg_ijh^he`Zcl_u
^he`gumklZgh\blvjZfdb
Gh_keb\Zfbgl_j_kghlhwlZ]eZ\Z^ey\ZkFgh]bf`_gsbgZfgjZ\blkyZgZevguck_dkdhlhjuc
[u\Z_lhq_gvjZaghh[jZagufIh^l_jfbghfZgZevguck_dkih^jZamf_\Z_lkyex[ZynhjfZ
klbfmeypbbZgZevgh]hhl\_jklbyWlhfh`_l[ulvijhgbdZxsbck_dkdh]^Z\gmljv\\h^yli_gbk
beb\b[jZlhjbebeZkdbiZevpZfbbebklbfmeypbyyaudhf h[ebau\Zgb_ZgmkZ\hdjm]b\gmljb
_]h\fdhlhjZybgZq_gZau\Z_lkyjbffbg]hf?keb\ug_ohlbl_^himkdZlvi_gbk\k\hxihim
ZgZevgh_hl\_jklb_fh`_lihjZ^h\Zlv\Zk^jm]bfbkihkh[Zfb
Kh\_ludhlhjufbfuk\Zfbih^_ebfky\wlhc]eZ\_ijb]h^ylky^eyl_odlhohq_laZgylvky
ijhgbdZxsbfZgZevgufk_dkhflh_klvk\\_^_gb_f\aZ^gbcijhoh^iZevp_\i_gbkZblZd^Ze__
HghlebqZ_lkyhl\eZ]Zebsgh]hk_dkZihwlhfm\ZfgZ^hhagZdhfblvkykg_dhlhjufbgxZgkZfb
i_j_^l_fdZd\uijbklmibl_dg_fm
DZd\u\hafh`ghihfgbl_aZnmgdpbhgbjh\Zgb_ZgmkZhl\_qZxl^\_kbevgu_fur_qgu_
\he_cWlhhq_gvijZdlbqghgZfg_gm`gh[_`Zlv\lmZe_lkehfy]heh\mbebbkijZ`gylvky\kZfuc
g_ih^oh^ysbcfhf_gl;eZ]h^Zjy^\mfknbgdl_jZfZgZevgh_hl\_jklb_iehlghaZdjulhBbaaZ
wlh]hdklZlbfug_fh`_fhij_^_eblvgZklhysbc^bZf_ljijyfhcdbrdb
Fgh]b_kqblZxlqlhaZ^gbcijhoh^hq_gvmadbc]hjZa^hm`_q_f\eZ]Zebs_wlhf\_jhylghb
djh_lkyijbqbgZfZ]bq_kdh]h\ebygbydhlhjh_fukebh[ZgZevghfk_dk_hdZau\ZxlgZfm`qbgGh
wlhebrvhlqZklbkhhl\_lkl\m_l^_ckl\bl_evghklbIjyfmxdbrdmfh`ghkjZ\gblvkrZjhf
aZ\yaZgguf\ma_ekh^ghcklhjhguFurpujZkiheh`_gu[eb`_dgZjm`ghcqZklbbk`bfZxl
dhg_pdbrdbkh]jhfghckbehcWlhhagZqZ_lqlhhq_gvmadh[m^_llhevdhmkZfh]h__djZygh_keb
ij_h^he_lvkhijhlb\e_gb_knbgdl_jh\\gmljbhdZ`_lkyijhklhjgheZ]Zebs_`_wlhljm[dZ
khklhysZybafurpih\k_c^ebg_ hl\oh^Z\h\eZ]Zebs_^hr_cdbfZldb\fIhwlhfmhghfh`_l[ulv
jZ\ghf_jghmadbflh]^ZdZdijyfZydbrdZmadZyebrv\gZqZe_Dlhfm`_furpug_\k_]^Zk`Zlu
?keb\u[m^_l_k`bfZlvbodZdh_lh\j_fylhhgbjZkkeZ[ylkylZdqlhmadhg_[m^_lgb]^_
B\k_`_ZgZevgh_hl\_jklb_^_ckl\bl_evghmadh_qlhaZljm^gy_lijhgbdgh\_gb_\gmljvIjb
\Z]bgZevghfiheh\hfZdl_gm`ghjZkkeZ[blvkyqlh[ufurpug_gZijy]Zebkvbk_dkg_\uau\Ze
^bkdhfnhjlZKnbgdl_juZgmkZjZ[hlZxlih^jm]hfmDZd\uagZ_l_ZgZevgh_hl\_jklb_aZdjulh
^Z`__keb\uZ[khexlghjZkkeZ[e_gugZijbf_jdh]^Zkibl_bebih]jmabebkv\]em[hdmx
f_^blZpbxgmlj_ggbcknbgdl_jjZ[hlZ_lihklhygghb\ug_kfh`_l_jZkrbjblvZgZevgh_
hl\_jklb_ijhklhjZkkeZ[b\rbkvH^gZdh\ufh`_l_ihf_rZlvfurp_dhlhjhcmijZ\ey_l_ lh_klv
\g_rg_fmknbgdl_jm\fgZijyqvky_s_kbevg__ug_dhgljhebjm_l_\gmlj_ggbcknbgdl_jghkh
\j_f_g_fhgaZkq_lklbfmeypbbklZg_l[he__k\h[h^guf
=eZ\guckh\_lgZqbgZlvihlbohgvdmG_gZ^hki_j\h]h`_jZaZj_a\h\\h^blv\ihim
wj_]bjh\Zgguci_gbkbeb[hevrhc\b[jZlhjIhlj_[m_lky\j_fyqlh[uknbgdl_jujZkkeZ[bebkv
�eygZqZeZgZmqbl_kvjZkkeZ[eylv\g_rgbcknbgdl_jdhlhjuf\ufh`_l_mijZ\eylvZihke_b
\gmlj_ggbcihcf_l\q_f^_ehIhlj_gbjmcl_kvkij_^f_lZfbihlhgvr_iZevpZfbbebk_dk
b]jmrdZfbfZeh]h^bZf_ljZbijb\udgbl_dhsms_gbyfFgh]bfgZ^hjZah]j_lvkyij_`^_q_f
hgbihqm\kl\mxlqlh]hlh\u
?kebihlhjhibl_kvlhjbkdm_l_aZjZ[hlZlvf_edb_ZgZevgu_lj_sbgudhlhju_gZke_^mxsbc^_gv
fh]mlq_jlh\kdb[he_lvWlhagZdhfh\k_fq_ciZjlg_jf_lbe\h\eZ]Zebs_ghihhrb[d_ihiZe\
^jm]h_hl\_jklb_?kebm`\ukh[jZebkvaZgylvkyZgZevgufk_dkhflhdZdke_^m_lih^]hlh\vl_kv
WlhagZqblqlh\ukiZjlg_jhf^he`guaZiZklbkvl_ji_gb_fi_j_^bki_kg_cg_gZrkemqZc
=eZ\gh_ijZ\bevghgZqZlvihlhfklZg_le_]q_:gmk[m^_ljZkkeZ[eylvky\k_[hevr_b[hevr_
B\hlfuih^hrebdlhfmqlhim]Z_lhq_gvfgh]bo:gZevgh_hl\_jklb_g_aZdju\Z_lkykjZamihke_
k_dkZHg_lg_m`_eblZdhklZg_lkygZ\k_]^Z"G_i_j_`b\Zcl_Furpuf_^e_gghkh`fmlkygh
bfihgZ^h[blky\j_fy
^_ckl\bl_evghklb\hafh`ghih\j_^blvknbgdl_jgZ\k_]^ZdZdbex[u_^jm]b_qZklbl_eZgh
lhevdh_kebijbf_gblv]jm[mxkbem
AZihfgbl_Zgmkkha^Zg^eylh]hqlh[ubag_]h\uoh^beb\_sb[yevrb_ihjZaf_jmq_f
kj_^g_klZlbklbq_kdbci_gbkGZqgbl_f_^e_ggh^_ckl\mcl_hklhjh`ghg_kl_kgycl_kv]h\hjblv
klhi_kebqlhlhb^_lg_lZdb\k_[m^_lohjhrh
�jm]hc\Z`gucZki_dlijbZgZevghfk_dk_wlhkfZadZ?keb\eZ]Zebs_h[uqghm\eZ`gy_lkykZfh
bkdmkkl\_gghckfZadbg_h[hclbkvDh]^Zg_lkfZadbhq_gvkeh`gh\\_klbqlheb[h\gmljvZ_keb
lZf[m^_lkmohfurpukbevghjZklygmlkyZwlhih\urZ_l\_jhylghklvlj_sbgbfZe_gvdbo
djh\hl_q_gbc
Kl_gdZdbrdbke_]dZm\eZ`gy_lkyaZkq_ljZ[hlu`_e_a\gmlj_gg_ck_dj_pbbghwlhijhbkoh^bl
g_aZ\bkbfhhllh]h\ha[m`^_gu\ubebg_lgmlj_ggyyqZklvlheklhcdbrdbihdjulZkebabklhc
h[hehqdhc lZd`_dZdb\gmlj_ggyyqZklv\eZ]ZebsZbebjlZgZijbf_j\fDexq_\ZyoZjZdl_jbklbdZ
ex[hckebabklhckhklhbl\lhfqlhhgZijhba\h^blkfZadm kexgZ\hjlmbeb\Z]bgZevguck_dj_l\h
\eZ]Zebs_\fDh]^ZkebabklZyh[hehqdZdbrdbih^\_j]Z_lkyjZa^jZ`_gbxkdZ`_fi_gbkhfhgZ
\ujZ[Zlu\Z_lkfZadmqlh[uaZsblblvkyhlih\j_`^_gbcLZdbfh[jZahfk_dkklbfmebjm_l
ijhba\h^kl\hkfZadbGhwlh]hg_^hklZlhqghEm[jbdZglugm`ghh[yaZl_evghbkihevah\Zlv
:l_i_jvd]eZ\ghfm\hijhkmbkijZ`g_gbyk_keurZebbklhjbbhlhfdZd\h\j_fyZgZevgh]h
k_dkZm`_gsbgg_ijhba\hevghhihjh`gbekydbr_qgbd
WlhfZehdh]h\ha[m`^Z_lghljm^ghba[_`Zlvlh]hnZdlZqlh\lheklhcdbrd__klvdZeh\u_fZkku
�kh[kl\_ggh^eywlh]hlheklZydbrdZbkha^ZgZZ`_dh]^Z\ug_qm\kl\m_l_ihau\h\d
^_n_dZpbbdZeh\u_fZkkukh[bjZxlky\dbrd_^hlh]hfhf_glZdZdhgZg_gZihegblkyLheklZy
dbrdZkdeZ^]^_ojZgylkydZeh\u_fZkkuij_`^_q_f\uj\mlkygZjm`mB_keb\ug_
ihaZ[hlbl_kvh[h\k_faZjZg__hgbfh]mlihiZklvgZi_gbkk_dkmZevgu_ijbgZ^e_`ghklbbeb
iZevpuqlh\_jhylgh\uah\_lrhd?keblZdh_kemqblkywlhg_agZqblqlhk\Zfbqlhlhg_lZd
G_lijbqbgklu^blvkyJZam`\uj_rbebbkihevah\Zlvdbr_qgbd^eyk_dkZq_]hlhih^h[gh]h
fh`ghh`b^Zlv
DkqZklvxfh`ghmf_gvrblvjbkddhgnmaZG_dhlhju_ij_^ihqblZxlijhfulvdbrdmi_j_^k_dkhf
kihfhsvxfZe_gvdhcdebafudhlhjZyijh^Z_lky\Zil_d_:dlhlhoh^bl\lmZe_lij_`^_q_f
ij_^ZlvkyZgZevgufml_oZf
Dhg_qgh\ug_aZ[_j_f_g__l_ijbZgZevghfk_dk_ghfh`_l_ih^o\Zlblv\_g_jbq_kdmx[he_agv
Fgh]b_aZ[u\Zxlh[wlhfbebkqblZxlqlhrZgkh\aZjZablvkyf_gvr_q_fijb\Z]bgZevghf
iheh\hfZdl_^_ckl\bl_evghklb`_kblmZpbykh\_jr_gghbgZyG_dhlhju_aZ[he_\Zgbye_]q_
i_j_^Zxlkyq_j_aZgmk
H[yaZl_evghbkihevamcl_ij_a_j\Zlb\_kebiZjlg_jgh\ucbeb\u\g_fg_m\_j_guWlhdZkZ_lky
ex[h]hk_dkZFh`ghaZgbfZlvkyg_aZsbs_gguf\Z]bgZevgufk_dkhf_keb\ubiZjlg_jm\_j_gu
^jm]\^jm]_gh\Zgmk_iheghdbr_qguo[Zdl_jbcihwlhfm]b]b_gZhkh[_ggh\Z`gZu`_g_
ohlbl_qlh[udbr_qgu_[Zdl_jbbihiZeb\h\eZ]Zebs_bebfhq_bkimkdZl_evgucdZgZebflZfg_
f_klhbhgbfh]mlkijh\hpbjh\Zlvbgn_dpbxWlhdZkZ_lkybfm`qbg
;m^vl_hkh[_gghhklhjh`guijbi_j_oh^_hlZgZevgh]hk_dkZd\Z]bgZevghfmg_aZ\bkbfhhllh]h
qlh\\h^blky\gmljvi_gbkbebiZevpuOhjhrh[ubkihevah\Zlvij_a_j\Zlb\ijbZgZevghfk_dk_Z
ijbi_j_oh^_d\Z]bgZevghfmkgylv_]hBg_aZ[m^vl_lsZl_evgh\ufulvk_dkb]jmrdbihke_lh]h
dZdbobkihevah\Zeb^eyZgZevguoml_o
k_dkrhiZoijh^Zxlkyki_pbZevgu_ijbkihkh[e_gby^eyZgZevgh]hk_dkZH[uqghmgbogZdhgp_
_klvh]jZgbqbl_evqlh[uhgbg_bkq_aeb\g_^jZolheklhcdbrdb
h\eZ]Zebs_gbqlhg_ihl_jy_lky\_^v_]h^ebgZg_ij_\urZ_lkfDbr_qgbd`_gZijhlb\
ijZdlbq_kdb[_a^hg_gG_ijbylgh_oZlv\ljZ\fimgdlqlh[uihke_ZgZevgh]hk_dkZba\e_qv
jZqbex[ylih^_eblvkykf_rgufbbklhjbyfbhij_^f_lZodhlhju_hgbba\e_dZebbaaZ^g_]h
ijhoh^ZgZqbgZyhlk\_q_cbb]jmr_qguofZrbghdbaZdZgqb\ZyZcih^hfb[mluedZfbF_^bdZf
lh`_ohq_lkyqmlhqdmihjZa\e_qvkygZjZ[hl_
hlb\k_hkgh\gu_ijZ\beZZgZevgh]hk_dkZ?keb\k_k^_eZlvijZ\bevghhg^hklZ\blm^h\hevkl\b_
bfm`qbgZfb`_gsbgZfghijbmkeh\bbqlh`_gsbgui_j_klZgmlaZgbfZlvkybfjZ^bfm`qbg
:gZevgufk_dkhfdZdbex[uf^jm]bfgZ^haZgbfZlvkylhevdh_keb\ukZfbwlh]hohlbl_
Kh\_jr_gghh[uqguck_dk
�:f_jbdZgkdbck_jbZe_\hqdbihdhjbel_e_wdjZgu\]h^mbfgh]b_khqeb_]h
j_\hexpbhggufihlhfmqlhlZfh[uqgu_^_\mrdbaZgbfZebkvh[uqgufk_dkhflZdbfdZdhchg
_klvf_klh[_kdhg_qguohj]Zafh\b`ZjdbokhblbcgZdmohgghfklhe_fum\b^_eb
aZf_rZl_evkl\hg_eh\db_iZmaubg_m^Zqgu_ihiuldbhk_^eZlvex[bfh]h\k_dkmZevghf[_ev_
Hq_gvaZgbfZl_evghgZ[ex^ZlvaZl_fgZkdhevdhkZfhhl\_j`_gghimklvbkjZaghckl_i_gvx
mki_oZ]_jhbgbk_jbZeZklZjZxlkykhhl\_lkl\h\Zlvb^_ZeZfgZ\yaZggufihidmevlmjhc
�_\hqdZogZfihdZaZebdZdjZkkuiZxlkyb^_Zeuijbklhedgh\_gbbkj_Zevghklvx
�_\hqdbijh^mdlkh\j_f_ggh]hfbjZ\dhlhjhfk_dkh[s_^hklmi_gDhfiZgbbih^jm]aZ
[mluehqdhc\bgZh[km`^Zxsb_bglbfgu_ih^jh[ghklbk\h_cebqghc`bagbi_j_klZeb[ulv
�j_^dhklvx_\mrdbaZ\eZ^_ebijZ\hfgZk_dk
LudjmlZ_kebml_[yg_lijh[e_fkk_dkmZevguf`_eZgb_fbluagZ_rvq_]hohq_rv\ihkl_ebB
wlh^_ckl\bl_evgha^hjh\h_keblhevdhlug_emdZ\brvkkh[hcb^jm]bfb
Dkh`Ze_gbxih^h[gZyhldjulhklvg_mfhebfhijb\h^bldlhfmqlhh`b^Zgbyhlk_dkmZevghc
`bagb\hajZklZxlbhgZij_\jZsZ_lky\Zj_gm^eykhj_\gh\ZgbcBebrv[eb`Zcr_cih^jm]_fh`gh
^h\_jblvkybaZ^ZlvaZij_lgu_\hijhkuGhjfZevghebqlhfuaZgbfZ_fkyk_dkhf\k_]hjZa\^\_
�g_^_eb"_eZ_rveblufbg_l\h\j_fydZ`^h]hk_dkZ"DZd^mfZ_rvwlhgbq_]h_keby
bkiulu\Zxhj]Zaflhevdhdh]^ZkZfZk_[yklbfmebjmx"
�LZdqlh`_lZdh_h[uqguck_dk"Z\Zcl_hlijZ\bfkygZihbkdbijhklh]hklZg^Zjlgh]hk_dkZ[_a
\kyq_kdbomobsj_gbc
Dh]^Zhp_gb\Z_rvk\hxebqgmx`bagvijhs_\k_]hkjZ\gblvdhebq_kl\hk_dkZDZq_kl\h_]hhq_gv
km[t_dlb\ghZ\hlih^kqblZlve_]dhDh]^Zm]_l_jhk_dkmZevguoiZjkijZrb\ZxldZdqZklhhgb
aZgbfZxlkyk_dkhflhihemqZxlijbf_jghh^bgblhl`_hl\_l\h\k_o_\jhi_ckdbokljZgZo
]_l_jhk_dkmZevgu_iZjuaZgbfZxlkyk_dkhfh^bg^\ZjZaZ\g_^_exMiZjlg_jh\g_khklhysbo\
hnbpbZevghf[jZd_k_dkZqmlv[hevr_q_fm`_gZluoMh^bghq_d_]hf_gvr_\k_]hH
]hfhk_dkmZeZofuagZ_ffZehghg_dhlhju_bkke_^h\ZgbyihdZau\Zxlqlhe_k[bckdb_iZju
aZgbfZxlkyk_dkhfijZdlbq_kdbklZdhc`_qZklhlhcqlhb]_l_jhk_dkmZevgu_
M^b\bl_evg__\k_]hlhqlhjZagbpZf_`^m\hajZklgufb]jmiiZfbhdZaZeZkvg_\_ebdZDZd
k\b^_l_evkl\mxlj_amevlZluwlh]hbkke_^h\Zgbylhevdhijb[eb`Zykvdiylb^_kylbex^bgZqbgZxl
j_`_aZgbfZlvkyk_dkhf^Zblh\biZjmdZaZebqlhk_dkmgbo[u\Z_lh^bg^\ZjZaZ\g_^_exbeb
qZs_ijhq_f\hajZkl\k_`_b]jZ_lkms_kl\_ggmxjhev\^Zgghfhlghr_gbbK]h^Zfb
k_dkmZevgh_`_eZgb_kgb`Z_lkymfm`qbgihy\eyxlkyijh[e_fukwj_dpb_cZm`_gsbgbaaZ
gbadh]hmjh\gywkljh]_gZbklhgqZ_lkykebabklZyh[hehqdZ\eZ]ZebsZbijbiheh\hfZdl_\hagbdZxl
g_ijbylgu_hsms_gby
IhgZqZemgh\u_hlghr_gbygZihfbgZxlgZjdhlbd keZ\Z[h]m[_aih[hqguownn_dlh\\fK_j^p_
aZoe_klu\ZxlkqZklv_`_eZgb_bm^h\e_l\hj_gghklv
ex[e_ggucq_eh\_daZ[u\Z_lqlh\hdjm]kms_kl\m_lqlhlh_s_K_dkklZgh\blky\Z`g__kgZ_^u
^jma_cHgaZf_gy_lkh[hcj_qvi_j_^Z\Zylhqlhg_\hafh`gh\ujZablvkeh\ZfbgZk\_l__klv
lhevdhlubybwlh\k_qlhk_cqZkbf__lagZq_gb_
Dkh`Ze_gbx\dhgp_dhgph\g_aZf_lghih^djZ^u\Z_lky[ulH^gZ`^udh]^ZeZ^hgvex[bfh]h
gZqg_lkimkdZlvkyd\Zr_ch[eZklb[bdbgb\u\a]eyg_l_gZqZkubkdZ`_l_kba\bgyxs_cky
�meu[dhcZ\Zchleh`bfFg_aZ\ljZjZgh\klZ\Zlvu\g_aZighhkhagZ_l_qlhg_ohlbl_
aZgbfZlvkyk_dkhf\k_^gbgZijhe_l^ZbiZjlg_jm`_g_lZd]hjbl`_eZgb_fQlhkemqbehkv"
G_m`_eb\uhoeZ^_eb^jm]d^jm]m"BebwlhghjfZevgh_jZa\blb_hlghr_gbc"
h^ghfg_f_pdhfbkke_^h\ZgbbbamqZeZkviheh\Zy`bagvihqlbluk]_l_jhk_dkmZevguo
klm^_glh\gZoh^b\rboky\klZ[bevguohlghr_gbyoH[gZjm`beZkvq_ldZy\aZbfhk\yavf_`^ml_f
dZd^he]hiZju[ueb\f_kl_bl_fdZdqZklhhgbaZgbfZebkvk_dkhfkj_^g_fgZijhly`_gbb
i_j\h]h]h^Z\ex[e_ggu_aZgbfZebkvk_dkhf^_kylvjZa\f_kyplh_klvjZaZ\g_^_exijbq_f
\b[he__k_fbjZa\f_kypDh\lhjhfm]h^mdhebq_kl\hiheh\uoZdlh\kgb`ZehkvLZd\
i_jbh^f_`^m]h^hfblj_fyf_g__iheh\bguiZjaZgbfZebkvk_dkhf^\Z`^u\g_^_exbebqZs_
Q_j_aiylve_lmqZklgbdb^hklb]Zebgb`g_chlf_ldbQZklhlZiheh\uodhglZdlh\kgb`ZeZkv\^\h_
k^_kylb^hiylbjZa\f_kyp:gZeh]bqgu_j_amevlZlufh`ghgZ[ex^Zlvb\^jm]bo
bkke_^h\ZgbyoZlZd`_me_k[bckdboiZj
Keh\hf\ug_h^bghdb_keb\ZfdZ`_lky[m^lhk_dkZ\\Zr_c`bagbklZehf_gvr_q_fjZgvr_Gh
dZdbf_gghbaf_gyxlky\Zrb`_eZgby"G_f_pdh_bkke_^h\Zgb_\uy\behg_kdhevdhex[hiulguo
aZdhghf_jghkl_cgZqZe_hlghr_gbcbfm`qbgub`_gsbgubkiulu\Zxlijbf_jghh^bgZdh\h_
`_eZgb_k_dkZbh^bgZdh\h_klj_fe_gb_dbglbfghklb[ebahklbGhaZl_fgZ[ex^Z_lkyg_qlh
kljZggh_?kebfm`qbgubq_j_aljb]h^Z\k_lZd`_\ha[m`^Zxlkylhm`_gsbgk_dkmZevgh_
`_eZgb_kms_kl\_gghhkeZ[_\Z_lm`_ihke_]h^Zhlghr_gbcLZd\l_q_gb_i_j\h]h]h^Zljbba
q_luj_ohijhr_gguoklm^_glhdml\_j`^ZebqlhbfqZklhohq_lkyk_dkZQ_j_aljb]h^ZlZdhc`_
hl\_l^Z\ZeZ\k_]hh^gZbaq_luj_omqZklgbp
Hq_gvohjhrhhljZ`Z_lkblmZpbxlhdZdqZklhfm`qbgub`_gsbguklZedb\ZxlkykhldZahfdh]^Z
bfohq_lkyk_dkZghj\_`kdhfbkke_^h\ZgbbhdhlhjhffumihfbgZeb\ur_iheh\bgZfm`qbg
hl\_lbeZqlhbohl\_j]Zxl\j_fyhl\j_f_gbbdZ`^uc^_kylucml\_j`^Zeqlh_]hhl\_j]ZxlqZklh
QlhdZkZ_lky`_gsbglh\bgbdh]^ZbebdjZcg_j_^dhihemqZebhldZahliZjlg_jh\
AZlhihlj_[ghklv\[ebahklbkiZjlg_jhfm`_gsbgg_lhevdhg_kgb`Z_lkyk]h^ZfbZgZh[hjhl
\hajZklZ_lhllZd\hl[ZgZevgh\uoh^bl`_gsbguohlyleZkdbZfm`qbguk_dkZIhq_fm\k_
lZdmkljh_ghfug_agZ_fG_f_pdb_mq_gu_ijh\h^b\rb_bkke_^h\Zgb_\u^\bgmeb]bihl_amqlh
wlhijhbkdbw\hexpbb@_gsbgu[_kkhagZl_evghbkihevamxlk_dkdZdkihkh[ijb\e_qvfm`qbgmZ
ihke_l_jyxlbgl_j_k\_^vp_ev^hklb]gmlZbfm`qbgZdj_idhm\ya\k_lyoDh_dlhkqblZ_lqlh
hl\_ldjh_lky\jZaebqghckbe_[bheh]bq_kdh]hiheh\h]h\e_q_gby gZkdhevdhk_dkk\yaZgk
\e_q_gb_ffujZkkfhljbf^Ze__\fBgZdhg_pfgh]b_m[_`^_guqlhfm`qbgub`_gsbgu\_^ml
k_[yihjZaghfmih^\ebygb_fkhpbZevguomklZgh\hdgZr_fh[s_kl\_\ha[m`^_gb_ljZ^bpbhggh
Zkkhpbbjm_lkykfm`kdbfgZqZehf\lh\j_fydZd\hkiblZgghc`_gsbg_g_ijbklZeh\ujZ`Zlvk\hb
g_k_dkmZevghfmih\_^_gbxq_ffm`qbgu
�hkboihjfu]h\hjbebhlhfqlhq_f^hevr_iZjuhklZxlky\f_kl_l_ff_gvr_mgboklZgh\blky
k_dkZGhijbwlhfmkZfuokqZkleb\uoiZj[hevr_k_dkZq_fmhklZevguoOhjhrZygh\hklv\lhf
qlh[hevr_wlhg_kebrdhffgh]hb\Zfg_ijb^_lky]gZlvkyaZdhebq_kl\hfDZgZ^kdb_mq_gu_
hijhkbebq_eh\_dbijbrebd\u\h^mqlhmjh\_gvkqZklvyg_ih\urZekyml_odlhaZgbfZeky
k_dkhfqZs_jZaZ\g_^_exIhoh`_ex^bgZrebahehlmxk_j_^bgm^eyihegh]hkqZklvyihqlb\k_f
^hklZlhqghh^gh]h^\moiheh\uoZdlh\\g_^_ex
DZdb__s_Zki_dluiheh\hc`bagbdjhf_dhebq_kl\Z\ebyxlgZgZrmm^h\e_l\hj_gghklv_x"B
kgh\Zhl\_lij_^hij_^_e_gdZq_kl\hhlghr_gbcKms_kl\m_ll_kgZyk\yavf_`^mdZq_kl\hf
k_dkmZevghc`bagbbl_fgZkdhevdhfu^h\hevguhlghr_gbyfbIjhs_]h\hjyijbohjhrbo
hlghr_gbyobk_dk\hkoblbl_e_gOhlybg_ba\_klghwlhohjhrbck_dkih\urZ_lm^h\e_l\hj_gghklv
hlghr_gbyfbbeb`_l_ieu_hlghr_gbykem`ZlaZeh]hfohjhr_]hk_dkZ"b^bfhb]jZxljhevh[Z
nZdlhjZ
Ohjhrb_hlghr_gbykljhylkygZdhffmgbdZpbbIZju^he`gujZa]h\Zjb\Zlvhk_dk_bqm\kl\ZoGh
[h`_fhcdZdwlhg_ijhklhIhq_fmfuh[yaZl_evgh^he`gu]h\hjblvhk_dk_"Bf_gghhlkmlkl\b_
jZa]h\hjh\b^_eZ_lkemqZcgu_k\yabbgh\u_hlghr_gbylZdbfbk_dkmZevgufbFZe_gvdZyiZmaZ^ey
jZa]h\hjZij_^klZ\ey_lkym]jhahc\her_[kl\mbhqZjh\ZgbxB\k_lZdbiZjukihkh[gu_^hklb]Zlv
wfhpbhgZevghcbglbfghklb[eZ]h^Zjyh[km`^_gbxqm\kl\ihlj_[ghkl_cbh`b^Zgbc[he__
^h\hevguhlghr_gbyfbbk_dkmZevghc`bagvx\^he]hkjhqghci_jki_dlb\_Hldjulhh[km`^Zylh
q_]hhgbohlylbqlhbfgm`gh\k_dkmZevghfieZg_iZjlg_jukha^ZxlZlfhkn_jm^h\_jbyb
khhl\_lkl\_gghm^h\e_l\hj_gghklbDjhf_lh]hlZdb_iZjuqZs_aZgbfZxlkyk_dkhf
hlghr_gbyofgh]h_fh`_lm[blvk_dkmZevgh_`_eZgb_klj_kkg_^hklZlhdijh\_^_ggh]h\f_kl_
\j_f_gbg_m\_j_gghklv\kh[kl\_gguok_dkmZevguo\hafh`ghklyogbadZykZfhhp_gdZbg_]Zlb\gh_
hlghr_gb_dk\h_fml_em?keb\uqm\kl\m_l_qlhm\Zkb\Zr_]hiZjlg_jZjZagu_k_dkmZevgu_
ihlj_[ghklblhfh`_l_e_]dhihiZklv\ihjhqgucdjm]]^_h^bgihklhygghijhy\ey_lbgbpbZlb\mZ
^jm]hchldZau\Z_lG_lgbq_]hijbylgh]h\g_h[oh^bfhklbhldZau\Zlvuqm\kl\m_l_\bgmaZlh
qlhg_fh`_l_khhl\_lkl\h\Zlvh`b^ZgbyfiZjlg_jZb\_jhylghi_j_`b\Z_l_qlh_fmwlhgZ^h_klb
hgaZohq_lmclbhl\ZkGhq_f[hevr_\uh[wlhf[_kihdhbl_kvl_ff_gvr_k_dkmZevgh]h`_eZgby
[m^_l_bkiulu\Zlvdhgp_dhgph\g_dhlhju_gZqbgZxlba[_]Zlv^Z`_g_\bgguoh[tylbcbeb
ihp_em_\hiZkZykvqlhiZjlg_jaZohq_lijh^he`_gby
MiZjdhlhju_i_j_klZxlj_]meyjghaZgbfZlvkyk_dkhfqZklhgZ[ex^Z_lkylZdh_jZa\blb_
hlghr_gbcBgZb\ghiheZ]Zlvqlhbawlh]hihjhqgh]hdjm]Zfh`gh\u[jZlvkyg_ih]h\hjb\^jm]k
^jm]hf?keb[u[hevr_iZjj_rZehkvhldjulhh[km`^Zlv^jm]k^jm]hfijh[e_fu\kZfhfgZqZe_
_^\Zqlhlhg_aZeZ^behkv\hafh`ghm^Zehkv[uba[_`Zlvfgh]bo[_^
Ky^vl_jy^hfkex[bfufhleh`bl_l_e_nhgbih]h\hjbl_hafh`ghk_dkmZevgh_`_eZgb_\_jg_lky
d\Zf
GZ\_jgh_\uk_cqZk^mfZ_l_qlhdhebq_kl\hg_]eZ\gh_bfukwlbfiheghklvxkh]eZkgu
Ij_djZkgh_keb\uaZgbfZ_l_kvk_dkhfg_j_`_h^gh]hbeb^\mojZa\g_^_exghdZq_kl\hbf__l
dm^Z[hevr__agZq_gb_
LZddZdhc`_\k_lZdbm\Zkk_dk"Hg[u\Z_lhq_gvjZaghh[jZagufFh`ghkhkZlvbebaZlv
�k_dkhf\djh\ZlbgZ^b\Zg_beb\ebnl_hl_eyeydh]hlh]eZ\guc\jZ]h^ghh[jZab_lZdb_
ex^bkdmqZxlihbgljb]_bg_ij_^kdZam_fhklbh^bghdhc`bagbbebgZqZeZhlghr_gbc
Z\kljZebckdhfbkke_^h\Zgbb]h^Z\dhlhjhfmqZkl\h\Zebq_eh\_dmq_gu_ohl_eb
\uykgblvdZdbf_gghmqZklgbdbaZgbfZebkvk_dkhf\ihke_^gbcjZaH[gZjm`behkvqlhlhevdhm
\b[uebkdexqbl_evgh\Z]bgZevguck_dkIheh\bgZj_kihg^_glh\khq_lZeZ_]hkhklbfmeypb_c
iheh\uohj]Zgh\iZjlg_jZjmdZfblj_lvkhjZevgufk_dkhfQ_fZdlb\g__jmdbbyaud
\h\e_dZebkv\ijhp_kkl_f[hevr_rZgkh\[uehm`_gsbgu^hklbqvhj]ZafZ
Hlk_dkmZevghc`bagbkh\j_f_ggu_ex^bh`b^Zxlhq_gvfgh]h]hGh\j_Zevghklbk_dkdZd
ijZ\beh\_kvfZh[uq_gEbrv_^bgbpukh\hdmieyxlkydZddjhebdbEx^bmklZxldh]^Z
\ex[e_gghklvqmlvhklu\Z_lbh[u^_ggZy`bagvk__aZ[hlZfbaZlf_\Z_lk_dkmZevgmx
F_gvrbgkl\h`_gsbg^_eZxliZjlg_jmfbg_lijbdZ`^hfiheh\hfZdl_B\k_`_[hevrbgkl\h
\iheg_^h\hevguk\h_ck_dkmZevghc`bagvx:_keb\uohlbl_qlh[uklZeh_s_emqr_lhkj_^kl\h
lhevdhh^ghjZa]h\Zjb\Zcl_^jm]k^jm]hf
@_eZgb_dhlhjh_bkq_aeh
Ohl_lvk_dkZm`_g_lZ[mB^_ZevgZykh\j_f_ggZy`_gsbgZgZkeZ`^Z_lkyk_dkhf[_j_lgZk_[y
bgbpbZlb\mbwdki_jbf_glbjm_lGhqlh^_eZlv_keb`_eZgb_ijhiZehbeb_]h\hh[s_gbdh]^Zg_
[ueh"lZdbokemqZyofgh]b_qm\kl\mxlk_[yg_m^ZqgbpZfbZlhb\h\k_ba]hyfb
�Abfhc]h^ZGbg_\uiZeZq_klvihagZdhfblvkykg_\_jhylghc`_gsbghchdlhjRbjebAmkfZg
dhlhjhcgZlhlfhf_glbkihegbehkvklhe_lhdZaZeZkvfZe_gvdhckdjxq_gghc^Zfhckihegufb
]m[Zfbb\_k_eufh]hgvdhf\]eZaZoFh`ghkf_ehkdZaZlvqlhhgZg_fZehk^_eZeZ^eylh]hqlh[u
&#xbj;&#x^`;&#xbg;»�k_dkmZevgZyj_\hexpbyk\_jrbeZkvHgZmqbeZkvmMbevyfZFZkl_jkZbbj^`bgbb`hgkhg
ba\_klguol_fqlhhgbhldjueb`_gkdbchj]Zafo]h^ZoRbjebAmkfZggZqZeZjZ[hlZlv
k_dkheh]hf
Ihe\_dZkimkly\_jog_fBklKZc^_\k\h_fn_r_g_[_evghfhnbk_dgb`gu_ihedbdhlhjh]h
mklZ\e_gu^_j_\yggufbnb]mjdZfb\jZaebqguok_dkmZevguoihaZohgZ\k_lZd`_ijbgbfZ_l
�iZpb_glh\he]ZydZjv_jZij_^hklZ\beZ^hdlhjmAmkfZgmgbdZevgmx\hafh`ghklvke_^blvaZ
jZa\blb_fk_dkmZevguoijh[e_fgZijhly`_gbb^_kylbe_lbcJZgvr_ijboh^bebiZpb_gluk
ijh[e_fZfbdZkZ\rbfbkyhj]ZafZkebrdhfjZggyywydmeypbybebhlkmlkl\b_hj]ZafZGhk_cqZk
dZdgbkljZgghg_o\ZlZ_lkljZklbjZkkdZau\Z_lhgZ
;_amkeh\ghdZq_kl\hk_dkZk_cqZkgZfgh]hemqr_q_f\_ghdZdhc\wlhfijhd_kebex^b
ijhklhgbq_]hg_ohlyl"bghc\k_fml_ogheh]bq_kdbcijh]j_kkb\ukhdbcmjh\_gvklj_kkZgZ
jZ[hl_
@_gsbgudhlhju_ijboh^yldhfg_gZklhevdhmklZxlqlhbfijhs_kfhlj_lv\k\hcZcnhgq_f
m^_eblv\j_fy[ebahklbFuaZ[u\Z_f^hljZ]b\Zlvky^jm]^h^jm]Zbkfhlj_lv^jm]^jm]m\]eZaZ
hafh`gh^hdlhjAmkfZgijZ\ZIhoh`_g_^hklZlhd\e_q_gbygh\h_`_gkdh_
aZ[he_\Zgb_;hevrh_bkke_^h\Zgb_ijh\_^_ggh_\]h^mihdZaZehqlhdZ`^Zylj_lvy
Zg]ebqZgdZkljZ^Z_lhlhlkmlkl\byeb[b^h\l_q_gb_ihke_^g_]h]h^Z:\\hajZklghc]jmii_hl^h
e_ldZ`^Zyq_l\_jlZymdZaZeZqlhmg__hlkmlkl\m_lbgl_j_kdk_dkmHq_gv]jmklgu_nZdlu
Ghqlhdhgdj_lghmqZklgbpubkke_^h\Zgbyih^jZamf_\Zebih^hlkmlkl\b_fk_dkmZevgh]h\e_q_gby"
Ihijh[m_fjZah[jZlvkyk_kl_o`_o]h^h\k_dkheh]brbjhdhbkihevamxlq_luj_onZagmx
oZjZdl_jbam_lkydZd`_eZgb_k_dkmZevghcZdlb\ghklb\dexqZxs__\k_[ynZglZabbbfukeb
wjhlbq_kdhcgZijZ\e_gghklbe_q_gb_wlhbkdexqbl_evghmfkl\_ggucijhp_kkyohqmk_dkZ
k_cqZkha[m`^_gb_`_wlhbqm\kl\hgZkeZ`^_gbybqbklhnbabheh]bq_kdZyj_Zdpby
\dexqZxsZy\k_[yihfbfh\k_]hijhq_]hijbeb\djh\bdiheh\ufhj]ZgZfm\eZ`g_gb_b
jZkrbj_gb_\eZ]ZebsZmqZs_gb_imevkZb^uoZgbyZlZd`_ih\ur_gb_^Z\e_gby
H^gZdhg_^Z\ghmq_gu_ihklZ\bebih^khfg_gb_^Zggmxfh^_evBkke_^h\ZgbyihdZaZebqlhihqlb
dZ`^Zylj_lvy`_gsbgZj_^dhbebgbdh]^Zg_bkiulu\Z_l`_eZgbyaZgylvkyk_dkhflh_klvmg__g_
\hagbdZ_l\ujZ`ZykvgZmqghkihglZggh]h`_eZgbyGZi_j\uc\a]ey^kljZggucj_amevlZlDZd
lZdh_fh`_l[ulv"IhemqZ_lkyijZdlbq_kdbm\b\k_o`_gsbgbf__lkyhldehg_gb_hlghjfu"
G_lwlhg_lZdml\_j`^Z_ljy^ki_pbZebklh\Mfgh]bo`_gsbg\e_q_gb_hl\_lgh_lh_klvhgh
\hagbdZ_ldZdj_amevlZlbglbfguoijbdhkgh\_gbcbebk_dkmZevghch[klZgh\dbFh`ghkdZaZlvqlh
nbabq_kdh_\ha[m`^_gb_gZklmiZ_ljZgvr_q_f`_eZgb_LZdb_`_gsbgu\[hevr_ckl_i_gb
aZ\bkbfuhlij_ex^bbMgbogZ[ex^Z_lkyihgb`_ggucbgl_j_kdk_dkmbhgbj_^dh[_jml
bgbpbZlb\mgZk_[yghdh]^ZjZahc^mlkylhkihkh[gugZkeZ`^Zlvkyk_dkhfg_f_gvr_hklZevguo
Wdki_jl\kn_j_iheh\h]h\hkiblZgbyWfbebGZ]hkdbihk\ylbeZfgh]h\j_f_gbbamq_gbxhl\_lgh]h
\e_q_gbyk\h_cdgb]_DZdohq_l`_gsbgZhgZml\_j`^Z_lqlhihqlbmlj_lb\k_o`_gsbg
gZ[ex^Z_lkyhl\_lgZynhjfZ\e_q_gbyGZijhlb\hiheh`ghfihexk_jZkiheh`bebkv\b`_gsbgk
deZkkbq_kdhckihglZgghcnhjfhck_dkmZevgh]h\e_q_gbylh_klvdh]^Zk_dkZohq_lkyijhklhlZd
HklZevgu_gZoh^ylkyf_`^mwlbfb^\mfydjZcghklyfbBgh]^Zhgbohlylk_dkZohlylhedhfg_
agZxlihq_fmZ\^jm]bokblmZpbyohkh[h]h`_eZgbymgbog_lghaZl_fl_ehgZqbgZ_lhldebdZlvky
b]heh\Zihlbohgvdm\klmiZ_l\b]jmBebrv\b^_ckl\bl_evghkljZ^Zxlhlhlkmlkl\by\e_q_gby
dZdkihglZggh]hlZdbhl\_lgh]h
Fh^_evmqblu\ZxsZyhl\_lgh_\e_q_gb_b^_l\jZaj_akjZkijhkljZg_ggufij_^klZ\e_gb_fhlhf
dZdbf^he`_g[ulvk_dkFgh]b_^_\mrdbb`_gsbgubal_okd_ffuh[sZebkvqm\kl\h\Zebqlh
g_\ibku\Zxlky\ijb\uqgmxdZjlbgmHgbkhfg_\Zebkv\k\h_cghjfZevghklblZddZdg_
bkiulu\ZebaZbgl_j_kh\Zgghklb\k_dk_\hlebqb_hl\k_ohklZevguoHgb[uebm\_j_guqlh
fm`qbgukqblZxlbokljZggufbbl_jaZebkvm]jua_gbyfbkh\_klbbaaZlh]hqlhgbdh]^Zg_
�ijhy\eyxlbgbpbZlb\m\k_dk_eylZdbo`_gsbg[ueh[uh[e_]q_gb_fmkeurZlvqlhkms_kl\m_l
bZevl_jgZlb\gZyfh^_evk_dkmZevgh]hih\_^_gby
Fgh]h_mdZau\Z_lgZlhqlhhl\_lgh_\e_q_gb_Z[khexlghghjfZevgZy\ZjbZpby`_gkdhc
k_dkmZevghklbZg_hldehg_gb_bebaZ[he_\Zgb_
FukqblZ_fkihglZggh_\e_q_gb_ghjfhcihkdhevdmmfm`qbghghij_h[eZ^Z_lOhlyhgblh`_
fh]mlbkiulu\Zlvhl\_lgh_\e_q_gb_Ijhklhmgbowlhl\b^\e_q_gby]hjZa^hj_`_[u\Z_l
hkgh\gufDZdml\_j`^Z_lGZ]hkdb\bfm`qbgbkiulu\Zxl\i_j\mxhq_j_^vkihglZggh_
\e_q_gb_blhevdhm\bij_\Zebjm_lhl\_lgZynhjfZIhdZdhclhkljZgghcijbqbg_\k_ijb\udeb
kqblZlvqlhk_dkmZevghklvmfm`qbgb`_gsbgjZ[hlZ_lh^bgZdh\hGhdZd\u\kdhj_m[_^bl_kv
wlh\_jhylg__\k_]hg_lZd
�jm]hcbklhqgbdaZ[em`^_gbcfbnhlhfqlhk_dkmZevgh_\e_q_gb_ydh[uy\ey_lky\jh`^_gguf
bgklbgdlhfbaqbkeZl_oqlhih^^_j`b\Zxl\gZk`bagv;eZ]h^ZjybgklbgdlZffubkiulu\Z_f
`Z`^m]heh^mklZehklvFha]ihfbfhgZr_c\hebihkueZ_lkb]gZehlhfqlhihjZkh\_jrZlv
k_dkmZevgh_\e_q_gb_hlghkbehkvddZl_]hjbb\jh`^_gguobgklbgdlh\lhfh`gh[ueh[ukdZaZlv
qlhfugm`^Z_fky\k_dk_lZd`_dZd\_^_kg_bebl_iehch^_`^_K_dk[ue[ug_h[oh^bf^ey
\u`b\Zgbyg_lhevdh\b^ZghbdZ`^h]hq_eh\_dZB_kebijbqbkeylvk_dkdbgklbgdlZflh
�g_m^b\bl_evghqlhhlkmlkl\b_k_dkmZevgh]h\e_q_gbykqblZ_lky[he_agvx@Ki_rbfkhh[sblvhl
g_^hklZldZk_dkZ_s_gbdlhg_mfbjZeK_dkg_\jh`^_ggZyg_h[oh^bfhklvZ[hgmkij_fby
IhdZk_dk^hklZ\ey_lgZfm^h\hevkl\b_hgjZ[hlZ_ldZdgZjdhlbd\e_q_gb_\hagbdZ_lqZs_bfu
ohlbf[hevr_k_dkZFugZqbgZ_fklj_fblvkydkblmZpbyf]^_fh`_fihemqblvk_dkBlmlfuk
\Zfbih^oh^bfd]eZ\ghfml_abkmGZ]hkdb_keb^ey\Zkk_dkg_y\ey_lky[hgmkhf_kebgZijbf_j
\Zf[hevghbebhgZkkhpbbjm_lkyki_j_`blufgZkbeb_fbeb\ZfijhklhgZijhklhkdmqghlh
\e_q_gb_ijhiZ^Z_lKbkl_fZjZ[hlZ_l^hl_oihjihdZfha]\hkijbgbfZ_lk_dkdZdgZ]jZ^m
�jm]bfbkeh\Zfbfug_jh`^Z_fkyk\ha[m`^_gb_ffuklZgh\bfky\ha[m`^_ggufb
BakdZaZggh]hfh`ghba\e_qv^\Z\u\h^Z
hi_j\uo`_gsbgu bebfm`qbgu\fbkiulu\Zxsb_g_^hklZlhd\e_q_gbyeb[hihlhfmqlh
hghmgbo\hh[s_hlkmlkl\m_leb[hihlhfmqlhbfk\hckl\_ggZhl\_lgZynhjfZ\e_q_gbyg_
jh^bebkv^_n_dlgufbbeb[hevgufbDlhlhh[h`Z_lrhdheZ^Zdlhlhg_lFu`_g_kqblZ_f
qlhkl_fbdlhg_ex[blrhdheZ^qlhlhg_lZdohlyih^Z\eyxs__[hevrbgkl\hihablb\gh
j_Z]bjm_lgZwlm\dmkgmxdhf[bgZpbx`bjh\bkZoZjZB\hh[s_gZ^hba[Z\eylvkyhlih^h[guo
yjeudh\bg_gZ\_rb\ZlvbogbgZk_[ygbgZ^jm]bo_^v_keb\ZfihdZ`_lkyqlh\udZdhclh
g_^hq_eh\_dlhaZgb`_ggZykZfhhp_gdZ[eZ]hihemqghjZkijZ\blkykl_fbaZqZldZfb\e_q_gby
dhlhju_m\Zk\hafh`gh[ueb
h\lhjuok_dkmZevgh_\e_q_gb_g_ihklhyggZy\_ebqbgZIhl_gpbZevghklj_fe_gb_dk_dkm
aZeh`_gh\dZ`^hfbagZkhlijbjh^ugh\dZdhckl_i_gb\e_q_gb_jZah\v_lkyaZ\bkblhllh]h
kdhevdhm^h\hevkl\bybjZ^hklbfuihemqZ_fhlk_dkZZlZd`_hlgZr_c`bag_gghckblmZpbb\
p_ehfDjhf_lh]hgZnhjfbjh\Zgb_k_dkmZevgh]h\e_q_gby\ebyxlk_dkmZevguchiulbk\yaZggu_k
gbfi_j_`b\Zgby
Wlhh[tykgy_lihq_fm\l_q_gb_`bagbk_dkmZevgh_\e_q_gb_lhgZdZlu\Z_l\hegZfblhkiZ^Z_l
Fukfh`_fmijZ\eylvkbkl_fhc\hagZ]jZ`^_gbygZoh^ys_cky\]heh\ghffha]__kebjZa[_j_fky
dZdhgZjZ[hlZ_l:^eywlh]hg_ihf_rZ_lmagZlvdZdh\hdexq_\h_jZaebqb_f_`^mfm`qbghcb
`_gsbghc
Ki_pbZebklubamqZxsb_\hijhkuk_dkmZevghckn_juijbf_gyxlbgh]^Zqj_a\uqZcghkljZggu_
f_lh^bdbGZijbf_j\jy^_hiulh\mq_gu_bkihevah\Zebbaf_jbl_evgu_ijb[hjuqlh[u
mklZgh\blvdZdbaf_gy_lkydjh\hlhd\iheh\uohj]ZgZofm`qbgb`_gsbgijb\ha[m`^_gbb
Nbdkbjh\ZebkvZgZlhfbq_kdb_j_Zdpbbdhlhju_jZamfg_dhgljhebjm_lMqZklgbdbhiulZkfhlj_eb
jZaghh[jZagh_ihjghk_dk]_l_jhk_dkmZevgucb]hfhk_dkmZevgucg_`gucb]jm[ucb^Z`_k_dk
f_`^mh[_avygZfbBkiulm_fu_^he`gu[uebhij_^_eblvgZkdhevdhkbevghhgb\ha[m`^Zebkvijb
ijhkfhlj_wlbonbevfh\j_amevlZl_mq_gu_\uykgbebfgh]hq_]hbgl_j_kgh]h
Mfm`qbgkms_kl\m_lijhp_glgZy\aZbfhk\yavf_`^ml_fgZkdhevdhl\_j^boqe_gbl_f
gZkdhevdhkbevgh_\ha[m`^_gb_hgbqm\kl\mxl=heh\Zlh`_j_Z]bjm_lgZZ\lhfZlbq_kdb_j_ne_dku
iheh\uohj]Zgh\Hmf_gy\klZeagZqblyohqmk_dkZ^mfZ_lfm`qbgZDhg_qghwlh
mijhs_gb_Qe_gfh`_l\klZlvb[_ah\kydh]h`_eZgbyGZijbf_j\k_agZxlh[mlj_gg_cwj_dpbbZ
aZ^Zqdbm^hkdbH^gZdhk_dkmZevgh_`_eZgb_dj_idhk\yaZghkwj_]bjh\Zggufi_gbkhfihwlhfm
lZ[e_ldb\bZ]juij_djZkghjZ[hlZxldh]^Zfm`qbgZfkeh`ghih^gylvk\h_]h^jm]ZbZ]jZg_
\eby_lgZfha]hgZkihkh[kl\m_llhfmqlh[u\_guihdhlhjufhkms_kl\ey_lkyhllhddjh\bhl
i_gbkZkmabebkv[eZ]h^Zjyq_fmi_gbkhklZ_lkyl\_j^ufbgZiheg_ggufdjh\vxBwlh]h
^hklZlhqgh_kebfm`qbgZk]h\hjblkyki_gbkhfihe^_eZk^_eZgh
Qlh`_dZkZ_lky`_gsbglhebrvm\bfh`ghh[gZjm`blv\aZbfhk\yavfha]Zbiheh\uohj]Zgh\
Ijbq_f\aZbfhk\yavwlZgZklhevdhkeZ[Zqlhhij_^_eblv\ha[m`^_gZeb`_gsbgZgZhkgh\Zgbb
lh]hgZkdhevdhm\eZ`g_gh__\eZ]Zebs_ijZdlbq_kdbg_\hafh`ghBkke_^h\Zl_ebmklZgh\bebqlh
`_gkdb_iheh\u_hj]ZgugZ[moZxlbm\eZ`gyxlkyhlebp_aj_gbyk_dkZf_`^mfm`qbgZfbZlZd`_
f_`^mh[_avygZfbghijbwlhf`_gsbgug_h[yaZl_evghqm\kl\mxl\ha[m`^_gb_@_gkdb_iheh\u_
hj]Zguj_Z]bjmxlbgZe_k[bckdh_ihjghqZklh\[hevr_ckl_i_gbq_fgZ]_l_jhk_dkmZevgh_
M^b\bl_evg__\k_]hlhqlh`_gsbgufh]ml\ha[m^blvkybbkiulZlvhj]ZafijbbagZkbeh\ZgbbQlh
`_wlhagZqbl"Qlh`_gsbgijb\e_dZ_lfukevh[h[_avygv_fk_dk_bebqlhbfgjZ\blky[ulv
bagZkbeh\Zggufb"
G_lg_lb_s_jZag_lWlhhagZqZ_lqlh`_gsbgZf\hlebqb_hlfm`qbgk\hckl\_gghlhqlh
k_dkheh]bgZau\ZxlDURXVDOQRQFRQFRUGDQFHk_dkmZevgh_\e_q_gb_ijbdhlhjhf]heh\Zbl_eh
^_ckl\mxlg_aZ\bkbfh^jm]hl^jm]ZWlhkeh`gucn_ghf_ggh_kebmijhklblvlhf_`^mjZamfhfb
iheh\ufbhj]ZgZfbg_l\aZbfhihgbfZgbygZihq\_`_eZgbyHgbg_]h\hjylgZh^ghfyaud_b
`_gsbgukgZbf_g__\ujZ`_gguf`_eZgb_fhdZau\Zxlkyih[_^bl_evgbpZfbBofha]g_fh`_l
�jZkihagZ\Zlvkb]gZeub^msb_hliheh\uohj]Zgh\@
@_gkdh_\ha[m`^_gb_h[blZ_l\i_j\mxhq_j_^v\fha]mGZfg_^hklZlhqghlh]hqlhjy^hf\
ihkl_ebe_`bldjZkb\uciZjlg_jZ\eZ]Zebs_m\eZ`gbehkvGZflj_[m_lky[hevr__Gm`gh
klbfmebjh\ZlvgZrfha]Zg_iheh\u_hj]Zgu
Ihwlhfm\bZ]jZj_^dh^_ckl\m_lgZ`_gsbg?keb`_gkdh_`_eZgb_bklbfmebjh\ZlvlZ[e_ldZfblh
gZ^hijb[_]Zlvdijyfhfm\ha^_ckl\bxgZfha]Zwlhe_dZjkl\Zkh\k_f^jm]h]hjh^Z
Mq_gu_fgh]hjZaiulZebkvbah[j_klbjhah\mxibexexklbfmebjmxsmx`_gkdh_k_dkmZevgh_
\ha[m`^_gb_Ihfbfh\k_]hijhq_]hhgb\\h^beb`_gsbgZfl_klhkl_jhglZddZdkqblZehkvqlhhg
b]jZ_l]eZ\gmxjhev\k_dkmZevghfih\_^_gbbIjh[e_fZ\lhfqlhwlhl]hjfhgg_ih^oh^bl^ey
`_gsbg^_lhjh^gh]h\hajZklZijb\g_aZighc[_j_f_gghklbhgfh`_lijbqbgblvieh^m\j_^h
\k_oih^h[guobkke_^h\ZgbyomqZkl\h\Zebbkiulm_fu_mdhlhjuol_klhkl_jhgijZdlbq_kdb
hlkmlkl\h\ZebaaZhgdheh]bq_kdboaZ[he_\Zgbcbeb\ke_^kl\b_f_ghiZmauwlbokemqZyohg
hdZau\Zeg_agZqbl_evguc[eZ]hijbylgucwnn_dlgZk_dkmZevgh_\e_q_gb_Gh\h^ghfbakZfuo
gZ^_`guobkke_^h\Zgbc\dhlhjhfmqZkl\h\Zeb`_gsbgue_lih\ur_gb_mjh\gy\e_q_gby
aZj_]bkljbjh\Zghg_[uehMbkiulm_fuoihemqZ\rbokj_^gxx^ham]hjfhgZqbkeh
m^h\e_l\hjbl_evguok_dkmZevguokghr_gbcm\_ebqbehkvgZ\f_kypihkjZ\g_gbxkl_fbdlh
ijbgbfZe\blZfbguJ_amevlZlulZd`_k\b^_l_evkl\mxlhlhfqlhwnn_dlb\ghklvl_klhkl_jhgZ
g_\_ebdZ_keb\\h^blv_]hfZeufb^haZfb
Gh_kebq_klghgbh^ghbabkke_^h\Zgbcg_ijh^_fhgkljbjh\Zeh\_khfuoj_amevlZlh\Ihoh`_
l_klhkl_jhgg_gZklhevdh\eby_lgZ`_gkdh_k_dkmZevgh_\e_q_gb_dZdij_^iheZ]ZehkvjZg__
�Kms_kl\mxlb^jm]b_ZgZeh]bqgu_f_^bdZf_gluBkdmkkl\_gguc]hjfhgf_eZghlZg@ba\_klguc
[eh]_jh\\fdhlhju_g_e_]ZevghihdmiZxl_]h\Bgl_jg_l_BagZqZevghf_eZghlZg[uejZajZ[hlZgdZd
kj_^kl\h^eyZ\lhaZ]ZjZ\lZ[e_ldZoGhh[gZjm`behkvqlh\^hiheg_gb_dh\k_fmmij_iZjZlZ_klv
ex[hiulgu_ih[hqgu_wnn_dluhgihgb`Z_lZii_lblbmkbeb\Z_lk_dkmZevgh_\e_q_gb_F_qlZh[
b^_Zevghc`_gsbg_aZ]hj_ehckljhcghcb`Z`^ms_ck_dkZfh]eZklZlvj_Zevghklvx
?kl_kl\_gghnZjfZp_\lbq_kdZydhfiZgbymqmyeZijb[uev
Ijh[e_fZ\lhfqlhijbj_]meyjghfijb_f_f_eZghlZg\uau\ZehiZkgu_^ey`bagbhkeh`g_gby
k_bkiulZgbyij_iZjZlZ[uebhklZgh\e_guKh\j_f_g_fdhfiZgbyjZajZ[hlZ\rZyf_eZghlZg
j_rbeZqlhkfh`_lijhba\h^blv[he__[_ahiZkguc\ZjbZgl[j_f_eZghlb^
Gh\hfmij_iZjZlm_s_ij_^klhblijhclbihke_^gxxklZ^bxbkiulZgbcghihoh`__]hml\_j^yl
H^gZdhwlh^hjh]h_e_dZjkl\hijbf_gylvkyhgh[m^_l\nhjf_bgt_dpbbZwnn_dlhdZ`_lkyg_klhev
\ujZ`_ggufBkiulm_fu_\kj_^g_fqm\kl\mxlg_agZqbl_evgh_m\_ebq_gb_m^h\e_l\hj_gbyhl
k_dkmZevguohlghr_gbc\i_j\ucf_kypihkjZ\g_gbxkl_fbdhfm\\h^bebieZp_[hHkh[h
jZ^h\Zlvkyg_q_fm
?s_h^bgij_iZjZlneb[Zgk_jbgaZ^mfu\ZekydZdZglb^_ij_kkZglgh\Z\]mkl_]h^Z_]h
jZaj_rbebbkihevah\Zlv\dZq_kl\_e_dZjkl\Zijbihgb`_gghfk_dkmZevghf\e_q_gbbKlhblhg
hq_gv^hjh]hbijbgbfZlv_]hgm`gh_`_^g_\ghNeb[Zgk_jbgg_evaykhq_lZlvkZedh]he_fbgZq_
\_ebdjbkdj_adh]hih\ur_gbyZjl_jbZevgh]h^Z\e_gbyIh[hqgu_y\e_gby\\b^_lhrghlu
]heh\hdjm`_gbybmlhfey_fhklb\klj_qZxlky^h\hevghqZklh:wnn_dlg_gZklhevdhagZqbl_e_g
dZdohl_ehkv[uBkiulm_fu_qm\kl\mxlm\_ebq_gb_m^h\e_l\hj_gbyhlk_dkmZevgh]hdhglZdlZgZ
_^bgbpm\f_kyp
Ihoh`_\her_[gh_e_dZjkl\hgZdhlhjh_fgh]b_gZ^_yebkvihdZg_gZc^_ghGbh^bgba
kms_kl\mxsboij_iZjZlh\g_evayihj_dhf_g^h\Zlvh^ghagZqgh_kebijbgylv\h\gbfZgb_
ih[hqgu_wnn_dlup_gmbwnn_dlb\ghklv
Mq_gu_\hq_j_^ghcjZaijh^_fhgkljbjh\Zebdh]^Z^_ehdZkZ_lkyiheh\h]h\e_q_gbybk_dkmZevgh]h
m^h\e_l\hj_gby\Z`g__\k_]hlhqlhmgZk\]heh\_;uehhlf_q_ghh]jhfgh_\ebygb_wnn_dlZ
ieZp_[h\ur_q_fijbbkihevah\Zgbbe_dZjkl\bkke_^h\Zgbbihk\ys_gghf\ha^_ckl\bx
\bZ]ju[uehmklZgh\e_ghqlhm\b`_gsbgdhlhjuf^Z\Zeb]exdham\lZ[e_ldZok_dkmZevgh_
\e_q_gb_mkbebehkvIjbgy\lZ[e_ldmhgbbkiulu\Zebgh\u_hsms_gbyijbf_jyebgZk_[ygh\u_
jhebbhldZau\ZebkvhlklZjuoaZ_a`_gguoh[jZah\\dhlhjuoZkkhpbbjh\Zebk_[ykl_fbdlhg_
ohq_lk_dkZ
Wnn_dlieZp_[hih^l\_j`^Z_lk_dkmZevgh_`_eZgb_aZk_eh\]heh\_bbffh`ghfZgbimebjh\Zlv
GhdZd"K_dkheh]WfbebGZ]hkdbagZ_lhl\_lIj_^klZ\vl_k_[_q_eh\_q_kdbcfha]dhlhjuc
mijZ\ey_l\k_fhklZevgufhj]ZgbafhfHgihklhygghihemqZ_ljZaebqgu_kb]gZeuhll_eZb
\g_rg_ckj_^ui_j_jZ[Zlu\Z_lbobfh^_ebjm_ldZjlbgmijhbkoh^ys_]h\hdjm]GZrZg_j\gZy
kbkl_fZmkljh_gZ^h\hevghijhklh__kb]gZeugZihfbgZxl^\hbqgmxkbkl_fmdhlhjZybkihevam_lky
\dhfivxl_jZobhi_jbjm_l\k_]h^\mfyagZdZfbeb[heb[hhlb^_yl_evghklvg_j\ghc
kbkl_fuhkgh\ZgZgZ^\moijhp_kkZoi_j\ucdhlhjuc]h\hjblih_oZebijhp_kk\ha[m`^_gby
\lhjhc]h\hjysbcklhiijhp_kklhjfh`_gbyKhhlghr_gb_f_`^mkb]gZeZfb\ha[m`^_gbyb
lhjfh`_gbyihklhygghhij_^_ey_lqlhfha]j_rblk^_eZlvkl_ehfLZd_kebkbevghgZ`ZlvgZ
lhjfhalh^Z`__keb\u[m^_l_h^gh\j_f_gghg_fgh]h]Zah\ZlvwlhgbgZqlhg_ih\eby_l
Ij_^klZ\vl_k_[_qlh\k_ijbqbguihdhlhjuf\Zfg_ohq_lkyaZgbfZlvkyk_dkhf khagZl_evgu_b
[_kkhagZl_evgu_\fwlhkeZ[u_gZ`ZlbygZlhjfhaKj_^bgbofh`gh\u^_eblvklj_kk^_ij_kkbx
dhfie_dkuihih\h^mk\h_]hl_eZklu^kljZoqlh\ug_^hklb]g_l_hj]ZafZWlbkeZ[u_gZ`Zlby
fh]mlklZgh\blvky\k_kbevg__bkbevg__\blh]_\u\u`f_l_lhjfha^hdhgpZbhklZgh\bl_kv
Qlh[uwlh]hg_kemqbehkvfha]^he`_gihemqblv]hjZa^h[he__kbevguckb]gZe]h\hjysbc
ih_oZebgZijbf_jex[h\vbm^h\hevkl\b_ZrZ\u]h^Z^he`gZij_\urZlvaZljZluBgh]^Zwlh
ijhbkoh^blkZfhkh[hckdZ`_fdh]^Zfu\ex[e_gugh\hklZevghfgm`ghklZjZlvkyqlh[u
kb]gZeu\ha[m`^_gby^hfbgbjh\ZebZkb]gZeulhjfh`_gby[uebdZdfh`ghkeZ[__k_wlha\mqbl
qmlhqdmZ[kljZdlghghgbq_]hkeh`gh]hlmlg_l
I_j\ucrZ]hkhagZlvlhlnZdlqlhk_dkmZevgh_`_eZgb_g_\hagbdZ_lkZfhkh[hcbg_y\ey_lky
ihklhygghc\_ebqbghcij_^hij_^_e_gghckjh`^_gbylhjhcrZ]k_klvbih^mfZlvqlh\Zk
\ha[m`^Z_lZqlhjZkoheZ`b\Z_lIhke_^mcl_kh\_lmWfbebGZ]hkdbbkhklZ\vl_kibkhd
Qlhm[b\Z_l\hfg_`_eZgb_"Ij_^eh`_gb_aZgylvkyk_dkhfijyfhi_j_^kghflZddZdygZqbgZx
\hegh\Zlvkyqlhg_\ukiexkv;hyagvlh]hqlhiZjlg_j[m^_lklj_fblvkydk_dkmlh]^Zdh]^Zfg_g_
ohq_lkybijb^_lkyhldZaZlv_fmkgh\ZG_m\_j_gghklv\hlghr_gbyoJ_\ghklvH^ghh[jZab_\
k_dk_dh]^ZylhqghagZxqlh[m^_l^Zevr_Klj_fe_gb_\hqlh[ulhgbklZehbkiulZlvhj]Zaf
qlh[uiZjlg_jihqm\kl\h\Zeqlhhgohjhrbcex[h\gbd;_kihdhckl\hbaaZ^_edhlhju_y^he`gZ
[ueZk^_eZlvghg_mki_eZLhqlhykqblZxk_[ykljZrghcLhqlhyg_mki_eZijbgylv^mrb
qm\kl\mxk_[y]jyaghcLhqlhfug_\udexqZ_ffh[bevgucl_e_nhg\ihkl_eb
Qlhf_gy\ha[m`^Z_l"Dh]^ZmgZkfgh]h\j_f_gbbg_lg_h[oh^bfhklblhjhiblvky;ukljuck_dk
[_aebrgbojZa]h\hjh\Fukevh[hj]Zaf_M^h\e_l\hj_gghklvk\h_cnb]mjhcWjhlbq_kdZy beb
^Z`_ihjgh]jZnbq_kdZy\fdgb]ZbebnbevfK_dkihke_nblg_kZdh]^Zl_ehgZiheg_ghwg^hjnbgZfb
Zdjh\vklj_fbl_evgh[_`blih`beZfK_dk^g_fijbyjdhfk\_l_K_dkih^ihdjh\hfl_fghlu
Gh\h_ihkl_evgh_[_ev_Dh]^Zyqm\kl\mxk_[yex[bfhcDhfiebf_gluGh\h_f_klh;_ahiZkgh_
f_klhb^_lvqlhfhciZjlg_jgZoh^blky\k\h_cklbobbBdh]^ZykZfZgZoh`mkv\k\h_cklbobb
Qlh[uf_gys_dhlZebihkibg_Dh]^Zm^Z_lkyihijh[h\Zlv\ihkl_ebqlhlhgh\h_Dh]^Zym\_j_gZ
qlhfh_fmiZjlg_jmgjZ\blkylhqlhy^_eZx\ihkl_eb
Dh]^Z\ugZibr_l_k\hckibkhdhggZqg_ljZ[hlZlvGh\Zf_kl_kl\_gghijb^_lkyihfZdkbfmfm
^Z\blvgZ]ZaWlhhagZqZ_lqlhgZ^hbkdexqblvdZdfh`gh[hevr_nZdlhjh\dhlhju_\Zk
lhjfhaylbkha^Zlvmkeh\by^eylh]hqlh[u\dexqbehkvdZdfh`gh[hevr_\ha[m`^Zxsbo
nZdlhjh\
Wlhihqlbg_\hafh`ghkh\_jrblv\h^bghqdm?kebm\Zkihklhyggu_hlghr_gbyjZkkdZ`bl_
iZjlg_jmhlhfqlh\Zk\ha[m`^Z_lbq_]h\uohlbl_hlk_dkZ?keb`_hlghr_gbyaZreb\lmibdlh
k_dkheh]bg_j_^dhkh\_lmxliZj_g_gZ^he]h\ha^_j`Zlvkyhlk_dkZbebjZajZ[hlZlvijZ\beZ^ey
aZgylbck_dkhfGZijbf_jj_dhf_g^m_lky\u[jZlv^eyex[h\guoml_oh^bg^_gvg_^_ebbeb
dhgdj_lgh_\j_fydh]^Z\k_hklZevgh_hlh^\b]Z_lkygZ\lhjhcieZgbkljh]hijb^_j`b\Zlvky
jZkibkZgbyhafh`ghwlha\mqblg_hq_gvk_dkmZevghghih^h[gu_j_dhf_g^Zpbbihy\bebkvg_gZ
imklhff_kl_Dh]^Z\ui_j_klZ_l_`^Zlvhlk_dkZq_]hlhk\_jot_kl_kl\_ggh]hb^_eZ_l_i_j_ju\
`_eZgb_\ha\jZsZ_lkykZfh
AZklZ\blvk_[yohl_lvfug_\kbeZoGZijhlb\hlfukebqlhfug_ij_f_ggh^he`guohl_lvk_dkZ
H^gZdhwlhg_hagZqZ_lqlh\u^he`guh]jZgbqblvnbabq_kdmx[ebahklv^jm]k^jm]hf;he__lh]h
mfgh]boiZj\uk\h[h`^Z_lky\j_fydh]^Zfh`ghijhklhihe_`Zlv\f_kl_bihg_`blvkydh]^Z
gbdlhg_qm\kl\m_lqlhh[yaZg^_eZlvlhdq_fmk_cqZkg_e_`bl^mrZ;m^vl_kgbkoh^bl_evgud
k_[_bl_ji_eb\u?keb`_\ZriZjlg_jg_kqblZ_lqlh\k_wlh\Z`ghlhkdhj__\k_]h\ugZreb
dhj_gvijh[e_fu
;Z[mrdZAmkfZg[eZ]h^Zjyk\h_fmhiulmihgyeZdh_qlh\Z`gh_K_dkmZevgh_`_eZgb_g_
kms_kl\m_l\\Zdmmf_HghaZ\bkblhlgZrbohlghr_gbckiZjlg_jhfZlZd`_hlgZr_]hhlghr_gby
dk_[_;ukljuoj_r_gbcm\ulh`_g_kms_kl\m_lGh_kebihklZjZlvkylhihqlb\k_kihkh[gu
hsmlblv`_eZgb_
;hevrh_H
Hj]Zafm^b\bl_evgucmgbdZevgucn_ghf_gHgjZabl_evghhlebqZ_lkyhlih\k_^g_\guo
^_ckl\bcbijhp_kkh\dhlhju_lj_[mxlkyl_em^ey`bagblh\j_fydZdk_j^p_[v_lkyqlh[u
h[_ki_qb\Zlvhj]Zgbafdjh\vx`_em^hdi_j_\Zjb\Z_lbbaf_evqZ_libsmqlh[ufuihemqZeb\k_
g_h[oh^bfu_\_s_kl\Zbwg_j]bxZfha]mijZ\ey_lg_j\gufbkb]gZeZfbi_j_^\b]Zyl_eh\
ijhkljZgkl\_bkljhy\_ebdb_ieZgumhj]ZafZhkh[Zyfbkkby?]h_^bgkl\_ggh_ij_^gZagZq_gb_
g_\_jhylgh_mfhihfjZqbl_evgh_kgh]krb[Zl_evgh_m^h\hevkl\b_Hj]ZafgZrZfZe_gvdZy
gZ]jZ^Z
Mq_gu_g_jZaiulZebkvlhqghknhjfmebjh\Zlvqlh`_lZdh_hj]Zafghbihk_c^_gvg_ijbrebd
_^bghfmfg_gbxKh]eZkghdeZkkbq_kdhfmf_^bpbgkdhfmhij_^_e_gbxhj]ZafwlhdmevfbgZpby
bgl_gkb\gh]hk_dkmZevgh]hm^h\hevkl\bykhijh\h`^ZxsZykyjblfbqgufbkhdjZs_gbyfb
fmkdmeZlmjuiheh\uohj]Zgh\
Kh\j_f_ggu_bkke_^h\Zl_ebiheZ]Zxlh^gZdhqlhwlhkebrdhfmadh_hij_^_e_gb_MjZaguo
`_gsbgijbhj]Zaf_\hagbdZxljZagu_hsms_gbyHg^Z`_fh`_l\uau\Zlvnbabq_kdbc
^bkdhfnhjl;u\Zxlbhj]Zafug_k\yaZggu_kk_dkmZevgufm^h\hevkl\b_fgZijbf_jijb
bagZkbeh\Zgbbbeb\hkg_MklZgh\e_ghdklZlbqlhhj]Zaf\hkg_bkiulu\Z_lhdhehlj_lb\k_o
`_gsbgLZdbfh[jZahfg_dhlhju_mq_gu_kqblZxlqlhijZ\bevg__knhjfmebjh\ZlvlZdhj]Zaf
wlh\g_aZigh_g_dhgljhebjm_fh_h[e_]q_gb_k_dkmZevgh]hgZijy`_gbyIh^h[ghlhfmdZd
jZkkeZ[ey_lkygZlygmlZyl_lb\Z
B^_ckl\bl_evghfh`ghbkiulu\Zlvhj]Zaf[_am^h\hevkl\byhj]Zaf[_anbabq_kdh]hdhglZdlZk
iheh\ufbhj]ZgZfbbhj]Zaf[_akhdjZs_gbyfurpiheh\uohj]Zgh\G_dhlhju_hibku\Zxllhevdh
l_ieu_ihdZeu\Zxsb_hsms_gbydhlhju_jZkijhkljZgyxlkyih\k_fml_emZihlhf\g_aZigh
aZdZgqb\Zxlky
Dh]^Zm\Zkhj]Zaf\ulhqghagZ_l_qlhwlhhg?keb\ug_m\_j_guhj]Zafwlhbebg_lagZqbl_]h
bg_[uehWlhkm[t_dlb\gucdjbl_jbcaZlhh^ghagZqgucbijhklhc
?kebijb^_j`b\ZlvkydeZkkbq_kdh]hhij_^_e_gbydlhfm`_kZfh]hjZkijhkljZg_ggh]hlhhj]Zaf
wlh\_jrbgZk_dkmZevgh]hgZkeZ`^_gbyDh]^Z`_gsbgZk_dkmZevgh\ha[m`^_gZfZeu_iheh\u_
]m[ub\gmlj_ggyyqZklvdeblhjZgZihegyxlkydjh\vxlZd`_dZdi_gbkmfm`qbgIjb
\ha[m`^_gbb\_kvdeblhjm\_ebqb\Z_lky\^\ZjZaZDZdijZ\behq_j_ak_dmg^ihke_gZqZeZ
klbfmeypbbiheh\uohj]Zgh\\eZ]Zebs_m\eZ`gy_lkyHghlZd`_m\_ebqb\Z_lky\jZaf_jZob
m^ebgy_lkydZdfbgbfmfgZkZglbf_ljQ_f[eb`_\udjZa\yad_q_fkbevg__mqZsZ_lkyimevkb
aZijhklugx f_^bdbijb^mfZeb^eywlh]h^_ckl\byaZf_qZl_evgh_gZmqgh_gZa\Zgb_
dZjihi_^Zevgu_kiZafu\f
BgZdhg_phj]ZafM^h\hevkl\b_jZkijhkljZgy_lkyhlfZdmrdb^hdhgqbdh\iZevp_\DZ`_lkyqlh
iheh\u_hj]Zgu\aju\ZxlkyZbofurpujblfbqghkhdjZsZxlkyKhdjZs_gbygZqbgZxlky\
gb`g_cqZklb\eZ]ZebsZbjZkijhkljZgyxlkyd\_jomihdZg_ho\Zlyl\kx\Z]bgmbfZldmFurpu
\hdjm]fhq_bkimkdZl_evgh]hdZgZeZbZgmkZlh`_mqZkl\mxlkj_^g_fhj]Zafm`_gsbg^eblky
k_dmg^Dh]^ZhgaZdZgqb\Z_lkydjh\vhleb\Z_lhliheh\uohj]Zgh\ ihZgZeh]bbkl_fdZdi_gbk
ihke_hj]ZafZklZgh\blky\yeuf\fGZklmiZ_lnZaZjZkkeZ[e_gbyb\k_\ha\jZsZ_lky\h[uqgh_
khklhygb_
hlebqb_hlfm`qbg`_gsbgZfh`_lbkiulZlvg_kdhevdhhj]Zafh\ih^jy^_kebijh^he`blk_[y
klbfmebjh\ZlvDZdh\fbjh\hcj_dhj^ihdhebq_kl\mhj]Zafh\g_ba\_klghIhdZdbflhijbqbgZf
Dgb]Zj_dhj^h\=bgg_kkZg_im[ebdm_llZdb_j_amevlZluGhbgnhjfZpbxh^jm]boih^h[guo
^hklb`_gbyofh`ghgZclbgZjZaebqguokZclZoGZijbf_j_keb\Zfbgl_j_kghdlhgZgZr_c
ieZg_l_qZs_\k_]haZgbfZ_lkyk_dkhflhwlhZ\kljZebckdh_gZk_dhfh_\b^Z2UQHELXVDSHUWDdhlhjh_
kh\_jrZ_liheh\uoZdlh\aZljbq_luj_qZkZhllZdhcj_dhj^kf_g
?keb`_]h\hjblvhg_hnbpbZevguoj_dhj^ZolhkZfh_[hevrh_qbkehhj]Zafh\[uehaZnbdkbjh\Zgh
\h\j_fyFZjZnhgZhgZgbafZwlhij_djZkgh_f_jhijbylb_ihke_dhlhjh]h\k_kh[jZggu_
^_gv]bb^mlgZ[eZ]hl\hjbl_evghklvBlZdj_dhj^ijbgZ^e_`bl^ZlkdhcDhjhe_\_hgZgbafZ
hgZbkiulZeZp_euohj]ZafZ\l_q_gb_h^gh]hih^haj_\Z_fqj_a\uqZcgh^he]h]h
k_ZgkZfZklmj[ZpbbHklZevguf_klvdq_fmklj_fblvky
hafh`gh\uk_cqZkaZ^mfZebkvZihq_fmfujZkkm`^Z_fh[hj]Zaf_\h[s_f"_^vkms_kl\m_l
deblhjZevguchj]Zaf\Z]bgZevguchj]Zafhj]Zaflhqdb*lZgljbq_kdbchj]Zafhj]Zafk
wydmeypb_cbhj]Zafhllh]hqlh\Zfeb`mlbeb"
GZkZfhf^_e_gxZgkug_bf_xlagZq_gbyZ`ghh^gh\k_wlhhj]ZafuBonbabheh]bq_kdZyb
ikboheh]bq_kdZykhklZ\eyxsb_\k_]^Zh^bgZdh\uJZagbpZebrv\lhfdZdbfiml_f\u^hklb]Z_l_
k_dkmZevghcjZajy^dbk_gZr_l_ehkiehrgZywjh]_ggZyahgZMgZk_klvij_\_ebdh_fgh`_kl\h
g_j\guohdhgqZgbcdhlhju_fh`ghklbfmebjh\ZlvbihemqZlvhlwlh]hm^h\hevkl\b_Lhevdh
ij_^klZ\vl_dZdijbylghdh]^Z\Zkp_emxl\r_xbeb]eZ^ylih\gmlj_gg_cklhjhg_[_^_j
G_dhlhju_`_gsbgukihkh[gubkiulu\ZlvkihglZggu_hj]Zafu\l_q_gb_^gy[_adZdhceb[h
nbabq_kdhcklbfmeypbbZdh_dhfm^eywlh]h^hklZlhqgh]em[hdhih^urZlv
Ij_^klZ\e_gb_h[hl^_evguodeblhjZevghfb\Z]bgZevghfhj]ZafZorbjhdhjZkijhkljZg_ghohly
f_`^mgbfbg_ljZaebqbcFuagZ_fqlhdeblhj[hevrhchj]ZgZg_ijhklhfZe_gvdZydghidZ\
\_jog_cqZklb\mev\ugmlj_ggb_qZklbdeblhjZho\Zlu\Zxlfhq_bkimkdZl_evgucdZgZeb
\eZ]Zebs_bkhhl\_lkl\_gghbofh`ghklbfmebjh\ZlveZkdZy\mev\mb\eZ]Zebs_=h\hjblvh
deblhjZevghfb\Z]bgZevghfhj]ZafZog_kh\k_fijZ\bevgh_s_bihlhfmqlhdeblhjZdlb\gh
mqZkl\m_l\\Z]bgZevghfk_dk_KZfh\eZ]Zebs_g_gZklhevdhqm\kl\bl_evghDZd\uiha`_magZ_l_
]heh\dZdeblhjZfh`_ljZkiheZ]ZlvkyihjZaghfmBg_dhlhju_ml\_j`^Zxlqlhbf_gghwlh\eby_l
gZlhe_]dhbebkeh`gh`_gsbg_^hklbqvhj]ZafZijb\Z]bgZevghfk_dk_
Hj]Zafk`_gkdhcwydmeypb_cbebkd\bjlbg]\i_j\u_[uehibkZg\ebl_jZlmj_[he__luke_l
gZaZ^_s_\wihom:jbklhl_eyM[hevrbgkl\ZbagZkfhq_\hcdZgZeg_aZ^_ckl\h\Zg\iheh\hfZdl_
fhq_bkimkdZl_evgh]hdZgZeZ\u^_ey_lkyijhajZqgZybebfhehqgh[_eZy`b^dhklvMdh]hlh
g_kdhevdhdZi_evZmdh]hlhp_eucklZdZgQlh`_wlhlZdh_"Mq_gu_\g_^hmf_gbbjZa\h^yl
jmdZfb
Fug_agZ_fmkdhevdbo`_gsbg[u\Z_lhj]Zafkwydmeypb_cghagZ_fqlhhgkms_kl\m_lfgh]b_
\b^_eb_]hihBgl_jg_lm_ebdh[jblZgbbihjghkhkd\bjlbg]hfkqblZ_lkyg_aZdhggufk
