13-bzhb_dniezhz-tarihy_6-syn_az(1)


Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Дүниежүзі тарихы
6-сынып
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 6-сынып оқушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2
МАЗМҰНЫ
I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР4«Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау4«Феодализм» және «Ислам тарихы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау7II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР10«Крест жорықтары» және «Моңғолдар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау10«XIVғасыр -XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» бөлімібойынша жиынтық бағалау14III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР17«Абсолютизм:Батыс пен Шығыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау17«Сауда, қолөнер және әлемді игеру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау20IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР23«Қайта Өрлеу дәуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау23«Реформация» және «Ғылыми революция» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау263
I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
ТақырыпКіріспе. Неліктен Батыс Рим империясы құлады?
Неліктен Византия 568 жылы Византия түрік қағаны Истемиге елші жіберді?
Оқу мақсаты6.3.1.1 «Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хронологиялық
шегін білу және уақыт сызығында белгілеу
6.3.2.1 Рим империясының ыдырау себептерін анықтау және
жіктеу
6.3.2.4 Византияның дипломатиялық саясатын оның көршілес
елдерменқарым-қатынасыныңмысалындақарастырып,
сипаттау
Бағалау критерийіБілім алушы
•«Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хронологиялық
шегін анықтайды және уақыт сызығында белгілейді
•Рим империясының ыдырау себептерін жіктейді
•Византияның көршілес елдермен халықаралық қарым-
қатынасын анықтайды
Ойлау дағдыларыныңБілу және түсіну
деңгейіҚолдану
Орындау уақыты20 минут
Тапсырма
Уақыт сызығындағы хронологиялық шеңберді ерте, орта және кейінгі орта ғасыр кезеңдерге бөліп, атауларын ретімен жазыңыз.
5675630121920
V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Рим империясының ыдырау себептерін берілген кестеге топтастырыңыз.
Рим империясының әскерлері өз әсери қуатын жоғалтты
Құлдар өнеркәсіптің дамуына қарсы болды
Варварлардың шапқыншылығы көбейді
Құл иеленушілік жүйе елдің дамуын тежеді
Саяси себептер Әлеуметтік-экономикалық себептер
Ақпаратты оқып, сұрақтарға жауап жазыңыз.
568 жылы Түрік қағанатының елшілігін бастаған соғды көпесі Маниах Иранға қарсы Византия империясымен сауда және әскери келісімге қол қойды. Өйткені, бұл дипломатияның негізгі мәні: Византияның көмегімен Иранды талқандау арқылы Таяу Шығысты жаулауға қол жеткізгісі келді.
«Жылнамалар жинағында» баяндалғандай X ғасырда Княгиния Ольганың үкіметі Византия императоры мен патриархына барып, оларды Константинопольде шоқындырды. Византия елшісі Киев жеріне келіп, екі ел арасында дипломатиялық қатынасқа қадам жасады.
Византия империясы көршілес мемлекеттермен қандай қарым-қатынаста болды?
462280196850453390379730
4
Түрік қағанаты мен Византияның арасындағы байланысты сипаттаңыз.
Киев Русі мен Византияның арасындағы байланысты сипаттаңыз.
500380-517525491490-334645500380196850491490377825
Бағалау критерийі Тапсырма Дескрипторлар Балл № Білім алушы «Ерте, орта, кейінгі орта 1 ерте ортағасыр тарихының 1 ғасырлар» хронологиялық хронологиясын белгілейді; шегін анықтайды және орта ортағасыр тарихының 1 уақыт сызығында хронологиясын белгілейді; белгілейді кейінгі ортағасырдың хронологиясын 1 белгілейді; Рим империясының ыдырау 2 Рим империясының ыдырауының 1- 1 себептерін жіктейді саяси себебін көрсетеді; Рим империясының ыдырауының 2- 1 саяси себебін көрсетеді; Рим империясының ыдырауының 1- 1 әлеуметтік-экономикалық себебін көрсетеді; Рим империясының ыдырауының 2- 1 әлеуметтік-экономикалық себебін көрсетеді; Византияның көршілес 3 Византияның көрші мемлекеттермен 1 елдермен халықаралық байланысын сипаттайды; қарым-қатынасын Түрік қағанаты мен Византия 1 анықтайды арасындағы байланысты сипаттайды; Киев Русі мен Византия арасындағы 1 байланысты сипаттайды. Жалпы балл 10 5
«Рим империясының құлауы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары
«Ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» Хронологиясы берілген ерте, Хронологиясы берілген ерте, Хронологиясы берілген ерте,
хронологиялық шегін анықтайды орта, кейінгі орта ғасырлар орта, кейінгі орта ғасырлар орта, кейінгі, орта ғасырлар
және уақыт сызығында белгілейді тарихының хронологияларын тарихының хронологияларын тарихының хронологияларын
белгілеуде қиналады белгілеуде қателіктер жібереді белгілейді Рим империясының ыдырау Батыс Рим империясының Батыс Рим империясының Батыс Рим империясының
себептерін жіктейді ыдырау себептерін ыдырау себептерін ыдырау себептерін белгілі
саяси/әлеуметтік-экономикалық саяси/әлеуметтік-экономикалық категориялар бойынша
категориялар бойынша жіктеуде категориялар бойынша жіктейді қиналады жіктеуде қателіктер жібереді Византияның көршілес елдермен Византияның көршілес елдер: Византияның көршілес елдер: Византияның көршілес
халықаралық қарым-қатынасын Киев Русімен/ түрік қағанатымен Киев Русімен/ түрік елдермен халықаралық
анықтайды халықаралық қарым-қатынасын қағанатымен халықаралық қарым-қатынасын анықтайды
анықтауда қиналады қарым-қатынасын анықтауда қателіктер жібереді 6
«Феодализм» және «Ислам тарихы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
ТақырыпФеодалдық экономика ерекшеліктері неде?