]h^ZG_ihgylghq_flZdb_jhebdbom`_l_o]^__klvfm`kdZywydmeypbyghihoh`_g_dhlhju_
gZoh^ylih^h[gh_ihjghhkh[_gghg_ijbylgufFh`_lhgb^mfZxlqlhwlhfhqZ":dklZlbwlh
fhqZ"
Baq_]hkhklhbl\u^_eyxsZyky`b^dhklvihdZg_ba\_klghJy^bkke_^h\Zl_e_cml\_j`^Zxlqlh__
kbgl_abjmxldjhohlgu_`_e_auKdbgZdhlhju_gZoh^ylky\i_j_^g_cqZklb\Z]bgu\hae_gb`g_c
qZklbfhq_bkimkdZl_evgh]hdZgZeZHgby\gh_klvg_m\k_objZaf_jbomjZaguo`_gsbg
jZaebqZ_lkybwlhfh`_lh[tykgblvlhlnZdlqlhlhevdhmg_dhlhjuo`_gsbg[u\Z_lih^h[guc
hj]Zaf@_e_auKdbgZZgZeh]fm`kdhcijhklZludhlhjZymqZkl\m_l\ijhba\h^kl\_k_f_gghc
`b^dhklbijbhj]Zaf_hgb\u^_eyxlk\hck_dj_l\fhq_bkimkdZl_evgucdZgZeoh^_
bkke_^h\Zgbyijh\_^_ggh]h\]h^m^eygZ[ex^_gbyaZk_fvxfZklmj[bjmxsbfb`_gsbgZfb
bkihevah\ZebkvZiiZjZluMABbmq_gu_ijbrebd\u\h^mqlhwlhlk_dj_lkhklhbl\hkgh\ghfba
fhqbohly\g_fbh[gZjm`bebkv\_s_kl\ZgZihfbgZxsb_k_f_ggmx`b^dhklvHl^_evgu_
ki_pbZebkluiheZ]Zxlqlhihgylb_kd\bjlbg]h[t_^bgy_l^\Zn_ghf_gZmh^gbo`_gsbg
\u^_ey_lkyk_dj_l`_e_aKdbgZ\g_[hevrhfdhebq_kl\_Zm^jm]bo`b^dhklvbafhq_\h]himaujy
\]hjZa^h[hevr_fh[t_f_DZd[ulhgb[uehg_lZdm`\Z`ghbaq_]hgZkZfhf^_e_khklhbl
k_dj_lDm^Z\Z`g__lhqlh^eyg_dhlhjuo`_gsbgwlhg_hlt_fe_fZyqZklvhj]ZafZ
Gh^Z\Zcl_\_jg_fkydfbnmh\Z]bgZevghfbdeblhjZevghfhj]ZafZo@_gsbgum`_fgh]he_l
i_j_`b\ZxlbaaZb_jZjobbhj]Zafh\\dhlhjhc\Z]bgZevguchj]Zaf\hafh`guclhevdhijb
\Z]bgZevghfiheh\hfZdl_qlhhq_\b^ghbagZa\Zgby\hkk_^Z_lgZljhg_HgbgZqbgZxlkqblZlv
qlhkgbfbg_\k_\ihjy^d__kebg_m^Z_lky^hklbqvhj]ZafZhlh^gh]hebrvljZ^bpbhggh]hlm^Z
kx^ZdZdex[begZau\ZlvwlhaZgylb_:e_dk]eZ\guc]_jhcjhfZgZAZ\h^ghcZi_evkbgBf
dZ`_lkyqlhhgbh[fZgu\ZxliZjlg_jZ_kebijboh^blkygZijbf_jihfh]Zlvk_[_iZevpZfbqlh[u
dhgqblv
WlhkljZgghBg_lhevdhihlhfmqlhhj]Zafwlh\k_]^Zhj]Zafg_aZ\bkbfhhlwibl_lh\ghb
ihlhfmqlh`_gsbgZf\ijbgpbi_g_hq_gvk\hckl\_ggh^hklb]Zlvhj]ZafZlhevdhaZkq_l
\Z]bgZevgh]hiheh\h]hZdlZHldm^Z\hh[s_\ayehkvklhevkljZggh_jZg`bjh\Zgb_`_gkdbo
hj]Zafh\"H^ghykghwlhg_i_j_`blhd^Ze_dh]hijhreh]hAZ^he]h^hlh]hdZdbgnhjfZpbyhk_dk_
klZeZrbjhdh^hklmigZkqblZehkvqlh`_gsbgZ^he`gZbkiulZlvhj]Zaf_kebohq_laZ[_j_f_g_lv
:qlh[um`gZ\_jgydZaZqZlvj_[_gdZfm`qbgZb`_gsbgZ^he`gu[uebdhgqblvh^gh\j_f_ggh
�_lkdZykf_jlghklv[ueZhq_gv\ukhdZbgbq_]hg_hklZ\Zehkvdjhf_dZdjh`Zlv_s_b_s_
Ihwlhfmmf_gb_^hklZ\blv`_gsbg_hj]ZafkqblZehkvbkdmkkl\hf\dhlhjhffm`qbguklj_fbebkv
^hklbqvkh\_jr_gkl\Z_kebohl_ebih[hevr_gZke_^gbdh\:dexqd`_gkdhfmhj]ZafmijyfZy
klbfmeypby]heh\dbdeblhjZ
Ebqguc\jZqZ\kljbckdhcijbgp_kku\]h^mj_dhf_g^h\Zemev\m?_ukhq_kl\Zke_^m_l
ihs_dhlZlv^hiheh\h]hZdlZKh\j_f_ggufl_jZi_\lZflml_klvq_fmihmqblvkyLhevdh
h[jZa`bagbj_dhf_g^m_lihqZs_s_dhlZlv\ZrmdbkdmWlh[ueh[uhq_gvihe_agh^eya^hjh\vy
k_lZdb\;9,,,klhe_lbbfm`qbgudh_\q_fjZa[bjZebkvohlvbaZ[em`^Zebkv\hfgh]bo^jm]bo
\hijhkZoBklhqgbdaZ[em`^_gbcihih\h^mdeblhjZevgh]hhj]ZafZke_^m_lbkdZlvih[eb`_d
kh\j_f_gghklbI_j_g_k_fky\gZqZehijhreh]h\_dZ
�_e_gb_hj]ZafZgZ\Z]bgZevgucbdeblhjZevgucbml\_j`^_gb_qlhgZklhysbfy\ey_lky
bkdexqbl_evghi_j\uchlghkbl_evghg_^Z\g__bah[j_l_gb_]h^mAb]fmg^Nj_c^hl_p
ikbohZgZebaZij_^klZ\begh\mxl_hjbxHgZkhklhyeZ\lhfqlhdeblhjZevguchj]ZafwlhnhjfZ
hj]ZafZk\hckl\_ggZyg_aj_euf^_\mrdZfBlhevdh^_\kl\_ggbpubf_xlgZg_]hihegh_ijZ\hGh
klhbl^_\mrd_ihagZlvfm`qbgmdZdbgl_j_kddeblhjm^he`_gijhiZklvZgZkf_gm_fm^he`gh
ijbclbkljZklgh_`_eZgb_dijhgbdZxs_fmiheh\hfmZdlmLZdbfh[jZahfkebygb_fm`qbgub
`_gsbgu_^bgkl\_ggZya^hjh\ZynhjfZk_dkZkihkh[gZy^hklZ\blv`_gsbg_bklbggh_
m^h\hevkl\b_GZklhysb_`_gsbguihfg_gbxNj_c^Zbkiulu\Zxl\Z]bgZevguchj]Zaf
Gh]^_Nj_c^\ayewlmb^_x"Dhg_qgh\k\h_c]heh\_Bg_bf_ehagZq_gbyqlh`_gsbgu\
[hevrbgkl\_k\h_f[uebdZl_]hjbq_kdbg_kh]eZkgukwlhcl_hjb_cHgbkh[kl\_ggh[ueb[hevgu
LZdj_rbeNj_c^k_wlb`_gsbgukljZ^Zebhlkhklhygbyih^gZa\Zgb_fnjb]b^ghklvdhlhjh_\
i_j\mxhq_j_^voZjZdl_jbah\Zehkvl_fqlhhgbg_fh]ebihemqblvm^h\hevkl\b_hlfm`kdh]h
hj]ZgZdZdke_^h\Zeh[uMgb\_jkZevgZynhjfZikboheh]bq_kdh]h^Z\e_gbyLueb[hkh]eZrZ_rvky
eb[hkmfZkr_^rbc
Nj_c^aZy\eyeqlh`_gsbgZ^he`gZg_f_^e_gghh[jZlblvkydikboheh]m_keb_cgjZ\ylkyeZkdb
deblhjZbeb_kebhgZ[h`_miZkbg_bkiulu\Z_lhj]ZafZhl\Z]bgZevgh]hiheh\h]hZdlZkfm`_f
DZdm^h[gh^eyfm`qbg
?keb`_gsbgZg_^hklb]eZhj]ZafZwlh\h\k_g_baaZlh]hqlhdlhlhiehohcex[h\gbdijhklh
_cgm`ghihjZ[hlZlvgZ^kh[hcFm`qbgZhnbpbZevghihemqbe[eZ]hkeh\_gb_gZlhqlh[udhgqblv
\udexqblvk\_lbm^h\e_l\hj_gghhl\_jgmlvkydkl_gd_AZm^h\hevkl\b_`_gsbguhgl_i_jvg_\
hl\_l_
IhkdhevdmNj_c^[ueg_dlhihiZeh_]hl_hjbbrbjhdhjZkijhkljZgbebkv_kvhiulgZdhie_gguc
`_gsbgZfbaZlukyq_e_lbyh[ha\Zebg_\jhahfbkibkZebkhkq_lZDeblhjjZg__ba\_klgucdZd
y^jh`_gkdh]hk_dkmZevgh]hm^h\hevkl\byhdZaZekyaZ[ulbbkq_abaZgZlhfbq_kdh]he_dkbdhgZ
Ihlj_[h\Zehkvihqlbr_klv^_kyle_lij_`^_q_fdlhlhj_rbeky\ukdZaZlvkyijhlb\
&#x;&#x;&#x;&#xo;&#x]h;&#x^Z;&#xo;&#x;&#x[h;v;&#xgb;&#xp_;&#xM;&#xgb;&#x_j;&#xkb;&#xl_;&#xlZ;&#xf_;&#xgb;�o]h^Zo\[hevgbp_Mgb\_jkbl_lZbf_gb`hj^`ZZrbg]lhgZgZqZeZkvlboZyj_\hexpby
&#xbj;&#x^`;&#xbg;&#xby;�=bg_dheh]MbevyfFZkl_jkb_]hdhee_]Zbj^`bgby`hgkhgaZbgl_j_kh\Zebkv`_gkdhc
k_dkmZevghklvxbijh\_ebjy^wdki_jbf_glh\kh\_jr_ggh[_amfguoihk_]h^gyrgbff_jdZf
HgbgZgbfZebiZjuqlh[ul_aZgbfZebkvk_dkhf\eZ[hjZlhjbbih^ijbkfhljhfbaf_jbl_evguo
ijb[hjh\ihdZmq_gu_Zdlb\ghgZ[ex^ZebHgb^Z`_kfZkl_jbeb\b[jbjmxsbcieZklfZkkh\uc
i_gbkkdZf_jhcgZdhgp_qlh[um\b^_lvqlhijhbkoh^bl\h\eZ]Zebs_ijbhj]Zaf_J_amevlZlu
bkke_^h\Zgbyrhdbjh\ZebgZmqgmxh[s_kl\_gghklvp_gljZevgmxjhev\\hagbdgh\_gbb`_gkdh]h
hj]ZafZb]jZedeblhj;hf[Z";_amkeh\gh
K_]h^gyfuagZ_fqlhf_g__lj_lb\k_o`_gsbgbkiulu\Zxlhj]Zafijb\Z]bgZevghfk_dk_gh
^Z`_mgbog_h[oh^blky[_adeblhjZG_dhlhju_mq_gu_kqblZxlqlhwlbf`_gsbgZfijhklh
ih\_aeh\ZgZlhfbq_kdhcehl_j__Km^yih\k_fmkljh_gb_bjZkiheh`_gb_deblhjZmgbo
lhqdbaj_gbyHlijbjh^uhgZ[ueZgZ^_e_gZg_^x`bggufZii_lblhfdk_dkm^Zb\ex[h\gbdZog_
agZeZg_^hklZldZghgbdZdg_fh]eZbkiulZlv\Z]bgZevguchj]ZafB;hgZiZjlbkh\j_f_ggu_
mq_gu_kh]eZkbebkv\h^ghf_keb]heh\dZdeblhjZqmlv[hevr_ZjZkklhygb_hlg_]h^h\eZ]ZebsZ
qmlvdhjhq_lh\Z]bgZevgh]hhj]ZafZ^hklbqve_]q_ihlhfmqlhijbijhgbdgh\_gbbbgZjm`gZyb
\gmlj_ggyyqZklbdeblhjZklbfmebjmxlkybgl_gkb\g__FZjb;hgZiZjlj_rbeZkvgZhlqZyggucrZ]
hgZljb`^uh[jZsZeZkvdobjmj]Zfqlh[ul_i_j_f_klbebdeblhjgb`_Dkh`Ze_gbxj_amevlZlu
hi_jZpbc__g_ihjZ^h\Zeb
Fu[uohl_ebqlh[uFZjb;hgZiZjlagZeZg_bkiulu\Zlvhj]ZafZijbh[uqghfiheh\hfZdl_k
fm`qbghcwlhghjfZGh\l_]h^u`_gkdmxk_dkmZevghklvbamqZebij_bfms_kl\_gghfm`qbgub
hgb`_^hfbgbjh\Zeb\h[s_kl\_gguo^bkdmkkbyoihk\ys_gguo\hijhkZfk_dkZlZdqlhgZwlm
bgnhjfZpbxgbdlhg_h[jZsZe\gbfZgbyK_dkk^_eZekyh^gh[hdbfnZdlbq_kdbk\_^ykvdlhfm
qlh[ufm`qbgZdhgqbe
�Z`_k_]h^gyiheh\hcZdlkqblZ_lkyiheghp_gguf_kebfm`qbgZbkiulZehj]Zaf:_kebhj]Zaf
bkiulZeZlhevdh`_gsbgZlhkh]eZkghgZmqgufij_^klZ\e_gbyfwlhlZdgZau\Z_fucij_j\Zgguc
iheh\hcZdl@_gsbgZnZdlbq_kdbbkq_aeZkdZjlbgu
?kebihkijZ\_^eb\hklblhijbk_dk_m^h\hevkl\b_^he`guihemqZlvh[ZiZjlg_jZKe_^h\Zl_evgh
ijb]_l_jhk_dkmZevguohlghr_gbyogm`ghm^_eylvh^bgZdh\h_\gbfZgb_bdmggbebg]mkmb
ijhgbdgh\_gbxi_gbkZ\\Z]bgmE_k[bygdbkhh[sZxlh[he__qZkluohj]ZafZoq_fbo
]_l_jhk_dkmZevgu_k_kljulZdqlh_klvkfukejZkrbjblvj_i_jlmZjG_ijZ\bevghkqblZlv`_gkdbc
hj]ZafkemqZcguf[hgmkhfHj]Zaf^he`_gklZlvijZ\behfB^ey`_gsbglh`_
H^gZdhgbdm^Zg_^_lvkyhllh]hnZdlZqlh`_gsbgZfkeh`g__bkiulZlvhj]Zafq_ffm`qbgZf
Qbkeh`_gsbgkljZ^ZxsboZghj]Zafb_clh_klvgbdh]^Zg_bkiulu\Z\rbohj]ZafZ gbijb
�fZklmj[ZpbbgbkiZjlg_jhf\fkhklZ\ey_lhl^h\beyfm`qbgqZs_oZjZdl_jgZh[jZlgZy
kblmZpbyhgbkljZ^Zxlhllh]hqlhdhgqZxlq_j_kqmj[ukljh;jblZgkdb_bkke_^h\Zl_eb\uykgbeb
qlh\b`_gsbg\\hajZkl_hl^he_lg_^hklb]Zxlhj]ZafZ\h\j_fyk_dkZHkgh\gZyqZklv
`_gsbghlghkblkyddZl_]hjbbdhgqZxsbo\j_fyhl\j_f_gb
G_dhlhju_kqZkleb\bpug_ihgbfZxlhq_ffuk_cqZk]h\hjbfMdZ`^hcbagZkgZc^_lky
ih^jm`dZdhlhjZy\k_ojZa^jZ`Z_ljZkkdZaZfbhlhfqlhhgZdhgqZ_l\k_]^ZZbgh]^Zbihljb
q_luj_jZaZaZghqvOhlbl_agZlv\q_f__k_dj_l"Dkh`Ze_gbx\_ebdbrZgkuqlhwlhagZgb_\Zf
g_ihfh`_lDhg_qghdh_dZdb_gZ\udbg_ihf_rZxlghkms_kl\mxlj_Zevgu_jZaebqbybaaZ
dhlhjuoh^gbf`_gsbgZfhj]Zaf^hklZ_lkye_]q_q_f^jm]bfblmlihqlbgbq_]hg_ih^_eZ_rv
WlbjZaebqbyhij_^_eyxlky\lhfqbke_]_gZfb
FZehdhfmijbylgZfukevhlhfqlhjh^bl_eblh`_aZgbfZxlkyk_dkhfgh\iheg_\_jhylghqlhbo
k_dkmZevgZy`bagvg_fgh]hihoh`ZgZ\Zrm?keb\udhjhe_\Zhj]ZafZlh\hafh`ghke_^m_l
ih[eZ]h^ZjblvaZwlhiZimbfZfm
Bkke_^h\Zl_ebbamqZ\rb_[ebag_ph\ijbrebd\u\h^mqlh\deZ^]_gh\\lhgZkdhevdhqZklhfu
bkiulu\Z_fhj]Zafijbk_dk_khklZ\ey_lihjy^dZ\bGZi_j\uc\a]ey^g_lZdm`bfgh]hgh
dh]^Zj_qvb^_lh]_g_lbd_f_ehq_cg_[u\Z_lBamqZeZkvlZd`_qZklhlZhj]Zafh\ijbfZklmj[Zpbb
blmlgZke_^kl\_gghklvb]jZ_l_s_[hevrmxjhev\bhafh`gh\Zkm^b\ey_llhqlh]_gu
mf_xlhlebqZlvk_dkhlfZklmj[Zpbbb\aZ\bkbfhklbhlwlh]h\ebyxlihjZaghfmH^gZdh
wlhfkemqZ_hlkmlkl\mxllZdb_nZdlhjudZdikboheh]bq_kdZyg_m\_j_gghklvbijh[e_fu\h
\aZbfh^_ckl\bbkiZjlg_jhf
�jm]hcZki_dl\ebyxsbcgZkihkh[ghklv`_gsbgubkiulZlvhj]Zafwlhmkeh\byijbdhlhjuo
hgZaZgbfZ_lkyk_dkhfFZehdlhbagZkdhgqZ_lijbkemqZcguok\yayoGZijbf_jlhevdh\b
Zf_jbdZgkdboklm^_glhdaZy\bebqlhhgbbkiulu\Zebhj]Zaf\h\j_fyi_j\h]hk_dkZkgh\uf
iZjlg_jhfbihqlb\b^hklb]Zebhj]ZafZ_kebhlghr_gby^ebebkv[he__r_klbf_kyp_\
GZke_^kl\_gghklv\hfgh]hfhij_^_ey_llhgZkdhevdhe_]dhfubkiulu\Z_fhj]Zafgh\p_ehfhg
^hklmi_g[hevrbgkl\m`_gsbg=eZ\gh_aZohl_lvLml_klv^\ZgxZgkZhi_j\uol_fdlh
bkiulu\Z_lhj]ZafijbfZklmj[Zpbbfh`_l[ulvkeh`gh^hklbqv_]hkiZjlg_jhfB\h\lhjuo
l_fdlhbkiulu\Z_lhj]Zafbaj_^dZkeh`ghk^_eZlvlZdqlh[u^hklb]Zlv_]hj_]meyjghFubg_
ml\_j`^Z_fqlhwlhe_]dhBfug_gZklZb\Z_fgZlhfqlhhj]Zafwlhp_evddhlhjhcke_^m_l
klj_fblvky\hqlh[ulhgbklZehh\k_g_lFuebrvohlbfih^q_jdgmlvqlh\k_\hafh`gh_keb
\u]hlh\uijbeh`blvmkbeby:ihfh`_l\Zf[b[ebyhj]ZafZhkgh\ZggZygZkh\_lZodhlhju_
ki_pbZebklu^Zxl`_gsbgZfkljZ^ZxsbfhlZghj]Zafbb
;b[ebyhj]ZafZ
Lj_gbjh\Zlvkylj_gbjh\Zlvkyblj_gbjh\Zlvky?keb\ugbdh]^Zg_fZklmj[bjh\ZeblhihjZ
\ibkZlvwlhaZgylb_\k\hc_`_^g_\gbdk_jv_aghFZklmj[ZpbyjZ[hlZ_lh^ghfbkke_^h\Zgbb
mqZkl\h\Zeb`_gsbgugbdh]^ZjZgvr_g_bkiulu\Z\rb_hj]ZafZLZd\hlihke_iylbk_fbg_^_ev
j_]meyjguolj_gbjh\hdhl^h\bbagbokmf_ebbkiulZlvhj]ZafdZdkZfhklhyl_evghlZdb
\f_kl_kiZjlg_jhfFu]ZjZglbjm_fqlhwlhkZfucijbylguc\b^lj_gbjh\hdbal_oqlhfh`_l
�ihkh\_lh\Zlv\Zf\jZqBkihevamcl_iZevpubebdmibl_\b[jZlhj_eZcl_lhqlh\Zk\ha[m`^Z_lb
gZkljZb\Z_lgZgm`guceZ^uij_^ihqblZ_l_wjhlbq_kdmxebl_jZlmjmex[bl_ihjghbebohlbl_
ihnZglZabjh\Zlv"
KkZfh]hgZqZeZlj_gbjh\hdg_^mfZcl_h[hj]Zaf_dZdh]eZ\ghcp_ebKdhgp_gljbjmcl_kvemqr_gZ
lhfqlh[ugZclbl_ogbdbdhlhju_\ZfgjZ\ylky
Ihlj_gbjmcl_kvqm\kl\h\Zlvbhldju\Zlvky^eygZkeZ`^_gbyIhlj_gbjmcl_kvba[Z\eylvkyhl
fuke_cdhlhju_\Zkhl\e_dZxl[m^vlhebrgb_dbeh]jZffugZ`b\hl_bebijb[eb`Zxsbcky
wdaZf_gQ_femqr_\ugZmqbl_kv^h\h^blvk_[y^hhj]ZafZl_f[hevr_rZgkh\bkiulZlv_]hk
iZjlg_jhfBihfgbl_g_lgbq_]hiehoh]h\lhfqlh[u\aylv^_eh\k\hbjmdb^Z`_dh]^Z\u\
ihkl_ebkiZjlg_jhfIhdZ\Zfohjhrh\f_kl_g_bf__lagZq_gbydlhqlh^_eZ_l
HlklZb\Zcl_k\hbijZ\ZZriZjlg_j^he`_gmqZkl\h\Zlv\hi_jZpbbhj]ZafLml\Z`ghg_
gZklmiZlv^jm]^jm]mgZiyldbij_\jZlbl_k_dk\hkgh\Zl_evguckh\f_klgucijh_dlLhevdhmqlbl_
\lhfqlh\ug_^hklb]Z_l_hj]ZafZg_l\bguiZjlg_jZ_kebdhg_qghhgj_]meyjghg_hldZau\Z_lky
hlihiulhd\Zkm^h\e_l\hjblvH^gZdhhkgh\gmxjZ[hlm\k_lZdb^he`guijh^_eZlv\uDiheh\uf
hj]ZgZfg_ijbeZ]Z_lkybgkljmdpbyihwdkiemZlZpbbb_keb\ug_\havf_l_jmdh\h^kl\hgZk_[y
iZjlg_jfh`_lihljZlblv]h^uqlh[uihgylvqlh`_\Zfgm`gh
Ijhs_\k_]hkgZqZeZijh^_eZlv\kxjZ[hlmkZfhc^hljZ]b\Zykv^hk_[y\h\j_fyiheh\h]hZdlZbeb
fZklmj[bjmy\f_kl_Ihkl_i_ggh\ugZmqbl_iZjlg_jZ\k_fijb_fZfFgh]bfdZ`_lkyqlhwlh
klu^ghghdkh`Ze_gbxwlh_^bgkl\_gguckihkh[G_jZkkqblu\Zcl_qlhm\Zk\k_ihemqblkyk
i_j\h]hjZaZ;m^vl_l_ji_eb\ubo\Zebl_iZjlg_jZdZ`^ucjZadh]^Zhg^_eZ_lqlhlhlZddZd\Zf
Hk\hcl_ihamdhrdbIha^eyk_dkZhq_gvfgh]hghebrvg_dhlhju_kihkh[kl\mxllhfmqlh[u
`_gsbgZbkiulZeZhj]ZafHkh[_gghohjhrZ\wlhfhlghr_gbbh^gZbagboihaZdhrdb
jZagh\b^ghklvfbkkbhg_jkdhcihabpbb\fQlh[u__hk\hblvijb^_lkyihlj_gbjh\Zlvkyijbq_f
\^\h_fghj_amevlZlhdmibl\Zr_l_ji_gb_
iha_dhrdbiZjlg_j\f_klhlh]hqlh[uhibjZlvkygZjmdbhibjZ_lkygZehdlbbeh`blkygZ\Zk
ijZdlbq_kdb\k_fl_ehff_klhh[uqguo^\b`_gbc\hr_e\ur_ehg^he`_g]hjbahglZevgh
kdhevablv\k_fl_ehflZdqlh[u\Zrbiheh\u_hj]ZgukhijbdZkZebkvHgb[m^mljblfbqgh
gZ^Z\eb\Zlv^jm]gZ^jm]Zih^h[gh\heg_gZdZlu\Zxs_cgZ[_j_];_^jZiZjlg_jZ^he`gu[ulv
jZa\_jgmlu\gbalZdbfh[jZahfqlh[ueh[hdbhkgh\Zgb_i_gbkZl_jebkvh\ZrdeblhjukjZam
�ihqm\kl\m_l__kebhg\k_k^_eZ_lijZ\bevgh_j`bl_gh]bdZdfh`ghijyf__b[eb`_^jm]d^jm]m
bebh[\_cl_bfbgh]biZjlg_jZqlh[u\Zrbeh^u`dbe_`ZebgZ_]hgh]Zo
h[uqghcfbkkbhg_jkdhciha_iZjlg_jkh\_jrZ_lihklmiZl_evgu_^\b`_gbylh]^ZdZd\hkgh\_
ihaudhrdbe_`blklZjh_^h[jh_lj_gb_I_gbkg_ijhgbdg_l\\Z]bgmlZd`_]em[hdhaZlh
h[_ki_qblkbevgmxbihklhyggmxklbfmeypbxdeblhjZ^Zb\p_ehflhcqZklb\g_rgboiheh\uo
hj]Zgh\]^_khkj_^hlhq_ghfgh`_kl\hg_j\guohdhgqZgbc
Dh]^Zm\Zk\k_ihemqblkyihijh[mcl_hk\hblvi_j_\_jgmlmxihamdhrdb\dhlhjhc\ue_`bl_
k\_jomL_i_jvbf_ggh\u[m^_l_dhgljhebjh\ZlvkblmZpbxbklbfmebjh\Zlvdeblhj\ih^oh^ys_f
^ey\Zkl_fi_bkhilbfZevgufgZ`bfhf
G_jZkkeZ[eylvkyDZdqZklhfukeurbfJZkkeZ[vl_kvjZkkeZ[vl_kvG_bkdexq_ghqlhwlh
�emqrbcbh^gh\j_f_gghom^rbckh\_lgZk\_l_Z\ZfgZ^hikboheh]bq_kdbjZkkeZ[blvkygh_keb
\u[m^_l_kihdhcghe_`Zlvb`^Zlvdh]^Z`_hj]ZafihjZabl\ZkdZd]jhfkj_^bykgh]hg_[Zlh\u
h^ghagZqghg_gZ\_jghfimlbGm`ghgZijyqvl_ehKh`fbl_y]h^bpufurpu\eZ]ZebsZemqr_
jblfbqghgZijy]ZlvbjZkkeZ[eylvgZijbf_j\lZdl^uoZgbx
Wlh\hi_j\uom\_ebqb\Z_lijblhddjh\bdiheh\ufhj]ZgZf\ukZfbk_[yaZ\h^bl_h\lhjuo
wlhlkihkh[iha\hey_lgZijZ\blv\gbfZgb_lm^Z]^_k_cqZkjZau]ju\Z_lky]eZ\gh_^_ckl\b_gZ
iheh\u_hj]ZguFh`_l_ijh^_eZlvlZdh_mijZ`g_gb_gZqgbl_k`bfZlvbjZkkeZ[eylvfurpu
iheh\uohj]Zgh\bh^gh\j_f_gghihiulZcl_kvih^mfZlvhlhfqlhk_]h^gy[m^_lgZm`bgu
[ukljhm[_^bl_kvqlhwlhkeh`ghkh\f_sZlv
gZqZe_^h\hevghljm^ghih^qbgblvwlbfurpuk\h_c\he_k_lZdb\nblg_kp_gljZoihdZg_
ij_^eZ]Zxlijh]jZffmihmdj_ie_gbxfurp\Z]bguOhlyke_^h\Zeh[u@_gsbguj_]meyjgh
\uihegyxsb_mijZ`g_gbygZmdj_ie_gb_\gmlj_ggbofurphj]ZafZ^hklb]ZxlqZs_bijhs_
Djhf_lh]hlZdb_mijZ`g_gbyij_^hl\jZsZxlg_^_j`Zgb_fhqbbhims_gb_lZah\uohj]Zgh\Z
lZd`_ihfh]Zxlijb[heyo\h\j_fyiheh\h]hZdlZ
MijZ`g_gbygZmdj_ie_gb_\gmlj_ggbofurp\eZ]ZebsZfh`gh^_eZlv\ex[h_\j_fyb\ex[hf
f_kl_\Z\lh[mk_bebi_j_^kghfFh`ghbkihevah\Zlv\Z]bgZevgu_rZjbdbghg_h[yaZl_evgh
Ijh[_]bl_kvNblg_khkh[_gghijyfhi_j_^k_dkhfihfh]Z_l\ha[m^blvkyb^eyg_dhlhjuo
ih\urZ_l\_jhylghklvbkiulZlvhj]Zaf
GZ^_gvl_ghkdbWlhbrmlhqgucbZ[khexlghk_jv_aguckh\_lGZrfha]ihklhygghihemqZ_l
kb]gZeuhll_eZhlhf\dZdhfhghkhklhygbbWlbfgh]hqbke_ggu_kb]gZeubfukebbfb
\ua\Zggu_[_kij_klZgghdhgdmjbjmxlaZgZr_\gbfZgb_Keh`gh^hklbqvhj]ZafZdh]^Z]heh\Z
\uqm\kl\m_l_k_[ylheklhcIj_^klZ\bl_evgbpu`_gkdh]hiheZhkh[_gghkdehgguj_Z]bjh\ZlvgZ
ih^h[gu_jZa^jZ`bl_ebWlhdZkZ_lkyb`b\hlgh]hfbjZ:evnj_^DbgkbbamqZyk_dkmZevgh_
ih\_^_gb_djukaZf_lbeqlhkZfdb\hlebqb_hlkZfph\e_]dhhl\e_dZxlkydh]^Z\h\j_fy
iheh\h]hZdlZbfih^[jZku\Zxlijb\e_dZl_evgu_dmkhqdbkujZ
DZdb_\u\h^ubawlh]hfh`ghba\e_qv"Ij_`^_\k_]hgZ^hkha^Zlvmkeh\byijbdhlhjuo\u
iheghklvxknhdmkbjm_l_kvgZlhfqlh[uihemqblvm^h\hevkl\b_?kebwlhhagZqZ_lqlhgm`gh
\udexqblvk\_lbebgZ^_lvghkdbbebg_kgbfZlvnml[hedmlZdbk^_eZcl_;m^vl_^h[judk_[_
Hj]Zafijb^_ldh]^Z\uihqm\kl\m_l_k_[ydhfnhjlgh dZdnbabq_kdblZdbikboheh]bq_kdb\fb
kfh`_l_Z[kljZ]bjh\Zlvkyhl\k_]hdjhf_k_dkZWlhkZfh_keh`gh_bbf_gghh[wlhffgh]b_
aZ[u\Zxl
Ij_^hojZg_gb_
Dh]^Zfm`qbgZb`_gsbgZaZgbfZxlkyk_dkhffh]mlihemqblvky^_lbWlZbgnhjfZpbyg_^he`gZ
�\Zkrhdbjh\Zlv\_^vlZd[ueh\k_]^Z_l_cgbdh]^Zg_ijbghkbeZbklK_dkwlha^hjh\hb
`_eZgb_bfaZgylvkym[hevrbgkl\ZbagZk\hagbdZ_l]hjZa^hqZs_q_f`_eZgb_jh^blvj_[_gdZ
?keb\u]_l_jhk_dkmZevgubex[bl_\Z]bgZevguck_dk\ZfgZ^hih^mfZlvhlhcbebbghcnhjf_
ij_^hojZg_gby
=h\hjyhij_^hojZg_gbb bebdhgljZp_ipbb\ffubf__f\\b^m\k_f_lh^ukgb`Zxsb_jbkd
[_j_f_gghklbijbiheh\hfZdl_Ij_j\Zgguciheh\hcZdllh`_hlghkblkydboqbkemohly_]hfu[u
g_j_dhf_g^h\Zeb
Ij_^hojZg_gb_g_evaygZa\Zlvkh\j_f_ggufbah[j_l_gb_fohlykjZa\blb_ff_^bpbgugZjugd_
ihy\bebkv[he__ijh^\bgmlu_f_lh^uijhq_fmfgh]bobagbo_klv^j_\gb_ij_^dbLZd
ij_a_j\Zlb\ujZgvr_ba]hlZ\eb\Zebbadh`b`b\hlguoZg_baeZl_dkZ:kdZ`_fe_lgZaZ^\
Zglbqghc=j_pbb`_gsbguihf_sZeb\h\eZ]Zebs_kf_kvf_^Zbebklv_\qlh[uki_jfZg_ihiZeZ\
fZldmWlhgZihfbgZ_lk_]h^gyrgxx^bZnjZ]fmbaeZl_dkZdhlhjmx\\h^yl\h\eZ]Zebs_blZdbf
h[jZahf[ehdbjmxl^hjh]m^eyki_jfZlhahb^h\Ghj\_]bb^bZnjZ]fug_ihevamxlky
ihimeyjghklvxghgZijbf_j\R\_pbbwlhlf_lh^i_j_`b\Z_l\lhjh_jh`^_gb_\hafh`gh
�[eZ]h^ZjyZglb]hjfhgZevguf\_ygbyfZdhgljZp_ipbylh`_ih^\_j`_gZ\ebygbxfh^u
Ij_j\Zgguciheh\hcZdlhlgx^vg_gh\h_bah[j_l_gb_ufh`_l_ijhq_klvhg_f\I_j\hcdgb]_
Fhbk_y bklhjbyhq_eh\_d_dhlhjh]ha\ZebHgZg\fbfu]ZjZglbjm_fqlhdZdZygb[m^viZjZ
gZ\_jgydZ\hkihevam_lkybfk_]h^gy\_q_jhf
AZk\hx^he]mxbklhjbxfuex^bbkijh[h\Zebihqlb\k_\hafh`gu_f_lh^udhgljZp_ipbbGh
k_]h^gymgZk_klvh^ghk_jv_agh_ij_bfms_kl\h\hafh`ghklv\u[bjZlv
Kms_kl\m_lfgh]hijh\_j_gguo\ZjbZglh\dhlhju_jZ[hlZxl^hklZlhqghohjhrhFh`ghih^h[jZlv
gZ^_`gucf_lh^dhlhjucih^hc^_lbf_ggh\Zfk\Zrbfkhklhygb_fa^hjh\vybh[jZahf`bagb
hafh`ghklvij_^hojZgylvkyihjhcdZ`_lkyq_flhhq_\b^gufghgZkZfhf^_e_wlhgZklhys__
qm^hDhgljZp_ipbyh[_ki_qb\Z_l\hafh`ghklv\u[hjZufh`_l_\hh[s_hldZaZlvkyhlb^_b
aZ\h^blv^_l_cbwlhj_r_gb_gbdZdg_ih\eby_lgZ\Zrmk_dkmZevgmx`bagv:_keb\u\k_`_
aZohlbl_jh^blvj_[_gdZlhkfh`_l_\u[jZlvdh]^Zhldh]hbkdhevdh^_l_cm\Zk[m^_l
Ij_j\Zgguciheh\hcZdl^bZnjZ]fZkf_kvebklv_\bf_^Z\h\eZ]Zebs_dhg_qghhdZau\ZebdZdhc
lhwnn_dlghkbah[j_l_gb_fijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhd\o]h^ZokblmZpbydZj^bgZevgh
Wlh[ueZihbklbg_j_\hexpbyM`_\lh\j_fyijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbhlebqZebkv\ukhdhc
wnn_dlb\ghklvxZk_]h^gyhgbklZeb_s_emqr_lZddZdgZijhly`_gbbfgh]boe_lbol_klbjh\Zeb
bkh\_jr_gkl\h\Zeb;eZ]h^Zjybf`_gsbgu\i_j\u_kfh]ebmijZ\eylvk\h_ck_dkmZevghc`bagvxb
ieZgbjh\Zlvk_fvx\aZ\bkbfhklbhldZjv_jubijhqboh[klhyl_evkl\Klh]h\j_f_gbmq_gu_
jZajZ[hlZebfgh]hgh\uo\b^h\dhgljZp_ipbb\lhfqbke_kj_^kl\Zk^he]hkjhqgufwnn_dlhf
ijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZlb]hjfhgZevgmxkibjZevGhj\_`kdh_a^jZ\hhojZg_gb_j_dhf_g^m_l
\i_j\mxhq_j_^vwlb^\Zkihkh[Z
H^gZdhihjZaZdhgqblvwdkdmjk\bklhjbxbi_j_clbdkh\j_f_gghklbwlhcqZklbdgb]bfu
h[tykgbf\Zfq_fhlebqZxlky^jm]hl^jm]ZjZagu_f_lh^udhgljZp_ipbbjZkkdZ`_fdZdbfb
ihevah\Zlvkybih^_ebfkyg_dhlhjufbobljhklyfbGbdZdbo^hfukeh\lhevdhkmob_nZdlu
Klhblkkh`Ze_gb_fijbagZlvqlhdhfmlhwlhlfZl_jbZegZ\_jgh_ihdZ`_lkyhq_gvkdmqgufL_f
�g_f_g__[_ag_]hgbdZdg_evayh[hclbkvIhq_fm"Zihlhfmqlhwlh\hafh`ghkZfZy\Z`gZy
bgnhjfZpby\h\k_cdgb]_
_^y[eh]fu\uykgbebqlhwlZl_fZbgl_j_km_lijZdlbq_kdb\k_ofheh^uo`_gsbgihjhc
qblZl_evgbpuaZ^Z\ZebgZf\_kvfZaZdh\ujbklu_\hijhkuBg_m^b\bl_evghIhq_fmlhkqblZ_lky
\h\kydhfkemqZ_mgZkkeh`behkvlZdh_\i_qZle_gb_\fqlh`_gsbgu^he`gubglmblb\gh
ijZdlbq_kdb[_aihklhjhgg_cihfhsbjZa[bjZlvky\dhgljZp_ipbbohlywlhh[rbjgZybg_ijhklZy
&#xj;&#x_a;&#xme;&#xvl;&#xZl;&#x_;&#xg_;&#xdh;&#xlh;&#xju;&#x_;&#xi;&#xhe;&#xg_;
&#xjh;&#xke;&#xu_;&#x`;&#x_g;&#xsb;&#xgu;&#xg;&#x_;&#xag;&#xZx;&#xl;&#xwe;&#x_f;&#x_g;&#xlZ;&#xjg;&#xuo;&#x;&#x_s;&#x_c;&#x;l_fZj_amevlZl_g_dhlhju_\iheg_\ajhkeu_`_gsbgug_agZxlwe_f_glZjguo\_s_ch[Z\vl_
kx^Zh]jhfgh_dhebq_kl\hfbnh\hdhgljZp_ipbbZlZd`_lhqlhfgh]b_kljZ^Zxlhlih[hqguo
wnn_dlh\baaZg_ijZ\bevgh]hbkihevah\ZgbydhgljZp_ilb\h\bebg_qm\kl\mxlk_[yaZsbs_ggufb
GZrZp_evihagZdhfblv\Zkkhkgh\ZfbdhgljZp_ipbbqlh[uijb`_eZgbb\ukZfbfh]eb\u[jZlv
ih^oh^ysbcf_lh^ij_^hojZg_gbyGhwlZkn_jZihklhygghjZa\b\Z_lkybfukh\_lm_fh[jZsZlvky
aZkh\_lhfdki_pbZebklZfdhlhju_\eZ^_xlgh\_crbfbb[he__^_lZevgufbk\_^_gbyfbh[
�bgl_j_kmxsbo\Zk\b^ZodhgljZp_ipbb@
=hjfhgZevgZydhgljZp_ipby
AZkq_lq_]h]hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\uij_^hl\jZsZxl[_j_f_gghklv"QlhihiZ^Z_l\hj]Zgbaf
dh]^Z\udZ`^h_mljhijbgbfZ_l_ijhlb\haZqZlhqgmxlZ[e_ldmdZ`^mxq_l\_jlmxg_^_ex\\h^bl_
]hjfhgZevgh_dhevph\h\eZ]Zebs_beb\rb\Z_l_\jmdmbfieZglZl"
]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\Zokh^_j`Zlkyhq_gvfZe_gvdb_^haul_o`_]hjfhgh\dhlhju_
ijhba\h^ylkyybqgbdZfbbdhlhju_mijZ\eyxlf_gkljmZevgufpbdehfh\k_olZdbokj_^kl\Zo
ijbkmlkl\m_l]_klZ]_gkbgl_lbq_kdbcZgZeh]ijh]_kl_jhgZG_dhlhju_^hihegbl_evghkh^_j`Zl
wkljh]_gwlb\b^udhgljZp_ipbbgZau\Zxlkydhf[bgbjh\ZggufbZl_\dhlhjuo_klvlhevdh
]_klZ]_gkhhl\_lkl\_ggh]_klZ]_ggufb
=hjfhgZevgZydhgljZp_ipbykwkljh]_ghf
Kms_kl\m_lljb\b^Zdhf[bgbjh\ZgguodhgljZp_ilb\guokj_^kl\ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb
\Z]bgZevgh_dhevphbieZklujvBoij_bfms_kl\haZdexqZ_lky\lhfqlhwkljh]_giha\hey_l
mijZ\eylvf_gkljmZpb_cG_^hklZlhd`_khklhbl\lhfqlhwkljh]_gih^oh^blg_\k_fhq_f\u
ijhql_l_gb`_
Ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbijbf_gyxlkyqZs_^jm]bodhf[bgbjh\Zgguokj_^kl\Zil_dZo
ijh^ZxlkyjZagu_bo\b^udhlhju_g_fgh]hhlebqZxlky^jm]hl^jm]ZqZklghklbbf_xlky
ih[hqgu_wnn_dlum\Zkfh]ml\hagbdgmlv dZdiheh`bl_evgu_lZdbhljbpZl_evgu_\fghgbdh]^Z
g_evayagZlvaZjZg__dZdl_bebbgu_lZ[e_ldbih^_ckl\mxldhgdj_lghgZ\ZkA^_kvgm`gh
^_ckl\h\Zlvf_lh^hfijh[bhrb[hd^hl_oihjihdZ\ug_gZc^_l_ij_iZjZldhlhjuc\Zfb^_Zevgh
ih^oh^blL_fdlhlhevdhgZqbgZ_lijbgbfZlvijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb\jZqbkh\_lmxlij_`^_
\k_]hihijh[h\Zlvij_iZjZlukh^_j`Zsb_kZfucbamq_ggucba]_klZ]_gh\e_\hghj]_klj_elh
_klv/RHWWH0LFURJ\QRQbebbfih^h[gu_
HjZevgu_dhgljZp_ilb\uih^jZa^_eyxlkygZ^\Z\b^Zfgh]hnZagu_bfhghnZagu_q_ff_`^m
gbfbjZagbpZ"
;hevrbgkl\hlZ[e_lhdfhghnZagu_?keb\ubfbihevam_l_kvlhg_\Z`ghkdZdh]hf_klZmiZdh\db
\ugZqg_l_ijbgbfZlvlZ[e_ldblZddZd^haZ]hjfhgZh^bgZdh\Z\h\k_olZ[e_ldZoLZdbfh[jZahf
\k_lZ[e_ldb\[ebkl_j_h^bgZdh\u_
DZdijZ\behh^gZmiZdh\dZjZkkqblZgZgZ^g_c\khhl\_lkl\bbkhkj_^gbff_gkljmZevguf
pbdehfuijbgbfZ_l_]hjfhgZevgu_lZ[e_ldb\l_q_gb_^gyb\wlh\j_fym\Zkg_l
f_gkljmZpbbIhke_^gb_k_fv^g_cg_^_ey[_alZ[e_lhdwlb^gb\ueb[hijbgbfZ_l_lZ[e_ldbk
]exdhahcgZoh^ysb_ky\lhf`_[ebkl_j_eb[h^_eZ_l_iZmam\ijb_f_l_q_gb_wlhcg_^_eb
fZldZh[uqghba[Z\ey_lkyhlwg^hf_ljbybm\Zkb^_lf_gkljmZpbyIjbf_juij_iZjZlh\dhlhju_
��ke_^m_lijbgbfZlvihijbgpbim/RHWWH0LFURJ\QRQ0DUYHORQ@b-DVPLQ@
G_dhlhju_fhghnZagu_lZ[e_ldbgZ^hijbgbfZlv^gyih^jy^ihke_q_]h\u^_j`Zlv
q_luj_o^g_\gmxiZmamIjbf_juij_iZjZlh\dhlhju_ke_^m_lijbgbfZlvihijbgpbimD]
�b=RHO\@?keb\ug_ohlbl_qlh[um\Zk[ueZf_gkljmZpby\ufh`_l_kjZam[_aiZmaugZqZlv
gh\mxmiZdh\dmH[wlhffujZkkdZ`_fgb`_
Fgh]hnZagu_ij_iZjZluhlebqZxlkyl_fqlhdhebq_kl\h]hjfhgh\\lZ[e_ldZog_h^bgZdh\h_hgh
aZ\bkblhlnZauf_gkljmZevgh]hpbdeZug_fh`_l_gZqZlvboijb_fkex[hclZ[e_ldb
g_h[oh^bfhq_ldhke_^h\Zlvbgkljmdpbb
?keb\uj_rbebbkihevah\Zlvfgh]hnZagu_lZ[e_ldbh[yaZl_evghijhqblZcl_bgkljmdpbxqlh[u
\k_k^_eZlvijZ\bevghHkh[_ggh_keb\uohlbl_i_j_iju]gmlvq_j_af_gkljmZpbx
�?^bgkl\_ggu_fgh]hnZagu_lZ[e_ldbijh^Zxsb_ky\Ghj\_]bbwlh6\QIDVHb4ODLUD@
u[jZ\]hjfhgZevgu_ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb\u[m^_l_aZsbs_guhlg_`_eZl_evghc
[_j_f_gghklb\k_\j_fy^Z`_\l_^gbdh]^Zk^_eZ_l_iZmam\ijb_f_ufh`_l_aZgbfZlvky
k_dkhfdh]^ZaZohq_lky[_a^hihegbl_evguokj_^kl\ij_^hojZg_gbyGh_keb\uaZ[m^_l_ijbgylv
lZ[e_ldmlhjbkdm_l_hklZlvky[_aaZsbluKdhevdhbf_gghlZ[e_lhdfh`ghijhimklblvij_`^_q_f
ihy\blky\_jhylghklvaZ[_j_f_g_lvaZ\bkblhldhgdj_lgh]hij_iZjZlZLZdqlhqblZcl_bgkljmdpbx
bke_^mcl_kh\_lZf\jZqZIhkdhevdmaZ[ulu_lZ[e_ldbqj_\Zlujbkdhfg_`_eZl_evghc
[_j_f_gghklblZdmxdhgljZp_ipbxg_evaygZa\ZlvZ[khexlghgZ^_`ghc
Z]bgZevgh_dhevphfy]dh_blhgdh_eZl_dkgh_dhevphdhlhjh_^he`ghgZoh^blvky\h\eZ]Zebs_
�IhdZ\Ghj\_]bbij_^klZ\e_gZlhevdhh^gZfZjdZGh\ZJbg]@Qlh[uihf_klblv\Z]bgZevgh_
dhevph\h\eZ]Zebs__]hgm`ghk`Zlvf_`^miZevpZfbb\\_klb\gmljvDh]^Z\u_]hhlimklbl_hgh
ijbf_li_j\hgZqZevgmxnhjfmmij_lky\kl_gdb\eZ]ZebsZb[m^_llZfm^_j`b\Zlvky?keb\u
aZohlbl__]hm^Zeblvlhkfh`_l_k^_eZlvwlhkihfhsvxmdZaZl_evgh]hiZevpZ
DZdblZ[e_ldbdhevphkh^_j`bldhf[bgZpbxwkljh]_gZb]_klZ]_gZ=hjfhguijhgbdZxlkd\hav
ij_^f_lhf\h\eZ]Zebs_g_m^h[gh:dh_dhfmbgl_j_kghfh`ghebihl_jylv\Z]bgZevgh_dhevph
Ihf_klb\dhevph\h\eZ]Zebs_\ug_^he`gu_]hqm\kl\h\ZlvlZd`_dZdblZfihgGh[m^vl_
hklhjh`guOhlvwlhkemqZ_lkybg_qZklhgh[u\Z_lqlhdhevph\uiZ^Z_lbhdZau\Z_lky\mgblZa_
Wlhijhbahrehkh^ghcgZr_cijbyl_evgbp_cdhlhjZy\u[jZeZkv\dem[HgZjZkkdZaZeZqlh
aZf_lbeZijhiZ`mlhevdhgZke_^mxsbc^_gvuib\dhdl_cev^jm]hcl_jy_rv[^bl_evghklvb
lh]^Z\hafh`gug_ijbylghklbIhwlhfmg_iehoh[ubgh]^Zijh\_jylviZevp_fgZf_kl_ebdhevph
DZdbfhghnZagu_lZ[e_ldbdhevphh^ghblh`_bkihevam_lky\l_q_gb_^gylh_klvljb
g_^_ebih^jy^:aZl_f^_eZ_l_g_^_evgmxiZmam^eyf_gkljmZpbbulZd`_fh`_l_\klZ\blvgh\h_
dhevph[_aiZmauqlh[uijhimklblvf_gkljmZpbx
Ohlv\ubg_aZf_qZ_l_dhevpZ\ZriZjlg_jfh`_l_]hihqm\kl\h\Zlvijbiheh\hfZdl_Ihwlhfm
g_dhlhju_`_gsbguij_^ihqblZxlba\e_dZlv_]hi_j_^k_dkhfWlhZ[khexlgh[_ahiZkgh
u\iheg_fh`_l_ba\e_dZlv\Z]bgZevgh_dhevphgZg_kdhevdhqZkh\\^_gvGhg_h[oh^bfh
ihf_klblv_]hh[jZlgh^hlh]hdZdijhc^_lljbqZkZbgZq_\ujbkdm_l_ihl_jylvwnn_dl
ij_^hojZg_gby
IeZklujvgZ^hde_blvijyfhgZdh`mq_j_adhlhjmx]hjfhguijhgbdZxl\djh\vGhj\_]bb
�ijh^Z_lkyieZklujvih^gZa\Zgb_f(YUD@ufh`_l_bkihevah\Zlvh^bgblhl`_ieZklujv\
l_q_gb_g_^_ebblhqghlZd`_dZd\kemqZ_k\Z]bgZevgufdhevphfbfhghnZagufblZ[e_ldZfb
g_h[oh^bfhqlh[u]hjfhguihklmiZeb\hj]ZgbafgZijhly`_gbb^gyLZdbfh[jZahf\Zf
ihgZ^h[ylkyljbieZklujy h^bg\g_^_ex\fij_`^_q_f\umkljhbl_g_^_evgmxiZmam?keb\u
aZ[m^_l_\h\j_fykf_gblvieZklujvbebhghlde_blkywnn_dlb\ghklvdhgljZp_ipbbkgbablky
DZdbfh[jZahfdhf[bgbjh\Zggu_ij_iZjZluij_^hl\jZsZxl[_j_f_gghklv"
DZ`_lkyg_\_jhylgufqlh]hjfhgudhlhju_blZd\ujZ[Zlu\Z_lgZrhj]Zgbafkihkh[gu
ij_^hl\jZsZlv[_j_f_gghklvh^gZdhkhq_lZgb_]_klZ]_gZbwkljh]_gZ^_ckl\m_lhq_gvohjhrh
Z`g__\k_]hlhqlhdhf[bgbjh\Zggu_ij_iZjZluih^Z\eyxlh\meypbxGZdZ`^ucf_gkljmZevguc
pbde lh_klv]^_lhjZa\f_kyp\fijboh^blkyh^gZh\meypby?keb\^_gvkZfhch\meypbbbijbf_jgh
aZiylv^g_c^hg__\uaZgbfZebkvg_aZsbs_ggufk_dkhflh\ufh`_l_aZ[_j_f_g_lvDZdm`_
mihfbgZehkvwlhli_jbh^gZau\Z_lkyhdghfn_jlbevghklb
Ijbf_g_gb_]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\fh`ghkjZ\gblvk[_j_f_gghklvxDh]^Z\u[_j_f_ggu
f_gkljmZevgucpbdeijbhklZgZ\eb\Z_lkydZd[m^lhdlhlhgZ`ZegZiZmamKhhl\_lkl\_ggh
h\meypbyg_gZklmiZ_lZ[_ah\meypbbg_[m^_lhdgZn_jlbevghklb\hafh`ghklbaZqZlvj_[_gdZ
AZwlmiZmamijb[_j_f_gghklbhl\_qZ_lijh]_kl_jhgh[jZamxsbcky\`_gkdhfhj]Zgbaf_
_kl_kl\_ggufiml_fIjh]_kl_jhgih^kdZau\Z_l]bihnbam lhcihoh`_cgZhj_o`_e_a_dhlhjZy
gZoh^blky\]heh\ghffha]_\fqlhhgg_^he`_g[hevr_ijhba\h^blvNK=bE=DZd\uihfgbl_wlb
]hjfhgug_h[oh^bfuqlh[uijh^he`Zlvf_gkljmZevgucpbde;_aNK=g_[m^_lnheebdmeyjghc
nZauZ[_aE=g_gZklmiblh\meypby
=_klZ]_g\]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\ZojZ[hlZ_llZd`_dZdbijh]_kl_jhg\h\j_fy[_j_f_gghklb
ihkueZ_lfha]mdhfZg^mijbhklZgh\blvf_gkljmZevgucpbde
Dhf[bgbjh\Zggu_ij_iZjZludhgljZp_ipbbihkmlbh[fZgu\Zxll_ehaZklZ\eyy_]hih\_jblv
[m^lhgZklmibeZ[_j_f_gghklv
Ijbwlhfdhf[bgbjh\Zggu_kj_^kl\Zij_iylkl\mxl\hagbdgh\_gbx[_j_f_gghklbg_kdhevdbfb
Ihke_iheh\h]hZdlZki_jfZlhahb^u^he`guijhieulvq_j_ar_cdmfZldbbihiZklv\kZfmfZldm
R_cdmfZldbaZdju\Z_lkebabklZyijh[dZ=_klZ]_gkh^_j`Zsbcky\dhf[bgbjh\Zgguoij_iZjZlZo
^_eZ_lkebav[he__]mklhcbki_jfZlhahb^ZfklZgh\blkyljm^g__^hklbqvp_ebDjhf_lh]h
wg^hf_ljbc kebabklZyh[hehqdZfZldb\f^_eZ_lkylhgvr_q_fh[uqgh[eZ]h^Zjyq_fm
hieh^hl\hj_gghcycp_de_ld_keh`ghaZdj_iblvky
Wkljh]_ghl\_qZ_laZjhklwg^hf_ljbyhldhlhjh]hhj]ZgbafdZdjZabba[Z\ey_lkykihfhsvx
f_gkljmZpbbWkljh]_gkh^_j`Zsbcky\dhf[bgbjh\Zgguo]hjfhgZevguokj_^kl\ZoaZf_^ey_ljhkl
wg^hf_ljbyBaaZwlh]hdklZlbmfgh]bo`_gsbgijbf_gyxsbolZdb_f_lh^udhgljZp_ipbb
djh\hl_q_gb_\h\j_fyk_fb^g_\ghciZmaulh`_[m^_lg_[hevrbf
DhgljZp_ipby[_awkljh]_gZ
IexklZdhcdhgljZp_ipbbaZdexqZ_lky\lhfqlh__fh]mlbkihevah\Zlv^Z`_l_dhfmihdZdbflh
ijbqbgZfijhlb\hihdZaZgwkljh]_g=hjfhgZevgZykibjZevbijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZl
hlghkylkyddhgljZp_ilb\Zf^ebl_evgh]h^_ckl\bybg_kh^_j`Zlwkljh]_gZGZk_]h^gyrgbc^_gv
wlhkZfu_wnn_dlb\gu_f_lh^uij_^hojZg_gbyIhwlhfm\jZqb\i_j\mxhq_j_^vkh\_lmxlbf_ggh
bo
:g_^hklZlhd\lhfqlhkeh`g__dhgljhebjh\Zlvf_gkljmZpbxq_fijbbkihevah\Zgbb
�dhf[bgbjh\ZgguodhgljZp_ilb\h\jm]bfbkeh\Zfb\ug_kfh`_l_\u[jZlvdh]^Zm\Zk[m^ml
f_kyqgu_Ghh[uqghml_odlhijbf_gy_llZdb_]hjfhgZevgu_ijhlb\haZqZlhqgu_kj_^kl\Z
djh\hl_q_gb_keZ[h_Km^yih\k_fmfgh]b_`_gsbguihevamxsb_kyijhlb\haZqZlhqguf
bfieZglZlhf`ZemxlkygZg_j_]meyjghklv\u^_e_gbcL_`_dlhij_^ihqblZ_l]hjfhgZevgmx
kibjZevj_^dhklZedb\Zxlkykwlhcijh[e_fhcHiylv`_lml\k_j_rZ_lkyf_lh^hfijh[bhrb[hd
Ijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZlwlhfZe_gvdZydZikmeZkh^_j`ZsZy]_klZ]_gGhj\_]bbfh`gh
�dmiblvbfieZglZlfZjdb1H[SODQRQ@Kihfhsvxki_pbZevgh]hrijbpZ_]h\\h^ylih^dh`m\
\_jog_cqZklbjmdbbhgfh`_llZfhklZ\Zlvkyljb]h^ZBfieZglZlihkl_i_ggh\u^_ey_l]hjfhg
dhlhjuc\g_[hevrbo^haZoghihklhygghihiZ^Z_l\djh\v
GZk_]h^gyrgbc^_gvijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZlkZfh_gZ^_`gh_kj_^kl\hdhgljZp_ipbbgZ
jugd_Klhblihf_klblv_]hih^dh`mbhgm`_g_ih^\_^_l=_klZ]_gijbhklZgh\blf_gkljmZevguc
pbdebm\Zkg_[m^_lh\meypbbihdZbfieZglZlhklZ_lkygZf_kl_
=hjfhgZevgZykibjZevbf__lLh[jZagmxnhjfmb__mklZgZ\eb\Z_llhevdh\jZq]bg_dheh]HgZ
\u^_ey_lfbgbfZevgh_dhebq_kl\h]hjfhgZdhlhjuc\hkgh\ghf^_ckl\m_lf_klghgh\k_`_
ijhgbdZ_lq_j_akebabklmxfZldbb\g_[hevrbo^haZo\kZku\Z_lky\djh\vIh^q_jdg_fqlh^haZ
]hjfhgZpbjdmebjmxs_]h\djh\bhq_gvfZeZbl_dlhfmqbekyhlih[hqguownn_dlh\^jm]bo
kj_^kl\[m^ml]hjZa^he_]q_i_j_ghkblv]hjfhgZevgmxkibjZev
aZ\bkbfhklbhlfZjdbkibjZevfh`_lhklZ\Zlvky\gmljbhllj_o^hiylbe_lK_]h^gykms_kl\m_l
ljb\b^Z]hjfhgZevguokibjZe_c
Fbj_gZ 0LUHQD\fHgZ^_ckl\m_liylve_lkh^_j`blkZfmx\ukhdmx^ham]hjfhgZba\k_o
]hjfhgZevguokibjZe_cbohjhrhih^oh^bl^eyl_odlhohq_lbf_lvdZdfh`ghf_gvr_
f_gkljmZevguodjh\hl_q_gbcMfgh]bof_gkljmZpbyij_djZsZ_lky\h\k_
DZcebgZ .\OHHQD\flh`_^_ckl\m_liylve_lghhgZkha^ZgZ^eyg_jh`Z\rbo`_gsbgIhwlhfm
lZdZykibjZevf_gvr_jZaf_jhfbkh^_j`blf_gvr_]hjfhgZq_fFbj_gZ
�G_kfhljygZlhqlhlhevdhDZcebgZb`_c^_kj_deZfbjmxlkydZdkibjZeb^eyg_jh`Z\rbo
`_gsbgfheh^u_^_\mrdbij_djZkghfh]mlihevah\ZlvkybFbj_ghcHgZ[hevr_b\\h^blv__
fh`_l[ulvhq_gvg_ijbylghaZlh\uihemqbl_[hevrbcdhgljhevgZ^f_kyqgufbq_f\kemqZ_
bkihevah\Zgby^\mo^jm]bo\b^h\kibjZe_cZmjh\_gv]hjfhgZ\l_e_[m^_lhlghkbl_evghgbadbfih
kjZ\g_gbxkhklZevgufb]hjfhgZevgufbf_lh^ZfbdhgljZp_ipbbLhqlhkibjZevih^oh^bllhevdh
jh`Z\rbf`_gsbgZfg_qlhbgh_dZdmklZj_\r__aZ[em`^_gb_
Mg_dhlhjuo`_gsbgbaaZ]hjfhgZevghckibjZebij_djZsZ_lkyh\meypbyohlybg_m\k_oWlh
dhg_qgh\j_f_ggucwnn_dldhlhjucaZ\bkblhl^hau]hjfhgZ\kibjZebQZs_h\meypby
�ij_djZsZ_lkyijbbkihevah\ZgbbFbj_gulZddZd\g_ckh^_j`blky[hevr_]hjfhgZhaZ
�]_klZ]_gZ\DZcebg_b`_c^_kkebrdhffZeZ^eylh]hqlh[u\ebylvgZ]bihnbaghwlhg_
hagZqZ_lqlhhgbg_wnn_dlb\guG_aZ[u\Zcl_qlhkibjZev^_ckl\m_l\hkgh\ghff_klgh]_klZ]_g
^_eZ_lkebav\r_cd_fZldbg_ijhoh^bfhc^eyki_jfZlhahb^h\Djhf_lh]hkebabklZyfZldb
klZgh\blkylhgdhcbg_ijb]h^ghc^ey\u`b\Zgbyhieh^hl\hj_gghcycp_de_ldb
k_ljbkibjZebh[_ki_qb\Zxl^he]hkjhqgucwnn_dlbgZ^_`ghaZsbsZxlhl[_j_f_gghklbM
[hevrbgkl\Z`_gsbgf_gkljmZpby[m^_lg_lZdhch[bevghcZ[hebg_lZdbfbkbevgufbdZd
jZgvr_Zih[hqgu_y\e_gbyhdZ`mlkyf_gvr_beb\hh[s_[m^mlhlkmlkl\h\Zlv[eZ]h^Zjy
fbgbfZevghc^ha_]hjfhgh\KZfh_jZkijhkljZg_ggh_ih[hqgh_y\e_gb_hkh[_gghijb
�bkihevah\ZgbbDZcebgub`_c^_kg_j_]meyjgu_f_kyqgu_
?keb\uhiZkZ_l_kv[hebijb\\_^_gbbkibjZebaZqZk^hwlh]hfh`ghijbgylv[he_mlheyxs__
KjZamihke_ijhp_^mjug_dhlhju_qm\kl\mxl[hevdZdijbf_gkljmZpbbghhgZkdhjhijhc^_l
ihke_^kl\bb\ug_[m^_l_hsmsZlvqlh\gmljbgZoh^blkykibjZev\k_qlh\ukfh`_l_
gZsmiZlv^\_lhgdb_g_cehgh\u_gblblhjqZsb_bar_cdbfZldbjZqbkihevam_lboijb
m^Ze_gbbkibjZebdh]^Zijb^_l\j_fy
HjZevgu_dhgljZp_ilb\u[_awkljh]_gZwlhjZagh\b^ghklvlZ[e_lhddhlhju_gZ^hijbgbfZlv
dZ`^uc^_gvIZmam\ijb_f_^_eZlvg_gm`ghDjhf_lh]hg_\Z`gh[m^_l_eb\uboiblv\h^ghb
lh`_\j_fykmlhdJbkdaZ[_j_f_g_lv\hagbdZ_llhevdh_kebijhc^_lqZkh\beb[he__ihke_
ijb_fZihke_^g_clZ[e_ldb=_klZ]_g\lZdbolZ[e_ldZojZ[hlZ_lihlhfm`_ijbgpbimqlhb\
ijhlb\haZqZlhqghfbfieZglZl_Hg\eby_lgZ]bihnbabh\meypbyij_djZsZ_lky^hiheg_gb_d
wlhfmkebav\r_cd_fZldbklZgh\blkyg_ijhoh^bfhc^eyki_jfZlhahb^h\Zwg^hf_ljbc
bklhgqZ_lky
FbgbibebjZagh\b^ghklvijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhdkfbgbfZevgufdhebq_kl\hf]_klZ]_gZ
dhlhju_lh`_gZ^hijbgbfZlv_`_^g_\ghu^he`gukljh]hke_^blvaZl_fqlh[udZ`^uc^_gv
ijbgbfZlvbo\h^ghblh`_\j_fykmlhdiexkfbgmkljbqZkZg_[he__BaaZwlh]h\hajZklZ_l
jbkdijbgylvlZ[e_ldmg_\h\j_fyb\_jhylghklvaZ[_j_f_g_lvih\urZ_lky
=hjfhgZevgu_bgt_dpbb^_eZ_l\jZqg_j_`_q_fjZa\g_^_evLh_klvdZ`^uclj_lbcf_kypgZ^h
oh^blvd\jZqm^eygh\hcbgt_dpbbIj_iZjZlkh^_j`bl[hevrh_dhebq_kl\h]_klZ]_gZ
^hklZlhqgh_^eyhklZgh\dbh\meypbb^hiheg_gb_dwlhfmhg\eby_lgZkebabklmxijh[dm\r_cd_
fZldbbgZwg^hf_ljbcdhlhjucbklhgqZ_lkyDZdijZ\behbgt_dpbbg_j_dhf_g^mxlky`_gsbgZf
fheh`_e_llZddZd^haZ]hjfhgZgZklhevdh\_ebdZqlhwlhfh`_lih\ebylvgZnhjfbjh\Zgb_
dhkl_c
Ohlbl_h[hclbkv[_a]hjfhgh\"Mkh\j_f_gguo\ZjbZglh\g_]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbfZeh
h[s_]hghkms_kl\m_lfgh]hijbqbgihdhlhjufbo\u[bjZxlMg_dhlhjuo`_gsbggZ[ex^Zxlky
kbevgu_ih[hqgu_wnn_dluhl]hjfhgZevguokj_^kl\Zdh_dh]him]Zxl\hafh`gu_hkeh`g_gby
Z`guc^h\h^\ihevamij_a_j\Zlb\ZhgaZsbsZ_lhlaZ[he_\Zgbci_j_^Zxsbokyiheh\uf
iml_f?klvbl_dlhohq_lkdjulvhliZjlg_jZqlhhgbij_^hojZgyxlkylZdb_`_gsbgu
ij_^ihqblZxlqlh[uf_gkljmZevgucpbdehklZ\Zekyij_`gbf
Ij_a_j\Zlb\
Ijbbkihevah\Zgbbij_a_j\Zlb\Zki_jfZlhahb^ug_fh]mlihiZklv\fZldm^hjh]Z^eygboaZdjulZ
Ij_a_j\Zlb\jZ[hlZ_ldZd[Zjv_jihwlhfmlZdhcf_lh^dhgljZp_ipbbgZau\Z_lky[Zjv_jgufGZ
k_]h^gyrgbc^_gvij_a_j\Zlb\_^bgkl\_gguce_]dh^hklmigucf_lh^ij_^hojZg_gby^eyfm`qbg
Ij_a_j\Zlb\wlhnZdlbq_kdbf_rhq_dbaeZl_dkZbeb^jm]h]hihoh`_]hfZl_jbZeZdhlhjuc
gZ^_\Z_lkygZi_gbkb\dhlhjhfhklZ_lkyki_jfZihke_wydmeypbb
Dh]^Zfm`qbgZba\e_dZ_li_gbkba\Z]bguihke_iheh\h]hZdlZ\Z`ghohjhr_gvdhijb^_j`b\Zlv
ij_a_j\Zlb\qlh[uhgg_hklZeky\h\eZ]Zebs_\f_kl_khki_jfhcb\k_fhklZevguf:aZl_fgm`gh
ijhklhkgylv_]haZ\yaZlvmaehfb\u[jhkblv\fmkhjLhevdhg_\mgblZaHgkdhj__\k_]h
\kieu\_l\kZfucg_ih^oh^ysbcfhf_glZwlhg_hq_gvijbylghhkh[_gghdh]^Z`b\_rv\
h[s_`blbbbebkjh^bl_eyfb
Ij_a_j\Zlb\_^bgkl\_ggh_ijhlb\haZqZlhqgh_kj_^kl\hdhlhjh_aZsbsZ_lhlaZ[he_\Zgbc
�i_j_^Zxsbokyiheh\ufiml_fjm]bfbkeh\Zfbij_a_j\Zlb\aZsbsZ_lbhl[_j_f_gghklbbhl
[he_ag_cGZi_j\uc\a]ey^wlhhlebqgZyijbqbgZ^eylh]hqlh[uaZ[ulvh[h\k_ohklZevguo
kihkh[ZodhgljZp_ipbbbihevah\Zlvkybkdexqbl_evghij_a_j\Zlb\ZfbGhdkh`Ze_gbxhgbg_
ebr_gug_^hklZldh\GZijbf_jij_a_j\Zlb\fh`_lihj\Zlvkybebkhkdhqblv\h\j_fyk_dkZ
Ihwlhfmfgh]b_ij_^ihqblZxldhf[bgbjh\Zlv_]hk^jm]bfbkihkh[Zfbij_^hojZg_gby
Fgh]b_bkihevamxlij_a_j\Zlb\g_ijZ\bevghbaaZq_]h\_jhylghklvijh[e_f\hajZklZ_lIhwlhfm
fubj_rbeb\dexqblv\dgb]mbgkljmdpbxihijbf_g_gbxij_a_j\Zlb\Z
Ijh\_jvl_kjhd]h^ghklbKlZjucij_a_j\Zlb\j\_lky[uklj__
Hldju\Zcl_miZdh\dmZddmjZlghIhhklhjh`g__kgh]lyfbam[ZfbbhkljufbmdjZr_gbyfbqlh[u
g_ih\j_^blvij_a_j\Zlb\
GZ^_\Zcl_ij_a_j\Zlb\gZwj_]bjh\Zgguci_gbkdZdf_dkbdZgkdh_khf[j_jh
Kh`fbl_dhgqbdij_a_j\Zlb\Zqlh[u\uimklblvbag_]h\ha^moGZebqb_\ha^moZfh`_lijb\_klb
dlhfmqlhij_a_j\Zlb\ihj\_lky
Dj_idhijb^_j`b\Zcl_ij_a_j\Zlb\dh]^Z^hklZ_l_i_gbkba\eZ]ZebsZbgZq_ki_jfZfh`_l
\ueblvkygZjm`m
Qlh[uaZsblblvk_[yhl[_j_f_gghklbbaZ[he_\Zgbci_j_^Zxsbokyiheh\ufiml_fke_^bl_aZ
l_fqlh[uij_a_j\Zlb\hklZ\ZekygZ^_l\l_q_gb_\k_]hiheh\h]hZdlZ
Bg_aZ[u\Zcl_qlhij_a_j\Zlb\fh`ghbkihevah\Zlvlhevdhh^bgjZa
Kms_kl\mxlb^jm]b_[Zjv_jgu_f_lh^udhlhjufbfh]ml\hkihevah\Zlvky`_gsbguFum`_
mihfbgZeb^bZnjZ]fmkh\j_f_gguc\ZjbZglebklv_\bf_^Zihimeyjguc\R\_pbbGhj\_]bb
^bZnjZ]fmijbh[j_klbg_e_]dhgh__fh`ghaZdZaZlvq_j_aBgl_jg_l
Djhf_lh]hkms_kl\m_lbk\h_]hjh^Zijhlb\hiheh`ghklvij_a_j\Zlb\mf_rhq_ddhlhjuc\\h^yl
bebn_fb^hfbhglZd`_aZsbsZ_lhlaZ[he_\ZgbcGZkdhevdhgZfba\_klghhgg_ijh^Z_lky\
Ghj\_]bbb\p_ehfj_^dhbkihevam_lky\gZr_cqZklbfbjZ
;_ahiZkgu_i_jbh^ugZc^bl_hdghn_jlbevghklb
I_jbh^f_gkljmZevgh]hpbdeZ\l_q_gb_dhlhjh]h\ufh`_l_aZ[_j_f_g_lvgZau\Z_lkyhdghf
n_jlbevghklbG_dhlhju_f_lh^udhgljZp_ipbbhkgh\ZgugZlhfqlh[ugZclb_]hbba[_]Zlvk_dkZ
\l_^gbdh]^Z_klvjbkdaZ[_j_f_g_lv
Wlhfh`ghk^_eZlvjZagufbkihkh[Zfbufh`_l_hibjZlvkygZdZe_g^Zjvf_gkljmZpbcbeb
dZ`^h_mljhbaf_jylvl_fi_jZlmjml_eZbebbamqZlvdhgkbkl_gpbxkebabbar_cdbfZldbQZklhwlb
kihkh[udhf[bgbjmxlqlh[uih\ukblvbolhqghklv
Gbh^bgbawlbof_lh^h\g_y\ey_lkyhilbfZevguf^eyij_^hl\jZs_gby[_j_f_gghklbFukqblZ_f
qlhlZdZydhgljZp_ipbykebrdhfg_gZ^_`gZbihwlhfmg_evaykh\_lh\Zlv__`_gsbgZfdhlhju_
kh\k_fg_ohlyl^_l_cIhbgnhjfZpbbk_fbjghchj]ZgbaZpbba^jZ\hhojZg_gby HA\f\b
`_gsbgihevamxsbokyf_lh^hfbaf_j_gbyl_fi_jZlmju[_j_f_g_xl\l_q_gb_]h^ZLh_klv
dZ`^Zyq_l\_jlZyZwlhfgh]hGh_keb\ug_lZdm`b[hbl_kvaZ[_j_f_g_lvlhklhblih^mfZlv
kh]eZkgueb\ujbkdgmlv
Fu\djZlp_baeh`bfhkgh\gu_ijbgpbiuwlbof_lh^h\dhgljZp_ipbbihlhfmqlhbgl_j_kdgbf
\ukhdohlyebqghfubog_j_dhf_g^m_fB\k_`_g_evayg_ijbagZlvimklvlZdb_f_lh^ubg_
]ZjZglbjmxlgZ^_`gh]hij_^hojZg_gby\gbo_klvhij_^_e_ggZyp_gghklvGZijbf_j`_gsbgu
iulZxsb_kyaZ[_j_f_g_lvfh]ml\hkihevah\Zlvkybfbqlh[ugZclbhdghn_jlbevghklbbZdlb\g__
aZgbfZlvkyk_dkhfbf_ggh\wlhli_jbh^
@_gsbgudhlhju_\uqbkeyxl^_gvh\meypbbkihfhsvxdZe_g^Zjyf_gkljmZpbchibjZxlkygZ
agZgbydhlhju_fubaeh`beb\]eZ\_hf_gkljmZevghfpbde_H[uqghh\meypbygZklmiZ_l\h^bgb
lhl`_^_gvdZ`^h]hpbdeZijbf_jghaZ^g_c^hf_gkljmZpbb
L_dlhbaf_jy_ll_fi_jZlmjmhkgh\u\ZxlkygZlhfqlhl_fi_jZlmjZl_eZqmlhqdmf_gy_lky\
l_q_gb_f_gkljmZevgh]hpbdeZGZp_euo]jZ^mkZP_evkbyDZd\u\_jhylghihfgbl_
f_gkljmZevgucpbde^_eblkygZ^\_nZauAZh^bg^\Z^gy^hgZqZeZ\lhjhcnZaul_fi_jZlmjZl_eZ
ih\urZ_lkygZ]jZ^mkZbhklZ_lkyih\ur_gghc_s_ijb[ebabl_evgh^_kylvkmlhdgZqZe_
\lhjhcnZau\djh\vbafha]ZihklmiZ_l[hevrh_dhebq_kl\hexl_bgbabjmxs_]h]hjfhgZ
AgZqbl_evgucjhkl_]hdhgp_gljZpbb\uau\Z_lh\meypbxdhlhjZyijboh^blkygZi_j\uc\lhjhc
^_gvihke_ih\ur_gbymjh\gyE=\djh\bIjhs_]h\hjyh\meypbygZklmiZ_lf_`^m\lhjufb
q_l\_jluf^g_fihke_ih\ur_gbyl_fi_jZlmju?keb\ubaf_jy_l_l_fi_jZlmjmdZ`^uc^_gvgZ
ijhly`_gbb^he]h]h\j_f_gblhfh`_l_hij_^_eblv\dZdhci_jbh^pbdeZm\Zkijhbkoh^bl
h\meypbybhibjZykvgZwlh\uqbkeblvhdghn_jlbevghklb
&#xu;&#xlZ;&#xd`;&#x_;&#xfh;&#x`_;&#xl_;&#xi;&#xhg;&#xyl;&#xv;
&#xh];&#x^Z;&#xm;&#x;&#xZk;&#xh;&#xme;&#xyp;&#xby;&#x;&#xih;&#xk;ë«&#x;&#xdh;&#xlh;&#xjm;&#xx;&#xu;&#x^_;y;&#x_l;&#xr;&#x_c; Z;&#xZl; b;&#x;ulZd`_fh`_l_ihgylvdh]^Zm\Zkh\meypbyihkebabdhlhjmx\u^_ey_lr_cdZfZldbeywlh]h
\u^he`gubkke_^h\Zlvk\hb\u^_e_gbydZ`^uc^_gvbih^f_qZlvex[u_baf_g_gby
G_ihkj_^kl\_gghi_j_^h\meypb_c\u^_e_gbyklZgh\ylkyijhajZqgufbbkebabklufbb\ufh`_l_
jZklygmlvbof_`^miZevpZfb^Z`_gZg_kdhevdhkZglbf_ljh\:kjZamihke_h\meypbb\u^_e_gby
klZgh\ylky[_eufbbdj_fhh[jZagufb
Wlhlf_lh^ih^jZamf_\Z_lqlh\uohjhrhagZdhfukkh[kl\_ggufb\u^_e_gbyfbbkh]eZkgu
gZ[ex^ZlvaZl_fdZdhgbf_gyxlky\l_q_gb_pbdeZGhihfgbl_qlhkms_kl\mxlb^jm]b_
iheh\hckn_jufh]mlih\ebylvgZdhgkbkl_gpbx\u^_e_gbcqlhihf_rZ_llhqghmklZgh\blvlmbeb
bgmxnZampbdeZ
hafh`gh\k_wlhdZ`_lky\Zf^h\hevghkeh`guf\q_fbkhklhbl]eZ\gZyijh[e_fZLZdb_f_lh^u
lj_[mxlfgh`_kl\Z\uqbke_gbc\_^_gby^g_\gbdZbijhkljZgkl\Z^eyfZg_\jZ
:hrb[blvkyijbwlhfijhs_ijhklh]hDjhf_lh]hlZdb_f_lh^uih^oh^yllhevdh^ey`_gsbgm
dhlhjuohq_gvklZ[bevgucf_gkljmZevgucpbdeb\k_]hh^gZh\meypbygZijhly`_gbbpbdeZ
H[uqgh\l_q_gb_f_gkljmZevgh]hpbdeZgZklmiZ_llhevdhh^gZh\meypbyghbgh]^Z\klj_qZxlkyb
^\_h\meypbb\h^ghfpbde_GZihfgbfqlh[_j_f_gghklv\hafh`gZijbiheh\hfZdl_\i_jbh^
f_`^miylvx^gyfb^hh\meypbbb^g_fihke_h\meypbb
F_gkljmZevgucpbdeihjhck^\b]Z_lkybaaZ\k_\hafh`guo\g_rgbonZdlhjh\klj_kkZ[he_agb
baf_g_gbc\\_k_Mfheh^uo`_gsbgupbdedZdijZ\behf_g__klZ[be_gq_fm[he__aj_euo
LZdbfh[jZahfnbabheh]bq_kdb_f_lh^ug_hq_gvih^oh^yl^eyfheh^uo`_gsbg
BaaZ\k_oi_j_qbke_gguoh]jZgbq_gbcih^h[gu_f_lh^ug_evaykqblZlv^hklZlhqghgZ^_`gufb
gmljbfZlhqgZykibjZev
gmljbfZlhqgZykibjZev FK\fwlhg_]hjfhgZevgh_kj_^kl\hdhgljZp_ipbbdhlhjh_fu\iheg_