Феодалдық қоғам қалай ұйымдасқан?
Ортағасырлық қоғамды қаланың сәулеті мен өнері қалай бейнелейді?
Оқу мақсаты6.4.2.1 Экономикалық қатынастардың формаларын түсіндіру
арқылы феодалдық шаруашылықтың
6.2.2.2 Өнердің (сәулет, сурет өнері) дамуына қоғамдағы
өзгерістердің ықпалын анықтау
6.2.2.1 Тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы
діндердің әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау
Бағалау критерийіБілім алушы
•Феодалдық құрылымның белгілерін анықтайды
•Роман және готикалық үлгінің (стильдердің)
ерекшеліктерін сипаттайды
•Ислам дінінің әлемдік мәдениетке ықпалын
анықтайды
Ойлау дағдыларыныңБілу және түсіну
деңгейіҚолдану
Орындау уақыты20 минут
Тапсырма
Феодалдық қоғамның белгілерін жазыңыз.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Романдық және готикалық стилге тән белгілерді жазыңыз.
Романдық стиль Готикалық стиль
Ислам дінінің әлемдік мәдениетке ықпалын көрсететін терминдерді мағынасымен сәйкестендіріңіз.
1 Астролябия A. Араб сәулет өнеріндегі сәндік оюлар
2 Арабеска B. Сөздерді әдемі жазу өнері
3 Калиграфия C. Араб ғалымдары негізін қалаған сала
4 Минарет D. Жұлдыздардың ендік пен бойлықта орналасуын
өлшейтін аспап
5 Алгебра E. Мешіттердің мінәжәт етуге арналған биік күмбезі
7
Бағалау критерийі Тапсырма Дескрипторлар Балл № Білім алушы Феодалдық құрылымның 1 феодалдық құрылыстың 1-белгісін 1 белгілерін атайды атайды; феодалдық құрылыстың 2-белгісін 1 атайды; феодалдық құрылыстың 3-белгісін 1 атайды; Роман және готикалық романдық стильге тән белгіні жазады; 1 стильдің ерекшеліктерін 2 готикалық стильге тән белгіні 1 сипаттайды жазады; Ислам дінінің әлемдік астролябия терминін мағынасымен 1 мәдениетке ықпалын сәйкестендіреді; анықтайды арабеска терминін мағынасымен 1 сәйкестендіреді; 3 каллиграфия терминін мағынасымен 1 сәйкестендіреді; минарет терминін мағынасымен 1 сәйкестендіреді; алгебра терминін мағынасымен 1 сәйкестендіреді. Жалпы балл 10 8
«Феодализм» және «Ислам тарихы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні: _______________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Феодалдық құрылымның Феодалдық құрылымның 1/2/3 Феодалдық құрылымның 1/2/3 Феодалдық құрылымның
белгілерін атайды белгілерін көрсетуде қиналады белгілерін көрсетуде қателіктер белгілерін көрсетеді жібереді Роман және готикалық Готикалық және романдық Готикалық және романдық Готикалық және романдық
стильдің ерекшеліктерін стильдердің ерекшеліктерін стильдердің ерекшеліктерін көрсетуде стильдердің ерекшеліктерін
сипаттайды көрсетуде қиналады қателіктер жібереді көрсетеді Ислам дінінің әлемдік Ислам дінінің әлемдік Ислам дінінің әлемдік мәдениетке Ислам дінінің әлемдік
мәдениетке ықпалын мәдениетке ықпалын көрсететін ықпалын көрсететін терминдер: мәдениетке ықпалын
анықтайды терминдер: астролябия/арабеска/калиграфия/мина көрсететін терминдерді
астролябия/арабеска/калиграфия/ рет/ алгебраны мағынасымен мағынасымен сәйкестендіреді
минарет/ алгебраны сәйкестендіруде қателіктер жібереді мағынасымен сәйкестендіруде қиналады 9
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Крест жорықтары» және «Моңғолдар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
ТақырыпКрест жорықтары христиандық Еуропа мен мұсылман
әлемін қалай өзгертті?
Моңғолдардың жорықтары Еуразияның саяси картасын
қалай өзгертті?
Оқу мақсаты6.3.2.6 Картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей
отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының
себеп-салдарларын анықтау
6.3.2.5Ортағасырлықшапқыншылықтаркезіндегі
халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау
Бағалау критерийіБілім алушы
•Картадағы 1-4 крест жорықтарының осы аймақтарға
бағытталу себептерін анықтайды
•Крест жорықтарының мұсылман әлемі мен
Еуропаға әкелген өзгерістерін көрсетеді
•Ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі
халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін
көрсетеді
Ойлау дағдыларыныңБілу және түсіну
деңгейіҚолдану
Орындау уақыты20 минут
Тапсырма
Картада бағыттары көрсетілген бірінші, екінші, үшінші және төртінші крест жорықтарының неге осы аймақтарға бағытталғанының себептерін жазыңыз.
930275128905
10
1-себебі:___________________________________________________________________
2-себебі:___________________________________________________________________
3-себебі:___________________________________________________________________
4-себебі:___________________________________________________________________
Крест жорықтарының мұсылман әлемі мен Еуропаға әкелген өзгерістерін кестеге толтырыңыз.
Мұсылман әлеміне әкелген өзгерістер Еуропаға әкелген өзгерістері
Картада белгіленген моңғолдардың жаулап алған Қытай, Орта Азия, Иран, Кавказ елдері территорияларын көрсетіңіз.
485140140970
3
1
42
1________________________________________________________________
2________________________________________________________________
3________________________________________________________________
4________________________________________________________________
11
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл № Білім алушы Картадағы 1-4 крест 1 1- крест жорығының көрсетілген 1 жорықтарының осы аймаққа бағытталу себебін аймақтарға бағытталу анықтайды; себептерін анықтайды 2- крест жорығының көрсетілген 1 аймаққа бағытталу себебін анықтайды; 3- крест жорығының көрсетілген 1 аймаққа бағытталу себебін анықтайды; 4- крест жорығының көрсетілген 1 аймаққа бағытталу себебін анықтайды; Крест жорықтарының 2 крест жорықтарының мұсылман 1 мұсылман әлемі мен әлеміне әкелген өзгерісін анықтайды; Еуропаға әкелген крест жорықтарының Еуропаға 1 өзгерістерін көрсетеді әкелген өзгерісін анықтайды; Ортағасырлық 3 моңғолдар жаулап алған Қытай 1 шапқыншылықтар елінің территориясын көрсетеді; кезіндегі халықаралық моңғолдар жаулап алған Орта 1 қатынастардың Азияның территориясын көрсетеді; ерекшеліктерін көрсетеді моңғолдар жаулап алған Иран елінің 1 территориясын көрсетеді; моңғолдар жаулап алған Кавказ 1 елінің территориясын көрсетеді. Жалпы балл 10 12
«Крест жорықтары» және «Моңғолдар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні: _______________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Жоғары Орта Төмен Картадағы 1-4 крест Картадағы 1/2/3/4 крест Картадағы 1/2/3/4 крест Картадағы 1/2/3/4 крест
жорықтарының осы жорықтарының осы аймақтарға жорықтарының осы аймақтарға жорықтарының осы
аймақтарға бағытталу бағытталу себептерін анықтауда бағытталу себептерін анықтауда аймақтарға бағытталу
себептерін анықтайды қиналады қателіктер жібереді себептерін анықтайды
Крест жорықтарының Крест жорықтарының мұсылман Крест жорықтарының мұсылман Крест жорықтарының
мұсылман әлемі мен әлемі мен Еуропаға әкелген әлемі мен Еуропаға әкелген мұсылман әлемі мен
Еуропаға әкелген өзгерістерін көрсетуде қиналады өзгерістерін көрсетуде Еуропаға әкелген
өзгерістерін көрсетеді қателіктер жібереді өзгерістерін көрсетеді
Ортағасырлық Моңғолдар жаулап алған Қытай Моңғолдар жаулап алған Қытай Ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі Орта Азия, Иран, Кавказ Орта Азия, Иран, Кавказ шапқыншылықтар кезіндегі
халықаралық қатынастардың елдерінің территорияларын елдерінің территорияларын халықаралық ерекшеліктерін көрсетеді көрсетуде қиналады көрсетуде қателіктер жібереді қатынастардың ерекшеліктерін көрсетеді
13
«XIVғасыр -XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып «Қара індет» не себепті жылдам таралды? «Қара індет»
шаруалар көтерілістері мен феодалдық соғыстардың басты
себебі болды ма? Оқу мақсаты 6.3.1.4 Феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған
мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату
6.3.2.2 У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған анти-
феодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын
анықтау Бағалау критерийі Білім алушы • Феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған
мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс
орнатады • У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған анти-
феодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын
көрсетеді Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі Қолдану Орындау уақыты 20 минут Тапсырма Берілген мәтіндегі мәліметтерді негізге ала отырып, төмендегі схемаға феодалдық бөлшектенген және бір орталыққа бағынған мемлекеттің екі белгісі мен екі айырмашылығын жазыңыз. Соңынан қорытынды ойыңызды жазып көрсетіңіз.
Бытыраңқылық кезінде феодалдар үнемі өзара қырқысу соғыстарын жүргізіп отырды. Олардың мақсаты — бай көршісін тұтқындап, құн талап ету, тонаушылықпен олжа табу болды. Феодалдар соғыс кезінде қорғану үшін мықты қамалдар тұрғызып, сонда тұрған. Өзара қырқысулардан әсіресе қорғанатын қамалы жоқ шаруалар зардап шекті. Қырқысу соғыстары феодалдық шаруашылыққа зиянын тигізді.
Ортағасырлық Еуропа елдеріндегі әртүрлі таптар арасындағы соғыстар мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық жағдайының құлдырауына алып келді. Феодалдар өзара қырқыстан қалжырап, бірігудің қажеттілігін сезінді. Сол себепті, анағұрлым ауқатты феодалдар билікті өз қолдарына алып әулеттік басқаруды жолға қойып, мемлекеттерді бір орталықтандыруға қарай қадам басты.
61595-22225
1- белгісі 1- айырмашылығы
2- белгісі 2 - айырмашылығы
14
Қорытынды:
0-1644652540-1670055934075-1670050368300
У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған анти-феодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын жазыңыз.
0-19052540-50805937250-5080
Көтеріліс себептері
У.Тайлер көтерілісі Г. Каль көтерелісі
Көтерілістердің маңызы
044450360680
Бағалау Тапсырма Дескриптор Балл критерийі № Білім алушы Феодалдық соғыстар 1 феодалдық бөлшектенген мемлекеттің 1 мен 1-белгісін анықтайды; орталықтандырылған феодалдық бөлшектенген мемлекеттің 1 мемлекеттердің 2-белгісін анықтайды; құрылуы арасында бір орталыққа бағынған мемлекеттің 1- 1 байланыс орнатады белгісін анықтайды; бір орталыққа бағынған мемлекеттің 2- 1 белгісін анықтайды; қорытынды ой жазады; 1 У.Тайлер, Г. Каль 2 У.Тайлер жетекшілігімен болған анти- 1 жетекшілігімен болған феодалдық көтерілістің 1-себебін анти-феодалдық көрсетеді; көтерілістердің У.Тайлер жетекшілігімен болған анти- 1 себептері мен маңызын феодалдық көтерілістің 2-себебін көрсетеді көрсетеді; Г. Каль жетекшілігімен болған анти- 1 феодалдық көтерілістің 1-себебін көрсетеді; Г. Каль жетекшілігімен болған анти- 1 феодалдық көтерілістің 2-себебін көрсетеді; У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен 1 болған анти-феодалдық көтерілістердің маңызын көрсетеді. Жалпы балл 10 15
«XIVғасыр -XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні _______________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Жоғары Орта Төмен Феодалдық бытыраңқылық Феодалдық бытыраңқы және Феодалдық бытыраңқы және Феодалдық бытыраңқы және
пен орталықтанған орталықтандырылған орталықтандырылған орталықтандырылған мемлекеттің мемлекеттердің 1-2-белгілерін мемлекеттердің 1-2-белгілерін мемлекеттің белгілерін
ерекшеліктерін көрсетеді анықтауда және қорытынды ой анықтауда және қорытынды ой анықтайды жазуда қиналады жазуда қателеседі У.Тайлер, Г. Каль У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен У.Тайлер, Г. Каль
жетекшілігімен болған болған анти-феодалдық болған анти-феодалдық жетекшілігімен болған анти-
анти-феодалдық көтерілістердің 1/2-себептері мен көтерілістердің 1/2-себептері мен феодалдық көтерілістердің
көтерілістердің себептері маңызын көрсетуде қиналады маңызын көрсетеуде қателіктер себептері мен маңызын
мен маңызын көрсетеді жібереді көрсетеді 16
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Абсолютизм:Батыс пен Шығыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып XIV Людовик мен Ұлы Петр: кімнің билігі айтарлықтай
шексіз болды? Юнлэ мен Токугава билігі Батыс билеушілерінің билігіндей
шексіз болды ма? Неліктен І Карл мен ІІ Осман шексіз монарх бола алмады?