fh`_fihkh\_lh\ZlvBa`_gsbgihevamxsbokykibjZevx\l_q_gb_]h^Z[_j_f_g_xlf_g__\b
gmljbfZlhqgZykibjZevdZdb__]hjfhgZevgucZgZeh]fZe_gvdh_Lh[jZagh_ijbkihkh[e_gb_
dhlhjh_\jZq]bg_dheh]\\h^bl\fZldmJZaebqb_aZdexqZ_lky\lhfqlhFKihdjulZf_^vxLZdZy
kibjZevfh`_lgZoh^blvky\fZld_^hiylbe_lb\k_wlh\j_fyhgZ^hklZlhqghohjhrhaZsbsZ_lhl
[_j_f_gghklbgb`g_cqZklbFK dZdb]hjfhgZevghckibjZeb\f_klv^\_g_cehgh\u_gblb
dhlhju_\uoh^ylbar_cdbfZldb[eZ]h^Zjyq_fmfh`ghijh\_jblviZevpZfbgZf_kl_ebkibjZev
jZqbbkihevamxlwlbdhgpu^ey__m^Ze_gby
Kms_kl\m_lg_kdhevdhjZagh\b^ghkl_c\gmljbfZlhqguokibjZe_cghjZagbpZ\dZq_kl\_
fbgbfZevgZAZlhjZagbpZ\p_g_fh`_l[ulvkms_kl\_gghcBwlhdZdjZalhlkemqZcdh]^Z\h\k_g_
h[yaZl_evghihdmiZlv^hjh]hc\ZjbZgl:_kebmq_klvqlh\ZfihgZ^h[blky\k_]hh^gZkibjZevgZ
iylve_llhhgZ\hh[s_hdZau\Z_lkyhq_gv^_r_\hcZevl_jgZlb\hcihkjZ\g_gbxk^jm]bfb
f_lh^ZfbdhgljZp_ipbb
?kebq_klghg_kh\k_fihgylghdZdFKij_^hl\jZsZ_l[_j_f_gghklvBa\_klghqlhkibjZev
\uau\Z_lg_[hevrh_\hkiZe_gb_\fZld_blZdbfh[jZahfkihkh[kl\m_lbaf_g_gbxfbdjhdebfZlZ\
g_cBdZdbflhh[jZahfwlhf_rZ_laZ[_j_f_g_lvH^gZl_hjby]eZkblqlhbaaZ\hkiZe_gbyfZldZ
gZqbgZ_l\u^_eylv\_s_kl\Zm[b\Zxsb_ki_jfZlhahb^ueb[hf_^vkZfZihk_[_]m[bl_evgh
^_ckl\m_lgZki_jfmKh]eZkgh^jm]hcl_hjbbFKg_iha\hey_lhieh^hl\hj_gghcycp_de_ld_
ijbdj_iblvkydkl_gd_fZldb
Ml_odlhihevam_lky\gmljbfZlhqghckibjZevxh\meypbygZklmiZ_ljZa\f_kyp\hlebqb_hll_o
dlhij_^ihqblZ_l]hjfhgZevgmxdhgljZp_ipbxF_^vg_\eby_lgZ]heh\ghcfha]bebybqgbdb
KibjZevhdZau\Z_lbkdexqbl_evghf_klgh_\ha^_ckl\b_gZfZldm
Zfg_]jhaylih[hqgu_wnn_dluk\hckl\_ggu_]hjfhgZevgufdhgljZp_ilb\Zfohlyfgh]b_
hlf_qZxl[he__h[bevgu_djh\hl_q_gbybkbevgu_[hebijbf_gkljmZpbbBaaZwlh]hhl^h\b
`_gsbgihklZ\b\rbokibjZevij_^ihqblZxl^hkjhqghm^Zeblv__BjZamf__lkyFKg_
j_dhf_g^h\ZgZl_fdlhbagZqZevghkljZ^Z_lhlih^h[guog_^hfh]Zgbcijbf_kyqguo
khklhbl\lhfqlhg_jh`Z\r_c`_gsbg_FKijhlb\hihdZaZgZ
�Z`__keb\u_s_g_jh`Zebb\hh[s_hq_gvfheh^u\uij_djZkghfh`_l_\hkihevah\Zlvkyb
]hjfhgZevghcbh[uqghckibjZevxFKwlhklZjucohjhrhaZj_dhf_g^h\Z\rbck_[yf_lh^
ij_^hojZg_gbyZk]h^ZfbkibjZebklZebf_gvrbfbihjZaf_jmb[he__gZ^_`gufb
Qbklhnbabq_kdb\klZ\eylvkibjZevfh`_l[ulvg_dhfnhjlghlZddZd__\\h^yl\fZldmq_j_amadbc
dZgZeFgh]b_bkiulu\Zxlkbevgu_[hebdZdijbf_gkljmZpbbG_iehoh[uaZjZg__ijbgylv
h[_a[heb\Zxs__Z\h\j_fyijhp_^mjuohjhr_gvdhjZkkeZ[blvkyIj_`^_q_f\u[jZlvkibjZev
h[km^bl_k\jZqhf\k_wlb^_lZeb
?kebdhgpukibjZeb\^jm]bkq_agmlh[yaZl_evghh[jZlbl_kvd\jZqm?klv\_jhylghklvqlhfZldZ
hl\_j]eZkibjZevb\u[hevr_g_aZsbs_guhl[_j_f_gghklbKibjZev\uiZ^Z_llZdbfh[jZahfm
\b`_gsbgdjZcg_j_^dbokemqZyo_keb\ug_qm\kl\m_l_dhgqbdh\wlhfh`_lhagZqZlvqlh
\uaZ[_j_f_g_ebIjb[_j_f_gghklbdhgpukibjZebfh]mlmclb\fZldm
Wdklj_ggZydhgljZp_ipby
hkdj_kgh_mljhq_jZ\_q_jhf\uaZgbfZebkvk_dkhfgZijhqvihaZ[u\hlhfqlhg_ih\j_^beZ[u
gZ^_`gZydhgljZp_ipby:l_i_jv\uhlqZygghg_ohlbl_aZ[_j_f_g_lvb\ZflZdkljZrghqlh`b\hl
k\h^bl
ug_i_j\Zybal_odlhbkiulZeih^h[gu_qm\kl\Zbdhg_qghg_ihke_^gyyBgh]^Zg_\k_b^_lih
ieZgmBki_pbZevgh^eylZdbokemqZ_\[ueZkha^ZgZwdklj_ggZydhgljZp_ipbykj_^kl\Zdhlhju_
fh`ghbkihevah\Zlvihke_g_aZsbs_ggh]hiheh\h]hZdlZbeb_kebh[uqgu_f_lh^udhgljZp_ipbb
\Zkih^\_eb
DZdbf_gghfh`_lih^\_klbdhgljZp_ilb\"k_aZ\bkblhldhgdj_lgh]hf_lh^ZdhgljZp_ipbb
Fh`_l\uaZ[uebijbgylvijhlb\haZqZlhqgmxlZ[e_ldmZfh`_l\uiZeh\Z]bgZevgh_dhevphbeb
ihj\Zekyij_a_j\Zlb\
Z`gh
Hk\h_fh[uqghff_lh^_ij_^hojZg_gby\u^he`guagZlv\k_qlh[uihgylvdZdbdh]^Zhgfh`_l
\Zkih^\_klbKdhevdh\j_f_gb^he`ghijhclbf_`^mijb_fZfblZ[e_lhdij_`^_q_f\uhdZ`_l_kv
\ahg_jbkdZ"DZd^he]h\Z]bgZevgh_dhevphfh`_lgZoh^blvky\g_\eZ]ZebsZ"JZkkijhkbl_k\h_]h
l_jZi_\lZ]bg_dheh]ZbebZdmr_jdmhijZ\beZoijbf_g_gbydhgljZp_ilb\Zbh[h\k_o\hafh`guo
hiZkghklyo
?keb\uk\h_\j_f_gghg_ijbf_l_ijhlb\haZqZlhqgmxlZ[e_ldmfh`_lgZklmiblvh\meypbyFgh]b_
g_ijb[_]Zxldwdklj_gghcdhgljZp_ipbbihkdhevdmg_ihgbfZxl\dZdbobf_gghkemqZyo_klvjbkd
aZ[_j_f_g_lvhafh`ghhgbaZgbfZebkvk_dkhfiylv^g_cgZaZ^ZlZ[e_ldmaZ[ueb\uiblvlhevdh
\q_jZGh\u`_ihfgbl_qlhki_jfZlhahb^ufh]ml`blv\fZld_iylv^g_c\h`b^Zgbbycp_de_ldb"
WlhhagZqZ_lqlh\ufh`_l_aZ[_j_f_g_lv^Z`__kebaZgbfZebkvk_dkhfiylv^g_cgZaZ^Z
dhgljZp_ipbyih^\_eZ\Zkebrvk_]h^gyIjbmkeh\bbdhg_qghqlhh\meypbygZklmibeZ
�GZfhq_gvg_gjZ\blkyghj\_`kdh_gZa\Zgb_ibexeykh`Ze_gbyZ\Zcl_hlg_]hhldZ`_fky
Ibexeykh`Ze_gbyhq_gv\ukhdhf_jgh_keh\hkhq_lZgb__]hijhbaghkylkhkljh]bfebphfb
\ukhdhih^gylufb[jh\yfbHghhagZqZ_lqlh\ukh\_jrbebg_qlhhq_fl_i_jvkh`Ze__l_gh\_^v
wlhg_lZduijhklhaZgyebkvk_dkhfb_keb\ZfihgjZ\behkvlhk_cqZkZ[khexlghg_lijbqbg
bkiulu\Zlvkh`Ze_gb_:djhf_lh]hkh\k_fg_kh`Ze_gb_\ubkiulu\Z_l_dh]^Zkh[bjZ_l_kv
lZ[e_ldbgZwlhcg_^_e_G_l\Zkh^he_\Z_liZgbdZIhwlhfm\dgb]_fuj_rbebbkihevah\Zlv
\ZjbZglibexeyiZgbdb
DklZlbZf_jbdZgkdh_gZa\Zgb_lZ[e_ldZke_^mxs_]h^gygZflh`_g_gjZ\blkyA\mqbllZd[m^lh
\ufh`_l_ijbgbfZlvwlbibexebdZ`^h_mljhihke_k_dkZ\f_klhlh]hqlh[ubkihevah\Zlv
h[uqgu_kj_^kl\ZdhgljZp_ipbb
G_aehmihlj_[eycl_ijb_fhflZdbolZ[e_lhdHgbg_hiZkguh^gZdhg_gZklhevdhgZ^_`gudZd
hklZevgu_ijhlb\haZqZlhqgu_kj_^kl\Zbbf_xlfgh`_kl\hih[hqguownn_dlh\Dwdklj_gghc
dhgljZp_ipbbke_^m_lijb[_]Zlv\bkdexqbl_evguokemqZyoHgZg_^he`gZaZf_gylvkh[hc
h[uqgmxdhgljZp_ipbx
Kms_kl\m_lljb\ZjbZglZwdklj_gghcdhgljZp_ipbb^\Z\b^ZlZ[e_lhdbf_^gZykibjZev
I_j\uc\b^lZ[e_lhdkh^_j`ble_\hghj]_klj_e jZagh\b^ghklv]_klZ]_gZ\fNZdlbq_kdbwlhlhl`_
]hjfhgZevgucdhgljZp_ilb\lhevdh^haZ]hjfhgZ[hevr_
�jm]b_lZ[e_ldbkh^_j`ZlmebijbklZeZZp_lZl\_s_kl\h\ebyxs__g_ihkj_^kl\_gghgZ
wg^hf_ljbc
LZ[e_ldbke_\hghj]_klj_ehf
LZ[e_ldbkh^_j`Zsb_e_\hghj]_klj_ekZfZyjZkijhkljZg_ggZyjZagh\b^ghklvwdklj_gghc
dhgljZp_ipbb\Ghj\_]bbHgbijh^Zxlky\Zil_d_[_aj_p_ilZZdjhf_lh]hbofh`ghgZclbgZ
�[_gahdhehgdZob\kmi_jfZjd_lZo@
LZdb_lZ[e_ldbaZ^_j`b\Zxlh\meypbxIjh[e_fZ\lhfqlhhgbg_ih^_ckl\mxl_kebh\meypbym`_
gZklmibeZbeb\hl\hlgZklmiblDZd\ugZ\_jgh_ihfgbl_ba]eZ\uhf_gkljmZevghfpbde_
g_ihkj_^kl\_gghi_j_^h\meypb_c\djh\bagZqbl_evghih\urZ_lkymjh\_gvexl_bgbabjmxs_]h
]hjfhgZB_keb_]hdhgp_gljZpbym`_gZqZeZjZklblhlZ[e_ldbke_\hghj]_klj_ehf\Zfg_ihfh]ml
Keh`ghhij_^_eblv[ueZm`_h\meypbybebg_lOhly[uihlhfmqlhhgZfh`_lgZklmiblvb[hevr_
h^gh]hjZaZ\l_q_gb_f_gkljmZevgh]hpbdeZLhevdhl_mdh]hpbdehq_gvklZ[bevgucfh]mlk
^hklZlhqghc^he_cm\_j_gghklbkdZaZlvdh]^Zijbf_jghmgboh\meypby
Wlhl\ZjbZglwdklj_gghcdhgljZp_ipbbg_hq_gvgZ^_`_gghlZ[e_ldZ\k_`_kgb`Z_ljbkd
aZ[_j_f_g_lvihwlhfmijbgylv__klhblEmqr_\k_]hk^_eZlvwlh\i_j\u_kmldbihke_
g_aZsbs_ggh]hiheh\h]hZdlZbeb\hagbdgh\_gbyijh[e_fkh[uqgufkj_^kl\hfdhgljZp_ipbb
E_\hghj]_klj_e^_ckl\m_l\l_q_gb_lj_okmlhd qZkh\\fihke_g_aZsbs_ggh]hiheh\h]hZdlZ
H^gZdh\_jhylghklvlh]hqlhlZ[e_ldZkjZ[hlZ_ldZdgZ^hkgb`Z_lkykh\j_f_g_fihwlhfm__
ohjhrh[u\k_]^Zghkblvkkh[hc\dhkf_lbqd_
LZ[e_ldbke_\hghj]_klj_ehffh`ghijbgbfZlvg_kdhevdhjZa\l_q_gb_h^gh]hf_gkljmZevgh]h
pbdeZ
�hklhbgkl\ZlZ[e_ldbke_\hghj]_klj_ehf^hklmigug_\ebyxlgZ^jm]b_f_lh^uij_^hojZg_gby
bofh`ghijbgbfZlvg_kdhevdhjZaaZpbde
G_^hklZlhdg_hq_gvgZ^_`gu
gbfZgb_K^_eZcl_l_klgZ[_j_f_gghklvq_j_aljbg_^_eb
LZ[e_ldbkmebijbklZeZZp_lZlhf
LZ[e_ldbkh^_j`Zsb_mebijbklZeZZp_lZl^_ckl\mxl\l_q_gb_iylbkmlhd qZkh\\fihke_
�g_aZsbs_ggh]hiheh\h]hZdlZ@Hgbijh^Zxlky\Zil_d_[_aj_p_ilZgh\fZ]ZabgZobebgZ
MebijbklZeZZp_lZlaZ^_j`b\Z_lh\meypbxihlhfm`_ijbgpbimqlhbe_\hghj]_klj_eJZagbpZ\
lhfqlhwlblZ[e_ldbkjZ[hlZxl^Z`__kebboijbgylvijyfhi_j_^gZklmie_gb_fh\meypbbLh_klv
hgbwnn_dlb\gublh]^Zdh]^Zmjh\_gvE=\hj]Zgbaf_m`_gZqZebgl_gkb\ghjZklbWlh^_eZ_l
lZ[e_ldbkmebijbklZeZZp_lZlhf[he__gZ^_`gufbb\_jhylghklvlh]hqlhhgbij_^hl\jZlyl
g_`_eZl_evgmx[_j_f_gghklv]hjZa^h\ur_WlblZ[e_ldbg_hdZ`mlwnn_dlZ_kebh\meypbym`_
gZklmibeZ
?kl_kl\_gghmlZdhcibexeb_klvbkms_kl\_ggu_g_^hklZldbKZfuc[hevrhcaZdexqZ_lky\lhf
qlhhgZiehohkhq_lZ_lkyk]hjfhgZevgufbdhgljZp_ilb\Zfbhi_j\uohgZ\eby_lgZf_oZgbafbo
^_ckl\byWlhhagZqZ_lqlhg_dhlhjh_\j_fyihke_lh]hdZd\uijbgyeblZ[e_ldmkmebijbklZeZ
Zp_lZlhfke_^m_lihevah\Zlvkyij_a_j\Zlb\hf\_ebdZ\_jhylghklvqlhh[uqgZydhgljZp_ipbyg_
�kjZ[hlZ_lhe]hebijb^_lkyihdmiZlvij_a_j\Zlb\u"WlhaZ\bkblhlf_lh^Z]hjfhgZevghc
dhgljZp_ipbbdhlhjuf\uihklhygghihevam_l_kv
h\lhjuo]hjfhgZevgh_ijhlb\haZqZlhqgh_kj_^kl\hlh`_kihkh[ghih\ebylvgZ^_ckl\b_
wdklj_gghcdhgljZp_ipbbHgb\ebyxl^jm]gZ^jm]ZIhwlhfmg_ke_^m_lijbgbfZlv]hjfhgZevgu_
dhgljZp_ilb\uihke_lh]hdZd\uiv_l_ibexexiZgbdbGh\_crb_bkke_^h\ZgbyihdZau\Zxlqlh
ijb_f]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\fh`_lk\_klbgZg_l^_ckl\b_ibexebbaaZq_]hh\meypby
gZklmibl
Ihke_lh]hdZdijbf_l_lZ[e_ldmkmebijbklZeZZp_lZlhfih^h`^bl_iylv^g_clhevdhihke_
wlh]hfh`gh[m^_lgZqZlvbebijh^he`blvijb_f]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\
Dwlhfm\ZjbZglmwdklj_gghcdhgljZp_ipbbfh`ghijb[_]Zlvlhevdhh^bgjZaaZf_gkljmZevguc
pbde\hafh`gucwnn_dlijbijb_f_g_kdhevdbolZ[e_lhd_s_g_bamq_gWlhg_hagZqZ_lqlh
ibexeyhiZkgZIjhklhfug_agZ_fkjZ[hlZ_lebhgZg_kdhevdhjZa\l_q_gb_pbdeZ
Bmqlbl_\hlqlhihkdhevdmibexey\eby_lgZwnn_dlb\ghklv]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbhgZ
fh`_lih\ebylvbgZ^_ckl\b_lZ[e_ldbke_\hghj]_klj_ehf_keb\uihijh[m_l_\uiblv__kjZam
ihke_lh]hdZdijbgyeb^hammebijbklZeZZp_lZlZ?keb\ug_m\_j_guqlhgZ^_`ghaZsblbebk_[y
hl[_j_f_gghklbemqr_h^gh\j_f_gghbkihevah\Zlvf_^gmxkibjZevZg_lZ[e_ldb^\molbih\
�hklhbgkl\Zwnn_dlemqr_b^hevr_q_f\kemqZ_ke_\hghj]_klj_ehf
G_^hklZldbg_khq_lZ_lkyk]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_c
gbfZgb_K^_eZcl_l_klgZ[_j_f_gghklvq_j_aljbg_^_eb
F_^gZykibjZev
G_kfhljygZlhqlhf_^gZykibjZevkZfucgZ^_`guckihkh[wdklj_gghcdhgljZp_ipbb__
bkihevamxldjZcg_j_^dhL_fg_f_g__fuj_dhf_g^m_fbf_gghwlhlkihkh[lZddZdhg
h[_ki_qb\Z_lijhp_glgmx]ZjZglbxaZsbluhlg_`_eZl_evghc[_j_f_gghklbKibjZevg_
iha\hey_lhieh^hl\hj_gghcycp_de_ld_aZdj_iblvky\fZld_
F_^gmxkibjZev\\h^bl\jZqIhke_g_aZsbs_ggh]hk_dkZ\ufh`_l_ijbclbd]bg_dheh]mb
h[tykgblvkblmZpbxBebh[jZlbl_kv\ieZlgmxdebgbdmKibjZevohjhrh^_ckl\m_l_keb__
mklZgh\blv\l_q_gb_iylb^g_c qZkh\\fihke_g_aZsbs_ggh]hk_dkZbeb\hagbdgh\_gbyijh[e_f
k^jm]bfkj_^kl\hfdhgljZp_ipbb
DZdh\f_oZgbaf__^_ckl\by"Hieh^hl\hj_ggZyycp_de_ldZaZdj_iey_lkygZkl_gd_fZldbg_jZgvr_
r_klh]h^gyihke_h\meypbbIhwlhfm\g_dhlhjuokemqZyof_^gmxkibjZevfh`ghbkihevah\Zlv
[ueZh\meypby
KibjZevke_^m_lmklZgh\blvg_iha^g__q_fgZiyluc^_gvihke_h\meypbb
IexkkibjZeb\lhfqlh\ufh`_l_hklZ\blv__\fZld_bbkihevah\ZlvdZdihklhyggh_kj_^kl\h
dhgljZp_ipbb?keb`_hgZg_mkljhbl\Zk\wlhfdZq_kl\___fh`gh[m^_lm^Zeblvq_j_adZdh_lh
\j_fy
�hklhbgkl\Z\ukhdZygZ^_`ghklvfh`_lkem`blvgZ^_`gufkihkh[hfij_^hojZg_gby\
ihke_^mxsb_iylve_l
G_^hklZldbwlhlkihkh[wdklj_gghcdhgljZp_ipbbdm^Zf_g__^hklmi_gq_flZ[e_ldbgm`_gj_p_il
bmklZgZ\eb\Z_lkibjZevlhevdh\jZq
Fgh]b_m\_j_guqlhijbgy\ibexexiZgbdbhgbh[_ki_qbebk_[_ihegmx[_ahiZkghklvghwlh
g_lZd
Wdklj_ggZydhgljZp_ipbykgb`Z_ljbkdg_`_eZl_evghc[_j_f_gghklbghg_gZklhevdhohjhrhdZd
h[uqgZyIhke_lh]hdZd\uiv_l_ibexexh[yaZl_evghdmibl_l_klgZ[_j_f_gghklvFukh\_lm_f
k^_eZlvwlhg_aZ\bkbfhhllh]hgZqZeZkvf_gkljmZpbybebg_l?keb\ZrZih^jm]Z bebiZjlg_jrZ
_kebdgb]mqblZ_lfm`qbgZ\fijbgyeZih^h[gmxlZ[e_ldmk\Zr_cklhjhgu[ueh[uohjhrh
gZihfgblv_chl_kl_Qlh[uj_amevlZlul_klZgZ[_j_f_gghklvhdZaZebkvlhqgufb^_eZcl__]hg_
jZgvr_q_fq_j_aljbg_^_ebihke_lh]hdZdijbgyeblZ[e_ldmG_lkfukeZg_klbkv\Zil_dmaZ
l_klhf\lhl`_^_gvdh]^Z\u\hkihevah\Zebkvwdklj_gghcdhgljZp_ipb_caZklhevdhjhldh_\j_fy
g_\hafh`ghhij_^_eblv[_j_f_ggueb\u
Mwdklj_gghcdhgljZp_ipbb_klvih[hqgu_wnn_dluKZfu_jZkijhkljZg_ggu_gZjmr_gby
f_gkljmZevgh]hpbdeZLZ[e_ldbaZ^_j`b\ZxlgZklmie_gb_h\meypbbbf_kyqgu_lh`_gZqgmlky
iha`_LZdb_gZjmr_gbypbdeZg_hiZkgughfh]ml\uau\Zlvg_m^h[kl\ZDkqZklvxijh[e_fZ
\kdhj_ijhc^_lG_dhlhju_ijbgy\lZ[e_ldmqm\kl\mxllhrghlm?keb\Zk\uj\_lkjZamihke_
ijb_fZlZ[e_ldbgm`gh\uiblv_s_h^gmJmdh\h^kl\mcl_kvbgkljmdpb_cdij_iZjZlmbebkh\_lhf
\jZqZ
gmljbfZlhqgZyf_^gZykibjZevg_kh^_j`bl]hjfhgh\gh\gZqZe___bkihevah\Zgbyg_j_^db
gZjmr_gbyf_gkljmZevgh]hpbdeZ?keb\uj_rbl_hklZ\blvkibjZev\dZq_kl\_ihklhyggh]hkihkh[Z
ij_^hojZg_gbybm\Zkhlf_qZxlkygZjmr_gbypbdeZ`_eZl_evghihgZ[ex^ZlvaZkh[hc\l_q_gb_
lj_of_kyp_\H[uqghkh\j_f_g_ff_gkljmZpbyklZ[bebabjm_lky
k_ebkihkh[udhgljZp_ipbbh^bgZdh\hohjhrb"
Fug_mklZg_fih\lhjylv\k_`_gsbguhq_gvjZagu_ihwlhfmbfih^oh^yljZagu_kihkh[u
ij_^hojZg_gbyGhwlhg_hagZqZ_lqlh\k_\b^udhgljZp_ipbbh^bgZdh\hohjhrbG_ijhklhlZd
ebklvykf_^hf^Z\ghmklZj_ebdZdkihkh[ij_^hojZg_gbyZdZe_g^Zjgucf_lh^\bgh\_g\hfgh]bo
g_aZieZgbjh\Zgguo[_j_f_gghklyoKwlbfg_ihkihjbrv
Mq_gu_kqblZxlqlhgZ^Zggucfhf_glemqrbcf_lh^dhgljZp_ipbb\fbj_ijhlb\haZqZlhqguc
bfieZglZlaZdhlhjufke_^m_l]hjfhgZevgZykibjZevM`_gsbgihevamxsboky
ijhlb\haZqZlhqgufbfieZglZlhfkZfZygbadZy\_jhylghklvaZ[_j_f_g_lvufh`_l_kijhkblvZ
dZdwlhbaf_jy_lky"DZdki_pbZebklumagZxldZdb_kihkh[uij_^hojZg_gbyemqr_\k_]h"Bqlhhgb
ih^jZamf_\Zxldh]^Z]h\hjylqlhijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZlwnn_dlb\g__hjZevguo
�dhgljZp_ilb\h\"Z\Zcl_jZa[_j_fky
gZkdhevdhohjhrhhgij_^hl\jZsZ_l[_j_f_gghklvFug_mqblu\Z_fgbih[hqgu_wnn_dlugblh
kdhevdbf`_gsbgZfgjZ\blkybebg_gjZ\blkywlhlkihkh[dhgljZp_ipbba^_kv\k_hq_gv
bg^b\b^mZevghH^gZdhfh`gh^h\hevghh[t_dlb\ghhp_gblvgZ^_`ghebhgaZsbsZ_lhl
�[_j_f_gghklbeywlh]h^hklZlhqghijh\_klbbkke_^h\Zgb_bijh\_jblvkdhevdh`_gsbg
aZ[_j_f_g_xlbkihevamybf_gghwlhlkihkh[ij_^hojZg_gby
G_lgbdZdhc]ZjZglbbqlh\uij_^ihql_l_kihkh[ij_^hojZg_gbydhlhjuch[t_dlb\ghijbagZg
emqrbfGhdwlhfmbg_klhblklj_fblvkyDm^Z\Z`g__gZclbgZ^_`guckihkh[ij_^hojZg_gby
dhlhjuc\Zkmkljhbl\h\k_ohlghr_gbyo
Ijbhp_gd_bkjZ\g_gbbjZaebqguof_lh^h\dhgljZp_ipbbmq_gu_bkihevamxlbg^_dkI_jey
ihdZau\ZxsbcgZkdhevdhgZ^_`_g\u[jZggucf_lh^dhgljZp_ipbbIh^keh\hfgZ^_`_gfu
hiylv`_ihgbfZ_fqlhhp_gb\Z_lkygZkdhevdhohjhrh^Zggucf_lh^ij_^hl\jZsZ_l[_j_f_gghklv
Z\h\k_g_lhhiZk_ghgbeb[_ahiZk_gEx[ZydhgljZp_ipby[_ahiZkgZ
?keb]h\hjblvlhqg__lhbg^_dkI_jeyihdZau\Z_lkdhevdh`_gsbgbakhlgbbkihevamxsbo
\u[jZggucf_lh^dhgljZp_ipbbaZ[_j_f_g_eb\l_q_gb_]h^Z LhqlhfZdkbfZevgZy\_ebqbgZ
bg^_dkZI_jeyjZ\gy_lky^h\hevghjZkijhkljZg_ggh_aZ[em`^_gb_dZd[m^lhj_qvb^_lh
ijhp_glZoqZklghklb_keb\k_mqZklgbpubkke_^h\ZgbyaZ[_j_f_g_xl\i_j\uc`_k\hc
f_gkljmZevgucpbdebg^_dkI_jeykhklZ\blhdhehWlh\k_^h\hevghkeh`ghgh\Zfbg_gZ^h
aZihfbgZlvlZdb_lhgdhklb_keblhevdh\ug_aZbgl_j_km_l_kvwlbf\hijhkhf\f
Ij_^iheh`bfg_h[oh^bfhijh\_jblvgZ^_`ghklvgh\uoijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhd=jmiiZ
`_gsbggZqbgZ_lboijbgbfZlvbmq_gu_j_]bkljbjmxlkdhevdhmqZklgbpbkke_^h\Zgby
aZ[_j_f_g_ebg_kfhljygZijb_fdhgljZp_ilb\h\Zkdhevdhg_aZ[_j_f_g_ebLZdbfh[jZahf
ijh\_^yfgh]hbkke_^h\Zgbcbkh[jZ\^hklZlhqgh^Zgguomq_gu_fh]mljZg`bjh\Zlvf_lh^u
ij_^hojZg_gbyihkl_i_gbbownn_dlb\ghklb
Ghihq_fmh^gbdhgljZp_ilb\u\ijbgpbi_hdZau\ZxlkygZ^_`g__^jm]bo"Hlq_]haZ\bkblbo
wnn_dlb\ghklv"
Kms_kl\mxl^\ZnZdlhjZ\ebyxsbogZlhohjhrhebjZ[hlZxlf_lh^udhgljZp_ipbbI_j\uc
k\yaZgkl_fdZddhgljZp_ilb\bkihevam_lky_^vg_dhlhju_\b^udhgljZp_ipbbfh`gh
bkihevah\Zlvg_ijZ\bevghqlhkgb`Z_lbogZ^_`ghklvihkjZ\g_gbxkl_fbdhlhju_g_\hafh`gh
bkihevah\Zlvg_ijZ\bevgh
�Z\Zcl_jZkkfhljbfgZijbf_jij_j\Zgguciheh\hcZdlKmlv_]hkhklhbl\lhfqlhfm`qbgZ
^he`_gba\e_qvi_gbkba\Z]bguijyfhi_j_^wydmeypb_cqlh[uki_jfZhdZaZeZkvgZijhklug_gZ
\Zr_c]jm^bbeb\^jm]bobgl_j_kguof_klZoZg_\h\eZ]Zebs_GhdZdfgh]b_bkiulZebgZk_[_
e_]dhmimklblvgm`gucfhf_glb\uclbihke_Zg_^hwydmeypbbDh]^Zijb[eb`Z_rvkydibdm
m^h\hevkl\by\_ebdkh[eZagijh^he`blv_s_qmlvqmlvZqlh[uaZ[_j_f_g_lv^hklZlhqgh
ijhfZogmlvkyh^gZ`^uBaaZ\hafh`ghklbijh\ZeZkeh`gh^h\_jylvlZdhfmf_lh^mdZd
ij_j\Zgguciheh\hcZdlihwlhfmhgg_ihevam_lkyihimeyjghklvxdZdkj_^bf_^bdh\lZdbkj_^b
l_odlhdZl_]hjbq_kdbg_ohq_laZ[_j_f_g_lvB^Z`__keb[ukZfihk_[_f_lh^hlebqZeky\ukhdhc
gZ^_`ghklvx\k_]^ZhklZ_lky\_jhylghklvq_eh\_q_kdhchrb[db
Qj_a\uqZcghihimeyjgu_k_]h^gyhjZevgu_dhgljZp_ilb\ulh`_e_]dhijbgylvg_ijZ\bevghHgb
ijyfhlZdbhlh`^_kl\eyxlkykhrb[dZfb\bkihevah\ZgbbGmdlhbagZkg_aZ[u\Ze\uiblv
am[ghcs_ldbbk\hboijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhd:fgh]b_`_gsbguaZ[_j_f_g_ebbaaZ
g_^_evghciZmau\ijb_f_lZ[e_lhdAZwlh\j_fyhl\udZ_rvijbgbfZlvbodZ`^uc^_gvb
aZ[u\Z_rvdh]^ZgZqZekyi_j_ju\bdZd^he]hhg^he`_gijh^he`Zlvky
M\_j_guqlhm`\ulhg_aZ[m^_l_ijbgylvijhlb\haZqZlhqgmxlZ[e_ldm"ugm`^_gu\Zkh]hjqblv
DZ`^Zyfh`_laZ[ulvMdZ`^hcbagZk[u\Zxl^gbdh]^ZaZ[u\Z_rvh[h\k_f Zmg_dhlhjuolZdb_
^gbkemqZxlkyj_]meyjgh\f
Ijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZlgZ^_`g__lZ[e_lhdlZddZdhggZoh^blkyih^dh`_cb^_ckl\m_l[_a
\Zr_]hmqZklbyHg_fg_\hafh`ghaZ[ulvAZbkdexq_gb_fh^gh]hfhf_glZi_jbh^bq_kdbjZa\
ljb]h^ZbfieZglZlgZ^haZf_gylvGhnZdlbq_kdbbfieZglZlaZkljZoh\Zghlhrb[hdijb
bkihevah\ZgbbHgjZ[hlZ_lg_aZ\bkbfhhl\Zrboijb\uq_dbebiZfylb
BlZdhrb[dbijbbkihevah\Zgbbi_j\ucnZdlhj\ebyxsbcgZgZ^_`ghklvf_lh^ZdhgljZp_ipbb
Mqblu\Z_lkyg_wnn_dlb\ghklvdhgdj_lgh]hkj_^kl\Zij_^hojZg_gbyZlhgZkdhevdhe_]dh
hrb[blvkyijb_]hbkihevah\Zgbb
Zffh`_lihdZaZlvkyqlhg_kijZ\_^eb\hgZau\Zlvkihkh[dhgljZp_ipbbiehobflhevdhihlhfmqlh
dlhlhgZihjlZqbek_]hbkihevah\Zgb_fhafh`gh\ubijZ\ughfug_[m^_fsZ^blv
g_kms_kl\mxsb_qm\kl\ZdhgljZp_ilb\h\Bkke_^h\ZgbyihdZau\Zxlqlh_keb_klvohlvdZdZylh
\_jhylghklvhrb[dblhfuex^bjZghbebiha^ghihqlbg_ba[_`ghhrb[_fkybwlhih\eby_lgZ
gZ^_`ghklvdhgljZp_ipbbBihlhfp_evj_clbg]h\aZdexqZ_lky\ij_^hl\jZs_gbbg_`_eZl_evghc
[_j_f_gghklbZg_\lhfqlh[u\Zrex[bfuckihkh[dhgljZp_ipbb\ub]jZedhgdmjkajbl_evkdbo
kbfiZlbc
lhjhcnZdlhjhij_^_eyxsbcgZ^_`ghklvijhlb\haZqZlhqgh]hkj_^kl\Z_]hdZq_kl\hFgh]b_
kqblZxlqlh_kebq_eh\_dg_ohq_l [hevr_\f^_l_clhkZfucgZ^_`guckihkh[kl_jbebaZpbyIjb
`_gkdhckl_jbebaZpbbfZlhqgu_ljm[ui_j_\yau\ZxllZdbfh[jZahfqlhycp_de_ldZg_fh`_l
ihiZklvbaybqgbdZ\fZldmGh^Z`_ijbkl_jbebaZpbb[_j_f_g__lh^gZba`_gsbg\]h^
Ijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZlb]hjfhgZevgZykibjZevh[_ki_qb\ZxlemqrmxaZsblm=h\hjyh
ih]j_rghklyokZfh]hdhgljZp_ilb\Zmq_gu_ijbf_gyxll_jfbghrb[dZf_lh^Z
Ih[hevrhfmkq_lmgbdlhg_[_j_f_g__lkbfieZglZlhfgh\f_^bpbg_g_kms_kl\m_lq_jgh]hb
[_eh]h
DZdbf[ukh\_jr_ggufgb[uedhgljZp_ilb\g_l]ZjZglbbqlh\hkihevah\Z\rbkvbfgbdlhb
gbdh]^Zg_aZ[_j_f_g__lDkh`Ze_gbx_keb\u`_gsbgZaZgbfZxsZykyk_dkhfkfm`qbghclhg_
klhbl]h\hjblvgbdh]^ZH^gZdh\ufh`_l_kdZaZlvihqlbgbdh]^Zbwlh]h^hklZlhqgh
BlZdhp_gb\ZybkjZ\gb\ZydhgljZp_ilb\uki_pbZebklumqblu\Zxlbhrb[dbijbbkihevah\Zgbbb
hrb[dbf_lh^ZKhhl\_lkl\_gghgZ^_`ghklvbaf_jy_lky^\mfyjZaebqgufbkihkh[Zfb
Djhf_lh]hhp_gb\Z_lkywnn_dlb\ghklvkj_^kl\Zijbb^_Zevghfbh[uqghf_]hbkihevah\ZgbbIh^
b^_Zevgufbkihevah\Zgb_fih^jZamf_\Z_lkyqlhlhldlhijbf_gy_ldhgljZp_ilb\^_eZ_lwlh
Z[khexlgh[_ahrb[hdGbdZdboaZ[uluolZ[e_lhdbgbdZdboijhfZoh\ijbij_j\Zgghfiheh\hf
Zdl_Z\Z]bgZevgh_dhevphg_lhg_l\mgblZa_H[uqgh_`_bkihevah\Zgb_wlhdh]^Z`_gsbgZ
hq_gvklZjZ_lkyijbf_gylvkj_^kl\hdhgljZp_ipbbijZ\bevgh dZdbih^Z\eyxs__[hevrbgkl\h
hl\_lkl\_gguoihevah\Zl_e_c\fgh\k_jZ\ghkemqZxlkyhk_qdblhlmllhlZf
JZagbpZf_`^mb^_Zevgufbh[uqgufbkihevah\Zgb_fkbevgh\Zjvbjm_lky\aZ\bkbfhklbhllh]h
?keb\ZrZ`bagvl_q_ljZaf_j_gghZ\ug_kljZ^Z_l_aZ[u\qb\hklvxbiheghklvxdhgljhebjm_l_
ijb_fdhgljZp_ilb\h\ gZijbf_jijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhd\flh\hafh`gh\\Zr_fkemqZ_
bg^_dkI_jeyZke_^h\Zl_evghbjbkdaZ[_j_f_g_lvkhhl\_lkl\m_lkdhj__b^_Zevghfm
bkihevah\ZgbxZg_h[uqghfmGhlhevdh\uagZ_l_k_[y^hklZlhqghohjhrhqlh[uhp_gblvkl_i_gv
jbkdZ
?keb`bagvm\Zkg_ij_^kdZam_fZy\hafh`ghemqr_kdehgblvkydf_lh^mij_^hojZg_gbydhlhjuc
kjZ[hlZ_lg_aZ\bkbfhhllh]hkdhevdhhrb[hd\ukh\_jrbl_F_lh^uij_^hojZg_gbyijb
bkihevah\Zgbbdhlhjuog_\hafh`ghkh\_jrblvhrb[dmwlhbfieZglZlbebkibjZevHgb
h^bgZdh\hgZ^_`guijbex[uo`bag_gguoh[klhyl_evkl\Zobhkh[_gghklyooZjZdl_jZlZddZdbo
h[uqgh_bkihevah\Zgb_g_hlebqZ_lkyhlb^_Zevgh]h
LZddZdhc`_f_lh^ij_^hojZg_gbykqblZ_lkyemqrbf"Ij_^eZ]Z_f\Zr_fm\gbfZgbx
kjZ\gbl_evgmxlZ[ebpmihkljh_ggmxgZ^ZgguoHABgnhjfZpby\g_cij_^klZ\e_gZk\_`Zy
]h^ZghhgZg_khfg_ggh[m^_ldhjj_dlbjh\Zlvkyihf_j_lh]hdZdmq_gu_[m^ml
jZajZ[Zlu\Zlvgh\u_f_lh^uij_^hojZg_gbybeb]em[`_bkke_^h\Zlvkms_kl\mxsb_
?keb\uohlbl_\u[jZlv^eyk_[yhilbfZevgucdhgljZp_ilb\g_iehoh[umagZlvdZdki_pbZebklu
hp_gb\ZxljZaebqgu_f_lh^uFuj_dhf_g^m_fijh[h\ZlvkZfu_gZ^_`gu_l_dhlhju_
hdZau\Zxl^he]hkjhqgucwnn_dlbijbbkihevah\Zgbbdhlhjuokeh`ghhrb[blvky
GZ^_`ghklvf_lh^h\dhgljZp_ipbb\b
Baf_j_gb_l_fi_jZlmjub[_ahiZkghklv
Fu[uohl_ebhl^_evghhklZgh\blvkygZh^ghfimgdl_bawlh]hkibkdZF_lh^baf_j_gby
l_fi_jZlmjuZdlb\ghh[km`^Zeky\ghj\_`kdbobr\_^kdbo[eh]Zobkhpk_lyobaaZdhfiZgbb
1DWXUDO&\FOHVdhlhjmxZdlb\ghj_deZfbjh\Zebijhn_kkbhgZevgu_[eh]_ju1DWXUDO&\FOHV
jZajZ[hlZeZijbeh`_gb_^eykfZjlnhgZdhlhjh_\uqbkey_l[_ahiZkgu_i_jbh^uk_qlhhl
ihevah\Zl_eylj_[m_lkyj_]meyjghbaf_jylvl_fi_jZlmjml_eZb\\h^blv^Zggu_\fh[bevguc
l_e_nhgIjhba\h^bl_evIHh[_sZ_lijhp_glgmxwnn_dlb\ghklvijbijZ\bevghcjZ[hl_k
ijbeh`_gb_f
Klhbleb^h\_jylvih^h[gufh[_sZgbyf"jy^ebBfug_h^bghdb\k\h_ffg_gbbLZd
ij_^klZ\bl_ev]hkm^Zjkl\_ggh]hhj]ZgZihdhgljhexaZf_^bpbgkdbfbij_iZjZlZfb`_kldh
jZkdjblbdh\Zeb1DWXUDO&\FOHVb[eh]_jh\ih^gy\rbo\hdjm]ijbeh`_gbyrmfbom
DZd\b^ghbalZ[ebpuih^ZggufHAlhevdhh^bgf_lh^ij_^hojZg_gbyh[_ki_qb\Z_lgZ^_`ghklv
gZmjh\g_\bijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZlWlhkZfucgZ^_`gucdhgljZp_ilb\Bijb
h[uqghfbijbb^_Zevghfbkihevah\Zgbb_]hwnn_dlb\ghklvkhklZ\ey_l\bGZ\lhjhff_kl_
jZkiheh`beZkv]hjfhgZevgZykibjZevaZsbsZxsZyhl[_j_f_gghklbgZ\b
Qlh`_dZkZ_lkybaf_j_gby[ZaZevghcl_fi_jZlmjulhijbh[uqghfbkihevah\Zgbbwnn_dlb\ghklv
wlh]hf_lh^Zg_ij_\urZ_l\bLh_klvba`_gsbgijbf_gyxsbof_lh^baf_j_gby
l_fi_jZlmjuaZ[_j_f_g_xl\l_q_gb_]h^ZDhg_qghijbb^_Zevghfbkihevah\Zgbbfh`gh^hklbqv
bijhp_glgh]hihdZaZl_ey qlhhagZqZ_l[_j_f_gghklv^eyh^ghc`_gsbgubakhlgb\fLhevdhg_
aZ[u\Zcl_qlhb^_Zevgh_bkihevah\Zgb_wlhl_hj_lbq_kdh_ihgylb_
Qlh[u\^ZgghfkemqZ_bkihevah\Zgb_kqblZehkvb^_Zevguf`_gsbgZ^he`gZkh[ex^Zlvklhevdh
ijZ\beqlhgZijZdlbd_g_hrb[blvkyg_j_Zevgh^Z`_k]eZfmjgufijbeh`_gb_fBh^gZba
^_\mrdZfbdhlhju_kdZqZebijbeh`_gb_gh\dhgp_dhgph\aZ[_j_f_g_ebbaaZlh]hqlhg_kfh]eb
kijZ\blvkykkh[hc\ihju\_kljZklb
�ZbkZfnbabheh]bq_kdbcf_lh^^Ze_dhlkh\_jr_gkl\ZbaaZq_]hfgh]bf`_gsbgZfgbdh]^Zg_
^hklbqv\ukhdhcgZ^_`ghklbijb_]hbkihevah\Zgbb^Z`__kebhgb\k_k^_eZxlijZ\bevgh
Baf_j_gb_l_fi_jZlmjudZdb\p_ehfdZe_g^Zjgucf_lh^kh\_jr_gghg_ih^oh^bl_keb\Zk
ebohjZ^blbaaZijhklm^u_keb\Zrf_gkljmZevgucpbdeg_hlebqZ_lkyklZ[bevghklvxbeb\g_aZigh
gZklmibeZ\lhjZyh\meypby\l_q_gb_pbdeZug_\khklhygbbdhgljhebjh\ZlvwlbnZdlhju
H^gZdhjZ^bkijZ\_^eb\hklbklhblhlf_lblvqlh\hafh`ghjbkdaZ[_j_f_g_lvkgbablky_keb\u
h[jZlbl_kvdihfhsbfh[bevgh]hijbeh`_gbyHghihfh`_lkhdjZlblvdhebq_kl\hhrb[hd\
jZkq_lZoZlZd`_khojZgbl^Zggu_aZ\_kvij_^u^msbci_jbh^qlhiha\hebl^h\hevghlhqgh
\uqbkeblv\_jhylghklv[_j_f_gghklbBkke_^h\Zgb_dhlhjh_nbgZgkbjh\ZehkvdhfiZgb_c1DWXUDO
&\FOHV\uy\behqlhfh[bevgh_ijbeh`_gb_ih\ukbehgZ^_`ghklvl_fi_jZlmjgh]hf_lh^Zk^h
\bijbh[uqghfbkihevah\ZgbbLh_klv\l_q_gb_]h^ZaZ[_j_f_g_eb\b`_gsbg?kebwlb
^Zggu_\_jgulhgZ^_`ghklvf_lh^ZlZdZy`_dZdbmhjZevguodhgljZp_ilb\h\ijbh[uqghf
bkihevah\ZgbbGhihq_fmdhfiZgbyg_bkihevam_l\j_deZf_wlmpbnjmZl\_j^blijh\b\\h^y
ex^_c\aZ[em`^_gb_"Keh`ghkdZaZlv
L_dlhohq_l\hkihevah\Zlvkyijbeh`_gb_f1DWXUDO&\FOHV\i_j\mxhq_j_^v^he`gubf_lv
klZ[bevgucf_gkljmZevgucpbde\_klbhq_gvmihjy^hq_ggucjZaf_j_gguch[jZa`bagbdZ`^h_
mljhhl\h^blv\j_fygZbaf_j_gb_l_fi_jZlmjubf_lv^hklZlhqghkbevgmx\hexqlh[uhldZaZlvky
hlk_dkZ\g_ih^oh^ys__\j_fy bebbkihevah\Zlvij_a_j\Zlb\\f[ulv]hlh\ufbqlhjbkd
aZ[_j_f_g_lv^h\hevgh\_ebd?keb\uih^oh^bl_ih^wlhhibkZgb_lhgbqlhg_f_rZ_l\Zf
ihijh[h\Zlvijbeh`_gb_1DWXUDO&\FOHVbebbgu_\ZjbZgluf_lh^Zbaf_j_gbyl_fi_jZlmju?keb
`_\uklj_fbl_kvex[ufbimlyfbba[_`Zlv[_j_f_gghklblhj_dhf_g^m_f\u[jZlvqlhgb[m^v
^jm]h_
=hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\ubf_gkljmZpby
=hjfhgZevgZydhgljZp_ipby\eby_lgZf_gkljmZevgucpbdeM[hevrbgkl\Z`_gsbgf_gkljmZpby
klZgh\blkydhjhq_Z\u^_e_gbyf_g__h[bevgufbGhlZd[u\Z_lg_m\k_oDjhf_lh]hf_kyqgu_
fh]mlklZlvg_j_]meyjgufbbeb\h\k_bkq_agmlvFgh]bowlhim]Z_lgZ\_jgydZ\ulh`_keurZeb
fbnuhlhfqlhijhbkoh^bl_kebdjh\hl_q_gbyijhiZ^ZxlF_gkljmZpbygZklmiZ_lihlhfmqlhwlh
_kl_kl\_ggh^mfZxlfgh]b_bjZa\_hj]Zgbafg_gm`^Z_lky\g_c"G_hiZkgheblZdrmlblvk
ijbjh^hc"
DZd\u^he`gh[ulvihfgbl_g_lgbdZdbo^hdZaZl_evkl\lh]hqlhf_gkljmZevgu_djh\hl_q_gby
gm`gugZfkZfbihk_[_Djh\hl_q_gbydhlhju_gZ[ex^Zxlkym`_gsbg\u[jZ\rbolhlbebbghc
]hjfhgZevgucdhgljZp_ilb\g_y\eyxlkyh[uqghcf_gkljmZpb_cfugZau\Z_fbo
f_gkljmZevghih^h[ghcj_Zdpb_c
�Z\Zcl_jZkkfhljbfqlhijhbkoh^blkf_gkljmZpb_cijbbkihevah\Zgbbdhf[bgbjh\Zgguo
ij_iZjZlh\
Mq_gu_dhlhju_[he__e_lgZaZ^bah[j_ebhjZevgu_dhgljZp_ilb\uij_^mkfhlj_ebh^gmg_^_ex
\f_kypk\h[h^gmxhlijb_fZlZ[e_lhdbf_ggh^eylh]hqlh[ugZqZeZkvf_gkljmZevghih^h[gZy
j_ZdpbyHgbihkqblZebqlh`_gsbgZf[m^_l]hjZa^hijhs_j_rblvkygZijb_fhjZevguo
j_]meyjgufbdjh\hl_q_gbyfbdZ`^mxq_l\_jlmxg_^_exLZdbfh[jZahflhqlh\ZfdZ`_lky
�h[uqgufpbdehfbf__lkgbffZehh[s_]hZ`_djh\hl_q_gbyg_y\eyxlkyqZklvx_kl_kl\_ggh]h
f_gkljmZevgh]hpbdeZbg_lgbq_]hg__kl_kl\_ggh]h\lhfqlh[uijhimklblvbo
=hjfhgZevgh_\Z]bgZevgh_dhevphh[uqghbkihevam_lkygZijhly`_gbblj_og_^_evihlhf_]h
ba\e_dZxlgZg_^_exdhlhjZygZau\Z_lkyg_^_e_c[_adhevpZ bebg_^_e_c[_a]hjfhgh\\fwlh
\j_fybb^_ldjh\hl_q_gb_?keb\uohlbl_ba[_`Zlvf_gkljmZpbblhfh`_l_q_j_aljbg_^_eb
\\_klb\h\eZ]Zebs_gh\h_]hjfhgZevgh_dhevphhldZaZ\rbkvhlg_^_evghciZmau
=hjfhgZevgucieZklujvf_gyxldZ`^mxg_^_ex\l_q_gb_lj_og_^_evZgZq_l\_jlhckgbfZxlB
lhqghlZd`_\wlh\j_fygZqbgZxlkyf_kyqgu_Qlh[uba[_`ZlvboijhklhgZde_cl_gh\uc
ieZklujvgZq_l\_jlhcg_^_e_bg_mkljZb\Zcl_iZmam
?keb\ug_bkihevam_l_dhf[bgbjh\Zggu_]hjfhgZevgu_ij_iZjZlulhfh`ghk^_eZlvke_^mxs__
�Ij_iZjZl3ULPROXW1@kh^_j`bl]hjfhgdhlhjuchlh^\b]Z_lf_gkljmZpbxWlhfh`_l[ulv
g_iehobfj_r_gb_f^ey`_gsbgdhlhju_g_fh]mlijbf_gylvijhlb\haZqZlhqgu_kj_^kl\Zk
wkljh]_ghfgh\k_`_ohlylhlh^\bgmlvf_gkljmZpbxgZdhjhldbci_jbh^ ^h^\mog_^_ev\f
GZqZlvijb_fij_iZjZlZgZ^haZljb^gy^hij_^iheZ]Z_fhcf_gkljmZpbbh^gmlZ[e_ldmljbjZaZ\
^_gvIj_^iheZ]Z_lkyqlh\u^he`guohjhrhagZlvdh]^ZgZqg_lkyf_gkljmZpby?kebpbde
g_j_]meyjguchq_gvkeh`gh^h[blvkyqlh[u3ULPROXW1^Zeohjhrbcj_amevlZlIjbgbfZlv
lZ[e_ldbke_^m_l_`_^g_\gh^hl_oihjihdZ\ug_j_rbl_qlhgZklZem^h[gucfhf_gl^ey
f_gkljmZpbbIjbwlhfijh^he`bl_evghklvijb_fZg_^he`gZij_\urZlv^g_cQ_j_aiZjm^g_c
ihke_lh]hdZd\uij_djZlbl_ijbgbfZlvlZ[e_ldbgZqg_lkyf_gkljmZpbyDkh`Ze_gbx\ug_
kfh`_l_aZ^_j`Zlv__gZklmie_gb_gZ^ebl_evguckjhd
3ULPROXW1ijh^Z_lkylhevdhihj_p_ilmIj_iZjZl[_ahiZk_g^ey[hevrbgkl\Z`_gsbgghdh_
dhfmfh`_lg_ih^hclbbj_rZlvwlh^he`_g\jZq
Dh]^ZijbgbfZ_l_3ULPROXW1h[yaZl_evghihevamcl_kvij_a_j\Zlb\hflZddZdwlhlij_iZjZlg_
y\ey_lkyijhlb\haZqZlhqgufkj_^kl\hf
DZdijbgbfZlvhjZevgu_dhgljZp_ilb\u
HjZevgu_dhgljZp_ilb\u HD\fihlj_[mxlhl\Zkhij_^_e_gguomkbebcb\j_f_gguoaZljZll_fg_
f_g__wlhlkihkh[ij_^hojZg_gbyihimeyj_gDZd\um`_ijhqblZeb\_jhylghklvaZ[_j_f_g_lvijb
ijb_f_HDkms_kl\m_lgh\hkgh\ghfihlhfmqlhbohq_gvijhklhbkihevah\Zlvg_ijZ\bevgh
H^gZdh_klvkihkh[iha\heyxsbcijbgbfZlvHDlZdqlh[uk\_klbjbkdg_`_eZl_evghc
[_j_f_gghklbdfbgbfmfmDlhfm`_m\Zk[m^_lf_gvr_ijh[e_fkpbdehfZdjh\hl_q_gbyklZgml
f_g__h[bevgufbBwlha^hjh\hKihkh[jZ[hlZ_l^ey\k_odhf[bgbjh\Zgguoij_iZjZlh\Blhqgh
lZd`_\ufh`_l_ihevah\ZlvkyieZkluj_fb\Z]bgZevgufdhevphf
L_dlhijbgbfZ_lfgh]hnZagu_HD^he`guke_^h\Zlvbgkljmdpbbdhlhjmx^Zel_jZi_\lbeb
]bg_dheh]
HDbeb^jm]b_]hjfhgZevgu_dhf[bgbjh\Zggu_kj_^kl\ZgZ^_`gu_kebbkihevah\ZlvboijZ\bevgh
DZd\um`_agZ_l_ijbboijb_f_ij_^mkfZljb\Z_lkyg_^_evgZyiZmaZuijbgbfZ_l_]hjfhgugZ
ijhly`_gbblj_og_^_ev ^_gv\fihke_q_]hke_^m_lg_^_ey k_fv^g_c\f[_a]hjfhgh\\ueb[h
\hh[s_g_ijbgbfZ_l_lZ[e_lhdeb[hiv_l_\f_klhgboijhklu_lZ[e_ldbk]exdhahcwlbk_fv
^g_cm\Zk[m^_lf_gkljmZpby?keb\uihevam_l_kvD]beb=RHO\lh\Zrpbde^g_\guc
bbebbhq_gv\Z`gu_pbnju^eydhf[bgbjh\Zgguoij_iZjZlh\Hgbh[hagZqZxl^\_
]jZgbpu
u^he`guijbgbfZlvdhf[bgbjh\Zggu_]hjfhgZevgu_ij_iZjZlufbgbfmfbeb^gyqlh[u
ij_^hojZg_gb_[uehgZ^_`guf?keb\uijbgbfZ_l_lZ[e_ldbf_g__beb^g_cih^jy^
gZijbf_j\uaZ[ueb\uiblv^\_ihke_^gb_lZ[e_ldbbkhhl\_lkl\_gghijbgbfZebbo\l_q_gb_
beb^g_c\f_klhb\f_klvhiZkghklvqlhaZsblZbkq_ag_lbgZqg_lkyh\meypbyBlh]^Z
fh`_lgZklmiblv[_j_f_gghklv
BlZd_kebfu]h\hjbfqlhijbgbfZlv]hjfhgugZ^hbeb^gywlhhagZqZ_ldZdfbgbfmf
beb^gy;hevr_fh`ghF_gvr_g_evayufh`_l_ijbgbfZlv]hjfhgubbb
^g_cih^jy^Wlhj_rZcl_kZfbGhg_
Qbkeh beb_keb\uihevam_l_kvD]beb=RHO\\fhagZqZ_lqlhiZmaZ\ijb_f_
ijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhdfh`_lkhklZ\eylvfZdkbfmfk_fvbebq_luj_^gyG_[hevr_?keb
iZmaZijh^eblky^hevr_\ug_[m^_l_aZsbs_guhl[_j_f_gghklbG_kljZrgh_keb\uk^_eZ_l_
[he__dhjhldbci_j_ju\\ijb_f_lZ[e_lhdgZijbf_jgZljb^gy
?kebdjh\hl_q_gbyg_ijh^he`bl_evgu_ gZijbf_j^eylkylhevdh^\Z^gy\f\uaZijhklhfh`_l_
\hah[gh\blvijb_f]hjfhgh\ihke_^\mo^g_\ghciZmauGhiZmaZ^ebgg__k_fbbebq_luj_o^g_c
g_^himklbfZBgZq_m\Zkfh`_lgZqZlvkyh\meypbyb\uhiylvlZdbjbkdm_l_aZ[_j_f_g_lv
LZdbfh[jZahf_keb\uihevam_l_kvfhghnZagufb]hjfhgZevgufbdhgljZp_ilb\Zfb HD
]hjfhgZevgucieZklujvbeb\Z]bgZevgh_dhevph\fijbq_f]hjfhguihklmiZxl\hj]Zgbafg_f_g__
beb^g_cZiZmaZ^eblkyfZdkbfmfk_fvbebq_luj_^gylhfh`_l_\Zjvbjh\Zlv
ijh^he`bl_evghklvijb_fZbiZmaudZdohlbl_Ihkdhevdmhq_gvfgh]hg_aZieZgbjh\Zgguo
[_j_f_gghkl_cgZklmiZ_lbaaZg_jZa[_jbobkg_^_evghciZmahcemqr_k\_klbqbkehiZmad
fbgbfmfmWlhk^_eZ_lij_^hojZg_gb_[he__gZ^_`guf
Kdhj__\k_]h_keb\u[m^_l_^he]hhldeZ^u\Zlvf_gkljmZpbxm\ZkgZqgmlkyijhju\gu_
djh\hl_q_gbyWlh]hfh`ghba[_`Zlv_kebijbgbfZlvHDihklhygghb^_eZlviZmaudh]^Z
djh\hl_q_gb_gZqbgZ_lkyLZd\uihkl_i_gghih^kljhbl_k\hcpbdeih^k\hbihlj_[ghklb
IjbgbfZcl_]hjfhguihklhyggh^hl_oihjihdZg_gZqg_lkydjh\hl_q_gb_lh]^Zk^_eZcl_
iZmamHgZfh`_l[ulvdhjhq_q_luj_obebk_fb^g_c
Ihke_iZmau\ukgh\ZgZqbgZ_l_ijbgbfZlv]hjfhgub^_eZ_l_lZd^hl_oihjihdZg_gZqg_lky
hq_j_^gh_ijhju\gh_djh\hl_q_gb_
?keb\uijbgbfZ_l_]hjfhgug_f_g__beb^g_cih^jy^\k_\ihjy^d_?keb`_djh\hl_q_gb_
gZqZehkvkdZ`_fq_j_a^_kylv^g_c\u\k_jZ\gh^he`guijbgbfZlv]hjfhgubeb^gy\h
ba[_`Zgb_[_j_f_gghklb
JZa\_]hjfhgZevgZydhgljZp_ipbyg_hiZkgZ"
ugZ\_jgydZaZf_lbebqlh\gZr_\j_fygZlmjZevghklvklZeZgh\ufb^_ZehfLZdb_keh\ZdZd
^_lhdkbdZpbykhdh_^_gb_ iblZgb_k\_`_\u`ZlufbkhdZfb\fbkmi_j_^Z\hreb\h[u^_gguc
e_dkbdhgFg_gb_ki_pbZebklh\ihijZ\bevghfmiblZgbxh^ghagZqghq_eh\_q_kdhfmhj]Zgbafmg_
gm`gubkdmkkl\_ggu_^h[Z\dbBkwlbfrmlblvg_evay
;md\ZevghaZghqvk\_`bch\hsghckhdk^_eZekybkdexqbl_evghfh^gufZ]hjfhgZevgZy
�dhgljZp_ipbymljZlbeZihimeyjghklv_\mrdbgZqZebhiZkZlvkyijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhdbaaZ
ij_iZjZludZd[m^lhj_qvb^_lh[Zee_j]bbFgh]b_bgl_j_kmxlkyg_ihe_aghebmkljZb\ZlviZmau
\ijb_f_]hjfhgh\wlZdbc^_lhdkiha\heyxsbchqbklblvhj]Zgbafhlqm`_jh^guo\_s_kl\
Bgl_j_kdh\k_fmgZlmjZevghfmk_cqZkh]jhf_gbh^gh\j_f_gghkha^Z_lky\i_qZle_gb_[m^lh\jZqb
g_\hkijbgbfZxl\k_jv_ah[_kihdh_gghklviZpb_glhd^_eZy\b^qlhgbdZdboijh[e_fk
]hjfhgZevgufbdhgljZp_ilb\Zfbg_kms_kl\m_lj_amevlZl_fgh]b_`_gsbgugZqbgZxl
bkiulu\Zlvg_^h\_jb_daZ\_j_gbyff_^bdh\b`_eZyjZah[jZlvky\lhfgZkdhevdh[_ahiZkgZ
]hjfhgZevgZydhgljZp_ipbyg_j_^dhh[jZsZxlkyaZbgnhjfZpb_cdg_ijh\_j_ggufbg_gZ^_`guf
bklhqgbdZf
Hdhehlj_lb`_gsbgi_j_klZxlijbgbfZlvhjZevgu_dhgljZp_ilb\u\l_q_gb_r_klbf_kyp_\ihke_
gZqZeZijb_fZBagbohdhehiheh\bgu^_eZxlwlhbaaZjZaebqguoih[hqguownn_dlh\Hq_gv
kljZrghqm\kl\h\Zlvqlhl_ehf_gy_lky_kebg_agZ_rvihq_fmwlhijhbkoh^blbqlhwlhhagZqZ_l
FukqblZ_fqlh\u^he`gu\eZ^_lviheghcbgnhjfZpb_cdZdhiheh`bl_evguolZdbh[
hljbpZl_evguoklhjhgZo]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbblhevdhlh]^Z\ukfh`_l_\u[jZlv
ijZ\bevgh_j_r_gb_dZkZxs__ky\Zr_]hhj]ZgbafZAgZgby\k_eyxlm\_j_gghklv
Djhf_lh]h^eygZk\Z`ghohly[ug_fgh]hjZa\_ylvkljZobdhlhju_\ihke_^g__\j_fy\uau\Z_l
]hjfhgZevgZydhgljZp_ipbyKj_^kl\ZfZkkh\hcbgnhjfZpbblhb^_ehml\_j`^Zxl[m^lh
kh\j_f_ggZyf_^bpbgkdZygZmdZ_s_g_agZ_lh[h\k_oih[hqguownn_dlZok\yaZgguok
]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cbihwlhfm`_gsbguihevamxsb_ky_xnZdlbq_kdbb]jZxl\
jmkkdmxjme_ldmDkqZklvxwlhg_lZdFh`_l_[ulvkihdhcgumiZdh\dZhjZevguodhgljZp_ilb\h\
dhlhjmx\uihdmiZ_l_\Zil_d_kh^_j`blkZfu_ohjhrhbamq_ggu_lZ[e_ldb\fbj_K_]h^gy
mq_gu_jZkiheZ]Zxlh]jhfghc[Zahc^Zgguo^eybkke_^h\Zgby\_^vgZqbgZyko]h^h\
hjZevgufbdhgljZp_ilb\Zfbihevamxlkyfbeebhgu`_gsbgihqlbih\k_fmfbjmhafh`gu_
^he]hkjhqgu_hkeh`g_gby_keb[uhgbkms_kl\h\Zeb[ueb[u^Z\ghh[gZjm`_guhkh[_ggh_keb
mq_klvqlhi_j\u_lZ[e_ldbihy\b\rb_kygZjugd_kh^_j`Zeb\iylvjZa[hevr_]hjfhgh\q_fl_
qlhijh^Zxlkyk_]h^gy
QlhlZdh_ih[hqgucwnn_dl"
I_j_^l_fdZdfuijbklmibfdjZa]h\hjmh\hafh`guoih[hqguownn_dlZo]hjfhgZevghc
dhgljZp_ipbbgZ^hjZah[jZlvkyqlh`_lZdh_ih[hqgucwnn_dlF_^bdZf_glukha^Zguqlh[u
hdZau\Zlvhij_^_e_ggh_\ebygb_gZhj]ZgbafihlhfmlhfubobijbgbfZ_fIjbqbgZih
dhlhjhcfuijb[_]Z_fd]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbb`_eZgb_ba[_`Zlvg_aZieZgbjh\Zgghc
[_j_f_gghklbLZdh\h__hkgh\gh_ ]eZ\gh_\f^_ckl\b_Ghdjhf_lh]hf_^bdZf_glufh]mlhdZau\Zlv
gZgZrhj]Zgbafb^jm]h_\ebygb_dZdiheh`bl_evgh_lZdbhljbpZl_evgh_Wlh^hihegbl_evgh_
qZklhg_`_eZl_evgh_ ohlybg_\k_]^Z\f^_ckl\b_b_klvih[hqgucwnn_dlFgh]b_gZijbf_j
aZf_qZxlqlhmgboklZgh\blkyf_gvr_ijus_chl]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\Wlhih[hqguc
wnn_dldhlhjuc\hkijbgbfZ_lkydZdiheh`bl_evguc:\hlaZdmihjdZkhkm^h\lh`_ih[hqguc
wnn_dlgh_]hgbdlhg_ohq_l
nbevf_Hklhjh`gh^\_jbaZdju\Zxlky \fajbl_evke_^blaZ^\mfyiZjZee_evgufbkm^v[Zfb
]_jhbgb=\bg_lIweljhm\h^ghfkp_gZjbbmljhfihimlbgZjZ[hlmhgZmki_\Z_lgZih_a^\f_ljh\
^jm]hfg_lHlwlh]hkh[ulbygZi_j\uc\a]ey^kh\_jr_gghg_agZqbl_evgh]haZ\bkbl\ky
^Zevg_crZy`bagv^_\mrdb:gZeh]bqghnmgdpbhgbjm_lbgZr_l_ehQ_eh\_q_kdbchj]Zgbaf
h^gmnmgdpbx[_alh]hqlh[uwlhg_hljZabehkvgZ^jm]boqZklyol_eZ
GZebqb_ih[hqguownn_dlh\g_hagZqZ_lqlhf_^bdZf_gl\j_^_gGZijhlb\wlhhagZqZ_lqlhhg
jZ[hlZ_lB_kebdlhlhml\_j`^Z_lqlhf_^bdZf_glbeb^jm]h_e_q_[gh_kj_^kl\hg_bf__l
ih[hqguownn_dlh\\Zfke_^m_lgZklhjh`blvkyWlhhagZqZ_lqlh\Zfe]mlBeb`_\_s_kl\h
\hh[s_gbdZdg_jZ[hlZ_l
jZqbbhklZevgu_jZ[hlgbdba^jZ\hhojZg_gbyhq_gvhaZ[hq_guih[hqgufbwnn_dlZfbFuagZ_f
qlhhlgbogbdm^Zg_^_lvkyghgZrZp_evk\_klbbodfbgbfmfmwlhfbaZdexqZ_lkyijbqbgZ
lh]hqlhlZdkeh`ghihemqblvjZaj_r_gb_gZijh^Z`mf_^bdZf_glh\Ijhba\h^bl_ev^he`_g
^hdZaZlvqlhiheh`bl_evgu_wnn_dluhlf_^bdZf_glZk[hevrhc\_jhylghklvxij_\ukyl
hljbpZl_evgu_wnn_dluAZdZ`^ufgh\ufij_iZjZlhfe_`Zl]h^ubkke_^h\ZgbcbgZmqguo
wdki_jbf_glh\[eZ]h^Zjydhlhjuffufh`_fkm\_j_gghklvxkdZaZlvdZdbodhgdj_lghih[hqguo
wnn_dlh\fh`ghh`b^Zlvijbijb_f_^Zggh]hij_iZjZlZ
Ihke_lh]hdZdf_^bdZf_glihklmiZ_l\ijh^Z`maZ_]h^_ckl\b_fgZiZpb_glh\ijbklZevghke_^bl
ki_pbZevgucg_aZ\bkbfuchlijhba\h^bl_eydhfbl_lqlh[uh[gZjm`blvih[hqgu_wnn_dlugZ
jZgg_cklZ^bbB\ub\Zr\jZqfh`_l_aZy\blvhlhfqlhm\ZkjZa\bekyih[hqgucwnn_dlbfu
j_dhf_g^m_fwlhk^_eZlv?keb\hagbdZ_lohly[ufZe_cr__ih^haj_gb_qlhmq_gu_mimklbebba
\b^mk_jv_agucih[hqgucwnn_dl gZijbf_jqlhijb_fhjZevguodhgljZp_ilb\h\\l_q_gb_fgh]bo
e_lfh`_lijb\_klbdaZ[he_\ZgbxjZdhf\fkjZamijh\h^ylkygh\u_bkke_^h\Zgby
lZdbokemqZyoki_pbZebklukjZ\gb\Zxl[hevrb_]jmiiuiZpb_glh\ijbgbfZxsboij_iZjZlk
[hevrbfb]jmiiZfbex^_cg_ijbgbfZxsbo_]hBamqZ_lkyg_\hagbdeblZdhc`_ih[hqguc
wnn_dl_s_mdh]hgb[m^vbal_odlhijbgbfZ_lij_iZjZl?kebqbkehaZ[he_\rbojZdhfh^bgZdh\h
\h[_bo]jmiiZo^_eZ_lkyaZdexq_gb_qlhhjZevgu_dhgljZp_ilb\ug_\uau\Zxlwlhl\b^
aZ[he_\ZgbybgZq_kj_^bl_odlhijbgbfZ_lij_iZjZlh[gZjm`behkv[u[hevr_[hevguojZdhf
Ghp_[h
Ghihq_fm`_\kblmZpbbdh]^Zfgh]b_`_gsbgujZkkdZau\Zxlh[h^ghfblhf`_ih[hqghf
wnn_dl_gbdlhg_\hkijbgbfZ_lbokeh\Z\k_jv_a"G_m`_ebkem`[Za^jZ\hhojZg_gbyg_^h\_jy_l
iZpb_gldZf"H^gZbaijbqbgihdhlhjuf\jZqbg_ijbgbfZxlkms_kl\h\Zgb_ih[hqguo^_ckl\bc
gZkeh\h[_a^Zevg_crbobkke_^h\ZgbclZdgZau\Z_fucwnn_dlghp_[h
;hevrbgkl\hkeurZebh[wnn_dl_ieZp_[hdh]^Zex^baZy\eyxlhj_Zevguomemqr_gbyoijb
bkihevah\Zgbbe_q_[gh]hkj_^kl\Zdhlhjh_gZkZfhf^_e_g_fh`_l^Z\ZlvlZdh]hj_amevlZlZGhaZ
kq_lq_]hhghjZ[hlZ_l"k_ijhklhex^bh`b^ZebbebgZ^_yebkvqlhhghkjZ[hlZ_lBhgh
kjZ[hlZehohlyg_^he`gh[ueh
Fgh]b_e_dZjkl\Z\uimkdZxlky\yjdbodZikmeZo\uykgbehkvqlhex^b[uklj__\ua^hjZ\eb\Zxl
_keblZ[e_ldbdhlhju_hgbijbgbfZxldjZkb\h\u]ey^yl
Ihwlhfmb\jZqboh^yl\[_euooZeZlZoqZklhkhkl_lhkdhihfgZr__OZeZlbkl_lhkdhi
ZkkhpbbjmxlkymiZpb_glZk\ukhdbfijhn_kkbhgZebafhfb\ua^hjh\e_gb_fM`_h^ghwlhfh`_l
ihfhqviZpb_glm\ua^hjh\_lv
Ghp_[h hleZlbgkdh]hygZ\j_`m\fjZ[hlZ_l\h[jZlgmxklhjhgmLZd[_a\j_^gu_lZ[e_ldbk
]exdhahc\uau\Zxlnbabq_kdh_g_^hfh]Zgb_ihkdhevdm\u\_jbl_qlhhgbkh^_j`ZlZdlb\gu_
\_s_kl\ZGZijZdlbd_q_l\_jlviZpb_glh\bkiulu\Z_lg_]Zlb\gu_wnn_dluijbgbfZyimklurdb
dhgdj_lgh_hkeh`g_gb_lZdhfkemqZ_gZ^Zggh_hkeh`g_gb_ih`Zemxlky[hevr_iZpb_glh\q_f
h[uqghohly\wlhfg_l\bguij_iZjZlZ
QZklhfukdehgguh[\bgylve_dZjkl\h\ihy\e_gbbkbfilhfh\kh\_jr_gghg_k\yaZgguokgbf
bkke_^h\Zgbbijh\_^_gghfJZc^_g[_j]hfbEh\_glZe_fh[gZjm`behkvqlhlhevdh\ba^hjh\uo
ex^_cg_ijbgbfZ\rbogbdZdbof_^bdZf_glh\g_bkiulu\ZebdZdboeb[hg_^hfh]Zgbc\
ihke_^gb_ljb^gylh`_\j_fy\bqm\kl\h\ZebmklZehklvm\bhlf_qZebkv]heh\gu_[hebb
\bqm\kl\h\Zeblhrghlm
Mq_gu_baC_evkdh]hmgb\_jkbl_lZijbrebd\u\h^mqlh\ukhdhh[jZah\Zgguf`_gsbgZf
k\hckl\_gghij_m\_ebqb\ZlvhiZkghklv]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbblh`_\j_fyhgbj_^dh
hk\_^hfe_guh__iheh`bl_evghf\ebygbbgZhj]ZgbaflZdhfdZdkgb`_gb_jbkdZaZ[he_lvjZdhf
ybqgbdh\bebwg^hf_ljbyM\ug_]Zlb\gu_h`b^Zgbyfh]mlij_\jZlblvky\j_Zevghklv
IjbgbfZywlh\h\gbfZgb_fh`ghihgylvihq_fm\jZqbkd_ilbq_kdbhlghkylkyd\g_aZiguf
khh[s_gbyfhgh\uoih[hqguoy\e_gbyomlZdboklZjuobbkiulZgguof_^bdZf_glh\dZdhjZevgu_
dhgljZp_ilb\uWlhfh`_l[ulvijhklhgZijhklhj_amevlZlhfg_]Zlb\gh]hhlghr_gby\h[s_kl\_
Lhevdh^Zevg_crb_bkke_^h\Zgbyihfh]mlhl\_lblvgZ\hijhk^_ckl\bl_evghebj_qvb^_lhgh\hf
jZg__g_h[gZjm`_gghfih[hqghfwnn_dl_beb`_h[wnn_dl_ghp_[h
_a^_ijbkmlkl\m_ljbkd
�hklZgvl_k\hxmiZdh\dmijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhd_keb\ubfbihevam_l_kvbgkljmdpbb\u
gZc^_l_^ebgguckibkhd\hafh`guoih[hqguownn_dlh\hlkhjlbjh\ZgguoihlhfmgZkdhevdh
h[uqgufbhgby\eyxlkyKgZqZeZb^mlkZfu_jZkijhkljZg_ggu_\klj_qZxsb_kym\b
`_gsbgWlhlZdb_kbfilhfudZd]heh\gZy[hevkf_gZgZkljh_gbyb[hev\]jm^bAZl_f
mdZau\Zxlkyg_^hfh]Zgbydhlhju_\klj_qZxlkym\b`_gsbgQ_f^Zevr_l_fkljZrg__
qblZlv
I_j\h_hq_f\u^he`guaZ^mfZlvkydh]^ZqblZ_l_wlhlkibkhdZdlhgZibkZebgkljmdpbx"
Ijhba\h^bl_evFgh]b_kqblZxlqlhijhba\h^bl_ebiulZxlkykdjulvhlihlj_[bl_e_c\hafh`gu_
ih[hqgu_wnn_dlugh\k_jh\ghgZh[hjhlHgbg_kdmiylkygZih[hqgu_wnn_dluqlh[u
g_^h\hevgu_ihlj_[bl_ebg_kfh]ebih^ZlvgZgbo\km^QZklvih[hqguownn_dlh\mdZaZgguo\
bgkljmdpbbwlhl_hdhlhjuokhh[sbebkZfb`_gsbguijbgbfZ\rb_ij_iZjZlghg_[ueh
^hdZaZghqlhhgb\ua\Zgubf_gghij_iZjZlhfDwlhfmfu_s_\_jg_fkyH^jm]bolhqghba\_klgh
qlhhgbk\yaZguk^Zggufe_dZjkl\hf
lhjh_hq_f\u^he`guagZlvf_^bpbgkdh_ihgbfZgb_keh\ZjbkdDh]^Zfu_]hkeurbf
gZfdZ`_lkyqlhwlhqlhlhhiZkgh_Ghjbkdwlh\k_]hgZ\k_]h\_jhylghklvlh]hqlhg_dh_
kh[ulb_fh`_lijhbahclb
Qlh[ujZah[jZlvky\h\k_fhkgh\Zl_evgh^Z\Zcl_h[jZlbfkydlZdhcgZmd_dZdklZlbklbdZDh]^Z
]h\hjylhih[hqguoy\e_gbyoh[uqgh^_eZxlZdp_glgZihgylbbhlghkbl_evguc
jbkdHlghkbl_evgucjbkdwlhlhgZkdhevdh\_jhylghklvih[hqgh]hwnn_dlZ\hajZklZ_lijb
ijb_f_e_dZjkl\ZihkjZ\g_gbxkl_fdh]^Z_]hg_ijbgbfZxlGZijbf_j\ufh`_l_ijhqblZlvqlh
jbkd\hagbdgh\_gbyaZdmihjdbkhkm^h\\^\Zq_luj_jZaZ\ur_ml_odlhijbgbfZ_lhjZevgu_
dhgljZp_ilb\uihkjZ\g_gbxkl_fbdlhbog_ijbgbfZ_lA\mqblm]jh`Zxs_Lhevdhij_^klZ\vl_
aZ]heh\hd\]Za_l_HjZevgu_dhgljZp_ilb\ukf_jl_evghhiZkgu_jhylghklvh[jZah\Zgbyljhf[Z
LhqlhgZkk\Zfb^_ckl\bl_evgh^he`ghbgl_j_kh\ZlvgZau\Z_lkyZ[khexlgufjbkdhf?fm]Za_lu
m^_eyxl]hjZa^hf_gvr_\gbfZgbyihlhfmqlhaZ]heh\db\uoh^ylkdmqgu_Jbkd\hagbdgh\_gby
ljhf[ZhlhjZevguodhgljZp_ilb\h\fbgbfZe_gIhagZdhfvl_kvk^_\mrdhcdhlhjhcdjZcg_g_
ih\_aehbhgZ\k_lZdbihkljZ^ZeZhlHD:[khexlgucjbkdj_ZevgZy\_jhylghklvlh]hqlh