Оқу мақсаты 6.3.1.5 Саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әр түрлі
ел билеушілерінің қызметін салыстыру 6.3.1.2 Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын
(сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату
Бағалау критерийі Білім алушы • Саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әр түрлі
ел билеушілерінің қызметін сипаттайды • Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын
(сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажыратады
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі Қолдану Орындау уақыты 20 минут Тапсырма Суреттердегі басқару түрін анықтап, ерекшеліктерін жазыңыз.
273685122555
1- cурет2-сурет
1._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ерекшелігі_____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ерекшелігі_____________________________________________________________________
-73025544830
17
2.Монархиялық басқару жүйелеріне тән белгілерді сәйкесінше кестеге орналастырыңыз.
a. сословиелік-өкілдіктің қызметі тек қана формалды түрде болады немесе олар таратылады
b. Монарх барлық адамдардың ішінде негізгі тұлға.
c. Мемлекеттің тірегі кәсіптік әскер құрылады
d. Барлық мәселелер дін өкілдерінің, дворяндардың өкілдерінің қатысуымен бірлесе отырып шешіледі.
e. Монархтың жарлығы заңдық күшке ие және оған ешкім қарсы тұра алмайды.
Шексіз билік Сословиелік-өкілдік
Бағалау критерийі Тапсыр Дескриптор Балл ма № Білім алушы Саяси биліктің шексіз билік түрін сипаттайды; 1 ерекшеліктерін анықтау ерекшелігін жазады; 1 үшін әр түрлі ел 1 билеушілерінің қызметін сословиелік-өкілдік билік түрін 1 сипаттайды сипаттайды; ерекшелігін жазады; 1 Батыс пен Шығыстағы шексіз билікке тән 1-белгіні 1 монархия формаларын ажыратады; (сословиелік-өкілдік және шексіз билікке тән 2-белгіні 1 шексіз билік) ажыратады ажыратады; 2 шексіз билікке тән 3-белгіні 1 ажыратады; сословиелік-өкілдікке тән 1-белгіні 1 ажыратады; сословиелік-өкілдікке тән 2-белгіні 1 ажыратады. Жалпы балл 9 18
«Абсолютизм: Батыс пен Шығыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _______________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары Саяси биліктің Саяси биліктің ерекшеліктерін Саяси биліктің ерекшеліктерін Саяси биліктің ерекшеліктерін
ерекшеліктерін анықтау үшін анықтау үшін әр түрлі ел анықтау үшін әр түрлі ел анықтау үшін әр түрлі ел
әр түрлі ел билеушілерінің билеушілерінің қызметін билеушілерінің қызметін билеушілерінің қызметін
қызметін сипаттайды сипаттауда қиналады сипаттауда қателіктер жібереді сипаттайды Батыс пен Шығыстағы Батыс пен Шығыстағы Батыс пен Шығыстағы монархия Батыс пен Шығыстағы монархия
монархия формаларын монархия формаларын формаларын (сословиелік-өкілдік формаларын (сословиелік-өкілдік
(сословиелік-өкілдік және (сословиелік-өкілдік және және шексіз билік) ажыратуда және шексіз билік) ажыратады
шексіз билік) ажыратады шексіз билік) ажыратуда және ерекшелігін жазуда қиналады қателіктер жібереді 19
«Сауда, қолөнер және әлемді игеру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
ТақырыпҰлы Жібек жолы Шығыс пен Батысты қалай
байланыстырды?
Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхаттарының
айырмашылығы неде?
Ұлы географиялық ашулар әлемді қалай өзгертті?
Оқу мақсаты6.3.2.7 «Отаршылдық саясат» ұғымын түсіндіру (Испания
және Португалияның жаулап алуының мысалында)
6.2.4.3 Картада XV-XVI ғғ. саяхатшылардың негізгі бағыт-
бағдарларынбелгілейотырып,Ұлыгеографиялық
жаңалықтардыңадамдардыңәлемтуралытүсінігіне
ықпалын анықтау
Бағалау критерийіБілім алушы
•«Отаршылдықсаясат»ұғымынсипаттайды
(Испания және Португалияның жаулап алуының
мысалында)
•Картада XV-XVI ғғ. саяхатшылардың негізгі бағыт-
бағдарларын белгілей отырып, Ұлы географиялық
жаңалықтардың адамдардың әлем туралы түсінігіне
ықпалын сипаттайды
Ойлау дағдыларыныңБілу және түсіну
деңгейіҚолдану
Орындау уақыты20 минут
Тапсырма
Кестеде еуропалық және қытайлық экспедициялардың мақсаттары мен жергілікті халықтың өміріне тигізген әсерін анықтаңыз.
Сұрақтар Қытай саяхатшылары Еуропа саяхатшылары
0-1841500-25401979295-1873252540-18732505283203956050-1873255694680-187325
Ұйымдастырылған
экспедициялардың
мақсаттары
Жергілікті халықтың
өміріне тигізген әсері
019050
Кескін картада Христофор Колумб, Фернандо Магелан атты саяхатшылардың бағыттарын белгілеңіз.
61658515875
20
3.Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін әкелген оң және теріс әсерлерін анықтаңыз.
Оң әсері Теріс әсері
69850-18542073025-18859569850-25402973070-1885955873115-188595
1.1.
2.2.
69850-16256069850193040
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл № Білім алушы «Отаршылдық қытайлық теңіз экспедицияларының 1 саясат» ұғымын мақсатын сипаттайды; сипаттайды еуропалық теңіз экспедицияларының 1 (Испания және мақсатын сипаттайды; Португалияның қытайлықтардың теңіз жаулап алуының 1 экспедицияларының нәтижесінде 1 мысалында) ашылған жерлердің халықтарына жүргізген саясатын сипаттайды; еуропалықтардың теңіз экспедицияларының нәтижесінде 1 ашылған жерлердің халықтарына жүргізген саясатын сипаттайды; Картада XV-XVI ғғ. Христофор Колумбтың жүріп өткен 1 саяхатшылардың жолын белгілейді; негізгі бағыт- Фернан Магеланның жүріп өткен жолын 1 бағдарларын белгілейді; белгілей отырып, Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін 1 Ұлы географиялық 2-3 әкелген 1-оң әсерлерін анықтайды; жаңалықтардың Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін 1 адамдардың әлем әкелген 2-оң әсерлерін анықтайды; туралы түсінігіне Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін 1 ықпалын сипаттайды әкелген 1-теріс әсерлерін анықтайды; Ұлы географиялық ашулардың әлем үшін 1 әкелген 2-теріс әсерлерін анықтайды. Жалпы балл 10 21
«Сауда, қолөнер және әлемді игеру» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _____________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орта Жоғары «Отаршылдық саясат» Еуропалық және қытайлық Еуропалық және қытайлық Еуропалық және қытайлық
ұғымын сипаттайды саяхатшы экспедицияларының саяхатшы экспедицияларының саяхатшы экспедицияларының
(Испания және мақсаттарын анықтап, жаңадан мақсаттарын анықтап, жаңадан мақсаттарын анықтап, жаңадан
Португалияның жаулап ашылған жерлердегі жергілікті ашылған жерлердегі жергілікті ашылған жерлердегі жергілікті
алуының мысалында) халыққа деген қатынасын халыққа деген қатынасын халыққа деген қатынасын
сипаттауда қиналады сипаттауда қателіктер жібереді сипаттайды Картада XV-XVI ғғ. Кескін картада саяхатшылар: Кескін картада саяхатшылар: Кескін картада саяхатшылар:
саяхатшылардың негізгі Христофор Колумб, Фернандо Христофор Колумб, Фернандо Христофор Колумб, Фернандо
бағыт-бағдарларын белгілей Магеланның маршруттарын Магеланның маршруттарын Магеланның маршруттарын
отырып, Ұлы географиялық белгілеуде, Ұлы географиялық белгілеуде, Ұлы географиялық белгілеуде, Ұлы географиялық
жаңалықтардың адамдардың ашулардың әлем үшін әкелген оң ашулардың әлем үшін әкелген оң ашулардың әлем үшін әкелген
әлем туралы түсінігіне және теріс әсерлерін анықтауда және теріс әсерлерін анықтауда оң және теріс әсерлерін
ықпалын сипаттайды қиналады қателіктер жібереді анықтайды 22
IY ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Қайта Өрлеу дәуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгертті?