ih[hqgucwnn_dljZah\v_lkyijbbkihevah\ZgbbgZijbf_jhjZevguodhgljZp_ilb\h\[_akjZ\g_gby
kl_fbdlhbog_ijbgbfZ_l;eZ]h^Zjywlhfmihgylbxfh`ghihemqblv[he__j_Zebklbqgmx
dZjlbgmhiZkghklbdhlhjhc\uih^\_j]Z_l_kv
DZdh\Z\_jhylghklv\hagbdgh\_gbyljhf[Zijbbkihevah\ZgbbhjZevguodhgljZp_ilb\h\"G_kfhljy
gZlhqlhhlghkbl_evgucjbkd\hajZklZ_l\^\Zq_luj_jZaZihkjZ\g_gbxkl_fbdlhbog_
ijbgbfZ_lZ[khexlgucjbkdkhklZ\ey_l\b_`_]h^ghWlhhagZqZ_lqlhbaluk
�`_gsbgijbgbfZxsbohjZevgu_dhgljZp_ilb\u\]h^h[jZamxlkyljhf[umjm]bfb
keh\Zfb\u^he`gu[ulvhq_gvg_\_amq_cqlh[uihkljZ^ZlvhlaZdmihjdbkhkm^h\\j_amevlZl_
ijb_fZijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhd
H[uqgu_ih[hqgu_wnn_dlu]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbb
L_i_jvdh]^Z\u\eZ^__l_[Zah\ufbagZgbyfbh^_ckl\bbe_dZjkl\fuk\ZfbjZkkfhljbfih[hqgu_
wnn_dlu]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbGZqg_fkkZfuojZkijhkljZg_gguog_^hfh]Zgbcdhlhju_
ijhy\eyxlkym\b`_gsbggZijbf_j]heh\gZy[hevlhrghlZb[he_ag_gghklv\]jm^bHgbg_
hiZkgughfh]ml[ulv\_kvfZg_ijbylgufbGbdlhg_bkiulu\Z_lkjZam\k_okbfilhfh\Zmfgh]bo
hgb\hh[s_hlkmlkl\mxlLhqlhhlh^ghc^h^_kylb`_gsbgbaklZedb\Zxlkyki_j_qbke_ggufb
ih[hqgufbwnn_dlZfbhagZqZ_lqlh`_gsbgbog_bkiulu\Zxl
F_`^mh[uqgufbbhiZkgufbih[hqgufbwnn_dlZfbg_l\aZbfhk\yab?keb\ubkiulu\Z_l_
h[uqgu_ih[hqgu_wnn_dlujbkd\hagbdgh\_gbyhiZkguog_\hajZklZ_l
DZdijZ\behwlbg_^hfh]ZgbykZfbijhoh^ylq_j_ag_kdhevdhf_kyp_\ihwlhfmfuj_dhf_g^m_f
bkihevah\Zlvgh\uc]hjfhgZevgucdhgljZp_ilb\ohly[uljbf_kypZij_`^_q_f\uk^Z^bl_kvb
i_j_c^_l_dq_fmlh^jm]hfm?kebihke_wlh]hih[hqgu_wnn_dlug_bkq_agmlfh`_l_ihijh[h\Zlv
gh\uc]hjfhgZevgucij_iZjZlbeb^jm]hckihkh[ij_^hojZg_gby
Ex^bihjZaghfmj_Z]bjmxlgZjZaebqgu_ij_iZjZluLhqlh\ua\Zehm`Zkgmx]heh\gmx[hevm
\Zr_cih^jm]bfh`_lb^_Zevghih^hclb\ZfGh\uihcf_l_wlhebrvihke_lh]hdZdihijh[m_l_
kZfbDZdfum`_h[tykgyeb\ij_iZjZlZokh^_j`ZlkyjZaebqgu_\b^u]_klZ]_gZihwlhfmhgb
\ebyxlgZgZkqmlvihjZaghfmDlhfm`_fgh]h_aZ\bkblhllh]hbkihevam_l_eb\u
ijhlb\haZqZlhqgh_kj_^kl\hlhevdhk]_klZ]_ghf gZijbf_j]hjfhgZevgmxkibjZevbebbfieZglZl\f
bebdhf[bgbjh\Zggu_ij_iZjZlukwkljh]_ghf
�Z`__kebh^bgdZdhclhij_iZjZl\ua\Zem\Zkfgh]hih[hqguownn_dlh\wlhg_agZqblqlh\u
\hh[s_g_i_j_ghkbl_]hjfhgZevgmxdhgljZp_ipbx_ebdZ\_jhylghklvlh]hqlh^jm]b_kj_^kl\Z
g_kijh\hpbjmxlm\Zkg_^hfh]ZgbcLhevdhm[_^bl_kvqlhgh\ucij_iZjZlkh^_j`bl^jm]mx
jZagh\b^ghklv]_klZ]_gZwlhf\Zfihfh`_l\jZq
Ijhlb\haZqZlhqgu_kj_^kl\Zkwkljh]_ghfhdZau\Zxl^h\hevghlbibqgu_ih[hqgu_wnn_dluHgb
gZihfbgZxlkbfilhfudhlhju_bkiulu\Z_rvijb[_j_f_gghklbI_j\u_\kibkd_lhrghlZb
]heh\hdjm`_gb_DZdbm[_j_f_gguo\k_wlhijhoh^blhq_gv[ukljhGh_keb\kZfhfgZqZe_
g_^hfh]Zgbym\Zkhq_gvkbevgu_lhemqr_ijbgbfZlvlZ[e_ldmaZ_^hcbebi_j_^kghf
g_iZogmlih^jm]hfmq_fh[uqghlhevdhdhebq_kl\hm\_ebqb\Z_lky
Djhf_lh]hg_dhlhjuo[_kihdhylkm^hjh]b\gh]ZoFug_agZ_f\q_fboijbqbgZghhgbg_
ij_^klZ\eyxlhiZkghklb
;he__j_^dbcih[hqgucwnn_dl\u^_e_gb_fZe_gvdh]hdhebq_kl\ZfhehdZbakhkdh\
?s_h^bg\hafh`gucih[hqgucwnn_dldhgljZp_ipbbkwkljh]_ghfib]f_glZpbyG_kfhljygZlh
qlhhgZihy\ey_lkyijbijb_f_ij_iZjZlh\kwkljh]_ghfkdhj__\k_]h]_klZ]_gfh`_l^_ckl\h\ZlvgZ
hj]ZgbafZgZeh]bqghIb]f_glZpby gZgZmqghfyaud_oehZafZ\fij_^klZ\ey_lkh[hcl_fgh
dhjbqg_\u_iylgZgZdh`_Hgbihy\eyxlkygZijbf_jihke_aZ]ZjZdZdgZkhegp_lZdb\kheyjbb
h\j_fy[_j_f_gghklblZdb_iylgZg_j_^dhklvbijbqbgZlh`_\]hjfhgZo?kebm\Zk_klv
ij_^jZkiheh`_gghklvdib]f_glZpbbdj_fuk\ukhdbfihdZaZl_e_fVSIihfh]mlm[_j_qvkyhlg__
:evl_jgZlb\Zihijh[h\Zlvij_iZjZlk^jm]bf\b^hf]_klZ]_gZbihkfhlj_lvihfh`_lebwlh
Wkljh]_ghdZau\Z_lgZhj]Zgbafbiheh`bl_evgh_\ebygb_memqrZ_lkykhklhygb_dh`b
ugZ\_jgydZkeurZebqlh[_j_f_ggu_`_gsbguk\_lylkyDjZkb\Zydh`Zke_^kl\b_jZ[hlu
wkljh]_gZ?keb\ukljZ^Z_l_hlijus_cdhf[bgbjh\Zggu_ij_iZjZlufh]mlihfhqv:\hl
ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbkh^gbflhevdh]_klZ]_ghffh]mlbf_lvh[jZlgucwnn_dlbijb\_klbd
[he__`bjguf\hehkZfbdh`_bd\hagbdgh\_gbxijus_cWlhlgxZgkfh`_l[ulv\Z`_gijb
\u[hj_dhgljZp_ilb\Z
DhgljZp_ilb\ugZhkgh\_wkljh]_gZqZklhgZagZqZxliZpb_gldZfkkbg^jhfhfihebdbklhaguo
ybqgbdh\^h\hevghjZkijhkljZg_ggufkhklhygb_fddhlhjhfmfu\_jg_fkyiha^g__
�jm]hciheh`bl_evgucwnn_dlijhlb\haZqZlhqguoij_iZjZlh\kwkljh]_ghfaZdexqZ_lky\lhfqlh
\ufh`_l_dhgljhebjh\Zlvf_gkljmZpbxDZdj_amevlZlf_gvr_[he_cwdhghfby^_g_]gZ
lZfihgZobgZdhg_p\ui_j_klZg_l_jZa\f_kypij_\jZsZlvky\bkl_jbqgmx\_^vfmbeb[_kdhg_qgh
ih_^ZlvrhdheZ^baaZIFK
iheg_h[uqgh_y\e_gb_\i_j\u_f_kypuijb_fZijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhdhl_db
\hagbdZxsb_baaZlh]hqlh\h^ZaZ^_j`b\Z_lky\hj]Zgbaf_bgh\Zlfh`_l[ulvdZd]_klZ]_glZd
bwkljh]_gihwlhfmex[u_]hjfhgZevgu_ij_iZjZlu Zg_lhevdhdhf[bgbjh\Zggu_\ffh]mlbf_lv
lZdhcih[hqgucwnn_dlAZ^_j`dZ`b^dhklb\hj]Zgbaf_h^gZbaijbqbglh]hqlhg_dhlhjuf
dZ`_lky[m^lhhgbihijZ\eyxlkydh]^ZgZqbgZxlihevah\Zlvky]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_c
H^gZdhwlhg_gZ[hj`bjZZijhklhbaebrdb\h^u
Lhqlh]hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\ukihkh[kl\mxlm\_ebq_gbx\_kZfbnHg\hagbdbaaZlh]h
qlhfgh]b_gZqbgZxlihevah\Zlvky]hjfhgZevgufbdhgljZp_ilb\Zfb\i_jbh^dh]^Zl_eh\k__s_
nhjfbjm_lkybkhaj_\Z_l\ih^jhkldh\hf\hajZkl_lhjZy\hafh`gZyijbqbgZaZdexqZ_lky\
lhfqlhfgh]b_qmlvqmlviheg_xldh]^Zmgboihy\ey_lkyihklhygguciZjlg_jGZfdZ`_lkyqlh\
ebrgbodbeh]jZffZo\bgh\ZlZ]hjfhgZevgZydhgljZp_ipbybfugZijhqvaZ[u\Z_fqlhl_i_jv
[hevr_\j_f_gbijh\h^bfgZ^b\Zg_\h[tylvyoex[bfh]hbkiZd_lhfkeZ^hkl_ci_j_kfZljb\Zyih
l_e_\bahjmiylvk_ahgh\B]juij_klheh\Hl]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbg_iheg_xlghlZd
e_]dh\k_k\ZeblvgZg__
@b^dhklvfh`_lgZdZieb\Zlvkyb\]jm^bbaaZq_]hlZklZgh\blky[hevr_bqm\kl\bl_evg__
Ke_^mxsbcih[hqgucwnn_dl^h\hevghkljZggucdhglZdlgu_ebgau_keb\ubfbihevam_l_kv
�\g_aZighi_j_klZxl\Zfih^oh^blv_eh\lhfqlh\]eZaZolh`_kdZieb\Z_lkyg_fgh]h`b^dhklbb
[heyf
Fgh]b_`_gsbguihevamxsb_kyijhlb\haZqZlhqgufblZ[e_ldZfb]hjfhgZevgufieZkluj_fbeb
\Z]bgZevgufdhevphfbkiulu\Zxl]heh\gu_[heb\i_jbh^djh\hl_q_gbclh_klv\l_q_gb_g_^_eb
dh]^Zg_ihevamxlkydhgljZp_ilb\ZfbWlh^h\hevghjZkijhkljZg_ggh_y\e_gb_;hebihoZjZdl_jm
gZihfbgZxll_qlh\uqm\kl\m_l_jZghmljhfij_`^_q_f\uiv_l_i_j\mxqZrdmdhn_Hgb
kb]gZebabjmxlqlhhj]Zgbafmg_o\ZlZ_lq_]hlhqlhhgijb\udihemqZlv\^ZgghfkemqZ_
]hjfhgh\Qlh[uh[e_]qblvg_^hfh]Zgb_\ufh`_l_hlf_gblvbebkhdjZlblviZmau\ijb_f_
]hjfhgh\Fum`_mihfbgZebqlhg_lgbdZdhc\_kdhcijbqbgu^eylh]hqlh[u\u^_j`b\Zlv
i_j_ju\\k_fv^g_cJ_rZcl_kZfbdZdZyijh^he`bl_evghklviZmau^ey\ZkhilbfZevgZ ghg_
[he__k_fb^g_c\fGZihfgbflZd`_qlhij_iZjZlukh^_j`Zsb_lhevdh]_klZ]_gg_^Z^ml\ZflZdhc
\hafh`ghklb
?keb\uj_rbl_bkihevah\ZlvdhgljZp_ipbxlhevdhk]_klZ]_ghfgZijbf_jbfieZglZl
]hjfhgZevgmxkibjZevbebkhhl\_lkl\mxsb_hjZevgu_dhgljZp_ilb\ulhba[_`bl_ih[hqguo
wnn_dlh\hlwkljh]_gZdhlhju_fui_j_qbkebeb\ur_H^gZdh\ug_kfh`_l_\hkihevah\Zlvkyb
ij_bfms_kl\Zfbdhlhju_hg^Z_llZdbfbdZdqbklZydh`ZbdhgljhevgZ^f_gkljmZpb_c=_klZ]_g
gZijhlb\kihkh[kl\m_lijh[e_fZfkdh`_cmg_dhlhjuomkbeb\Z_lkyjhkl\hehkgZl_e_
hafh`ghkZfh_\Z`gh_\ebygb_]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\gZhj]Zgbafbaf_g_gby
k\yaZggu_kf_gkljmZpb_cWlhkh\_jr_ggh[_ahiZkghghg_dhlhjufijbqbgy_lg_m^h[kl\h
Dhgdj_lgu_baf_g_gbyaZ\bkylhl\Zrboebqguohkh[_gghkl_cbhllh]hdZdbfbij_iZjZlZfb\u
ihevam_l_kvGbdlhg_ij_^kdZ`_laZjZg__dZdhlj_Z]bjm_l\Zrhj]ZgbafgZ^_ckl\b_]hjfhgh\M
g_dhlhjuof_kyqgu_ij_djZsZxlkym^jm]bo[u\ZxlqZklu_bebg_j_]meyjgu_djh\hl_q_gbyM
[hevrbgkl\Zdjh\hl_q_gb_g_klhevh[bevgh_dZdjZgvr_Z\hlijh^he`bl_evghklvfh`_lf_gylvky
\h[_klhjhguQ_j_aljbr_klvf_kyp_\ihke_lh]hdZd\ugZqg_l_ihevah\Zlvky]hjfhgZevguf
dhgljZp_ilb\hf\k_klZ[bebabjm_lkyb\uaZf_lbl_aZdhghf_jghklv
BfieZglZlb]hjfhgZevgZykibjZevlh`_\ebyxlgZdjh\hl_q_gbybl_fg_f_g__fu]hjyqh
j_dhf_g^m_fwlbkihkh[uij_^hojZg_gbyMgboemqrbcbg^_dkI_jeylh_klvwlhkZfu_gZ^_`gu_
dhgljZp_ilb\uDjhf_lh]h]hjfhgZevgZykibjZevkh^_j`bl]hjZa^hf_gvrmx^ham]hjfhgh\q_f
^jm]b_kj_^kl\Z
G_dhlhju_^mfZxlqlhkibjZev\u^_ey_l\hj]Zgbaf[hevr_]hjfhgh\ihlhfmqlhhgZg_ij_ju\gh
^_ckl\m_lgZijhly`_gbbg_kdhevdboe_lghwlhg_lZdIjbbkihevah\Zgbb]hjfhgZevghckibjZeb
dhgp_gljZpby]hjfhgh\\djh\bgZklhevdhfZeZqlhkhhl\_lkl\m_l\k_]hh^ghclZ[e_ld_ijbgylhc
jZa\^\_g_^_ebDh_dlhkqblZ_lqlhlZdZygbadZydhgp_gljZpby]hjfhgh\mf_gvrZ_l\_jhylghklv
\hagbdgh\_gbyih[hqguownn_dlh\h^gZdhwlhg_^hdZaZghB\k_jZ\ghklhblihijh[h\Zlv
hkh[_ggh_keb\ubkiulu\Zebg_^hfh]ZgbyijbgbfZy^jm]b_kj_^kl\ZdhgljZp_ipbb
J_^db_ih[hqgu_wnn_dlu
B\hlfui_j_oh^bfdgb`g_cqZklbkibkdZih[hqguownn_dlh\dhlhjucijb\_^_g\\Zr_c
bgkljmdpbbA^_kvi_j_qbke_gul_kZfu_g_`_eZl_evgu_^_ckl\by]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\h
dhlhjuoiZjmjZa\]h^fh`ghijhq_klvgZi_j\uokljZgbpZo]Za_l\_^vgbqlhg_ijh^Z_lij_kkmlZd
ohjhrhdZdkljZo[he_ag_cbkf_jlbGmdjhf_k_dkZdhg_qgh
G_kms_kl\m_llZcgh]haZ]h\hjZf_`^m\jZqZfbbnZjfZp_\lbq_kdbfbdhfiZgbyfbgbdlhg_
gZfgZkeh\hlhgZwlml_fmijh\h^bebkvbkke_^h\Zgby=jmiiZki_pbZebklh\ba=Zj\Zj^ZgZ
ijhly`_gbbe_lgZ[ex^ZeZaZ`_gsbgqlh[ubamqblv^he]hkjhqgh_\ebygb_hjZevguo
dhgljZp_ilb\h\gZhj]Zgbaf
Mq_gu_ijbrebd\u\h^mqlh`_gsbguijbgbfZxsb_ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbmfbjZxllZd
`_qZklh beb_kebohlbl_lZd`_j_^dh\fbhll_o`_ijbqbgqlhb`_gsbgug_bkihevamxsb_
]hjfhgZevgmxdhgljZp_ipbx
LZdbfh[jZahffh`_l_kf_eh\uq_jdgmlvij_`^_\j_f_ggmxkf_jlvbakibkdZih[hqguownn_dlh\
H[jZah\Zgb_ljhf[Z
Bkihevah\Zgb_dhgljZp_ilb\h\kwkljh]_ghffh`_lbf_lvk_jv_agu_ihke_^kl\byhdhlhjuofu
^he`guih]h\hjblvimklvhgbb\klj_qZxlkyhq_gvj_^dhqbke_kZfuoba\_klguoh[jZah\Zgb_
ljhf[h\\khkm^Zo
Ljhf[wlhh^bgbebg_kdhevdhk]mkldh\djh\bi_j_dju\Zxsbodjh\hlhd\khkm^_QZs_\k_]h
ljhf[uihy\eyxlky\\_gZogh]bfZeh]hlZaZlh_klv\l_odhlhju_ljZgkihjlbjmxldjh\vdk_j^pm
jZqbgZau\ZxlwlhaZ[he_\Zgb_ljhf[hne_[blhf]em[hdbo\_g
Ihq_fmljhf[udZdijZ\behh[jZamxlky\khkm^Zogh]"Dh]^Zdjh\vmklj_fey_lkydk_j^pm_c
gm`ghj_rblvhq_gvkeh`gmxaZ^Zqmih[_^blvkbema_fgh]hijbly`_gbyQlh[udjh\vkfh]eZ
ih^gylvkygZ\_jog_h[oh^bfZfur_qgZyjZ[hlZdZd\gZkhk_Dh]^Zfu^he]hgZoh^bfky\kb^yq_f
iheh`_gbbgZijbf_jijbi_j_e_l_djh\vgZqbgZ_lpbjdmebjh\Zlvkebrdhff_^e_gghB_keb\Zf
g_ih\_a_lhgZaZ]mkl__lIjb\hagbdgh\_gbbljhf[Zgh]ZhimoZ_ldjZkg__lbgZqbgZ_l[he_lv
=eZ\gZyijbqbgZbaaZdhlhjhcke_^m_lhiZkZlvkyljhf[h\\_jhylghklvlh]hqlhk]mklhddjh\b
fh`_lhlhj\ZlvkylZdhfkemqZ_djh\hlhdihg_k_l_]hdk_j^pmb^Ze__\e_]db_e_]dboZjl_jbb
^h\hevghmadb_ihwlhfmljhf[fh`_laZdmihjblvh^gmbagbob\ua\Zlvijh[e_fuk^uoZgb_f
JZa\b\Z_lkyljhf[hwf[hebye_]hqghcZjl_jbbWlhhiZkgh_khklhygb_ohlybj_^dhijb\h^ys__d
kf_jlbIjbagZdlh]hqlh\e_]dboh[jZah\Zekyljhf[\g_aZigu_hklju_[heb\]jm^bdhlhju_
mkbeb\Zxlkyijb\^ho_Fu\k_bgh]^ZhsmsZ_fihdZeu\Zgby\]jm^bh[uqghbaaZgZijy`_gby
f_edbofurpf_`^mj_[jZfbghijbljhf[hwf[hebb[hebg_ijhoh^ylH^gh\j_f_ggh\ufh`_l_
gZqZlvaZ^uoZlvkybdZreylv
?kebm\Zk_klvih^haj_gb_gZljhf[dZdfh`ghkdhj__h[jZlbl_kv\[hevgbpm
um`_agZ_l_qlh]hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\u[u\ZxljZagu_Lhevdhij_iZjZlukwkljh]_ghf
ih\urZxljbkd\hagbdgh\_gbyljhf[ZWlhdZkZ_lkybijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhdb
]hjfhgZevgh]hieZklujyb\Z]bgZevgh]hdhevpZDZdfumdZau\Zeb\ur_ijbbkihevah\Zgbb
dhf[bgbjh\Zgguo]hjfhgZevguokj_^kl\jbkd\hagbdgh\_gbyljhf[Z\hajZklZ_l\^\Zq_luj_jZaZ
Bakms_kl\mxsbogZk_]h^gyrgbc^_gvij_iZjZlh\kwkljh]_ghfgZb[he__[_ahiZkgu\wlhf
hlghr_gbbl_qlhkh^_j`Zle_\hghj]_klj_eGhj\_]bbijh^ZxlkyljblZdboij_iZjZlZ
��0LFURJ\QRQ2UDOFRQ@b/RHWWH@I_j\u_^\ZZ[khexlghh^bgZdh\uZ\/RHWWH
^haZwkljh]_gZf_gvr_?keb\uieZgbjm_l_ijbh[j_klbijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb\i_j\u_fu
j_dhf_g^m_fbf_gghwlbij_iZjZlu
G_dhlhjuf`_gsbgZf\hh[s_g_j_dhf_g^m_lkybkihevah\ZlvdhgljZp_ipbxkwkljh]_ghfbaaZ
ih\ur_gghc\_jhylghklbljhf[hh[jZah\Zgby]jmii_jbkdZij_`^_\k_]hl_mdh]hbf__lky
gZke_^kl\_ggh_gZjmr_gb_k\_jlu\Z_fhklbdjh\bgZijbf_jfmlZpbynZdlhjZ9Ihwlhfm\jZqijb
[eb`Zcrbojh^kl\_ggbdh\ljhf[haZ
Ih\lhjbfkyh^gZdhqlhZ[khexlgucjbkdh[jZah\Zgbyljhf[Zmfheh^hca^hjh\hc`_gsbguhq_gv
gbahdg_aZ\bkbfhhllh]hbkihevam_lebhgZdhgljZp_ipbxkwkljh]_ghfbebg_l?keb
`_gsbgijbgbfZxlijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldblhaZ]h^ljhf[ihy\ey_lkymbagboGh
_keb[uhgbg_ihevah\Zebkv]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_c\k_jZ\ghmbagboihy\beky[u
ljhf[aZlhl`_i_jbh^ jZaebqguobkke_^h\Zgbyonb]mjbjmxljZagu_pbnju\aZ\bkbfhklbhl
\hajZklZb^jm]boiZjZf_ljh\bkiulm_fuoqZklghklbjbkd\hagbdgh\_gbyljhf[ZagZqbl_evgh
\hajZklZ_lk]h^Zfbbm\_ebq_gb_f\_kZZlZd`_mdmjysbo\fLh_klvwkljh]_gijbkmlkl\mxsbc\
dhgljZp_ilb\Zog_gZfgh]hhiZkg__gZlmjZevgh]hwkljh]_gZ\ujZ[Zlu\Z_fh]hhj]Zgbafhf
;_j_f_ggu_mdhlhjuoZdlb\ghijhba\h^blkywkljh]_gih^\_j]Zxlky[he__\ukhdhchiZkghklbq_f
l_dlhiv_lijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbKjZ\gbl_\h\j_fy[_j_f_gghklbbeb\kdhj_ihke_jh^h\
ljhf[h[jZam_lkyijbf_jghm`_gsbg
�jm]bfbkeh\Zfbjbkdqlhm\Zkh[jZam_lkyljhf[\ur_ijbg_aZieZgbjh\Zgghc[_j_f_gghklb
q_fijbijb_f_hjZevguodhgljZp_ilb\h\k\yabk[_j_f_gghklvxmjh\_gv]hjfhgh\\hj]Zgbaf_
jZkl_l]hjZa^hkbevg__q_fijbihiuldZo__ij_^hl\jZlblvWlhh^gZba]eZ\guoijbqbglh]h
ihq_fmf_^bdbkh]eZkguij_g_[j_qvqmlv[hevr_c\_jhylghklvx\hagbdgh\_gbyljhf[haZ\kemqZ_
ijb_fZdhgljZp_ilb\h\kwkljh]_ghf[_j_f_gghklv\^Zgghfhlghr_gbb_s_hiZkg__
BgkmevlbbgnZjdl
?s_^\Zj_^dboih[hqguownn_dlZdhgljZp_ipbbkwkljh]_ghfbgkmevlbbgnZjdlWlb
aZ[he_\ZgbyihjZ`ZxlZjl_jbblh_klvkhkm^udhlhju_ljZgkihjlbjmxlgZiheg_ggmxdbkehjh^hf
djh\vhlk_j^pZdhklZevgufhj]ZgZfbldZgyfDh]^ZZjl_jbZevgucdjh\hlhdijbhklZgZ\eb\Z_lky
bebbaaZljhf[ZbebbaaZjZaju\Zdjh\_ghkgh]hkhkm^Z\fqZklvdZdh]hgb[m^vhj]ZgZfh`_l
ihkljZ^Zlvhlg_o\Zldbdbkehjh^ZIjbbgkmevl_baaZg_^hklZldZdbkehjh^ZhlfbjZ_lqZklv
]heh\gh]hfha]ZZijbbgnZjdl_qZklvk_j^pZIhgylghqlhihke_^kl\byfh]ml[ulvdjZcg_
k_jv_agufb
Bkke_^h\Zgb_dhlhjh_^ebehkvkih]h^b\dhlhjhfmqZkl\h\Zeb\k_^ZlqZgdbihdZaZeh
qlhjbkdjZa\blbybgkmevlZbebbgnZjdlZihqlb\^\ZjZaZ\ur_kj_^bl_odlhihevam_lky
dhgljZp_ipb_ckwkljh]_ghfA\mqblim]Zxs_h^gZdhg_aZ[u\Zcl_hjZagbp_f_`^mhlghkbl_evguf
bZ[khexlgufjbkdhf^_ckl\bl_evghklbkj_^bfheh^uo`_gsbgwlbaZ[he_\Zgby\klj_qZxlky
djZcg_j_^dhLZdqlh\_jhylghklvqlhhgb\ZkaZljhgmlfbgbfZevgZ
Qlh[uhdhgqZl_evgh\Zkm[_^blvfuijb\_^_fdhgdj_lgu_^Zggu_ihemq_ggu_\oh^_wlh]h
bkke_^h\ZgbyBa`_gsbgijbgbfZ\rboijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbkwkljh]_ghf\
l_q_gb_]h^ZihkljZ^ZebhlbgkmevlZbhlbgnZjdlZwlhqbkeh\hreb\k_^ZlqZgdb
dhlhju_ihevah\ZebkvhjZevgufbdhgljZp_ilb\Zfbom^u_bihegu_dmjysb_bg_dmjysb_
fheh^u_b\\hajZkl_?keb`_fujZkkfhljbflhevdhfheh^uoba^hjh\uo`_gsbglhjbkd
hdZ`_lky_s_gb`_
G_dhlhjufb\ijyfvg_klhblihevah\ZlvkydhgljZp_ipb_ckwkljh]_ghfqlh[ukgbablvjbkd
bgnZjdlZbbgkmevlZWlhdZkZ_lkydmjbevsbpklZjr_e_l`_gsbgk\ukhdbfZjl_jbZevguf
^Z\e_gb_fbebk_j^_qgufbaZ[he_\ZgbyfbZlZd`_l_odlhkljZ^Z_l^bZ[_lhf[he__e_lbeb
fb]j_gvxkZmjhc?kebm\Zkfb]j_gv[_aZmjulh\ukihdhcghfh`_l_ihevah\ZlvkydhgljZp_ipb_c
?kebm\Zkhlf_qZ_lkyfgh]hnZdlhjh\jbkdZdhlhju_fh]mlijb\_klbdbgkmevlmbebbgnZjdlm\jZq
gZ\_jgydZihkh\_lm_l\Zfg_jbkdh\Zlvb\u[jZlv^jm]b_dhgljZp_ilb\u?keb`_\ufheh^ub
a^hjh\ulh\Zfg_klhbl\hegh\Zlvkyh[bgkmevl_bebbgnZjdl_
JZd
Ihke_^gbcih[hqgucwnn_dlhdhlhjhffu^he`guih]h\hjblvwlhjZdg_dhlhjuodjm]Zo^h
�kboihjkqblZ_lkyqlhhjZevgu_dhgljZp_ilb\u\uau\Zxlhgdheh]bq_kdb_aZ[he_\ZgbyeygZqZeZ
ih^q_jdg_f_s_jZaijbf_g_gb_]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbb\lhfqbke_ijhlb\haZqZlhqguo
lZ[e_lhdg_ih\urZ_ljbkdaZ[he_lvjZdhf\l_q_gb_`bagb;he__lh]hkm^yih\k_fmhjZevgu_
dhgljZp_ilb\uaZsbsZxlhljZdZ`_em^dZfhq_\h]himaujyfZldbbybqgbdh\
HjZevgu_dhgljZp_ilb\ukihkh[guaZsbsZlv\ZkhljZdZybqgbdh\gZijhly`_gbbe_lihke_
lh]hdZd\uaZdhgqbl_boijbgbfZlv?kebwlbpbnju\_jgulh\[eb`Zcrb_^_kylbe_lby
ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbkfh]mlij_^hl\jZlblvkemqZ_\aZ[he_\ZgbyjZdhfybqgbdh\ih
\k_fmfbjmBkke_^h\ZgbylZd`_ihdZau\ZxlqlhhjZevgu_dhgljZp_ilb\uij_^hl\jZsZxljZd
wg^hf_ljby\l_q_gb_dZdfbgbfmfe_lb\p_ehfjbkdaZ[he_lv^Zgguf\b^hfjZdZmf_gvrZ_lky
ihqlb\^\h_ihkjZ\g_gbxk`_gsbgZfbdhlhju_g_ihevamxlky]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cJy^
mq_guom\_j_gu\k\h_faZdexq_gbbhjZevgu_dhgljZp_ilb\ukem`ZlijhnbeZdlbdhc
]bg_dheh]bq_kdbo\b^h\jZdZbwlhlihablb\gucwnn_dlaZlf_\Z_l\k_\hafh`gu_g_]Zlb\gu_
ihke_^kl\by
lh`_\j_fy_klv\_jhylghklvlh]hqlhhjZevgu_dhgljZp_ilb\ufh]ml\dZdhclhkl_i_gb
ih\ukblvjbkd\hagbdgh\_gbyjZdZr_cdbfZldbKZfh_gZ^_`gh_bkke_^h\Zgb_ihk\ys_ggh_wlhc
l_f_ijh^_fhgkljbjh\Zehqlhijbf_g_gb_hjZevguodhgljZp_ilb\h\gZijhly`_gbb^_kylbe_l
ih\ukbehjbkd\hagbdgh\_gbyjZdZr_cdbfZldbk^hgZ`_gsbgJbkdl_f\ur_q_f
[hevr_ijh^he`bl_evghklvijb_fZhjZevguodhgljZp_ilb\h\Ghhgkgh\Zkgb`Z_lkyihke_
ij_djZs_gbyboijb_fZQ_j_a^_kylve_lihke_lh]hdZd\ui_j_klZg_l_iblvijhlb\haZqZlhqgu_
lZ[e_ldbjbkdhdZ`_lkygZlhf`_mjh\g_qlhb^hijb_fZ
Ghkms_kl\m_lh^gZijh[e_fZfug_fh`_fklhqghklvxkdZaZlvqlhwlhbf_gghhjZevgu_
�dhgljZp_ilb\ukZfbihk_[_ih\urZxljbkdaZ[he_lvjZdhf_eh\lhfqlh`_gsbgu
ijbgbfZxsb_ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb[he__ih^\_j`_guaZjZ`_gbx\bjmkhfiZibeehfu
q_eh\_dZdhlhjuc\uau\Z_ljZdr_cdbfZldb\_^vhgbj_`_bkihevamxlij_a_j\Zlb\ijbk_dk_k
�gh\ufbiZjlg_jZfbZbaZq_f"?klv`_lZ[e_ldbm\_j_guhgbDjhf_lh]hh[gZjm`behkv
qlh`_gsbgubkihevamxsb_]hjfhgZevgmxdhgljZp_ipbxqZs_^jm]boaZgbfZxlkyk_dkhf
ihwlhfmlhhgbb\u[bjZxl[he__gZ^_`gu_kj_^kl\Zij_^hojZg_gbyhl[_j_f_gghklb
K\yaZgebk]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cjZd]jm^b"Mq_gu_ihiulZebkvgZclbhl\_lbgZwlhl
\hijhkBa\_klghqlhg_dhlhju_himoheb]jm^bhkh[_gghqm\kl\bl_evgud]hjfhgZfhgbex[yl
wkljh]_ghgbfg_h[oh^bfqlh[ujZklbIhkdhevdmhjZevgu_dhgljZp_ilb\ukh^_j`Zlwkljh]_g
eh]bqghij_^iheh`blvqlhlZ[e_ldbkwkljh]_ghfih^dZjfeb\ZxlwlbjZagh\b^ghklbjZdZ
DkqZklvxwlhg_lZdjZ[hlZ_l;hevrbgkl\hbkke_^h\Zgbcg_mklZgh\behgbdZdhc\aZbfhk\yab
f_`^mjZdhf]jm^bbijb_fhfhjZevguodhgljZp_ilb\h\IjZ\^Z_klvg_kdhevdhbkdexq_gbc
Hl^_evgu_mq_gu_h[gZjm`bebqlhjbkdg_fgh]h[hevr_m`_gsbgijbgbfZ\rbo
ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbi_j\h]hihdhe_gbyk\ukhdhc^hahc]hjfhgh\\o]h^Zo
kh^_j`Zlkebrdhfgbadb_^hau]hjfhgh\qlh[uih\urZlv\_jhylghklv\hagbdgh\_gbyjZdZ]jm^b
Ihoh`_ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbb^jm]b_dhf[bgbjh\Zggu_]hjfhgZevgu_ij_iZjZlu
aZsbsZxl`_gsbghlg_dhlhjuojZagh\b^ghkl_cjZdZWlhgZ^hbf_lv\\b^mdh]^Zj_rZ_rv
ihevah\Zlvky]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cbebg_lDkh`Ze_gbxkj_^kl\ZfZkkh\hcbgnhjfZpbb
m^_eyxliheh`bl_evghfm\ha^_ckl\bx]hjfhgZevguoij_iZjZlh\gZhj]ZgbafkebrdhffZeh
\gbfZgbyihkjZ\g_gbxkhiZkgufbih[hqgufbwnn_dlZfb
Lh\q_ffug_m\_j_gu
?keb\uijhqblZebbgkljmdpbxihijbf_g_gbxdhgljZp_ilb\Zlh\hafh`ghaZf_lbebqlhfu
ijhimklbeb^\Zih[hqguownn_dlZj_adb_i_j_iZ^ugZkljh_gbybkgb`_gb_k_dkmZevgh]h`_eZgby
FuihklmibeblZdg_ihlhfmqlhkqblZ_fbog_kms_kl\_ggufbKdhj__gZh[hjhlGhkmlv\lhfqlh
wlb^\Zwnn_dlZbamq_guom`_hklZevguoH^gZdh\ihke_^g__\j_fy`_gsbguh[jZsZxlgZgbo
ih\ur_ggh_\gbfZgb_ihwlhfmfukqblZ_fqlhgZ^hjZkkfhlj_lvboih^jh[gh
I_j_iZ^ugZkljh_gbyb^_ij_kkby
?kl_kl\_ggu_]hjfhgu\ujZ[Zlu\Z_fu_hj]Zgbafhf\ebyxlgZlmqZklvfha]ZdhlhjZyhl\_qZ_laZ
gZkljh_gb_bk_dkmZevgh_`_eZgb_Ba\_klghqlh`_gkdh_gZkljh_gb_fh`_lf_gylvky\
khhl\_lkl\bbk]hjfhgZevgufbbaf_g_gbyfbgZijhly`_gbbf_gkljmZevgh]hpbdeZG_dhlhju_
`_gsbguijbagZxlkyqlhbfe_]q_\ha[m^blvky\i_jbh^h\meypbbAZf_q_gh^Z`_qlh\wlhl
i_jbh^`_gsbguqZs_baf_gyxl
Ihfgyh[wlhfg_keh`ghih\_jblvqlhijhlb\haZqZlhqgu_ij_iZjZludhlhju_baf_gyxl
]hjfhgZevguc[ZeZgk\hj]Zgbaf_lh`_fh]ml\ebylvgZgZkljh_gb_bk_dkmZevgh_`_eZgb_Kh
\j_f_g_ffgh]b_`_gsbgub^Z`_\jZqbgZqZebkqblZlvqlh]hjfhgZevgZydhgljZp_ipby\uau\Z_l
i_j_iZ^ugZkljh_gbyjZa^jZ`bl_evghklvZ\om^r_fkemqZ_^_ij_kkbxIkbobq_kdb_b^jm]b_
g_ki_pbnbq_kdb_ih[hqgu_wnn_dluhlghkylkydqbkemkZfuoqZkluoijbqbgdhlhju_`_gsbgu
mdZau\Zxldh]^Zij_djZsZxlijbgbfZlvhjZevgu_dhgljZp_ilb\u
Ghg_kfhljygZ_^bgh^mrb_kj_^b`_gsbgmq_gu_gZoh^ylky\aZljm^gbl_evghfiheh`_gbbHgb
ij_^ijbgyebfgh]hihiulhd^hdZaZlvqlh]hjfhgZevgZydhgljZp_ipbyg_]Zlb\gh\eby_lgZ
gZkljh_gb_gh[_amki_rghWlhfmfh`_l[ulvg_kdhevdhh[tykg_gbc
H[tykg_gb_i_j\h_
g_ijZ\bevgZyhj]ZgbaZpbybkke_^h\Zgby
HjZevgu_dhgljZp_ilb\ubkke_^h\Zgu\^hevbihi_j_dAZihke_^gb_^_kylbe_lbyhgbogZibkZgh
k\ur_klZl_cIjh[e_fZ\lhfqlhj_amevlZlufgh]bobkke_^h\Zgbcg_evaygZa\Zlv
^hklh\_jgufbhkh[_gghl_odhlhju_nhdmkbjh\Zebkvij_bfms_kl\_gghgZih[hqguownn_dlZo
ijhq_fg_aZ\bkbfhhldZq_kl\ZkZfbobkke_^h\ZgbcfZeh\_jhylghqlhmq_gu_mimklbebba\b^m
bebg_^hhp_gbeb\ebygb_]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbgZ`_gkdbchj]Zgbaf;he__lh]hbf_ggh\
oh^_g_dZq_kl\_gguoiehobobkke_^h\Zgbc[uehh[gZjm`_gh[hevrbgkl\hih[hqguownn_dlh\:
g_fgh]hqbke_ggu_bkke_^h\Zgbyijh\_^_ggu_ih\k_fijZ\beZf\uy\beb]hjZa^hf_gvr_
ih[hqguownn_dlh\DZdke_^kl\b_rbjhdZyh[s_kl\_gghklvij_m\_ebqb\Z_lqZklhlm
\hagbdgh\_gbybkl_i_gvk_jv_aghklbih[hqguownn_dlh\
Kmlv[hevrbgkl\Zg_dZq_kl\_gghijh\_^_gguobkke_^h\Zgbck\h^blkydlhfmqlh`_gsbg
bkihevamxsbo]hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\ujZkkijZrb\Zxlhih[hqguownn_dlZoghg_
Dh]^Zbkke_^h\Zgb_ijh\h^blkylZdbfh[jZahf\hh[s_gbq_]hg_evayml\_j`^Zlv\iheg_\hafh`gh
qlhmq_gu_ijhklhgZijhklhmklZgh\bebgZkdhevdhqZklhkbfilhfugZa\Zggu_bkiulm_fufb
\klj_qZxlkykj_^b\k_]hgZk_e_gby
�Z\Zcl_gZijbf_jij_^klZ\bfqlh\b\k_o`_gsbgfmqZxlkyhl]heh\ghc[hebjZa\g_^_exgh
h[uqghh[wlhfg_aZ^mfu\Zxlky?kebdlhlhkijhkbldZdqZklhbo[_kihdhbl]heh\gZy[hevhgbg_
kfh]mllhqghhl\_lblvBlmlboijb]eZrZxlihmqZkl\h\Zlv\bkke_^h\Zgbb\oh^_dhlhjh]hhgb
^he`gu[m^mlijbgbfZlvhjZevgu_dhgljZp_ilb\udZ`^uc^_gvb\_klb^g_\gbdqlh[u
nbdkbjh\Zlv\k_\hafh`gu_ih[hqgu_y\e_gbywlhfbkke_^h\Zgbbh^gZba^_kylb`_gsbg
Z\lhfZlbq_kdbkhh[sblh]heh\guo[heyoohlywlhg_bf__lgbdZdh]hhlghr_gbydhjZevguf
dhgljZp_ilb\ZfBhlkmlkl\b_\aZbfhk\yabg_klZg_ly\gufihlhfmqlhmq_gu_g_kjZ\gb\Zxl
bkiulm_fuok`_gsbgZfbdhlhju_g_ijbgbfZxlhjZevguodhgljZp_ilb\h\dhg_qghfblh]_\k_
[m^_l\u]ey^_lvlZd[m^lhhjZevgu_dhgljZp_ilb\u\uau\Zxl]heh\gmx[hevm\b`_gsbg:
\_^vlZdbobkke_^h\Zgbcfgh`_kl\hbbf_gghbaaZgbomq_gu_ijbrebdfg_gbxqlh
]hjfhgZevgZydhgljZp_ipby\eby_lgZgZkljh_gb_bk_dkmZevgh_`_eZgb_
f_^bpbg_lhevdhh^gZjZagh\b^ghklvbkke_^h\ZgbcjZkkfZljb\Z_lkydZdahehlhcklZg^ZjlHgZ
_kl_kl\_gghgZau\Z_lkyhq_gvdjZkb\hjZg^hfbabjh\Zggh_debgbq_kdh_bkke_^h\Zgb_Wlh
hagZqZ_lqlhmq_gu_kemqZcgh jZg^hfbabjh\Zggh\fjZkij_^_eyxlmqZklgbdh\ih]jmiiZf\h^ghcba
gboex^bihemqZxle_q_gb_\^jm]hcg_lL_dlhg_ihemqZ_le_q_gbydhgljhevgZy]jmiiZ
b^_Ze_bkke_^h\Zgb_^he`gh[ulvke_iuflh_klviZpb_gl Z\emqr_fkemqZ_bmq_gu_\fg_agZ_ld
dZdhc]jmii_hghlghkblkyBf_ggh[eZ]h^ZjylZdbfbkke_^h\Zgbyffh`ghmklZgh\blvijbqbggh
ke_^kl\_ggu_k\yablh_klv^hdZaZlvbf__lij_iZjZlih[hqgu_wnn_dlubebg_l
GZkdhevdhfuagZ_f^hkboihj[uehijh\_^_ghq_luj_jZg^hfbabjh\Zgguobkke_^h\Zgby
gZijZ\e_gguogZbamq_gb_hjZevguodhgljZp_ilb\h\bbog_ki_pbnbq_kdboih[hqguownn_dlh\
lZdbodZdi_j_iZ^ugZkljh_gbyG_^hklZlhdwlbobkke_^h\ZgbcaZdexqZ_lky\lhfqlh\gbo
mqZkl\h\Zeb`_gsbgubkihevamxsb_]hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\ujZ^b^jm]boijbqbgZg_^ey
ij_^hojZg_gbyhl[_j_f_gghklbGZijbf_jqlh[uba[Z\blvkyhlijus_cbeb[he_cijb
f_gkljmZpbbKms_kl\m_l\_jhylghklvqlhbkiulm_fu_hlebqZebkvhl^jm]bo`_gsbg
bkihevamxsbo]hjfhgZevgmxdhgljZp_ipbxbwlhfh]ehih\ebylvgZj_amevlZluFh`_ll_mdh]h
fgh]hijus_c[he__ih^\_j`_gu^_ij_kkbb"
BlZd\^\mobamihfygmluobkke_^h\Zgbcg_h[gZjm`behkvkms_kl\_gghcjZagbpu\gZkljh_gbbm
bkiulm_fuobmqZklgbpbadhgljhevghc]jmiiuh^ghf[uehmklZgh\e_ghqlhhjZevgu_
dhgljZp_ilb\ukihkh[kl\h\Zebh[e_]q_gbx^_ij_kkb\guokbfilhfh\B\ihke_^g_f\dhlhjhf
mqZkl\h\Zeb`bl_evgbpuW^bg[mj]ZbFZgbeuh[gZjm`behkvqlhm`_gsbgijbgbfZ\rbo
ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb\ujZ`_gghklv^_ij_kkb\guokbfilhfh\mf_gvrbeZkvlh]^ZdZdm
`_gsbgijbgbfZ\rboieZp_[hb^jm]b_]hjfhgug_agZqbl_evghm\_ebqbeZkv
Bkdexq_gb_fkem`blfZe_gvdh_r\_^kdh_bkke_^h\Zgb_=jmiiZmq_guobaMiikZeuij_^eh`beZ
`_gsbgZfjZg__`Zeh\Z\rbfkygZlhqlhijb_fhjZevguodhgljZp_ilb\h\\uau\Z_lmgbo
ijh[e_fukgZkljh_gb_fihmqZkl\h\Zlv\jZg^hfbabjh\Zgghfbkke_^h\ZgbbH^gZiheh\bgZ
mqZklgbpijbgbfZeZhjZevgu_dhgljZp_ilb\uZ\lhjZyieZp_[hlZ[e_ldbk]exdhahcGbdlhba
gbog_agZeddZdhc]jmii_hgbijbgZ^e_`Zluykgbehkvqlhml_odlhijbgbfZehjZevgu_
]jmii_;ueblZd`_k^_eZgukgbfdb]heh\gh]hfha]ZmqZklgbp\h\j_fyijhkfhljZnhlh]jZnbc
\uau\Zxsbokbevgu_wfhpbbMg_dhlhjuo`_gsbgijbgbfZ\rbohjZevgu_dhgljZp_ilb\u[ueh
aZf_q_ghbaf_g_gb_Zdlb\ghklb\qZklyofha]Zdhlhju_hl\_lkl\_gguaZgZrbqm\kl\Z
H^gZdha^_kvgm`ghk^_eZlvh^gh\Z`gh_mlhqg_gb_\k_wlhaZljhgmehlhevdhlj_lvbkiulm_fuo
�bkihevah\Z\rbodhgljZp_ilb\u\_balj_o`_gsbgijbgbfZ\rboijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb
g_hsmlbebmom^r_gby\gZkljh_gbblZd`_g_[uebaZnbdkbjh\Zgubaf_g_gby\Zdlb\ghklbbo
fha]Zohlyhgbihbo`_kh[kl\_gghfmml\_j`^_gbxh[uqghiehohj_Z]bjh\ZebgZ]hjfhgZevgu_
ijhlb\haZqZlhqgu_kj_^kl\Z
DZdb_\u\h^ufh`ghk^_eZlv"HjZevgu_dhgljZp_ilb\ufh]mlhdZau\Zlvj_Zevgh_g_]Zlb\gh_
\ebygb_gZikbobdmmg_agZqbl_evgh]hqbkeZ`_gsbgGh\_^vl_odlh`Zem_lkygZijh[e_fuk
gZkljh_gb_f]hjZa^h[hevr_Bwlhijb\h^blgZkdke_^mxs_fm\hafh`ghfmh[tykg_gbx\he_
kemqZy
H[tykg_gb_\lhjh_\heykemqZy
Q_eh\_q_kdbcfha]ex[bl\k_mihjy^hqb\ZlvFuklj_fbfkykbkl_fZlbabjh\ZlvoZhlbqguc\g_rgbc
fbj^eyq_]hmihjghiulZ_fkyhlukdZlv\aZbfhk\yabf_`^mij_^f_lZfbby\e_gbyfb^Z`__kebbo
g_kms_kl\m_l?keb^\Zkh[ulbyijhbkoh^ylh^gh\j_f_gghfu^_eZ_f\u\h^qlhh^ghihkem`beh
ijbqbghc^jm]h]hGZijbf_j\ugZqbgZ_l_ijbgbfZlvhjZevgu_dhgljZp_ilb\uZq_j_aljbf_kypZ
�\g_aZighaZf_qZ_l_qlhm\Zkiehoh_gZkljh_gb_he`gh[ulv^mfZ_l_\uwlhbaaZlZ[e_lhd
jZgvr_\_^vgbq_]hlZdh]hg_kemqZehkv
�Gh\h\k_g_h[yaZl_evghqlhwlhb_klvbklbggZyijbqbgZ_ij_kkby^h\hevghjZkijhkljZg_ggh_
aZ[he_\Zgb_
Hdheh\b`_gsbg\l_q_gb_`bagbbkiulu\Zxlkbevgmx^_ij_kkbxb_s_[hevr_kljZ^Zxlhl
^_ij_kkb\guofuke_c
�_ij_kkbywlh[he_agvdhlhjmxfh`_l\ua\Zlvfgh`_kl\hijbqbgHij_^_e_ggmxjhevfh]ml
ku]jZlvblbiebqghklbbhj]Zgbq_kdb_baf_g_gby\]heh\ghffha]_bgZke_^kl\_gghklvb
`bag_ggu_g_mjy^bpuh\e_q_ghkebrdhffgh]hnZdlhjh\ihwlhfmhq_gvj_^dhm^Z_lkymdZaZlv
gZdhgdj_lgmxijbqbgm
K^_ij_kkb_ci_j_iZ^ZfbgZkljh_gbybjZa^jZ`bl_evghklvxi_jbh^bq_kdbklZedb\Zxlky
ijZdlbq_kdb\k_b\_ebdZ\_jhylghklvqlhbf_gghkemqZcghklvku]jZeZk\Zfbaemxrmldm:_keb
\u_s_bkeurZebqlhhjZevgu_dhgljZp_ilb\ukihkh[gu\ua\Zlvi_j_iZ^ugZkljh_gbyb
^_ij_kkbxlhhq_gv\hafh`ghqlhkjZ[hlZ_lwnn_dlghp_[hhdhlhjhffu]h\hjbebjZg__Kemobh
\ebygbb]hjfhgh\gZgZkljh_gb_jZkijhkljZgyxlky\dhfiZgbyoih^jm`_dbgZnhjmfZokh
kdhjhklvx\_ljZb\g_aZigh\ugZqbgZ_l_kfhlj_lvgZk\hbi_j_`b\Zgby\gh\hfk\_l_
Wlhih^l\_j`^Zxl[hevrb_bkke_^h\Zgbyijh\h^b\rb_ky\Nbgeyg^bb:\kljZebbb:f_jbd_LZd
Z\kljZebckdb_mq_gu_gZ[ex^ZebaZ`_gsbg\l_q_gb_lj_oe_lG_h[gZjm`behkvgbdZdhc
jZagbpu\qZklhl_\hagbdgh\_gby^_ij_kkb\guokbfilhfh\kj_^bl_odlhijbgbfZehjZevgu_
dhgljZp_ilb\ubqe_gh\dhgljhevghc]jmiiuDjhf_lh]h\uykgbehkvqlhq_f^hevr_`_gsbgu
ijbgbfZebhjZevgu_dhgljZp_ilb\ul_ff_gvr_[ueZ\_jhylghklvihy\e_gby^_ij_kkb\guo
fuke_cZf_jbdZgkdhfbkke_^h\Zgbbmq_gu_gZ[ex^ZebaZ`_gsbgkih]h^
HdZaZehkvqlhm`_gsbgijbgbfZ\rbohjZevgu_dhgljZp_ilb\uhlf_qZehkvf_gvr_^_ij_kkb\guo
DZgZeh]bqgufj_amevlZlZfijbrebbnbggu`_gsbguihevah\Z\rb_ky]hjfhgZevghc
dhgljZp_ipb_c[uebf_g__kdehggud^_ij_kkbbq_fhklZevgu_
Ijh[e_fZwlbobkke_^h\Zgbc\lhfqlhf_`^m`_gsbgZfbijbgbfZxsbfbhjZevgu_
dhgljZp_ilb\ubl_fbdlhbfbg_ihevam_lkyfh`_l[ulvkms_kl\_ggZyjZagbpZDjhf_lh]h
\hafh`ghqlh\k_dlhihqm\kl\h\Zemom^r_gb_gZkljh_gbyij_djZlbebijbgbfZlvlZ[e_ldblh]^Z
dZdl_dlhijh^he`beboijbgbfZlvg_j_Z]bjh\ZebgZgbog_]Zlb\ghLZdbfh[jZahf
hljbpZl_evgucwnn_dlfh`_l[ulvg_aZf_l_g
BaaZih^h[ghcdjblbdbmq_gu_baDhi_g]Z]_gZijh\_eb]b]Zglkdh_bkke_^h\Zgb_\dhlhjhf
mqZkl\h\Zebfbeebhg^ZlqZghd\\hajZkl_hl^he_lZ^ebehkvhghkih]h^
uykgbehkvqlhijbf_g_gb_jZaebqguof_lh^h\]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbZkkhpbbjh\Zehkvk
ih\ur_ggufjbkdhf^_ij_kkbbbdZdke_^kl\b_k[he__qZklhcg_h[oh^bfhklvxijbgbfZlv
Zglb^_ij_kkZglu
Ihoh`_kZfuckbevgucg_]Zlb\gucwnn_dlgZ[ex^ZekymkZfuofheh^uomqZklgbpf_`^mb
]h^ZfbJbkdjZa\blby^_ij_kkbbagZqbl_evghiZ^ZekjZamihke_e_lbijh^he`Zekgb`Zlvkyk
\hajZklhfM`_gsbgaZljb^pZlvihevah\Z\rboky]hjfhgZevgufbdhgljZp_ilb\ZfbijZdlbq_kdb
g_hlf_qZehkvih\ur_gghcihlj_[ghklb\Zglb^_ij_kkZglZob[hevr_cqZklhlu^_ij_kkbbih
kjZ\g_gbxkdhgljhevghc]jmiihcKi_pbZebklukqblZxlqlhk\hajZklhffha]klZgh\blkyf_g__
qm\kl\bl_e_gdi_j_iZ^ZfgZkljh_gby
Djhf_lh]h[uehaZf_q_ghqlh\_jhylghklv\hagbdgh\_gby^_ij_kkbbhdZau\ZeZkvl_fgb`_q_f
^hevr_bkiulm_fu_ihevah\Zebkv]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cGZb[he__\ukhdbf[uejbkdq_j_a
r_klvf_kyp_\ihke_gZqZeZijb_fZZaZl_fhgkgh\Zkgb`ZekyKimklyq_luj_]h^Zhg[uelZdbf
`_dZdbm`_gsbgdhlhju_g_ijbf_gyeb]hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\u
Mq_gu_h[gZjm`bebbjZaebqbyf_`^mf_lh^ZfbdhgljZp_ipbbIjhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbkm^y
ih\k_fmf_gvr_\k_]h\ebyebgZg_h[oh^bfhklvijbgbfZlvZglb^_ij_kkZglu:gZijbf_j
\Z]bgZevgh_dhevphb^he]hkjhqgu_f_lh^uZkkhpbbjh\Zebkvk[he__\ukhdbfjbkdhf^_ij_kkbb
Ohlyg_evaygbq_]hkdZaZlvkm\_j_gghklvxhibjZykvebrvgZh^ghbkke_^h\Zgb_hgh\k_`_
^_fhgkljbjm_lihq_fmklhblkf_gblvf_lh^dhgljZp_ipbb_kebhlklZjh]hm\ZkgZqZebkvih[hqgu_
wnn_dlu
�Fu[uohl_ebijhy\blvhkh[mxhklhjh`ghklv\hlghr_gbbwlh]hbkke_^h\ZgbyZgbbk_cqZk
Zdlb\ghij_^hkl_j_]Zxl`_gsbgijhlb\bkihevah\Zgby]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbihlhfmqlhhgZ
ydh[u\uau\Z_l^_ij_kkbxH^gZdhgZhkgh\_j_amevlZlh\bkke_^h\Zgbywlhg_\hafh`ghml\_j`^Zlv
ohlbl_\_jvl_ohlbl_g_lHghebrvihdZaZehqlh`_gsbgubkihevamxsb_]hjfhgZevgmx
dhgljZp_ipbxqZs_ijbgbfZxlZglb^_ij_kkZgluq_fl_dlh_xg_ihevam_lkyIjbwlhfg_[ueh
^hdZaZghqlh^_ij_kkbx\uau\Z_lbf_ggh]hjfhgZevgZydhgljZp_ipby_jhylgh^ey\Zk\k_wlh
a\mqbldZdb]jZkeh\gh\^_ckl\bl_evghklbjZagbpZkms_kl\_ggZyQlh[ukdZaZlvqlhlh
hij_^_e_ggh_hijbqbgghke_^kl\_gguok\yayolj_[mxlkybkke_^h\Zgbyhj]Zgbah\Zggu_
kh\_jr_gghbgZq_l_kZfu_jZg^hfbabjh\Zggu_dhgljhebjm_fu_DZdfum`_]h\hjbeb\k_
lZdb_bkke_^h\ZgbydhgljZp_ilb\h\fh`ghihiZevpZfi_j_kqblZlvbgbh^ghbagbog_ihdZaZeh
�ih^h[guoj_amevlZlh\Zlkdh_bkke_^h\Zgb_^hklZlhqghkheb^gh_hghh[yaZl_evghihkihkh[kl\m_l
[he__]em[hdhfmbamq_gbxwlhcl_fuGh^hl_oihjihdZfug_ihagZdhfbfkyk^jm]bfb
qlh]hjfhgZevgZydhgljZp_ipby\uau\Z_l^_ij_kkbx
FulZd`_g_fh`_fba[_`Zlv^bkdmkkbbh[hlghkbl_evghfbZ[khexlghfjbkd_hfgh]boklZlvyo
]^_[uebhim[ebdh\Zguj_amevlZlu^Zlkdh]hbkke_^h\Zgby]jhfh]eZkghaZy\eyehkvqlhm^_\mr_d
ih^jhkldh\ijbgbfZxsboijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbjbkdaZ[he_lv^_ij_kkb_cih\urZ_lkygZ
\bHq_gvim]Zxs__ml\_j`^_gb_k_\u]ey^bllZddZd[m^lh\u]ZjZglbjh\ZgghaZihemqbl_
^_ij_kkbx_kebgZqg_l_ijbgbfZlvhjZevgu_dhgljZp_ilb\u\klZjrbodeZkkZoIjZ\^Z`_g_
�kh\k_flZdh\ZZgbb\b^_\mr_dih^jhkldh\g_ihevamxsboky]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_c
�\i_j\u_ihemqZxlj_p_ilgZZglb^_ij_kkZglueykjZ\g_gbylZdhc`_j_p_il\i_j\u_ihemqZxl
\b^_\mr_dihevamxsboky]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cIhemqZ_lkyqlh^_\mr_d b^Z`_
qmlhqdm[hevr_\fihevamxsboky]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cg_klhedgmlkyk^_ij_kkb_cZh^gZ
[m^_l_xkljZ^Zlv\ex[hfkemqZ_Bf_gghwlbfb^Zggufb\u^he`guhi_jbjh\ZlvZg_
ijh\hdZpbhggufbaZ]heh\dZfbkmihfbgZgb_f\bLhevdhijhZgZebabjh\Z\\k_nZdlu\ufh`_l_
j_rblvy\eyxlkyebhgb^hklZlhqgufZj]mf_glhfijhlb\hjZevguodhgljZp_ilb\h\Fug_
gZf_j_gu\f_rb\Zlvky\\Zr_j_r_gb_
BlZdfujZkkfhlj_ebjZaebqgu_bkke_^h\ZgbybihagZdhfbeb\Zkkijhlb\hiheh`gufblhqdZfb
aj_gbyI_j_\ZjblvklhevdhbgnhjfZpbbkjZamg_ijhklhbfuhl^Z_fk_[_\wlhfhlq_lL_fg_
f_g__fukqblZ_fqlhgZhkgh\_ihemq_gguoagZgbc\ukfh`_l_ijbgylv\a\_r_ggh_j_r_gb_
=hjfhgZevgZydhgljZp_ipby\ijbgpbi_g_fh`_lhdZau\Zlvk_jv_agh]hg_]Zlb\gh]h\ebygbygZ
ikbobdm[hevrbgkl\Z`_gsbg?keblZdh_\ebygb_bkms_kl\m_llhhghaZljZ]b\Z_lhq_gvfZeuc
ijhp_gl`_gsbgdhlhju_ihlhcbebbghcijbqbg_ij_^jZkiheh`_gudhljbpZl_evghcj_ZdpbbgZ
]hjfhguFugZ^__fkyqlh\[m^ms_fmagZ_f[hevr_hl_odlh\oh^bl\]jmiimjbkdZhafh`gh
ke_^m_lijhy\blvhklhjh`ghklv_keb\\Zr_ck_fv_fgh]b_kljZ^Zeb^_ij_kkb_cbeb_kebm\Zk
kZfbojZg__gZ[ex^Zebkv^_ij_kkb\gu_l_g^_gpbb
k_fhklZevgufihjZ[um`_ihdhgqblvk[_kihq\_ggufbkljZoZfb\hkijbgbfZcl_bklhjbbh[
m`Zkguoikbobq_kdbog_^hfh]Zgbyo\ua\Zgguo]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_ckha^hjh\hc^he_c
�kd_ikbkZh\_jycl_nZdlZfZg_kemoZfbwfhpbyf
Ijh[e_fukeb[b^h
Fuihevam_fky]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cqlh[uaZgbfZlvkyk_dkhfkdhevdhgZr_c^mr_gvd_
m]h^ghGhqlh_kebbaaZ]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbfui_j_klZ_fbgl_j_kh\Zlvky
k_dkhf"IjZ\^Zebqlhijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbm[b\Zxlk_dkmZevgh_`_eZgb_"Ihoh`_fgh]b_
`_gsbgulZdkqblZxlr\_^kdhfbkke_^h\Zgbbihqlb\b`_gsbgbkihevamxsbo
]hjfhgZevgmxdhgljZp_ipbxmdZaZebqlhh^bgba__ih[hqguownn_dlh\kgb`_gb_k_dkmZevgh]h
`_eZgby
KZfucfZkrlZ[gucf_lZZgZebabkke_^h\Zgbcihk\ys_gguo]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbbeb[b^h
[uehim[ebdh\Zg\]h^m:\lhjubamqbebj_amevlZlubkke_^h\Zgbc\dhlhjuomqZkl\h\Zeb
\h[s_ckeh`ghklb`_gsbgijbwlhfijbgbfZebijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb
;hevrbgkl\hmqZklgbpmdZaZehqlhk_dkmZevgh_`_eZgb_hklZehkvgZij_`g_fmjh\g_ \b\fbeb
^Z`_\hajhkeh \b\fihke_lh]hdZdhgbgZqZebijbgbfZlvhjZevgu_dhgljZp_ilb\uH\hajhkr_f
k_dkmZevghf`_eZgbbkhh[sZ_lky\g_kdhevdbobkke_^h\ZgbyoZijbqbgZ\_jhylghdjh_lky\lhf
qlh[eZ]h^Zjyij_^hojZg_gbxbkq_aZ_l[_kihdhckl\hihih\h^m\hafh`ghc[_j_f_gghklb
eb[b^hM\b`_gsbgijbbkihevah\Zgbb]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbgZ[ex^Zehkv_]h
ihgb`_gb_Ghg_evaykdZaZlvklhqghklvx\bgh\Zlueb\wlhf]hjfhgu
QlhfuagZ_fgZ\_jgydZlZdwlhlhqlhijbbkihevah\Zgbb]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbmjh\_gv
Zdlb\gh]hl_klhkl_jhgZ\hj]Zgbaf_kgb`Z_lkyDZdba\_klghl_klhkl_jhg]eZ\guckj_^b\k_o
fm`kdbo]hjfhgh\ghbmgZk`_gsbghg\ujZ[Zlu\Z_lky\fZeuodhebq_kl\Zo
DmevlmjbkluijbgbfZxsb_l_klhkl_jhg^eym\_ebq_gbyfur_qghcfZkkuhq_gve_]dh
\ha[m`^Zxlky qZklhwlhkljZggufh[jZahfkhq_lZ_lkykfbdjhi_gbkhfbiehobfdZq_kl\hf
ki_jfu\f
Fh`_lful_jy_fk_dkmZevgh_`_eZgb_baaZg_^hklZldZl_klhkl_jhgZ"Fgh]h_aZ\bkblhl\b^Z
]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbjZaguoij_iZjZlZokh^_j`ZlkyjZaebqgu_\b^u]_klZ]_gZdhlhju_
ihjZaghfm\ebyxlgZ\ujZ[hldml_klhkl_jhgZ\`_gkdhfhj]Zgbaf_L_\khklZ\dhlhjuo\oh^bl
^jhkibj_ghg wlhgZijbf_j-DVPLQ\fihgb`Zxlmjh\_gvZg^jh]_gh\ fm`kdboiheh\uo]hjfhgh\\f
LZdb_hjZevgu_dhgljZp_ilb\uihfh]Zxlba[Z\blvkyhlijus_cghlZd`_bgh]^Zkihkh[kl\mxl
kgb`_gbxeb[b^h:\hle_\hghj]_klj_edhlhjucijbkmlkl\m_l\/RHWWH0LFURJ\QRQb\
]hjfhgZevghckibjZebih^_ckl\bxgZhj]ZgbafgZihfbgZ_ll_klhkl_jhgihwlhfmf_g__\_jhylgh
qlhbaaZgboijhiZ^_lk_dkmZevgh_`_eZgb_
]bihl_a_hl_klhkl_jhg__klvh^gZg_m\yadZmq_gu_g_h[gZjm`beby\ghc\aZbfhk\yabf_`^m
mjh\g_fwlh]h]hjfhgZ\djh\bbkbehck_dkmZevgh]h`_eZgbyG_dhlhju_`_gsbgukhkjZ\gbl_evgh
\ukhdbfmjh\g_fl_klhkl_jhgZkljZ^Zxlhlihgb`_ggh]hk_dkmZevgh]h`_eZgbylh]^ZdZd`_gsbgu
kihgb`_ggufmjh\g_fg_`ZemxlkygZeb[b^hIhoh`_k_dkmZevgh_`_eZgb_g_ijhihjpbhgZevgh
dhebq_kl\ml_klhkl_jhgZ
L_fg_f_g__bkke_^h\Zl_ebihiulZebkv\\h^blvbkiulm_fufl_klhkl_jhgqlh[uih\ukblveb[b^h
ghj_amevlZlwlh]hwdki_jbf_glZ\her_[gufg_gZah\_rvkj_^g_fhgb^h[bebkvijb[ebabl_evgh
h^gh]h^hihegbl_evgh]hk_dkmZevgh]hkh[ulby\f_kyp \gZmqguodjm]Zog_ijbgylu]jyagu_
�keh\_qdb\fh[Z\bfqlh^hihegbl_evgucl_klhkl_jhg\\h^beb\i_j\mxhq_j_^v`_gsbgZf\
i_jbh^f_ghiZmaubl_fmdh]hm^ZebebybqgbdbbaaZjZdZIhdZg_ba\_klghdZdhcjbkdk\yaZgk
^ebl_evgufmihlj_[e_gb_fl_klhkl_jhgZaZlhmklZgh\e_ghqlh_keb`_gsbgZaZ[_j_f_g__l\h
\j_fy_]hijb_fZj_[_ghdfh`_lihkljZ^Zlv
h^ghfbajZg^hfbabjh\Zgguobkke_^h\Zgbc\dhlhjhfmqZkl\h\Zeb`_gsbgue_l
ijZdlbq_kdbg_h[gZjm`behkv\ebygbyl_klhkl_jhgZgZk_dkmZevgh_`_eZgb_?keb`_dZdhclh
wnn_dlbgZ[ex^ZekylhfbgbfZevgucIjbwlhfwnn_dlieZp_[h[uehq_gv\ukhd
ijhq_ffubk_]h^gyg_bf__fgbfZe_cr_]hihgylbyhfgh]bogxZgkZo`_gkdhck_dkmZevghklbB
g_ba\_klghgZc^_lkyebdh]^Zgb[m^vbkq_jiu\Zxsbchl\_lgZ\hijhkhlhfqlh]hjfhgZevgZy
dhgljZp_ipbyl\hjblkk_dkmZevguf`_eZgb_fBkke_^h\Zlvk_dkmZevgh_`_eZgb_djZcg_keh`gh
ohly[uihlhfmqlhg_kms_kl\m_lq_ldbodjbl_jb_\lh]hqlh`_wlhlZdh_Djhf_lh]hgZg_]h
\eby_lh]jhfgh_qbkehnZdlhjh\bihjhcg_ijhklhihgylvqlh\ua\ZghhjZevgufb
dhgljZp_ilb\ZfbZqlhh[tykgy_lkyh[uqghc\ex[e_gghklvx
DZd\uihgyebgZmdZ^_ehaZimlZggh_Ghdh_qlhfh`ghml\_j`^Zlvm`_k_]h^gynZdlu
mdZau\ZxlgZlhqlhm[hevrbgkl\Z`_gsbg]hjfhgZevgZydhgljZp_ipbyg_hdZau\Z_lkbevgh]h
hljbpZl_evgh]h\ebygbygZeb[b^hhafh`ghdhgdj_lghm\Zkk_dkmZevgh_`_eZgb_ih^
hlghr_gbyok_dkmZevgh_`_eZgb_kh\j_f_g_fklZgh\blkyg_klhevyjdbfdZd\kZfhfgZqZe_^Zb
lhqlhhlklj_kkZmgZkg_hklZ_lkykbegZk_dkmZevgu_b]juwlhm`_dm^Zlbibqg__
GZr\Zfkh\_lij_`^_q_f\u[jZku\ZlvmiZdh\dmkdhgljZp_ilb\hf\fmkhjdmbebaZibku\ZlvkygZ
ijb_fd]bg_dheh]mqlh[uhgm^ZebebfieZglZlaZ^mfZcl_kvZg_leb\\Zr_c`bagbnZdlhjh\ba
aZdhlhjuok_dkmZevgh_`_eZgb_fh]ehkgbablvky"Djhf_lh]hg_ihf_rZ_lihijh[h\Zlv^jm]h_
]hjfhgZevgh_ijhlb\haZqZlhqgh_kj_^kl\hk^jm]bflbihf]_klZ]_gZ
G_ihjZebhqbklblvkyhl]hjfhgh\"
�ey[hevrbgkl\ZbagZkk_dkg_hlghkblkydqbkemihklhygguom^h\hevkl\bcIhdZhlghr_gby
klZ[bevgu_fu\hafh`ghaZgbfZ_fkyk_dkhfbg_kdhevdhjZa\g_^_ex
Gh\g_aZighhlghr_gbyaZdZgqb\Zxlkybl_i_jvh^bghdh_kms_kl\h\Zgb_gZihfbgZ_lk_jbxK_dkZ
\[hevrhf]hjh^_]hjZa^hf_gvr_q_fohl_ehkv[u
GZqbgZ_rvqm\kl\h\Zlvk_[ydZdkehg\kZ\Zgg_dhlhjucbs_l\h^m\k_ahgm`ZkghcaZkmob
GbdZdbol_[_dhdl_ce_cDhkfhihebl_ggbdZdbodjZkZ\p_\gbdZdboijbdexq_gbcHjZevgu_
dhgljZp_ilb\uklZgh\ylky_`_^g_\guf]hjvdbfgZihfbgZgb_fhg_^h[jh\hevghf\ha^_j`Zgbbhgb
keh\gh^jZagylkyOZk_]h^gyl_[_hiylvgbq_]hg_k\_lbl
Dlhfm`_dZ`^ZygZ\_jgh_g_jZakeurZeZqlh]hjfhgug_hq_gvohjhrb^eyhj]ZgbafZ\_^vhgb
bkdmkkl\_ggu_LZdaZq_fljZ\blv_]hebrgbcjZal_f[he__qlhk_dkZg_ij_^\b^blky"hlb
gZqbgZ_rv^mfZ_rvIhdZmf_gygbdh]hg_lgZ^hihljZlblv\j_fygZ^_lhdkhqbs_gb_hj]ZgbafZ
ba^hjh\uch[jZa`bagbIhjZhl^hogmlvhl]hjfhgh\
KlhiWlhg_lZdZyjZamfgZyb^_ydZddZ`_lky?keb\uh[gZjm`bebf_lh^]hjfhgZevghc
dhgljZp_ipbbdhlhjuc\Zfb^_Zevghih^oh^bllhg_klhblhlg_]hhldZau\Zlvkylhevdhihlhfmqlh
m\Zkk_cqZkg_lihklhyggh]hiZjlg_jZ
;hevrbgkl\hl_odlhgZqbgZ_lihevah\Zlvky]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_c\i_j\u_f_kypu
bkiulu\Zxle_]dh_g_^hfh]Zgb_ghaZl_f\k_kbfilhfudZdijZ\behijhoh^ylbebagZqbl_evgh
hkeZ[_\ZxlHj]ZgbafijbkihkZ[eb\Z_lkydgh\hfm]hjfhgZevghfm[ZeZgkm
?keb`_\uij_djZlbl_ijbgbfZlv]hjfhguhj]Zgbafmijb^_lkyihljZlblv\j_fygZlhqlh[u
\_jgmlvkydij_`g_fmkhklhygbx:dh]^Z\u\ke_^mxsbcjZagZqg_l_ijbgbfZlv]hjfhgu\Zf
ij_^klhbl_s_jZaklhedgmlvkykl_fb`_kbfilhfZfb
=eZ\gZyijbqbgZihdhlhjhcfug_j_dhf_g^m_f^_eZlviZmau\]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbb
jbkdh[jZah\Zgbyljhf[ZJ_amevlZlujy^Zbkke_^h\Zgbck\b^_l_evkl\mxlqlhwlhljbkdgZb[he__
\ukhdkjZamihke_gZqZeZijb_fZdhgljZp_ilb\h\h^gZdhkh\j_f_g_fhgkms_kl\_gghiZ^Z_l?keb
\klj_lb\gh\h]hiZjgy\udZ`^ucjZaaZgh\hgZqbgZ_l_ijbgbfZlvijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb
hj]Zgbafg_mki_\Z_lijbkihkh[blvkyBgufbkeh\Zfbgh\uciZj_gv[m^_lhagZqZlv^ey\Zkg_
lhevdhgh\mx\ex[e_gghklvghb[he__\ukhdbcjbkdh[jZah\Zgbyljhf[Z
Ljhf[hiZkgucghj_^dbcih[hqgucwnn_dl]hjfhgZevghciZmauh^gZdhkms_kl\mxlbdm^Z
[he__jZkijhkljZg_ggu_Fm`qbguihy\eyxlkydh]^Z\uf_gvr_\k_]hwlh]hh`b^Z_l_Z\hl
dZ[bg_l\jZqZg_jZ[hlZ_ldjm]ehkmlhqghKlZlbklbdZ]eZkblqlh\h\k_ffbj_fZehgZc^_lkykljZg
]^_fm`qbgulZd`_[_ahl\_lkl\_gghhlghkbebkv[udbkihevah\Zgbxij_a_j\Zlb\h\dZdghj\_`pu
G_m^b\bl_evghqlhiZmaZ\ijb_f_ijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhdg_j_^dhij_\jZsZ_lky\[he__
�^he]bc^_lhdk_\ylbf_kyqguc_keblhqg__
g_aZieZgbjh\Zggh[_j_f_g_eZ\l_q_gb_ihem]h^ZBwlhkh\_jr_ggh_kl_kl\_ggh
G_dhlhju_hiZkZxlkyqlh^he]bcijb_f]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\hljZablkygZ\hafh`ghklb
aZ[_j_f_g_lv\ihke_^kl\bbDkqZklvxwlh_jmg^Zohly\hafh`ghihke_g_dhlhjuo\b^h\
dhgljZp_ipbb\Zfihlj_[m_lkyih^h`^Zlvg_kdhevdhf_kyp_\ij_`^_q_fh\meypby\hkklZgh\blky
GZkZfhf^_e_\_jhylghklv[_kieh^bygb`_m`_gsbgbkihevamxsbo]hjfhgZevgmxdhgljZp_ipbx
ihlhfmqlhmgbogb`_jbkd\hkiZe_gbyhj]Zgh\fZeh]hlZaZ\kemqZ__kebhgbih^o\Zlylbgn_dpbx
i_j_^Zxsmxkyiheh\ufiml_f
Dkh`Ze_gbx_klv`_gsbgu bfm`qbgu\fdhlhju_ihjZagufijbqbgZfg_fh]mlaZ\_klb^_l_c
Ijh[e_fZ\lhfqlhgbdZdg_ihemqblkyihgylvhlghkbrvkyebludboqbkemihdZg_aZdhgqbrv
ihevah\ZlvkydhgljZp_ipb_cbg_ihiulZ_rvkyaZqZlvj_[_gdZ
?keb\Zfe_lZ[_j_f_gghklvg_gZklmiZ_llhe_]dhh[\bgblvijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldb
dhlhju_\uijbgbfZebke_lg_]h\hajZklZH^gZdhbkke_^h\ZgbyihdZau\ZxlqlhhjZevgu_
dhgljZp_ilb\ug_\ebyxlgZ`_gkdmxn_jlbevghklvbg_\Z`ghijbgbfZeb\ulZ[e_ldb]h^beb
^_kylve_lAZlh\hajZklbf__lagZq_gb_
aZsblm]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\
ihke_^g__\j_fy\ghj\_`kdhfh[s_kl\_lhb^_eh\hagbdZxl^bkdmkkbbhg_ijbylguoklhjhgZo
�]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbDh_kdZdbfbfg_gbyfbfukh]eZkguZhq_gv`ZevqlhgZmdZg_
ij_^eZ]Z_l`_gsbgZf[he__rbjhdbc\u[hjkj_^kl\Zdjhf_lh]hfukm^h\hevkl\b_f
hagZdhfbebkv[ukhjZevgufbdhgljZp_ilb\Zfb^eyfm`qbgGhihdZij_^hojZg_gb_
g_h[oh^bfh_aeh^ey`_gsbg\_^vhlg_aZsbs_ggh]hk_dkZ[u\Zxl^_lbWlhnZdlbgZg_]hg_
ihemqblkyaZdjulv]eZaZimklvhggZfbg_gjZ\blky:k_dkZfu\k_lZdbohlbf
Kh\j_f_ggu_f_lh^u]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbg_b^_ZevguGhfu\k_`_ohlbfijhbag_klbj_qv
\__aZsblm\_^viheh`bl_evgu_Zki_dlu]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbqZklhhdZau\Zxlky\l_gb
=hjfhgZevgZydhgljZp_ipbykZfZygZ^_`gZyaZsblZhlg_`_eZl_evghc[_j_f_gghklbgZjy^mk
f_^ghckibjZevxbkl_jbebaZpb_cL_g_hiZkgu_ih[hqgu_wnn_dludhlhju_\hagbdZxlm
g_dhlhjuo\gZqZe_ijb_fZdhgljZp_ilb\h\gbqlhihkjZ\g_gbxkg_^hfh]Zgbyfbdhlhju_
`_gsbgubkiulu\Zxl\h\j_fy[_j_f_gghklbkj_^bgbo[heb\h[eZklbfZeh]hlZaZh[bevgu_
\eZ]Zebsgu_\u^_e_gbyhl_dbgh]]_fhjjhcbjZkly`dbH[hiZkguoghj_^dboih[hqguo
y\e_gbyob]h\hjblvg_klhblH^gZdhgZihfgbfqlhjbkdh[jZah\Zgbyljhf[haZgZfgh]h\ur_ijb
[_j_f_gghklbq_fijbbkihevah\Zgbb]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbb
FZehdlhagZ_lh[h\k_oiheh`bl_evguoklhjhgZo]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbFubom`_
gZau\Zebghi_j_qbkebf_s_jZa
Ihoh`_]hjfhgZevgZydhgljZp_ipbykem`blijhnbeZdlbdhcg_dhlhjuokZfuojZkijhkljZg_gguom
`_gsbgbhiZkguonhjfjZdZ kj_^bgbojZd`_em^dZjZdybqgbdh\bjZdkl_gdbfZldb\f
=hjfhgZevgZydhgljZp_ipbymf_gvrZ_lf_gkljmZevgu_[hebdhebq_kl\hbijh^he`bl_evghklv
djh\hl_q_gbcZlZd`_\_jhylghklvkgb`_gbymjh\gy]_fh]eh[bgZ\djh\bqlhy\ey_lkyijh[e_fhc
^eyfgh]bo`_gsbg
Ijbihfhsbdhf[bgbjh\Zgguoij_iZjZlh\fh`ghmijZ\eylvf_gkljmZpb_chgZ[m^_l
gZqbgZlvkylhevdhlh]^Zdh]^Z\Zfm^h[gh
=hjfhgZevgZydhgljZp_ipbyaZsbsZ_lhl\hkiZe_gbchj]Zgh\fZeh]hlZaZ wlhh^gZbaqZkluo
ijhgbpZ_fhc^ey[Zdl_jbc
Kgb`Z_lky\_jhylghklvjZa\blby^h[jhdZq_kl\_gghchimoheb\]jm^b\uau\Zxs_c[_kihdhckl\hb
lj_[mxs_cobjmj]bq_kdh]h\f_rZl_evkl\Zmfheh^uo`_gsbg
=hjfhgZevgZydhgljZp_ipbywnn_dlb\guckihkh[e_q_gby^\mojZkijhkljZg_gguobdjZcg_
g_ijbylguo`_gkdboaZ[he_\Zgbckbg^jhfZihebdbklhaguoybqgbdh\bwg^hf_ljbhaZ
G_iehoh[u\kihfbgZlvh[wlhfkibkd_\kydbcjZadh]^Z\ZfiulZxlky\gmrblvqlh]hjfhgZevgZy
dhgljZp_ipbyae_crbc\jZ]\k_o`_gsbgHjZevgu_dhgljZp_ilb\u[uebb^hkboihjhklZxlky
h^gbfba]eZ\guobah[j_l_gbckihkh[kl\mxsbo`_gkdhfmjZ\ghijZ\bx
IZfyldZhij_^hojZg_gbb
ZfdZ`_lkyqlh\u[jZlvf_lh^dhgljZp_ipbbhq_gvkeh`gh"BijZ\^ZaZ^ZqZg_baijhkluo\_^v\
\Zr_fjZkihjy`_gbbp_euo\ZjbZglh\Ghg_\hegmcl_kvfukhklZ\beb^ey\Zkki_pbZevgmx
iZfyldm
GZ^_`gu_kj_^kl\ZdhgljZp_ipbbijh^Zxlkylhevdhihj_p_ilmb\Zf\k_jZ\ghijb^_lky
h[jZlblvkyd]bg_dheh]mdhlhjuch[yaZl_evghqlhgb[m^vihj_dhf_g^m_lGhkh\_jr_gghg_
ihf_rZ_lh[^mfZlv\k_aZjZg__
Ki_j\Z\u^he`guihgylvqlh\Z`g__\k_]hbf_ggh^ey\Zk?keb\uhl\_lbl_gZwlhl\hijhk[m^_l
]hjZa^hijhs_\u[jZlvf_lh^udhgljZp_ipbbdhlhju_ohjhrhih^oh^yl^ey\Zrbop_e_cbhlk_ylv
l_hldhlhjuo\Zfgm`gh^_j`Zlvkyih^Zevr_Kdhj__\k_]h\uhaZ[hq_gukjZamg_kdhevdbfb
imgdlZfb\lZdhfkemqZ_gZ^h[m^_lhlukdZlvhilbfZevgucdhfijhfbkk
?keb]eZ\gh_^ey\Zkwlhba[_`Zlv[_j_f_gghklblhke_^m_l\u[jZlvgZb[he__gZ^_`gu_f_lh^u
ba\k_okms_kl\mxsbolZdgZau\Z_fu_^he]hkjhqgu_f_lh^udhgljZp_ipbbGZkZfhf\_jomkibkdZ
\ugZc^_l_ijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZlb]hjfhgZevgmxkibjZevZaZgbfbke_^m_lf_^gZy
kibjZeviheg_gZ^_`gubdhf[bgbjh\Zggu_]hjfhgZevgu_kj_^kl\ZgZijbf_jhjZevgu_
dhgljZp_ilb\u_kebbkihevah\ZlvboijZ\bevgh
Ih^oh^ylDhgljZp_ilb\u^ebl_evgh]h^_ckl\bykgbadbfbg^_dkhfI_jeyijhlb\haZqZlhqguc
bfieZglZl]hjfhgZevgZykibjZevbf_^gZykibjZev
G_ih^oh^ylF_lh^uk\ukhdbfbg^_dkhfI_jeyhkh[_gghhkgh\Zggu_gZ\uqbke_gbb[_ahiZkguo
i_jbh^h\
?keb\ugZoh^bl_kv\]jmii_jbkdZihh^ghfmbawlboaZ[he_\Zgbc\Zfklhbl^_j`Zlvkyih^Zevr_hl
wkljh]_gZWlhg_ihf_rZ_l\Zf\u[jZlvf_lh^udhlhju_ohjhrhaZsbsZxlhlg_aZieZgbjh\Zgghc
[_j_f_gghklbZbf_gghkj_^kl\Zk]_klZ]_ghfijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZlbeb]hjfhgZevgmx
kibjZev?keb\uij_^ihqblZ_l_hjZevgu_dhgljZp_ilb\ukms_kl\mxlblZ[e_ldb[_awkljh]_gZ
�ghj\_`kdboZil_dZofh`ghgZclb&HUD]HWWH@beb'HVRJHVWUHO2ULIDUP
Ih^oh^ylF_lh^u[_awkljh]_gZijhlb\haZqZlhqgucbfieZglZl]hjfhgZevgZykibjZevhjZevgu_
dhgljZp_ilb\u[_awkljh]_gZbf_^gZykibjZev
G_ih^oh^ylDhf[bgbjh\Zggu_hjZevgu_dhgljZp_ilb\uijhlb\haZqZlhqgucieZklujvb
\Z]bgZevgh_]hjfhgZevgh_dhevph
F_gkljmZpbyfh`_l^hklZ\eylvg_fZehg_ijbylghkl_chkh[_ggh_kebhgZ[he_ag_ggZyZ
djh\hl_q_gb_h[bevgh_Mg_dhlhjuo`_gsbgmjh\_gv]_fh]eh[bgZ\djh\biZ^Z_lgZklhevdh
kbevghqlhhlkeZ[hklbb[he_chgb[md\Zevghg_fh]ml\klZlvkihkl_ebp_emxg_^_exdZ`^uc
kj_^kl\Zkihkh[gu\Zfihfhqv;he__lh]hdZdhc[ulbi]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbb\ugb
\u[jZebdjh\hl_q_gbyklZgmlf_g__h[bevgufbQlh[ugZclbhilbfZevguc\ZjbZglgm`gh\f_kl_k
\jZqhfi_j_ijh[h\ZlvjZagu_f_lh^u:\hlf_^gZykibjZevh[uqghmkbeb\Z_ldjh\hl_q_gbyb[heb
ihwlhfm\Zfg_j_dhf_g^m_lky
Ih^oh^yl=hjfhgZevgZydhgljZp_ipby\p_ehfhkh[_ggh]hjfhgZevgZykibjZevb
dhf[bgbjh\Zggu_ij_iZjZlu
G_ih^oh^blF_^gZykibjZev
DhgljZp_ilb\ukh^_j`Zsb_wkljh]_gfh`ghbkihevah\Zlv^eydhgljheygZ^djh\hl_q_gbyfb
Ij_iZjZluk]_klZ]_ghfg_^ZxllZdhc\hafh`ghklb?keb\um`_ihevam_l_kvdhgljZp_ilb\hf
kh^_j`Zsbfwkljh]_ggh[_a\b^bfh]hj_amevlZlZ\f_klhij_iZjZlh\kgbadbfmjh\g_fwkljh]_gZ
\ufh`_l_ihijh[h\Zlvl_\dhlhjuo^haZih\ur_GZijbf_j\ufh`_l_i_j_clbklZ[e_lhd/RHWWH
gZlZ[e_ldb2UDOFRQbeb0LFURJ\QRQJbkdljhf[haZijbwlhfg_ih\ukblky
Ih^oh^ylDhf[bgbjh\Zggu_dhgljZp_ilb\ulh_klvijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbkwkljh]_ghf
]hjfhgZevgucieZklujvb\Z]bgZevgh_dhevph
G_ih^oh^yl=hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\ukh^_j`Zsb_lhevdh]_klZ]_g
?keb\ukljZ^Z_l_hlijus_cfh`_lihfhqvwkljh]_gIhijhkbl_\jZqZ\uibkZlv\Zf
dhf[bgbjh\Zgguc]hjfhgZevgucdhgljZp_ilb\IjusbwlhqZklhjZ[hlZ]_klZ]_gZ?keb\um`_
ihevam_l_kvdhf[bgbjh\Zggufij_iZjZlhfihijh[mcl_aZf_gblv_]h^jm]bfkh^_j`Zsbf^jm]hc
lbi]_klZ]_gZbeb[he__\ukhdmx^hamwkljh]_gZGhihfgbl_qlhg_j_^dhlj_[m_lky^hlj_o
f_kyp_\ij_`^_q_f\uihqm\kl\m_l_wnn_dl
Ih^oh^ylDhf[bgbjh\Zggu_]hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\ulh_klvijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbk
wkljh]_ghf]hjfhgZevgucieZklujvb\Z]bgZevgh_dhevph
G_ih^oh^ylIj_iZjZlukh^_j`Zsb_]_klZ]_gdhlhju_\um`_ijbgbfZeb
G_dhlhjuf`_gsbgZf\Z`ghkdjulvqlhhgbihevamxlkydhgljZp_ipb_cLZdb_f_lh^udZd
bfieZglZlkibjZevbebbgt_dpbbZ[khexlghg_aZf_lgu^eyhdjm`Zxsbo?keb`_\uohlbl_
mlZblvwlhlfhf_glhliZjlg_jZlh\hafh`gh\uij_^ihql_l_f_lh^udhgljZp_ipbbdhlhju_g_
hljZ`ZxlkygZf_gkljmZpbb agZqbl_evgu_baf_g_gby\f_gkljmZevghfpbde_fh]mlih\ebylvgZ
k_dkmZevgmx`bagvdjhf_lh]h\Zffh`_lihlj_[h\Zlvky[hevr_bebf_gvr_kj_^kl\ebqghc
]b]b_guq_fh[uqgh\fIh^oh^ysbf\ZjbZglhffh]mlklZlvdhf[bgbjh\Zggu_]hjfhgZevgu_
kj_^kl\Zbebf_^gZykibjZevIjbgbopbdeh[uqghklZ[be_gg_kfhljygZlhqlhh[sbch[t_f
djh\hl_q_gbcfh`_lbaf_gblvky?keb\ug_lZdm`[hbl_kvaZ[_j_f_g_lvihijh[mcl_dZe_g^Zjguc
f_lh^qlh[ukgbablv\_jhylghklv[_j_f_gghklbGhihfgbl_qlh[he__\b`_gsbg
ihevamxsbokyex[ufbjZagh\b^ghklyfbdZe_g^Zjgh]hf_lh^Z[_j_f_g_xl\l_q_gb_]h^Z
Ih^oh^ylG_aZf_lgu_\b^udhgljZp_ipbbbfieZglZlbeb]hjfhgZevgZykibjZevZdjhf_lh]h
dhgljZp_ilb\udhlhju_kihkh[kl\mxlihklhygghfmpbdemgZijbf_jdhf[bgbjh\Zggu_
]hjfhgZevgu_kj_^kl\Z
G_ih^oh^ylk_aZ\bkblhllh]hhldh]hbf_ggh\uohlbl_kdjulvwlhlnZdl
Ij_a_j\Zlb\_^bgkl\_ggucf_lh^dhgljZp_ipbbdhlhjucaZsbsZ_lhlaZ[he_\Zgbc
i_j_^Zxsbokyiheh\ufiml_fFuj_dhf_g^m_fihevah\Zlvkyij_a_j\Zlb\hf\khq_lZgbbk^jm]bfb
f_lh^ZfbdhgljZp_ipbb^hl_oihjihdZ\ub\ZriZjlg_jg_ijh\_jbl_kvgZgZebqb_wlbo
Ih^oh^blIj_a_j\Zlb\\khq_lZgbbk^jm]bff_lh^hfij_^hojZg_gby
G_ih^oh^blEx[ZydhgljZp_ipby[_aij_a_j\Zlb\Z
F_^bdZf_glu\ebyxl^jm]gZ^jm]ZGZijbf_j_keb\uijbgbfZ_l_ij_iZjZluijhlb\wibe_ikbb
bebdZdh]heb[hikbobq_kdh]haZ[he_\Zgbyhgbfh]mlih\ebylvgZwnn_dlb\ghklv]hjfhgZevgh]h
dhgljZp_ilb\ZbgZh[hjhlH[jZlbl_kvkwlbf\hijhkhfdk\h_fm\jZqmhafh`ghhgij_^eh`bl
\Zfih^oh^ysbc\ZjbZgl
Ih^oh^blDhgkmevlZpbym\jZqZLhevdhki_pbZebklihfh`_l\u[jZlvgZbemqr__j_r_gb__keb\u
ijbgbfZ_l_^jm]b_f_^bdZf_glu
?kebm\Zkwg^hf_ljbhabebbaaZkbevguo[he_c\uih^haj_\Z_l_qlhhgfh`_l[ulv]hjfhgZevgZy
dhgljZp_ipbyfh`_lklZlvi_j\ufrZ]hf\e_q_gbbZrZp_evhlkmlkl\b_f_gkljmZpbcihwlhfm
\Zfg_ke_^m_l^_eZlviZmau\ijb_f_dhgljZp_ilb\Z
Ih^oh^blIhklhyggh_bkihevah\Zgb_dhf[bgbjh\Zgguokj_^kl\bebmklZgh\dZ]hjfhgZevghc
kibjZeb
?keb\ug_ihevam_l_kv]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cbijbwlhfm\Zkf_gvr_q_luj_of_gkljmZpbc
\]h^gZqgbl_ijbf_gylv]hjfhgZevgucdhgljZp_ilb\qlh[uj_]meyjghba[Z\eylvkyhlkebabklhc
h[hehqdbfZldbIjbdjZcg_j_^dbof_kyqguo\hafh`_gba[ulhqgucjhklwg^hf_ljbyZwlhg_
hq_gvohjhrh\^he]hkjhqghci_jki_dlb\_DZdlhevdhaZkq_ldhgljZp_ilb\Zm\Zkijhc^_l
g_kdhevdhdjh\hl_q_gbcijh[e_fZ[m^_lj_r_gZ^Zevg_cr_f\uhiylvkfh`_l_ijhimkdZlv
djh\hl_q_gbyih`_eZgbx
Ih^oh^ylDhf[bgbjh\Zggu_]hjfhgZevgu_dhgljZp_ilb\ulh_klvijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbk
wkljh]_ghf]hjfhgZevgucieZklujvb\Z]bgZevgh_dhevph
�hdhgpZg_ba\_klghkihkh[kl\m_leb]hjfhgZevgZydhgljZp_ipbykgb`_gbxk_dkmZevgh]h`_eZgby
bdZdb_f_oZgbafugZwlh\ebyxlIhh^ghcbal_hjbcijbqbgZaZdexqZ_lky\f_gvr_cZdlb\ghklb
l_klhkl_jhgZJZagu_\b^u]_klZ]_gZihjZaghfm\ebyxlgZwlhl]hjfhgIj_iZjZlukh^_j`Zsb_
^jhkibj_ghglZdb_dZd-DVPLQkgb`Zxlmjh\_gvl_klhkl_jhgZWlhbgh]^Zihfh]Z_lba[Z\blvkyhl
ijus_cghaZh^ghfh`_lkgbablvkybk_dkmZevgh_`_eZgb_=_klZ]_glbiZe_\hghj]_klj_edhlhjuc
kh^_j`blky\lZ[e_ldZo/RHWWHb0LFURJ\QRQZlZd`_\]hjfhgZevghckibjZebihwnn_dlm
gZihfbgZ_ll_klhkl_jhgihwlhfmf_g__\_jhylghqlhwlbdhgljZp_ilb\uhljbpZl_evghhljZaylkygZ
\Zr_feb[b^h
Ih^oh^ylIj_iZjZlukh^_j`Zsb_e_\hghj]_klj_elZdb_dZd/RHWWH0LFURJ\QRQb
]hjfhgZevgZykibjZevDhgljZp_ipby[_a]hjfhgh\gZijbf_jf_^gZykibjZev
Ih^oh^yl\f_gvr_ckl_i_gbIj_iZjZlukh^_j`Zsb_^jhkibj_ghglZdb_dZd-DVPLQ
:[hjl
L_fZZ[hjlZijhp_^mjuaZkq_ldhlhjhc[_j_f_gghklvbkdmkkl\_gghij_ju\Z_lky\uau\Z_l
kbevgu_wfhpbbKh^ghcklhjhguhgZaZljZ]b\Z_lijZ\h`_gsbguijbgbfZlvj_r_gbyk\yaZggu_k
__l_ehfijZ\hk\h[h^gh\u[bjZlvohq_lebhgZ\ughkblvj_[_gdZK^jm]hchgZdZkZ_lkyijZ\Z
gZ`bagvdhlhjh_l_hj_lbq_kdb^he`_gbf_lv_s_g_jh^b\rbckyj_[_ghd_kebhgm`_aZqZl
\hijhk_h[Z[hjl_g_kms_kl\m_lijhklh]hh^ghagZqgh]hj_r_gby\k_]^Zdlhgb[m^v^Z
ijhb]jZ_leb[haZ[_j_f_g_\rZy`_gsbgZeb[hihl_gpbZevguchl_pj_[_gdZeb[hf_^bpbgkdbc
i_jkhgZedhlhjuc^he`_gijh\_klbijhp_^mjmeb[haZjh^ur
nbabq_kdb_bikbobq_kdb_bkiulZgbyk\yaZggu_k[_j_f_gghklvxbjh^ZfbDjhf_lh]hqZs_\k_]h
bf_gghfZlvaZ[hlblkyhj_[_gd_bhl\_qZ_laZg_]hKihy\e_gb_fj_[_gdZ\`bagb`_gsbgu
gZklmiZxlagZqbl_evgu_wfhpbhgZevgu_wdhghfbq_kdb_bkhpbZevgu_i_j_f_gudZdijZ\behhgZ
klZgh\blkydm^Z[he__mya\bfhcIhwlhfm`_gsbgZb^he`gZkZfZj_rZlv]hlh\ZebhgZ\aylvgZ
k_[ylZdmxhl\_lkl\_gghklvugm`^Zy`_gsbgm\ughkblvj_[_gdZdhlhjh]hhgZg_ohq_lfu
nZdlbq_kdbebrZ_f__g_hlt_fe_fuoq_eh\_q_kdboijZ\b\k_jZ^blh]hqlh[ukhhl\_lkl\h\Zlv
khpbZevgufbfhjZevgufghjfZf
Ijbwlhffuohlbfih^q_jdgmlvqlhkms_kl\mxlhij_^_e_ggu_]jZgbpuGZklmiZ_li_jbh^dh]^Z
ieh^i_j_klZ_l[ulvaZjh^ur_fhgij_\jZsZ_lky\j_[_gdZblh]^Z_]hijZ\ZklZgh\ylky\Z`g__
kljZoh\b`_eZgbcfZl_jbGZqbgZykwlh]hfhf_glZhgZm`_g_\ijZ\_h^gZ\u[bjZlvkhojZgylv
[_j_f_gghklvbebg_l=^_ijhoh^blwlZ]jZgbpZ"jZaguokljZgZoihjZaghfmH^gZdh\
[hevrbgkl\_kljZg]^_Z[hjlue_]Zevgubrbjhdh^hklmiguboijh\h^ylgZjZgg_cklZ^bb
[_j_f_gghklbBaj_^dZ^himkdZxlkyZ[hjlugZiha^gboklZ^byoghbkdexqbl_evgh\l_okemqZyo
dh]^Zmieh^Zh[gZjm`_gug_kh\f_klbfu_k`bagvxhldehg_gby\jZa\blbbbebijh^he`_gb_
[_j_f_gghklbm]jh`Z_l`bagbba^hjh\vxfZl_jb
=hkm^Zjkl\ZihjZaghfmih^oh^yldijh[e_f_Z[hjlZhlihegh]haZij_lZdZd\QbebbgZFZevl_
^hghj\_`kdh]hijZ\ZgZZ[hjl^hcg_^_eb[_j_f_gghklb
DZgZ^_g_lkhhl\_lkl\mxs_]haZdhgZlZfj_r_gb_hij_ju\Zgbb[_j_f_gghklbijbgbfZxl
kh\f_klgh\jZqb`_gsbgZDjhf_lh]h\jZaebqguokljZgZoZ[hjlfh`_l[ulv[he__bebf_g__
^hklmi_g^eyh[uqghc`_gsbguGZijbf_j\hfgh]borlZlZoKR:Z[hjlnhjfZevghg_aZij_s_g
ghijhp_^mjZklhblgZklhevdh^hjh]hbijh\h^bl__lZdfZeh\jZq_cqlh`_gsbgug_bf_xl
j_Zevghc\hafh`ghklbk^_eZlv_]h
G_aZ\bkbfhhllh]hdZd\uhlghkbl_kvdb^__Z[hjlZg_hkihjbflhlnZdlqlhihegucaZij_lbeb
h]jZgbq_gb_^hklmiZdwlhcijhp_^mj_g_ihfh`_lkhdjZlblvdhebq_kl\hZ[hjlh\Bf_ggh\kljZgZo
kkZfufb`_kldbfbaZdhgZfbijh\h^blky[hevr_\k_]hZ[hjlh\lh]^ZdZd\kljZgZokhk\h[h^guf
^hklmihfdZ[hjlmboh[uqgh^_eZxl]hjZa^hj_`_h\k_wihobb\h\k_om]hedZoA_feb`_gsbgu
klj_fbebkvba[Z\blvkyhlg_aZieZgbjh\Zgghc[_j_f_gghklb^Z`_ih^kljZohfgZdZaZgbybeb
ba]gZgbybah[s_kl\ZB_keb^jm]h]h\uoh^Zg_[uehhgb[jZebj_r_gb_ijh[e_fu\k\hbjmdb
g_kfhljygZjbkdihemqblvm\_qv_bebmf_j_lvFukevhjh`^_gbbg_`_eZggh]hj_[_gdZfh`_l[ulv
gZklhevdhg_\ughkbfhcqlhi_j_\_kbl\k_klZlvbM]heh\gh]hdh^_dkZ
yaZevgu_kibpuhiulgu_ih^jm]bdjmlu_e_klgbpuby^\k__s_hklZxlkyihke_^g_cgZ^_`^hc
^ey`_gsbg`b\msbo\l_oqZklyok\_lZ]^_Z[hjlg_aZdhg_gbebg_^hklmi_g?`_]h^ghfeg
`_gsbglh_klvdZ`^Zy^_kylZy[_j_f_ggZykh]eZrZxlkygZdjbfbgZevgucZ[hjlBagbo
ih]b[ZxlZfeggm`^ZxlkyaZl_f\f_^bpbgkdhcihfhsb\k\yabkhkeh`g_gbyfbdhlhju_
�\ua\Zeg_ijZ\bevghijh\_^_ggucZ[hjlhklmid[_ahiZkghcijhp_^mj_kiZk[ubo
AZdhggh_ijZ\hgZ[_ahiZkgucZ[hjlg_h[oh^bfh^eykhojZg_gby`_gkdh]ha^hjh\vyAZij_sZy
Z[hjl]hkm^Zjkl\hg_kiZkZ_lihl_gpbZevguo^_l_cZdZe_qbljZkl_jygguo`_gsbg
L_fg_f_g__Z[hjlg_evaygZa\Zlvijhkluf\uoh^hfFuhkf_ebfkyml\_j`^Zlvqlhhq_gv
g_fgh]b_`_gsbguohlylZ[hjlZbebhkhagZgghbkihevamxl_]hdZdZevl_jgZlb\mdhgljZp_ipbb
QZs_\k_]hj_qvb^_lh[ZgZevghfg_\_a_gbbg_aZsbs_gguck_dk\g_ih^oh^ys__\j_fyeb[h
j_amevlZlom^r_fkemqZ_[_j_f_gghklvwlhke_^kl\b_k_dkmZevgh]hgZkbeby
?kebp_evkhdjZlblvdhebq_kl\hZ[hjlh\lhemqrbckihkh[h[_ki_qblv^hklmidg_^hjh]hcb
gZ^_`ghcdhgljZp_ipbbbZdlb\ghaZgylvkyk_dkmZevgufijhk\_s_gb_fDkh`Ze_gbx`_kldb_
ZglbZ[hjlgu_aZdhgudZdijZ\behb^mljmdZh[jmdmkiheh\hc[_a]jZfhlghklvxbhlkmlkl\b_f
^hklmighcdhgljZp_ipbb=hkm^Zjkl\Z\u[bjZxsb_lZdmxiheblbdmihoh`bgZkljZmkZdhlhjuc
ijyq_l]heh\m\i_khdbgZ^__lkyqlhijh[e_fZbkq_ag_llhevdhihlhfmqlhhg__g_\b^bl
G_aZ\bkbfhhllh]h`b\_l_eb\ulZf]^_Z[hjle_]Ze_gbe_]dh^hklmi_gbebg_l\Z`ghagZlvdZd
ijh\h^blkyij_ju\Zgb_[_j_f_gghklb\f_^bpbgkdbomqj_`^_gbyo
;_amkeh\ghijhp_^mjZg_fgh]hjZaebqZ_lky\jZaguokljZgZoZlZd`_\aZ\bkbfhklbhllh]h]^___
ijh\h^yl\qZklghfdZ[bg_l_beb\ki_pbZebabjh\Zgghcdebgbd_H^gZdhf_lh^u\_a^_ijbf_jgh
h^bgZdh\u
DZdhcmf_gykjhd"
Hkgh\ghcbklhqgbdaZf_rZl_evkl\ZijbZ[hjl_wlh\hijhkhkjhd_[_j_f_gghklbaZdhgZo
fgh]bokljZgmdZaZgudhgdj_lgu_kjhdbgZijbf_jfh`ghij_j\Zlv[_j_f_gghklvih`_eZgbx
`_gsbgu^hcg_^_eb\dexqbl_evghGhkdZdh]h^gy\_^_lkyhlkq_lbdh]^ZaZdZgqb\Zxlkywlb
g_^_ev"Fgh]b_^mfZxlqlhkqblZlvgZ^hklh]h^gydh]^Zkemqbekyg_aZsbs_gguciheh\hcZdl
ghwlhg_\_jgh
GZqZehf[_j_f_gghklbkqblZ_lkyi_j\uc^_gvihke_^g_cf_gkljmZpbbIjbqbgZ\lhfqlhwlh
ihke_^gbc^_gvdh]^Zfh`ghkm\_j_gghklvxkdZaZlvqlhjZgvr_\ug_[ueb[_j_f_ggublh]_ih
aZdhgm[_j_f_gghklvfh`_lgZklmiblvgZijbf_jaZ^\_g_^_eb^hlh]hdZd\ukh\_jrbebiheh\hc
ZdlbaaZdhlhjh]haZ[_j_f_g_ebG_eh]bqghghlZdh\uijZ\beZ
I_j_^Z[hjlhf[hevrbgkl\h\jZq_c^_eZxlMABFZe_gvdmxdhe[mrbjbghckg_[hevrmx
fhjdh\dm\\h^yl\h\eZ]Zebs_qlh[uhij_^_eblvkjhd[_j_f_gghklb?kebieh^\fZld_^ebgg__
kfkqblZ_lkyqlhhgklZjr_g_^_evLZdh_h[ke_^h\Zgb_g_h[oh^bfhlZddZdg_m\k_opbde
j_]meyjgucbg_\k_ihfgyllhqgmx^ZlmgZqZeZihke_^g_cf_gkljmZpbbDjhf_lh]h^ey\jZqZwlh
k\h_]hjh^Z]ZjZglbyqlh\u]h\hjbl_ijZ\^m?keb\hagbdZxlkhfg_gbylhkxjb^bq_kdhclhqdb
aj_gbyj_amevlZluMABkem`ZlhdhgqZl_evgufhl\_lhfgZ\hijhkhkjhd_[_j_f_gghklb
�Ze__fuih]h\hjbfh^\mokihkh[Zoij_ju\Zgby[_j_f_gghklb
F_^bdZf_glhagucZ[hjl
F_^bdZf_glhagucZ[hjlgZqbgZ_lkyklh]hqlh\uijbgbfZ_l_lZ[e_ldmh[uqgh\dZ[bg_l_\jZqZ
beb\[hevgbp_LZ[e_ldZkh^_j`blfbn_ijbklhg\_s_kl\hdhlhjh_h[fZgu\Z_lhj]Zgbaf
aZklZ\eyy_]hih\_jblv[m^lh\u[hevr_g_[_j_f_gguk_l_keh`gu_ijhp_kkudhlhju_
aZ[hlylkyhlhfqlh[uhieh^hl\hj_ggZyycp_de_ldZij_\jZlbeZkvki_j\Z\wf[jbhgZihlhf\
j_[_gdZhklZgZ\eb\Zxlky:[hjlaZims_gghihdZg_aZ\_jr_gbaZjh^ur_s_gZoh^blky\fZld_
ug_kfh`_l_i_j_^mfZlvihke_lh]hdZdijbf_l_i_j\mxlZ[e_ldmohlyaZjh^ur_s_gZdZdh_lh
\j_fyhklZg_lky\fZld_kdhj__\k_]hhgm`_g_[m^_lghjfZevghjZa\b\Zlvky
Ihke_ijb_fZlZ[e_ldbgZ^hih^h`^Zlvh^bgbeb^\Z^gyLZdb_y\e_gbydZdlhrghlZg_[hevrb_
djh\hl_q_gbybf_gkljmZevgu_[heb\iheg_ghjfZevgu\wlhli_jbh^gh\hklZevghf\ufh`_l_
\_klbijb\uqguch[jZa`bagbIjbf_jghq_j_a^\Z^gyZ[hjlke_^m_l^h\_klb^hdhgpZ?keb\u
a^hjh\uZkjhd[_j_f_gghklbf_gvr_^_\ylb^_kylbg_^_evlhijb`_eZgbbfh`_l_k^_eZlvwlh
kemqZc_kebgZqgmlkyhkeh`g_gbyohlvhgbhq_gvj_^db?keb\ug_m\_j_gu\k_[_bebkjhd
[_j_f_gghklbij_\urZ_l^_\ylv^_kylvg_^_evfh`_l_h[jZlblvky\^g_\ghcklZpbhgZjbijbgylv
ihke_^gb_lZ[e_ldblZf
F_lh^bdZh^bgZdh\Zg_aZ\bkbfhhllh]h]^_ijh\h^blkyijhp_^mjZgZ^h\\_klbq_luj_lZ[e_ldbk
fbahijhklhehf\h\eZ]Zebs_bebiheh`blvih^yaud
kljZgZo]^_Z[hjlg_e_]Ze_g`_gsbgu\k_qZs_ij_ju\Zxl[_j_f_gghklvdmib\fbahijhklhe
q_j_aBgl_jg_lLZ[e_ldb\uau\ZxlkhdjZs_gbyfZldbb__kh^_j`bfh_\uoh^blgZjm`mWlh
gZihfbgZ_lf_gkljmZpbxlhevdhgZk_cjZa\f_kl_kdjh\vx^he`_g\uclbdjhr_qgucwf[jbhg
Djh\hl_q_gb_[m^_lh[bevg__q_fijbh[uqghcf_gkljmZpbb:djh\v[m^_ldjZkgZybkhk]mkldZfb
?keb\u[hbl_kvm\b^_lvwf[jbhglhfh`ghihkh\_lh\Zlvebrvh^ghq_fjZgvr_\uij_j\_l_
[_j_f_gghklvl_fgb`_\_jhylghklvqlh\uqlhlhm\b^bl_Ghj\_]bb[hevrbgkl\h
f_^bdZf_glhaguoZ[hjlh\ijh\h^yl^hcg_^_ebbgZwlhfkjhd_wf[jbhg\u]ey^bldZd
kZglbf_ljh\ucijhajZqguc]heh\Zklbdhdjm`_gguckebavxbdjh\vxNhlh]jZnbbdjZkb\uofbgb
^_l_cdhlhju_\u\b^_eb\Bgl_jg_l_nZevrb\u_bop_ev\ua\Zlvm`_gsbgm]jua_gbykh\_klb
M\b`_gsbgf_^bdZf_glhagucZ[hjlaZdZgqb\Z_lky\l_q_gb_g_kdhevdboqZkh\G_aZ[m^vl_
ijbgylvh[_a[heb\Zxs__lZddZdZ[hjlwlh\k_]^Z[hevgh?keb[hebbebdjh\hl_q_gb_hq_gv
kbevgu_bihy\beky`Zjiha\hgbl_\[hevgbpmbebhlijZ\vl_kvlm^ZkZfbKqblZ_lkyqlh_keb
ghqgZyijhdeZ^dZgZihegy_lkydjh\vxaZqZkbwlh^eblky^hevr_^\moqZkh\gm`ghh[jZlblvkyd
\jZqm
Ihke_Z[hjlZh[uqghgZ[ex^Zxlkyg_[hevrb_djh\hl_q_gbybg_agZqbl_evgu_[heb\l_q_gb_^\mo
lj_og_^_evlZdhfkemqZ_g_h[oh^bfhihevah\ZlvkyijhdeZ^dZfbZg_lZfihgZfbqlh[ug_
aZg_klb\gmljvbgn_dpbxDjhf_lh]hihdZg_aZdhgqZlkydjh\hl_q_gbyg_evayaZgbfZlvkyk_dkhf
Djh\hl_q_gbyhagZqZxlqlhfZldZba[Z\ey_lkyhlhklZldh\ieh^gh]hycpZbaaZq_]h[Zdl_jbb
dhlhju_ihiZ^ml\h\eZ]Zebs_fh]mle_]dhih^gylvky\ur__jhylghklvbgn_dpbbg_hq_gv
\_ebdZghemqr___ij_^hl\jZlblv
I_jbh^bq_kdb\ij_kk_fh`ghijhqblZlvkljZrgu_bklhjbbh`_gsbgZodhlhju_k^_eZeb
f_^bdZf_glhagucZ[hjlghq_j_ag_kdhevdhf_kyp_\h[gZjm`bebqlhhgb\k__s_[_j_f_ggu?keb
q_ldhke_^h\Zlvbgkljmdpbb\jZqZwlhfZeh\_jhylghIhke_f_^bdZf_glhagh]hZ[hjlZg_
ij_ju\Z_lky[_j_f_gghklvebrvmh^ghcbaiZpb_glhdGh\u[ukljh\k_kZfbihcf_l_ih
hlkmlkl\bxkbevgh]hdjh\hl_q_gbyihke_ijb_fZihke_^gbolZ[e_lhdlZdhfkemqZ_kjhqgh
h[jZlbl_kv\[hevgbpmI_j\ZylZ[e_ldZhklZgh\beZ[_j_f_gghklvbg_lgbq_]hohjhr_]h\lhfqlh
f_jl\ucaZjh^urhklZg_lky\fZld_
Kimklyf_kypihke_Z[hjlZh[yaZl_evghk^_eZcl_l_klgZ[_j_f_gghklvqlh[um[_^blvkyqlhhgZ
^_ckl\bl_evgh[ueZij_j\ZgZDjhf_lh]hgZ^hh[jZlblvkyd\jZqm_kebf_kyqgu_g_\hah[gh\bebkv
q_j_aq_luj_r_klvg_^_evihke_lh]hdZdij_djZlbebkvdjh\hl_q_gby
Objmj]bq_kdbcZ[hjl
Objmj]bq_kdbcZ[hjlijh\h^yl\[hevgbp_Kdhj__\k_]h\Zf^Z^ml^\_lZ[e_ldbdhlhju_\u
^he`gu[m^_l_\\_klb\h\eZ]Zebs_mljhflh]h^gygZdhlhjucgZagZq_gZijhp_^mjZ;eZ]h^Zjy
lZ[e_ldZfr_cdZfZldbjZkrbjblky?kebZ[hjl[m^mlijh\h^blvih^h[sbfgZjdhahflhk\_q_jZ
\Zfijb^_lkyihihklblvkyWlhhagZqZ_lqlh\ug_^he`gugb_klvgbiblvgbdmjblvhfgh]bo
KZfZhi_jZpby^eblkyfbgml^_kylvjZqq_j_a\eZ]Zebs_br_cdmfZldb\\h^bl\fZldmg_qlh
\jh^_fZe_gvdh]hiue_khkZkihfhsvxdhlhjh]hm^Zey_lieh^bhklZldbieh^gh]hycpZZaZl_f
^_eZ_l\ukdZ[eb\Zgb_qlh[um[_^blvkyqlh\gmljbgbq_]hg_hklZehkvIhke_Z[hjlZgm`gh[m^_l
hklZlvky\[hevgbp_gZg_kdhevdhqZkh\qlh[u\jZqbm^hklh\_jbebkvqlhk\Zfb\k_\ihjy^d_DZd
ijZ\beh\_jgmlvky^hfhcfh`gh\lhl`_^_gv
DZdbihke_f_^bdZf_glhagh]hZ[hjlZihke_hi_jZpbbm\Zkfh]mlgZ[ex^Zlvkydjh\hl_q_gbyb
[he_ag_ggu_hsms_gbyKe_^m_l\uihegylvl_`_ijZ\beZdZkZxsb_kyijhdeZ^hdbk_dkZblhqgh
lZd`_gZ^hh[jZlblvkyd\jZqm_keb\ZfklZg_liehoh_kebdjh\hl_q_gby[m^mlkebrdhfkbevgu_
beb_kebf_gkljmZpbyg_\_jg_lkyq_j_ar_klvg_^_ev
DZdbijbex[uoobjmj]bq_kdbo\f_rZl_evkl\Zokms_kl\m_lfZe_gvdbcjbkd\hagbdgh\_gby
hkeh`g_gbck\yaZgguokgZjdhahfbebkZfhchi_jZpb_chafh`gZljZ\fZfZldbfhq_\h]himaujy
bebfhq_bkimkdZl_evgh]hdZgZeZBf_gghbaaZwlboj_^dbohkeh`g_gbc\hfgh]bokljZgZo
j_dhf_g^m_lkyf_^bpbgkdbcZ[hjlk_]^Zemqr_ba[_`Zlvhi_jZpbbgh_kebihkfhlj_lv\p_ehf
objmj]bq_kdbcZ[hjlijh\_^_ggucf_^bpbgkdbfi_jkhgZehf^hklZlhqgh[_ahiZkgZyijhp_^mjZ
G_dhlhju_`_gsbguij_^ihqblZxlobjmj]bq_kdbcZ[hjlihkdhevdmf_^bdZf_glhaguchlgbfZ_l
[hevr_\j_f_gb
G_dhlhju_\hafh`ghkeurZebqlhobjmj]bq_kdbcZ[hjlfh`_lhljbpZl_evghih\ebylvgZ
kihkh[ghklvaZ[_j_f_g_lv\[m^ms_fbghclhfmkbg^jhf:r_jfZgZ \gmljbfZlhqgu_kbg_obb\f
iZlheh]bq_kdh_khklhygb_dhlhjh_fh`_ljZa\blvky_kebobjmj]\ukdj_[_lbafZldbkebrdhf
fgh]hbih\j_^bl]em[hdb_kehbkebabklhch[hehqdbfZld_fh]mlh[jZah\Zlvkyjm[pubkiZcdb
baaZdhlhjuo\ihke_^kl\bb[m^_lkeh`g__aZ[_j_f_g_lvKh\j_f_ggu_]bg_dheh]b^hkf_jlb[hylky
lZdh]hbkoh^Zb^_eZxl\k_qlh[uwlh]hba[_`Zlv
Z`gh
FZeh\_jhylghqlhg_keh`gh_\ukdZ[eb\Zgb_ih\eby_lgZ\ZrbrZgkuaZ[_j_f_g_lv\ihke_^kl\bb
Ghq_f[hevr_Z[hjlh\m\Zk[uehl_f\ur_jbkdWlZh^gZbaijbqbgihdhlhjufZ[hjlg_ke_^m_l
bkihevah\ZlvdZdf_lh^dhgljZp_ipbb
�Ba\_klb_hkh[kl\_gghcg_aZieZgbjh\Zgghc[_j_f_gghklbfh`_lrhdbjh\Zlveydh]hlhdhg_qgh
wlhijbylgZyg_h`b^Zgghklvghm[hevrbgkl\ZlZdZygh\hklv\uau\Z_liZgbdmOhjhrh_kebm\Zk
_klvkd_fih]h\hjblvBjZamf__lkyg_ebrgbf[m^_lh[jZlblvkyd\jZqmGZqbgZyki_j\h]h\bablZ
ihih\h^m[_j_f_gghklb\k_f_^bdbh[yaZguojZgblv\jZq_[gmxlZcgmbhgbihfh]ml\Zf
g_aZ\bkbfhhllh]hqlh\uj_rbl_\u[_j_l_Z[hjlhklZ\bl_j_[_gdZbebhl^Z^bl_gZmkugh\e_gb_
G_f_g__\Z`ghih]h\hjblvkiZjlg_jhf^jmavyfbbk_fv_cb\ukemrZlvbokh\_l
Ijh[e_fu\iheh\hckn_j_
GZrZbglbfgZyahgZlhqghlZdZy`_dZdb^jm]b_qZklbl_eZIhdZ\k_jZ[hlZ_ldZdiheh`_ghfuh
g_cfZehaZ^mfu\Z_fkyGhklhblgZqZlvkyk[hyfdZdhgbih]ehsZxl\k_gZr_\gbfZgb_Kwlbf
agZdhfZdZ`^Zy`_gsbgZi_j_g_krZygZijbf_j]jb[dh\mxbgn_dpbxbebkljZ^ZxsZyhl
f_gkljmZevguo[he_clZdb_^gbfuijhdebgZ_flhlnZdlqlhjh^bebkv`_gsbgZfbHfu[u
fgh]h_hl^Zebebrv[uihf_gylvkykfm`qbgZfbdhgp_dhgph\jZa\_fh`ghkjZ\gblvj_^db_
m^ZjuihycpZfk_`_f_kyqgufbkm^hjh]Zfb\fZld_"
wlhcqZklbdgb]bfujZkkdZ`_fh[h\k_og_ijbylghklyok\yaZgguokiheh\ufbhj]ZgZfbFu
g_dhlhjufbg_^hfh]ZgbyfbH^gbbawlboijh[e_frbjhdhjZkijhkljZg_gu^jm]b_lZdb_dZdjZd
r_cdbfZldbdkqZklvxhq_gvj_^db
JZ[hlZygZ^dgb]hcfubgh]^Zkhfg_\Zebkvg_\uah\_lebbgnhjfZpbyh[he_agyo[hevr_
hiZk_gbcq_fg_h[oh^bfh"G_ijb\_^mlebjZa]h\hjuh[hiZkguobj_^dboaZ[he_\ZgbyoqZklhkg_
hq_gv\ujZ`_ggufbkbfilhfZfbdlhfmqlhgZrbqblZl_evgbpugZqgmlg_h[hkgh\Zggh
lj_\h`blvky"
FugZ^__fkyqlhwlhg_lZd
Ihfgbl_q_eh\_q_kdh_l_ehg_ij_ju\ghihkueZ_lfha]mkeZ[u_kb]gZeuhk\h_fkhklhygbbfu\k_
lZdbg_fZrbguDlhlh[he__\gbfZl_e_gdwlbfkb]gZeZfq_fhklZevgu_ghkebrdhfijbklZevgh_
\gbfZgb_fh`_lklZlvijbqbghcihklhygguokljZoh\b[_kihdhckl\Zhkh[kl\_gghfa^hjh\v_
Fu\_jbfqlhemqr__e_dZjkl\hijhlb\lZdbokljZoh\wlhagZgb_Hgh^Zjblqm\kl\h
aZsbs_gghklb:\hlihbkd\Bgl_jg_l_hkh[_ggh_kebkbfilhfug_hij_^_e_ggu_Z\ub[_a
lh]hgZim]Zgulhevdhmom^rblkblmZpbxLhqlh\Zfgm`ghmf_gb_hlebqZlvghjfZevgu_
y\e_gbykdhlhjufb\k_fuklZedb\Z_fky\j_fyhl\j_f_gbhlijbagZdh\k_jv_agh]haZ[he_\Zgby
GZqZ\\_klb[eh]fuh[gZjm`bebqlhaZij_^_eZfbf_^bpbgkdbodjm]h\h`_gkdbo[he_agyofZeh
dhfmba\_klghFgh]b_`_gsbgukljZ^ZebhlaZ[he_\Zgbchdhlhjuogbdlhbabo^jma_cbjh^guo
g_agZeijZdlbq_kdbgbq_]hbfg_kd_f[uehih^_eblvkyk\hbfbhsms_gbyfbZbgh]^ZagZdhfu_b
jh^kl\_ggbdbklZ\bebih^khfg_gb_^Z`_kZfnZdl[he_agbG_\k_agZebddhfmfh`ghh[jZlblvky
aZihfhsvxGZijbf_j^hlh]hdZdfuihklmibebgZf_^bpbgkdbcnZdmevl_lfugbdh]^Zg_
keurZebh[wg^hf_ljbha_:\_^v_]h^bZ]ghklbjmxlmdZ`^hc^_kylhc?s_[hevr_`_gsbg
g_kfhljygZkbevgu_[hebiulZxlky`blvdZdgb\q_fg_[u\Zehbg_b^mld\jZqmLZdg_^he`gh
[ulvIj_^klZ\vl_qlhdZ`^hfm^_kylhfmfm`qbg__`_f_kyqghijb^_lkyijhimkdZlvjZ[hlmb
ijh\h^blv^hfZg_^_exbaaZg_kl_jibfuo[he_c\ycpZoWlhklZeh[ugZpbhgZevgufkh[ulb_fb
h[yaZl_evghcl_fhc^eybamq_gby\rdhe_
�Dq_fmfu\_^_f"Zdlhfmqlh^Z\ghihjZ]jhfdhaZy\blvhgZrbog_^hfh]Zgbyob[he_agyo
LhevdhlZdfh`gh^h[blvkylh]hqlh[u\k_`_gsbguihemqZebgZ^e_`Zsmxihfhsvhafh`gh
bkke_^h\Zgbyihk\ys_ggu_`_gkdbfaZ[he_\ZgbyfihemqZl^hihegbl_evgh_nbgZgkbjh\Zgb_b
\kdhj_[m^mlgZc^_gu[he__wnn_dlb\gu_f_lh^ue_q_gbyGZ^_`^ZmfbjZ_lihke_^g_c
:gZqg_ffukkZfh]hjZkijhkljZg_ggh]hy\e_gbyg_j_]meyjguof_kyqguo
G_j_]meyjgu_djh\hl_q_gbybebF_gkljmZpby\hlimkd_
F_gkljmZpbykms_kl\_ggZyqZklv`bagb[hevrbgkl\Z`_gsbgHliheh\h]hkhaj_\Zgbyb
ijb[ebabl_evgh^he_lhgZgZklmiZ_lkgh\Zbkgh\Zf_kypaZf_kyp_fkg_dhlhjufb
bkdexq_gbyfb
Kh\_jr_gghghjfZevgh_keb\ulj_\h`bl_kvdh]^Zf_gkljmZevgucpbde\g_aZighf_gy_lkyZ
f_kyqgu_ijhoh^ylg_lZddZd\uijb\udebHq_jl^mfZ_l_\u\lZdb_^gb bih\_jvl_g_\u
h^gb\fDZ`_lkykljZggufqlhbaf_g_gby\fZlhqguo\u^_e_gbyokhklhysbobadjh\bbkebabfh]ml
ijbqbgylvklhevdh[_kihdhckl\ZGh_keb\f_gkljmZevghfpbde_gZqbgZxlkyk[hbhq_gve_]dh
ih\_jblvqlhkha^hjh\v_fg_\k_\ihjy^d_IZgbdZ]heh\_jhylkyfukebKhfghcqlhlhg_lZd"
Yg_kfh]maZ\_klbq_j_a^_kylve_l^_l_cdZdaZieZgbjh\ZeZ"Wlh[he_agv"WlhjZd"Ihfh]bl_
KdZdbfbijh[e_fZfb\ufh`_l_klhedgmlvky"Kihy\e_gb_f[he_cg_j_]meyjgufbf_gkljmZpbyfb
ih]h\hjbfhgZb[he__qZkluogZjmr_gbyo
Dh]^Zf_gkljmZpbbg_l
H^ghbakZfuojZkijhkljZg_gguoy\e_gbcb\hafh`ghkZfh_kljZrgh_wlhdh]^Zf_gkljmZpby
bkq_aZ_l[_ake_^ZBebbkq_aZ_lkhke_^hfbaj_^dZm`_gsbghlf_qZxlkyhklZlhqgu_\u^_e_gby
ohlyh[uqgu_f_gkljmZevgu_djh\hl_q_gbyhlkmlkl\mxl
?kebf_gkljmZpbybkq_aZ_l[he__q_fgZljbf_kypZm`_gsbgmdhlhjuojZgvr_[uej_]meyjguc
pbdebebgZ^_\ylvf_kyp_\ml_omdh]hpbde[ueg_j_]meyjguclZdh_khklhygb_gZau\Z_lky
Zf_ghj__c Hj_]meyjghfpbde_]h\hjyldh]^Z\k_f_kyqgu_pbdeubf_xlh^bgZdh\mx
ijh^he`bl_evghklvf_gkljmZpbygZklmiZ_l\gm`gh_\j_fyb\ufh`_l_\uqbkeblvdh]^ZhgZ
gZqg_lkyhkgh\u\ZykvgZdZe_g^Zj_\fKeh\hZf_ghj_ybf__l]j_q_kdh_ijhbkoh`^_gb_bhagZqZ_l
[_a_`_f_kyqguo\u^_e_gbcqlhbkq_jiu\Zxs_hibku\Z_lkmlvy\e_gby
Hlkmlkl\b_f_gkljmZpbbg_lZdZym`bj_^dhklv?`_]h^ghkwlhcijh[e_fhcklZedb\Zxlkyp_euo
\b^_\mr_d\\hajZkl_hl^he_lIjbqbgufh]ml[ulvjZagu_
I_j\h_hq_f\u^he`guaZ^mfZlvkyf_gkljmZpbybkq_aZ_lijb[_j_f_gghklbGhfu`_
bkihevah\Zebij_a_j\Zlb\fuke_gghiZgbdm_l_\uijblj_o^g_\ghcaZ^_j`d_Y_s_g_]hlh\Z
klZlvfZl_jvx
L_klgZ[_j_f_gghklvk^_eZgguc\ijZ\bevgh_\j_fyiha\heblbkdexqblv bebih^l\_j^blv\fwlm
\_jhylghklvH[yaZl_evghijh\_jvl_g_[_j_f_ggueb\u_keb_klvhkgh\Zgby\hegh\Zlvky
hafh`ghdhgljZp_ipbyih^\_eZ"uaZ[uebijbgylvlZ[e_ldm"GZ^_yebkvgZij_j\Zgguciheh\hc
ZdlbebgZdZe_g^Zjgucf_lh^"Dmibl_l_klgZ[_j_f_gghklvhglhq_g_kebkfhf_glZ
g_aZsbs_ggh]hiheh\h]hZdlZbebhk_qdb\dhgljZp_ipbbijhrehljbg_^_eb
?kebk_dkZ^Z\ghg_[uehbeb\uihevam_l_kvgZ^_`ghcdhgljZp_ipb_cdhlhjZyg_fh`_l^Zlv
hk_qdmgZijbf_jbfieZglZlhfbeb]hjfhgZevghckibjZevxlhkblmZpbybgZyu\k_jZ\ghfh`_l_
k^_eZlvl_kl_kebkhfg_\Z_l_kvGhkms_kl\mxlb^jm]b_ijbqbguihdhlhjuff_gkljmZpby
ijhiZeZ
J_^dZyghaZ[Z\gZyijbqbgZgZjmr_gbyf_gkljmZevgh]hpbdeZ Zghf_jby\fiml_r_kl\by
G_ba\_klghihq_fmlZdijhbkoh^blgh^he]b_i_j_e_luhkh[_gghq_j_ag_kdhevdhqZkh\uoihykh\
fh]mlaZimlZlvhj]Zgbafblh]^Zf_kyqgu_gZqgmlkykhiha^Zgb_fdZd[m^lhmgboZddebfZlbaZpby
JZkijhkljZg_ggZyijbqbgZZf_ghj_bbaf_g_gby\\_k_bkihjlb\gu_lj_gbjh\dbLjm^ghkdZaZlv
gZkdhevdhkbevgh^he`_gbaf_gblvky\_kbebkdhevdhgZ^hlj_gbjh\Zlvkyqlh[uwlhkemqbehkvM
ijhn_kkbhgZevguokihjlkf_ghdZf_ghj_y\hagbdZ_lqZklhgh^eylh]hqlh[uijhiZebf_kyqgu_
\h\k_g_h[yaZl_evghijhn_kkbhgZevghaZgbfZlvkykihjlhf^hklZlhqgh^_eZlvwlhj_]meyjghb
�Zdlb\ghbZ]ghaZghj_dkbymdhlhjh]hhq_gvq_ldb_djbl_jbbklZ\blkydh]^ZgZnhg_
ihgb`_ggh]h\_kZbkq_aZ_lf_gkljmZpbyghhgZfh`_lijhiZklvbijhklhijbj_adhfihom^_gbb
[_a\kydbo^bZ]ghah\
;he_agbbikboheh]bq_kdbcklj_kklZd`_kihkh[gu\ua\ZlvZf_ghj_xKhklhygb_a^hjh\vybh[jZa
`bagb\ebyxlgZf_gkljmZevgucpbdehafh`gh\ui_j_]jm`_gu\rdhe_bebgZjZ[hl_Zfh`_l
g_^Z\ghi_j_g_kebk_jv_agmxikbobq_kdmxljZ\fmg_kqZklguckemqZckf_jlvqe_gZk_fvbblZd
^Ze__
F_gkljmZpbyihdZaZl_evnbabq_kdh]h[eZ]hihemqby?keb\uaZ[_j_f_g__l_hj]Zgbaf^he`_g
ebrbebkvaZiZkZkbeg_h[oh^bfuo^ey\ugZrb\Zgbyj_[_gdZf_gkljmZpbyijhiZ^Z_lWlhl
f_oZgbafaZsbsZ_l\Zkhl[_j_f_gghklbddhlhjhc\u_s_g_]hlh\uk_\aZbfhk\yaZghl_eh
ikbobdZBf_gkljmZevgucpbdeg_bkdexq_gb_
?kebm\Zkbkq_aeZf_gkljmZpbyZ\ug_agZ_l_\q_fijbqbgZlhihjZgZ\_klblv\jZqZIjbf_ju
aZ[he_\Zgbcdhlhju_ijb\h^yldhlkmlkl\bxf_gkljmZpbbwlhkbg^jhfihebdbklhaZybqgbdh\b
gZjmr_gb_h[f_gZ\_s_kl\
G_aZ[u\Zcl_qlhgZf_gkljmZpbx\ebyxlbg_dhlhju_f_lh^uij_^hojZg_gbyhl[_j_f_gghklb
DhgljZp_ilb\uk]_klZ]_ghflZdb_dZd]hjfhgZevgZykibjZevbgt_dpbbijhlb\haZqZlhqgu_
lZ[e_ldb[_awkljh]_gZbbfieZglZlkh\j_f_g_ffh]ml\ua\Zlvhlkmlkl\b_f_gkljmZpbbWlh
kh\_jr_gghghjfZevghi_jbh^bkihevah\Zgbyih^h[guodhgljZp_ilb\h\\hafh`gudjh\ygbklu_
\u^_e_gbyghwlhg_h[uqgZyf_gkljmZpbyZijhju\gu_djh\hl_q_gbyHgbg_y\eyxlkyijbagZdhf
a^hjh\vybebkbfilhfhfaZ[he_\Zgby?kebm\Zkhlkmlkl\m_lf_gkljmZpbybaaZdhgljZp_ipbbwlh
g_Zf_ghj_y
G_j_]meyjgucpbde\i_j\u_iZjme_lihke_gZqZeZf_gkljmZpbcwlh\iheg__kl_kl\_gghwlhl
i_jbh^f_kyqgu_fh]mlijhiZ^ZlvgZg_kdhevdhf_kyp_\Gm`gh\j_fyqlh[u]hjfhgZevgucnhg
mklZgh\bekyhdhgqZl_evghbh\meypbyklZeZ_`_f_kyqghc
Fg_[hevgh
;he__iheh\bgubagZkkljZ^Zxlhlkbevguof_gkljmZevguo[he_cg_ijbylguohsms_gbc
kiZafZlbq_kdh]hoZjZdl_jZ\gb`g_cqZklb`b\hlZ?keb\um^hklh\_jbebkvqlhg_lgbq_]h
k_jv_agh]hqlhfh]eh[u\uau\Zlvwlb[hebkdhj__\k_]hwlhi_j\bqgZy^bkf_jbyG_dhlhju_
hsmsZxl[hev\ihykgbp_[_^jZob\h\eZ]Zebs_;hebgZb[he__kbevgu_\i_j\u_^gb
f_gkljmZpbbqZklhkhijh\h`^Zxlky^jm]bfbg_^hfh]Zgbyfblhrghlhcj\hlgufbihau\Zfbb
^bZj__cIjb[ebabl_evghh^gZbar_klb`_gsbgbkiulu\Z_lgZklhevdhkbevgu_[hebqlh_c
_`_f_kyqghijboh^blkyijhimkdZlviZjmjZ[hqbobebmq_[guo^g_c
F_gkljmZevgu_[heb\hagbdZxlbaaZkhdjZs_gbcfZldbdhgp_dZ`^h]hpbdeZwlhlfZe_gvdbc
dhfhdfurpgZqbgZ_lkhdjZsZlvkyqlh[uba[Z\blvkyhlwg^hf_ljby\gmlj_gg_ckebabklhc
kl_gdb\fZld_dhlhjZy\uoh^blkf_gkljmZevghcdjh\vx
FZldZhq_gvkbevguchj]Zg\hafh`gh^Z`_kebrdhfkbevgucHgkihkh[_glZdkbevghk`Zlvky
qlhl_jy_lkihkh[ghklv^urZlvbwlhhq_gv[hevghDhg_qgh^urZle_]db_Zg_fZldZgh\k_
de_ldb\gZr_fl_e_gm`^Zxlky\dbkehjh^_dhlhjufbokgZ[`Z_ldjh\vFZldZi_j_dju\Z_l
kh[kl\_ggh_djh\hkgZ[`_gb_\hlqZygghcihiuld_ba[Z\blvkyhlwg^hf_ljbybbf_gghg_^hklZlhd
dbkehjh^ZZg_kZfhkhdjZs_gb_fZldbijb\h^bld[heb
Ijboh^behkveb\ZfkeurZlvhq_flhih^h[ghfjZgvr_"?keb\ujZ[hlZ_l_\a^jZ\hhojZg_gbbbeb
\Zr^_^mrdZ[he__li_dlhjZevghcZg]bghc\k_wlha\mqblagZdhfh;hev\ua\ZggZyg_^hklZldhf
dbkehjh^Zwlhbf_gghlhqlhijhbkoh^blkl_fbmdh]haZ[bludhjhgZevgu_khkm^u?keb
^_^mrdZih^gbfZ_lkyihe_klgbp__]hk_j^pmgm`gh[hevr_dbkehjh^ZZmadb_khkm^ug_
kijZ\eyxlkyk^hklZlhqgh[ukljhc^hklZ\dhc[h]Zlhcdbkehjh^hfdjh\bBk_j^p_gZqbgZ_l[he_lv
hlg_^hklZldZdbkehjh^ZBf_gghwlhbijhbkoh^blkfZldhc\h\j_fykhdjZs_gbc
IjbbgnZjdl_lZd`_fh]ml\hagbdgmlv[heb\]jm^blZdhfkemqZ_dbkehjh^ZklZgh\blkylZdfZeh
qlhk_j^p_aZ^uoZ_lkybmfbjZ_l?kebijhqblZ\wlh\ugZqZeb\hegh\Zlvkyfufh`_f\Zk
qZklvfZldbbaaZkhdjZs_gbcH^gZdhg_fgh]hkljZgghhkhagZ\Zlvqlhbf_gghg_^hklZlhd
dbkehjh^Z\uau\Z_l[hev\h[hbokemqZyo
LZdihq_fm`_mh^gbo\h\j_fyf_gkljmZpbblZdb_kbevgu_[hebZ^jm]b_g_bkiulu\Zxl\hh[s_
gbdZdbo[he_ag_gguohsms_gbc"
jZqbkqblZxlqlhhl\_l\Zdlb\ghklb\Zrbon_jf_glh\N_jf_gluwlhfZe_gvdb_ijhl_bgu
dhlhju_ke_^ylqlh[u\k_obfbq_kdb_ijhp_kku\gZr_fl_e_ijhbkoh^bebdZdgZ^h=jmiiZ
n_jf_glh\gZau\Z_fZypbdehhdkb]_gZauPH=mqZkl\mxl\h[jZah\Zgbb\_s_kl\ZijhklZ]eZg^bg
IjhklZ]eZg^bggZijbf_j^Zxl[_j_f_gguf`_gsbgZfqlh[ugZqZlvjh^h\mx^_yl_evghklvHgb
kihkh[kl\mxlkhdjZs_gbxfZldbbijb\h^ylddbkehjh^ghfm]heh^Zgbxhdhlhjhffulhevdhqlh
]h\hjbeb
G_dhlhju_wdki_jlukqblZxlqlhm`_gsbgbkiulu\Zxsbokbevgu_f_gkljmZevgu_[hebPH=
hkh[_gghZdlb\guLZdbfh[jZahfmgbo\ujZ[Zlu\Z_lky[hevr_ijhklZ]eZg^bgZq_fm^jm]boWlh
ijb\h^bld[he__kbevgufkhdjZs_gbyf\fZld_Zf_`^mkhdjZs_gbyfbhj]Zgg_bf__l
\hafh`ghklbjZkkeZ[blvkyIjhklZ]eZg^bglZd`_\eby_lgZqm\kl\bl_evghklvg_j\guohdhgqZgbcd
[heb\iheh\uohj]ZgZo
?keb\Zfbgl_j_kghgbadbcebm\Zk[he_\hcihjh]beb\uklZedb\Z_l_kvkl_fqlhex^bg_\_jyl
\Zfdh]^Z\uhibku\Z_l_k\hb[hebijb\_^_fnZdldhlhjuc^he`_gm[_^blvkd_ilbdh\M`_gsbg
k^bf_ghj__ckhdjZs_gby\fZld_ijbjh^Zokhhl\_lkl\h\ZebgZihjm\ffO]hafh`gh
\Zfwlhgbhq_fg_]h\hjblgh^eykjZ\g_gbygZihj\Zdlb\ghcjh^h\hcnZa_khklZ\ey_lffO]
h\j_fyjh^h\m`_gsbg\kj_^g_fijhbkoh^blljbq_luj_khdjZs_gbyfZldbdZ`^mx^_kylmx
fbgmlmIjbf_gkljmZpbbm`_gsbgk^bkf_ghj__cfh`_lijhbkoh^blvq_luj_iylvih^h[guo
�jZmg^h\jm]bfbkeh\Zfb^Z\e_gb_ijb[he_ag_gguof_gkljmZpbyodZdfbgbfmflZdh_`_kbevgh_
dZdb\Zdlb\ghcnZa_jh^h\Z[hebgZdZlu\Zxlkqmlv[he__dhjhldbfbgl_j\ZehfG_hklZ_lky
khfg_gbcqlhwlhhq_gv[he_ag_ggu_hsms_gbyDkqZklvxh[uqghk\hajZklhf[hebklZgh\ylky
l_jibf__bkeZ[__
Qlh[uijbkihkh[blvkyd`bagbk[hevx\Z`ghijZ\bevghbkihevah\Zlv[he_mlheyxs__B[mijhn_g
�\_s_kl\hkh^_j`Zs__kygZijbf_j\b[mdk_gZijyfmx\eby_lgZPH=@bkgb`Z_l
ijhba\h^kl\hijhklZ]eZg^bgZqlh^_eZ_l_]hkZfufwnn_dlb\gufkj_^kl\hfijhlb\f_gkljmZevguo
[he_c?keb\ukdehggudkbevguf[heyfklhblgZqZlvijbgbfZlvb[mijhn_gaZ^_gv^hgZqZeZ
f_gkljmZpbbbebkjZamdZdlhevdh\uihqm\kl\m_l_i_j\u_[he_ag_ggu_hsms_gbyIhlhfgm`gh
ijbgbfZlv[he_mlheyxs__dZ`^u_r_klv\hk_fvqZkh\\i_j\u_^gbf_gkljmZpbbFgh]b_
hldeZ^u\Zxlijb_f[he_mlheyxs_]h^hl_oihjihdZ[hebg_mkbeylkygh\wlhfkemqZ_wnn_dl
kms_kl\_gghkgb`Z_lkylZddZdijhklZ]eZg^bgm`_\ujZ[hlZeky\hj]Zgbaf_
Hkgh\gu_nhjfu]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbblZd`_[eZ]hijbylgh\ebyxlgZf_gkljmZevgu_[heb
DhgljZp_ipbymgb\_jkZevgh_j_r_gb_^eyl_odlhihevam_lky_xihklhyggh
Ih^\h^yblh]fufh`_fkdZaZlvqlhmg_dhlhjuoijbqbgZ[he_cfh`_laZdexqZlvky\q_flhbghf
Wlhhkh[_gghdZkZ_lky`_gsbgmdhlhjuo[hebihy\eyxlkyk\hajZklhfWlhfh]ml[ulvfur_qgu_
aZ`bfu\fZld_lZdgZau\Z_fu_fbhfubebwg^hf_ljbhaba[ulhdkebabklhch[hehqdbgZ
kl_gdZofZldbIjbqbghc[hebfh`_lklZlvlZd`_f_^gZykibjZevWlh\ZrkemqZc"AgZqblijbreh
\j_fyihf_gylvf_lh^dhgljZp_ipbb
aZ[he_\ZgbyGZijbf_jgZklmibeZ\g_fZlhqgZy[_j_f_gghklvWlhlhqlhfh`_lijhbahclb_keb
hieh^hl\hj_ggh_ycphg_ihiZ^Z_l\fZldmZgZqbgZ_ljZa\b\ZlvkygZijbf_j\fZlhqguoljm[Zo
]^__fmkh\_jr_gghg_lf_klZg_fZlhqgZy[_j_f_gghklvfh`_l\u]ey^_lvdZdkbevgu_
f_gkljmZevgu_[hebqZklhh^ghklhjhggb_wlhfkemqZ_g_h[oh^bfhkjhqghh[jZlblvkyd\jZqm
G_j_]meyjgucf_gkljmZevgucpbde
i_j\u_]h^uihke_gZqZeZf_gkljmZpbb\ihke_^gb_]h^ui_j_^f_ghiZmahcbijbbkihevah\Zgbb
]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbpbde^h\hevghqZklh[u\Z_lg_j_]meyjgufBwlhghjfZevghIhke_
f_gZjo_ i_j\Zyf_gkljmZpby\fgm`gh\j_fyqlh[upbdeklZ[bebabjh\ZekyZdh]^Z\uihevam_l_kv
]hjfhgZevghcdhgljZp_ipb_cm\Zkg_b^mlh[uqgu_f_kyqgu_khhl\_lkl\_gghbpbdeg_lZdhcdZd
ij_`^_
G_kqblZywlbokblmZpbcf_gkljmZevgucpbde^he`_g[ulvj_]meyjgufghjf__]h
ijh^he`bl_evghklvkhklZ\ey_lijbf_jgh^g_c
?kebf_kyqgu_m\Zkb^mlg_i_j\ucbg_\lhjhc]h^Zdjh\hl_q_gby\k__s_g_ij_^kdZam_fudZd
kh[ulby\ljbee_j_Bkq_agm\rZy \fbeb\g_aZighklZeblZdbfbklhblgZklhjh`blvky
G_j_]meyjgucf_gkljmZevgucpbdeijhy\ey_lkyihjZaghfmWlhfh]ml[ulvhklZlhqgu_\u^_e_gby
g_agZqbl_evgu_djh\hl_q_gbyf_`^mf_kyqgufbeb[hdjh\hl_q_gbydhlhju_gZqbgZxlky\
g_iheh`_ggh_\j_fyZlZd`_ihke_k_dkZbeb\k\yabkgbf
DZdb\kemqZ_kZf_ghj__cgZj_]meyjghklvpbdeZfh]ml\ebylvklj_kkj_adh_ihom^_gb_beb
Zdlb\gu_lj_gbjh\dbBaaZwlbonZdlhjh\f_gy_lky]hjfhgZevgucnhg?s_h^ghcijbqbghcfh`_l
[ulvaZ[he_\Zgb_gZijbf_jkbg^jhfihebdbklhaguoybqgbdh\bebgZjmr_gb_h[f_gZ\_s_kl\
JZdr_cdbfZldbbeb\_g_jbq_kdb_aZ[he_\Zgbyfh]mlijb\_klbdlhfmqlhr_cdZfZldbklZgh\blky
kebrdhfqm\kl\bl_evghcbe_]dhdjh\hlhqbllZdhfkemqZ_iheh\hcZdlfh`_lkijh\hpbjh\Zlv
g_[hevrb_djh\hl_q_gbygZqbgZxsb_ky\h\j_fybebihke_g_]hKe_^h\Zl_evghijbex[uo
djh\hl_q_gbyok\yaZgguokk_dkhfh[yaZl_evghgm`ghh[jZlblvkyd\jZqm
?keb\uihevam_l_kvdhf[bgbjh\Zggufb]hjfhgZevgufbdhgljZp_ilb\Zfb ijhlb\haZqZlhqgufb
lZ[e_ldZfb]hjfhgZevgufieZkluj_fbeb\Z]bgZevgufdhevphf\fbkljZ^Z_l_hlg_j_]meyjguo
djh\hl_q_gbclhg_iehoh[uijhdhgkmevlbjh\Zlvkym]bg_dheh]Z
Ihijh[mcl_aZf_gblvijb\uqgucdhgljZp_ilb\l_f\dhlhjhf[hevr_wkljh]_gZwlhfh`_l
ihfhqvLZd\aZ\bkbfhklbhl_]h^hau\k_ijhlb\haZqZlhqgu_lZ[e_ldbfh`ghjZa^_eblvgZ^\_
]jmiiu/RHWWHgZijbf_jwkljh]_gZf_gvr_Z\0LFURJ\QRQb2UDOFRQ[hevr_
hklZevghfwlblZ[e_ldbh^bgZdh\uMfgh]bopbdeklZ[bebabjm_lkyijbi_j_oh^_gZij_iZjZluk
[hevr_c^hahcwkljh]_gZ
Kebrdhfh[bevgu_\u^_e_gby
JZkkfZljb\Zy\fZ]ZabgZomiZdh\dbklZfihgZfbjZagh]hjZaf_jZ\u[_amkeh\gh^h]Z^Zebkvqlhm
fgh]bo`_gsbgdjh\hl_q_gbyg_gZklhevdhkbevgu_ bebkeZ[u_\fdZdm\ZkDh_dhfmb
fbgbZlxjgu_`_el_gvdb_lZfihgudZ`mlkyq_j_kqmj[hevrbfbG_dhlhjufkqZkleb\bpZf
^hklZlhqghiheh`blv\ljmkug_fgh]h[mfZ]bbijh[e_fZj_r_gZ:^jm]b_f_gyxla_e_gu_
kmi_jiexklZfihgujZa\g_kdhevdhqZkh\b\k_jZ\ghf_qlZxlh\ZjbZglZok_s_[hevr_c
Z[khj[bjmxs_ckihkh[ghklvxHq_fgb[m^v\jh^_kmi_jiexkiexkiexk
Djh\hihl_jy\h\j_fyf_gkljmZpbbfh`_lkms_kl\_ggh\Zjvbjh\Zlvkygh\kj_^g_fkhklZ\ey_l
lh`_\ij_^_eZoghjfu
&#xu;&#xk_;&#xcq;&#xZk;&#xkl;&#x_j;&#xbq;&#x_k;Û&#xk;&#xf_;&#x_l;&#x_k;&#xv";&#xQ;&#xZr;&#x_q;&#xdZ;&#xw;&#xki;&#xj_;&#xkk;&#xh";
&#xZ;&#xk;&#xx;_;&#xgk;&#xlj;&#xmZ;&#xpb;&#xx";&#xO;&#xZ;&#xoZ;&#x;uk_cqZkbkl_jbq_kdbkf__l_kv"QZr_qdZwkij_kkh"AZ\kxf_gkljmZpbx"OZoZ\hcghc\^_gv
dZdfbgbfmf
�eyg_dhlhjuof_gkljmZevgu_djh\hl_q_gbyZkkhpbbjmxlkyg_kdhn_cg_cZkdhj__k\Zgghc
]jZnbgb;ZlhjbGmagZ_l_k_jbcgZym[bcpZbaLjZgkbev\ZgbbdhlhjZyihij_^ZgbxdmiZeZkv\
djh\b^_\kl\_ggbpqlh[ukhojZgblvfheh^hklv
Dhg_qghgbmdh]hg_gZ[bjZ_lkyp_eZy\ZggZdjh\baZpbdeghbgh]^Zdh]^Zdjh\hl_q_gb_g_
ij_djZsZ_lkydjh\vijhkZqb\Z_lkyq_j_alZfihgbgb`g__[_ev_bihiZ^Z_lijyfbdhfgZ[_euc
^b\Zgk\_djh\bkha^Z_lkybf_gghlZdh_hsms_gb_
Mfgh]bo`_gsbg\wlb^gbihgb`Z_lkymjh\_gv]_fh]eh[bgZbijboh^blky^hihegbl_evgh
ijbgbfZlvij_iZjZlu`_e_aZHgbklZgh\ylky[e_^gufbb\yeufbboh^he_\Zxl]heh\gu_[hebb
[_kdhg_qgZymklZehklvF_gkljmZpbyhlgbfZ_lmgbo\kxjZ^hklv`bagb
KqblZ_lkyqlhdjh\hihl_jykebrdhfkbevgZy_kebf_gkljmZpby^eblky^hevr_\hkvfb^g_cbeb
_kebh[t_f\u^_e_gbcij_\urZ_lfbeebebljh\ lh_klv[hevr_^\mokiheh\bghcqZr_dijhklh]h
wkij_kkh\fG_kh\k_f\ZggZdjh\bgh\k_lZdb^hklZlhqghfgh]h
M^_\mr_dih^jhkldh\mdhlhjuof_kyqgu_gZqZebkvg_^Z\ghg_j_^dbh[bevgu_djh\hl_q_gbyGh
kh\j_f_g_fhgbkeZ[_xlbi_j_klZxl\uau\Zlv[_kihdhckl\h?keb`_\u^_e_gbykebrdhf
h[bevgu_lhg_iehoh[uijh\_jblvg_klhblebaZwlbfdZdh_gb[m^vaZ[he_\Zgb_ijhq_fwlh
[hevrZyj_^dhklv
JZkijhkljZg_ggZyijbqbgZh[bevguodjh\hl_q_gbcf_^gZykibjZevFgh]bfwlhlf_lh^
dhgljZp_ipbbohjhrhih^oh^blghdh_mdh]hfh]mlmkbeblvkyf_gkljmZevgu_[hebbdjh\hl_q_gby
Wlh\i_j\mxhq_j_^vdZkZ_lky`_gsbgmdhlhjuodjh\hl_q_gbybagZqZevgh[uebh[bevgu_
Dhf[bgbjh\Zggu_]hjfhgZevgu_ij_iZjZlu\k\hxhq_j_^vihfh]Zxlmf_gvrblvh[t_f
\u^_e_gbcijbf_gkljmZpbbIj_iZjZluk]_klZ]_ghf[eZ]h^Zjydhlhjuff_gkljmZpbykh\k_f
ij_djZsZ_lkybeb`_kms_kl\_gghkhdjZsZ_lkyh[t_f\u^_e_gbclh`_ohjhr__j_r_gb_
?kebf_kyqgu_m\Zkb^mlm`_^Z\ghghkh\j_f_g_fdjh\hihl_jyagZqbl_evghm\_ebqbeZkvlh
ijbqbghcfh`_l[ulvkbg^jhfihebdbklhaguoybqgbdh\dhlhjuc\eby_lgZmjh\_gv]hjfhgh\
Djhf_lh]hh[bevgu_djh\hl_q_gby[u\ZxlbijbfbhfZofur_qguoh[jZah\ZgbyogZkl_gdZo
fZldbH[wlboaZ[he_\Zgbyo\ufh`_l_ijhqblZlvgb`_
Wg^hf_ljbhadjh\Z\u_dZgbdmeu
Lhqlhf_gkljmZpbyqZklh[he_ag_ggZfu\hkijbgbfZ_fdZd^he`gh_ghmg_dhlhjuo[heb
gZklhevdhkbevguqlh\ky`bagvaZfbjZ_lG_kdhevdh^g_c\f_kyp`_gsbgZe_`blgZ^b\Zg_
k\_jgm\rbkvdZeZqbdhf\p_ib\rbkv\]j_edmb]juayh[_a[heb\Zxsb_lZ[e_ldbdZddhgn_luLZd
[ulvg_^he`gh?keb\ZfagZdhfhwlhkhklhygb_lh\_ebdZ\_jhylghklvqlhm\Zkwg^hf_ljbha
dhlhjucihjZ`Z_ldZ`^mx^_kylmxMlj_lb\k_o`_gsbg`ZemxsbokygZkbevgu_[heb\gbam
`b\hlZb\h[eZklb\gmlj_ggboiheh\uohj]Zgh\ h[heyo\\mev\_fuih]h\hjbfiha^g__\f
^bZ]ghklbjm_lkywg^hf_ljbhaH^gZdhljm^ghklhqghklvxkdZaZlvkdhevdh`_gsbgkljZ^Zxlhl
wlh]haZ[he_\Zgbyihlhfmqlhmfgh]bokbfilhfh\g_l
DZd\ugZ\_jgh_ihgyebbagZa\Zgbywg^hf_ljbhadZdlhk\yaZgkwg^hf_ljb_fdhlhjuc\uklbeZ_l
fZldmbagmljbWlhhg\ujZklZ_ldZ`^ucpbdeqlh[uijbgylvhieh^hl\hj_ggmxycp_de_ldmBwlh
Ijbwg^hf_ljbha_h^gZdhwg^hf_ljbcjZajZklZ_lkyg_lhevdh\fZld_ghbaZ__ij_^_eZfbBgh]^Z
hgijhgbdZ_l\fmkdmeZlmjmfZldbblZdh_khklhygb_gZau\Z_lkyZ^_ghfbhahf
DZdkebabklZyh[hehqdZhdZau\Z_lkyaZij_^_eZfbfZldblhqghg_ba\_klgh=eZ\gZyl_hjby]eZkbl
qlhf_gkljmZevgZydjh\v\ul_dZ_l\g_ijZ\bevgmxklhjhgmlh_klvmklj_fey_lky\fZlhqgu_ljm[u
Zg_\r_cdmfZldbb\j_amevlZl_ihiZ^Z_l\`b\hlhij_^_e_gghckl_i_gbwlh[u\Z_lm\k_oijb
f_gkljmZpbbghm[hevrbgkl\Zhj]Zgbafmki_rghkijZ\ey_lkykijh[e_fhcMhklZevguo`_
fZe_gvdb_]jmiiude_lhdwg^hf_ljbyg_ihgbfZxlqlhhgbm`_g_^hfZbj_rZxlihk_eblvky\
ybqgbdZogZlheklhcdbrd_beb\^jm]boqZklyo`b\hlZ
QZs_\k_]hmqZkldb[jh^yq_]hwg^hf_ljbygZoh^ylih[ebahklbhliheh\uohj]Zgh\gh\djZcg_
j_^dbokemqZyobofh`ghh[gZjm`blv^Z`_\ie_\jZevguof_rdZodhlhju_hdjm`Zxle_]db_
Ihwlhfmg_dhlhju_\jZqbaZ^mfZebkvZg_lebmwg^hf_ljbhaZ^jm]boijbqbgdjhf_aZ[em^b\r_cky
f_gkljmZpbb"^jm]wlhk\h_]hjh^Zkl\heh\u_de_ldb lh_klvde_ldbdhlhju_fh]mlij_\jZsZlvky
\ex[u_^jm]b_\fdhlhju_knhjfbjh\Zebkvg_ijZ\bevghb\g_ijZ\bevghff_kl_":fh`_lde_ldb
wg^hf_ljbyjZaghkylkyihhj]Zgbafm\f_kl_kh[uqghcg_f_gkljmZevghcdjh\vx"GZ^__fky
hdhgqZl_evguchl\_lklZg_lba\_kl_gq_j_ag_kdhevdhe_l
Dhehgbbwg^hf_ljbyg_aZ[uebhldm^Zijbrebohlvhgbbihk_ebebkv\gh\hff_kl_ijyfhdZd
ghj\_`kdb_i_gkbhg_jugZkheg_qghfih[_j_`v_BkiZgbbB\_^mlhgbk_[ylZdkeh\ghih
ij_`g_fm`b\ml\fZld_WlhhagZqZ_lqlhhgbj_Z]bjmxlgZ]hjfhguf_gkljmZevgh]hpbdeZlZd`_
dZdbh[uqgucwg^hf_ljbc:ke_^h\Zl_evgh_`_f_kyqghaZij_^_eZfbfZldbgZklmiZ_lfZe_gvdZy
f_gkljmZpby
Wg^hf_ljbc\ijZ\bevghff_kl_
Wg^hf_ljbc\g_ijZ\bevghff_kl_
F_gkljmZpby\g_iheh`_gghff_kl_g_jZ^m_lhj]ZgbafDh]^Zwg^hf_ljbci_j__a`Z_l\lbobc
ij_djZkghnmgdpbhgbjmxsbcjZchgZ]j_kkb\g__\k_]hj_Z]bjm_lbffmggZykbkl_fZ
GZrhj]ZgbafjZ[hlZ_lkljh]hihijZ\beZf\dhlhjuoq_ldhmdZaZghqlhb]^_^he`ghijhbkoh^blv
DZdlhevdhdhehgbywg^hf_ljbyijbgbfZ_lkygZkZ`^Zlvk\hbihjy^dblZf]^___\hh[s_g_^he`gh
[ulvkjZamgZqbgZ_lky\hcgZKlZjh`beZfdjh\Z\uc^mrdZl_]hjbq_kdbg_gjZ\blkybhgb
\uau\Zxlihebpbxde_ldbbffmgghckbkl_fuL_fb]hfijb[u\Zxlqlh[ujZah[jZlvkyk
^_[hrbjZfbldZgyodhlhju_hddmibjh\Zewg^hf_ljbcgZqbgZ_lky\hkiZe_gb_:\hkiZe_gby
ijbqbgyxl[hev
;hevrbgkl\h`_gsbgg_fh`_lhlebqblv[hebijbwg^hf_ljbha_hlkbevguoghghjfZevguo
f_gkljmZevguo[he_clZddZddhehgbbwg^hf_ljbyh[uqghjZkiheZ]Zxlkyjy^hfkfZldhcGh
bgh]^Z[hebehdZebamxlky\kljZgguof_klZoMg_dhlhjuohgb\hagbdZxlijbfhq_bkimkdZgbb
_kebwg^hf_ljbhaaZljhgmefhq_bkimkdZl_evgucdZgZebebijb^_n_dZpbb_kebwg^hf_ljbc
ihk_ebeky\lheklhcdbrd_
k_wlb[hebh[t_^bgy_lh[sZyq_jlZhgbpbdebqgulh_klv\hagbdZxlkhij_^_e_gghc
i_jbh^bqghklvxdZdijZ\behgZqbgZxlkyaZ^_gvbeb^\Z^hf_gkljmZpbbbaZdZgqb\ZxlkykZfh_
�iha^g__q_j_ag_kdhevdh^g_cihke___aZ\_jr_gbyjm]h_hlebqb_hlh[uqguof_gkljmZevguo
[he_caZdexqZ_lky\lhfqlhijbwg^hf_ljbha_kbfilhfumkbeb\Zxlkyk]h^ZfbMg_dhlhjuo
aZ[he_\Zgb_\hagbdZ_ljZgh_s_\ih^jhkldh\hf\hajZkl_ghwlhj_^dhklvH[uqgh^bZ]gha
J_]meyjgu_\hkiZe_gbykihkh[kl\mxlh[jZah\Zgbxjm[ph\bgZjhklh\\l_oldZgyodhlhju_
dhehgbabjh\Zewg^hf_ljbcKh\j_f_g_ffhq_\hcimaujvfh`_l^Z`_\jZklb\k\hxkhk_^dmfZldm
Wlb\gmlj_ggb_jm[pu\k\hxhq_j_^vfh]ml\ua\ZlvjZaebqgu_ijh[e_fuij_`^_\k_]h
ojhgbq_kdb_[heb
Ojhgbq_kdb_ghxsb_[heb\gbam`b\hlZqZklZyijh[e_fZijbwg^hf_ljbha_Djhf_lh]hfgh]b_
bkiulu\Zxl[hebijbiheh\hfZdl_Hgb\hagbdZxl\gmljb`b\hlZZg_\h\eZ]Zebs_beb\mev\_
�jm]Zyijh[e_fZkhklhbl\lhfqlh`_gsbgZfkljZ^Zxsbfwg^hf_ljbhahfkeh`ghaZ[_j_f_g_lv
Hg\bgh\Zlijbf_jgh\dZ`^hfq_l\_jlhfkemqZ_`_gkdh]h[_kieh^by
Ihq_fm\hagbdZxlijh[e_fukaZqZlb_fmq_gu_ihdZg_mklZgh\bebgmlj_ggb_jm[pubgZjhklu
fh]mlih\j_^blvfZlhqgu_ljm[ubybqgbdbghihoh`_qlhlmlaZf_rZgub^jm]b_f_oZgbafu
qZklghklbbffmggZyb]hjfhgZevgZykbkl_fu
?kebm\Zk[_kieh^b_\ua\Zggh_wg^hf_ljbhahf\Zffh`_lihfhqvbkdmkkl\_ggh_hieh^hl\hj_gb_
ZlZd`_hi_jZlb\gh_e_q_gb_
;eZ]h^Zjym^Ze_gbxwg^hf_ljbyobjmj]bq_kdbfiml_ffgh]b_`_gsbgumki_rgh[_j_f_g_xldZd
kZfhklhyl_evghlZdbkihfhsvxbkdmkkl\_ggh]hhieh^hl\hj_gbyjZqbj_dhf_g^mxlijh\h^blv
hi_jZpbxlhevdhh^bgjZalZdqlhkg_cklhblih^h`^Zlv^hl_oihjihdZ\ug_[m^_l_]hlh\u
jh^blvj_[_gdZ
G_ba\_klghihq_fmg_dhlhju_`_gsbguaZ[he_\Zxlwg^hf_ljbhahfdZdhclhkl_i_gbdg_fm
^he`gZbf_lvkygZke_^kl\_ggZyij_^jZkiheh`_gghklvgh_]h\hagbdgh\_gbxkihkh[kl\m_lbfgh]h
^jm]bonZdlhjh\GZkdhevdhfuagZ_fijhnbeZdlbdbg_kms_kl\m_lIjhklhdhfmlh\_a_lZdhfm
lhg_lG_dhlhju_[Z[mrdbb^_^mrdbex[ylkheg_qguc[_j_]BkiZgbbZ^jm]b_babfhcb
e_lhfij_^ihqblZxljh^gmxijbjh^mLZd`_bkwg^hf_ljb_fmg_dhlhjuohgex[blfb]jbjh\Zlv
aZij_^_eufZldb
KZfZy[hevrZyijh[e_fZkhklhbl\lhfqlhkihfhsvxh[uqguof_lh^h\bkke_^h\Zgbyg_lZdlh
ijhklhihgylv_klvm\Zkwg^hf_ljbhabebg_l:gZebadjh\b]bg_dheh]bq_kdh_h[ke_^h\Zgb_MAB
bebFJLkhh[sZxldjZcg_fZehbgnhjfZpbbh[wlhfex[bl_e_iml_r_kl\bc
?^bgkl\_gguckihkh[iha\heyxsbcih^l\_j^blvbebhijh\_j]gmlvgZebqb_wg^hf_ljbhaZ
�aZ]eygmlv\`b\hlbihkfhlj_lveywlh]hijh\h^blkyki_pbZevgZyhi_jZpby^bZ]ghklbq_kdZy
eZiZjhkdhibyQ_j_afZe_gvdmx^ujhqdm\`b\hl_\jZqbkihfhsvxdZf_jbkke_^mxlqlhl\hjblky
\gmljb
DZdbijbex[uohi_jZpbyo\hafh`guhkeh`g_gbyIhwlhfm[_ak_jv_aguo`Zeh[b^hl_oihj
ihdZg_bkdexq_gu^jm]b_\_jhylgu_ijbqbgu[he_c^bZ]ghklbq_kdZyeZiZjhkdhibyg_ijh\h^blky
QZklh\f_klhhi_jZpbb\jZqbki_j\ZgZagZqZxle_q_gb_bgZ[ex^Zxl^Z_lebhghj_amevlZlD
kqZklvxe_q_gb_\[hevrbgkl\_kemqZ_\^h\hevghijhklh_b[_ahiZkgh_hjZevgu_dhgljZp_ilb\u
[_aiZmabeb]hjfhgZevgZykibjZev\khq_lZgbbk[he_mlheyxsbfbdhlhju_kgbfZxl\hkiZe_gb_D
qbkemihke_^gbohlghkblkyb[mijhn_gIjbihklhygghfijb_f_hjZevguodhgljZp_ilb\h\
djh\hl_q_gbyij_djZsZxlkyb\hafh`ghkh\j_f_g_fdhehgbbwg^hf_ljbymf_gvrZxlky
B[mijhn_gg_mkljZgy_lijbqbgmaZ[he_\Zgbyghh[e_]qZ_lkbfilhfu[eZ]h^Zjyq_fm
kZfhqm\kl\b_memqrZ_lky
?kebklZg^Zjlgh_e_q_gb_g_ihfh]Z_lkms_kl\mxlb^jm]b_f_lh^u[hjv[ukwg^hf_ljbhahf
ki_pbZebkl
Dkh`Ze_gbxwg^hf_ljbhaojhgbq_kdh_aZ[he_\Zgb_b^hf_ghiZmauhghg_ijhc^_lE_q_gb_hl
�g_]hg_ba[Z\ey_lZ`_ihke_hi_jZpbb\hafh`guj_pb^b\uaZ[he_\ZgbyH^gZdh\u^he`guagZlv
qlhfmqblvkyhl[he_c\h\k_g_h[yaZl_evgh\\ZrbokbeZobomf_gvrblv
Kbg^jhfihebdbklhaguoybqgbdh\g_\b^bfh_aZ[he_\Zgb_
?^bgkl\_ggh_qlhfh`_l[ulvom`_f_gkljmZpbbwlh__hlkmlkl\b_ex[blih\lhjylvgZrZ
ih^jm]ZFgh]b_gZqbgZxl[_kihdhblvky_kebf_kyqgu_ijhiZ^Zxlbeb[u\Zxlj_`_q_fjZa\
f_kypQZklZyijbqbgZg_j_]meyjguobebj_^dbof_gkljmZpbckbg^jhfihebdbklhaguoybqgbdh\
KIDY\fujZgvr_g_keurZebhg_f"Qlh`\ug_h^bghdbGhkms_kl\mxl\_khfu_ijbqbguih
dhlhjuffuohl_eb[uh[jZlblv\Zr_\gbfZgb_gZwlhaZ[he_\Zgb_KIDYh^ghbakZfuo
jZkijhkljZg_gguo]hjfhgZevguoaZ[he_\Zgbcm`_gsbg^_lhjh^gh]h\hajZklZhlg_]hkljZ^Zxlhl
^h\b`_gsbgijbq_f[hevrbgkl\hh[wlhfg_ih^haj_\Zxl
Kbg^jhfihemqbegZa\Zgb_baaZk\h_]hgZb[he__oZjZdl_jgh]hijbagZdZdbklgZybqgbdZoWlb
dbklu\u]ey^yldZdimaujbgZiheg_ggu_ijhajZqghc`b^dhklvxbbaaZgboybqgbdbihoh`bgZ
]jha^b\bgh]jZ^Zhlebqb_hl^jm]bo\b^h\dbklhgbgZklhevdhfZeuqlhg_ehiZxlkyb`_gsbgZ
g_aZf_qZ_lqlhhgbmg___klv
ijhq_fdbkluebrvfZeZyqZklvZck[_j]ZKIDYwlhkbg^jhfZagZqblhg\e_q_laZkh[hc
p_euc\hjhoijh[e_fdhlhju_qZklhohlvbg_\k_]^Zijhy\eyxlky\f_kl_BoijbqbgZk[hc\
]hjfhgZevghckbkl_f_bg_lhevdh\ybqgbdZoghb\ih^`_em^hqghc`_e_a_ZlZd`_\]bihnba_ \
m`_ba\_klghfgZffZe_gvdhfijh^he]h\ZlhfmqZkld_]heh\gh]hfha]Z\f
AZ^ZqZybqgbdh\ojZgblv\k_k\hbycp_de_ldbbhl\_qZlvaZj_]meyjgmxh\meypbxIjbKIDYk
wlbfbaZ^ZqZfb\hagbdZxlkeh`ghklbihlhfmqlhb]bihnbabkZfbybqgbdb\u^_eyxl
g_^hklZlhqgh]hjfhgh\mijZ\eyxsbof_gkljmZevgufpbdehfj_amevlZl_h\meypbygZklmiZ_lg_
dZ`^ucf_kypbebij_djZsZ_lkydZ`^h^g_\ghc`bagbwlhaZf_lghihlhfmqlhf_gkljmZpbb
[u\Zxlj_`_bebbkq_aZxl\h\k_
Ihkdhevdmh\meypbyg_h[oh^bfZ^eygZklmie_gby[_j_f_gghklbfgh]bf`_gsbgZfkKIDY
lj_[m_lky[hevr_\j_f_gbbebf_^bpbgkdZyihfhsvqlh[uaZqZlvj_[_gdZKIDYh^gZbakZfuo
jZkijhkljZg_gguoijbqbg`_gkdh]h[_kieh^byHglZd`_k\yaZgkih\ur_ggufjbkdhfk_jv_aguo
hkeh`g_gbcijb[_j_f_gghklblZdbodZdkihglZggucZ[hjlbeb]_klZpbhgguc^bZ[_l
?klvlZd`_ih^haj_gb_qlhKIDY_keb_]hg_e_qblvk\hajZklhfih\urZ_ljbkdaZ[he_\Zgby
jZdhfwg^hf_ljby kZfucqZkluc\b^jZdZiheh\uohj]Zgh\m`_gsbg\AZiZ^ghc?\jhi_\fh^ghf
babkke_^h\Zgbcmq_gu_h[gZjm`bebqlh_kebma^hjh\uo`_gsbg\_jhylghklvaZ[he_lvjZdhf
wg^hf_ljby\l_q_gb_`bagbkhklZ\ey_lijbf_jgh\blhm`_gsbgkKIDY^hklb]Z_l\b
Ijbg_\ue_q_gghfKIDYwg^hf_ljbcihklhygghjZkl_lghg_\u\h^blkybahj]ZgbafZkihfhsvx
f_gkljmZpbbLZdbfh[jZahfde_ldbkebabklhch[hehqdbklZj_xlbbgh]^ZgZqbgZxl\_klbk_[y
g_ghjfZevghWlhfh`ghe_]dhij_^hl\jZlblv[eZ]h^ZjyhjZevgufdhgljZp_ilb\Zfbeb^jm]bf
]hjfhgZevgufij_iZjZlZfJbkdaZ[he_lvjZdhfwg^hf_ljbyj_adhkgb`Z_lkym`_ijblj_obeb
q_luj_of_gkljmZpbyo\]h^
BijbKIDYbijbbkihevah\Zgbb]hjfhgZevghcdhgljZp_ipbbf_kyqgu_fh]mlbkq_aZlvGhklZjuc
wg^hf_ljbcihy\ey_lkylhevdh\i_j\hfkemqZ_IjbKIDYkebabklZyihklhygghihemqZ_lkb]gZeu
h[hbokemqZyoj_amevlZlh^bg[he__j_^dZyf_gkljmZpbyf_oZgbafua^_kvkh\_jr_gghjZagu_
Ihfbfhg_iheZ^hdkh\meypb_cijbKIDYybqgbdbZlZd`_`bjh\u_de_ldbbgZ^ihq_qgbdbfh]ml
ijhba\h^blvkebrdhffgh]hZg^jh]_gh\fm`kdbo]hjfhgh\hj]Zgbaf_a^hjh\hc`_gsbguhgb
lh`_\ujZ[Zlu\Zxlkygh\fZehfdhebq_kl\_b`_gkdb_]hjfhguij_\Zebjmxl?keb`_dhebq_kl\h
Zg^jh]_gh\m\_ebqb\Z_lkym`_gsbgmkbeb\Z_lkyjhkl\hehk\l_of_klZo^eydhlhjuowlh
g_k\hckl\_gghgZijbf_jgZqbgZ_ljZklb[hjh^Zbebihy\ey_lky]mklZyrbjhdZyihehkZhleh[dZ^h
imidZBa[ulhqgh_h\hehk_gb_gZau\Z_lky]bjkmlbafhfbhghgZ[ex^Z_lky[he__q_fmiheh\bgu
`_gsbgk^bZ]ghahfKIDYJ_qvb^_lg_himrd_Zhlhekluol_fguo\hehkZoFgh]bo[_kihdhbl
m]j_\ZykuivdhlhjZy^he]hg_bkq_aZ_lihke_ih^jhkldh\h]h\hajZklZKIDY\eby_lbgZlhdZd
`_gsbgugZ[bjZxl\_kH[uqgh^eyiheguo`_gsbgoZjZdl_jgZnb]mjZ\nhjf_]jmrbebrgbc
`bjhldeZ^u\Z_lkyij_bfms_kl\_ggh\h[eZklbihiub[_^_jH^gZdhfm`kdb_]hjfhgu
kihkh[kl\mxllhfmqlh`bjaZiZkZ_lky\h[eZklb`b\hlZbnb]mjZgZqbgZ_lgZihfbgZlvy[ehdh
Mg_dhlhjuoijbkbg^jhf_ihebdbklhaZybqgbdh\ KIDY\fihy\ey_lkygZklhysbcib\ghc`b\hlZ
wlhkZfuchiZkguclbih`bj_gby:g^jh]_gu\ebyxlbgZ^jm]b_kbkl_fuhj]ZgbafZdhlhju_g_
klhevaZf_lguqZklghklbih\urZ_lkymjh\_gvohe_kl_jbgZ\djh\bZwlhg_hq_gvohjhrh^ey
khkm^h\
?s_h^bghj]ZgqvynmgdpbygZjmrZ_lkyijbKIDYih^`_em^hqgZy`_e_aZHgZy\ey_lky
qZklvxibs_\Zjbl_evghckbkl_fubaZgbfZ_lkyl_fqlh\ujZ[Zlu\Z_l\_s_kl\ZmqZkl\mxsb_\
i_j_\Zjb\ZgbbibsbZlZd`_]hjfhgbgkmebgHgihklmiZ_l\djh\vihke__^ubihkueZ_lde_ldZf
kb]gZeuhlhfqlhhgb^he`guaZ[jZlvkZoZjbadjh\bbi_j_jZ[hlZlv_]hM\b`_gsbgk
KIDYde_ldbg_j_Z]bjmxl^he`gufh[jZahfgZwlbkb]gZeuJZa\b\Z_lkyj_abkl_glghklvd
bgkmebgmbih^`_em^hqgZy`_e_aZklj_fblkydhfi_gkbjh\Zlvwlhijhba\h^y_s_[hevr_bgkmebgZ
\gZ^_`^_qlhkhh[s_gb_^hc^_l^hZ^j_kZlZEx^bg_ihkf_yebkvgZ^l\h_crmldhc"JZkkdZau\Zc
]jhfq_
ukhdbcmjh\_gvbgkmebgZ\j_^_g^eyhj]ZgbafZ?kebgbq_]hg_ij_^ijbgylvlhkh\j_f_g_f
kdhj__\k_]hjZah\v_lky^bZ[_l\lhjh]hlbiZM`_gsbgkKIDYjbkdaZ[he_lv^bZ[_lhf
agZqbl_evgh\ur_q_fma^hjh\uo`_gsbgklZdbf`_\_khfbZgZeh]bqgufh[jZahf`bagbIh
^ZggufZf_jbdZgkdbobkke_^h\Zgbcm\biZpb_glhdkKIDYdkhjhdZ]h^Zf^bZ]ghklbjm_lky
gZqZevgZyklZ^by^bZ[_lZBgkmebghj_abkl_glghklvih\ur_ggh_kh^_j`Zgb_`bjh\uode_lhd\
djh\bbba[ulhqguc`bj\h[eZklb`b\hlZ]eZ\gu_bg]j_^b_glu\j_p_il_k_j^_qghkhkm^bkluo
aZ[he_\ZgbcKhhl\_lkl\_gghKIDYZkkhpbbjm_lkykih\ur_ggufjbkdhfbojZa\blby
DZd\uihgbfZ_l_gZKIDYg_evaykfhlj_lvkd\haviZevpu?kebm\Zkg_j_]meyjgu_f_kyqgu_lh
ijbqbghcfh`_l[ulvdZdjZakbg^jhfihebdbklhaguoybqgbdh\Qlh[umklZgh\blvlZdebwlhgZ^h
k^ZlvZgZebadjh\bgZ]hjfhgubijhclbmevljZa\mdh\h_bkke_^h\Zgb_ybqgbdh\?kebj_amevlZlu
ihdZ`mlqlhm\ZkKIDYlhgm`ghijbgylvhij_^_e_ggu_f_juqlh[ukhojZgblva^hjh\v_
Ij_`^_\k_]hijbKIDYg_h[oh^bfhdhgljhebjh\Zlv\_kb\_klbijZ\bevguch[jZa`bagb?kebm
\Zkba[ulhqguc\_klhkbfilhfufh]mlklZlvf_g__\ujZ`_ggufbihke_lh]hdZd\uihom^__l_
?keb\_kghjfZevguclh\Zf_kl_kl\_gghg_gm`ghh[wlhf^mfZlvEx[hc\b^nbabq_kdhc
Zdlb\ghklbbijZ\bevgh_iblZgb_memqrZl\Zr_khklhygb_Q_luj_fbaiylb`_gsbgkljZ^Zxsbo
KIDY^hklZlhqghk[jhkblv\k_]h\bk\h_]h\_kZ lh_klvihom^_lvkdZ`_fk^hd]\fqlh[u
aZ[he_\ZgbcM]j_\Zykuivbebrgb_\hehkugZl_e_lh`_[m^mlf_gvr_[_kihdhblv\_^vijb
h`bj_gbb\ujZ[hldZfm`kdboiheh\uo]hjfhgh\Z\lhfZlbq_kdbm\_ebqb\Z_lky
FulZd`_j_dhf_g^m_fh[km^blvk\jZqhf\hafh`ghklvbkihevah\Zgbydhf[bgbjh\Zgguo
]hjfhgZevguodhgljZp_ilb\h\ijhlb\haZqZlhqguolZ[e_lhd]hjfhgZevgh]hieZklujybeb
\Z]bgZevgh]hdhevpZWlhh^bgba\Z`g_crbodhfihg_glh\\e_q_gbbKIDYAZkq_lwkljh]_gZ
dhlhjuckh^_j`blky\dhgljZp_ilb\Zomf_gvrblky\ujZ[hldZbZdlb\ghklvfm`kdbo]hjfhgh\\
ybqgbdZoqlhhljZablkygZm]j_\hckuibbjhkl_g_`_eZl_evguo\hehkDjhf_lh]hwlhihfh`_l
aZlhjfhablvh[jZah\Zgb_gh\uodbklbkgbabl\_jhylghklvaZ[he_lvjZdhfwg^hf_ljbyGZihfgbf
qlh`_gsbgudhlhjufwkljh]_gijhlb\hihdZaZgbaaZij_^jZkiheh`_gghklbdljhf[hamfh]ml
ijbf_gylvdhgljZp_ipbx[_awkljh]_gZgZijbf_j]hjfhgZevgmxkibjZevbebbfieZglZlghhgbd
kh`Ze_gbxg_\ebyxlgZfm`kdb_]hjfhgu
AZ^mfZcl_kvohlbl_eb\ubf_lv^_l_c?keb^Zlhemqr_g_hldeZ^u\Zlv[_j_f_gghklvgZihlhf
Fgh]bf`_gsbgZfkkbg^jhfhfihebdbklhaZybqgbdh\ KIDY\flj_[m_lkyihfhsvqlh[u
aZ[_j_f_g_lvbwlh^he]bcijhp_kku^he`gu[ulv]hlh\udwlhfm
FbhfufZldZkfyqbdZfb
Ijbihke_^g_f\babl_d]bg_dheh]m\Zfkhh[sbebg_ijbylgmxgh\hklv"Mfgh]bo`_gsbg\fZld_
_klv^h[jhdZq_kl\_ggu_himohebfbhfuG_lgbq_]hm^b\bl_evgh]h\lhfqlh\ZfklZehg_ih
k_[_dh]^Z\umkeurZebkeh\hhimohevGhfh`_l_mkihdhblvkyHldbgvl_kv\]bg_dheh]bq_kdhf
dj_ke_b^urbl_]em[hdhFbhfuwlh^h[ju_himohebdhlhju_h[jZamxlkybafur_qghcldZgb
kl_ghdfZldbHgbg_k\yaZgukjZdhfHgbbk_cqZkbfg_y\eyxlkybgbdh]^Zg_i_j_jh^ylky\
aehdZq_kl\_ggmxhimohevQZklh\jZqbgZau\Zxlfbhfufur_qgufbmaeZfbqlh[u
ijh^_fhgkljbjh\ZlvjZagbpmf_`^m^h[jufbbaeufbhimoheyfb
Fbhfukhklhylbade_lhd]eZ^dhcfmkdmeZlmjudhlhjhcfug_fh`_fmijZ\eylv lZd`_dZdb
fmkdmeZlmjhclheklhcdbrdbbeb`_em^dZ\fHimohebh[uqghdjm]eu_q_flhihoh`b_gZj_abgh\u_
fyqbdb?keb[ui_j_^\ZfbgZklhe_e_`ZeZfbhfZb\ujZaj_aZeb__gh`hfihiheZflhm\b^_eb
[uqlh\gmljbhgZ[_eZyZg_djZkgZydZd\u\_jhylgh^mfZebWlhihdZ`_lkyg_\_jhylgufgh
fbhfugZihfbgZxl`_fqm`bgudhlhju_jZklml\jZdmrdZogZ^g_fhjy
Fbhfufh]mlihy\eylvky\jZaguoqZklyofZldbdZdgZ\gmlj_gg_ckl_gd_lZdbkgZjm`bM
g_dhlhjuo`_gsbgh[jZam_lkylhevdhh^gZfbhfZghg_j_^dhbodhebq_kl\h^hklb]Z_lr_klbk_fb
Hgbfh]ml[ulvkh\k_fdjhohlgufbgh\om^r_fkemqZ_hdZau\ZxlkyjZaf_jhfk]j_cinjmlH^gb
fbhfuhq_gv[ukljh^hklb]ZxlagZqbl_evgh]h^bZf_ljZ^jm]b_\ujZklZxl^hkZglbf_ljZbgZwlhf
hklZgZ\eb\ZxlkyZlj_lvbb\h\k_bkq_aZxlkZfbihk_[_
Fbhfu^hklZlhqghjZkijhkljZg_ggh_y\e_gb_m`_gsbgg_^hklb]rbodebfZdkZDZdbfgh]h_
^jm]h_\gZr_ciheh\hckn_j_hgbj_Z]bjmxlgZ]hjfhgwkljh]_gihwlhfmihy\eyxlkyihke_
iheh\h]hkhaj_\Zgbybbkq_aZxlkf_ghiZmahcIh^h[gu_fur_qgu_maeuh[gZjm`b\ZxlmdZ`^hc
q_l\_jlhc`_gsbgu_jhylghwlhlihdZaZl_evaZgb`_gijhklhfbhfuaZqZklmxlZdb_djhohlgu_
qlhbogbdlhg_aZf_qZ_lIhkdhevdmwlbhimoheb[_ahiZkgu\jZqbg_bsmlboki_pbZevghebrv^ey
lh]hqlh[um^hklh\_jblvky_klveb\fZld_bebg_lIhdZhgbg_f_rZxlkgbfbfh`ghij_djZkgh
`blv
DZdijZ\beh\hagbdgh\_gb_fur_qguomaeh\g_khijh\h`^Z_lkykbfilhfZfbgh_kebhgbjZklml\
�k_j_^bg_pbdeZ^eywlh]haZ[he_\Zgbyg_oZjZdl_jguZb[hebg_y\eyxlkylbibqgufijbagZdhf
ohlyg_dhlhju_`_gsbguhsmsZxl^Z\ysb_[heb\gbam`b\hlZ_kebfbhfZdjmigZyBkdexq_gb_
g_djhahimohebdh]^ZgZjmrZ_lkyijblhddjh\bdfbhf_bhgZgZqbgZ_lhlfbjZlvlZdhf
kemqZ_\hafh`gukbevgu_[hebqlhfh`_lgZim]Zlvhkh[_ggh_kebwlhijhbkoh^bl\h\j_fy
[_j_f_gghklbGhwlhg_hiZkgh
?keb\uij_^klZ\bl_k_[_fZldmkr_klvxk_fvxmiehlg_gbyfb\_ebqbghckl_ggbkgucfyqbdlh
e_]dhihcf_l_qlhfbhfufh]mlklZlvijbqbghcg_dhlhjuoijh[e_fGZijbf_jhgbfh]ml
k^Z\eb\Zlvfhq_\hcimaujvgZoh^ysbckyijyfhi_j_^fZldhcqlh\uah\_lihklhyggmxihlj_[ghklv
\fhq_bkimkdZgbbBgh]^ZgZ[ex^Z_lky\a^mlb_`b\hlZbhg\ujZklZ_l^hlZdhckl_i_gbqlh
dZ`_lky[m^lh\ugZjZgg_fkjhd_[_j_f_gghklb
j_^dbokemqZyofbhfuf_rZxlaZ[_j_f_g_lvLZdhgby\eyxlkyijbqbghc[_kieh^bym\b
`_gsbgKeh`ghkdZaZlvqlhdhgdj_lghij_iylkl\m_l[_j_f_gghklbijbfbhfZoghihoh`_^_eh\
bojZkiheh`_gbbZg_\jZaf_jZoHimohebgZoh^ysb_ky\ihehklbfZldbf_rZxlaZdj_iblvky
hieh^hl\hj_gghcycp_de_ld_Djhf_lh]hhgbfh]mlaZdmihjblvhl\_jklbyfZlhqguoljm[baaZq_]h
ki_jfZlhahb^Zfg_m^Z_lky^h[jZlvky^hycp_de_ldbdhlhjZykg_l_ji_gb_fh`b^Z_ldZ\Ze_jZ
qlh[ukeblvkykgbf\h_^bgh?keb_klvih^haj_gb_qlhfbhfZy\ey_lkyijbqbghc[_kieh^by__
fh`ghm^Zeblvghg_ba\_klghgZkdhevdhiheh`bl_evguf[m^_lj_amevlZl
Qlh_s_g_ihgylg__lZdwlhlhdZdfbhfu\ebyxlgZ[_j_f_gghklv_keblZ\k_`_gZklmiZ_l
HiylvlZdbihoh`_qlhbf_gghfbhfujZklmsb_\ihehklbfZldbkha^Zxl[hevrbgkl\hijh[e_f
g_dhlhjuobkke_^h\Zgbyo[uehh[gZjm`_ghqlhijbkms_kl\h\ZgbblZdbohimohe_cjbkd
�kihglZggh]hZ[hjlZm\_ebqb\ZekygZ\bjm]h]hhljbpZl_evgh]h\ebygbygZ[_j_f_gghklv
\uy\e_ghg_[uehdjhf_lh]hqlhdd_kZj_\mk_q_gbxijb[_]ZxlqZs__kebfbhfZjZkiheh`_gZ\
r_cd_fZldblh_klvij_iylkl\m_lijh^\b`_gbxj_[_gdZihjh^h\ufimlyfLZdbfh[jZahfijb
fbhfZog_l\_kdboijbqbg^eyhi_jZpbbi_j_^l_fdZd`_gsbgZj_rbljh^blvj_[_gdZ
Jhklfbhfufh`ghij_^hl\jZlblvghdZd"KZfh_ijhklh_j_r_gb_\hkihevah\Zlvky
^he]hb]jZxsbfbdhgljZp_ilb\ZfbgZhkgh\_]_klZ]_gZgZijbf_jijhlb\haZqZlhqgufbfieZglZlhf
beb]hjfhgZevghckibjZevx?keb\ukljZ^Z_l_hlh[bevguodjh\hl_q_gbclh]hjfhgZevgZy
dhgljZp_ipbyfh`_lihfhqvbkwlbfKj_^kl\ZkfZehc^hahcwkljh]_gZlh`_g_kihkh[kl\mxljhklm
fbhfihwlhfm\ufh`_l_\u[jZlvbo_keb\Zfhgb[hevr_gjZ\ylky
[hevrbgkl\_kemqZ_fbhfu\fZld_q_flhgZihfbgZxl\_kgmrdbbofh`_l[ulvfgh]hbebfZeh
hgbfh]ml[ulv[hevrbfbbebfZe_gvdbfbbhgbg_ijbqbgyxlg_m^h[kl\Bog_m^Zeyxllhevdh
ihlhfmqlhhgbihy\bebkvBihfgbl_fbhfugbdh]^Zg_i_j_jZklZxl\jZd
;he_ag_ggZy\mev\Zg_h[tykgbfu_[heb\iheh\uohj]ZgZo
ukljZ^Z_l_hl[he_c\iheh\uohj]ZgZogh\jZqg_fh`_lgZclbijbqbgm"Qlh`g_kZfh_j_^dh_
y\e_gb_bihdZ^hdhgpZg_h[tykg_ggh_;hebj_Zevguwlhfh`ghkdZaZlvkm\_j_gghklvxHgb
f_rZxl\ih\k_^g_\ghc`bagbbg_^ZxlgZkeZ`^Zlvkyk_dkhfGhhldm^Zhgb[_jmlky"GZ
k_]h^gyrgbc^_gvihagZgby\wlhch[eZklbhq_gvh]jZgbq_ggu?keb]h\hjblv\h[s_fkms_kl\m_l
fgh]hijbqbgihdhlhjuf\hagbdZxl[heb\iheh\uohj]ZgZo=jb[dbb\k_\hafh`gu_^jm]b_
g_^hfh]Zgby\uau\Zxl[he_ag_ggu_hsms_gbybam^ZaZ[he_\Zgbyi_j_^Zxsb_kyiheh\ufiml_f
fh]mlijb\h^blvd[heyfijbk_dk_Bgh]^Z\hkiZeyxlky[Zjlhebgh\u`_e_auqlhkhijh\h`^Z_lky
^he]h
M\k_owlbokhklhygbc_klvh[sZyq_jlZbofh`gh^bZ]ghklbjh\Zlv?keb\uh[jZlbl_kvd\jZqmk
`Zeh[ZfbgZ[hebhg\Zkhkfhljblbh[gZjm`blboijbqbgmkihfhsvxZgZebah\bbkke_^h\Zgbc
G_lgbq_]hkljZggh]h\lhfqlhijbqZkluoh[hklj_gbyo]_gblZevgh]h]_ji_kZm\Zk[heyliheh\u_
hj]Zgu
GhdZd[ulv_keb\jZqbs_lbs_lbgbq_]hgZclbg_fh`_l"
lZdbokemqZyoijbf_gy_lkyl_jfbg\mev\h^bgbylhjZy_]hqZklv^bgbyijhbkoh^blhl
]j_q_kdh]hkeh\ZbhagZqZ_l[hevmev\h^bgbylZdbfh[jZahfwlh[heb\\mev\_
i_j\mxhq_j_^vih^q_jdg_fqlh[hebijb\mev\h^bgbbZ[khexlghgZklhysb_imklv^Z`_\jZqbb
g_gZoh^yldhgdj_lguoijbqbgFgh]b_`_gsbgukljZ^Zxsb_\mev\h^bgb_cqm\kl\mxlqlhbog_
\hkijbgbfZxl\k_jv_aihkdhevdmijbqbgZbog_^hfh]Zgbyg_ba\_klgZhafh`ghhgbijhreb\k_
\hafh`gu_h[ke_^h\Zgbyh[jZsZebkvdh^ghfm\jZqmaZ^jm]bfghls_lghHagZqZ_lebwlhqlh
[heb\ufure_ggu_"G_lhgbgZklhysb_Fu\hkijbgbfZ_f\Zk\k_jv_a
mev\h^bgbyfh`_lijhy\eylvkyihjZaghfmhi_j\uogZ\_jgydZkms_kl\m_lg_kdhevdh
g_ba\_klguogZmd_khklhygbcdhlhju_khijh\h`^Zxlky[heyfb\\mev\_ghihkdhevdmfuhgbo
ijZdlbq_kdbgbq_]hg_agZ_f\k_hgbh[t_^bg_guih^h[sbfihgylb_f\mev\h^bgbyh\lhjuo
fuij_^iheZ]Z_fqlhex[h_[he_ag_ggh_khklhygb_mjZaguoex^_cfh`_lijhy\eylvky\\b^_
jZaguokbfilhfh\
DkqZklvxf_^bpbgZg_klhblgZf_kl_ihke_lh]hdZdmq_gu_ijh\_^mlbkke_^h\Zgbyihk\ys_ggu_
\mev\h^bgbb[m^_lhq_gvbgl_j_kghmagZlvboj_amevlZlu
GZijbf_j\Kj_^g_\_dh\v_ex^b\_jbebqlhbklhqgbd\k_oaZ[he_\Zgbc^bk[ZeZgk`b^dhklb\
hj]Zgbaf_bqlhdjh\himkdZgb_ij_djZkgZyb^_ybqm^h^_ckl\_ggh_kj_^kl\hijhlb\q_]hm]h^gh
hl^_ij_kkbb^hjZdh\uoaZ[he_\Zgbc\f
?s_kh\k_fg_^Z\gh\jZqbkqblZebqlhijbqbguya\_gghc[he_agbwlhklj_kkbaehmihlj_[e_gb_
dhn_^Zb\p_ehfg_ijZ\bevguch[jZa`bagbH^gZdh\bgh\gbp_caZ[he_\ZgbyhdZaZeZkv[Zdl_jby
+HOLFREDFWHUS\ORUL
LZdZy`_kblmZpbyfh`_l[ulvbk\mev\h^bgb_cY\ey_lkyebwlhg_\jheh]bq_kdbfaZ[he_\Zgb_f":
fh`_l\k_^_eh\[Zdl_jbZevghcbeb\bjmkghcbgn_dpbb"Beb[hebwlhj_ZdpbygZdZdb_gb[m^v
e_dZjkl\Z"M\b^bf
mev\h^bgbykhijh\h`^Z_lkykihglZggufb`]mqbfb[heyfb\iheh\uohj]ZgZo\lhfqbke_
Zeeh^bgb_cb]bi_jZe]_ab_c:eeh^bgbyhagZqZ_lqlhklbfmeypbydhlhjZyh[uqghg_ijbqbgy_l
�[hebgZijbf_jgZ`Zlb_bebijbdhkgh\_gb_\g_aZighklZgh\blky[he_ag_gghchklZlhqgh
^hljhgmlvkyiZevp_f^hiheh\uohj]Zgh\b\hagbdZ_l`]mqZy[hevIjbjZaebqguoih\j_`^_gbyo
_kl_kl\_gghh`b^ZlvqlhihjZ`_ggh_f_klh[m^_l[he_lvH^gZdhfug_m\_j_guqlhijb
\mev\h^bgbbbf_xlkyih\j_`^_gbyiheh\uohj]Zgh\=bi_jZe]_abyhagZqZ_lqlhklbfmeypby
dhlhjZyh[uqghijbqbgy_l[hevhsmsZ_lky_s_[hevg__LZde_]dbcmdheb]hedhcdhlhjuc\u\
ghjf_e_]dhi_j_ghkbl_fh`_lkijh\hpbjh\Zlvkbevgu_[hebB]bi_jZe]_abybZeeh^bgbybf_xl
g_\jheh]bq_kdmxijbjh^mLh_klv[he_ag_ggu_kb]gZeuihklmiZxlhli_jbn_jbq_kdbog_j\guo
hdhgqZgbcl_odhlhju_gZoh^ylkyaZij_^_eZfbfha]Zbiha\hghqgbdZ
@]mqb_g_\jheh]bq_kdb_[hebqZkluckbfilhf\mev\h^bgbbgh[hebfh]mlghkblvb^jm]hc
:_kebijbqbgujZagu_lhbke_^kl\byfh]mljZaebqZlvkylhjhc\Z`gucfhf_glex^b\
ijbgpbi_\hkijbgbfZxl[hevihjZaghfmWlhdZkZ_lkyex[h]h\b^Z[hebg_lhevdh\\mev\_
G_dhlhju_gZijbf_jijb\mev\h^bgbb`ZemxlkygZam^b^mfZxlqlhhg\ua\Zgijbqbghck
dhlhjhchgbjZgvr_klZedb\ZebkvgZijbf_j]jb[dh\hcbgn_dpb_cj_amevlZl_`_gsbgZfh`_l
ihklhygghe_qblvkyhl]jb[dh\ohlyl_gb\q_fg_ih\bggu
EhdZebaZpby[he_clh`_fh`_ljZaebqZlvkyMg_dhlhjuo[hebl\ky\mev\Zlh_klvb\oh^\h
\eZ]Zebs_bdeblhjbh[eZklv\hdjm]iheh\uo]m[WlhgZau\Z_lkyh[s_c\mev\h^bgb_cbh[uqgh
\klj_qZ_lkym`_gsbgihklZjr_H^gZdh[hevrbgkl\h`Zem_lkygZ[heb\dZdhflhhij_^_e_gghf
f_kl_WlhehdZebah\ZggZy\mev\h^bgbydhlhjZyqZs_\klj_qZ_lkykj_^bfheh^uo`_gsbg;heb\
jZchg_deblhjZbebijyfh\ij_^^\_jbb\eZ]ZebsZgZb[he__jZkijhkljZg_gubihwlhfmhgb
ihemqbebkh[kl\_ggu_gZa\Zgbydeblhjh^bgbyb\_klb[meh^bgby
mev\h^bgbyZhkh[_ggh\_klb[meh^bgbyjZgvr_[ueZba\_klgZdZd\_klb[meblu\hafh`gh
keurZebwlhll_jfbgDh]^Z\f_^bpbg_dZdh_gb[m^vgZa\Zgb_aZdZgqb\Z_lkygZblj_qvb^_lh
\hkiZe_gbbGZijbf_j\Z]bgblwlh\hkiZe_gb_\eZ]ZebsZIhkdhevdmgbdlhg_kfh]^hdZaZlvqlh
ijb\mev\h^bgbb\iheh\uohj]ZgZoijbkmlkl\m_l\hkiZe_gb_ki_pbZebkluj_rbebhldZaZlvkyhl
keh\Z\_klb[meblIjZ\bevg__gZau\Zlvwlhkhklhygb_\mev\h^bgb_cbebijhklh[heyfb\\mev\_
BlZdoZjZdl_j[he_cfh`_ljZaebqZlvkyH^gb`_gsbgu`ZemxlkygZkijh\hpbjh\Zggu_[heb
lh]^ZdZdm^jm]bohgbkihglZggu_DdZl_]hjbbkijh\hpbjh\ZgguoqZklhijbgZ^e_`Zl
g_\jheh]bq_kdb_[heb ]bi_jZe]_abybebZeeh^bgby\fIh^keh\hfkijh\hpbjh\Zggu_ihgbfZ_lky
qlhhgb\hagbdZxlijbg_ihkj_^kl\_gghfdhglZdl_kiheh\ufbhj]ZgZfbijb_a^_gZ\_ehkbi_^_
iheh\hfZdl_bkihevah\ZgbblZfihgZijbdhkgh\_gbbddeblhjmH[uqgh\k_wlb^_ckl\byg_
\uau\Zxl[he_cghijb\mev\h^bgbbdZjlbgZbgZyG_dhlhju_`_gsbgugZklhevdhqm\kl\bl_evgu
qlh^Z`_k\h[h^gZyh^_`^Zbebgb`g__[_ev_fh]ml\ua\Zlv[hevQlh[uhij_^_eblvkljZ^Z_leb
`_gsbgZhlkijh\hpbjh\Zgguo[he_c\jZqgZ^Z\eb\Z_l\ZlghciZehqdhcgZ[he_ag_ggucmqZklhd
gZijbf_jgZij_^^\_jb_\eZ]ZebsZ
KihglZggu_[hebihy\eyxlky\g_aZigh[_aijbdhkgh\_gbydq_fmeb[hH[uqghhgbhsmsZxlky
dZd``_gb_hafh`ghlZd`_khq_lZgb_kijh\hpbjh\ZgguobkihglZgguo[he_cH^gbfiZpb_gldZf
dZ`_lkyqlh\mev\Zihklhyggh\hkiZe_gZ^jm]bo`_[heb[_kihdhyl\j_fyhl\j_f_gbIjb
ehdZebah\Zgghc\mev\h^bgbbqZs_[u\Zxlkijh\hpbjh\Zggu_[hebZh[sZyqZs_oZjZdl_jbam_lky
kihglZggufb[heyfbb[heyfb\ua\ZggufbdhglZdlhfkh^_`^hc
F_^bdbg_h[gZjm`beb\aZbfhk\yabf_`^m\mev\h^bgb_cb^jm]bfbaZ[he_\Zgbyfbiheh\uo
hj]Zgh\gZijbf_j\_g_jbq_kdbfbL_fg_f_g__rbjhdhjZkijhkljZg_gZl_hjbyhlhfqlh
kms_kl\m_l\aZbfhk\yavf_`^m\mev\h^bgb_cbqZklufe_q_gb_f]jb[dh\uoaZ[he_\ZgbcWlhg_
hagZqZ_lqlhihke_e_q_gbyh[yaZl_evghgZqg_lky\mev\h^bgbyDZdfum`_mihfbgZebfgh]b_
kqblZxlqlh[heb\\mev\_\ua\Zgu]jb[dZfbihwlhfmbkihevamxlkj_^kl\Zijhlb\]jb[dh\qlh[u
ba[Z\blvkyhl[he_ag_gguohsms_gbcLZdbfh[jZahfkeh`ghhij_^_eblvwlhe_q_gb_ijhlb\
]jb[dh\\ua\Zeh[he_ag_ggu_hsms_gbybebgZijhlb\baaZ[he_ag_gguohsms_gbc`_gsbgZ
gZqZeZe_qblvkyhl]jb[dh\
H^ghbkke_^h\Zgb_^_ckl\bl_evghih^l\_j^beh\aZbfhk\yavf_`^mqZklufe_q_gb_fhl]jb[dh\b
\mev\h^bgb_cghlhevdhgZfurZolZdqlhijbclbgZ_]hhkgh\_ddZdbfeb[haZdexq_gbyf
Zeeh^bgbyDjhf_lh]h[he_ag_ggu_mqZkldbklZeb[he__qm\kl\bl_evgufbqbkehg_j\guo
hdhgqZgbckihkh[guo\hkijbgbfZlv[hev\hajhkehHibjZykvgZj_amevlZlubkke_^h\Zgbyfh`gh
ml\_j`^Zlvqlhih\lhjyxsb_ky]jb[dh\u_aZ[he_\Zgbyih\ebyebgZkihkh[ghklvfur_c
qm\kl\h\Zlv[hev
�jm]b_bkke_^h\Zgbyh[gZjm`bebbaf_g_gb_g_j\ghcj_]meypbbm`_gsbgk\mev\h^bgb_cIhoh`_
mg_dhlhjuobagbom\_ebqbehkvdhebq_kl\hqm\kl\bl_evguod[hebg_j\guohdhgqZgbcQ_f
\ua\ZgulZdb_baf_g_gbyg_ba\_klgh
Kbg^jhflj_\h`guo^Zf"
?keb\uqblZebh\mev\h^bgbb\kj_^kl\ZofZkkh\hcbgnhjfZpbblhgZ\_jgydZh[jZlbeb\gbfZgb_
qlhk_cqZk[hevrh_\gbfZgb_m^_ey_lkyikboheh]bq_kdhfmZki_dlmaZ[he_\ZgbyFgh]b_e_qZsb_
\jZqbhkh[_gghk_dkheh]blh`_^_eZxlgZwlhfZdp_gl\jZ[hl_kiZpb_gldZfbhafh`ghebqlh
[heb\\mev\_\hagbdZxlm`_gsbgaZgbfZxsbokyk_dkhfijhlb\k\h_]h`_eZgby"hafh`gheb
qlhhlwlh]haZ[he_\ZgbykljZ^ZxlijZ\bevgu_^_\hqdbbebl_mdh]h\ijhrehf[ueg_m^Zqguc
[he_ag_gguck_dkmZevguchiul":dZdgZkq_ll_odlhih^\_j]kyk_dkmZevghfmgZkbebx"k_wlb
\hijhkuijboh^ylgZmf\k\yabkg_h[tykgbfufb[heyfb\\mev\_ghbf_xlebhgbih^kh[hc
hkgh\Zgb_"
Hq_gve_]dhgZ\_kblvyjeudikboheh]bq_kdZyijh[e_fZgZex[h_khklhygb_^eydhlhjh]h\jZqb
g_kihkh[gugZclbnbabq_kdmxijbqbgmH^gZdhkwlbfgZ^h[ulvhklhjh`g__hkh[_gghkihgylb_f
ijZ\bevgZy^_\hqdZ\_^vfh`_lkeh`blvkyhrb[hqgh_ij_^klZ\e_gb_[m^lh`_gsbgZkZfZ
\_jg____oZjZdl_jbih\_^_gb_\f\bgh\ZlZ\gZebqbb[he_cIhemqZ_lky_keb`_gsbgZmfgZb
hl\_lkl\_ggZwlhbijb\_ehdl_e_kgufg_^hfh]ZgbyfLZdZylhqdZaj_gbyg_dhgkljmdlb\gZL_fg_
f_g__gm`ghijbagZlvqlhikboheh]bq_kdb_ijh[e_fufh]mlklZlvijbqbghcnbabq_kdbo
kbfilhfh\gh\bgblv\wlhf`_gsbgmg_evay
FuagZ_fqlh[hevbikbobq_kdh_khklhygb_\aZbfhk\yaZguMq_eh\_dZbkiulu\Zxs_]h[hev
\ujZ[Zlu\Z_lkykhhl\_lkl\mxs__ih\_^_gb_hgihklhygghgZijy`_gbaaZq_]hi_j\hgZqZevgZy
ijh[e_fZfh`_lh[hkljblvkyH[jZam_lkyaZfdgmlucdjm]H`b^Zy[he_ag_ggh]hiheh\h]hZdlZ
`_gsbgZfh`_l[_kkhagZl_evghgZijy]Zlv\eZ]Zebs_qlh[uaZsblblvk_[ykhhl\_lkl\_gghiheh\hc
ZdlklZg_l_s_[he_ag_gg__
Rbjhdhba\_klghblhqlhfha]klZgh\blkyqm\kl\bl_evg__dgh\uf[he_ag_ggufbfimevkZf_keb
q_eh\_ddZdh_lh\j_fy\ugm`^_g`blvk[hevx;hevihjh`^Z_l[hev
h[hbokemqZyol_ogbdZjZkkeZ[e_gbybikbohl_jZibyihfh]ZxljZahj\Zlvihjhqgucdjm]B\k_`_
g_evayml\_j`^Zlvqlh\mev\h^bgbybagZqZevghbf__likbobq_kdb_dhjgb
GZkdhevdhgZfba\_klghg_kms_kl\m_lbkke_^h\Zgbcdhlhju_ijh^_fhgkljbjh\Zeb[uq_ldmx
\aZbfhk\yavf_`^m\mev\h^bgb_cbk_dkmZevgufgZkbeb_fH^gZdh^eyg_dhlhjuo`_gsbgk
\mev\h^bgb_cg_]Zlb\guchiulfh`_l[ulvhkgh\hiheZ]ZxsbfnZdlhjhfijhq_fmq_gu_
dhlhju_kjZ\gb\Zebikboheh]bq_kdbcijhnbev`_gsbgk\mev\h^bgb_cb[_ag__ijbrebdjZaguf
j_amevlZlZfh^ghfbkke_^h\ZgbbmqZkl\h\Zeb`_gsbgk\mev\h^bgb_cbklhevdh`_[_a
dZdboeb[h`Zeh[;uehmklZgh\e_ghqlhkj_^b`_gsbgdhlhjuo[_kihdhbebdZdb_eb[hkljZob
\mev\h^bgby\klj_qZeZkvqZs_^jm]hfbkke_^h\Zgbb\dhlhjhfqbkehmqZklgbp[uehf_gvr_
jZaebqbc\boikboheh]bq_kdhfijhnbe_g_h[gZjm`behkvBlZd\hijhkhlhfbf__leb
fh`ghkljZ^Zlvhl\mev\h^bgbbg_bf_yikboheh]bq_kdboijh[e_fbeb[he_ag_ggh]hk_dkmZevgh]h
hiulZ
Ihkdhevdmg_ihgylghqlh`_\uau\Z_l\mev\h^bgbx\gZklhys__\j_fye_q_gb_fh`ghgZa\Zlv
wdki_jbf_glZevgufjZqbijh[mxljZagu_f_lh^udhlhju_ihfh]Zxlijb^jm]bo[he_\uo
kbg^jhfZo\gZ^_`^_qlhhgbkjZ[hlZxlb\wlhfkemqZ_I_j\uc\ZrrZ]gZclbdhfi_l_glgh]h
\wlhch[eZklb\jZqZIhfbfh]bg_dheh]h\g_dhlhju_l_jZi_\lulZd`_ki_pbZebabjmxlkygZ[heyo
\\mev\_
?kebijbqbgu\mev\h^bgbbikboheh]bq_kdb_lhohjhrhihfh]Zxlhl^_evgu_Zglb^_ij_kkZglub
ij_iZjZluijhlb\wibe_ikbbMg_dhlhjuo`_gsbgg_iehob_j_amevlZluihdZaZebe_dZjkl\Zijhlb\
g_\jZe]bq_kdbo[he_cDhfmlhfh`_lihfhqvwkljh]_ggZijbf_j\\b^_lZdh]hijhlb\haZqZlhqgh]h
kj_^kl\ZdZd\Z]bgZevgh_dhevphWkljh]_g\eby_lgZkebabklmxh[hehqdm\eZ]ZebsZbhgZ
mlhesZ_lkyH[_a[heb\Zxsbc]_evfh`ghbkihevah\Zlv\h\j_fyiheh\h]hZdlZ_kebg_kfhljygZ
kijh\hpbjh\Zggu_[hebaZgylvkyk_dkhf\k_`_ohq_lkyDjhf_f_^bdZf_glhaghcl_jZibbfh]ml
ihfhqvbnbabhl_jZibyZlZd`_ki_pbZevgu_mijZ`g_gbygZijZ\e_ggu_gZjZkkeZ[e_gb_furp
lZaZ
Mfgh]bo`_gsbgkljZ^Zxsbokijh\hpbjh\Zgghc\mev\h^bgb_chlf_qZxlkyb^jm]b_khklhygby
\uau\Z_fu_fur_qgufgZijy`_gb_fgZijbf_j[heb\r__bkibg_beb]heh\gu_[heb
H[sZyj_dhf_g^Zpbydhlhjmx\jZqb^ZxliZpb_gldZfk\mev\h^bgb_cg_^_eZlvlh]hqlh
\uau\Z_l[hev?keb\ubkiulu\Z_l_[hevijbiheh\hfZdl_\Z`ghqlh[u\ug_aZklZ\eyebk_[y
aZgbfZlvkyijhgbdZxsbfk_dkhf?keb\Zfohq_lkyk_dkZihijh[mcl_^jm]b_kihkh[udhlhju_g_
\uau\Zxl[hevkZfbbeb\f_kl_kiZjlg_jhfOhjhrbckh\_lfh`_l^Zlvk_dkheh]b[m^_l
a^hjh\h_keb\uhlijZ\bl_kvgZdhgkmevlZpbxkiZjlg_jhfDjhf_lh]hkhklhjh`ghklvx
bkihevamcl_iZjnxfbjh\Zggu_dhkf_lbq_kdb_kj_^kl\Z fuehdj_fu]_eb^ey^mrZ\f\h[eZklb
iheh\uohj]Zgh\lZddZdhgbfh]mlmkbeblv[heb
Z]bgbaf
Fgh]b_]h\hjylh\mev\h^bgbb\k\yabk\Z]bgbafhfijbdhlhjhf`_gsbgZg_hkhagZgghgZijy]Z_l
furpuhdjm`Zxsb_\oh^\h\eZ]Zebs_IjbqbghcdZdijZ\behy\ey_lkykljZoijhgbdgh\_gbyijb
k_dkmZevghfdhglZdl_bebijb]bg_dheh]bq_kdhfh[ke_^h\Zgbb@_gsbgu[hylkyihlhfmqlh
h`b^Zxl[hebb^bkdhfnhjlZLZdbfh[jZahf\Z]bgbafkihkh[_gijbqbgblvfZkkmg_m^h[kl\
f_rZyk_dkmZevghc`bagbaZljm^gyybkihevah\Zgb_lZfihgh\bijhoh`^_gb_f_^bpbgkdbo
hkfhljh\
Hl^_evgu_mq_gu_jZkkfZljb\Zxl\Z]bgbafdZdg_dhgljhebjm_fucfur_qguckiZafbaaZdhlhjh]h
\eZ]Zebs_km`Z_lkyghj\_`kdhfyaud_^Z`__klvihgylb_\Z]bgZevguckiZafdhlhjh_\oh^mm
f_^bdh\H^gZdhbkke_^h\Zl_eb\hhjm`b\rbkvZiiZjZlZfb^eybaf_j_gbyfur_qghcZdlb\ghklb
g_h[gZjm`beb^hdZaZl_evkl\lh]hqlhmiZpb_glhdk\Z]bgbafhf\hagbdZxlg_db_kiZafu
gZmqguodjm]Zokms_kl\mxljZagh]eZkbybihih\h^mlh]hdZdZy]jmiiZfurpgZijy]Z_lkyijb
\Z]bgbaf_
_klb[meh^bgbxg_\k_]^Zfh`ghhl^_eblvhl\Z]bgbafZihlhfmqlh\h[hbokemqZyog_j_^dh
hibku\Zxlkyihoh`b_kbfilhfu;hebehdZebamxlkyij_bfms_kl\_gghm\oh^Z\h\eZ]Zebs_b
hlebqZxlkyhl]em[hdbo[he_cijbih\j_`^_gbyor_cdbfZldb\_g_jbq_kdboaZ[he_\Zgbyobeb
kZfhklhyl_evgu_aZ[he_\Zgbydhlhju_qZklh\hagbdZxlh^gh\j_f_gghkeh`ghkdZaZlv
E_qZlhl\Z]bgbafZl_fb`_f_lh^Zfbqlhbhl\mev\h^bgbbDjhf_lh]h`_eZl_evgh\\h^blv\h
\eZ]Zebs_ki_pbZevgu_jZkrbjbl_ebjZaf_jdhlhjuoihkl_i_gghm\_ebqb\Z_lky;eZ]h^Zjywlhfm
kljZoijhgbdgh\_gbybkq_aZ_lf_kl_kjZkrbjbl_e_fijbf_gy_lky[he_mlheyxsbc]_evqlh[u
ijhp_^mjZg_[ueZ[he_ag_gghc?_fh`ghijh\h^blvkh\f_klghk]bg_dheh]hfk_dkheh]hfbeb
nbabhl_jZi_\lhf
Z]bgbafb\mev\h^bgbyqj_a\uqZcghg_ijbylgu_khklhygby\ebyxsb_gZm^h\e_l\hj_gghklv
`bagvxFgh]b_g_fh]mlghjfZevghaZgbfZlvkyk_dkhfbhlghr_gbykiZjlg_jhfihjhc
jZajmrZxlky@_gsbgu[_kihdhylkykfh]mlebhgbdh]^Zgb[m^vgZclbex[bfh]hbebjh^blv
j_[_gdZG_ijb^_lkyeb`blv\h^bghq_kl\_^hdhgpZk\hbo^g_c"HgbhsmsZxlk_[y
\lhjhkhjlgufbGbqmlvg_ihfh]Z_lblhqlhkh\j_f_ggZygZmdZlZdfZehagZ_lh[wlbokhklhygbyo
iZpb_gldZfdZ`_lkyqlh\f_^bpbgkdbomqj_`^_gbyobog_\hkijbgbfZxl\k_jv_aH^gZdh_klvb
ml_rbl_evgZygh\hklvm[hevrbgkl\ZjZghbebiha^ghhlf_qZ_lkymemqr_gb_Zfgh]b_
bae_qb\Zxlkyiheghklvxohly\mev\h^bgbyojhgbq_kdh_aZ[he_\Zgb_k^ebl_evgufl_q_gb_f
OeZfb^bha]hghj_ybbo^Zevgb_jh^kl\_ggbdb
dZdhflhba\uimkdh\l_e_i_j_^ZqbJZckdbchl_evh^bgbafm`qbgmqZklgbdh\aZy\beqlh
fh`_lgZ]eZahij_^_eblv_klvebm^_\mrdb\_g_jbq_kdh_aZ[he_\Zgb_bebg_lbihwlhfmhg
gbdh]^Zg_ihevam_lkyij_a_j\Zlb\hfFuhl^mrbihkf_yebkvBgl_j_kghqlhmg_]haZ\her_[gu_
kihkh[ghklblZdb_"Fh`_lhgihemqbe^biehfOh]\ZjlkZbebkhklhbl\jh^kl\_kd_fgb[m^vba
mqZklgbdh\^jm]h]hrhm;bl\uwdkljZk_gkh\"Gbh^bgh[uqgucq_eh\_dg_fh`_lm\b^_lvih
`_gsbg_ bebfm`qbg_\f_klvebmg__\_g_jbq_kdb_aZ[he_\ZgbyFgh]b_bhk_[_lhwlh]hg_agZxl
\q_fbdjh_lkydhj_gvijh[e_fuEx^b^mfZyqlha^hjh\uijh^he`ZxlaZgbfZlvky
g_aZsbs_ggufk_dkhfbjZkijhkljZgylvbgn_dpbx
�AZ[he_\Zgbyfbi_j_^Zxsbfbkyiheh\ufiml_f khdjZs_gghAIII@\ffh`ghaZjZablvkyijb
k_dkmZevghfdhglZdl_kbgnbpbjh\ZggufiZjlg_jhfBo\uau\ZxljZaebqgu_fbdjhhj]Zgbafu
[Zdl_jbb\bjmkubebiZjZablujy^_kemqZ_\aZjZ`_gb_ijhbkoh^bllhevdhq_j_a
�nbabheh]bq_kdb_`b^dhklblZdb_dZddjh\vbebki_jfZjm]b_bgn_dpbbfh`ghih^o\Zlblvbijb
dhglZdl_kebabkluoh[hehq_d?klvAIIIdhlhju_\klj_qZxlky^h\hevghqZklh^jm]b_`_^h\hevgh
j_^db\gZrborbjhlZo_jhylgh\l_q_gb_`bagb\ui_j_[he__l_h^gbfbebg_kdhevdbfbAIII
wlhfg_^hklZlhdZdlb\ghck_dkmZevghc`bagb
@_gkdZyk_dkmZevghklv^he]hZkkhpbbjh\ZeZkvkihahjhfb\bghcbgZAIIIkfhlj_ebih^l_f`_
�m]ehfhkboihjfZehdlhhldjulhijbagZ_lkyqlhkljZ^Z_lhlhkljhdhg_qguodhg^behfbeb
oeZfb^bhaZ
WlbaZ[he_\Zgby^hklZlhqghjZkijhkljZg_gub\j_f_gZfbhlgbohq_gvkeh`ghaZsblblvkyh^gZdhm
fgh]bohklZ_lkyqm\kl\hqlhke_^h\Zeh[uihj_`_\klmiZlv\kemqZcgu_k\yabwlhihfh]eh[u
ba[_`Zlvbgn_dpbb
FugZ^__fkyqlhijhqblZ\wlmdgb]mb[hevr_magZ\hAIII\uba[Z\bl_kvhlqm\kl\Zklu^Z
Ex^baZjZ`Zxlky\i_j\mxhq_j_^vihlhfmqlhg_mf_xlihevah\Zlvkyij_a_j\Zlb\hfZ\h\lhjmx
ihlhfmqlhbf[ZgZevghg_ih\_aehBwlhgbdZdg_dZkZ_lkybofhjZevgh]hh[ebdZDlhlhkibl
kkhlgyfbiZjlg_jh\[_aij_a_j\Zlb\Zbqm^_kgufh[jZahfhklZ_lkya^hjh\ufZmdh]hlh[ueZ
ijhq_f^hlh]hdZdihy\bebkvkh\j_f_ggu_f_^bdZf_gluij_`^_\k_]hZglb[bhlbdbg_dhlhju_
AIIIZkkhpbbjh\Zebkvg_lhevdhkhklu^hfHgbijbqbgyebk_jv_agu_kljZ^Zgbyb\om^r_f
kemqZ_aZdZgqb\Zebkvkf_jlvx=hghj_y^he]h[ueZjZkijhkljZg_gghcijbqbghcke_ihlum^_l_c
dhlhju_aZjZ`ZebkvhlfZl_j_c\h\j_fyjh^h\Wlhijhbkoh^behgZklhevdhqZklhqlh\k_f
feZ^_gpZf\Ghj\_]bbkjZamihke_jh`^_gbygZagZqZeb]eZagu_dZiebKm^yih^jZf_B[k_gZ
Ijb\b^_gbykbnbebk^h;;\_dZ[ueh[uqguf^_ehfMh^gh]hba__]_jh_\om^h`gbdZ
Hk\Zev^Zbgn_dpby\dhgp_dhgph\ihjZ`Z_lfha]bp_gljZevgmxg_j\gmxkbkl_fmK_]h^gyhl
kbnbebkZfh`ghbae_qblvkykihfhsvxi_gbpbeebgZijbq_f[hevgu_iheghklvx\ua^hjZ\eb\Zxl
]h^mdh]^Z^jZfZ\ureZ\k\_llZdhc\ZjbZgl[ueg_^hklmi_gFgh]b_kljZ^ZebbmfbjZeb
hlkbnbebkZdZdbHk\Zev^
G_kfhljygZijh]j_kk\f_^bpbg_AIII^hkboihjk_jv_agZyij_]jZ^ZgZimlbda^hjh\vxg_
�lhevdhhl^_evguoex^_cghbp_euogZpbcKo]h^h\dh]^ZKIBhlgye`bagvmlukyq
�fheh^uo]hfhk_dkmZeh\wlhaZ[he_\Zgb_ihklhygghgZkemomBg_[_aijbqbguKIBbeb
kbg^jhfijbh[j_l_ggh]hbffmggh]h^_nbpblZaZ[he_\Zgb_ijbdhlhjhfbffmgbl_llh_klv
aZsblZhj]ZgbafZijhlb\[Zdl_jbc\bjmkh\bijhqbo]Z^hkl_ci_j_klZ_ljZ[hlZlv:\bgh\_g\wlhf
&#x;&#x;&#x;&#x]h;&#x^m;&#xh;&#xl;&#xKI;°fbdjhhj]Zgbaf\bjmkbffmgh^_nbpblZq_eh\_dZ BQ\f]h^mhlKIBZmf_jebfeg
ex^_cgZk_]h^gyrgbc^_gvfeg`b\mlk\bjmkhfk_]hkgZqZeZwib^_fbbmf_jebfeg
?kebq_eh\_daZjZ`_gBQhlg_]hg_\hafh`ghba[Z\blvkyH^gZdh\Ghj\_]bbbgnbpbjh\Zggu_
ex^bihemqZxlgZklhevdhohjhr__e_q_gb_qlhfh]ml\_klbijZdlbq_kdbghjfZevguch[jZa`bagb
?kebe_qblvkyhkgh\Zl_evghhgb^Z`_g_[m^mlaZjZagufbKha^Zguf_^bdZf_gludhlhju_
dhgljhebjmxl\bjmkghdkh`Ze_gbxlhevdhiheh\bgZaZjZ`_gguoex^_c\fbj_bf__ldgbf
^hklmi
Ghj\_]bbgbBQgbkbnbebkg_jZkijhkljZg_guh^gZdhg_klhblk[jZku\Zlvbokhkq_lh\
]h^mBQbgn_dpby[ueZ^bZ]ghklbjh\ZgZmq_eh\_dZZ\]h^mmq_eh\_d
h[gZjm`bebkbnbebkWlhhq_gvfZehihkjZ\g_gbxk^jm]bfbAIIIdhlhju_fh`ghgZa\Zlvqmlv
ebg_gZjh^gufbaZ[he_\ZgbyfbBQbkbnbebk^bZ]ghklbjmxlkihfhsvxZgZebaZdjh\bgh
ihkdhevdmhgbhq_gvj_^dbj_]meyjgu_ijh\_jdbg_ijh\h^ylkyjZa\_qlhq_eh\_dijbgZ^e_`bld
khpbZevghc]jmii_dhlhjZyhkh[_gghih^\_j`_gZwlbfaZ[he_\Zgbyf
KZfh_jZkijhkljZg_ggh_\Ghj\_]bb[Zdl_jbZevgh_aZ[he_\Zgb_oeZfb^bha]h^m[ueh
ijh\_^_ghZgZebaZgZoeZfb^bbbagbo^Zebiheh`bl_evgucj_amevlZllh_klvp_euo
\bIheh`bl_evgucj_amevlZlhagZqZ_lqlh\hj]Zgbaf_[uebgZc^_guoeZfb^bbMih^jhkldh\b
fheh^_`b\\hajZkl_be_lwlhlihdZaZl_ev\ur_q_f\hklZevguo\hajZklguo]jmiiZo
\f_kl_\ayluoLZd\]jmii_e_lgbooeZfb^bb\uy\bebm\b^_\mr_db\bxghr_cZ
kj_^be_lgbom\b^_\mr_db\bfm`qbgIj_^iheZ]Z_lkyqlhj_Zevgu_pbnju_s_
\ur_lZddZdfgh]b_g_ijhoh^ylh[ke_^h\Zgb_
Bal_omdh]h\j_amevlZl_ZgZebaZh[gZjm`b\ZxlkyoeZfb^bb[hevrbgkl\hkhklZ\eyxl`_gsbgu
p_euo\bWlhg_hagZqZ_lqlhm`_gsbgoeZfb^bha\klj_qZ_lkyqZs_ijhklhhgbqZs_
ijh\_jyxlkyDZd\ufh]ebm\b^_lvbaij_^u^ms_]hZ[aZpZdh]^Zfm`qbgu\k_lZdbk^ZxlZgZeba
bf_gghmgbo\ur_ijhp_gliheh`bl_evguoj_amevlZlh\:ke_^h\Zl_evghihmebpZf]mey_l[hevr_
fZevqbdh\koeZfb^bhahfdhlhju_hg_fg_agZxlq_f^_\hq_d
ijh\_jdmgZoeZfb^bhabkhh[sbl_kebhdZ`_lkyaZjZ`_gZWlhg_^hklhcgh_ih\_^_gb_b
khfgbl_evgZykljZl_]byMq_eh\_dZ\iheg_fh`_l[ulvoeZfb^bha^Z`__kebmiZjlg_jZ
hljbpZl_evgucj_amevlZlJbkdaZjZablvkyijbdZ`^hfiheh\hfZdl_g_\bihwlhfmijh\_jblvky
^he`guh[ZiZjlg_jZMqZklgbdmJZckdh]hhl_eydhlhjucg_ijbagZ\Zeij_a_j\Zlb\uZaZh^ghb
fgh]bf^jm]bffm`qbgZfklhblbaf_gblvlZdlbdm
Ij_a_j\Zlb\\k_]^ZijZ\bevguc\u[hjijbk_dk_kgh\ufiZjlg_jhf^Z`__keb\uijh\_jbebkv
G_evay[ulvm\_j_ggufqlhiZjlg_jlZd`_mf_gdZdb\uGhbgh]^Zhij_a_j\Zlb\ZoaZ[u\Zxl
Gmqlhk^_eZghlh]hg_\_jg_rv?keb\uaZ[uebij_a_j\Zlb\lhh[yaZl_evghijh\_jvl_kv
�\Z[Zdl_jbZevguoaZ[he_\Zgbykoh`bkoeZfb^bhahfwlhfbdhieZafhab]hghj_yIj_a_j\Zlb\
ohjhrhaZsbsZ_lhl\k_o
=hghj_y\Ghj\_]bb\klj_qZ_lkyj_`_q_foeZfb^bha]h^m__^bZ]ghklbjh\Zebm
q_eh\_dLhevdhbagbo]_l_jhk_dkmZevgu_`_gsbgughkdZ`^uf]h^hfboaZjZ`Z_lky\k_
[hevr_
IjhfbdhieZafha\jZqbqZkl_gvdhaZ[u\ZxlHgkeh\ghfeZ^rbc[jZloeZfb^bhaZhq_gvihoh`gZ
g_]hbf__ll_`_kbfilhfubkdhj__\k_]hl_`_ihke_^kl\byghdgbffu_s_\_jg_fkyL_fg_
f_g__ZgZebagZfbdhieZafm^_eZxllhevdh_kebmq_eh\_dZihy\eyxlkykbfilhfuB^Z`_\wlhf
kemqZ_fgh]b_\jZqbg_ijh\_jyxliZpb_glh\gZfbdhieZafhaE_q_gb_ijbwlhfaZ[he_\Zgbbbgh_
q_fijboeZfb^bha_ihwlhfmhq_gv\Z`ghijZ\bevghihklZ\blv^bZ]gha?kebm\Zk_klvlbibqgu_
kbfilhfuZZgZebagZoeZfb^bxhljbpZl_evgucihijhkbl_k^_eZlvZgZebagZfbdhieZafm
Lbibqgu_kbfilhfuijboeZfb^bha_fbdhieZafha_b]hghj__baf_g_gb_oZjZdl_jZ\u^_e_gbc
[hevijbfhq_bkimkdZgbb^bkdhfnhjlbebam^\iheh\uohj]ZgZofhq_\hfdZgZe_bebZgmk_\
aZ\bkbfhklbhllh]h]^_h[hkgh\ZeZkv[Zdl_jbyWlbljbaZ[he_\ZgbyqZklhihjZ`Zxlr_cdmfZldb
dhlhjZy\blh]_\hkiZey_lkyWlhijb\h^bldlhfmqlhiheh\hcZdlklZgh\blkyg_ijbylgufb
[he_ag_ggufZmg_dhlhjuoihke_beb\h\j_fyg_]hbaaZ^Z\e_gbygZ\hkiZe_ggmxr_cdmfZldb
fh`_l[ulvg_[hevrh_djh\hl_q_gb_
k_]^Zklhblh[jZsZlv\gbfZgb_gZdjh\hl_q_gb_ba\eZ]ZebsZ_kebg_ba\_klgh\q_fijbqbgZ
hkh[_gghdh]^Zdjh\hl_q_gb_k\yaZghkiheh\ufZdlhfDhg_qghm\Zkfh]eZgZijbf_jgZqZlvky
f_gkljmZpbyghg_h`b^Zggh_djh\hl_q_gb_fh`_lh[tykgylvkyAIIIbeb^jm]bfaZ[he_\Zgb_flZd
qlhh[yaZl_evghijhdhgkmevlbjmcl_kvk\jZqhf
H^gZdhkbfilhfugZ[ex^Zxlkyg_m\k_oGZijZdlbd_lhevdhmiheh\bgufm`qbgb\k_]hebrvm
lj_lb\k_o`_gsbg[hevguooeZfb^bhahfbf_xlkykbfilhfuKlhev`_g_qZklhijhy\eyxlky
kbfilhfubijbfbdhieZafha_Zmg_dhlhjuobog_lbijb]hghj__Gh_kebbgn_dpbyg_ijbqbgy_l
g_m^h[kl\ihq_fmfu^he`gui_j_`b\ZlvbaaZg__be_qblvky"Gm\hi_j\uo[Zdl_jbZevgu_
aZ[he_\Zgbyhq_gvaZjZaguJbkdaZ[he_lvoeZfb^bhahfijbg_aZsbs_gghfiheh\hfZdl_khklZ\ey_l
\bh\lhjuo_klvhiZkghklvk_jv_aguoihke_^kl\bc
?keboeZfb^byffbdhieZaf_beb]hghdhddZf^Zlv\hexhgbijh[_jmlkyq_j_ar_cdmfZldb
ihk_eylky\fZld_bfZlhqguoljm[Zob\uah\mlhkljh_\hkiZe_gb_hj]Zgh\fZeh]hlZaZKqblZ_lky
qlh\\bkemqZ_\lZdh]h\hkiZe_gbyijbqbghckem`blg_\ue_q_ggucoeZfb^bhaHiZkghklv
_s_b\lhfqlh\hkiZe_gb_hklZ\blrjZfu\fZlhqguoljm[ZobhgbklZgmlg_ijhoh^bfufbbaaZ
q_]hjZah\v_lky[_kieh^b_Dlhfm`_\hafh`ghihy\e_gb_ojhgbq_kdbo[he_c
djh\hl_q_gb_ba\eZ]ZebsZ\ukhdZyl_fi_jZlmjZbh[bevgu_\u^_e_gby;hebh[uqghg_hlimkdZxl
bg_mf_gvrZxlkyZklZgh\ylkylhevdhkbevg__DlZdh]hjh^Z`Zeh[ZfgZ^hhlg_klbkvk_jv_aghb
kjhqghh[jZlblvkyd\jZqmbebiha\hgblv\Kdhjmxihfhsv
Gh\iheg_\hafh`ghqlhbgn_dpbyhj]Zgh\fZeh]hlZaZijhc^_l[_kkbfilhfghqlhh[gZjm`blky
lhevdhq_j_ag_kdhevdhe_lijbh[ke_^h\Zgbbihih\h^m[_kieh^byBwlhdklZlb_s_h^gZijbqbgZ
j_]meyjghijh\_jylvkyihke_kf_guk_dkmZevgh]hiZjlg_jZ
HloeZfb^bhaZfbdhieZafhaZb]hghj_bihfh]ZxlZglb[bhlbdblZddZdwlh[Zdl_jbZevgu_
aZ[he_\ZgbyK_]h^gy[hevrbgkl\hiZpb_glh\bae_qb\Zxlky[_adZdboeb[hihke_^kl\bcH^gZdh
\uau\Z_lhiZk_gbylhqlhmfbdjh[h\\ujZ[Zlu\Z_lkymklhcqb\hklvdij_iZjZlZfhkh[_gghm
fbdhieZafub]hghdhddZBgufbkeh\Zfb[Zdl_jbbklZgh\ylkyg_\hkijbbfqb\ufbdg_dhlhjuf
Zglb[bhlbdZfblj_[mxlky[he__kbevgu_ij_iZjZluqlh[uih[_^blv[he_agvLZdqlhgZbemqrbc
\ZjbZglba[_`Zlvbgn_dpbbkihfhsvxij_a_j\Zlb\Z
Kms_kl\mxl_s_[he__jZkijhkljZg_ggu_AIIIq_foeZfb^bha\bjmkgu_bgn_dpbb
]_gblZevguc]_ji_kb\bjmkiZibeehfuq_eh\_dZ IQ\fBa\_klgh[he__jZagh\b^ghkl_cIQ
�BaaZg_dhlhjuoihy\eyxlky]_gblZevgu_dhg^behfu [hjh^Z\dbgZiheh\uohj]ZgZo\fjm]b_
ih\urZxljbkdaZ[he_lvjZdhfr_cdbfZldb=_ji_k\k_fba\_kl_ghlg_]h[u\Z_lijhklm^ZgZ
]m[Zo\\b^_fZe_gvdboimaujvdh\gZiheg_gguo`b^dhklvx
AZjZ`_gb_]_gblZevguf]_ji_khfbIQijhbkoh^blijbdhglZdl_khkebabklhch[hehqdhciZjlg_jZ
G_ba\_klghkdhevdhq_eh\_dbgnbpbjh\Zguwlbfb\bjmkZfbghh[Zqj_a\uqZcghjZkijhkljZg_gu
ijbq_f^h\hevghqZklhex^bg_aZf_qZxlqlhkZfbaZjZ`_gu
Lhqlhkbfilhfubgn_dpbbijhy\eyxlky^Ze_dhg_\k_]^Zhkeh`gy_laZsblmhl\bjmkh\Dlhfm`_
ij_a_j\Zlb\g_]ZjZglbjm_l[_ahiZkghklb?kebgZijbf_jmfm`qbgu]_ji_kbeb[hjh^Z\dbgZ
hkgh\Zgbbqe_gZiZjlg_jrZfh`_laZjZablvky^Z`_bkihevamyij_a_j\Zlb\HgijhklhgZijhklhg_
ihdju\Z_laZjZagucmqZklhddh`b
Ijhlb\IQfh`ghk^_eZlvijb\b\dmfgh]b_\ZdpbguaZsbsZxldZdhl\bjmkZ\uau\Zxs_]h
[hjh^Z\dblZdbhl\bjmkZ\uau\Zxs_]hjZdr_cdbfZldb
?keb\Zk[_kihdhyl[hjh^Z\dbbofh`ghaZfhjhablvbebijb`_qvjZaebqgufbe_dZjkl\_ggufb
ij_iZjZlZfbbhgbbkq_agmlE_q_gb_lhqghlZdh_`_dZdbijb[hjh^Z\dZoihy\b\rbokygZgh]Zo
ihke_^mrZ\[Zkk_cg_;hjh^Z\dbgZiheh\uohj]ZgZog_hiZkgubg_bf_xlhlghr_gbydjZdm?]h
\uau\Zxl^jm]b_lbiuIQ
IZibeehfZ\bjmkh[uqghijhoh^blkZf\f_kl_k[hjh^Z\dZfbohlymg_dhlhjuohgb\hagbdZxlkgh\Z
�bkgh\ZHl]_ji_kZh^gZdhg_\hafh`ghba[Z\blvkyhklZlhqghaZjZablvkyh^bgjZaqlh[u\bjmk
ihk_ebeky\hj]Zgbaf_gZ\kxhklZ\rmxky`bagv;hevrmxqZklv\j_f_gbhgg_Zdlb\_ggh
\hafh`guh[hklj_gbyijbdhlhjuo\Zfihfh]mllZ[e_ldb=_ji_kg_ij_^klZ\ey_lhiZkghklbbkh
\j_f_g_fhg[m^_l[_kihdhblv\Zk\k_f_gvr_bf_gvr_
DZdaZsblblvkyhlAIII"
Ij_a_j\Zlb\gZ^_`ghaZsbsZ_lhlBQoeZfb^bhaZfbdhieZafhaZb]hghj_b
=_ji_khfbIQfh`ghaZjZablvkyijbdhglZdl_khkebabklhcbebdh`_ciZjlg_jZlZdqlha^_kv
ij_a_j\Zlb\ihfh]Z_lg_\k_]^Z
IjbhjZevghfk_dk_k`_gsbghcfh`ghgZeh`blvih\_jo\mev\ulhgdb_ijhajZqgu_eZl_dkgu_
kZen_ldbg_hq_gvijZdlbqgu bboihqlbg_\hafh`ghdmiblv\flZdqlhbobkihevamxlj_^dhGh\u
fh`_l_ba]hlh\blvbokZfhklhyl_evghhlj_`vl_dhgqbdij_a_j\Zlb\ZjZaj_`vl_pbebg^jb
jZa\_jgbl__]hihemqblky[hevrhcijhajZqgucijyfhm]hevgbd
Dh]^Zgm`ghijh\_jblvky"
GZoeZfb^bha`_eZl_evghijh\_jylvkydZ`^ucjZaihke_g_aZsbs_ggh]hiheh\h]hZdlZkgh\uf
iZjlg_jhf^Z`__kebkbfilhfh\g_lOhjhrh[ub\ZfbiZjlg_jmijh\_jblvkydZdfh`ghjZgvr_\
gZqZe_hlghr_gbcFgh]b_\_g_jbq_kdb_aZ[he_\Zgbyijhl_dZxlg_aZf_lghlZdqlhm\Zkh[hbo
fh`_l[ulvoeZfb^bhaZ\uh[wlhfg_agZ_l_?kebkbfilhfh\g_l\[hevrbgkl\_kemqZ_\
^hklZlhqghZgZebaZfhqbeb[hfZadZba\eZ]ZebsZbebZgmkZ
Ihke_g_aZsbs_ggh]hZgZevgh]hk_dkZ]ZjZglbjh\Zgghh[gZjm`blvbgn_dpbxfh`ghlhevdh\lhf
kemqZ__keb\jZq\havf_lfZahdbaZgmkZ
?kebkbfilhfu_klvihgZ^h[blkylZd`_\Z]bgZevgh_h[ke_^h\Zgb_Wlhj_rZ_l\jZqG_h[oh^bfh
h[jZlblvkydg_fm_keb\Zk[_kihdhyl[hebijbfhq_bkimkdZgbbam^kuivbeb[eyrdbkljZggu_
djh\hl_q_gby_kebbaf_gbekyoZjZdl_j\u^_e_gbcZlZd`_ijb^jm]boih^hajbl_evguokbfilhfZo
Ijh\_jdZgZ]_gblZevguc]_ji_kbebIQh[uqghg_ijhba\h^blkylhevdh_kebm\Zk_klv
oZjZdl_jgu_`Zeh[u
:gZebagZoeZfb^bhakqblZ_lkygZ^_`guf_kebhgk^_eZgq_j_adZdfbgbfmf^\_g_^_ebihke_
\_jhylgh]haZjZ`_gbyWlhhagZqZ_lqlhhljbpZl_evghfmj_amevlZlmZgZebaZfh`gh\_jblvlhevdh
_keb_]hk^_eZebq_j_a^\_g_^_ebihke_g_aZsbs_ggh]hiheh\h]hZdlZbebiha`_Kiheh`bl_evguf
j_amevlZlhf\k_g_fgh]hbgZq__fmfh`gh\_jblvb^hlh]hdZdijhreh^\_g_^_ebbwlhohjhrh
ihkdhevdmfh`ghgZqZlve_q_gb_jZgvr_
LZdbfh[jZahf_kebj_amevlZliheh`bl_evguc imklv^Z`__s_g_ijhreh^\mog_^_ev\ffh`_l_
[ulvm\_j_guqlhoeZfb^bham\Zk_klv?keb`_j_amevlZljZgg_]hZgZebaZhljbpZl_evguc\ug_
fh`_l_[ulvm\_j_guihdZg_k^_eZ_l_ih\lhjgucZgZebakZfh_jZgg__kimkly^\_g_^_ebihke_
�g_aZsbs_ggh]hiheh\h]hZdlZ\mog_^_evgh_ijZ\behdZkZ_lkyZgZebah\gZfbdhieZafhab
]hghj_x
HiZkguck_dkgZhl^uo_
FujZkkdZaZebhg_kdhevdbo\_g_jbq_kdboaZ[he_\Zgbyogh\hkgh\ghfnhdmkbjh\ZebkvgZ
oeZfb^bha_:qlhgZkq_l^jm]boAIII"G_dhlhju_`_gsbguijboh^yd\jZqmijhkylijh\_jblv
bogZ\k_H^gZdhg_lg_h[oh^bfhklbijh\_jylvkyiheghklvxdZ`^ucjZaGZ^hj_rblv\f_kl_k
\jZqhfdZdb_ZgZebau\Zfemqr_k^ZlvZwlhaZ\bkblhllh]hdZdhfmjbkdm\uih^\_j]ebkv
?keb\u]_l_jhk_dkmZevgZy`_gsbgZijh`b\ZxsZy\Ghj\_]bbb\klmiZxsZy\k_dkmZevgu_
hlghr_gbybkdexqbl_evghk]_l_jhk_dkmZevgufbfm`qbgZfblh`_ijh`b\Zxsbfb\Ghj\_]bblh
jbkdaZjZablvkyBQkbnbebkhfb]hghj__cg_khbaf_jbfhgb`_q_f_keb[um\Zk[uehfgh]h
g_aZsbs_gguok_dkmZevguodhglZdlh\gZhl^uo_\LZbeZg^_Wlhhq_\b^ghKj_^bghj\_`kdbo
]_l_jhk_dkmZeh\kZfh_jZkijhkljZg_ggh_\_g_jbq_kdh_aZ[he_\Zgb_oeZfb^bhaihwlhfm
^hklZlhqghijh\_jblvkylhevdhgZg_]h
H^gZdh_kebm\Zk[ueg_aZsbs_gguciheh\hcZdlgZhl^uo_aZ]jZgbp_ckhh[sbl_h[wlhf\jZqm
jZqbqZklhaZ[u\ZxlaZ^Z\ZlvlZdb_\hijhkubg_`^bl_qlhhgbkZfbijhy\ylbgbpbZlb\m
Lh`_dZkZ_lkybiZjlg_jh\g_^Z\gh\_jgm\rbokybaih_a^dbihkljZgZf]^_\_g_jbq_kdb_
ghj\_`puaZjZ`ZxlkygZijbf_j\=_jfZgbbBkiZgbbbIhevr_
?keb\uijh^Z\ZebbebihdmiZebk_dklh\Zfh^ghagZqghgZ^hk^_eZlvjZkrbj_ggucZgZebaBhg
`_g_h[oh^bf_keb\umihlj_[eyebgZjdhlbdb\rijbpZobebaZgbfZebkvk_dkhfkl_fbdlh
ijbgbfZ_lih^h[gu_gZjdhlbdb
Mghj\_`kdbofm`qbgj_]meyjghaZgbfZxsbokyk_dkhfk^jm]bfbfm`qbgZfb FKF\f
\_g_jbq_kdb_aZ[he_\Zgby\klj_qZxlkyqZs_\k_]hBhgb]hjZa^hqZs_aZjZ`Zxlky]hghj__cb
kbnbebkhfihkjZ\g_gbxk]_l_jhk_dkmZevgufgZk_e_gb_f Fubkihevam_fihgylb_FKF\f_klh
l_jfbgZ]hfhk_dkmZebklihlhfmqlhg_dhlhju_fm`qbguaZgbfZxlkyk_dkhfk^jm]bfb
fm`qbgZfbghg_kqblZxlk_[y]hfhk_dkmZebklZfb\f
Wlbffm`qbgZfhq_gv\Z`ghijh\_jylvk\h_a^hjh\v_Qlhg_iehoh[uihfgblvb`_gsbgZfm
dhlhjuo[u\Zxliheh\u_dhglZdlukFKF?keb\u\klmiZeb\kemqZcgmxk\yavkFKFlhjbkd
aZjZablvkyhlg_]hAIII\ur_q_fhlfm`qbgudhlhjuckiZelhevdhk`_gsbgZfbFug_ohlbf
gbdh]hijbgbablvijhklhijb\h^bfklZlbklbdm
Zffh`_lih\_albbebg_ih\_albg_aZ\bkbfhhllh]hkd_f\uaZgbfZ_l_kvk_dkhfkfm`qbgZfb
bebk`_gsbgZfbG_ih\j_^blbgh]^Zijh\_jylvkybgZj_^db_aZ[he_\Zgbygh_kebjbkdg_hq_gv
\_ebdg_gm`gh^_eZlvwlhdZ`^ucjZa
Ijh\_jycl_kvqZklh?keb\uijbgZ^e_`bl_d]jmii_jbkdZijh\_jycl_kvgZ\k_B\k_]^Z
bkihevamcl_ij_a_j\Zlb\
=_ji_kdhg_pk_dkmZevghc`bagb"
ukqblZ_l_qlh]_ji_kwlhfZe_gvdb_[he_ag_ggu_[heyqdbgZ]m[ZobebgZiheh\uohj]ZgZo
dhlhju_i_jbh^bq_kdb[_kihdhylg_dhlhjuoex^_c"H^gZdhhg\klj_qZ_lky]hjZa^hqZs_q_f
fh`ghij_^iheh`blvHgqj_a\uqZcghaZjZa_g^hklZ\ey_lfZkkmg_m^h[kl\bhlg_]hg_\hafh`gh
m[_j_qvkyghdkqZklvxhgg_hiZk_gL_fg_f_g__ihoh`_qlhfgh]b_[hylky]_gblZevgh]h
]_ji_kZqmlvebg_[hevr_hklZevguoAIII
Fgh]boim]Z_llhqlhhl]_ji_kZg_\hafh`ghba[Z\blvky?keb\uaZjZabl_kv\bjmkhklZg_lkyk
\Zfb^hdhgpZ`bagbGhhagZqZ_lebwlhqlh\ul_i_jv\k_]^Z[m^_l_aZjZagubm`_gbdh]^Zg_
kfh`_l_aZgbfZlvkyk_dkhf[_aij_a_j\Zlb\Z"
=_ji_kdhlhjuc\g_aZighihy\ey_lkymihklhygguoiZjlg_jh\ijb\ghkbl\hlghr_gbyg_^h\_jb_b
g_m\_j_gghklvDlhdh]haZjZabe"G_m`_ebiZjlg_jkdhlhjuf\u\f_kl_ljb]h^Z\Zfbaf_gbe"
ugZ\_jgydZkeurZebfgh]hfbnh\h]_ji_k_?]h[hylkybl_dlhaZjZ`_gbl_dlhhiZkZ_lky
aZjZablvky
=_ji_kwlh\bjmkgh_aZ[he_\Zgb_ihjZ`Zxs__dh`gu_ihdjh\ubkebabklu_h[hehqdbg_f
\bgh\Zlu^\_jZagh\b^ghklb\bjmkijhklh]h]_ji_kZi_j\h]hlbiZ I=\fb\bjmkijhklh]h]_ji_kZ
\lhjh]hlbiZ I=\fAZjZ`_gb_]_ji_khfijhbkoh^blijbdhglZdl_dh`bbebkebabkluoh[hehq_d
gZijbf_jijbihp_emyobk_dk_\fFh`ghih^o\Zlblv\bjmkbg_gZijyfmxDeZkkbq_kdbcijbf_j
fZeurb\^_lkdhfkZ^mdhlhju_aZjZ`Zxlkyh[ebaZ\ieZklfZkkh\h]h^bghaZ\jZkdhlhjuf^hwlh]h
b]jZebbgnbpbjh\Zggu_^_lbKm^yih\k_fm[he__iheh\bgugZk_e_gbyaZjZ`Z_lky]_ji_khf
i_j\h]hlbiZ dhlhjuc\uau\Z_l[heyqdbgZ]m[Zo\f\jZgg_f\hajZkl_
KlZlbklbq_kdbo^Zgguohlhfkdhevdhex^_caZjZ`_gh]_ji_khfg_lGhfh`ghihqlbkh
klhijhp_glghcm\_j_gghklvxml\_j`^Zlvqlhhg_klvm\k_oBwlh^_ckl\bl_evghlZd\hlebqb_hl
hgZlh`_g_h[oh^bfZKqblZ_lkyqlh\bjmkhfijhklh]h]_ji_kZi_j\h]hlbiZaZjZ`_gup_euo\b
gZk_e_gbyZ\lhjh]h\bQ_eh\_dfh`_l[ulvbgnbpbjh\Zgbh[hbfblbiZfbDjhf_lh]h_klv
hkgh\ZgbyiheZ]Zlvqlhijb\_^_ggu_pbnjuaZgb`_guFgh]b_bg_ih^haj_\Zxlhlhfqlhhgb
ghkbl_eb\bjmkZ\_^vg_m\k_o\hagbdZxl`Zeh[u
HklZgh\bl_kvbih^mfZcl_gZ^wlbfbpbnjZfbuoh^blaZjZ`_gguoex^_cdm^Z[hevr_q_f
g_aZjZ`_gguoBijbwlhffgh]b_\hkijbgbfZxl]_ji_kdZddhg_pk\_lZ;he__\bgZk_e_gby
Ghj\_]bbgbdZdg_fh]mlhldZaZlvkyhlk_dkZgZkh\k_f
Ghih^h`^bl_=_ji_kgZ]m[Zob]_gblZevguc]_ji_kwlh`_jZagu_aZ[he_\ZgbylZdihq_fmfu
]h\hjbfhgbodZdh[h^ghf"_^viheh\ufiml_fi_j_^Zxlkyg_imaujvdbgZ]m[ZoZqlhlhbgh_
Beb"
GZkZfhf^_e_ex[hc]_ji_kwlhh^ghblh`_g_aZ\bkbfhhllh]h]^_gZl_e_hggZoh^blky
JZgvr_kqblZehkvqlh]_ji_ki_j\h]hlbiZij_bfms_kl\_gghihjZ`Z_lahgmjlZZ\lhjh]h
]_gblZebbH^gZdhI=\iheg_fh`_l\ua\Zlv\ukuiZgbygZiheh\uohj]ZgZoZbaaZI=
fh]mlihy\blvky[heyqdbgZ]m[Zo_kebbf_gghlZf\bjmkijhgbd\hj]Zgbaf=_ji_klZd`_fh`_l
\hagbdgmlv\hdjm]ZgmkZgZiZevpZob _keb\Zfhkh[_gghg_ih\_aeh\f\]eZamijhq_fijb]_ji_k_
i_j\h]hlbiZ\ukuiZgbygZiheh\uohj]ZgZof_gvr_q_fijb]_ji_k_\lhjh]hlbiZ
=_gblZevguc]_ji_kfh`_lkem`blvbklhqgbdhfijhklm^ugZ]m[ZoZ]_ji_ki_j\h]hlbiZfh`_l
[ulvbgn_dpb_ci_j_^Zxs_ckyiheh\ufiml_fbjmkfh`_lihiZklv\jhlhliheh\uohj]Zgh\
^jm]h_gZijZ\e_gb_aZjZ`_gby_s_[he__jZkijhkljZg_gh
K_]h^gy[hevrbgkl\hfheh^uo`_gsbgkljZ^Zxsbo]_gblZevguf]_ji_khfp_euo\b
aZjZ`Zxlky\bjmkhfijhklh]h]_ji_kZi_j\h]hlbiZ\h\j_fydmggbebg]mkZ
Ihke_aZjZ`_gby\bjmkfh`_lijhy\blvk_[yq_j_aiZjm^g_cgh\ulZd`_fh`_l_bgbq_]hg_
aZf_lblvL_f\j_f_g_f\bjmkhlmqZkldZdh`b]^_hgijhgbd\hj]Zgbafi_j_f_klblkydg_j\guf
hdhgqZgbyfHgkihdhcghaZey`_l\g_j\guode_ldZodZdf_^\_^v\kiyqd_bhklZg_lkylZf
gZ\k_]^ZI_jbh^bq_kdbhg[m^_l\u[bjZlvkybag_j\guode_lhdb\ha\jZsZlvkyddh`_Blh]^Z
[m^mljZa\b\Zlvkygh\u_h[hklj_gby\\b^_kuibgZl_o`_f_klZoqlhbjZgvr_hafh`ghb
kdjulh_h[hklj_gb_dh]^Z\bjmk\dh`_gh\ugbq_]hg_aZf_qZ_l_G_\b^bfucf_^\_^v
ijh[m^b\rbckyhlkiyqdb
b^bfh_h[hklj_gb_]_ji_kZgZqbgZ_lkykg_ijbylgh]hihdZeu\Zxs_]hhsms_gbygZdh`_be_]dh]h
``_gby\h[eZklbiheh\uohj]Zgh\bebjlZIhke_ihy\eyxlkyfZe_gvdb_imaujvdbqZklhih
g_kdhevdmkjZamih[ebahklb^jm]hl^jm]ZQ_j_ag_kdhevdh^g_chgbih^kuoZxlbgZgbo
h[jZam_lkydhjhqdZdhlhjZyaZl_fhliZ^Z_l
I_j\h_ i_j\bqgh_\fh[hklj_gb_h[uqghkZfh_kbevgh_G_dhlhju_qm\kl\mxlk_[yhq_gviehoh
Fh`_lih^kdhqblvl_fi_jZlmjZbgh]^Z\hagbdZxlaZljm^g_gbykfhq_bkimkdZgb_fbaaZ
jZa^jZ`_gby\h[eZklbiheh\uohj]Zgh\DZdbkijhqbfbijh[e_fZfbklhblh[jZlblvkyd\jZqm
_kebm\ZkgZ[ex^Zxlkyhklju_kbfilhfu\ijbqbgZodhlhjuo\ug_m\_j_guI_j\bqgh_
h[hklj_gb_ijh^eblky^hevr_q_fihke_^mxsb_Gh\u_\ukuiZgbyfh]mlihy\eylvky\l_q_gb_
h^ghcbeb^\mog_^_evDhjhqdbiheghklvxbkq_agmlq_j_aljbq_luj_g_^_ebihke_wlh]h
?kebi_j\bqgh_h[hklj_gb_^Zehkv\Zfly`_ehfh`_l[ulv\Zkml_rblfukevqlhhklZevgu_[m^ml
g_lZdbfbkbevgufb Zbaj_^dZi_j\bqgufh[hklj_gb_f\k_bh]jZgbqb\Z_lky[_a^Zevg_crbo
Gh\u_h[hklj_gby\k_]^ZgZqbgZxlkygZlhf`_f_kl_]^_ijhbahrehaZjZ`_gb_K]h^Zfbbo
dhebq_kl\h[m^_lmf_gvrZlvky
G_kms_kl\m_le_dZjkl\dhlhju_\ue_qbeb[uhl]_ji_kZghfh`ghijbgylvki_pbZevgu_lZ[e_ldb
qlh[uh[e_]qblvkbfilhfuijbh[hklj_gbyobkdexqbl_evguokemqZyodh]^Z]_ji_k^hklZ\ey_l
k_jv_agh_[_kihdhckl\hbbgn_dpbyh[hkljy_lkyfgh]hjZa\l_q_gb_]h^Zklhblijhclb[he__
^ebl_evgucdmjke_q_gbydhlhjuckgbablZdlb\ghklv\bjmkZ
H[hklj_gbykemqZxlky\i_jbh^udh]^ZbffmggZykbkl_fZhkeZ[e_gZBf_gghihwlhfm]_ji_kgZ
]m[Zo\gZjh^_gZau\Zxlijhklm^hcHgqZklhihy\ey_lkydh]^Z\u[he__l_gZijbf_jijbijhklm^_
Kijh\hpbjh\Zlvh[hklj_gb_fh]mlklj_kkf_gkljmZpby^he]h_ij_[u\Zgb_gZkhegp_bebdh`gh_
jZa^jZ`_gb_ l_kgh_gb`g__[_ev_m^Ze_gb_\hehk\hkdhfbeb[jblv_\f
Zdpbgijhlb\]_ji_kZlh`_g_lghhgbkh[kl\_gghbg_gm`gu=_ji_khlqZklbjZ[hlZ_ldZd
\ZdpbgZijhlb\kZfh]hk_[y?keb\uaZjZabebkvbfgZijbf_j_s_\^_lkl\_lhm`_g_aZjZabl_kv
l_f`_lbihf\bjmkZ\lhjbqgh
IjbihiZ^ZgbbqZklbp\bjmkZgZ\Zrmdh`mbebkebabklmx]_ji_k^j_fexsbc\gmljb\Zk
Zdlb\babjm_lbffmggmxkbkl_fmhgZjZkihagZ_llhl`_kZfuc\bjmkbg_iha\hebl_fmihk_eblvky\
gh\uog_j\guode_ldZoKhhl\_lkl\_ggh_kebbaaZ\bjmkZi_j\h]hlbiZm\Zk\ukdZdb\Z_lijhklm^Z
gZ]m[Zolhiheh\u_hj]Zgu[m^mlaZsbs_guhlg_]hbgZh[hjhl
H^gZdhdZdfum`_h[tykgbebkms_kl\m_l^\ZlbiZ\bjmkZijhklh]h]_ji_kZ?kebjZg__\u
aZjZabebkvI=lhaZsbluijhlb\I=m\Zkg_lL_hj_lbq_kdb\ufh`_l_kljZ^Zlvhl
\ukuiZgbcbgZ]m[ZobgZ]_gblZebyoGh_keb\uaZjZabl_kv^jm]bflbihf\bjmkZlhkdhj__
\k_]h[eZ]h^Zjyhij_^_e_gghci_j_dj_klghcaZsbl_kbfilhfu[m^mlijhy\eylvkykeZ[__bebbog_
[m^_l\hh[s_
Ihkdhevdm]_ji_k^_ckl\m_ldZd\ZdpbgZ\ijbgpbi_\ug_fh`_l_aZjZablvk_[y`_qZklghklb
_kebm\Zk]_gblZevguc]_ji_k\bjmkg_fh`_li_j_clbgZ^jm]b_qZklbl_eZGhhklhjh`ghwlh
ijZ\beh^_ckl\m_llhevdh_kebbffmggZykbkl_fZZdlb\gZ?clj_[m_lky\j_fyqlh[ugZmqblvky
jZkihagZ\Zlv\bjmk]_ji_kZihwlhfmijbi_j\bqghfh[hklj_gbb\u\k_lZdbfh`_l_k_[yaZjZablv
Ijbi_j\bqghfh[hklj_gbbkh[ex^Zcl_ebqgmx]b]b_gmkhkh[hclsZl_evghklvxIhqZs_fhcl_
jmdbBgb\dh_fkemqZ_g_ljbl_]eZaZ]jyagufbiZevpZfb
Ihke_lh]hdZdi_j\bqgh_h[hklj_gb_ijhc^_laZjZablvk_[y\um`_g_kfh`_l_AZlhkfh`_l_
aZjZablv^jm]boKZfucqZkluc\hijhkdhlhjucgZfaZ^Zxlh]_ji_k_Dh]^Zy\k_lZdbaZjZagZ"
?kl_kl\_gghex^b[hylkyi_j_^Zlv^jm]bf]_gblZevguc]_ji_kGhdZdmagZlvkms_kl\m_lebjbkd
^eya^hjh\h]hiZjlg_jZf_`^mi_jbh^Zfbh[hklj_gby"Ihfh]ZxleblZ[e_ldbkgbablvjbkdbeb_klv
i_jbh^udh]^Zhlk_dkZemqr_\ha^_j`Zlvky"
Qlh[uaZjZablvkyijbdhglZdl_kdh`_cbkebabklhch[hehqdhc\bjmk^he`_ggZoh^blvkygZ__
ih\_joghklbH[uqgh]_ji_kkiblk_[_\g_j\guode_ldZo]em[hdh\gmljbl_eZb\lZdb_i_jbh^u
q_eh\_dg_aZjZa_g
bjmk^he`_gijhkgmlvkyihdbgmlvg_j\gu_de_ldbb^h[jZlvky^hdh`blhevdhlh]^Z_fm
m^Zklkyi_j_clbda^hjh\hfmq_eh\_dmWlhijhbkoh^bl\h\j_fyh[hklj_gby
uhq_gvaZjZaguaZg_^_ex^hh[hklj_gbydh]^Z\bjmkkdZieb\Z_lky\dh`_b\h\j_fykZfh]h
h[hklj_gbyImaujvdbihegu\bjmkguoqZklbpOhjhrh[uba[_]Zlvk_dkZ\i_jbh^dh]^Z\u
dhg_qghaZg_^_exhq_gvkeh`ghkdZaZlvkm\_j_gghklvxqlhh[hklj_gb_\hl\hlgZqg_lky
G_klhblaZ[u\Zlvbhkdjuluoh[hklj_gbyobjmkm`_^hklb]dh`bgh\ugbq_]hg_aZf_qZ_l_b
imaujvdbg_h[jZamxlky:\u\k_jZ\ghaZjZagu
H[uqgh\ug_aZjZagughijbwlhf\ufh`_l_[ulvaZjZagu\ex[hcfhf_glG_lgbdZdbo
[_ahiZkguoi_jbh^h\hafh`gh\u^mfZ_l_qlhwlhgZklhysZydZlZkljhnZ\_^v\Zfg_ohq_lky
gbdh]haZjZ`ZlvZihemqZ_lkyqlhba[_`ZlvjbkdZg_evayGh^Z\Zcl_ih^mfZ_f_s_jZa
Ij_^klZ\vl_qlh\\Zr_fhj]Zgbaf_ijbkmlkl\m_l\bjmkijhklh]h]_ji_kZi_j\h]hlbiZijbq_f
h[hklj_gbyijhy\eyxlky\\b^_imaujvdh\gZiheh\uohj]ZgZouohlbl_\klmiblv\iheh\hc
dhglZdlkgh\ufq_eh\_dhf_jhylghklvlh]hqlh\Zrihl_gpbZevguciZjlg_jm`_aZjZ`_gwlbf
\bjmkhf imklvbg_agZ_lh[wlhf\fbke_^h\Zl_evghaZsbs_ghlgh\h]haZjZ`_gby\b?keb
`_mg_]h\ijhrehf[ueZijhklm^ZgZ]m[Zolhfh`_l_[ulvm\_j_guijZdlbq_kdbgZ\bqlh\u
g_aZjZabl__]hlZddZd\ukuiZgbygZ]m[Zoh[uqgh\ua\Zgu\bjmkhfi_j\h]hlbiZ
?keb\a]eygmlvgZijh[e_fmk^jm]hcklhjhgulhih^Z\eyxs__[hevrbgkl\hg_ba[_`ghaZjZablky
jZghbebiha^gh?kebg_\uaZjZabl_iZjlg_jZlhdlhgb[m^v^jm]hck^_eZ_lwlhqmlviha`_=_ji_k
g_hiZk_gZmfgh]boghkbl_e_c\bjmkZ^Z`_g_\hagbdZ_lg_^hfh]Zgbc
aZ\_jr_gb_]eZ\ufu^he`guaZljhgmlvk_jv_agmxl_fm]_ji_kmihklhygguoiZjlg_jh\
�himklbfgbm\Zkgbm\Zr_]hiZjlg_jZg_[uehjZgvr_h[hklj_gbc]_ji_kZGb\h[eZklbjlZgb
gZ]_gblZebyou\f_kl_m`_ljb]h^Zb\Zfhq_gvohjhrh\^\h_fLmlm\ZkjZa\b\Z_lkykbevgh_
h[hklj_gb_kimaujvdZfbgZiheh\uohj]ZgZob\ugZqbgZ_l_ih^haj_\Zlvom^r__ugbkd_fg_
baf_gyebAgZqblbaf_gbe\ZriZjlg_j"
G_lg_agZqblug_fh`_l_ml\_j`^Zlvqlh\gmljb\Zkg_ijblZbeky]_ji_kKh\_jr_gghg_
h[yaZl_evghqlhh[hklj_gb_\hagbdehkjZamihke_lh]hdZd\uaZjZabebkvufh]ebaZjZablvky
^Z\ghghbgn_dpbyij_`^_g_ijhy\eyeZkvhafh`ghlZd`_qlh\uaZjZabebkv\i_jbh^kdjulh]h
�h[hklj_gbym\Zr_]hiZjlg_jZjm]bfbkeh\Zfbbaf_gZfh`_l[ulvgbijbq_f
GZgZrbo]eZaZog_h^gbhlghr_gbyjZajmrZebkvbaaZg_h[hkgh\Zgguoh[\bg_gbc\baf_g_ihke_
h[hklj_gby]_ji_kZ?kl_kl\_gghbaf_gZg_bkdexq_gZgh]_ji_kg_y\ey_lky__^hdZaZl_evkl\hf
?kebm\Zkg_l^jm]boijbqbgkhfg_\Zlvky\iZjlg_j_lh]_ji_kg_^he`_gklZgh\blvkyih\h^hf^ey
khfg_gbc
Hq_gvohjhrhdh]^Zq_eh\_d\_^_lk_[yhl\_lkl\_gghbg_`_eZ_laZjZ`ZlviZjlg_jZiheh\ufb
aZ[he_\Zgbyfb?keb[uj_qvreZhoeZfb^bha_fu[u]jhfdh\ZfZieh^bjh\ZebGhk]_ji_khf
kblmZpbybgZyG_hldZau\Zcl_kvhlk_dkZbaaZg_]h=_ji_kg_BQohlyh[Z\bjmkuhldhlhjuog_
ba[Z\blvky=_ji_kkh\_jr_ggh[_ahiZk_gB_keb\uaZjZabebkv]_gblZevguf]_ji_khfwlhg_dhg_p
&#xu;&#xkl;&#xZe;&#xh^;&#xgh;º&#xgh;&#x]b;&#xo;&#xG;&#xZ;&#xkZ;&#xfh;&#x^_;&#xe_;&#x;&#xh;&#x^g;&#xhc;
&#x[h;&#xev;&#xrb;&#xgk;&#xl;&#xZ;�k\_lZuklZebh^ghcbafgh]boGZkZfhf^_e_h^ghcba[hevrbgkl\ZZ\_ebdZ\_jhylghklv
qlh]_ji_k^hklZ\bl\Zfg_m^h[kl\ZGhlZd`_\_ebdrZgkqlhihkl_i_gghkbfilhfuklZgmlkeZ[__
GmZ_keb\uijbgZ^e_`bl_dg_\_amq_fmf_gvrbgkl\mmdhlhjh]hh[hklj_gbyg_j_^dblh
kms_kl\m_le_q_gb_
Kbevgucam^b]gbeZyju[Zijh[e_fukdhlhjufb\ugZ\_jgydZklhedg_l_kv
Qlhlhg_lZdf_`^mgh]mev\ZihdjZkg_eZhllm^ZkljZgghiZog_lZam^lZdhcqlh\ug_fh`_l_
kiZlvihghqZf=jb[dh\u_bgn_dpbbb[Zdl_jbZevguc\Z]bghajZkijhkljZg_ggu_aZ[he_\Zgby
iheh\uohj]Zgh\dhlhju_g_hlghkylkyddZl_]hjbbAIII;hevrbgkl\h`_gsbgohly[ujZa\
hiZkghklbghfh]ml^hklZ\blvbajy^guc^bkdhfnhjlIhkdhevdm\Zf\jy^ebm^Zklkyba[_`Zlvwlbo
aZ[he_\Zgbcg_iehoh[umagZlvhgboih[hevr_
Ijbh^ghfebrvmihfbgZgbbh[Zdl_jbyob]jb[dZofuZ\lhfZlbq_kdbhsmsZ_fly]mdfuemb
ijhq_c[ulh\hcobfbbDlhg_keurZedZd[ukljh[Zdl_jbbjZafgh`ZxlkygZdmohgghcljyid_bg_
\b^_edZd]jb[hdjZajZklZ_lkygZkl_g_\kujhfih^\Ze_"Hlwlbofuke_cZ`i_j_^_j]b\Z_lohlyg_
\k_fbdjhhj]Zgbafuiehob_
G_dhlhju_[Zdl_jbbgZfg_h[oh^bfuGZijbf_jl_qlhh[blZxl\lheklhcdbrd_ihfh]ZxlgZfk
ibs_\Zj_gb_fDklZlbqbkeh[Zdl_jbcgZk_eyxsbogZrhj]Zgbaf\^_kylvjZaij_\urZ_l
dhebq_kl\hgZrbokh[kl\_gguode_lhdbwlhg_hagZqZ_lqlhfu[hevgu
KebabklZyh[hehqdZ\mev\ub\eZ]ZebsZihdjulZfbdjhhj]ZgbafZfbdhlhju_khklZ\eyxl
ghjfZevgmxfbdjhnehjmiheh\uohj]Zgh\HgZaZ[hlblkyha^hjh\v_\eZ]ZebsZih^^_j`b\Zy\g_f
hilbfZevgmx\gmlj_ggxxkj_^mbihfh]Zybffmgghckbkl_f_[hjhlvkyk\j_^gufb
fbdjhhj]ZgbafZfb DZd\ugZ\_jgh_ihfgbl_\eZ]Zebs_kZfhhqbsZ_lkybijbf_g_gb_fueZ
hkh[_ggh\gmlj_gg__fulv_m^Zey_l_kl_kl\_ggmxaZsblmiheh\uohj]Zgh\\f
�KhklZ\ghjfZevghcfbdjhnehjuaZ\bkblhl\hajZklZh\klmie_gby\iheh\h_khaj_\Zgb_bihke_
debfZdkZhgZ\hkgh\ghfkhklhblbadh`guobdbr_qguo[Zdl_jbcGhgZhj]Zgbaf`_gsbg
^_lhjh^gh]h\hajZklZ\eby_lwkljh]_g;eZ]h^Zjy_fmkebabklu_iheh\uohj]Zgh\mlhesZxlkyb
fbdjhnehjZf_gy_lkyHgZagZqbl_evghhlebqZ_lkyhlfbdjhhj]Zgbafh\gZk_eyxsbo^jm]b_qZklb
l_eZ
GhjfZevgZyfbdjhnehjZ\eZ]ZebsZm`_gsbg^_lhjh^gh]h\hajZklZkhklhbl\hkgh\ghfba
jZaebqguo\b^h\fhehqghdbkeuo[Zdl_jbcdhlhjuf^ey`bagbg_h[oh^bfwkljh]_gWlb[Zdl_jbb
ijhba\h^yldbkehlmdhlhjZygZihfbgZ_llmqlhkh^_j`blky\ch]mjl_HgZih^^_j`b\Z_l\h
\eZ]Zebs_mjh\_gvS+ijbf_jghjZ\gucDbkeZykj_^Zg_ih^oh^ysb_mkeh\by^eyiehobo
[Zdl_jbcIhkhk_^kl\mkfhehqghdbkeufb`b\mlg_dhlhju_^jm]b_[Zdl_jbbZlZd`_g_fgh]h
\b^h\]jb[dh\b\bjmkh\k_fbdjhhj]Zgbafu[hjxlkyaZh^gmblm`__^mbaZf_klhh[blZgbyZ
ihkdhevdmbofgh]hbhgbqj_a\uqZcghjZaghh[jZagugbdhfmbagbog_ih^kbemaZo\Zlblv\k_
ijhkljZgkl\hNZdlbq_kdbhgbdhgljhebjmxlqbke_gghklv^jm]^jm]ZGh_kebjZ\gh\_kb_klhjhg
gZjmrZ_lky\eZ]ZebsgZyfbdjhnehjZi_j_klZ_l\uihegylvaZsblgmxnmgdpbxbiheh\u_hj]Zgu
klZgh\ylky\hkijbbfqb\udbgn_dpbyf
=jb[hd\h\eZ]Zebs_
��Z\Zcl_gZqg_fk]jb[dh\hcbgn_dpbb dZg^b^haZ\fjh``_ih^h[guc]jb[hd&DQGLGDDOELFDQV
y\ey_lkyqZklvxghjfZevghc\eZ]Zebsghcfbdjhnehjum\b`_gsbgMfgh]bohgbagZqZevgh
h[blZ_l\dbr_qgbd_ghhllm^Zfh`_li_j_f_klblvky\h\eZ]Zebs_hkh[_ggh_kebh[_ki_qblv_fm
[eZ]hijbylgmxkj_^mkms_kl\h\ZgbyLZdhgh[gZjm`b\Z_lky\h\eZ]Zebs_miheh\bgu[_j_f_gguo
`_gsbghafh`ghijbqbgZaZdexqZ_lky\lhfqlhwlhl]jb[hdh[h`Z_lwkljh]_gZ\h\j_fy
[_j_f_gghklb\hj]Zgbaf_iheghwkljh]_gZBf_ggh&DQGLGDDOELFDQVkem`blijbqbghc[hevrbgkl\Z
]jb[dh\uobgn_dpbc\Ghj\_]bb
�Ih^h`^bl_fbgmlhqdmjh``_ih^h[guc]jb[hd"WlhagZqblqlh\[mehqdZoboe_[_kh^_j`blky
lZdhc`_"IhqlbWlhg_kh\k_flZjZagh\b^ghklv^jh``_\uo]jb[dh\qlh\oh^yl\khklZ\kf_kb^ey
\ui_qdbghhq_gvihoh`ZyDklZlb\ghy[j_]h^Zh^gZ`_gsbgZkljZ^Z\rZy]jb[dh\hc
gZklhys_ck_gkZpb_c\Bgl_jg_l_HgZba\e_deZg_[hevrh_dhebq_kl\h\u^_e_gbckihfhsvx
\b[jZlhjZb^h[Z\beZ\l_klhZaZl_fbki_deZoe_[dhlhjuckZfZbkt_eZ?keb\_jblv__keh\ZfgZ
\dmkoe_[[ueq_jlh\kdbohjhr
?keb\uh^gZba\b`_gsbgmdhlhjuo]jb[db\k_]^Zijbkmlkl\mxl\h\eZ]Zebs_wlhg_hagZqZ_l
qlhm\ZkihklhyggZy]jb[dh\Zybgn_dpbyBgn_dpbx^bZ]ghklbjmxldh]^Z]jb[hd\uau\Z_l
\hkiZe_gb_kebabklhch[hehqdbiheh\uohj]Zgh\;m^vl_m\_j_gu_kebm\ZkjZah\v_lkybgn_dpby
\uwlhaZf_lbl_
=jb[dh\Zybgn_dpbyfh`_l\hagbdgmlvdZd\h\eZ]Zebs_lZdbgZfZeuoiheh\uo]m[ZoAm^[u\Z_l
hq_gvkbevgufg_dhlhju_`_gsbgu`Zemxlkyqlh\gbam\k_q_r_lkyb]hjblBaaZwlh]hiheh\hc
Zdlbebfhq_bkimkdZgb_fh`_lklZlvhq_gv[he_ag_ggufBgnbpbjh\ZggZykebabklZyh[hehqdZ
[ukljhdjZkg__lbhl_dZ_lMfgh]boihy\eyxlky[_eu_\u^_e_gbyihdhgkbkl_gpbbihoh`b_gZ
l\hjh]Zdh_mdh]h\u^_e_gbygZh[hjhlklZgh\ylky`b^dbfb
Mg_dhlhjuofm`qbglh`_ihy\eyxlkykbfilhfu\\b^_am^Zb``_gby\h[eZklbi_gbkZ_kebm
iZjlg_jrb]jb[dh\Zybgn_dpbyL_fg_f_g__fu[uohl_ebih^q_jdgmlvqlhwlhg_\_g_jbq_kdh_
aZ[he_\Zgb_ufh`_l_kihdhcghaZgbfZlvkyk_dkhfg_kfhljygZdZg^b^ha\lhfqbke_b\h\j_fy
�e_q_gbyH[uqghfm`qbgZfe_q_gb_g_lj_[m_lkyhklZlhqghqlh[u\uba[Z\bebkvhl]jb[dZlh]^Z
kbfilhfuijhc^mlbmiZjlg_jZ
IhkdhevdmdZg^b^ha\klj_qZ_lky^h\hevghqZklh\Zil_d_fh`ghdmiblvwnn_dlb\gu_e_dZjkl\Z[_a
j_p_ilZu[hjrbjhdbc\Z]bgZevgu_k\_qbki_pbZevgu_dj_fuZlZd`_lZ[e_ldbm[b\Zxsb_
]jb[dbk_hgbh[_ki_qb\Zxlohjhrbcj_amevlZl
?keb\ubkihevam_l_k\_qb\\h^blvboke_^m_li_j_^kghfqlh[uhgb^_ckl\h\Zeb\kxghqv?keb
\\_klbk\_qm\^jm]h_\j_fy\_ebdZ\_jhylghklvqlhhgZjZklZ_lbkjZam\ul_q_lgZjm`m
Emqr_\ha^_j`Zlvkyhl\Z]bgZevguok\_q_c\h\j_fyf_gkljmZpbbghg_ihlhfmqlhwlhhiZkghZ
ihlhfmqlhdjh\vijhklhgZijhklh\ufh_le_dZjkl\hba\eZ]ZebsZ
Dj_fg_h[oh^bfhgZghkblvlhgdbfkeh_fgZfZeu_iheh\u_]m[uhldeblhjZ^hZgmkZ
BaaZgZebqbye_]dh^hklmiguoe_dZjkl\fgh]b_`_gsbgukZfbk_[_klZ\yl^bZ]ghabgZqbgZxl
e_q_gb_ijbihy\e_gbbkbfilhfh\ihoh`bogZ]jb[dh\mxbgn_dpbx
H^gZdh_klvijh[e_fZg_\k_qlh\uau\Z_lam^]jb[dbLZd_kebm\Zkihy\bekyam^\h[eZklb
iheh\uohj]Zgh\\_jhylghklvlh]hqlhwlhdZg^b^halhevdh\bJZaebqgu_aZ[he_\Zgbyiheh\hc
kn_jufh]ml[ulvhq_gvihoh`b^jm]gZ^jm]Z
Am^bbaf_gb\rbckyoZjZdl_j\u^_e_gbchq_gvh[sb_kbfilhfuBoijbqbgZfbfh`_l[ulvqlh
m]h^ghgZijbf_jaZ[he_\Zgbyi_j_^Zxsb_kyiheh\ufiml_f oeZfb^bhabeb]hghj_y\fdhlhju_
emqr_^bZ]ghklbjh\ZlvdZdfh`ghjZgvr_LZd`_jZa^jZ`_gb_gZdh`_bkebabkluofh]ml\ua\Zlv
hklZldbihjhrdZgZgb`g_f[_ev_bebfuehbbglbfgu_kZen_ldbkkbevghchl^mrdhcIhwlhfm
gZklhyl_evghj_dhf_g^m_f\Zfg_aZgbfZlvkykZfhe_q_gb_fZ\f_klhwlh]hh[jZlblvkyd\jZqm
DklZlb^Z`_l_`_gsbgumdhlhjuojZgvr_[uedZg^b^hag_hq_gvohjhrhhlebqZxl_]hhl^jm]bo
aZ[he_\Zgbciheh\hckn_juHgbijZ\bevgh^bZ]ghklbjmxl]jb[dh\mxbgn_dpbxlhevdh\h^ghfba
lj_okemqZ_\B_keb\h\k_owlbokemqZyo`_gsbgZ\u[_j_lkZfhe_q_gb_\f_klhlh]hqlh[u
h[jZlblvkyd\jZqmlh\j_amevlZl_ihljZlbl\imklmx\j_fybkj_^kl\ZZhlijh[e_fug_ba[Z\blky
Dlhfm`_g_hijZ\^Zggh_bkihevah\Zgb_ij_iZjZlh\ijhlb\]jb[dZfh`_lkihkh[kl\h\Zlv[he__
bkihevah\Zgb_ijhlb\h]jb[dh\uoij_iZjZlh\kZfhihk_[_\uau\Z_ljZa^jZ`_gb_kebabklhc
�h[hehqdbgZihfbgZxs__]jb[dh\mxbgn_dpbxjm]bfbkeh\Zfbemqr_koh^blvd\jZqmb
m[_^blvkyqlhm\Zk^_ckl\bl_evghdZg^b^haIhdjZcg_cf_j_klhblk^_eZlvwlhijbi_j\hf
ihy\e_gbbkbfilhfh\beb_kebhgbihklhyggh\ha\jZsZxlky
Ihke_lh]hdZd\jZq^bZ]ghklbjm_ldZg^b^habgZagZqble_q_gb_g_h[oh^bfhkljh]hke_^h\Zlv_]h
�mdZaZgbyfZ`__kebkbfilhfu\kdhj_bkq_agml\u^he`gu^h\_klbdmjke_q_gby^hdhgpZ
GZghkbl_dj_f\l_q_gb_^\mo^g_cihke_lh]hdZdkbfilhfubkq_agmlbgZq_dZg^b^hafh`_l
\_jgmlvky?kebij_djZlblvdmjke_q_gbyij_`^_\j_f_ggh_klvjbkdqlhbgn_dpby\kdhj_fh`_l
jZa\blvkykgh\Z
DZg^b^hajZkijhkljZg_ggh_aZ[he_\Zgb_\l_q_gb_`bagbkgbfklZedb\Z_lkyihjy^dZ\b
`_gsbgGh\q_fijbqbgZ"HlukdZlv__g_lZdm`be_]dhhagbdgh\_gbx]jb[dh\hcbgn_dpbb
kihkh[kl\mxlg_kdhevdhnZdlhjh\qZklghklbmfgh]bo`_gsbghgZgZqbgZ_lkyihke_ijb_fZ
Zglb[bhlbdh\bebbaaZkebrdhflsZl_evgh]hfulvyiheh\uohj]Zgh\FuehbZglb[bhlbdb
mgbqlh`Zxlg_lhevdh\j_^gu_[Zdl_jbbghbihe_agu_dhlhju_aZ[hlylkyha^hjh\v_iheh\uo
�hj]Zgh\AZ^_ckl\h\Zg\wlhfbwkljh]_g_\hq_d^hiheh\h]hkhaj_\Zgbyb`_gsbgkgZklmie_gb_f
debfZdkZdZg^b^ha[_kihdhblj_^dhlZddZdwkljh]_gg_\eby_lgZbofbdjhnehjmAZlh[_j_f_ggu_
hq_gvqZklhkljZ^Zxlhlwlhcijh[e_fuBa\_klghlZd`_qlh]jb[dbZdlb\babjmxlky\
hij_^_e_gguci_jbh^f_gkljmZevgh]hpbdeZQZs_\k_]hdZg^b^hagZqbgZ_lky^hf_gkljmZpbb\
hlebqb_hl[Zdl_jbZevgh]h\Z]bghaZddhlhjhfmfu\_jg_fkyqmlvgb`_
Hkh[_gghih^\_j`_gu]jb[dh\ufaZ[he_\Zgbyf^bZ[_lbdbij_`^_\k_]hl_dlhbkiulu\Z_l
aZljm^g_gbykdhgljhe_fkZoZjZ\djh\bBgZdhg_paZf_q_ghqlhdZg^b^hagZqbgZ_lqZs_
[_kihdhblv^_\mr_dihke_k_dkmZevgh]h^_[xlZMl_odlhaZgbfZ_lkyk_dkhfg_kdhevdhjZa\f_kyp
]jb[dh\Zybgn_dpbylh`_\klj_qZ_lkyqZs_
Mg_dhlhjuokbfilhfudZg^b^haZgbdh]^Ziheghklvxg_bkq_aZxlqlhfh`_l^hklZ\eylv
agZqbl_evgu_g_m^h[kl\ZHl^h\b`_gsbgkljZ^Zxlhl]jb[dh\hcbgn_dpbb[he__q_luj_ojZa\
]h^?kebdZg^b^ha\ha\jZsZ_lkyqZklhwlhg_h[oh^bfhh[km^blvk\jZqhfhafh`gh\Zf
ihgZ^h[ylky[he__lsZl_evgh_h[ke_^h\Zgb_b[he__kbevgu_ij_iZjZlu\f_klhl_oqlhijh^Zxlky
[_aj_p_ilZ
Dkh`Ze_gbxwnn_dlb\ghcijhnbeZdlbdbdZg^b^haZihdZg_kms_kl\m_lH^gZdhb\Bgl_jg_l_b\
dZ[bg_l_\jZqZ\ZfgZ\_jgydZqlhgb[m^vihkh\_lmxlH[uqghj_dhf_g^mxlh[h]Zlblv
\eZ]Zebsgmxfbdjhnehjmfhehqghdbkeufb[Zdl_jbyfbijbgbfZlvki_pbZevgu_ibexebbeb
_klvih[hevr_dbkehfhehqguoijh^mdlh\Ghwnn_dlb\ghklvih^h[guof_jg_ih^l\_j`^_gZ
\iheg_\_jhylghqlhwlhimklZyljZlZ^_g_]_keblhevdh\ug_ex[bl_evgbpZd_nbjZ
?s_h^bgihimeyjguckh\_lmf_gvrblv\eZ`ghklv\h[eZklbiheh\uohj]Zgh\lZddZd]jb[db
ex[yldh]^Z\hdjm]l_iehb\eZ`ghWlhhagZqZ_lqlh`_eZl_evghba[_]Zlvkbgl_lbq_kdh]h[_evyb
madbo[jxdZijhdeZ^dbbkihevah\ZlvlhevdhijbdjZcg_cg_h[oh^bfhklbGhkbl_
oehiqZlh[mfZ`gh_gb`g__[_ev_ihkdhevdmhghemqr_\k_]h\iblu\Z_l\eZ]mbkibl_h[gZ`_gghc
qlh[u\ZrZbglbfgZyahgZohjhr_gvdhijh\_ljb\ZeZkvGZmqgh]hh[hkgh\Zgbymwlboj_dhf_g^Zpbc
g_lgh\hafh`ghdgbfklhblijbkemrZlvky_kebm\Zkkbevgu_g_^hfh]Zgby
;Zdl_jbZevguc\Z]bgha
[Zdl_jbZevghfm\Z]bgham ;\fhafh`gh\ukeurZebdZd`_gkdb_iheh\u_hj]ZgukjZ\gb\Zebk
dj_\_ldZfbbebkju[ghclZj_edhc"B^eywlh]h_klvhkgh\Zgb_A^hjh\u_iheh\u_hj]Zgug_
^he`guba^Z\Zlvju[gucaZiZoghbaaZ[Zdl_jbZevgh]h\Z]bghaZiZogmlbf_gghlZd
IjbqbgZ[Zdl_jbZevgh]h\Z]bghaZgZjmr_gb_\eZ]ZebsghcfbdjhnehjuIhe_aguo
fhehqghdbkeuo[Zdl_jbcklZgh\blkyf_gvr_Z\j_^gu_fbdjhhj]ZgbafuZdlb\ghjZafgh`Zxlky
Fhehqghdbkeu_[Zdl_jbbih^^_j`b\Zxl\h\eZ]Zebs_dbkemxkj_^mbwlhohjhrhH^gZdhijb;
hgZklZgh\blky[he__s_ehqghcIhwlhfm\jZqfh`_lbaf_jblvmjh\_gvS+qlh[uihklZ\blv
^bZ]gha
;Zdl_jbZevguc\Z]bgha\uau\Z_lg_h^bgdZdhclh\b^[Zdl_jbcZkZfucgZklhysbc[Zdl_jbZevguc
dhdl_cevIjbq_fg_\k_bawlbo[Zdl_jbch^ghagZqghiehob_G_dhlhju_bagboijbh[uqguo
mkeh\byoy\eyxlkyqZklvxghjfZevghcfbdjhnehju;_^Z\lhfqlhbak\h_]hijb\uqgh]h^hfZ
hgbi_j_f_klbebkv\h\eZ]Zebs_bebboklZehkebrdhffgh]h
;hevrbgkl\hki_pbZebklh\kqblZxlqlh;[u\Z_llhevdhm`_gsbgaZgbfZxsbokyk_dkhf
ijbq_fjbkdaZ[he_lvjZkl_lkdhebq_kl\hfk_dkmZevguoiZjlg_jh\bkgb`Z_lkyijbbkihevah\Zgbb
ij_a_j\Zlb\ZHliheZiZjlg_jZqZklhlZaZ[he_\Z_fhklbg_aZ\bkblAZ\bkbfhklvlhevdhh^gZq_f
[hevr_iZjlg_jh\l_f\ur_\_jhylghklv\hagbdgh\_gby;Fh`ghij_^iheh`blvqlhg_dhlhju_
[Zdl_jbbi_j_^Zxlky`_gsbg_hlk_dkmZevgh]hiZjlg_jZghwlhg_hagZqZ_lqlh;\oh^bl\qbkeh
aZ[he_\Zgbci_j_^Zxsbokyiheh\ufiml_fIh\lhjbfqlh;\uau\Z_lh^gh\j_f_ggZy
Zdlb\baZpby[Zdl_jbcjZaguo\b^h\Zg_ihiZ^Zgb_\hj]Zgbaf\ha[m^bl_e_ch^gh]hdhgdj_lgh]h
\b^ZgZijbf_joeZfb^bc;ke_^m_ljZkkfZljb\ZlvdZdj_amevlZlkf_r_gbyghjfZevghcnehju
^\mob[he__q_eh\_dmdhlhjuoghjfZevgZyfbdjhnehjZg_fgh]hjZaebqZ_lkyQ_f[hevr_ih\Zjh\
gZdmog_l_f[hevr_[_kihjy^dZbeb^bk[ZeZgkZ\eZ]ZebsghcfbdjhnehjudZd\gZr_fkemqZ_
�Z`__kebm`_gsbguh^bgihklhygguck_dkmZevguciZjlg_jhgZlh`_fh`_laZ[he_lv
[Zdl_jbZevguf\Z]bghahf ;\fWlhaZ[he_\Zgb_g_hiZkghbg_lg_h[oh^bfhklbaZsbsZlviZjlg_jZ
hlaZjZ`_gbyH^gZdhklhblbkihevah\Zlvij_a_j\Zlb\_kebm\Zkg_kdhevdhiZjlg_jh\ghbaaZ
jbkdZaZjZablvky\_g_jbq_kdbfbaZ[he_\ZgbyfbZg_baaZ;
^hiheg_gb_dki_pbnbq_kdhfmaZiZomdhlhjuchibku\Z_lkydZdaZiZo]gbehcju[uijb;
hlf_qZxlky[he__h[bevgu_\u^_e_gbyq_fh[uqghG_dhlhju_`ZemxlkygZk_ju_hq_gv`b^db_
\u^_e_gbybaaZdhlhjuolj_[m_lkyf_gylv[_ev_g_kdhevdhjZa\^_gv:aZiZo[u\Z_lgZklhevdh
kbevgufqlh_]hfh`ghmqmylvq_j_ah^_`^m
Ihke_iheh\h]hZdlZZlZd`_\h\j_fybebihke_f_gkljmZpbbm\u^_e_gbcbgh]^Zj_adhihy\ey_lky
ju[gucaZiZobeb`_klZgh\blkybgl_gkb\g__HagZqZ_lebwlhqlhk_dkbf_gkljmZpby\uau\Zxl
;"G_lghhgbfh]mlmkbeblvkbfilhfu_kebm\Zkm`__klv;
AZiZomkbeb\Z_lky_kebghjfZevgZyfbdjhnehjZ\eZ]ZebsZbf__lijhklhckhklZ\WlhagZqblqlh
q_ff_gvr_fhehqghdbkeuo[Zdl_jbcl_fkbevg__aZiZoLh`_kZfh_ijhbkoh^bl_keb\h
\eZ]Zebs_ihiZ^_l`b^dhklvk\ukhdbfmjh\g_fS+Bdjh\vbki_jfZf_g__dbkeu_q_fkj_^Z\h
\eZ]Zebs_ihwlhfmhgbkihkh[kl\mxlihy\e_gbx[he__kbevgh]haZiZoZ
?keb\h\j_fyf_gkljmZpbbbebihke_k_dkZm\u^_e_gbcgZ[ex^Z_lkyju[gucaZiZowlhfh`_l
hagZqZlvqlhm\Zk_klv;gh[_ayjdh\ujZ`_gguokbfilhfh\Dh]^Zkj_^Z\h\eZ]Zebs_
klZgh\blkyf_g__dbkehchgbijhy\eyxlkybgl_gkb\g__
^bZ]ghaijZ\bevghIjb;qZklh[u\Zxlam^b^jm]b_kbfilhfugZihfbgZxsb_]jb[dh\mx
bgn_dpbx:baf_g_gb_oZjZdl_jZ\u^_e_gbclbibqgucijbagZdjZaebqguo\_g_jbq_kdbo
aZ[he_\ZgbcDlhfm`_m\Zkfh`_l[ulvg_kdhevdhijh[e_fkha^hjh\v_fiheh\hckn_ju
h^gh\j_f_ggh
AZ[he_\Zgbyiheh\hckn_ju^h\hevghljm^ghhlebqblv^jm]hl^jm]ZDZdb_[ukbfilhfum\Zkgb
ihy\bebkvh[jZlbl_kvd\jZqmBaf_g_gb_oZjZdl_jZ\u^_e_gbcam^beb``_gb_"B^bl_d\jZqm
GZebqb_;g_hagZqZ_lqlh\uiehohke_^bl_aZ]b]b_ghcohlyfgh]b_lZdkqblZxldh]^Z
qm\kl\mxliehohcaZiZo?keb\uihiulZ_l_kvba[Z\blvkyhlijh[e_fukihfhsvx[he__
lsZl_evgh]hfulvylhebrvmom^rbl_kblmZpbxlZddZdmgbqlh`bl_ihe_agu_[Zdl_jbbdhlhju_
ih^^_j`b\Zxldbkehlghs_ehqghc[ZeZgk\h\eZ]Zebs_
;Zdl_jbZevguc\Z]bghafh`_lijhclbkZfghemqr_ke_^h\ZlvgZagZq_gbyf\jZqZIhkdhevdm
ijbqbghcaZ[he_\Zgbykem`Zl[Zdl_jbbihfh]mlZglb[bhlbdb \hkgh\ghff_klgh]h^_ckl\by\
nhjf_\Z]bgZevguok\_q_c\fDjhf_lh]hijh^Zxlky\Z]bgZevgu_dZikmeukh^_j`Zsb_
fhehqghdbkeu_[Zdl_jbbdhlhju_iheh`bl_evgh\ebyxlgZfbdjhnehjm\eZ]ZebsZDkh`Ze_gbx
ihdZg_kms_kl\m_lbkke_^h\Zgbcih^l\_j^b\rbo[ubownn_dlb\ghklv
;he_ag_ggh_fhq_bkimkdZgb_
Bgn_dpbxfhq_\u\h^ysboiml_c BFI\fg_^ZjhfkjZ\gb\Zxlkdhexq_cijh\hehdhcWlhhq_gv
g_ijbylgh_aZ[he_\Zgb_hldhlhjh]h`_gsbgukljZ^Zxldm^ZqZs_fm`qbg
bgh\Zl\h\k_fdhjhldbcfhq_bkimkdZl_evgucdZgZe:_s_lhlnZdlqlhZgmk_]h[eb`Zcrbc
khk_^Dbr_qgu_[Zdl_jbbemqr_\k_]hjZ[hlZxllZf]^_hgbb^he`gu[ulvghbohq_gvkeh`gh
m^_j`ZlvgZf_kl_Hgbe_]dhijhgbdZxl\fhq_bkimkdZl_evgucdZgZebijh^\b]Zxlky\\_joihdZ
g_h[hkgmxlkygZkebabklhch[hehqd_\gmljbfhq_bkimkdZl_evgh]hdZgZeZbfhq_\h]himaujyLZf
hgb\uau\Zxl\hkiZe_gb_
Hkgh\ghckbfilhfBFI[he_ag_ggh_fhq_bkimkdZgb_Fmqbl_evg__\k_]h\kZfhfdhgp_dh]^Z
fhq_\hcimaujvhimklhrZ_lkybkl_gdbkhijbdZkZxlky^jm]k^jm]hfDjhf_lh]hohq_lkyibkZlv
qZs_ghijbwlhffhqbhq_gvfZehLZd`_fh`ghaZf_lblvqlhfhqZkljZgghiZog_lbebqlh\g_c
ijbkmlkl\m_ldjh\v
Ihqlb\k_kemqZbBFImfheh^uo`_gsbgp_euo\bhlghkylkydqbkemijhkluoLh_klv
bgn_dpbyjZkkfZljb\Z_lkydZdg_hq_gvhiZkgZyblj_[mxsZyg_keh`gh]he_q_gbyeb[hg_
lj_[mxsZy_]h\h\k_JZgvr_ijbex[uoBFI\jZqbgZagZqZebZglb[bhlbdbihkdhevdmkqblZehkv
qlhbgn_dpbyfh`_lijhgbdZlv^Zevr_\iehlv^hihq_db\uau\Zlvbo\hkiZe_gb_GhhdZaZehkv
qlhwlhg_lZdDZdijZ\behq_j_ag_kdhevdh^g_cBFIijhoh^ylkZfb[_a\kydboZglb[bhlbdh\
gZ^hlhevdhijbg_h[oh^bfhklbijbgbfZlvh[_a[heb\Zxs__
Z`gh
u^he`guijbklZevghke_^blvaZk\hbfkZfhqm\kl\b_f?kebih^gyeZkvl_fi_jZlmjZb[hebijb
fhq_bkimkdZgbbmkbebebkvZhkh[_ggh_kebihy\bebkv[heb\h[eZklbihykgbpukjZam`_
h[jZlbl_kvd\jZqmbeb^Z`_\uah\bl_KdhjmxihfhsvWlbkbfilhfufh]mlmdZau\ZlvgZlhqlh
jZa\behkv\hkiZe_gb_ihq_ddhlhjh_\om^r_fkemqZ_ijb\h^bldihq_qghcg_^hklZlhqghklb
?keb\u[_j_f_ggulhex[h_\hkiZe_gb_fhq_\u\h^ysboiml_cgm`gh\hkijbgbfZlvk_jv_aghM
[m^msbofZl_j_cwlhaZ[he_\Zgb_Z\lhfZlbq_kdbi_j_\h^blky\jZajy^hkeh`g_gguobgn_dpbcb
ih\lhjy_lkywlhfkemqZ_g_h[oh^bfh\uykgblvdZdhc\b^[Zdl_jbc\uau\Z_l\hkiZe_gb_Bgh]^Z
\jZqijh\h^blh[s__h[ke_^h\Zgb_qlh[umklZgh\blvg_lebm\ZkaZ[he_\Zgbydhlhjh_
kihkh[kl\m_llhfmqlh\ue_]q_ih^o\Zlu\Z_l_bgn_dpbbijhq_fmg_dhlhjuo`_gsbg
\hkiZe_gby\hagbdZxlkgh\Zbkgh\ZbgZclbijbqbgmg_m^Z_lky?klvih^haj_gb_qlhbffmggZy
kbkl_fZwlbo`_gsbgjZ[hlZ_lkhk[h_fiha\heyxsbf[Zdl_jbyfjZafgh`Zlvky\kebabklhc
h[hehqd_fhq_bkimkdZl_evgh]hdZgZeZ
Fgh]b_hlqZygghbsmlf_lh^uaZsbluhlBFILukyq_e_lbyfb\gZjh^ghcf_^bpbg_
bkihevah\Zekydexd\_gguckhdDexd\Zkh^_j`bl\_s_kl\hdhlhjh_l_hj_lbq_kdb^he`gh
ijhlb\hklhylvjZafgh`_gbx[Zdl_jbc\kebabklhch[hehqd_fhq_\h]himaujyH^gZdhbkke_^h\Zgb_
ijh\_^_ggh_ba\_klghcg_dhff_jq_kdhchj]ZgbaZpb_cDhdj_cgihdZaZehqlhwlZy]h^Zg_kfh`_l
m[_j_qv\ZkhlBFIGhhiylv`__keb\uex[bl_dexd\_gguckhdi_cl__]hgZa^hjh\v_j_^Zhg
�g_ijbg_k_ljm]b_kh\_lu
iblvfgh]h\h^uqlh[uijhfulvfhq_bkimkdZl_evgucdZgZe
himklhrZlvfhq_\hcimaujvkjZamdZd\ZfaZohq_lkyibkZlv
bdhg_qghihke_hihjh`g_gbydbr_qgbdZ\ulbjZlvkyki_j_^bgZaZ^
K_dkm\_ebqb\Z_l\_jhylghklv\hagbdgh\_gbyBFIh\j_fyiheh\h]hZdlZkha^Z_lky
[eZ]hijbylgZy^ey[Zdl_jbc\eZ`gZykj_^Zbbfijhs_i_j_^\b]Zlvkykh^gh]hf_klZgZ^jm]h_D
lhfm`_baaZkhijbdhkgh\_gbyblj_gbyiheh\uohj]Zgh\[Zdl_jbbfh]mlihiZ^Zlvg_\lh
hl\_jklb_Ba\_klghqlh\l_q_gb_^\mo^g_cihke_iheh\h]hZdlZjbkd\hagbdgh\_gbyBFIm
`_gsbg^he_l\jZa\ur_q_fh[uqgh
hafh`gh\ukeurZebqlh`_eZl_evghihibkZlvihke_k_dkZblh]^ZjbkdBFIkgbablkyWlh
^_ckl\bl_evghij_djZkguckh\_lIjbk_dk_[Zdl_jbbdhlhju_h[uqghh[blZxl\lheklhcdbrd_
fh]mlkemqZcghihiZklv\fhq_bkimkdZl_evgucdZgZeKoh^b\\lmZe_l\uhlgboba[Z\bl_kv^hlh]h
dZdhgbihk_eylky\kebabklhch[hehqd_bgZqgmlkha^Z\Zlvijh[e_fu
DZdijZ\behBFIg_y\ey_lkyaZ[he_\Zgb_fi_j_^Zxsbfkyiheh\ufiml_fohlyk_dkbfh`_l
kihkh[kl\h\Zlv__\hagbdgh\_gbxGhijboeZfb^bha_]hghj__bfbdhieZafha_lZd`_\hafh`gu
[he_ag_ggu_fhq_bkimkdZgbyIhwlhfmgm`gh[ulvgZq_dmH[uqgu_dbr_qgu_iZehqdbb
[he_ag_l\hjgu_[Zdl_jbb\_^mlk_[yg_fgh]hihjZaghfmha[m^bl_ebaZ[he_\Zgbci_j_^Zxsboky
iheh\ufiml_fihk_eyxlky\fhq_bkimkdZl_evghfdZgZe_Zg_\fhq_\hfimauj_Ihwlhfmijb
�\_g_jbq_kdboaZ[he_\Zgbyog_llbibqghc[heb\kZfhfdhgp_fhq_bkimkdZgbyZb\lmZe_lohq_lky
g_lZdqZklhB\k_`_kZfhklhyl_evghjZagbpmaZf_lblvg_ijhklhBgn_dpbyfhq_\u\h^ysboiml_c
fh`_l[ulvihoh`ZgZoeZfb^bhaZ_keb\Zfhq_gvg_ih\_a_l\ufh`_l_[he_lvbfbh^gh\j_f_ggh
DZidZidZi\k_hg_^_j`Zgbbfhqb
G_hq_gvlhwlhdjmlhihdmiZlv[hevrb_miZdh\dbmjheh]bq_kdboijhdeZ^hd7HQD/DG\l_f
[he__qlh\Zf\k_]h^_\ylgZ^pZlvkiheh\bghcbm\Zk^Z`_g_l^_l_cH^gZdhhlg_^_j`Zgbyfhqb
kljZ^Zxlg_lhevdhih`beu_`_gsbgubebfgh]h^_lgu_fZl_jbWlh\_kvfZjZkijhkljZg_ggZy
`_gkdZyijh[e_fZ
ijhq_f\hajZklbjh`^_gb_^_l_cgZjy^mk\ukhdbfbg^_dkhffZkkul_eZ BFL\fkZfu_
kms_kl\_ggu_nZdlhjujbkdZLZdk]h^Zfbg_^_j`Zgb_fhqbihy\ey_lkym\k_[hevr_]hqbkeZ
`_gsbg
f_`^mgZjh^guobkke_^h\Zgbyo[uebihemq_gujZagu_j_amevlZluhl^h\b
?klvhkgh\ZgbyiheZ]Zlvqlhd\jZqmh[jZsZ_lkyf_g__iheh\bgu\k_o`_gsbgkljZ^Zxsbohl
g_^_j`ZgbyfhqbLZdbfh[jZahfj_Zevgu_pbnju^he`gu[ulv\ur_Bkke_^h\Zgb_ijh\_^_ggh_
kj_^bghj\_`kdbo`_gsbgh[gZjm`behqlhhlg_^_j`ZgbyfhqbkljZ^Zxl\b:\bkke_^h\Zgbb
\dhlhjhfmqZkl\h\Zebfheh^u_fZl_jbq_j_aljbf_kypZihke_jh^h\g_^_j`Zgb_[ueh
^bZ]ghklbjh\Zghm\b
Hfheh^uog_jh`Z\rbo`_gsbgZoba\_klgh_s_f_gvr_Zbf_xsb_ky^Zggu_kbevghjZagylkyLZd
Z\kljZebckdb_mq_gu_ihemqbebke_^mxsb_^Zggu_baqbkeZ[_a^_lguo`_gsbg\\hajZkl_
e_lp_euo\bklZedb\Zebkvkg_^_j`Zgb_ffhqbR\_^kdh_bkke_^h\Zgb_ihdZaZehkh\k_fbgu_
j_amevlZlug_^_j`Zgb_ffhqbkljZ^Zebhdheh\b\k_o`_gsbg\\hajZkl_e_l
G_aZ\bkbfhhllh]hdZdh_bawlbobkke_^h\Zgbc[eb`_dbklbg_fufh`_fkm\_j_gghklvxkdZaZlv
qlhg_^_j`Zgb_fhqbg_j_^dhklv^Z`_kj_^bfheh^uog_jh`Z\rbo`_gsbg
Ki_pbZebklu\u^_eyxlg_kdhevdhnhjfg_^_j`Zgbyfhqb
Klj_kkh\h_g_^_j`Zgb_gZb[he__jZkijhkljZg_ghHghhlf_qZ_lkyijbf_jghm\b\k_o`_gsbgk
wlbfjZkkljhckl\hf^ZgghfkemqZ_g_^_j`Zgb_\hagbdZ_lbaaZih\ur_gby\gmljb[jxrgh]h
^Z\e_gbyGZijbf_jijbdZre_qboZgbbkf_o_iju`dZobliDZdijZ\behihkjZ\g_gbxk
mj]_glgufg_^_j`Zgb_fdhebq_kl\h\ul_dZxs_cfhqbg_\_ebdhghhghkbevgh\Zjvbjm_lkyjZ\gh
dZdbqZklhlZg_^_j`Zgby
Mj]_glgh_g_^_j`Zgb_oZjZdl_jbam_lkyj_adbfihau\hfkoh^blv\lmZe_laZdhlhjufke_^m_l
h[bevgh_fhq_bkimkdZgb_Ihjy^dZ\b\k_o`_gsbgkljZ^Zxsbohlg_^_j`Zgby
klZedb\Zxlkylhevdhk_]hmj]_glghcjZagh\b^ghklvxIjbmj]_glghfg_^_j`Zgbbfhq_\hcimaujv
h[uqghhq_gvZdlb\_gIh^Zdlb\ghklvxfhq_\h]himaujyih^jZamf_\ZxlkyqZklu_bkbevgu_
ihau\udfhq_bkimkdZgbxdhlhju_g_h[yaZl_evghkhijh\h`^Zxlkyg_^_j`Zgb_f@_gsbguk
Zdlb\guffhq_\ufimauj_fqZs_ibkZxlq_f^jm]b_bg_j_^dh\klZxlghqvxqlh[ukoh^blv\
lmZe_l
\bkemqZ_\hlf_qZ_lkykf_rZggh_g_^_j`Zgb_khq_lZxs__ijbagZdbklj_kkh\h]hb
mj]_glgh]hLh_klv\h^gbokemqZyog_^_j`Zgb_m`_gsbgufh`_l\hagbdZlvdh]^ZhgZiju]Z_l
bebqboZ_lZ\^jm]bokemqZyohgZbkiulu\Z_l\g_aZiguckbevgucihau\dfhq_bkimkdZgbx
G_^_j`Zgb_fhqbfh`_l[ulv\ua\Zghg_kdhevdbfbnZdlhjZfb?keb\uiv_l_[hevr_\h^uq_f
lj_[m_lkylhklhblkhdjZlblvh[t_fihlj_[ey_fhc`b^dhklbFgh]b_kqblZxlqlhh[bevgh_iblv_
kZfhihk_[_ihe_aghgh\Zf\jy^ebgm`gh[hevr_^\moebljh\\h^u\kmldbjZa\_qlh\uZdlb\gh
lj_gbjm_l_kvbeb`b\_l_\`ZjdhfdebfZl_Dlhfm`_qZklvg_h[oh^bfhchj]Zgbafm\h^u
ihklmiZ_lkibs_c
Kdhj__\k_]h\Zfkh\_jr_ggh^hklZlhqghebljh\\h^u\kmldbBohjhrh[uiblvihf_gvr_
fhq_]hgguogZibldh\lZdbodZddhn_bebqZc
Bgh]^Zg_^_j`Zgb_fhqbfh`_l[ulvkbfilhfhf^jm]boaZ[he_\Zgbcbgn_dpbcfhq_\u\h^ysbo
iml_cbebg_dhlhjuog_\jheh]bq_kdbog_^m]h\IhwlhfmklhbljZkkdZaZlvhg_^_j`Zgbb\jZqm_keb
dhg_qghmwlhcijh[e_fug_lhq_\b^ghcijbqbgu gZijbf_j\ug_^Z\ghjh^bebbeb\g_aZigh
gZqZebiblvihiylvebljh\\h^u\^_gv\f
Lhqlhm\ZkgZqZehkvg_^_j`Zgb_fhqbg_hagZqZ_lqlh\ul_i_jvgZ\kx`bagvh[j_q_gughkblv
kg_^_j`Zgb_ffh`ghkijZ\blvkyghhl\Zkihlj_[mxlkykhagZl_evgu_mkbeby
Mfgh]bo`_gsbgkljZ^Zxsbohlklj_kkh\h]hg_^_j`ZgbykeZ[u_furpulZah\h]h^gZ gZijbf_j
ihke_jh^h\\fWlhl_kZfu_furpudhlhju_\ubkihevam_l__kebohlbl_hklZgh\blvkljmxfhqb
hgb`_k`bfZxl\eZ]Zebs_?kebbomdj_iblv[m^_lijhs_dhgljhebjh\Zlvklj_kkh\h_g_^_j`Zgb_
dh]^Z\gmljb[jxrgh_^Z\e_gb_jZkl_lKms_kl\m_lg_kdhevdhkihkh[h\lj_gbjh\db\gmlj_ggbo
furpgh\hkgh\ghfgm`ghgZijy]Zlvbokhij_^_e_ggufbbgl_j\ZeZfbIjbgpbilhl`_qlhbijb
lj_gbjh\d_^jm]bofurp\kihjlb\ghfaZe_Fgh]bfihfh]Z_ldhgkmevlZpby\jZqZbeb
nbabhl_jZi_\lZKha^Zguki_pbZevgu_dhfivxl_jgu_ijh]jZffu^eylj_gbjh\dblZah\uofurp\
lhfqbke_fh[bevgu_ijbeh`_gbyFh`ghlZd`_ihijh[h\Zlv\Z]bgZevgu_rZjbdbbebbgu_
ihoh`b_ijbkihkh[e_gbyGZ^hgZijy]Zlv\gmlj_ggxxfmkdmeZlmjmqlh[um^_j`b\ZlvrZjbdb
\gmljbdZdfh`gh^hevr_G_aZ\bkbfhhlkihkh[Zlj_gbjh\hdkh\j_f_g_fdhebq_kl\hkemqZ_\
g_^_j`Zgbymf_gvrblky
Lj_gbjh\dZfurplZah\h]h^gZhlqZklbihfh`_lbijbmj]_glghfg_^_j`Zgbbgha^_kv]hjZa^h
\Z`g__lj_gbjh\dZfhq_\h]himaujy?]hfurpukhdjZsZxlkyg_\h\j_fybdhgljhebjh\Zlvwlh
mkbeb_f\hebg_\hafh`ghhlkx^Zbh[bevgh_fhq_bkimkdZgb_Lj_gbjh\dZfhq_\h]himaujy
�aZdexqZ_lky\lhfqlh[ugZmqblvkyibkZlvj_`_ihjZkibkZgbxZg_ijbg_h[oh^bfhklbey
gZqZeZjZaj_rbl_k_[_ibkZlvdZ`^ucqZk?keb\g_aZigucihau\\hagbdg_lf_`^mjZaj_r_ggufb
ihoh^Zfb\lmZe_ll_jibl_kdhevdh\hafh`ghIhkl_i_gghklZjZcl_kvm\_ebqb\Zlvbgl_j\Zeu
f_`^mfhq_bkimkdZgbyfb^h^\molj_oq_luj_oqZkh\LZdhcf_lh^qZklhihfh]Z_lijbmj]_glghf
g_^_j`Zgbb
hl^_evguokemqZyoihdZaZghf_^bdZf_glhagh_e_q_gb_bebobjmj]bq_kdh_\f_rZl_evkl\hqlh[u
�ba[Z\blvkyhlmj]_glgh]hg_^_j`Zgbyeyg_dhlhjuoijhkl_crZyhi_jZpby[md\ZevghklZgh\blky
kiZk_gb_f^ey^jm]bo`_lj_gbjh\dbhdZau\Zxlky\iheg_wnn_dlb\gufbQlhih^hc^_ldhgdj_lgh
\ZfaZ\bkblhllh]hgZkdhevdhk_jv_agZ\ZrZijh[e_fZ
=_fhjjhcbZgZevgu_[Zojhfdb
?keb\u\a]eyg_l_\a_jdZehgZk\h_ZgZevgh_hl\_jklb_lhkjZamaZf_lbl_dZdh_hghfhjsbgbklh_
G_[_aijbqbgu_]hbgh]^ZgZau\ZxlmaehfgZj_abgh\hfrZjbd_Fhjsbgdbh[jZamxlkybaaZlh]h
qlhfurpuaZdju\Zxlhl\_jklb_Hgh^he`ghkbevghjZkoh^blvkybaZkq_lkdeZ^hdh[_ki_qb\Z_lky
^hihegbl_evguc^bZf_ljH[uqghkdeZ^dbjZ\ghf_jghjZkij_^_e_gu\hdjm]ZgZevgh]hhl\_jklbyb
ih\_joghklvihemqZ_lky^hklZlhqghjh\gZyIhwlhfmh[gZjm`b\qlhlhgh\h_k\bkZxs__ba
ZgZevgh]hhl\_jklbyfh`ghkbevghbkim]ZlvkyGh\hy\e_gguchljhklhdijbdh\u\Z_l\gbfZgb_d
f_klmhkms_kl\h\Zgbbdhlhjh]hfgh]b_`_gsbguiulZxlkyaZ[ulv_ebdZ\_jhylghklvqlhj_qv
b^_lh[ZgZevguo[ZojhfdZobebh]_fhjjh_\iheg_[_ah[b^guoy\e_gbyo
um^b\bl_kvgh]_fhjjhc^hklZlhqghjZkijhkljZg_ggZyijh[e_fZBfkljZ^Z_lhdhehlj_lb\k_o
\ajhkeuoex^_cdZd`_gsbglZdbfm`qbgohlvwlhbg_ijbgylhh[km`^ZlvaZm`bghf
=_fhjjhcfh`_laZljZ]b\ZlvdZdlheklmxdbrdmlZdbZgZevgh_hl\_jklb_Gh\ijbgpbi_jZagbpZ
g_\_ebdZlZdqlh^Z\Zcl_kdhgp_gljbjm_fkygZ\g_rg_cjZagh\b^ghklb
=_fhjjhc\Zjbdhagh_jZkrbj_gb_\_gijyfhcdbrdbb\u]ey^blwlhdZdkbg_[hj^h\ucrZjbd
?]hihqlb\k_]^Zm^Z_lkyaZibogmlvgZf_klh\hlebqb_hl[Zojhfhdghhgkgh\ZihdZ`_lkygZjm`m
ijbke_^mxs_fhihjh`g_gbbdbr_qgbdZbeb_keb\uijbky^_l_gZdhjlhqdbQZklhhgq_r_lkyb
�\uih^lbjZ_l_kvgZlmZe_lghc[mfZ]_hklZ_lkyg_fgh]hk\_`_cdjh\b_eh\lhfqlh]_fhjjhc
wlhaZ[em^b\rbckydjh\_ghkguckhkm^H[uqghdjh\_ghkgu_khkm^umaZ^g_]hijhoh^Z
m^_j`b\Zxlkykihfhsvxkh_^bgbl_evghcldZgbbkebabkluoh[hehq_dihwlhfmfug_\b^bfqlh
hgblZfgZoh^ylkyK\hajZklhfm^_j`b\Zxsb_ldZgbhkeZ[_\Zxlbijb\ukhdhf^Z\e_gbb\
h[eZklblZaZ gZijbf_jdh]^Z\ukbevghlm`bl_kvijbbkijZ`g_gbbih^gbfZ_l_ly`_klbZlZd`_
\h\j_fy[_j_f_gghklbbjh^h\\fg_dhlhju_khkm^ugZqbgZxlgZihfbgZlvkdjmq_gguckZ^h\uc
reZg]hkgh\ZgbbaZ\hjhlZkdZieb\Z_lkydjh\vbh[jZam_lkyfZe_gvdbcrZjbd]_fhjjhb^ZevgZy
rbrdZ
=_fhjjhcdZdfum`_]h\hjbebg_hiZk_gghfh`_l^hklZ\blvfgh]hg_ijbylguofhf_glh\
Djh\_ghkgu_khkm^ug_ex[ylih^h[gh]hh[jZs_gbyb\hdjm]rbrdbe_]dhfh`_lgZqZlvky
\hkiZe_gb_om^r_fkemqZ_g_lhqlhoh^blv\lmZe_l^Z`_ijhklhkb^_lvklZg_lg_e_]dhbaaZ
am^Zb[hebhafh`gubZgZevgu_djh\hl_q_gbydZdkeZ[u_lZdb^h\hevghkbevgu_
DkqZklvx\k_ihijZ\bfh
DZdgbkljZgghij_`^_\k_]hgm`ghihaZ[hlblvkyhijZ\bevghcl_ogbd_bkijZ`g_gbyI_cl_
fgh]h\h^uqlh[udZeh\u_fZkku[uebfy]dbfbboh^bl_\lmZe_llhevdhlh]^Zdh]^Zqm\kl\m_l_
kbevgu_ihau\uqlh[ug_ijbrehkvkbevghlm`blvkyKh\_lm_flZd`_hklZ\blv]Za_lmgZdmog_
_keb^he]hkb^_lvgZmgblZa_^Z\e_gb_\hdjm]rbrdbjZkl_lbkhklhygb_mom^rZ_lky
QZklhnhjfbjh\Zgb_ohjhrboijb\uq_dk\yaZgguokihk_s_gb_flmZe_lZ_^bgkl\_ggh_
g_h[oh^bfh_e_q_gb_[eZ]h^Zjydhlhjhfm]_fhjjhcijhoh^blkZfihk_[_G_ih\j_^bllZd`_
iZevp_f\ijZ\eylv]_fhjjhcqlh[umkhkm^Z[ueZ\hafh`ghklv\klZlvgZk\h_f_klhhafh`gh\Zk
kfmsZ_lg_h[oh^bfhklvaZkh\u\ZlviZe_p\ZgZevgh_hl\_jklb_gh_kebwlh\Zkml_rbl\jZqb
^_eZxlwlh_`_^g_\ghijbq_fkh\_jr_gghihklhjhggbfex^yf
Zil_d_fh`ghijbh[j_klbwnn_dlb\gu_fZabijhlb\]_fhjjhy?keb`_hgbg_ihfh]mllh\jZq
ihj_dhf_g^m_lfgh`_kl\h^jm]bof_lh^h\e_q_gbykj_^bdhlhjuobobjmj]bq_kdh_\f_rZl_evkl\h
?keblhqlh\uibjZ_lbaZgZevgh]hhl\_jklbyg_]_fhjjhc\_jhylg__\k_]hwlh[ZojhfdZ
ijhklhgZijhklhqmlv[hevrZyihjZaf_jmdh`gZykdeZ^dZdhlhjZyhklZ_lkyihke_lh]hdZd
jZkkZku\Z_lky]_fhjjhb^Zevgucma_eDh]^Zhgh[jZam_lkyg_dhlhju_kdeZ^dbdh`b\h[eZklb
ZgZevgh]hhl\_jklbyfh]mlkf_klblvkyDh]^Z`_ma_ebkq_aZ_lwlbkdeZ^dbnhjfbjmxl[he__
djmigmxkdeZ^dmdhlhjZyfh`_lg_fgh]h\uklmiZlvgZ^ZgZevgufhl\_jklb_f;Zojhfdbj_^dh
\uau\Zxlk_jv_agu_`Zeh[ug_kfhljygZlhqlhfh]mlklZgh\blvkyijbqbghcam^Zb\u^_e_gby
kebablZdh_[u\Z_lbaaZljmkh\kljbg]h\qZkluobkijZ`g_gbcbZgZeh]bqguojZa^jZ`Zxsbo
nZdlhjh\G_dhlhju_lZd`_aZf_qZxlqlhbaaZ[Zojhfhdljm^g__ijh\h^blv]b]b_gbq_kdb_
ijhp_^mju
�eyfgh]bo[ZojhfdbklZgh\ylkywkl_lbq_kdhcijh[e_fhclZdhfkemqZ_bofh`ghm^ZeblvGh
klhblk_jv_aghaZ^mfZlvkyij_`^_q_fkh]eZrZlvkygZhi_jZpbxlZddZd\k_]^Zkms_kl\m_ljbkd
hkeh`g_gbcGm`ghlZd`_ihgbfZlvqlhohlvkZfZijhp_^mjZb[_a[he_ag_ggZihke_hi_jZpbhgguc
i_jbh^^hklZ\blk_jv_aguc^bkdhfnhjl\Zgmk_hklZg_lkyk\_`bcjm[_pZ\_^v\lmZe_lgZ^hoh^blv
j_]meyjghFukh\_lm_fjZkkeZ[blvkybhklZ\blv[Zojhfdb\ihdh__kebhgbg_ijbqbgyxlhkh[uo
g_m^h[kl\
JZdr_cdbfZldbbdZd_]hba[_`Zlv
kZfhf\_jom\eZ]ZebsZGZhsmivhgZgZihfbgZ_ldhgqbdghkZZ\k_j_^bg_mg___klvfZe_gvdh_
hl\_jklb_Q_j_awlhlmadbclmgg_evki_jfZlhahb^uijh^\b]Zxlky\fZldmBag_]h`_\ul_dZ_l
f_gkljmZevgZydjh\v:ijbjh^Zor_cdZfZldbjZkrbjy_lkygZklhevdhqlhkd\havg__ijhoh^bl
j_[_ghdBbf_ggha^_kvfh`_l\hagbdgmlvjZdr_cdbfZldb
JZdr_cdbfZldbmgbdZevgh_hgdheh]bq_kdh_aZ[he_\Zgb_M`_\o]h^Zo[uehh[gZjm`_gh
qlhhgh\_^_lk_[yg_lZddZd^jm]b_\b^ujZdZqZs_\klj_qZ_lkykj_^bijhklblmlhdq_fkj_^b
aZfm`gbo`_gsbgZfhgZrdbkgbfijZdlbq_kdbg_klZedb\ZxlkyFh`_lwlhdZjZdhlhjmx;h]
gZkueZ_lgZiZ^rbo`_gsbg"GZkZfhf^_e_;h]a^_kvgbijbq_f
JZdr_cdbfZldb\uau\Z_l\bjmki_j_^Zxsbckyijbk_dk_Zdhgdj_lgh\bjmkiZibeehfuq_eh\_dZ
IQ\fFum`_mihfbgZebhg_fdh]^Z]h\hjbebhaZ[he_\Zgbyoi_j_^Zxsbokyiheh\ufiml_f
HgijbgZ^e_`bld[hevrhfmk_f_ckl\m\bjmkh\ij_^klZ\bl_ebdhlhjh]h\uau\Zxlihy\e_gb_
[hjh^Z\hdgZdh`_Ihqlb\k_hgbg_hiZkguG_dhlhju_\bjmkuij_^ihqblZxlk_eblvky\h[eZklb
iheh\uohj]Zgh\Hgbi_j_^Zxlkyijbiheh\hfZdl_bgZijhly`_gbb`bagb[hevrbgkl\h
k_dkmZevghZdlb\guoex^_caZjZaylkyh^gbfbebg_kdhevdbfb\b^ZfbD]h^Zf\bjmk[m^_l
ijbkmlkl\h\Zlv[he__q_fm\bex^_cbjmkiZibeehfuq_eh\_dZkqblZ_lkykZfuf
jZkijhkljZg_ggufiheh\ufaZ[he_\Zgb_fihqlbiheh\bgZfheh^_`b\\hajZkl_hl^he_l
ihklhygghoh^blkbgn_dpb_c
Ih\lhjbfkyh[uqghijbqbg^ey[_kihdhckl\Zg_lGZrhj]ZgbafkZfba[Z\ey_lkyhlIQdZdhl
ijhklm^uWlhba\_klghihlhfmqlhm`_gsbgdhlhjuoi_jbh^bq_kdbih\_jyxlgZgZebqb_IQ
qZklhh[gZjm`b\Zxlky^jm]b__]h\b^ug_l_qlhjZgvr_AgZqblbgn_dpby^eblkyg_^he]hZ
`_gsbguaZjZ`Zxlkygh\uf\b^hfIQijbkf_g_iheh\uoiZjlg_jh\
H^gZdhg_dhlhju_\b^uiZibeehfZ\bjmkZhlebqZxlkyhlhklZevguol_fqlhfh]ml\ua\Zlv
ijh^he`bl_evgh_\hkiZe_gb_\r_cd_fZldbWlb\b^ugZau\Zxlky\bjmkZfb\ukhdh]hhgdh]_ggh]h
jbkdZbkZfu_jZkijhkljZg_ggu_bagboIQbIQKh\j_f_g_fbgn_dpby_kebg_
ih\_a_lfh`_li_j_jZklb\jZdH^bglhevdhlbihl\_lkl\_g_gaZiheh\bgmkemqZ_\jZdZr_cdb
fZldbdjhf_lh]hhgkihkh[_g\ua\ZlvaehdZq_kl\_ggmxhimohev\jhlh\hcihehklbb]ehld_Z
lZd`_\\Z]bg_\mev\_bZgmk_L_fg_f_g__kZfhcihk_[_bgn_dpbbg_^hklZlhqghFgh]b_
aZjZ`Zxlky\bjmkhfIQghjZdhfaZ[he_\Zxl_^bgbpuKe_^h\Zl_evgh\jZa\blbbjZdZ
j_rZxsmxjhevb]jZxl^jm]b_nZdlhjugZijbf_jkeZ[ucbffmgbl_lbebdmj_gb_k_lZdb_
nZdlhjuihdZg_\uy\e_gu
Knhjfmebjm_flm`_fukevqmlvbgZq_ihqlbm\k_oiZpb_glhdkjZdhfr_cdbfZldbbf_eZf_klh
bgn_dpby\ua\ZggZy\bjmkhfiZibeehfuq_eh\_dZghebrvdjZcg_fZeucijhp_gll_odlhaZjZ`_g
\bjmkhfaZ[he_ejZdhf
�he]Zy^hjh]Zhlk_dkZdjZdm
DkqZklvxjZdg_jZa\b\Z_lkyaZh^gmghqvIhgZqZem\bjmk\uau\Z_lbaf_g_gby\de_ldZor_cdb
fZldbqlhgZgZmqghfyaud_gZau\Z_lky^bkieZab_cde_ldZoihy\eyxlkyfZe_gvdb_g_iheZ^dbb
hrb[dbbaaZq_]hhgbnmgdpbhgbjmxlg_kh\k_fghjfZevghKi_j\Z[hevgu_de_ldbijhklh
g_fgh]h^jm]b_Gh_kebbffmggZykbkl_fZhklZ\blbo\ihdh_hgbgZqgmlihgZklhys_fm
hlebqZlvkyhla^hjh\uoKh\j_f_g_fde_ldbfh]ml\k_[hevr_\b^hbaf_gylvky^h
g_magZ\Z_fhklbBhgbgZqgmljZklblZf]^_bo[ulvg_^he`ghLhevdhlh]^ZhgbklZgmljZdh\ufb
[hevrbgkl\_kemqZ_\lj_[m_lkydZdfbgbfmfe_lqlh[ui_j\u_g_\bggu_de_lhqgu_
baf_g_gbyi_j_jh^bebkv\gZklhysbcjZdr_cdbfZldbijhf_`mld_f_`^mwlbfbkhklhygbyfb
de_ldbgZoh^ylkygZjZaguoklZ^byobaf_g_gbyGZdZ`^hcklZ^bbde_ldbfh]mli_j_^mfZlvbeb
bofh`_lmgbqlh`blvbffmggZykbkl_fZ
De_lhqgu_baf_g_gbydhlhju_fh]mlk\b^_l_evkl\h\ZlvhgZqZevghcklZ^bbjZdZ`_eZl_evgh
\uy\eylvdZdfh`ghjZgvr_
Ijbj_]meyjghfkdjbgbg]_bde_lhqghc^bZ]ghklbd_jZa\ljb]h^Zm^Z_lkyh[gZjm`blvbaf_g_gby
aZjZg__bm^Zeblv[hevgu_de_ldb^hlh]hdZdhgbgZqgmlij_^klZ\eylvk_jv_agmxhiZkghklvLZdbf
h[jZahfjZdr_cdbfZldbfh`ghwnn_dlb\ghij_^hl\jZlblv
GZqZevgu_de_lhqgu_baf_g_gbybjZdr_cdbfZldbgZjZggboklZ^byoj_^dhijhy\eyxlky\\b^_
kbfilhfh\@_gsbgZfh`_lihqm\kl\h\Zlvqlh[hevgZlhevdhgZiha^g_cklZ^bbIhwlhfmlZd
\Z`ghj_]meyjghijhoh^blvh[ke_^h\Zgb_
KbfilhfujZdZr_cdbfZldbdjh\hl_q_gbyf_`^mf_gkljmZpbyfbbeb\k\yabkk_dkhf
G_dhlhjuo[_kihdhyl[heb\iheh\uohj]ZgZobeb\gbam`b\hlZ\h\j_fyk_dkZeb[h\ih\k_^g_\ghc
`bagbBgh]^Z\u^_e_gbyijbh[j_lZxlg_ijbylgucaZiZob\gboijbkmlkl\mxlke_^udjh\b
DZd\b^bl_kbfilhfuhq_gvh[sb_hgbgZ[ex^Zxlkyijbfgh`_kl\_aZ[he_\Zgbciheh\uohj]Zgh\
?kebm\Zkihy\blkyh^bgbagbogm`ghh[yaZl_evghh[ke_^h\ZlvkyGh[_aiZgbdbihqlbgZ\_jgydZ
m\Zk\h\k_g_jZdZ\_g_jbq_kdh_aZ[he_\Zgb_ih[hqgh_y\e_gb_hlijhlb\haZqZlhqguokj_^kl\beb
g_qlhih^h[gh_H^gZdhihdZaZlvky\jZqmhq_gv\Z`gh
Ijh\_jvl_kv
Zfkdhjhb\u`b\_l_\Ghj\_]bb"Lh]^Z\u^he`guihemqblvhnbpbZevgh_ijb]eZr_gb_
k^_eZlvkhkdh[r_cdbfZldb?kebbkms_kl\m_lijb]eZr_gb_gZdhlhjh_ke_^m_lhl\_lblv^Zlh
bf_gghwlhM`_gsbgdhlhju_j_]meyjghk^ZxlwlhlZgZebajbkdlh]hqlh\l_q_gb_`bagb
�jZah\v_lkyjZdr_cdbfZldbkgb`Z_lkygZ\b_r_\uc\ZjbZglkljZoh\Zgby`bagb
H^gZdhihqlbiheh\bgZghj\_`kdbo`_gsbg\\hajZkl_e_l\u[jZku\Z_lijb]eZr_gb_gZ
h[ke_^h\Zgb_\fmkhjdmLZd_kebjZgvr_\kdjbgbg]_mqZkl\h\Ze\b`_gsbgwlhc\hajZklghc
]jmiiulhk_cqZk\k_]h\bIhke_^kl\byieZq_\guk_]h^gyjZdr_cdbfZldb^bZ]ghklbjmxlm
]hjZa^h[hevr_]hqbkeZfheh^uo`_gsbgq_fjZgvr_?keb\_jblvgZpbhgZevghfmj_]bkljm
jZdh\uoaZ[he_\Zgbclhkj_^b`_gsbg^hkhjhdZe_laZ[he_\Z_fhklv\ujhkeZgZ\b:ijbqbgZ\
lhfqlh\k_f_gvr_`_gsbgkh]eZrZxlkygZh[ke_^h\Zgb_r_cdbfZldbb\k_[hevr_aZjZ`Zxlky
IQ\uau\ZxsbfjZd
Khkdh[ijhklhckihkh[ijhnbeZdlbdbwlhcjZagh\b^ghklbjZdZGhj\_`kdbo`_gsbggZqbgZxl
�\uau\ZlvgZkdjbgbg]\]h^dh]^Zbfbkihegy_lkye_lZe__j_dhf_g^m_lkyijhoh^blv
h[ke_^h\Zgb_jZa\ljb]h^Z^hlh]hdZdbkihegblkye_l
Khkdh[g_^_eZxl\i_jbh^f_gkljmZpbbbemqr__keb\ihke_^gb_^\Z^gyi_j_^\bablhfd\jZqm
\ug_aZgbfZebkv\Z]bgZevgufk_dkhf
=bg_dheh]bq_kdh_h[ke_^h\Zgb_aZgbfZ_liZjmfbgmljZqjZkdju\Z_l\eZ]Zebs_kihfhsvx
ki_pbZevgh]hbgkljmf_glZgZau\Z_fh]ha_jdZehfhkfZljb\Z_lr_cdmfZldbb[_j_lijh[m
fZe_gvdhcf_l_ehqdhcpblhs_ldhcDh]^Zhge_]hgvdhgZ^Z\eb\Z_l_xgZr_cdmfZldbgZ
pblhs_ld_hklZ_lkyg_fgh]hde_lhddhlhju_fh`gh[m^_lbkke_^h\Zlvih^fbdjhkdhihf\
\l_q_gb_g_kdhevdbog_^_ev?keb\k_\ghjf_\Zfgbq_]hg_khh[sZl
gZklhys__\j_fy\g_dhlhjuoj_]bhgZoGhj\_]bbj_Zebam_lkyibehlgucijh_dlkmlvdhlhjh]h\
lhfqlh[u\f_klhkhkdh[Zr_cdbfZldbki_j\Z^_eZlvZgZebadjh\bgZ\bjmkiZibeehfuq_eh\_dZ
IQ\fL_mdh]hgZoh^ylIQbebihemqZxlgZijZ\e_gb_gZkhkdh[
iheg_\_jhylghqlh\^Zevg_cr_ffh`_lm`_q_j_ag_kdhevdhe_l\h\k_cGhj\_]bb
^bZ]ghklbdZ[m^_lijhoh^blvihwlhfmijbgpbimFgh]b_`_gsbgukfh]mlba[_`Zlvebrgbo
]bg_dheh]bq_kdbohkfhljh\blhevdhl_omdh]hih\ur_gjbkdde_lhqguobaf_g_gbc[m^ml
gZijZ\eylvgZ^hihegbl_evgh_h[ke_^h\Zgb_
Baf_g_gby\ldZgyog_hagZqZxlqlhm\ZkjZd
?klv\_jhylghklvqlhihke_ijh[u\uihemqbl_g_ijbylgh_bhlqZklbg_ihgylgh_ibkvfhhl\jZqZM
\Zkh[gZjm`bebbaf_g_gby\ldZgyor_cdbfZldbGhqlhq_jl\havfbwlhhagZqZ_l"
G_^hklZlhdbgnhjfZpbb Z\ibkvf_g_lgbdZdboih^jh[ghkl_c\f\k_]^Zim]Z_l;hevrbgkl\h
`_gsbgmdhlhjuo[uebh[gZjm`_gubaf_g_gbyqm\kl\mxlk_[yij_djZkghb^Z`_^mfZlvg_
^mfZebhjZd_Ihwlhfmibkvfhfh`_l\ua\Zlvdm^Z[hevrbcrhdq_fij_^klZ\eyxl\jZqb
Ihemqb\ibkvfhfgh]b_j_rZxlqlhmgbojZdbhgbkdhjhmfjmlKi_rbf\k_omkihdhblv_kebm
fheh^hck_dkmZevghZdlb\ghc`_gsbgu\de_ldZor_cdbfZldb_klvg_[hevrb_baf_g_gbywlh
kh\_jr_gghghjfZevghIjbaZjZ`_gbbex[uf\b^hfIQ^Z`_badZl_]hjbbgbadh]hjbkdZ
baf_g_gbyg_ba[_`guIhwlhfmdklZlb\Ghj\_]bbg_ijh\_jyxl`_gsbg^he_lkebrdhf
fgh]b_gZqZeb[u[_ahkgh\Zl_evgh[_kihdhblvkybaZgbfZlvky[_kkfuke_ggufe_q_gb_f
M[hevrbgkl\Z^ZijZdlbq_kdbm\k_obaf_g_gby\de_ldZor_cdbfZldbbkq_agmlkZfb[_a
dZdh]heb[he_q_gby dZdbg_^hfh]Zgbyijbjy^_^jm]bojZkijhkljZg_gguo\bjmkh\\fBffmggZy
kbkl_fZhj]ZgbafZij_djZkghkijZ\ey_lkykhq_gvfgh]bfbijh[e_fZfbZr\jZqh[wlhfagZ_lb
ihlhfmgbqmlvg_h[_kihdh_glh]^ZdZd\k_hq_f\ufh`_l_^mfZlvwlhjZd
hl_s_mkihdhbl_evgZybgnhjfZpby_`_]h^ghmghj\_`_dh[gZjm`b\Zxlkybaf_g_gby\
de_ldZor_cdbfZldbBagbolhevdhgm`^Zxlky\e_q_gbbqlh[uij_^hl\jZlblvjZdBebrv
ijbf_jghm\^Zevg_cr_fjZah\v_lkyjZdr_cdbfZldb
Gh^Z\Zcl_\_jg_fkydibkvfmhl\jZqZQlhijhbahrehklh]h^gydZdm\Zk\ayebkhkdh["De_ldb
r_cdbfZldbhlijZ\beb\eZ[hjZlhjbxLZfki_pbZebklbamqZeboih^fbdjhkdhihfbkdZe
de_ldbdhlhju_\u]ey^ylZlbibqghaZ\bkbfhklbhllh]hgZkdhevdhkljZggh\u]ey^ylde_ldbbhl
bodhebq_kl\Zbaf_g_gbyfh]mldeZkkbnbpbjh\ZlvkydZd^bkieZabye_]dhcmf_j_gghcb\ukhdhc
�kl_i_gbZ`_k_jv_agu_de_lhqgu_baf_g_gbyfh]mlbkq_agmlvkZfbh^gZdhhq_gv\Z`gh
ihgZ[ex^ZlvaZgbfbDjhf_lh]h\eZ[hjZlhjbbijh\_ebZgZebagZgZebqb_iZibeehfZ\bjmkZ\
�\Zrbode_ldZoZevg_cr__aZ\bkblhlj_amevlZlh\bkke_^h\Zgby
Ijb^bkieZabbe_]dhckl_i_gb^hklZlhqghijbclbd\jZqmgZdhgljhevgh_h[ke_^h\Zgb_q_j_a
ihe]h^Z]h^H[uqghdwlhfm\j_f_gbde_ldbmki_\ZxlhijZ\blvkyihke_\bjmkghcZlZdbbebbo
m[b\Z_lbffmggZykbkl_fZ?kebbaf_g_gby\de_ldZomf_gvrbebkvZj_amevlZlZgZebaZgZ
iZibeehfZ\bjmkhljbpZl_evguclh\ua^hjh\uijboh^bl_q_j_aljb]h^Z?kebbaf_g_gby\
de_ldZoihij_`g_fmgZ[ex^Zxlkybj_amevlZlZgZebaZgZiZibeehfZ\bjmkiheh`bl_evguc\Zf
ij_^klhbl[he__hkgh\Zl_evgh_h[ke_^h\Zgb_ h[wlhfqblZcl_gb`_\f
Ijb^bkieZabbmf_j_gghcb\ukhdhckl_i_gb\ZkgZijZ\yld]bg_dheh]mdhlhjuck^_eZ_l^\_\_sb
dhevihkdhib_cbhgh^he`ghmklZgh\blv_klvebbaf_g_gby\kebabklhch[hehqd_h\lhjuo
]bg_dheh]\havf_lijh[mldZg_c [bhikbx\fr_cdbfZldbbhlijZ\bl\eZ[hjZlhjbx?kebijb
i_j\bqghfkhkdh[_kih\_joghklbr_cdbfZldb[_j_lkyebrvfZeh_dhebq_kl\hde_lhdkebabklhc
h[hehqdblhijb[bhikbbhlsbiu\Z_lkydmkhq_dldZgbqlh[umklZgh\blvbf_xlkyebbaf_g_gby\
de_ldZoih^kebabklhch[hehqdhcKi_pbZebkl\eZ[hjZlhjbbijh\h^bl]bklheh]bq_kdh_
bkke_^h\Zgb_ldZgb
H[uqgh[bhikbxr_cdbfZldbijh\h^ylih^f_klghcZg_kl_ab_cghihke_ijhp_^mju[m^_l[hevgh
Ihwlhfm^hg__klhblijbgylvb[mijhn_gDjhf_lh]hihke_h[ke_^h\Zgby\hafh`ghdjh\hl_q_gb_
lZdqlh\Zfijb]h^blkyijhdeZ^dZ g_lZfihg\f
Ihke_lh]hdZdldZgvbkke_^mxlih^fbdjhkdhihfki_pbZebklkgh\Zhij_^_eblkl_i_gv^bkieZabb
hle_]dhc^h\ukhdhcGbh^gZbawlboklZ^bcg_y\ey_lkyjZdhfEbrvlh]^Zdh]^Z[hevgu_
de_ldbijhc^mlkd\havkebabklmxh[hehqdmfh`gh]h\hjblvhjZd_r_cdbfZldb
?kebdhevihkdhibyb[bhikby\ghjf_bebihdZau\Zxle_]db_baf_g_gbyfh`_l_jZkkeZ[blvkyZf
ijb^_lkyhiylvk^_eZlvkhkdh[bk^ZlvZgZebagZiZibeehfZ\bjmk\l_q_gb_f_kyp_\qlh[u
m[_^blvkyqlh\k_\ihjy^d_^_\ylbkemqZyoba^_kylbbaf_g_gbybkq_agmlbebkhojZgylkygZlhf
`_mjh\g_[_aijbagZdh\mom^r_gbyLZd\be_]dbobaf_g_gbckihglZgghbkq_aZxlZ\b
klZ[bevgh^_j`ZlkygZlhf`_mjh\g_Lhevdh\b\l_q_gb_`bagbij_\jZlylky\k_jv_agu_
baf_g_gbyb\bjZah\v_lky\jZd
?kebdZdh_eb[hbkke_^h\Zgb_ih^l\_j^bl^bkieZabxkj_^g_cbeb\ukhdhckl_i_gbihgZ^h[blky
g_agZqbl_evgh_objmj]bq_kdh_\f_rZl_evkl\hdhgbaZpbyg_rgxxqZklvr_cdbfZldbm^Zeyxl
h[uqghkihfhsvxki_pbZevghcgZkZ^dbdhgmkh\b^ghci_lebJZgvr_hi_jZpbxijh\h^bebk
ihfhsvxgh`Zbm^Ze_ggu_qZklb\u]ey^_ebdZdi_j_\_jgmlucjh`hd^eyfhjh`_gh]hih
Zg]ebckdbLFHFUHDPFRQHqlhbh[tykgy_lgZa\Zgb_ijhp_^mjuK_cqZkm^Ze_ggZyldZgvihoh`ZgZ
iehkdbcihgqbd
DhgbaZpbxdZdijZ\behijh\h^ylijbf_klghcZg_kl_abbghbgh]^Z\hafh`_gbh[sbcgZjdhaWlh
e_]dZyhi_jZpbygh__g_^_eZxl[_ag_h[oh^bfhklb
M`_gsbgi_j_g_krbodhgbaZpbxg_fgh]hih\urZ_lkyjbkdij_`^_\j_f_gguojh^h\b\udb^urZ
ijb^Zevg_crbo[_j_f_gghklyo
Hdheh\biZpb_glhdiheghklvxbae_qb\Zxlkyihke_dhgbaZpbbQlh[u[ulvm\_j_ggufgZ\b
\jZq[_j_lgh\uckhkdh[b^_eZ_lZgZebagZIQq_j_abf_kyp_\ihke_hi_jZpbb
?keb^bkieZabybkq_ag_lkZfZbeb[eZ]h^ZjydhgbaZpbblh\Zfg_ke_^m_l\hegh\ZlvkyhjZd_r_cdb
fZldbDZdb\gZklhevghcb]j_\ukgh\ZhdZaZebkvgZklZjl_
H^gZdhihfgbl_qlh\ukgh\Zfh`_l_aZjZablvkyIQihwlhfmohjhrh[uijb\blvkyijhlb\g_]h
JZamf__lkygZ^hlZd`_oh^blvgZkdjbgbg]bjZa\ljb]h^ZB]eZ\gh_jZkkeZ[vl_kv
Ijb\b\dZijhlb\jZdZ
Fuih^jh[ghjZkkdZaZebhlhfdZdhlghkblvkydIQbdbaf_g_gbyf\de_ldZor_cdbfZldbGh
lhevdhij_^klZ\vl_dZda^hjh\h[ueh[u_keb[um^Zehkvij_^hl\jZlblvaZjZ`_gb_\bjmkhf
\uau\ZxsbfjZd?s_g_kdhevdhe_lgZaZ^wlZb^_y\hkijbgbfZeZkvdZdnZglZklbdZghk_]h^gy__
fh`ghj_Zebah\ZlvJZajZ[hlZgZ\ZdpbgZkihkh[gZym[_j_qvhljZdZGZklhys__f_^bpbgkdh_qm^h
GZihfgbfqlhkms_kl\m_l[he__khlgblbih\IQh^gZdhebrvg_dhlhju_\uau\ZxljZdKha^Zgu
hiZkguolbih\\bjmkZIQby\eyxsbokyijbqbghc\b\k_okemqZ_\jZdZr_cdbfZldb
?kebk^_eZlvijb\b\dmlh`_gsbgZihemqblihqlbijhp_glgmxaZsblmijhlb\aZjZ`_gbywlbfb
\bjmkZfbbkhhl\_lkl\_gghijhlb\de_lhqguobaf_g_gbcbjZdZ
G_^Z\gh[ueZh^h[j_gZgh\Zy\ZdpbgZdhlhjZyaZsbsZ_lijhlb\^_\ylblbih\IQWlhfh`_l
ij_^hl\jZlblv\b\k_okemqZ_\jZdZr_cdbfZldbghihdZij_iZjZlg_aZj_]bkljbjh\Zg
ghj\_`kdhckbkl_fhca^jZ\hhojZg_gby
ZdpbgZ=Zj^ZkbelZd`_aZsbsZ_lhlIQbbaaZdhlhjuogZiheh\uohj]ZgZoh[jZamxlky
[hjh^Z\db dhg^behfu\fG_dhlhju_bkke_^h\ZgbyihdZau\ZxlqlhP_j\Zjbdklh`_qZklbqgh
aZsbsZ_lhl[hjh^Z\hdgZiheh\uohj]ZgZoZ`ghihgylvqlhg_lgbdZdhc\aZbfhk\yabf_`^m
[hjh^Z\dZfbgZiheh\uohj]ZgZobjZdhfgh\ex[hfkemqZ_g_iehoh[uba[_`Zlvb[hjh^Z\hd
BlZd[_aijb\b\db[hjh^Z\dbgZiheh\uohj]ZgZoihy\ylkym\bghj\_`kdh]hgZk_e_gbyhdheh
\b`_gsbg[m^ml\ugm`^_gue_qblvkyihih\h^mk_jv_aghc^bkieZabb\ldZgyor_cdbfZldb\b
\k_o`_gsbgaZ[he__ljZdhfr_cdbfZldb\l_q_gb_`bagb
K]h^Zijb\b\dZijhlb\IQqZklvh[yaZl_evghcijh]jZffu^_lkdhc\ZdpbgZpbb\
Ghj\_]bbk_f^_\hqdZfij_^eZ]Z_lky\ZdpbgZpby\k_^vfhfdeZkk_dh]^Zbfe_lDjhf_
lh]hj_r_ghqlh^_\mrdbjh`^_ggu_\]h^mbebiha`_ghg_ijb\blu_ijhlb\IQihemqZl
[_kieZlgmxijb\b\dmkghy[jy]h^ZZdpbgm\\h^yllj_fy^haZfbgZijhly`_gbbihem]h^Z
ZdpbgZg_e_dZjkl\hghhgZij_iylkl\m_llhfmqlh[uijbaZjZ`_gbb\bjmkhk_e\hj]Zgbaf_b
\ua\ZeaZ[he_\Zgb_
ZdpbgZihfh]Z_lbffmgghckbkl_f_jZkihagZ\Zlv\bjmkijhgbdZxsbc\hj]Zgbafba\g_b
\ukljZb\ZlvkljZl_]bxdZdih[_^blv_]h[ukljhbwnn_dlb\gh?keb\um`_aZjZ`_guIQbeb
\ZdpbgZg_m^Zebl\bjmkbahj]ZgbafZBf_gghihwlhfm\Zdpbgbjmxlxguo^_\mr_dqlh[u
aZsblblvbo^hi_j\h]hk_dkZdh]^Zhgbfh]mlaZjZablvky\bjmkhf
ZdpbgZpbyh^h[j_gZ^eyfheh^_`bh[hboiheh\hl^he_lbhgZwnn_dlb\gZ^he_lg_]h
\hajZklZ?klvebkfukeijb\b\Zlvky\ajhkehfmq_eh\_dm";_amkeh\ghhi_j\uolhevdhg_dhlhju_
bagZkaZjZ`_guIQbh^gh\j_f_ggh?keb\u_s_g_aZjZabebkvwlbfb\b^Zfbijb\b\dZ
[m^_lbf_lvijhnbeZdlbq_kdbcwnn_dlh\lhjuo[hevrbgkl\hlbih\IQ\hlebqb_hllh]h`_
&#xIQ;&#x;�]_ji_kZijhoh^ylkZfbDkh`Ze_gbxwlhh[_ki_qb\Z_liehomx_kl_kl\_ggmxaZsblmhlIQZ`_
_kebm\Zkm`_[ueZIQbgn_dpby\ug_aZsbs_guhlgh\h]haZjZ`_gbyk^jm]bfk_dkmZevguf
iZjlg_jhfZdpbgZfh`_laZsblblvhlwlh]h
FZevqbdbg_\dexq_gu\ijh]jZffm\ZdpbgZpbbghbgklblmla^jZ\hhojZg_gbyj_dhf_g^m_l^_eZlv
ijb\b\dmhlIQdZdfZevqbdZflZdb^_\hqdZfAZsblZhl[hjh^Z\hdgZiheh\uohj]ZgZobhl
k\yaZggh]hkIQjZdZi_gbkZZgmkZjhlh\hcihehklbb]hjlZgbmfm`qbgg_f_g__wnn_dlb\gZ
q_fm`_gsbghafh`ghdlhlhm`_\dmjk_qlhkj_^bfm`qbg\hajhkeZaZ[he_\Z_fhklvjZdhf
jhlh\hcihehklbb]hjlZgbG_bkdexq_ghqlhijbqbgZdjh_lky\[hevr_cjZkijhkljZg_gghklb
hjZevguoeZkdbaaZq_]hIQihk_ey_lkymfm`qbg\hjlmIjb\b\dZij_^hl\jZlblijhgbdgh\_gb_
bgn_dpbbbjZa\blb_hgdheh]bq_kdh]haZ[he_\ZgbyHkh[_gghZdlmZevgZ\ZdpbgZpby^ey
]hfhk_dkmZevguofheh^uoex^_c\_^vbog_aZsbsZ_llZdgZau\Z_fucdhee_dlb\gucbffmgbl_l
dhlhjuckha^Z_lkyaZkq_lbffmgbaZpbb^_\mr_d
�_\mrdbbxghrbjh`^_ggu_^h]h^Zdhlhju_ohlylk^_eZlvijb\b\dm^he`gu[m^mld
&#xIQ;&#xk;&#xhk;&#xlZ;&#xy_;&#xl;&#xhd;&#xhe;&#xh;&#x;&#x;�KdZ`^ufiheh\ufiZjlg_jhfjbkdaZjZablvkyIQkhklZ\ey_lhdheh\bZ`__keb\um`_
aZjZ`Zebkvh^gbfbebg_kdhevdbfblbiZfb\bjmkZ\iheg_\hafh`ghqlhkj_^bgbog_[uehIQ
bebK^_eZ\ijb\b\dm\uaZsblbl_k_[yhl\hafh`gh]haZjZ`_gby\[m^ms_fDZdfum`_
mihfbgZeb\ZdpbgZpbybf__liheh`bl_evgucwnn_dl^ey`_gsbg^he_lGhihkdhevdm
\ajhkeu_ex^b^he`guieZlblvaZijb\b\dmkZfbZklhblhgZg_^_r_\hgm`gh\a\_kblv
aZljZlubjbkdaZjZ`_gbyIjhs_]h\hjybf__lagZq_gb_dhebq_kl\h\Zrbok_dkmZevguoiZjlg_jh\
Q_ff_gvr_bom\Zk[uehl_f\ur_wnn_dlhl\ZdpbgZpbbDjhf_lh]h\Z`gmxjhevb]jZ_lb
qbkeh[m^msbok_dkmZevguoiZjlg_jh\Q_f[hevr_l_f\ur_ihl_gpbZevgucjbkdaZjZ`_gbybl_f
[hevr_ihevauhl\ZdpbgZpbb?klv_s_h^bgiexkm`_gsbgdhlhjufijb^_lkye_qblvkyhl
^bkieZabbihke_\ZdpbgZpbbjbkdj_pb^b\h\kgbablky
Ijb\b\dZ[_ahiZkgZbwnn_dlb\gZ
K_]h^gy\Ghj\_]bbdZ`^Zyq_l\_jlZymq_gbpZk_^vfh]hdeZkkZhldZau\Z_lkyhl\ZdpbgZpbbijhlb\
IQIhq_fm"Km^yih\k_fmbaaZ[hyagb\hafh`guog_]Zlb\guoihke_^kl\bcjZkijhkljZg_gghc\
h[s_kl\_Dlhfm`_jh^bl_ebm\_j_guqlhbo^\_gZ^pZlbe_lgyy^hqvg_[m^_laZgbfZlvkyk_dkhf
�_s_fgh]he_lbihwlhfm\ZdpbgZpbyijhlb\IQg_h[yaZl_evgZZgbbkj_^kl\ZfZkkh\hc
bgnhjfZpbbaZhkljbeb\gbfZgb_gZih[hqguownn_dlZoijb\b\hddZdj_amevlZlqbkeh
\Zdpbgbjh\Zgguo^_\mr_dj_adhkhdjZlbehkvGhj\_`kdb_kj_^kl\ZfZkkh\hcbgnhjfZpbb\
ihke_^g__\j_fylh`_him[ebdh\Zebjy^im]ZxsboklZl_chijb\b\dZoGhgZwlhg_l\_kdboijbqbg
Ghj\_]bb^_\mr_dihemqbebihqlb^ha\Zdpbguuy\e_ghkemqZ_\
\hafh`guoih[hqguoj_Zdpbcbadhlhjuo\bjZkkfZljb\Z_lkydZde_]db_J_qvb^_lh
[ukljhijhoh^ysbog_^hfh]ZgbyolZdbodZdijbimoehklvb[he_ag_ggu_hsms_gby\f_kl_mdheZ
ih\ur_ggZyl_fi_jZlmjZlhrghlZb^bZj_y
Kj_^bk_jv_aguoihke_^kl\bcgZqbgZyk]h^Z\h[s_ckeh`ghklbaZj_]bkljbjh\ZghkemqZy
Bagbom^_kylb^_\mr_djZa\bekykbg^jhfojhgbq_kdhcmklZehklbbmiylbkbg^jhf
ihklmjZevghchjlhklZlbq_kdhclZobdZj^bb KIHL\fKIHLwlhkhklhygb_ijbdhlhjhfimevk
mqZsZ_lkydh]^Zq_eh\_d\klZ_lqlh\uau\Z_lfgh`_kl\hkbfilhfh\g_klZ[bevghklvZjl_jbZevgh]h
^Z\e_gbymlhfey_fhklvh[fhjhdbbl^jZqbml\_j`^Zxlqlhdhebq_kl\hkemqZ_\g_ij_\urZ_l
�mjh\_gvdhlhjuch`b^Z_lky\wlhc\hajZklghc]jmii_g_aZ\bkbfhhl\ZdpbgZpbbjm]bfbkeh\Zfb
kqblZ_lkyqlhmdZaZggu_ijh[e_fug_k\yaZgukijb\b\dZfb
H^gZdhaZy\e_gbyh[hiZkguoihke_^kl\byo\ZdpbgZpbb\k_]^Z\hkijbgbfZxlkyhq_gvk_jv_agh
�Ihke_lh]hdZd\Zgbbh[ty\bebhjy^_kemqZ_\\hagbdgh\_gbyKIHLihke_\ZdpbgZpbb
?\jhi_ckdh_Z]_glkl\he_dZjkl\_gguokj_^kl\j_rbehijh\_klbijh\_jdmJ_amevlZlu
jZkke_^h\ZgbyklZeb^hklmigu\]h^mWdki_jluijbrebd\u\h^mqlh^Zggu_g_mdZau\ZxlgZ
\aZbfhk\yavf_`^m\Zdpbghcijhlb\IQblZdbfbkbg^jhfZfbdZdKIHLbDF;K dhfie_dkguc
f_klguc[he_\hckbg^jhf\fWlhdjZcg_j_^db_khklhygbybkj_^b\Zdpbgbjh\Zgguo^_\mr_dhgb
\klj_qZxlkyg_qZs_q_fkj_^bhklZevgh]hgZk_e_gbyLZd`_g_[uehgZc^_gh\aZbfhk\yabf_`^m
\Zdpbghcbkbg^jhfhfojhgbq_kdhcmklZehklb
GZk_]h^gyrgbc^_gv[he__feg`_gsbg\h\k_ffbj_ijb\bluijhlb\IQbijbwlhfg_[ueh
h[gZjm`_ghk_jv_aguoijh[e_fk\Zdpbghc?kl_kl\_gghijbbkihevah\Zgbbex[uof_^bpbgkdbo
ij_iZjZlh\kms_kl\m_lg_dhlhjZy\_jhylghklvhkeh`g_gbcgh\hkgh\ghfwlhijhoh^ysb_
hj]Zgh\
udb^urhlN_ck[mdZ^hj_Zevghklb
E_lhf]h^Zhkgh\Zl_evN_ck[mdZFZjdPmd_j[_j]him[ebdh\ZegZk\h_ckljZgbp_g_h[uqgh_
khh[s_gb_^eyfeg\bjlmZevguo^jma_cPmd_j[_j]b_]h`_gZ\jZqihijhn_kkbbih^_ebebkv
jZ^hklghcgh\hklvxhgbh`b^Zxli_j\_gpZ^_\hqdmb]hlh\umemqrblvfbjjZ^bg__
KdmdhlZih^mfZ_l_\ub[_a^mfghihklZ\bl_eZcdIh^h[gu_gh\hklbebqgh]hoZjZdl_jZ
h[u^_ggh_^_ehgZN_ck[md_]^_ihevah\Zl_ebex[yliho\ZklZlvkyk\hbfbmki_oZfbbkbevgh
haZ[hq_guk\hbfnZkZ^hfGhPmd_j[_j]gZwlhfg_hklZgh\bekyHgj_rbejZkkdZaZlvhly`_ehf
imlbdjh`^_gbx^hq_jbbih\_^Zebklhjbxhlhfhq_fh[uqghmfZeqb\Zxl hgZgZ[jZeZfeg
eZcdh\\fIZjZi_j_`beZljb\udb^urZgZijhly`_gbbg_kdhevdboe_lQ_luj_[_j_f_gghklbh^bg
j_[_ghd
udb^urwlhg_aZieZgbjh\Zggh_aZ\_jr_gb_[_j_f_gghklb^hcg_^_ebbaaZlh]hqlh
hieh^hl\hj_ggZyycp_de_ldZi_j_klZ_ljZa\b\Zlvkybebieh^ih]b[Z_l\fZld_H[uqgh`_gsbgZ
ihgbfZ_lqlhmg__\udb^urih[heyfbdjh\hl_q_gbxH^gZdhke_^m_lhlf_lblvqlh
djh\hl_q_gby\klj_qZxlkyb\h\j_fyghjfZevghijhl_dZxs_c[_j_f_gghklbIjbf_jghmlj_lb
[_j_f_gguo\i_j\hfljbf_klj_[u\Zxldjh\ygbklu_\u^_e_gbyZ\udb^urijhbkoh^bllhevdh\
h^ghfkemqZ_ba^_kylb
Z`gh
Ijbex[uodjh\hl_q_gbyo\h\j_fy[_j_f_gghklbg_h[oh^bfhkjhqghh[jZlblvkyd\jZqm
udb^urkZfh_jZkijhkljZg_ggh_hkeh`g_gb_gZjZgg_cklZ^bb[_j_f_gghklbBfaZ\_jrZ_lky
ijbf_jghdZ`^ZyiylZydebgbq_kdZy[_j_f_gghklvlh_klvlZdZyhdhlhjhc`_gsbgZagZ_lDjhf_
lh]h\udb^urbg_j_^db_s_^hlh]hdZdl_klkfh`_lhij_^_eblvqlh\u[_j_f_gguWlZjZggyy
klZ^bygZau\Z_lky[bhobfbq_kdhc[_j_f_gghklvxIj_^iheh`bl_evghhieh^hl\hj_gb_ycp_de_ldb
lhevdh\iheh\bg_kemqZ_\ijb\h^bldkhklhy\r_cky[_j_f_gghklb
udb^urbkemqZxlkyklhev`_qZklhdZdbkhklhy\rZyky[_j_f_gghklv
Kh\j_f_ggu_l_klugZ[_j_f_gghklvgZklhevdhqm\kl\bl_evguqlhfh]mlaZnbdkbjh\Zlv
[_j_f_gghklvgZhq_gvjZgg_cklZ^bbgh_keb\uf_qlZ_l_hiheh`bl_evghfj_amevlZl_lh
g_jZamfghbfbihevah\Zlvky;hevrbgkl\h\udb^ur_cijboh^blkygZi_j\u_g_^_ebihke_
hieh^hl\hj_gbyycp_de_ldb^hfhf_glZdh]^Z\uh`b^Z_l_ke_^mxsmxf_gkljmZpbxIhkdhevdm
\udb^urbgZjZgg_fkjhd_hq_gvqZklu\uh]jZ^bl_k_[yhljZahqZjh\Zgby_kebih^h`^_l_b
ijh\_^_l_l_klm`_ihke_lh]hdZdf_gkljmZpbyg_gZklmibeZ:_keb\uih^h`^_l__s_^\_g_^_eb
^hr_klhcg_^_eb[_j_f_gghklblhjbkdkihglZggh]hZ[hjlZkgbablky^h\bIheh`bl_evguc
j_amevlZl\lZdhfkemqZ_[m^_lhagZqZlv\ukhdmx\_jhylghklvlh]hqlhq_j_a\hk_fvf_kyp_\\u
klZg_l_fZfhcIhke_\hkvfbg_^_evjbkdkgb`Z_lky^h\bIhijhr_kl\bblj_of_kyp_\hg
klZ[bebabjm_lkybkhklZ\ey_l\k_]h\bKdZ`^hcg_^_e_crZgkqlh\k_[m^_lohjhrh
ih\urZ_lky
;hykv\udb^urZ`_gsbguqZklhkhh[sZxlk\h_fmhdjm`_gbxh[_j_f_gghklbebrvihke_lh]h
dZdi_j\ucljbf_kljhklZekyihaZ^bKfukefheqZgby\lhfqlh[uh]jZ^blvk_[yhlebrgboaZ[hlb
jZkkijhkh\_kebqlhlhihc^_lg_lZdIhl_jy`_eZggh]hj_[_gdZ\k_]^Zhq_gv[he_ag_ggZZlml_s_
ijbrehkv[uh[a\Zgb\Zlv^jma_cbjh^guobkhh[sZlvg_ijbylgmxgh\hklvGhklhbleb`^Zlv
\hkvfhcg_^_e_
Dkh`Ze_gbxbaaZlZdbok_dj_lh\fgh]b_iZjuqm\kl\mxlqlh\\udb^urZo_klvg_qlhihklu^gh_
G_j_^dhihke_\udb^urZfh`ghmkeurZlvqlhgb[m^v\jh^_G_klhbehjZkkdZau\ZlvlZdjZgh
DZd[m^lhjZkkdZaZ\h[_j_f_gghklbjbkdm_rvm[blvg_jh`^_ggucieh^k]eZablvWlhZ[kmj^
Pmd_j[_j]hibku\Z_l\udb^urdZdkh[ulb_dhlhjh_i_j_`b\Z_lky\h^bghq_kl\_;hevrbgkl\hg_
h[km`^Zxl\udb^urbihlhfmqlh[hylkyhllhedgmlvhdjm`Zxsbobebg_ohlyl\uklZ\blvk_[y\
^mjghfk\_l_DZd[m^lhlu^_n_dlgucbebkZfk^_eZeqlhlhlZdh_qlhijb\_ehd\udb^urm
Ijboh^blkykijZ\eylvkykwlbf\h^bghqdm
Pmd_j[_j]g_h^bghd\k\hboqm\kl\ZoZf_jbdZgkdhfbkke_^h\Zgbbj_amevlZludhlhjh]h
him[ebdh\Zgu\`mjgZe_:dmr_jkl\hb]bg_dheh]byihqlbiheh\bgZiZji_j_`b\rbo\udb^ur
mdZaZeZqlhhgbl_jaZebkvqm\kl\hf\bgubebkqblZebqlhkZfb\h\k_f\bgh\ZluHgbkljZ^Zebhl
h^bghq_kl\Zbklu^bebkvijhbahr_^r_]hQblZlvh[wlhf\^\hcg_]jmklghihkdhevdm
kZfh[bq_\Zgb_\ua\Zghhq_gvjZkijhkljZg_ggufbaZ[em`^_gbyfbhijbqbgZo\udb^ur_cDZd
\uykgbehkv\lhf`_bkke_^h\Zgbbihqlbq_l\_jlvhijhr_gguokqblZ_lqlhd\udb^urmijb\h^yl
g_ijZ\bevguch[jZa`bagbb\j_^gu_ijb\uqdbdmj_gb_mihlj_[e_gb_Zedh]heybgZjdhlbdh\
Djhf_lh]hfgh]b_gZau\Zxl\qbke_\_jhylguoijbqbgih^gylb_ly`_kl_cbklj_kkGZ`_gkdbo
nhjmfZomihfbgZxlkylZd`_ex[h\vddhn_b]hjyqbf\ZggZf
GZkZfhf`_^_e_\udb^urbj_^dhijhbkoh^ylbaaZfZfbguo bebiZibguo\fg_ijZ\bevguo
^_ckl\bc
KZfZyjZkijhkljZg_ggZyijbqbgZ\udb^urZk_jv_agh_ojhfhkhfgh_hldehg_gb_mieh^Zlh_klv
hrb[dZ\]_g_lbq_kdhfdh^_\hagbdrZyijbhieh^hl\hj_gbb:edh]hevg_ijZ\bevgh_iblZgb_beb
j_^db_\udmj_ggu_kb]Zj_lu^hlh]hdZd\umagZebhk\h_c[_j_f_gghklba^_kvZ[khexlghgbijb
q_f
Kf_r_gb_]_g_lbq_kdh]hfZl_jbZeZhlpZbfZl_jbqlh[u\blh]_ihemqbeZkvbkq_jiu\ZxsZy
bgkljmdpbyihkha^Zgbxgh\h]hmgbdZevgh]hq_eh\_dZdhlhjhcgm`ghq_ldhke_^h\Zlvijhp_kk
g_\_jhylghkeh`gucG_m^b\bl_evghqlh\g_fqZklhijhbkoh^ylhrb[db[_adZdhceb[h\_kdhc
ijbqbgu
udb^urdhgljhevgucf_oZgbafIjbjh^ZihaZ[hlbeZkvhlhfqlh[umgZkjh`^Zebkva^hjh\u_
^_lbdhlhju_kfh]ml`blv^he]hbkqZkleb\hudb^urljZ]bqgh_kh[ulb_gh\
^_ckl\bl_evghklbgZrhj]Zgbaf`_eZ_lgZflhevdh^h[jZ
Ebrvihke_^\molj_o\udb^ur_cih^jy^klhblijh\_jblvg_lebmfZl_jb bebhlpZ\fhldehg_gbc
ijh\hpbjmxsboij_ju\Zgb_[_j_f_gghklbH^bghqgu_\udb^urbjZkkfZljb\ZxlkydZd
ghjfZevgh_y\e_gb_
IjbqbgZfbih\lhjguo\udb^ur_c Zwlh[hevrZyj_^dhklv\ffh`_l[ulvqlhm]h^ghhl
ZgZlhfbq_kdbohkh[_gghkl_cb]hjfhgZevguogZjmr_gbc^hbffmgguobgZke_^kl\_gguo
aZ[he_\Zgbcwlbohldehg_gbyoljm^ghdh]heb[hmij_dgmlvgh_klvgZ^_`^Zqlhhlgbofh`gh
bae_qblvky
QZs_\k_]h\udb^urke_^kl\b_[ZgZevghcg_m^ZqbH^gZdhg_dhlhju_nZdlhjuih\urZxl_]h
jbkdBkZfuc\Z`guc\hajZklfZl_jb^Zlkdhfbkke_^h\Zgbb[uehh[gZjm`_ghqlh\b\k_o
�[_j_f_gghkl_cme_lgbo`_gsbgaZdZgqb\Zxlky\udb^urZfbeykjZ\g_gbyme_lgbo
lhfqbke_baaZlh]hqlhdZq_kl\hycp_de_lhdkms_kl\_gghmom^rZ_lkybqZs_\hagbdZxl
]_g_lbq_kdb_hrb[dbdhlhju_ijb\h^yldlhfmqlhieh^hdZau\Z_lkyg_`bag_kihkh[_g
k_agZxlqlhdmj_gb_b[_j_f_gghklvg_kh\f_klbfu;m^ms_cfZl_jbke_^m_l[jhkblvwlm
ijb\uqdmdZdlhevdhhgZmagZ_lqlh[_j_f_ggZGhqlh^_eZlvkh\j_f_g_fihdZhgZgbq_]hg_
agZeZ"DZdgZkq_lkb]Zj_lgZ\_q_jbgd_dh]^Z`_gsbgZ_s_gbhq_fg_ih^haj_\ZeZ"djmig_cr_f
bkke_^h\ZgbbgZwlml_fm[ueZmklZgh\e_gZq_ldZy\aZbfhk\yavf_`^mdmj_gb_fb\udb^urZfb
?kebg_dmjysbobdmjysbo`_gsbgaZ[_j_f_g_xllh[_j_f_gghklvij_j\_lkym`_gsbg
bai_j\hc]jmiiubmba\lhjhcHlghkbl_evgucjbkd\udb^urZ^eydmjbevsbpih
kjZ\g_gbxkl_fbdlhg_dmjbe\h\j_fy[_j_f_gghklb ^Zgghfbkke_^h\Zgbb\_jhylghklv
\udb^urZmg_dmjysbokhklZ\ey_l\bhafh`ghwlhaZ\ur_ggucihdZaZl_evghijbf_j[ue
\u[jZg^ey^_fhgkljZpbbhlghkbl_evgh]hjbkdZ\f
KqblZ_lkyqlhijbf_jgh\b\udb^ur_cijhbkoh^blbaaZdmj_gbyGhihoh`_dmjblvgm`gh
fgh]h[hevr_^_kylbkb]Zj_l\^_gvqlh[ujbkd^_ckl\bl_evgh\ujhkKb]Zj_lZ^jm]ZygZ
\_q_jbgdZo\i_j\u_g_^_eb[_j_f_gghklbg_^he`gZ\ua\Zlvm\Zk\bgmbkljZo
�hhij_^_e_gghckl_i_gblh`_dZkZ_lkybkibjlgh]h:edh]hev\uau\Z_lk_jv_agu_gZjmr_gbym
ieh^Zghg_ba\_klghkdhevdh^eywlh]hgm`gh\uiblvMagZlvhl\_lwdki_jbf_glZevgufiml_fg_
ihemqblky;ueh[udjZcg_g_wlbqghijhkblv]jmiim`_gsbgmihlj_[eylvZedh]hev\h\j_fy
[_j_f_gghklbqlh[uijh\_jblvdZdhc^hau^hklZlhqgh^ey\udb^urZbeb^eyihy\e_gby
hldehg_gbcmieh^ZIhkdhevdmgbdlhg_agZ_l]^_ijhoh^bl]jZgbpZghj\_`kdZykbkl_fZ
a^jZ\hhojZg_gbyj_dhf_g^m_lihegh_\ha^_j`Zgb_hlmihlj_[e_gbyZedh]hevguogZibldh\wlhf
kemqZ_\u\[_ahiZkghklb
G_\k_h^gZdhkh]eZkguklZdhcj_dhf_g^Zpb_cGbgZbkiulZeZwlhgZk_[_\h\j_fy[_j_f_gghklb
g_dhlhju_\jZqbbal_oddhfmhgZh[jZsZeZkvkdehgyebkvdlhfmqlh[hdZe\bgZ_kebiblvj_^dh
g_ijbqbgbl\j_^Zk_fbjghba\_klghfmwdhghfbklmWfbebHkl_jgZ^h_eZg_hij_^_e_gghklv\
wlhf\hijhk_bhgZj_rbeZijhZgZebabjh\Zlvbkke_^h\ZgbygZdhlhjuo[Zabjh\Zebkvih^h[gu_
j_dhf_g^Zpbbdgb]_h`b^Zgbbemqr_]hihq_fmhrb[Z_lkykh\j_f_ggZygZmdZbqlh\Zf
^_ckl\bl_evghgm`ghagZlv ([SHFWLQJ%HWWHU:K\WKH&RQYHQWLRQDO3UHJQDQF\:LVGRPLV:URQJDQG
:KDWRX5HDOO\1HHGWR.QRZ\fhim[ebdh\Zgghc\]h^mhgZml\_j`^Z_lqlhj_dhf_g^Zpbbh
iheghf\ha^_j`ZgbbhlZedh]hey\h\j_fy[_j_f_gghklbijZdlbq_kdbgbgZq_fg_hkgh\Zgu
Kh]eZkghjZkkfhlj_ggufbkke_^h\Zgbyfh^gZbeb^\_^hauZedh]hey\g_^_ex lh_klvg_[hevrhc
[hdZe\bgZbebib\Z\jZagu_^gbg_^_eb\f[_ahiZkguWlhg_\eby_lgZbgl_ee_dlbebih\_^_gb_
j_[_gdZWfbebHkl_jkqblZ_lqlhf_^bpbgkdb_j_dhf_g^ZpbbhibjZxlkygZm[_`^_gb_[m^lh
`_gsbgZg_\khklhygbbk_[yh]jZgbqblv_kebkh]eZkbrvkygZh^bg[hdZe\bgZihih\h^m^gy
jh`^_gbywlh[ukljhi_j_jZkl_l\p_emx[mluedmFukh]eZkgukg_c`_gkdmxkihkh[ghklvd
kZfh^bkpbiebg_k_jv_aghg_^hhp_gb\ZxlZ\_^v[hevrbgkl\mbagZkm^Z_lky\hh[s_hldZaZlvkyhl
Zedh]heydZdfbgbfmfgZ^_\ylvf_kyp_\?keb\Zfbgl_j_kghijhqblZcl_dgb]mHkl_jbijh\_jvl_
m[_^blebhgZ\Zk
Ghfh`_l[ulv\fb]dh]^Zl_klgZ[_j_f_gghklvhdZaZekyiheh`bl_evguf\Zk\hegm_lg_[hdZe
djZkgh]h\bgZdhlhjuc\uk_[_iha\hebebaZm`bghfFgh]b_`_gsbgui_j_`b\ZxlbaaZlh]hqlh
aZihke_^gb_g_^_ebhgbih[u\ZebgZh^ghcbeb^\mokebrdhf\_k_euo\_q_jbgdZo]^_\uibeb
Z[hjlZih\urZ_lky\^\h__keb`_gsbgZ\uib\Z_lih^jy^q_luj_^hauZedh]heyb[he__\l_q_gb_
i_j\uolj_of_kyp_\[_j_f_gghklbGZklhysZyivygdZ\i_jbh^ihdZ[_j_f_gghklv_s_g_
h[gZjm`_gZ\l_hjbbfh`_lklZlvijbqbghc\udb^urZghg_nZdlqlhklZg_l:_keb\udb^ur
kemqblkylhg_\hafh`ghklhqghklvxkdZaZlvijb\_eebdwlhfmj_amevlZlmbf_gghZedh]hev
hafh`gh\udb^urijhbahr_e[u\ex[hfkemqZ_
Qlh`_dZkZ_lkykemoh\dhlhju_pbjdmebjmxl\Bgl_jg_l_lhih^gylb_ly`_kl_cklj_kkb
mihlj_[e_gb_dhn_\h[uqguoh[t_fZog_ijb\h^yld\udb^urmKm^yih\k_fmgZ^h\uiblv^_kylv
�qZr_ddhn_\^_gvqlh[uwlh\hafh`ghm\_ebqbehjbkdFZjbl;v_j]_g@lj_gbjh\ZeZkvih
r_klvqZkh\\^_gv^Z`_aZ[_j_f_g_\bwlhg_bf_ehgbdZdboihke_^kl\bc
G_ihoh`_qlhijb_f\blZfbgh\bebijhqboibs_\uo^h[Z\hdfh`_lij_^hl\jZlblv\udb^ur
H^gZdhijb_fnheb_\hcdbkehlu \blZfbgZ%\fke_^m_lgZqZlvdZdlhevdh\umagZ_l_qlh
[_j_f_gguZ`_eZl_evgh_s_jZgvr_dh]^Z\uaZ^mfZ_l_kvh[_j_f_gghklbwlh\_s_kl\h
ij_^hl\jZsZ_lk_jv_agu_gZjmr_gby\jZa\blbbieh^Z
FZjdPmd_j[_j]klZeh^gbfbai_j\uodlhih^_ebekyebqguf\khpbZevguok_lyoFgh]bfdZ`_lky
qlhg_klhbljZkkdZau\Zlvh[s_kl\_gghklbhklhevbglbfguoi_j_`b\Zgbyobl_fg_f_g__
hldjulucjZa]h\hjhkihglZgghfZ[hjl_hq_gv\Z`_g;eZ]h^Zjy_fmex^bkfh]mlihgylvqlh
\udb^urbijhbkoh^ylqZklhbwlhi_qZevgh_kh[ulb_fh`_laZljhgmlvdZ`^h]h
\udb^ur_g_lgbq_]hihahjgh]hbdZdijZ\behg_lgbqv_c\bguOhl_ehkv[ulhevdhqlh[u\k_
`_gsbgui_j_g_krb_\udb^urkfh]eb\ihke_^kl\bbjh^blva^hjh\h]hfZeurZ
IjZ\behlj_of_kyp_\hdhlhjhffumihfbgZeb\ur_[uehijba\ZghaZsblblv`_gsbgmhlebrg_c
^mr_\ghc[hebGhihoh`_hghijbghkbl[hevr_\j_^Zq_fihevauBaaZg_]hfgh`Zlkykemobb
ij_^jZkkm^dbqlhf_rZ_lkha^Zlv\h[s_kl\_Zlfhkn_jmijbgylbyj_amevlZl_fgh]b_iZju
hklZxlkygZ_^bg_kqm\kl\hf\bgu\l_^gbdh]^Zhgbkbevg__\k_]hgm`^Zxlky\aZ[hl_
�hdjm`ZxsboZ\Zcl_gZqg_fjZa]h\Zjb\Zlv^jm]k^jm]hf
QZkbdblbdZxldZd^he]hfh`ghhldeZ^u\Zlvihy\e_gb_^_l_c"
Dh]^Z`_gsbgZijb[eb`Z_lkydljb^pZlblh^Z`_ihklhjhggb_ex^bgZqbgZxl^mfZlvqlhmgbo
_klvijZ\h\f_rb\Zlvky\qm`mxebqgmx`bagvQZkbdblbdZxlfhy^_\hqdZG_ihjZeb
aZ^mfZlvkyh^_lyo"Bfg_\Z`ghqlh\uh^bghdbbeblhevdhgZ^gyoihagZdhfbebkvkgh\uf
iZjg_fbebm\Zkk_jv_agucjhfZgkjZ[hlhcBfhq_gvohq_lkyqlh[u\u\k_ihkdhj__[jhkbebb
ijbgyebkvkdehgylvi_j\h]hih^\_jgm\r_]hkyfm`qbgmdmqZklbx\g_f_^e_gghfjZafgh`_gbb
AZ^mfZlvkyh^_lyo^ZFgh]b_aZ^mfu\ZxlkybaZ^mfu\Zxlkygh^_lbhlwlh]hg_ihy\eyxlky
?keb\u\ijbgpbi_ohlbl_^_l_cqlhkh[kl\_ggh]h\hjykh\_jr_gghg_h[yaZl_evgh
kms_kl\m_ljy^\hafh`guoij_iylkl\bcKZfh_[hevrh_bhq_\b^gh_gZ^hki_j\ZgZclbq_eh\_dZ
hldhlhjh]h\Zf^_ckl\bl_evghaZohq_lkyjh^blvbdhlhjucdlhfm`_[m^_l]hlh\dwlhfm
:\_^vfgh]b_fm`qbguj_lbjmxlkydh]^ZkbfiZlbqgZy`_gsbgZ\klj_q_ggZy\_q_jhf\[Zj_
ihke_\lhjh]hdhdl_cey\^jm]aZ\h^bljZa]h\hjhdheykdZobkh\f_klghf^hf_
Fudkh`Ze_gbxg_ihfh`_f\ZfgZclbb^_Zevgh]hhlpZ^ey\Zr_]hj_[_gdZGhdh_qlhfufh`_f
^ey\Zkk^_eZlvjZkkdZ`_fdZdhljZablvgZihjg_l_ji_eb\uol_lmr_ddhlhju_[_kdhg_qgh
gZ^h_^Zxl[_k_^Zfbh^_lyoBeb^Z^bf\Zf^hammkihdhbl_evgh]h_keb\ukZfbgZqZebi_j_`b\Zlv
_^vohlyljb^pZlbe_lb_ihjhcij_^klZ\ey_lkyq_flh\jh^_\her_[ghc]jZgbpuwlh^Ze_dhhl
�Z\Zcl_gZqg_fknZdlh\Ijbf_jghm\b\k_oiZjdhlhju_iulZxlkyaZqZlvj_[_gdZwlh
ihemqZ_lky\l_q_gb_r_klbf_kyp_\Ddhgpm]h^Z[_j_f_g_xlhl^h\b`_gsbg
H[_kieh^bbfh`gh]h\hjblv_keb[_j_f_gghklvg_gZklmiZ_lq_j_a]h^ijbj_]meyjghf
g_aZsbs_gghfk_dk_WlhdZkZ_lkyhdheh\biZjghg_klhbl^mfZlvqlh\k_dhgq_gh
iheh\bg_kemqZ_\`_gsbgudhlhjufihklZ\beb^bZ]gha[_kieh^b_[_j_f_g_xl_kl_kl\_gguf
iml_f\l_q_gb_\lhjh]h]h^ZgZklhcqb\uoihiulhdblh]_^h\b]_l_jhk_dkmZevguoiZjfh]ml
klZlvjh^bl_eyfb[eZ]h^Zjyh[uqghfmiheh\hfmZdlm_kebmgbo^hklZlhqgh\j_f_gb
Gmb^Z\Zcl_\kihfgbfh\hajZkl_Kj_^gbc\hajZkli_j\hjh^ysbojZkl_lihkl_i_gghbg_mfhebfhk
l_oihjdZdm`_gsbgbaf_gbebkvmkeh\byljm^Z]h^m\Hkehkj_^gbc\hajZkl`_gsbg
\i_j\u_klZ\rbofZl_jyfbkhklZ\be]h^Z
K_]h^gy`_gsbgudm^ZqZs_q_fjZgvr_hldeZ^u\Zxljh`^_gb_^_l_cihlhfmqlhbmqZlky
^hevr_bohlylihkljhblvdZjv_jmlh`_kZfh_\j_fy\jZqb[vxllj_\h]mHgbijb\h^yl^Zggu_
^_fhgkljbjmxsb_qlhkihkh[ghklvaZ[_j_f_g_lvdZlZkljhnbq_kdbiZ^Z_lk\hajZklhfbijhkyl
aZ^mfZlvkyZlZdebm`g_h[oh^bfhhldeZ^u\Zlvi_j\mx[_j_f_gghklv"
Jbkd\hagbdgh\_gbyhkeh`g_gbcijb[_j_f_gghklbbhldehg_gbcmieh^ZjZkl_lkm\_ebq_gb_f
\hajZklZfZl_jbGhdwlhfmfu_s_\_jg_fkyK_cqZk`_\hijhkaZdexqZ_lky\hl\q_fg_m`_eb
m`_\ljb^pZlve_l`_gsbgZj_rb\rZyaZ[_j_f_g_lvklhedg_lkykk_jv_agufbijh[e_fZfb"
Mq_gu_ijh\_jbebdZdh\Z\_jhylghklvlh]hqlha^hjh\Zy`_gsbgZkihkh[gZkihglZggh
aZ[_j_f_g_lvuykgbehkvqlhk\hajZklhfwlhm^Z_lkyf_gvr_fmqbkem`_gsbgghnZdlug_klhev
^jZfZlbqgudZdij_^klZ\ey_lkyfgh]bfh^ghfbkke_^h\Zgbbmq_gu_gZ[ex^ZebaZiZjZfb
iulZ\rbfbkyaZqZlvj_[_gdZ@_gsbgue_lhdZaZebkvdhg_qghkZfufbieh^h\blufb
\baZ[_j_f_g_eb\l_q_gb_]h^ZIhke_wlh]hgZ[ex^Zekyihgb`Zxsbckylj_g^Ghmq_gu_g_
h[gZjm`bebkms_kl\_gguojZaebqbc\n_jlbevghklbkj_^b`_gsbghdhehljb^pZlbbihke_
�ljb^pZlbLZd\b`_gsbg\\hajZkl_e_laZ[_j_f_g_eb\l_q_gb_]h^ZeykjZ\g_gbyaZlhl
�`_i_jbh^aZ[_j_f_g_eb\b`_gsbge_ljm]b_bkke_^h\Zl_ebijbrebdZgZeh]bqguf
aZdexq_gbyfh^ghf^Zlkdhfbkke_^h\Zgbb\dhlhjhfmqZkl\h\Zeb`_gsbg\b\k_o
e_lgboaZ[_j_f_g_eb\l_q_gb_]h^ZZ_kebhgbiulZebkvijbmjhqblviheh\hcZdldh\meypbb
lhmjh\_gvmki_oZ^hklb]\bIhdZaZl_ev^eye_lgbo\b
DZdb_\u\h^ufh`ghk^_eZlv"?keb[u\k_^_\mrdbiulZebkvaZ[_j_f_g_lvkjZamihke_hdhgqZgby
rdheulhmh^ghcba^_kylbwlhg_ihemqbehkv[uQ_j_a^\Z^pZlve_lijh[e_fu\hagbdeb[um
^\molj_o`_gsbgba^_kylbGhohjhrZygh\hklv\lhfqlh[hevrbgkl\h`_gsbgkihkh[gu
aZ[_j_f_g_lv]hjZa^hiha`_ljb^pZlb?keb]h\hjblvh]jZgbp_dh]^Z\hajZklgZqbgZ_lkms_kl\_ggh
kdZau\ZlvkygZn_jlbevghklblhe_lgZfgh]h[eb`_dijZ\^_
�ey[hevrbgkl\Zbal_odlhg_fh`_laZ[_j_f_g_lv\hajZklg_y\ey_lkyg_ihkj_^kl\_gghc
ijbqbghcIj_`^_\k_]h\Z`ghih^q_jdgmlvqlh\h^ghclj_lbkemqZ_\ijh[e_fZaZdexqZ_lky\
fm`qbg_ bdklZlb\hajZklfm`qbgulh`_b]jZ_lhij_^_e_ggmxjhev\fhklZevguokemqZyo
ijh[e_fZ\`_gsbg_dZdfbgbfmfqZklbqgh
Qlhfh`_l[ulvg_lZd"KZfZyk_jv_agZyijbqbgZ[_kieh^by]hjfhgZevgu_gZjmr_gbydhlhju_
dhgljhebjmxlh\meypbxWlh\i_j\mxhq_j_^vkbg^jhfihebdbklhaguoybqgbdh\lhjZyba
gZb[he__jZkijhkljZg_gguoijbqbgih\j_`^_gbyfZlhqguoljm[Hgbfh]ml[ulv\ua\Zgu
�\hkiZe_gbchklZxlkyjm[pu\fZlhqguoljm[Zo_ehfh`_l[ulv\wg^hf_ljbha_dh]^ZkebabklZy
h[hehqdZfZldbjZajZklZ_lky\g_iheh`_gghff_kl_dhgp_dhgph\ij_iylkl\h\Zlv[_j_f_gghklb
fh]mlbfbhfufur_qgu_maeu\fZld_hlbaaZq_]h`_gsbguh[uqghbg_fh]ml
aZ[_j_f_g_lvZ\h\k_g_baaZ\hajZklZ
Ijbwlhfk\hajZklhfl_kghk\yaZgjbkdkihglZggh]hZ[hjlZLZdm`_gsbgihke_e_lhg
\hajZklZ_l\^\h_Wlh_kl_kl\_gghijb\h^bldlhfmqlh`_gsbguhldeZ^u\Zxsb_[_j_f_gghklv
qZs_klZedb\Zxlkyk\udb^urZfbq_fl_dlhaZ[_j_f_g_e\fheh^hklb
LZdbfh[jZahf\hajZklhljbpZl_evghhljZ`Z_lkygZ\_jhylghklbkihglZgghaZ[_j_f_g_lvbgZjbkd_
\udb^urZK]h^Zfb\hajZklZ_lb\_jhylghklvhkeh`g_gbcijb[_j_f_gghklbZlZd`_ojhfhkhfguo
�hrb[hdgZijbf_jkbg^jhfZZmgZH^gZdh[hevrbgkl\h`_gsbgdhlhjuf^Ze_dhaZljb^pZlv[_a
ijh[e_fjh^yla^hjh\h]hj_[_gdZ_kl_kl\_ggufiml_fGZhkgh\_klZlbklbdbg_\hafh`gh
ij_^kdZaZlv\hagbdgmlebijh[e_fuebqghm\Zkgh\iheg_\hafh`ghqlhl_`_aZljm^g_gbym\Zk
[ueb[ubijbihiuld_aZ[_j_f_g_lv\e_l
?kebm\Zk^bZ]ghklbjh\Zgwg^hf_ljbhabebkbg^jhfihebdbklhaguoybqgbdh\eb[h_keb\u
g_kdhevdhjZa[he_eboeZfb^bhahflhemqr_g_aZly]b\Zlvk[_j_f_gghklvxhafh`gh
ihgZ^h[ylky\j_fybihfhsvqlh[um\Zk\k_ihemqbehkv
@_gkdh_h[j_aZgb_
?`_]h^ghfbeebhgu^_\mr_dih^\_j]Zxlky[_kq_eh\_qghcijhp_^mj_Boiheh\u_hj]Zguh[j_aZxl
aZrb\Zxlbebdhexlb]eZfbH[j_aZgb_wlhh[uqZcdhlhjuc^hkboihjkms_kl\m_l\g_dhlhjuo
qZklyoieZg_lughdkqZklvxihkl_i_gghmoh^bl\ijhreh_K_]h^gy`_gkdh_h[j_aZgb_
jZkijhkljZg_ghebrv\hl^_evguoj_]bhgZo:njbdbKj_^g_]hhklhdZb:abbgh[uebwihob
dh]^Z_]hijZdlbdh\ZebbgZAZiZ^_Kk_j_^bguo]h^h\\KR:b:g]ebb]bg_dheh]b
ijb[_]Zebdh[j_aZgbxdeblhjZqlh[ubae_qblv`_gsbghlfZklmj[Zpbb\_^vlZfh]eZklZlv
ijbqbghcbkl_jbbwibe_ikbbbgbadh]hmjh\gybgl_ee_dlZH[j_aZgb_[uehbhklZ_lky`_klhdhc
ihiuldhcdhgljhebjh\Zlv`_gkdmxk_dkmZevghklv
Ghj\_]bb[ueZijh^_eZgZh]jhfgZyjZ[hlZqlh[uij_^hl\jZlblvh[j_aZgb_kj_^b^_\mr_dk
\hklhqgufbdhjgyfbbfh`ghkdZaZlvqlhfu^h[bebkvmki_oZGh^eyfgh]bo`_gsbg
g_ihijZ\bfh_m`_ijhbahreh
k_fbjgZyhj]ZgbaZpbya^jZ\hhojZg_gbyjZaebqZ_lq_luj_\b^Z`_gkdh]hh[j_aZgbyDi_j\hfm
\b^mhlghkblkym^Ze_gb_]heh\dbdeblhjZqZklbqghbebp_ebdhfQZklhm^Zeyxlbdh`mgZ^
]heh\dhcdeblhjZDZdZj]mf_gl^eyh[j_aZgbyjZgvr_g_j_^dhbkihevah\Zebml\_j`^_gb_qlh_keb
deblhjg_m^Zeblvlhhg\ujZkl_l\i_gbkL_fkZfuf`_gsbgZebrZ_lky]eZ\gh]hbklhqgbdZ
k_dkmZevgh]hm^h\hevkl\byG_dhlhju_\ijhq_fkhojZgyxlhij_^_e_ggmx^hexqm\kl\bl_evghklb
bfh]mlbkiulZlvhj]Zafihlhfmqlh[hevrZyqZklvdeblhjZgZoh^blkyih^ih\_joghklvxdh`b
dgb]_FwjbJhmqK_dk^eygZmdbGZmdZ^eyk_dkZjZkkdZau\Z_lkyh\klj_q_FZjb;hgZiZjlk
_]bilygdZfbi_j_g_krbfbh[j_aZgb_dhlhju_ijh^he`ZebfZklmj[bjh\Zlviml_fklbfmeypbb
jm[ph\hklZ\rbokyhldeblhjZH^gZdhfgh]bfwlhljm[_pijbqbgy_lihklhyggu_[heb
Ijb^jm]hcjZagh\b^ghklb`_gkdh]hh[j_aZgbym^ZeyxlfZeu_iheh\u_]m[uqZklh\khq_lZgbbk
jZaebqgufbnhjfZfbih\j_`^_gbydeblhjZFZeu_iheh\u_]m[ugZqbgZxljZklbh^gh\j_f_gghk
k_dkmZevgufijh[m`^_gb_f\i_jbh^ih^jhkldh\h]hkhaj_\Zgbyhafh`ghdlhlhmkfhlj_e
iheh\uo]m[khojZgy_lkybeexaby^_lkdhcg_\bgghklb
Lj_lvynhjfZ`_gkdh]hh[j_aZgbyh[jZlbeZgZk_[ykZfh_ijbklZevgh_\gbfZgb_ihlhfmqlh
`_gkdZyiheh\Zykn_jZkljZ^Z_lkbevg__\k_]hwlhfkemqZ_[hevrb_iheh\u_]m[uijhklh
krb\ZxllZdqlh[uhklZehkvlhevdhfZe_gvdh_hl\_jklb_\hae_\oh^Z\h\eZ]Zebs_Bgh]^ZaZh^gh
h[j_aZxlfZeu_iheh\u_]m[ubdeblhjFhqZbf_gkljmZevgZydjh\vijhoh^ylq_j_awlh
bkdmkkl\_ggh_hl\_jklb_H^gZkhfZebcdZkdhlhjhcfuihh[sZebkvjZkkdZaZeZdZdbfrhdhf^ey
g__klZehi_j\h_ihk_s_gb_h[s_kl\_ggh]hlmZe_lZ\Ghj\_]bbghj\_`dbibkZebdZdkehguHgZ
ijb\udeZqlhgm`ghihljZlblvfbgmlqlh[uhimklhrblvfhq_\hcimaujvgZklhevdhlhgdhc
klZgh\blkykljmcdZfhqbihke_h[j_aZgbyIjh[e_fZfh`_l\hagbdgmlvbijbf_gkljmZpbbdh]^Z
djh\vkdZieb\Z_lky\h\eZ]Zebs_Kha^Z_lkyij_djZkgZykj_^Z^ey[Zdl_jbcbihq\Z^eybgn_dpbc
iheh\uohj]Zgh\bfhq_\u\h^ysboiml_c
Bkdmkkl\_ggh_hl\_jklb_aZqZklmxkebrdhffZehqlh[ukh\_jrblviheh\hcZdlbwlhkem`bl
k\h_]hjh^Z]ZjZglb_clh]hqlh`_gsbgZg_[m^_laZgbfZlvky\Z]bgZevgufk_dkhf^h\klmie_gby\
[jZd?kl_kl\_ggh\h\j_fyi_j\hc[jZqghcghqb\hagbdZxlkeh`ghklbbgh]^Zijboh^blky
m\_ebqb\Zlvhl\_jklb_kihfhsvxgh`gbpbebgh`ZMg_dhlhjuo`_gsbghl\_jklb_^hklZlhqgh
[hevrh_^eyiheh\h]hZdlZgh_]h\k_jZ\g