Оқу мақсаты 6.2.2.3 Антикалық мәдениетпен байланыс орнату арқылы
Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін өнері)
сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қайта өрлеу дәуірінің ерекшеліктерін анықтайды
• Ортағасырлық шығыс мәдениетінің ерекшеліктерін
сипаттайды
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма Иллюстрациялық суреттерге назар аударып, тапсырмаларды орындаңыз.
1272540193040
А) Суреттің қай тарихи кезеңде пайда болғаны туралы анықтаңыз.
1-сурет- _____
2-сурет- _____
В) Суреттер негізінде, осы дәуірде бейнелеу өнерінде қандай өзгерістер болғанын сипаттаңыз.
377825-27305381000-29845377825124460377825276860
С) Ортағасырлық еуропалық қоғамдағы өзгеріс бейнелеу өнеріне қалай әсер етті? (ғылым, техникалық өнертабыстар, қоғамдық-экономикалық құрылыстағы өзгеріс, шіркеудің рөлі...)
377825-15240381000-18415377825136525377825288925
23
Кестені толтырыңыз
7556519304060128151898657556554038575565721995755659036057810518986517621251898653673475189865
Шығыс ойшылдары Өркениетке қосқан үлесі Маңызы
Ұлықбек
Әлішер Науаи
Бабыр
755652540
Бағалау Тапсырма Дескриптор Балл критерийі № Білім алушы Қайта өрлеу 1-суреттің кезеңін жазады; 1 дәуірінің 2-суреттің кезеңін жазады; 1 ерекшеліктерін суреттер негізінде, осы дәуірде бейнелеу 1 анықтайды 1 өнерінде пайда болған өзгерісті анықтайды; ортағасырлық еуропалық қоғамдағы 1 өзгерістердің бейнелеу өнеріне тигізген әсерін анықтайды; Ортағасырлық Ұлықбектің әлемдік өркениетке қосқан 1 шығыс үлесін сипаттайды; мәдениетінің Ұлықбектің еңбегінің маңыздылығын 1 ерекшеліктерін көрсетеді; сипаттайды Әлішер Науаидің әлемдік өркениетке қосқан 1 2 үлесін сипаттайды; Әлішер Науаидің еңбегінің маңыздылығын 1 көрсетеді; Бабырдың әлемдік өркениетке қосқан үлесін 1 сипаттайды. Бабырдың еңбегінің маңыздылығын 1 көрсетеді. Жалпы балл 10 24
«Қайта Өрлеу дәуірі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _______________________________________________
Бағалау критерийі Оқу жетістіктерінің деңгейі Жоғары Орта Төмен Қайта өрлеу дәуірінің 1/2-суреттердің кезеңін жазуда, 1/2-суреттердің кезеңін жазуда, Қайта Өрлеу дәуірінің
ерекшеліктерін анықтайды осы дәуірде бейнелеу өнерінде осы дәуірде бейнелеу өнерінде ерекшеліктерін анықтайды
пайда болған өзгерісті анықтауда; пайда болған өзгерісті анықтауда, ортағасырлық еуропалық ортағасырлық еуропалық қоғамдағы өзгерістердің бейнелеу қоғамдағы өзгерістердің бейнелеу өнеріне тигізген әсерін анықтауда өнеріне тигізген әсерін анықтауда қиналады қателіктер жібереді Ортағасырлық шығыс Ұлықбек/ Әлішер Науаи/Бабырдың Ұлықбек/ Әлішер Ортағасырлық шығыс
мәдениетінің еңбегінің маңыздылығын көрсетіп, Науаи/Бабырдың еңбегінің мәдениетінің ерекшеліктерін
ерекшеліктерін сипаттайды әлемдік өркениетке қосқан үлесін маңыздылығын көрсетіп, сипаттайды сипаттауда қиналады әлемдік өркениетке қосқан үлесін сипаттауда қателіктер жібереді 25
«Реформация» және «Ғылыми революция» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
ТақырыпМартин Лютердің наразылығы Еуропаны қалай өзгертті?
Коперниктің теориясы қаншалықты бірегей болды?
Оқу мақсаты 6.2.1.2 Тарихи процестердің контекстінде «гуманизм»,
«реформация», «протестантизм», «лютерандық», «кальвинизм», «контрреформация», «иезуиттер ордені»
ұғымдарын түсіндіру 6.2.4.2 Жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы
үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы
туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын
анықтау Бағалау критерийі Білім алушы • Тарихи процестердің контекстінде «гуманизм»,
«реформация», «протестантизм», «лютерандық»,
«кальвинизм», «контрреформация», «иезуиттер
ордені» ұғымдарын анықтайды • Жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы
үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің
құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың
маңыздылығын сипаттайды Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Жоғары деңгей дағдылары Орындау уақыты 20 минут Тапсырма Берілген мәліметтердің «ақиқат» немесе «жалған» екендігін анықтаңыз.
р/с Ақпарат ақиқат/жалған
1 Шіркеулердің баю көздерінің бірі – индульгенция сату болды 2 «Кешірім ақшаға емес, Құдайдан беріледі»–деп айтқан М.Лютер 3 Шіркеуді реформалау мен қайта ұйымдастыру – Реформация деп аталады. 5 Рим папасы Реформациямен күресу үшін иезуиттер орденің құрды Адамдар үшін жердің құрылысы туралы білім не үшін қажет болғандығы туралы 5 дәлел келтіріңіз.
А
B C D E
4445-7594604445-5765804445-3949704445-213360-4445-32385
26
Бағалау критерийі Тапсыр Дескриптор Балл ма № Білім алушы Тарихи процестердің 1-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған» 1 контекстінде екендігін анықтайды; «гуманизм», 2-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған» 1 «реформация», екендігін анықтайды; «протестантизм», 3-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған» 1 «лютерандық», 1 екендігін анықтайды; «кальвинизм», 4-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған» 1 «контрреформация», екендігін анықтайды; «иезуиттер ордені » 5-ақпаратттың «ақиқат»/«жалған» ұғымдарын анықтайды «жалған» екендігін анықтайды; 1 Жаратылыстану адамдар үшін жердің құрылысы туралы ғылымдарының білім не үшін қажет болғандығы туралы 1 келешектегі дамуы 1- дәлел келтіреді; үшін кейінгі орта адамдар үшін жердің құрылысы туралы ғасырлар кезеңінде білім не үшін қажет болғандығы туралы 1 Жердің құрылысы 2- дәлел келтіреді; туралы жасалған ғылыми адамдар үшін жердің құрылысы туралы жаңалықтардың 2 білім не үшін қажет болғандығы туралы 1 маңыздылығын 3- дәлел келтіреді; сипаттайды адамдар үшін жердің құрылысы туралы білім не үшін қажет болғандығы туралы 1 4- дәлел келтіреді; адамдар үшін жердің құрылысы туралы білім не үшін қажет болғандығы туралы 1 5-дәлел келтіреді. Жалпы балл 10 27
«Реформация» және «Ғылыми революция» бөлімдері бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _______________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі Жоғары Орта Төмен Тарихи процестердің Тарихи процестердің Тарихи процестердің контекстінде Тарихи процестердің контекстінде «гуманизм», контекстінде «гуманизм», «гуманизм», «реформация», контекстінде «гуманизм», «реформация», «реформация», «протестантизм», «лютерандық», «реформация», «протестантизм», «протестантизм», «кальвинизм», «протестантизм», «лютерандық», «лютерандық», «кальвинизм», «контрреформация», «иезуиттер «лютерандық», «кальвинизм», «кальвинизм», «контрреформация», «иезуиттер ордені» ұғымдарын анықтауда «контрреформация», «контрреформация», ордені» ұғымдарын анықтауда қателіктер жібереді «иезуиттер ордені» «иезуиттер ордені» қиналады ұғымдарын анықтайды ұғымдарын анықтайды Жаратылыстану Жаратылыстану ғылымдарының Жаратылыстану ғылымдарының Жаратылыстану ғылымдарының келешектегі келешектегі дамуы үшін кейінгі келешектегі дамуы үшін кейінгі ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта орта ғасырлар кезеңінде Жердің орта ғасырлар кезеңінде Жердің дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған құрылысы туралы жасалған ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың ғылыми жаңалықтардың құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын сипаттауда маңыздылығына 1/2/3/4/5 дәлел ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын сипаттайды қиналады келтіруде қателіктер жібереді маңыздылығын сипаттайды Реформация кезіндегі басты оқиғаларды анықтайды 28

Приложенные файлы

  • docx 9363866
    Размер файла: 454 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий